* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook



   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88350

Výkladů - 18851

Uživatelů - 13269

On-Line : 7
Celkem :

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zaží­váte ?

Rodičovskou10.8%
Partnerskou9.4%
Sebelásku7.8%
Sexuální­8.3%
Duchovní­8.5%
Láska ke všemu26.8%
Láska ke každému28.4%


Výměna ikonek



EsoterikWeb



Pro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

V

Váček - s penězi nají­ti : žádný zisk

Váček - prázdný nají­ti : nevděk

Vada - v těle, v obličeji : dobrota srdce

Váhy - zlomené : smrt

Váhy - vyrovnané viděti : vyhraješ při soudní­

Váhy - pěkné a lesklé : spravedlivý soudce

Váhy - nerovné : prohraješ při soudní­

Válka : Možná je to bitva mezi tužbami vašeho podvědomí­ a vědomí­ nebo mezi vaší­m intelektem a emocemi. Může se však jednat i o jakousi metaforu z vašeho reálného života.

Valy - zdá-li se o nich ženě : dobré postavení­ muže

Vápno - Vápno : vyhlí­dka na vysoké výdaje

Vavří­n - Vavří­n : umělecká sláva

Váza - Váza : ucházení­ se o pří­zeí˛

Vázat - Vázati : rozejití­, rozloučení­, rozvod

Včela (Včely) - ztratiti se i úl : zchudnutí­

Včela (Včely) - viděti : dobré znamení­

Včela (Včely) - úl viděti : blaženost, prospěch

Včela (Včely) - rojí­cí­ se viděti : popletené záležitosti

Včela (Včely) - rojí­cí­ se na stromě viděti : posí­lení­ lásky a věrnosti

Včela (Včely) - pracovati viděti : dobře se mí­ti

Včela (Včely) - od nich bodaný býti : brzké neštěstí­, nepří­jemnosti s přáteli

Včela (Včely) - med sbí­rati viděti : dostati dobrou radu

Včela (Včely) - jejich roj : stálé bohatnutí­

Včela (Včely) - jejich bzukot a rojení­ : svatba

Vdávat - se : potí­že, neštěstí­, chudoba

Večer - štědrý večer : obdarování­ a rodinné štěstí­

Vědec - viděti nebo s ní­m mluviti : podvedený býti

Vejce - viděti nebo koupiti : úspěch v obchodech, blahobyt, povýšení­ v úřadu, dobré děti, dlouhýživot

Vejce - spadnout nechati : nesvornost

Vejce - shnilé rozbí­ti : do zlýchřečí­ se dostati

Vejce - rozbité viděti : ztráta, hádka, chudoba, rozchod s pří­telem nebo partnerkou (partnerem)

Vejce - nakládati vejce, okurky, ovoce atd. : bude v zemi drahota

Vejce - nají­ti : ženichem nebo nevěstou se státi

Vejce - mí­ti : výhra, domácí­ pohoda

Vejce - mí­chaná vejce : klepy o tajené nemoci

Vejce - žluté viděti : vážná nemoc

Vejce - jí­sti : otcem se státi a tí­mšastný býti

Vejce - červené viděti : hněv, požár, úmrtí­ pří­tele

Velbloud - viděti : neobvyklý zážitek zaží­ti, zbohatnouti

Velbloud - sestoupiti z jeho sedla : nemoc i uzdravení­

Velbloud - seděti na něm a rychle jeti : rychlá smrt

Vemeno - krávy viděti : požehnání­, dárek

Věnec - ze zlata na hlavě, spadne a zase zdvižen : vše se zakryje

Věnec - ze zlata na hlavě mí­ti a nechat spadnout : hanba

Věnec - ze zlata na hlavě : důstojenství­

Věnec - z klasů na hlavě : vyznamenání­

Věnec - z hlavy někomu vzí­ti : přebereš jeho zaměstnání­, majetek

Věnec - z dubového listí­ dostati : vyznamenání­

Věnec - z červených růží­ : zlá nehoda

Věnec - žlutý : nemoc smrtelná

Vepř - viděti ho : dobře pochodí­š

Vepř - pařiti vepře : pozemské radosti

Vepř - chytiti ho : někdo u vás bude v domě přistižen při nevěře

Vepř - hladiti ho : tajná láska

Vepř - bí­ti ho : pokárání­ za neslušnost

Vepř - bí­le oblečený : tajné nectnosti

Verpánek - Verpánek : podnikání­ s málo penězi

Věřitel - viděti nebo jeho návštěvu očekávati : dobré, ale obtí­žné obchody sjednati

Veselost - ve spánku : neklid, nepokoj

Vesničan - zámožného viděti : znamenáštěstí­

Vesničan - mluviti viděti : veselé dny přijdou

Vesničan - chudého navští­viti : o úctu přijí­ti, pohrdání­ zakusiti

Veš - Veš : bohatství­ z nečistých zisků

Veverka - viděti : znamená pro svobodnou osobu dobrý sí˛atek, pro vdanou péče o dí­tě

Veverka - od ní­ býti pokousán : znamená pro svobodnou osobu zlou manželku, pro vdanou zlé děti

Vězeí˛ - býti propuštěn do civilu : sejde ze svatby

Vězeí˛ - býti a hlí­dán zlým strážcem : nastěhuje se k vám tchyně

Vězeí˛ - býti : oženit se

Vězení­ - z něj propuštěn býti : nemoc, smrt

Vězení­ - viděti : klid zí­skati

Vězení­ - v něm býti : útěcha od přátel

Vězení­ - do něj býti veden : štěstí­, zdraví­

Věž - vysoká : vysoké stáří­ a dosažené cti

Věž - jí­ nahoru stoupati a v ní­ veliké okenní­ : Pokud jste ve snu viděli věž, znamená to, že můžete mí­t štěstí­ při řešení­ svých starostí­. Stoupat na věž znamená, že jste čestní­ a svou čest si zachováte i tehdy, kdy k vám přijde sice skvělá, ale podezřelá nabí­dka. Pokud ve snu věž boří­te,nejspí­š budete.

Věž - jí­ nahoru stoupati a v ní­ veliké okenní­ : budeš mí­t dar ducha

Věž - jí­ nahoru stoupati : tvůj život myšlenkově bude naplněn

Věž - hoří­cí­ : starý a ctěný muž zemře

Vidlička - mí­ti, nebo viděti : oklamán(a) býti

Vikev - vařenou jí­sti : nemoc a zármutek

Vikev - rostoucí­ v domě : různice, hádky, pláč

Ví­ko - Ví­ko : Viz: Poklop,

Ví­ko - zavří­ti : smrt

Ví­ko - odklopiti : narození­ dí­těte

Ví­la - viděti nebo s ní­ mluviti : velkéštěstí­ ve všem

Vinice - viděti v čas zrání­ bez hroznů : bezdětné manželství­

Vinice - sbí­rati v ní­ hrozny : tesknost a zármutek

Vinice - sbí­rati černé hrozny : hrozí­ ti vězení­

Vinice - sbí­rati bí­lé hrozny : vyšetřování­ na svobodě

Vinice - černé hrozny sbí­rati mimo vinobraní­ : zisk

Vinice - bí­lé hrozny sbí­rati mimo vinobraní­ : velký zisk

Ví­no - Ví­no : Viz: Alkohol,

Ví­no - ze sudu crčí­cí­ : hádka v domě

Ví­no - silné a opí­ti se : budeš podplácen

Ví­no - s vodou pí­ti : stálé pení­ze

Ví­no - rozlité ví­no vlastní­ : může znamenat sebeobětování­

Ví­no - rozlijete ví­no někoho jiného : Mohli jste prolí­t jeho krev. Pokud tedy máte v úmyslu se s někým pohádat nebo poprat, nechte raději všechny kuchyí˛ské nože a jiné zbraně hodně daleko od sebe.

Ví­no - opí­ti se jí­m a hádati : soud

Ví­no - muškátové ví­no : myšina v domě

Ví­no - mošt pí­ti : k penězům přijí­ti prostřednictví­m ženy

Ví­no - čisté pí­ti : pení­ze a majetek bez práce

Ví­no - Ví­no : íˆervené ví­no je duchovní­ symbol pro život.

Ví­no - červené popí­jeti : Vězte, že při přijí­mání­ jsou ví­no a krev zaměnitelné symboly.

Ví­no - bí­lé : zdraví­ až na některé menší­ nemoci

Ví­tr - tě nese na jiné mí­sto : v cizině zbohatneš

Ví­tr - severák : přijdeš o majetek

Ví­tr - náhlý a silný, uragán, smrš : katastrofa

Ví­tr - když fouká ví­tr : svár

Ví­tr - jak strom láme : sní­žení­ platu

Ví­tr - jak se opí­rá do zad na tvé cestě : bude ti dána pomoc

Ví­tr - horký : nemoc a zármutek

Vlajka - vlají­cí­ viděti : nebezpečí­, blí­ží­cí­ se neštěstí­

Vlajka - nésti : úctu zí­skati

Vlak - být v uhánějí­cí­m vlaku : symbolizuje obavy a potí­že, které které se na konec ukáží­ být důvodem tvých zisků

Vlak - zmeškat vlak : chcete dosáhnout něčeho nemožného

Vlak - vystoupit z vlaku : dosáhnete svého cí­le

Vlak - vidět : předzvěst rozloučení­

Vlak - vidět ho vyjí­ždět z tunelu : dozví­te se tajemství­ o sobě samém

Vlak - uhánějí­cí­ : znamená životní­ změny

Vlak - stojí­cí­ vlak : věští­ nespokojenost a neúspěchy v práci či jiné životní­ překážky

Vlak - spěchat na vlak : ukazuje na mnoho novinek

Vlak - rychlí­k : dostaneš dopis expres nebo telegram

Vlak - prázdný vlak : znamená brzké nezdary a problémy doma

Vlak - osobní­ : obdrží­š dopis

Vlak - ocitnout se v lůžkovém vagíłnu : varuje před nemilou společností­, která může způsobit tvé finanční­ stráty

Vlak - nákladní­ vlak : znamená změny k tvé spokojenosti a rozmnožení­ majetku

Vlak - lokálka : mnoho času přejde, než dostaneš dopis

Vlak - jet s ní­m : značí­ dobrý a rychlý postup

Vlak - být pří­tomen železniční­mu neštěstí­ : od vzdáleného pří­tele dostanete špatné zprávy

Vlas (Vlasy) - Vlas (Vlasy) : Viz: Kadeře,

Vlas (Vlasy) - ztratiti : zléčasy zaží­ti

Vlas (Vlasy) - ví­ce jich rozpuštěných : choroba

Vlas (Vlasy) - ustřihnouti : ulehčení­ od starostí­

Vlas (Vlasy) - stří­hati si nechati : nepří­jemnostem se vyhnouti

Vlas (Vlasy) - stří­haný, zdá-li se panně : pozbytí­ panenství­

Vlas (Vlasy) - stří­haný, zdá-li se ženě : rozvod

Vlas (Vlasy) - stří­haný z tvé hlavy : oloupení­, škoda

Vlas (Vlasy) - rozcuchané mí­ti : rodinné rozepře

Vlas (Vlasy) - Vlas (Vlasy) : Pokud se vám vlasy omotávají­ kolem těla a dusí­ vás, patrně jste na sebe nabrali povinnost, kterou nejste sto splnit. Ztráta vlasů symbolizuje nejistotu.

Vlas (Vlasy) - Vlas (Vlasy) : "Pokud se vám zdá o dlouhých vlasech, které se kolem vás vlní­, téměř plavou v prostoru, znamená to, že zřejmě vy sami v něčem ""plavete"". Možná jste jen pří­liš uvolnění­ a flegmatičtí­ k dění­ okolo sebe."

Vlas (Vlasy) - na jinou barvu barviti : lež

Vlas (Vlasy) - kadeřiti : návštěva spolku nebo divadla

Vlas (Vlasy) - jež padá : starosti

Vlas (Vlasy) - hezkéčerné mí­ti : zdraví­

Vlas (Vlasy) - šedé mí­ti : starostmi obtí­žen býti

Vlas (Vlasy) - dlouhé mí­ti : vážený a oblí­bený býti

Vlas (Vlasy) - česati : štěstí­ v obchodech všeho druhu, spory rozřešiti

Vlas (Vlasy) - íˆesati si je : péče o něco, dobrý pořádek

Vlas (Vlasy) - červené mí­ti : nepřátelé na blí­zku

Vlas (Vlasy) - cuchati stařeně vlasy : dlouhé vyjednávání­

Vlas (Vlasy) - cuchati dí­vce : naděje na potěšení­

Vlas (Vlasy) - cizí­ nositi : nemoc na blí­zku

Vlas (Vlasy) - barviti na rusý : úbytek majetku

Vlas (Vlasy) - barviti šedý na černo : veřejná hanba

Vlaštovka - Vlaštovka : Viz: Pták,Ptáci,

Vlaštovka - jejich houf, jak odlétají­ : nebezpečí­

Vlaštovka - její­ štěbetání­ : dobré zprávy

Vlaštovka - její­ mlčení­ : nedobré zprávy

Vlaštovka - Vlaštovka : štěstí­, obrana

Vlk - viděti ho : budeš poškozen od lakomce

Vlk - ovci v tlamě nesoucí­ : sí˛atek z rozumu

Vlk - je honiti pomocí­ psů : zbaví­š se nadobro zlého člověka

Vlk - býti jimi pronásledován : tvá spása je v rychlém jednání­

Vlk - býti jimi obklopen : pozor na lichváře

Vlk - bojovati s ní­m : soud nebo věřitelé

Vlna (látka) - pří­sti ji : daleká cesta s mnoha pří­hodami

Vlna (látka) - ovčí­ vyrvati z ruky : ztráta majetku

Vlna (látka) - ovčí­ do bytu přinesou : ztracené pení­ze se ti navrátí­

Vlna (látka) - ovčí­ bí­lou nají­ti : hotovost ve zlatě

Vnitřnosti - viděti : radost a láska

Vnitřnosti - břicho a vnitřnosti když vidí­š : dostaneš děti

Vnuk - zí­skati : stálý blahobyt

Voda - vyrazivší­ náhle ze stěny, sloupu : pláč celé rodiny

Voda - vylévati : škoda

Voda - vylévat ji : znamená, že můžeš brzy očekávat ztrátu postavení­ nebo menší­, ale nepří­jemné zdravotní­ potí­že

Voda - Vodu nabí­rati : dopí­diti se nějaké

Voda - vodou se bří­sti : potupu

Voda - vodnatelnost : velká nemoc tě očekává

Voda - vidět kalnou nebo špinavou : předzvěst nejasných nebo nejistých poměrů

Voda - vidět čirou : pří­slib úspěchu a zisku

Voda - vedle vody jí­ti (zamilovanému) : jest dobrým znamení­m

Voda - vedle vody jí­ti (ženatému a vdovci) : nepří­jemnosti

Voda - ve vodě státi a mýti se : velká práce

Voda - vaří­cí­ : Nebuď náruživý, kro svůj temperament!

Voda - valicí­se na Vás : pozor dost velké neštěstí­

Voda - v putně na zádech nésti : neštěstí­

Voda - v kotli vařit viděti : nebezpečí­

Voda - v kalné neb bahnité chodit : nemoc

Voda - v čisté vodě se koupati : zdraví­

Voda - v botách : nezoufej

Voda - teplou pí­ti : Chybí­ ti zdraví­, jdi k lékaři.

Voda - teplou pí­ti : zlé

Voda - svěcenou se kropiti : žal

Voda - studenou pí­ti : Tvé tělesné zdraví­ je dobré.

Voda - studenou pí­ti : dobré

Voda - studená : íšspěch je na dosah.

Voda - studená : velmi chladné přiví­tání­

Voda - stoupají­cí­ kolem domu : naznačuje ví­tězství­ nad konkurenty

Voda - stojatá : vᚠcitový život stagnuje nebo neexistuje

Voda - státi u vody : zoufání­

Voda - spadnouti do ní­ a topiti se : ztráta práce

Voda - spadnout do studené vody : je varování­m před falešnými lidmi ve tvém okolí­

Voda - spadnout do kalné vody : upozorí˛uje, že v blí­zké budoucnosti udělᚠmnoho chyb, které zapří­činí­ tvůj smutek a lí­tost

Voda - sladkou pí­ti : nedostatek

Voda - se opařiti : hněv

Voda - rozvodněnou viděti : neštěstí­

Voda - rozví­řená : znamená nebezpečí­ ve tvém okolí­

Voda - rozlí­ti ji : Klameš sebe.

Voda - přebroditi : Nedělej si starosti, o tvou budoucnost je postaráno.

Voda - proudí­cí­ : Poukazuje na temperament a silné emoce.

Voda - ponořiti se do ní­ : Někdo tě chce podmanit, ale nedᚠse.

Voda - pobývat nad rozví­řenou vodou : věští­ brzkou smrt v rodině

Voda - po vodě choditi : šlapeš po pravdě

Voda - pí­t teplou vodu : je znamení­m menší­ch zdravotní­ch potí­ží­ nebo nevelkých rodinných problémů

Voda - pí­t kalnou vodu : je předzvěstí­ těžké nemoci

Voda - pí­t ji : znamená významné ztráty v podnikání­

Voda - padnouti do vody : pronásledování­ a sví­zele

Voda - opařiti se : I v malých věcech buď opatrný!

Voda - nosit v nádobě vodu : znamená nečekané štěstí­ a zlepšení­ v podnikání­

Voda - minerální­ voda : znamená nečekané štěstí­ při uskutečí˛ování­ tvých plánů a záměrů

Voda - kola na vodě : pravdivý dopis od člověka zapomenutého

Voda - klidná, nezčeřená hladina : reprezentuje hlubokou studnici vašich citů

Voda - kalná voda : varuje před nebezpečí­m a věští­ smutek a osamělostí­

Voda - kalná nebo bouřlivá : nemoc

Voda - kalná : Kdo nemá mí­ru, znepří­jemí˛uje si život.

Voda - kalná : zlo znamená

Voda - kalná : nepravdy

Voda - jasná a tichá : znamení­ velkého štěstí­

Voda - choditi po ní­ : Navzdory všem zví­tězí­š.

Voda - chodit po ní­ : znamená úspěch a zdar v podnikání­ a štěstí­ v lásce

Voda - čistá voda : znamená mnoho potěšení­ a nečekané rozmnožení­ majetku

Voda - čistá : PRAVDA

Voda - čistá : dobře

Voda - Voda : znamená city

Voda - Voda : stav a kvalita odpoví­dá vašemu duševní­mu stavu

Vodní­ - roura : nepří­jemné setkáni

Vodní­ - pták : neštěstí­

Vodní­ - muž : vyhledávᚠmnohé nepří­jemné věci

Vodní­ - kolo viděti : brzké převzetí­ nějakého obchodu

Vodní­ - had : nemoc šastně přetrpí­š

Vodní­ hladina - vidět zrcadlit se v ní­ jiné předměty : přináší­ klam nebo zklamání­

Vodní­ hladina - vidět se v ní­ jako v zrcadle : sám sebe v nějaké věci oklamete

Vodní­ hladina - vidět neklidnou zčeřenou : přináší­ dny plné starostí­

Vodní­ hladina - vidět klidnou hladkou : pří­slib bezstarostných dnů

Vodomet - viděti : naděje

Voj - Voj : chop se první­ věci, která se ti namane

Volat (volání­) - volat někoho : upozorí˛uje na nepřátele, kteří­ se snaží­ za každou cenu překazit tvé plány a záměry

Volat (volání­) - volání­ druhých : čeká tě dobrá zpráva

Volat (volání­) - slyšet volat své jméno : vzdálený člověk vás naléhavě potřebuje, nebo vás chce ochránit před nějakým zlem či osudem

Volat (volání­) - slyšet volání­ nežijí­cí­ho člověka : brzy tě potkají­ mnohá neštěstí­, kterým nebudeš schopen čelit

Volat (volání­) - slyšet volání­ : je znamení­m, že mᚠočekávat těžkou nemoc nebo smrt

Volat (volání­) - slyšet : smutek v tvém domě

Volat (volání­) - slyšet : ohlašují­ se nějaké novinky

Volavka - Volavka : Viz: Pták,Ptáci,

Volavka - viděti ji : dobře vědí­ o tvé práci i úmyslech

Volavka - v domě spí­cí­ : nemocný se určitě uzdraví­

Volavka - v domě chodí­cí­ : radost a veselí­

Volavka - její­ maso jí­sti : zdraví­

Volavka - Volavka : nebezpečný člověk, který zasáhne ve svém čas

Voí˛avka - cí­titi ji : dobré jméno a čest mezi lidmi

Vosa (Vosy) - v pří­bytku : návštěva cizí­ho člověka za loupeží­

Vous (Vousy) - vousy na bradě chudého : dluhů ti přibude

Vous (Vousy) - na bradě holiti : zahanbení­

Vous (Vousy) - husté na bradě : čest i majetek

Vous (Vousy) - hrozně dlouhé na bradě : pronásledování­ věřitelů

Vous (Vousy) - šedivé na bradě : hanba veřejná

Vous (Vousy) - dlouhý mí­ti : výhra, stěstí­

Vous (Vousy) - dlouhé na bradě u ženy : zármutek té ženy

Vous (Vousy) - dlouhé na bradě : zvýšení­ majetku

Vous (Vousy) - červený mí­ti : falešní­ přátelé

Vous (Vousy) - červený mí­ti : faleš a nenávist

Vous (Vousy) - černý a pěkný mí­ti : dobré zdraví­

Vozka - viděti : zlost, roztržka

Vrabec - Vrabec : Viz: Pták,Ptáci,

Vrabec - vrabčí­ čimčarání­ v domě : klepy od vlastní­ch lidí­

Vrabec - vrabčí­ čimčarání­ : dobrý pří­tel ti domluví­

Vrána - Vrána : Viz: Pták,Ptáci,

Vrána - její­ maso jí­sti syrové : těžká nemoc

Vrána - jako člověk hovoří­cí­ : rvačka i vražda

Vrata - zavřená : odlož cestu

Vrata - otevřená : proveď cestu

Vřesoviště - zelené viděti : znamená poslední­ paprsek naděje

Vřesoviště - suché viděti : zmařeny všechny naděje

Vůl - trknouti : pokuta

Vůl - prodati : ztráta mí­sta

Vůl - mnoho jich do domu : zbohatnutí­

Vůl - jeho kůži nají­ti : moho peněz za pomoci vlivného člověka

Vůl - černého viděti : velké štěstí­

Vůz - rychle letí­ s tebou vpřed : těžká nemoc

Vůz - nákladní­ viděti : čilý pohyb v obchodech

Vůz - nákladní­ viděti : dobré a trvalé zaměstnání­

Vůz - krásný viděti a sednouti si do něho : zbaví­š se starostí­

Vůz - i s koí˛mi spadne do jámy : smrt

Vydra - chytiti : dobré obchody

Výhra - zí­skati : pří­jezd pří­tele očekávati

Výskat - si : neštěstí­ a truchlení­

Vznášení­ - Vznášejí­ se kolem vás ve snu věci a těžk : Zeptejte se sami sebe, co vás tí­ží­. Možná je to partner, od kterého byste chtěli utéct, možná vaše staré zvyky, které jsou vám na překážku.

 






Najdi si vysněnou práci
Sníš o dobré práci? Svoji práci snů najdeš na www.DobraPrace.cz

Odkazy
 






*






Tip


„ A všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo a jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 



*



Sny a jejich výklad Vám odhalí nᚠsnář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze nᚠsnář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist