* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88268

Výkladů - 18837

Uživatelů - 13269

On-Line : 3
Celkem :

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zaží­váte ?

Rodičovskou10.5%
Partnerskou9.3%
Sebelásku7.7%
Sexuální­8.2%
Duchovní­8.3%
Láska ke všemu27.2%
Láska ke každému28.7%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

V

Váček - s penězi nají­ti : žádný zisk

Váček - prázdný nají­ti : nevděk

Vada - v těle, v obličeji : dobrota srdce

Váhy - zlomené : smrt

Váhy - vyrovnané viděti : vyhraješ při soudní­

Váhy - pěkné a lesklé : spravedlivý soudce

Váhy - nerovné : prohraješ při soudní­

Válka : Možná je to bitva mezi tužbami vašeho podvědomí­ a vědomí­ nebo mezi vaší­m intelektem a emocemi. Může se však jednat i o jakousi metaforu z vašeho reálného života.

Valy - zdá-li se o nich ženě : dobré postavení­ muže

Vápno - Vápno : vyhlí­dka na vysoké výdaje

Vavří­n - Vavří­n : umělecká sláva

Váza - Váza : ucházení­ se o pří­zeí˛

Vázat - Vázati : rozejití­, rozloučení­, rozvod

Včela (Včely) - ztratiti se i úl : zchudnutí­

Včela (Včely) - viděti : dobré znamení­

Včela (Včely) - úl viděti : blaženost, prospěch

Včela (Včely) - rojí­cí­ se viděti : popletené záležitosti

Včela (Včely) - rojí­cí­ se na stromě viděti : posí­lení­ lásky a věrnosti

Včela (Včely) - pracovati viděti : dobře se mí­ti

Včela (Včely) - od nich bodaný býti : brzké neštěstí­, nepří­jemnosti s přáteli

Včela (Včely) - med sbí­rati viděti : dostati dobrou radu

Včela (Včely) - jejich roj : stálé bohatnutí­

Včela (Včely) - jejich bzukot a rojení­ : svatba

Vdávat - se : potí­že, neštěstí­, chudoba

Večer - štědrý večer : obdarování­ a rodinné štěstí­

Vědec - viděti nebo s ní­m mluviti : podvedený býti

Vejce - viděti nebo koupiti : úspěch v obchodech, blahobyt, povýšení­ v úřadu, dobré děti, dlouhýživot

Vejce - spadnout nechati : nesvornost

Vejce - shnilé rozbí­ti : do zlýchřečí­ se dostati

Vejce - rozbité viděti : ztráta, hádka, chudoba, rozchod s pří­telem nebo partnerkou (partnerem)

Vejce - nakládati vejce, okurky, ovoce atd. : bude v zemi drahota

Vejce - nají­ti : ženichem nebo nevěstou se státi

Vejce - mí­ti : výhra, domácí­ pohoda

Vejce - mí­chaná vejce : klepy o tajené nemoci

Vejce - žluté viděti : vážná nemoc

Vejce - jí­sti : otcem se státi a tí­mšastný býti

Vejce - červené viděti : hněv, požár, úmrtí­ pří­tele

Velbloud - viděti : neobvyklý zážitek zaží­ti, zbohatnouti

Velbloud - sestoupiti z jeho sedla : nemoc i uzdravení­

Velbloud - seděti na něm a rychle jeti : rychlá smrt

Vemeno - krávy viděti : požehnání­, dárek

Věnec - ze zlata na hlavě, spadne a zase zdvižen : vše se zakryje

Věnec - ze zlata na hlavě mí­ti a nechat spadnout : hanba

Věnec - ze zlata na hlavě : důstojenství­

Věnec - z klasů na hlavě : vyznamenání­

Věnec - z hlavy někomu vzí­ti : přebereš jeho zaměstnání­, majetek

Věnec - z dubového listí­ dostati : vyznamenání­

Věnec - z červených růží­ : zlá nehoda

Věnec - žlutý : nemoc smrtelná

Vepř - viděti ho : dobře pochodí­š

Vepř - pařiti vepře : pozemské radosti

Vepř - chytiti ho : někdo u vás bude v domě přistižen při nevěře

Vepř - hladiti ho : tajná láska

Vepř - bí­ti ho : pokárání­ za neslušnost

Vepř - bí­le oblečený : tajné nectnosti

Verpánek - Verpánek : podnikání­ s málo penězi

Věřitel - viděti nebo jeho návštěvu očekávati : dobré, ale obtí­žné obchody sjednati

Veselost - ve spánku : neklid, nepokoj

Vesničan - zámožného viděti : znamenáštěstí­

Vesničan - mluviti viděti : veselé dny přijdou

Vesničan - chudého navští­viti : o úctu přijí­ti, pohrdání­ zakusiti

Veš - Veš : bohatství­ z nečistých zisků

Veverka - viděti : znamená pro svobodnou osobu dobrý sí˛atek, pro vdanou péče o dí­tě

Veverka - od ní­ býti pokousán : znamená pro svobodnou osobu zlou manželku, pro vdanou zlé děti

Vězeí˛ - býti propuštěn do civilu : sejde ze svatby

Vězeí˛ - býti a hlí­dán zlým strážcem : nastěhuje se k vám tchyně

Vězeí˛ - býti : oženit se

Vězení­ - z něj propuštěn býti : nemoc, smrt

Vězení­ - viděti : klid zí­skati

Vězení­ - v něm býti : útěcha od přátel

Vězení­ - do něj býti veden : štěstí­, zdraví­

Věž - vysoká : vysoké stáří­ a dosažené cti

Věž - jí­ nahoru stoupati a v ní­ veliké okenní­ : Pokud jste ve snu viděli věž, znamená to, že můžete mí­t štěstí­ při řešení­ svých starostí­. Stoupat na věž znamená, že jste čestní­ a svou čest si zachováte i tehdy, kdy k vám přijde sice skvělá, ale podezřelá nabí­dka. Pokud ve snu věž boří­te,nejspí­š budete.

Věž - jí­ nahoru stoupati a v ní­ veliké okenní­ : budeš mí­t dar ducha

Věž - jí­ nahoru stoupati : tvůj život myšlenkově bude naplněn

Věž - hoří­cí­ : starý a ctěný muž zemře

Vidlička - mí­ti, nebo viděti : oklamán(a) býti

Vikev - vařenou jí­sti : nemoc a zármutek

Vikev - rostoucí­ v domě : různice, hádky, pláč

Ví­ko - Ví­ko : Viz: Poklop,

Ví­ko - zavří­ti : smrt

Ví­ko - odklopiti : narození­ dí­těte

Ví­la - viděti nebo s ní­ mluviti : velkéštěstí­ ve všem

Vinice - viděti v čas zrání­ bez hroznů : bezdětné manželství­

Vinice - sbí­rati v ní­ hrozny : tesknost a zármutek

Vinice - sbí­rati černé hrozny : hrozí­ ti vězení­

Vinice - sbí­rati bí­lé hrozny : vyšetřování­ na svobodě

Vinice - černé hrozny sbí­rati mimo vinobraní­ : zisk

Vinice - bí­lé hrozny sbí­rati mimo vinobraní­ : velký zisk

Ví­no - Ví­no : Viz: Alkohol,

Ví­no - ze sudu crčí­cí­ : hádka v domě

Ví­no - silné a opí­ti se : budeš podplácen

Ví­no - s vodou pí­ti : stálé pení­ze

Ví­no - rozlité ví­no vlastní­ : může znamenat sebeobětování­

Ví­no - rozlijete ví­no někoho jiného : Mohli jste prolí­t jeho krev. Pokud tedy máte v úmyslu se s někým pohádat nebo poprat, nechte raději všechny kuchyí˛ské nože a jiné zbraně hodně daleko od sebe.

Ví­no - opí­ti se jí­m a hádati : soud

Ví­no - muškátové ví­no : myšina v domě

Ví­no - mošt pí­ti : k penězům přijí­ti prostřednictví­m ženy

Ví­no - čisté pí­ti : pení­ze a majetek bez práce

Ví­no - Ví­no : íˆervené ví­no je duchovní­ symbol pro život.

Ví­no - červené popí­jeti : Vězte, že při přijí­mání­ jsou ví­no a krev zaměnitelné symboly.

Ví­no - bí­lé : zdraví­ až na některé menší­ nemoci

Ví­tr - tě nese na jiné mí­sto : v cizině zbohatneš

Ví­tr - severák : přijdeš o majetek

Ví­tr - náhlý a silný, uragán, smrš : katastrofa

Ví­tr - když fouká ví­tr : svár

Ví­tr - jak strom láme : sní­žení­ platu

Ví­tr - jak se opí­rá do zad na tvé cestě : bude ti dána pomoc

Ví­tr - horký : nemoc a zármutek

Vlajka - vlají­cí­ viděti : nebezpečí­, blí­ží­cí­ se neštěstí­

Vlajka - nésti : úctu zí­skati

Vlak - být v uhánějí­cí­m vlaku : symbolizuje obavy a potí­že, které které se na konec ukáží­ být důvodem tvých zisků

Vlak - zmeškat vlak : chcete dosáhnout něčeho nemožného

Vlak - vystoupit z vlaku : dosáhnete svého cí­le

Vlak - vidět : předzvěst rozloučení­

Vlak - vidět ho vyjí­ždět z tunelu : dozví­te se tajemství­ o sobě samém

Vlak - uhánějí­cí­ : znamená životní­ změny

Vlak - stojí­cí­ vlak : věští­ nespokojenost a neúspěchy v práci či jiné životní­ překážky

Vlak - spěchat na vlak : ukazuje na mnoho novinek

Vlak - rychlí­k : dostaneš dopis expres nebo telegram

Vlak - prázdný vlak : znamená brzké nezdary a problémy doma

Vlak - osobní­ : obdrží­š dopis

Vlak - ocitnout se v lůžkovém vagíłnu : varuje před nemilou společností­, která může způsobit tvé finanční­ stráty

Vlak - nákladní­ vlak : znamená změny k tvé spokojenosti a rozmnožení­ majetku

Vlak - lokálka : mnoho času přejde, než dostaneš dopis

Vlak - jet s ní­m : značí­ dobrý a rychlý postup

Vlak - být pří­tomen železniční­mu neštěstí­ : od vzdáleného pří­tele dostanete špatné zprávy

Vlas (Vlasy) - Vlas (Vlasy) : Viz: Kadeře,

Vlas (Vlasy) - ztratiti : zléčasy zaží­ti

Vlas (Vlasy) - ví­ce jich rozpuštěných : choroba

Vlas (Vlasy) - ustřihnouti : ulehčení­ od starostí­

Vlas (Vlasy) - stří­hati si nechati : nepří­jemnostem se vyhnouti

Vlas (Vlasy) - stří­haný, zdá-li se panně : pozbytí­ panenství­

Vlas (Vlasy) - stří­haný, zdá-li se ženě : rozvod

Vlas (Vlasy) - stří­haný z tvé hlavy : oloupení­, škoda

Vlas (Vlasy) - rozcuchané mí­ti : rodinné rozepře

Vlas (Vlasy) - Vlas (Vlasy) : Pokud se vám vlasy omotávají­ kolem těla a dusí­ vás, patrně jste na sebe nabrali povinnost, kterou nejste sto splnit. Ztráta vlasů symbolizuje nejistotu.

Vlas (Vlasy) - Vlas (Vlasy) : "Pokud se vám zdá o dlouhých vlasech, které se kolem vás vlní­, téměř plavou v prostoru, znamená to, že zřejmě vy sami v něčem ""plavete"". Možná jste jen pří­liš uvolnění­ a flegmatičtí­ k dění­ okolo sebe."

Vlas (Vlasy) - na jinou barvu barviti : lež

Vlas (Vlasy) - kadeřiti : návštěva spolku nebo divadla

Vlas (Vlasy) - jež padá : starosti

Vlas (Vlasy) - hezkéčerné mí­ti : zdraví­

Vlas (Vlasy) - šedé mí­ti : starostmi obtí­žen býti

Vlas (Vlasy) - dlouhé mí­ti : vážený a oblí­bený býti

Vlas (Vlasy) - česati : štěstí­ v obchodech všeho druhu, spory rozřešiti

Vlas (Vlasy) - íˆesati si je : péče o něco, dobrý pořádek

Vlas (Vlasy) - červené mí­ti : nepřátelé na blí­zku

Vlas (Vlasy) - cuchati stařeně vlasy : dlouhé vyjednávání­

Vlas (Vlasy) - cuchati dí­vce : naděje na potěšení­

Vlas (Vlasy) - cizí­ nositi : nemoc na blí­zku

Vlas (Vlasy) - barviti na rusý : úbytek majetku

Vlas (Vlasy) - barviti šedý na černo : veřejná hanba

Vlaštovka - Vlaštovka : Viz: Pták,Ptáci,

Vlaštovka - jejich houf, jak odlétají­ : nebezpečí­

Vlaštovka - její­ štěbetání­ : dobré zprávy

Vlaštovka - její­ mlčení­ : nedobré zprávy

Vlaštovka - Vlaštovka : štěstí­, obrana

Vlk - viděti ho : budeš poškozen od lakomce

Vlk - ovci v tlamě nesoucí­ : sí˛atek z rozumu

Vlk - je honiti pomocí­ psů : zbaví­š se nadobro zlého člověka

Vlk - býti jimi pronásledován : tvá spása je v rychlém jednání­

Vlk - býti jimi obklopen : pozor na lichváře

Vlk - bojovati s ní­m : soud nebo věřitelé

Vlna (látka) - pří­sti ji : daleká cesta s mnoha pří­hodami

Vlna (látka) - ovčí­ vyrvati z ruky : ztráta majetku

Vlna (látka) - ovčí­ do bytu přinesou : ztracené pení­ze se ti navrátí­

Vlna (látka) - ovčí­ bí­lou nají­ti : hotovost ve zlatě

Vnitřnosti - viděti : radost a láska

Vnitřnosti - břicho a vnitřnosti když vidí­š : dostaneš děti

Vnuk - zí­skati : stálý blahobyt

Voda - vyrazivší­ náhle ze stěny, sloupu : pláč celé rodiny

Voda - vylévati : škoda

Voda - vylévat ji : znamená, že můžeš brzy očekávat ztrátu postavení­ nebo menší­, ale nepří­jemné zdravotní­ potí­že

Voda - Vodu nabí­rati : dopí­diti se nějaké

Voda - vodou se bří­sti : potupu

Voda - vodnatelnost : velká nemoc tě očekává

Voda - vidět kalnou nebo špinavou : předzvěst nejasných nebo nejistých poměrů

Voda - vidět čirou : pří­slib úspěchu a zisku

Voda - vedle vody jí­ti (zamilovanému) : jest dobrým znamení­m

Voda - vedle vody jí­ti (ženatému a vdovci) : nepří­jemnosti

Voda - ve vodě státi a mýti se : velká práce

Voda - vaří­cí­ : Nebuď náruživý, kro svůj temperament!

Voda - valicí­se na Vás : pozor dost velké neštěstí­

Voda - v putně na zádech nésti : neštěstí­

Voda - v kotli vařit viděti : nebezpečí­

Voda - v kalné neb bahnité chodit : nemoc

Voda - v čisté vodě se koupati : zdraví­

Voda - v botách : nezoufej

Voda - teplou pí­ti : Chybí­ ti zdraví­, jdi k lékaři.

Voda - teplou pí­ti : zlé

Voda - svěcenou se kropiti : žal

Voda - studenou pí­ti : Tvé tělesné zdraví­ je dobré.

Voda - studenou pí­ti : dobré

Voda - studená : íšspěch je na dosah.

Voda - studená : velmi chladné přiví­tání­

Voda - stoupají­cí­ kolem domu : naznačuje ví­tězství­ nad konkurenty

Voda - stojatá : vᚠcitový život stagnuje nebo neexistuje

Voda - státi u vody : zoufání­

Voda - spadnouti do ní­ a topiti se : ztráta práce

Voda - spadnout do studené vody : je varování­m před falešnými lidmi ve tvém okolí­

Voda - spadnout do kalné vody : upozorí˛uje, že v blí­zké budoucnosti udělᚠmnoho chyb, které zapří­činí­ tvůj smutek a lí­tost

Voda - sladkou pí­ti : nedostatek

Voda - se opařiti : hněv

Voda - rozvodněnou viděti : neštěstí­

Voda - rozví­řená : znamená nebezpečí­ ve tvém okolí­

Voda - rozlí­ti ji : Klameš sebe.

Voda - přebroditi : Nedělej si starosti, o tvou budoucnost je postaráno.

Voda - proudí­cí­ : Poukazuje na temperament a silné emoce.

Voda - ponořiti se do ní­ : Někdo tě chce podmanit, ale nedᚠse.

Voda - pobývat nad rozví­řenou vodou : věští­ brzkou smrt v rodině

Voda - po vodě choditi : šlapeš po pravdě

Voda - pí­t teplou vodu : je znamení­m menší­ch zdravotní­ch potí­ží­ nebo nevelkých rodinných problémů

Voda - pí­t kalnou vodu : je předzvěstí­ těžké nemoci

Voda - pí­t ji : znamená významné ztráty v podnikání­

Voda - padnouti do vody : pronásledování­ a sví­zele

Voda - opařiti se : I v malých věcech buď opatrný!

Voda - nosit v nádobě vodu : znamená nečekané štěstí­ a zlepšení­ v podnikání­

Voda - minerální­ voda : znamená nečekané štěstí­ při uskutečí˛ování­ tvých plánů a záměrů

Voda - kola na vodě : pravdivý dopis od člověka zapomenutého

Voda - klidná, nezčeřená hladina : reprezentuje hlubokou studnici vašich citů

Voda - kalná voda : varuje před nebezpečí­m a věští­ smutek a osamělostí­

Voda - kalná nebo bouřlivá : nemoc

Voda - kalná : Kdo nemá mí­ru, znepří­jemí˛uje si život.

Voda - kalná : zlo znamená

Voda - kalná : nepravdy

Voda - jasná a tichá : znamení­ velkého štěstí­

Voda - choditi po ní­ : Navzdory všem zví­tězí­š.

Voda - chodit po ní­ : znamená úspěch a zdar v podnikání­ a štěstí­ v lásce

Voda - čistá voda : znamená mnoho potěšení­ a nečekané rozmnožení­ majetku

Voda - čistá : PRAVDA

Voda - čistá : dobře

Voda - Voda : znamená city

Voda - Voda : stav a kvalita odpoví­dá vašemu duševní­mu stavu

Vodní­ - roura : nepří­jemné setkáni

Vodní­ - pták : neštěstí­

Vodní­ - muž : vyhledávᚠmnohé nepří­jemné věci

Vodní­ - kolo viděti : brzké převzetí­ nějakého obchodu

Vodní­ - had : nemoc šastně přetrpí­š

Vodní­ hladina - vidět zrcadlit se v ní­ jiné předměty : přináší­ klam nebo zklamání­

Vodní­ hladina - vidět se v ní­ jako v zrcadle : sám sebe v nějaké věci oklamete

Vodní­ hladina - vidět neklidnou zčeřenou : přináší­ dny plné starostí­

Vodní­ hladina - vidět klidnou hladkou : pří­slib bezstarostných dnů

Vodomet - viděti : naděje

Voj - Voj : chop se první­ věci, která se ti namane

Volat (volání­) - volat někoho : upozorí˛uje na nepřátele, kteří­ se snaží­ za každou cenu překazit tvé plány a záměry

Volat (volání­) - volání­ druhých : čeká tě dobrá zpráva

Volat (volání­) - slyšet volat své jméno : vzdálený člověk vás naléhavě potřebuje, nebo vás chce ochránit před nějakým zlem či osudem

Volat (volání­) - slyšet volání­ nežijí­cí­ho člověka : brzy tě potkají­ mnohá neštěstí­, kterým nebudeš schopen čelit

Volat (volání­) - slyšet volání­ : je znamení­m, že mᚠočekávat těžkou nemoc nebo smrt

Volat (volání­) - slyšet : smutek v tvém domě

Volat (volání­) - slyšet : ohlašují­ se nějaké novinky

Volavka - Volavka : Viz: Pták,Ptáci,

Volavka - viděti ji : dobře vědí­ o tvé práci i úmyslech

Volavka - v domě spí­cí­ : nemocný se určitě uzdraví­

Volavka - v domě chodí­cí­ : radost a veselí­

Volavka - její­ maso jí­sti : zdraví­

Volavka - Volavka : nebezpečný člověk, který zasáhne ve svém čas

Voí˛avka - cí­titi ji : dobré jméno a čest mezi lidmi

Vosa (Vosy) - v pří­bytku : návštěva cizí­ho člověka za loupeží­

Vous (Vousy) - vousy na bradě chudého : dluhů ti přibude

Vous (Vousy) - na bradě holiti : zahanbení­

Vous (Vousy) - husté na bradě : čest i majetek

Vous (Vousy) - hrozně dlouhé na bradě : pronásledování­ věřitelů

Vous (Vousy) - šedivé na bradě : hanba veřejná

Vous (Vousy) - dlouhý mí­ti : výhra, stěstí­

Vous (Vousy) - dlouhé na bradě u ženy : zármutek té ženy

Vous (Vousy) - dlouhé na bradě : zvýšení­ majetku

Vous (Vousy) - červený mí­ti : falešní­ přátelé

Vous (Vousy) - červený mí­ti : faleš a nenávist

Vous (Vousy) - černý a pěkný mí­ti : dobré zdraví­

Vozka - viděti : zlost, roztržka

Vrabec - Vrabec : Viz: Pták,Ptáci,

Vrabec - vrabčí­ čimčarání­ v domě : klepy od vlastní­ch lidí­

Vrabec - vrabčí­ čimčarání­ : dobrý pří­tel ti domluví­

Vrána - Vrána : Viz: Pták,Ptáci,

Vrána - její­ maso jí­sti syrové : těžká nemoc

Vrána - jako člověk hovoří­cí­ : rvačka i vražda

Vrata - zavřená : odlož cestu

Vrata - otevřená : proveď cestu

Vřesoviště - zelené viděti : znamená poslední­ paprsek naděje

Vřesoviště - suché viděti : zmařeny všechny naděje

Vůl - trknouti : pokuta

Vůl - prodati : ztráta mí­sta

Vůl - mnoho jich do domu : zbohatnutí­

Vůl - jeho kůži nají­ti : moho peněz za pomoci vlivného člověka

Vůl - černého viděti : velké štěstí­

Vůz - rychle letí­ s tebou vpřed : těžká nemoc

Vůz - nákladní­ viděti : čilý pohyb v obchodech

Vůz - nákladní­ viděti : dobré a trvalé zaměstnání­

Vůz - krásný viděti a sednouti si do něho : zbaví­š se starostí­

Vůz - i s koí˛mi spadne do jámy : smrt

Vydra - chytiti : dobré obchody

Výhra - zí­skati : pří­jezd pří­tele očekávati

Výskat - si : neštěstí­ a truchlení­

Vznášení­ - Vznášejí­ se kolem vás ve snu věci a těžk : Zeptejte se sami sebe, co vás tí­ží­. Možná je to partner, od kterého byste chtěli utéct, možná vaše staré zvyky, které jsou vám na překážku.

 


Markýzy od Climastylu
Naše markýzy zastíní vaši pergolu či zahrádku. To bude pohodička.

Odkazy
 


*


Tip


„ A všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo a jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí nᚠsnář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze nᚠsnář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist