* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook



   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88250

Výkladů - 22915

Uživatelů - 13269

On-Line : 6
Celkem : 1426519

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zažíváte ?

Rodičovskou10.3%
Partnerskou9.2%
Sebelásku7.6%
Sexuální8%
Duchovní8%
Láska ke všemu27.8%
Láska ke každému29.1%


Výměna ikonek



EsoterikWeb



Pro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

V

Váček - s penězi najíti : žádný zisk

Váček - prázdný najíti : nevděk

Vada - v těle, v obličeji : dobrota srdce

Váhy - zlomené : smrt

Váhy - vyrovnané viděti : vyhraješ při soudní

Váhy - pěkné a lesklé : spravedlivý soudce

Váhy - nerovné : prohraješ při soudní

Válka : Možná je to bitva mezi tužbami vašeho podvědomí a vědomí nebo mezi vaším intelektem a emocemi. Může se však jednat i o jakousi metaforu z vašeho reálného života.

Valy - zdá-li se o nich ženě : dobré postavení muže

Vápno - Vápno : vyhlídka na vysoké výdaje

Vavřín - Vavřín : umělecká sláva

Váza - Váza : ucházení se o přízeň

Vázat - Vázati : rozejití, rozloučení, rozvod

Včela (Včely) - ztratiti se i úl : zchudnutí

Včela (Včely) - viděti : dobré znamení

Včela (Včely) - úl viděti : blaženost, prospěch

Včela (Včely) - rojící se viděti : popletené záležitosti

Včela (Včely) - rojící se na stromě viděti : posílení lásky a věrnosti

Včela (Včely) - pracovati viděti : dobře se míti

Včela (Včely) - od nich bodaný býti : brzké neštěstí, nepříjemnosti s přáteli

Včela (Včely) - med sbírati viděti : dostati dobrou radu

Včela (Včely) - jejich roj : stálé bohatnutí

Včela (Včely) - jejich bzukot a rojení : svatba

Vdávat - se : potíže, neštěstí, chudoba

Večer - štědrý večer : obdarování a rodinné štěstí

Vědec - viděti nebo s ním mluviti : podvedený býti

Vejce - viděti nebo koupiti : úspěch v obchodech, blahobyt, povýšení v úřadu, dobré děti, dlouhýživot

Vejce - spadnout nechati : nesvornost

Vejce - shnilé rozbíti : do zlýchřečí se dostati

Vejce - rozbité viděti : ztráta, hádka, chudoba, rozchod s přítelem nebo partnerkou (partnerem)

Vejce - nakládati vejce, okurky, ovoce atd. : bude v zemi drahota

Vejce - najíti : ženichem nebo nevěstou se státi

Vejce - míti : výhra, domácí pohoda

Vejce - míchaná vejce : klepy o tajené nemoci

Vejce - žluté viděti : vážná nemoc

Vejce - jísti : otcem se státi a tímšťastný býti

Vejce - červené viděti : hněv, požár, úmrtí přítele

Velbloud - viděti : neobvyklý zážitek zažíti, zbohatnouti

Velbloud - sestoupiti z jeho sedla : nemoc i uzdravení

Velbloud - seděti na něm a rychle jeti : rychlá smrt

Vemeno - krávy viděti : požehnání, dárek

Věnec - ze zlata na hlavě, spadne a zase zdvižen : vše se zakryje

Věnec - ze zlata na hlavě míti a nechat spadnout : hanba

Věnec - ze zlata na hlavě : důstojenství

Věnec - z klasů na hlavě : vyznamenání

Věnec - z hlavy někomu vzíti : přebereš jeho zaměstnání, majetek

Věnec - z dubového listí dostati : vyznamenání

Věnec - z červených růží : zlá nehoda

Věnec - žlutý : nemoc smrtelná

Vepř - viděti ho : dobře pochodíš

Vepř - pařiti vepře : pozemské radosti

Vepř - chytiti ho : někdo u vás bude v domě přistižen při nevěře

Vepř - hladiti ho : tajná láska

Vepř - bíti ho : pokárání za neslušnost

Vepř - bíle oblečený : tajné nectnosti

Verpánek - Verpánek : podnikání s málo penězi

Věřitel - viděti nebo jeho návštěvu očekávati : dobré, ale obtížné obchody sjednati

Veselost - ve spánku : neklid, nepokoj

Vesničan - zámožného viděti : znamenáštěstí

Vesničan - mluviti viděti : veselé dny přijdou

Vesničan - chudého navštíviti : o úctu přijíti, pohrdání zakusiti

Veš - Veš : bohatství z nečistých zisků

Veverka - viděti : znamená pro svobodnou osobu dobrý sňatek, pro vdanou péče o dítě

Veverka - od ní býti pokousán : znamená pro svobodnou osobu zlou manželku, pro vdanou zlé děti

Vězeň - býti propuštěn do civilu : sejde ze svatby

Vězeň - býti a hlídán zlým strážcem : nastěhuje se k vám tchyně

Vězeň - býti : oženit se

Vězení - z něj propuštěn býti : nemoc, smrt

Vězení - viděti : klid získati

Vězení - v něm býti : útěcha od přátel

Vězení - do něj býti veden : štěstí, zdraví

Věž - vysoká : vysoké stáří a dosažené cti

Věž - jí nahoru stoupati a v ní veliké okenní : Pokud jste ve snu viděli věž, znamená to, že můžete mít štěstí při řešení svých starostí. Stoupat na věž znamená, že jste čestní a svou čest si zachováte i tehdy, kdy k vám přijde sice skvělá, ale podezřelá nabídka. Pokud ve snu věž boříte,nejspíš budete.

Věž - jí nahoru stoupati a v ní veliké okenní : budeš mít dar ducha

Věž - jí nahoru stoupati : tvůj život myšlenkově bude naplněn

Věž - hořící : starý a ctěný muž zemře

Vidlička - míti, nebo viděti : oklamán(a) býti

Vikev - vařenou jísti : nemoc a zármutek

Vikev - rostoucí v domě : různice, hádky, pláč

Víko - Víko : Viz: Poklop,

Víko - zavříti : smrt

Víko - odklopiti : narození dítěte

Víla - viděti nebo s ní mluviti : velkéštěstí ve všem

Vinice - viděti v čas zrání bez hroznů : bezdětné manželství

Vinice - sbírati v ní hrozny : tesknost a zármutek

Vinice - sbírati černé hrozny : hrozí ti vězení

Vinice - sbírati bílé hrozny : vyšetřování na svobodě

Vinice - černé hrozny sbírati mimo vinobraní : zisk

Vinice - bílé hrozny sbírati mimo vinobraní : velký zisk

Víno - Víno : Viz: Alkohol,

Víno - ze sudu crčící : hádka v domě

Víno - silné a opíti se : budeš podplácen

Víno - s vodou píti : stálé peníze

Víno - rozlité víno vlastní : může znamenat sebeobětování

Víno - rozlijete víno někoho jiného : Mohli jste prolít jeho krev. Pokud tedy máte v úmyslu se s někým pohádat nebo poprat, nechte raději všechny kuchyňské nože a jiné zbraně hodně daleko od sebe.

Víno - opíti se jím a hádati : soud

Víno - muškátové víno : myšina v domě

Víno - mošt píti : k penězům přijíti prostřednictvím ženy

Víno - čisté píti : peníze a majetek bez práce

Víno - Víno : Červené víno je duchovní symbol pro život.

Víno - červené popíjeti : Vězte, že při přijímání jsou víno a krev zaměnitelné symboly.

Víno - bílé : zdraví až na některé menší nemoci

Vítr - tě nese na jiné místo : v cizině zbohatneš

Vítr - severák : přijdeš o majetek

Vítr - náhlý a silný, uragán, smršť : katastrofa

Vítr - když fouká vítr : svár

Vítr - jak strom láme : snížení platu

Vítr - jak se opírá do zad na tvé cestě : bude ti dána pomoc

Vítr - horký : nemoc a zármutek

Vlajka - vlající viděti : nebezpečí, blížící se neštěstí

Vlajka - nésti : úctu získati

Vlak - být v uhánějícím vlaku : symbolizuje obavy a potíže, které které se na konec ukáží být důvodem tvých zisků

Vlak - zmeškat vlak : chcete dosáhnout něčeho nemožného

Vlak - vystoupit z vlaku : dosáhnete svého cíle

Vlak - vidět : předzvěst rozloučení

Vlak - vidět ho vyjíždět z tunelu : dozvíte se tajemství o sobě samém

Vlak - uhánějící : znamená životní změny

Vlak - stojící vlak : věští nespokojenost a neúspěchy v práci či jiné životní překážky

Vlak - spěchat na vlak : ukazuje na mnoho novinek

Vlak - rychlík : dostaneš dopis expres nebo telegram

Vlak - prázdný vlak : znamená brzké nezdary a problémy doma

Vlak - osobní : obdržíš dopis

Vlak - ocitnout se v lůžkovém vagřnu : varuje před nemilou společností, která může způsobit tvé finanční stráty

Vlak - nákladní vlak : znamená změny k tvé spokojenosti a rozmnožení majetku

Vlak - lokálka : mnoho času přejde, než dostaneš dopis

Vlak - jet s ním : značí dobrý a rychlý postup

Vlak - být přítomen železničnímu neštěstí : od vzdáleného přítele dostanete špatné zprávy

Vlas (Vlasy) - Vlas (Vlasy) : Viz: Kadeře,

Vlas (Vlasy) - ztratiti : zléčasy zažíti

Vlas (Vlasy) - více jich rozpuštěných : choroba

Vlas (Vlasy) - ustřihnouti : ulehčení od starostí

Vlas (Vlasy) - stříhati si nechati : nepříjemnostem se vyhnouti

Vlas (Vlasy) - stříhaný, zdá-li se panně : pozbytí panenství

Vlas (Vlasy) - stříhaný, zdá-li se ženě : rozvod

Vlas (Vlasy) - stříhaný z tvé hlavy : oloupení, škoda

Vlas (Vlasy) - rozcuchané míti : rodinné rozepře

Vlas (Vlasy) - Vlas (Vlasy) : Pokud se vám vlasy omotávají kolem těla a dusí vás, patrně jste na sebe nabrali povinnost, kterou nejste sto splnit. Ztráta vlasů symbolizuje nejistotu.

Vlas (Vlasy) - Vlas (Vlasy) : "Pokud se vám zdá o dlouhých vlasech, které se kolem vás vlní, téměř plavou v prostoru, znamená to, že zřejmě vy sami v něčem ""plavete"". Možná jste jen příliš uvolnění a flegmatičtí k dění okolo sebe."

Vlas (Vlasy) - na jinou barvu barviti : lež

Vlas (Vlasy) - kadeřiti : návštěva spolku nebo divadla

Vlas (Vlasy) - jež padá : starosti

Vlas (Vlasy) - hezkéčerné míti : zdraví

Vlas (Vlasy) - šedé míti : starostmi obtížen býti

Vlas (Vlasy) - dlouhé míti : vážený a oblíbený býti

Vlas (Vlasy) - česati : štěstí v obchodech všeho druhu, spory rozřešiti

Vlas (Vlasy) - Česati si je : péče o něco, dobrý pořádek

Vlas (Vlasy) - červené míti : nepřátelé na blízku

Vlas (Vlasy) - cuchati stařeně vlasy : dlouhé vyjednávání

Vlas (Vlasy) - cuchati dívce : naděje na potěšení

Vlas (Vlasy) - cizí nositi : nemoc na blízku

Vlas (Vlasy) - barviti na rusý : úbytek majetku

Vlas (Vlasy) - barviti šedý na černo : veřejná hanba

Vlaštovka - Vlaštovka : Viz: Pták,Ptáci,

Vlaštovka - jejich houf, jak odlétají : nebezpečí

Vlaštovka - její štěbetání : dobré zprávy

Vlaštovka - její mlčení : nedobré zprávy

Vlaštovka - Vlaštovka : štěstí, obrana

Vlk - viděti ho : budeš poškozen od lakomce

Vlk - ovci v tlamě nesoucí : sňatek z rozumu

Vlk - je honiti pomocí psů : zbavíš se nadobro zlého člověka

Vlk - býti jimi pronásledován : tvá spása je v rychlém jednání

Vlk - býti jimi obklopen : pozor na lichváře

Vlk - bojovati s ním : soud nebo věřitelé

Vlna (látka) - přísti ji : daleká cesta s mnoha příhodami

Vlna (látka) - ovčí vyrvati z ruky : ztráta majetku

Vlna (látka) - ovčí do bytu přinesou : ztracené peníze se ti navrátí

Vlna (látka) - ovčí bílou najíti : hotovost ve zlatě

Vnitřnosti - viděti : radost a láska

Vnitřnosti - břicho a vnitřnosti když vidíš : dostaneš děti

Vnuk - získati : stálý blahobyt

Voda - vyrazivší náhle ze stěny, sloupu : pláč celé rodiny

Voda - vylévati : škoda

Voda - vylévat ji : znamená, že můžeš brzy očekávat ztrátu postavení nebo menší, ale nepříjemné zdravotní potíže

Voda - Vodu nabírati : dopíditi se nějaké

Voda - vodou se břísti : potupu

Voda - vodnatelnost : velká nemoc tě očekává

Voda - vidět kalnou nebo špinavou : předzvěst nejasných nebo nejistých poměrů

Voda - vidět čirou : příslib úspěchu a zisku

Voda - vedle vody jíti (zamilovanému) : jest dobrým znamením

Voda - vedle vody jíti (ženatému a vdovci) : nepříjemnosti

Voda - ve vodě státi a mýti se : velká práce

Voda - vařící : Nebuď náruživý, kroť svůj temperament!

Voda - valicíse na Vás : pozor dost velké neštěstí

Voda - v putně na zádech nésti : neštěstí

Voda - v kotli vařit viděti : nebezpečí

Voda - v kalné neb bahnité chodit : nemoc

Voda - v čisté vodě se koupati : zdraví

Voda - v botách : nezoufej

Voda - teplou píti : Chybí ti zdraví, jdi k lékaři.

Voda - teplou píti : zlé

Voda - svěcenou se kropiti : žal

Voda - studenou píti : Tvé tělesné zdraví je dobré.

Voda - studenou píti : dobré

Voda - studená : Úspěch je na dosah.

Voda - studená : velmi chladné přivítání

Voda - stoupající kolem domu : naznačuje vítězství nad konkurenty

Voda - stojatá : váš citový život stagnuje nebo neexistuje

Voda - státi u vody : zoufání

Voda - spadnouti do ní a topiti se : ztráta práce

Voda - spadnout do studené vody : je varováním před falešnými lidmi ve tvém okolí

Voda - spadnout do kalné vody : upozorňuje, že v blízké budoucnosti uděláš mnoho chyb, které zapříčiní tvůj smutek a lítost

Voda - sladkou píti : nedostatek

Voda - se opařiti : hněv

Voda - rozvodněnou viděti : neštěstí

Voda - rozvířená : znamená nebezpečí ve tvém okolí

Voda - rozlíti ji : Klameš sebe.

Voda - přebroditi : Nedělej si starosti, o tvou budoucnost je postaráno.

Voda - proudící : Poukazuje na temperament a silné emoce.

Voda - ponořiti se do ní : Někdo tě chce podmanit, ale nedáš se.

Voda - pobývat nad rozvířenou vodou : věští brzkou smrt v rodině

Voda - po vodě choditi : šlapeš po pravdě

Voda - pít teplou vodu : je znamením menších zdravotních potíží nebo nevelkých rodinných problémů

Voda - pít kalnou vodu : je předzvěstí těžké nemoci

Voda - pít ji : znamená významné ztráty v podnikání

Voda - padnouti do vody : pronásledování a svízele

Voda - opařiti se : I v malých věcech buď opatrný!

Voda - nosit v nádobě vodu : znamená nečekané štěstí a zlepšení v podnikání

Voda - minerální voda : znamená nečekané štěstí při uskutečňování tvých plánů a záměrů

Voda - kola na vodě : pravdivý dopis od člověka zapomenutého

Voda - klidná, nezčeřená hladina : reprezentuje hlubokou studnici vašich citů

Voda - kalná voda : varuje před nebezpečím a věští smutek a osamělostí

Voda - kalná nebo bouřlivá : nemoc

Voda - kalná : Kdo nemá míru, znepříjemňuje si život.

Voda - kalná : zlo znamená

Voda - kalná : nepravdy

Voda - jasná a tichá : znamení velkého štěstí

Voda - choditi po ní : Navzdory všem zvítězíš.

Voda - chodit po ní : znamená úspěch a zdar v podnikání a štěstí v lásce

Voda - čistá voda : znamená mnoho potěšení a nečekané rozmnožení majetku

Voda - čistá : PRAVDA

Voda - čistá : dobře

Voda - Voda : znamená city

Voda - Voda : stav a kvalita odpovídá vašemu duševnímu stavu

Vodní - roura : nepříjemné setkáni

Vodní - pták : neštěstí

Vodní - muž : vyhledáváš mnohé nepříjemné věci

Vodní - kolo viděti : brzké převzetí nějakého obchodu

Vodní - had : nemoc šťastně přetrpíš

Vodní hladina - vidět zrcadlit se v ní jiné předměty : přináší klam nebo zklamání

Vodní hladina - vidět se v ní jako v zrcadle : sám sebe v nějaké věci oklamete

Vodní hladina - vidět neklidnou zčeřenou : přináší dny plné starostí

Vodní hladina - vidět klidnou hladkou : příslib bezstarostných dnů

Vodomet - viděti : naděje

Voj - Voj : chop se první věci, která se ti namane

Volat (volání) - volat někoho : upozorňuje na nepřátele, kteří se snaží za každou cenu překazit tvé plány a záměry

Volat (volání) - volání druhých : čeká tě dobrá zpráva

Volat (volání) - slyšet volat své jméno : vzdálený člověk vás naléhavě potřebuje, nebo vás chce ochránit před nějakým zlem či osudem

Volat (volání) - slyšet volání nežijícího člověka : brzy tě potkají mnohá neštěstí, kterým nebudeš schopen čelit

Volat (volání) - slyšet volání : je znamením, že máš očekávat těžkou nemoc nebo smrt

Volat (volání) - slyšet : smutek v tvém domě

Volat (volání) - slyšet : ohlašují se nějaké novinky

Volavka - Volavka : Viz: Pták,Ptáci,

Volavka - viděti ji : dobře vědí o tvé práci i úmyslech

Volavka - v domě spící : nemocný se určitě uzdraví

Volavka - v domě chodící : radost a veselí

Volavka - její maso jísti : zdraví

Volavka - Volavka : nebezpečný člověk, který zasáhne ve svém čas

Voňavka - cítiti ji : dobré jméno a čest mezi lidmi

Vosa (Vosy) - v příbytku : návštěva cizího člověka za loupeží

Vous (Vousy) - vousy na bradě chudého : dluhů ti přibude

Vous (Vousy) - na bradě holiti : zahanbení

Vous (Vousy) - husté na bradě : čest i majetek

Vous (Vousy) - hrozně dlouhé na bradě : pronásledování věřitelů

Vous (Vousy) - šedivé na bradě : hanba veřejná

Vous (Vousy) - dlouhý míti : výhra, stěstí

Vous (Vousy) - dlouhé na bradě u ženy : zármutek té ženy

Vous (Vousy) - dlouhé na bradě : zvýšení majetku

Vous (Vousy) - červený míti : falešní přátelé

Vous (Vousy) - červený míti : faleš a nenávist

Vous (Vousy) - černý a pěkný míti : dobré zdraví

Vozka - viděti : zlost, roztržka

Vrabec - Vrabec : Viz: Pták,Ptáci,

Vrabec - vrabčí čimčarání v domě : klepy od vlastních lidí

Vrabec - vrabčí čimčarání : dobrý přítel ti domluví

Vrána - Vrána : Viz: Pták,Ptáci,

Vrána - její maso jísti syrové : těžká nemoc

Vrána - jako člověk hovořící : rvačka i vražda

Vrata - zavřená : odlož cestu

Vrata - otevřená : proveď cestu

Vřesoviště - zelené viděti : znamená poslední paprsek naděje

Vřesoviště - suché viděti : zmařeny všechny naděje

Vůl - trknouti : pokuta

Vůl - prodati : ztráta místa

Vůl - mnoho jich do domu : zbohatnutí

Vůl - jeho kůži najíti : moho peněz za pomoci vlivného člověka

Vůl - černého viděti : velké štěstí

Vůz - rychle letí s tebou vpřed : těžká nemoc

Vůz - nákladní viděti : čilý pohyb v obchodech

Vůz - nákladní viděti : dobré a trvalé zaměstnání

Vůz - krásný viděti a sednouti si do něho : zbavíš se starostí

Vůz - i s koňmi spadne do jámy : smrt

Vydra - chytiti : dobré obchody

Výhra - získati : příjezd přítele očekávati

Výskat - si : neštěstí a truchlení

Vznášení - Vznášejí se kolem vás ve snu věci a těžk : Zeptejte se sami sebe, co vás tíží. Možná je to partner, od kterého byste chtěli utéct, možná vaše staré zvyky, které jsou vám na překážku.

 






Markýzy od Climastylu
Naše markýzy zastíní vaši pergolu či zahrádku. To bude pohodička.

Odkazy
 






*






Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 



*



Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist