* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88383

Výkladů - 18853

Uživatelů - 13269

On-Line : 4
Celkem :

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zaží­váte ?

Rodičovskou10.8%
Partnerskou9.4%
Sebelásku7.9%
Sexuální­8.4%
Duchovní­8.6%
Láska ke všemu26.6%
Láska ke každému28.2%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

S

Sad - viděti : bohatství­

Sádlo - převařovati : nemoc

Sádlo - kupovati : dobré časy

Salát - jí­sti : nemoc ledvin

Salíłn - masérský navští­viti : po radosti přijde nemoc

Saranče - viděti : krátké trvání­šťastného stavu

Saze - Saze : budeš očerněn k tvému štěstí­

Sbor - hudební­ sbor : dobré zdraví­

Seděti - na ostrém seděti : nepří­jemný dopis

Sedlák - nebo oráče viděti : znamenáštěstí­

Sedlák - Sedlák : přičinlivost, která tvrdí­ srdce i ruce

Sekáč - viděti ho : rebélie

Sekat - trávu : dobréčasy, hojnost

Sekat - pěkné obilí­ : dobré obchody

Sekera - viděti : vzpoura, neštěstí­

Sekera - dří­ví­ští­pati : roztržka

Sele - mí­ti nebo dostati : pozor na podvodní­ky

Seno - páchnoucí­ : potí­že v obchodech

Seno - kupa sena aneb slámy : bohatství­

Sex - provozovati : Kdo je tí­m druhým nebo druhou? Pokud je ve snu vaše sexuální­ orientace jiná, než normálně, možná sen odhaluje vaši nepřiznanou náklonost nebo radí­, abyste se věnovali ví­ce své animě nebo animu.

Sex - provozovati : Kdo je tí­m druhým nebo druhou? Pokud se vám zdá o někom nevhodném, např. ženatém pří­teli, může být sen bezpečnostní­m ventilem pro vaše city a zároveí˛ varování­m, že jste zašli pří­liš daleko.

Seznamovati se - Seznamovati se : ztráta, bí­da

Schody - vidět někoho scházet po schodech : špatné zprávy, které ti pokazí­ zábavu

Schody - vidět široké, hezké schody : je předzvěstí­ bohatství­ a blahobytu

Schody - vidět : připomí­ná, abyste dbali na svou ohroženou pověst

Schody - vidět : máš vyhlí­dku, že brzy dosáhneš svého cí­le

Schody - spadnout ze schodů : varuje před závistivci

Schody - spadnout z nich dolů : svou pošramocenou pověst si dokážete napravit

Schody - spadnout z nich : dožiješ se něčeho nepří­jemného, ale brzy na to zase zapomeneš

Schody - scházet po nich : znamená smolný průběh tvých záležitostí­ a také neúspěch v lásce

Schody - sedět na schodech : naznačuje pozvolné, ale neustálé zlepšování­ finanční­ situace

Schody - jí­ti dolů : štěstí­ tě na krátký čas opustí­

Schody - jiti nahoru : svou činností­ se dostaneš kupředu

Schody - jí­t po nich dolů : jste srdečně ví­tanými hosty pro lidi, které hodláte vyhledat

Schody - jí­t po nich : je znamení­m nenadálé změny v obchodě

Schody - jit po nich nahoru : zí­skáte si špatnou pověst

Schovat - něco : nečisté svědomí­

Sí­ra - Sí­ra : zlobení­ s dětmi, s tchyní­

Skála - vysokou viděti : velkolepým předsevzetí­m se zabývati

Skála - viděti : práce a únava

Skála - stoupati a opět sestupovati : zbohatnutí­ z války

Skála - snadno s ní­ sestoupiti : pří­tele nebo pří­buzného ztratiti

Skála - snadno jí­ zdolati : vysokých cí­lů dosáhnouti

Skála - nemoci na ní­ vylézti : váznutí­, pokles obchodů

Skála - na skálu stoupati : dobré v zaměstnání­, hlavně duševní­ ušlechtilostí­

Skála - na ní­ vylézti : překonání­ se

Skláněti se - Skláněti se : poní­žení­, ztráta

Sklenice - viděti nebo mí­ti : vrtkavost v obchodech, nejistota

Sklenice - rozbí­ti : neštěstí­, úlek, o smrti milé(ho) se dozvěděti

Sklenice - prasklou viděti : roztržka

Sklenice - brousiti viděti : něco vypátrati

Sklení­k - viděti : vytrvalostí­ k cí­li dojí­ti

Skořice - Skořice : jmění­

Skot - Skot : je zpravidla špatné znamení­

Skří­í˛ (Skří­í˛ka, Skří­ně) - Viděti : V mytologii Pandořina skří­í˛ka obsahovala všechna trápení­ světa, ale i naději. Obsahuje vaše skří­í˛ka vzpomí­nky nebo nějakou část vašeho života, kterou jste do ní­ uzavřeli. Skří­í˛ka může též symbolizovat rakev nebo smrt, ale také dělohu a bezpečí­.

Skří­í˛ (Skří­í˛ka, Skří­ně) - kupovati : dělej zásoby

Skřivánek - Skřivánek : Viz: Pták,Ptáci,

Skřivánek - Skřivánek : dobré poří­zení­

Skvrny - našatech : zarmoucenost

Sláma - Sláma : nezdar v podnikání­

Slaneček - jí­sti : pozor na opilství­

Slaví­k - Slaví­k : Viz: Pták,Ptáci,

Slaví­k - v kleci : budeš vzorný a bystrý zaměstnanec

Slaví­k - tluče v houští­ : štěstí­

Slaví­k - staví­ hní­zdo : požehnání­ do domu

Slaví­k - přiletěl a posadil se : zvláštní­ posel a potěšení­

Slaví­k - na ruce : svatba, manželka vzorná a veselá

Slaví­k - Slaví­k : dobrý posel, zpí­vají­cí­ noviny, které potěší­

Slavnost - se zúčastniti : zpráva, která zármutek a starosti přinese

Slepice - s kuřátky viděti : znamená hodně dětí­, vnuků, ale také ztrátu přátel

Slepice - pěknou, velkou viděti : štěstí­ v lásce

Slepice - nalézti od ní­ vejce : velký zisk

Slepice - mnoho jich mí­ti : zvětšení­ provozu

Slepice - kvokati slyšeti : dobrý a bohatý sí˛atek

Slepice - krásná : štěstí­ u druhého pohlaví­

Slepice - kdákavé a nenosné : sváry

Slepice - jí­sti z ní­ polévku : narození­ dí­těte

Slepý - viděti se jí­m : ztráta ví­ry, krátkost života

Slepý - vésti ho : odklad, překážky v podnikání­

Slepý - vésti ho : jeden z manželů je klamán

Slepý - vésti ho : pří­ležitost potřebným pomoci

Slepý - slepotou poražena panna : nikdy se neprovdá

Slepý - ne docela : časová ztráta ví­ry a navrácení­ se k ní­

Slepý - býti : od falešných přátel oklamán nebo ošizen býti

Slepý - být slepotou poražen : chudoba a krátký život

Sliniti - něco : nebezpečí­ nákazy

Sliny - polykati : laskominy

Sliny - dávati jinému v oči : dotyčný prohlédne své chyby

Slivovice - Slivovice : Viz: Alkohol,

Slivovice - mazati se s ní­ : opilost

Slí­vy - jí­sti vařené a horké : vznáší­ se nad tebou trest

Slí­vy - jí­sti : pád, zlé věci

Slon - zabí­ti : znamená smrt

Slon - zabí­jeti viděti : zrušení­ předsevzetí­

Slon - z jeho klů vyřezávané věci : umělecké bohatství­

Slon - viděti : štěstí­ v obchodech, pozdní­, ale dobré vdavky

Slonovina - Slonovina : chudoba

Sloup - zlatý : nepří­jemnosti s úřadem

Sloup - Viděti : Podle Freudova výkladu představuje sloup falický symbol. Zlomený sloup prý reprezentuje impotenci. Pilí­ře nebo sloupy však také znamenají­ sí­lu a podporu. Vzpomeí˛te si, co nebo koho podpí­rali? Vás samotné?

Sloup - přeražený : nečekej opory ani podpory

Sluch - ztratiti : nepozornost

Slunce - z tebe vycházeti : budeš mí­ti moc nad jinými

Slunce - vychází­ : velká protekce nebo velká láska

Slunce - vešlo do domu a tam sví­tilo : v budoucnu velká čest

Slunce - nejasné : nemocný se pozdraví­

Slunce - do něho se dí­vat : oční­ nemoc

Slunce - do domu na neslunné straně sví­tí­cí­ : velké bohatství­

Slunečnice - její­ zrna jí­sti : zdráv a silen v lásce

Slunečnice - Slunečnice : prudká láska

Služebná - Služebná : Viz: Děvečka,

Služebnictvo - viděti : mnoho námahy a práce

Slzičky - trhati : pouťová radost

Slzy - Slzy : Viz: Plakati,

Slzy - vlastní­ : znamenají­ vlastní­ radost a projev pří­zně

Slzy - vidět : značí­ radost

Slzy - utí­rati : vše dobré

Slzy - u jiných : věští­ smutek, který bude důvodem ke starostem také pro tvé přátele

Slzy - stát mezi plačí­cí­mi : varování­ před neštěstí­m, které tě může brzy potkat

Slzy - roniti : nepří­jemnosti

Slzy - ronit slzy mezi ostatní­mi : znamená touhu po větší­ společnosti a po větší­m porozumění­ ze strany blí­zkých

Slzy - Slzy : velká radost

Slzy - Slzy : radost po delší­m čase

Slzy - Slzy : hledání­ vnitřní­ho vykoupení­ a uklidnění­

Smaragd - Smaragd : dobré jméno a pověst

Smazat - něco : odpuštění­ v rodině, též dluhů

Smetí­ - Smetí­ : pení­ze

Smola - hoří­cí­ : bolesti

Smola - Smola : smůla ve všem

Smrk - viděti, nebo pod ní­m státi : oklamán, ošálen býti

Smrt - viděti : zármutek bližní­ho

Smrt - vidět smrt : věští­ bí­du a nouzi nebo bankrot ,pro nemocného je to znamení­ rychlého konce

Smrt - vidět jako kostlivce s kosou : předzvěst osvobození­ od nějakého břemene

Smrt - Smrt : Smrt ve snu bývá spí­še znamení­m odcházejí­cí­ch starých věcí­. Neloučí­te se náhodou podvědomě s partnerem či se starým domovem? Možná, že si jen přejet ukončit něco, co podle vás již nemá smysl.

Smrt - přivolavší­ znamená : že zanedlouho budeš terčem klepů a pomluv

Smrt - mluví­-li na tebe : nemilé věci k očekávání­

Smrt - býti mrtev : Smutné zážitky.

Smrt - Smrt : obvykle je sen o smrti varování­m před vší­m nebezpečí­m a hrozbami,po tomto snu bys měl být mnohem opatrnější­ než obvykle

Smrt - Smrt : jasný závěr jednoho životní­ho úseku

Smrtihlav (můra) - Smrtihlav (můra) : nedobrý dopis

Sněhulák - vidět : najdete chladného milence či milenku

Sněhulák - stavět : přechodně byste měli být necitelní­

Sněženka (Sněženky) - trhati : blahá stará léta

Sní­h - ze silnice vyhazovati : nemoc

Sní­h - zasypat se sněhem : předpovědí­ dlouhého neúspěšného období­

Sní­h - vidět padat : ohlašuje zprávy, které slibují­ do budoucnosti lepší­ úděl

Sní­h - vidět krajinu pod sněhem : pří­slib pěkného domova

Sní­h - vidět ho v zimě : podaří­ se uzavří­t dobrý obchod

Sní­h - vidět ho v létě : nepří­jemné překvapení­ nebo špatná zpráva

Sní­h - vidět ho : nepří­liš šťastný život

Sní­h - ve tvář vanoucí­ : smutek

Sní­h - ve sněhu se váleti : svoboda a lehkovážnost

Sní­h - sněhová vánice : předzvěst zlých časů, které ale dobře přestojí­te

Sní­h - sněhová koule nebo koulovačka : neměli byste se nechat zlákat ke zlým skutkům

Sní­h - prší­ v teplé krajině : hojnost úrody

Sní­h - špinavý : předzvěst poní­žení­ a ztráty důvěry ve společnosti nejbližší­ch přátel

Sní­h - padat viděti : obchodní­kům překážka

Sní­h - na horách viděti : budoucí­ užitek

Sní­h - na cestě navátý, po něm jeti a do něho s : velký zármutek

Sní­h - jí­st : nesplněné touhy

Sní­h - hustý a těžký : změna prostředí­

Sní­h - házet sněhem : varování­ před zradou společní­ků

Sní­h - do sněhu pršet viděti : domácí­ mrzutost

Sní­h - a jinovatka : různice a spory

Sní­h - Sní­h : otázka potence,pří­roda spí­ nebo odumřela,zima chlad. toto roční­ období­ znázorí˛uje stáří­

Sní­h - Sní­h : odvaha ví­tězí­, vykonej nové úkoly celou svou osobností­ a lehce překonáš překážky

Snop (Snopy) - viděti : nepřátele pokořiti

Snop (Snopy) - vázati : novou známost ukončiti

Snop (Snopy) - s mnoha klasy viděti : Bohatství­ a spokojenost

Snop (Snopy) - prázdné : hloupost

Snop (Snopy) - nakládati a domů vézti : za námahu odměnu dostati

Sobol - Sobol : bohatství­

Socha - viděti : do nesmnází­ přijí­ti

Socha - povaliti : odjezd

Socha - Socha : sobec bez srdce

Sojka - Sojka : Viz: Pták,Ptáci,

Sojka - v kleci : svárlivá žena do domu

Sojka - skřehotají­cí­ : váda v domě

Sojka - na ruce : i manželka bude klevetiti

Sojka - na hlavě ženy : porodí­ dceru

Sojka - Sojka : klepavá kuchařka

Sokol - létati viděti : podveden, ošizen býti

Sokol - Sokol : Viz: Pták,Ptáci,

Sokol - pomocí­ jeho honiti zvěř : oblí­benost u nadří­zených

Sokol - nésti : pocta

Sokol - na ruce ženy : porodí­ syna

Sokol - jeho ztráta : ztráta zaměstnání­

Sopka - viděti ji : katastrofa

Sosna - Sosna : budoucí­ dárek z lásky

Souboj - k němu býti vyzván : v nebezpečí­života přijí­ti

Soud - soudní­ho sluhu viděti, s ní­m mluviti : varuje před zlými lidmi, první­ láska těžko vydrží­

Soud - soudní­ sí­í˛ viděti : neštěstí­, potí­že

Soud - před ní­m státi : pravdu hledati

Soud - odsouzen býti : zmatek

Soudce - býti obžalován : zármutek

Soudce - býti jí­m : velký postup v zaměstnání­

Souchotinář - viděti ho : vysoké stáří­

Soumrak - Soumrak : není­ to dobré v tvé záležitosti

Sourozenec - zemřelého viděti : dlouhýživot

Sourozenec - viděti, nebo s ní­m mluviti : nepří­jemnosti

Sourozenec - umí­rati viděti : nepří­tele ztratiti

Sova - Sova : Viz: Pták,Ptáci,

Sova - viděti : nemoc, chudoba

Sova - při úplí˛ku : krátký, ale velký nedostatek

Sova - na dům sedají­cí­ : za čas někdo z domu zemře

Sova - houkati slyšeti : mrzutosti

Sova - Sova : zloděj a špatná novina

Spadnout - z výšky nebo do studny : neštěstí­, ztráta úcty, majetku

Spadnout - s domu : opatrnost při všech jednání­ch

Spadnout - a škodu utrpěti : mnoho protivenství­ zaží­ti

Spáti - v trní­ : klepy, které štvou

Spáti - v kostele : smrt známého

Spáti - v autu : mnoho cest

Spáti - u soudu : budeš porotcem

Spáti - u šibenice : dej na sebe pozor

Spáti - u čápa : budeš mí­ti dí­tě z budoucí­ lásky

Spáti - sám : staromládenectví­, staropanenství­

Spáti - s mnohými : válka

Spáti - při otevřeném okně : vždy zdravé plí­ce

Spáti - nad snářem : hádky pro pení­ze

Spáti - na stromě : dostane se ti rozumu

Spáti - na seně : štěstí­

Spáti - na podlaze : nedostatek

Spodek - viděti ho : bolení­ břicha

Společní­k - Druh, společní­k : lenost a chudoba

Společnost - hýřiti celou noc ve veselé společnosti : štěstí­ a radost

Srdce - ztratiti : smrt nejmilejší­ho z rodiny

Srdce - viděti : vroucně se zamilovati

Srdce - rozří­znouti : rozchod zamilovaného páru

Srdce - přijdeš o ně : sám zemřeš

Srdce - perní­kové : sladká láska

Srdce - mečem probodené : konec lásky

Srdce - krváceti viděti : urážky zakusiti

Srdce - jí­sti : o vzájemné lásce se ujistiti

Srdce - ší­pem probodené : nezměrná láska

Srkati - při jí­dle : budeš na obědě s nevzdělancem

Sršeí˛ - v pří­bytku : vyloupení­

Sršeí˛ - nebo ováda viděti : zpráva, která Vám hodně neklidu přinese

Stárnout - Stárnout : zlost

Staří­ lidé (stařec/stařena) - viděti : stěstí­

Staří­ lidé (stařec/stařena) - uctí­vati : požehnání­

Staří­ lidé (stařec/stařena) - starý býti : svoboda

Staří­ lidé (stařec/stařena) - Objevil se ve vašem snu moudrý stařec ne : Jde o archetypální­ postavy, které mají­ představovat určitou autoritu. Napří­klad otce, matku, krále, kněze, učitele, soudce atd. Zkoumejte své podvědomí­ a své skutky, protože tyto postavy jsou hlasem vaší­ morálky a vy pravděpodobně děláte něco špatně.

Staří­ lidé (stařec/stařena) - Staří­ lidé (stařec/stařena) : moudrost

Statek - pěkný, velký zděditi, nebo jako dar zí­sk : šťastný nebo výhodný sí˛atek

Statek - mí­ti : bohaté dědictví­ zí­skati

Stavba - viděti nebo stavěti : změna bydliště, vzdálení­ milé, milého

Stavidla - Stavidla : poví­davá žena

Stavitelé - na lešení­ viděti : v nebezpečí­ se ocitnouti

Stéblo - Stéblo : ží­zeí˛ na někoho

Stehna - silná : dobré zprávy

Stehna - shnilá : truchlivý život

Stehna - mají­cí­ rány : brzká smrt, též ztráta poctivosti

Stěhovat (Stěhování­) - k nebi : smrt

Stěhovat (Stěhování­) - do sklepní­ho pří­zemku : pozor na vězení­

Stěhovat (Stěhování­) - do lepší­ho : vězni svobodu, zdraví­ nemocnému

Stěhovat (Stěhování­) - do horší­ho : zármutek

Sťětí­ - viděti : nepřátele překonati, návrat dlouho nezvěstného pří­tele

Sťětí­ - býti : strach a zármutek, ztráta mecenáše

Stí­n - viděti : špatné svědomí­

Stolice - zlámaná neb spálená : zlá pří­hoda v povolání­

Stolice - žena býti na ni posazena : posměch

Stolice - býti na ní­ posazen : budeš vládnouti nad ostatní­mi

Stonožka - viděti ji : otrava krve na noze

Stopa - viděti ji : slí­dičství­

Stopa - krvavá : v blí­zkosti zločin

Stoupat - viděti sebe : velká pocta

Strach - mí­ti : zármutek, starosti s obživou

Straka - viděti : podvod

Strakaté - viděti : veselé bláznovství­

Strašidlo (strašidla) - Strašidlo (strašidla) : Viz: Duch,Duchové,Obluda,

Strašidlo (strašidla) - vidět : znamená neštěstí­ a neúspěch v podnikání­

Strašidlo (strašidla) - vidět : dozví­te se něco nepří­jemného

Strašidlo (strašidla) - utí­kat před strašidlem : je předzvěstí­ jistého, klidného zaměstnání­

Strašidlo (strašidla) - nebo ducha viděti : pokušení­, svádění­ k hří­chu, nebezpečí­, milého,čí­ pří­tele ztratiti

Strašidlo (strašidla) - mluvit s ní­m : zí­skáte dobré dojmy

Strašidlo (strašidla) - Strašidlo (strašidla) : porušení­ přirozeného vnitřní­ho řádu, přičemž vnitřní­ hlas se snaží­ zasáhnout

Strašidlo (strašidla) - Strašidlo (strašidla) : nemoc ve tvém okolí­

Stráž - státi : pozor na zloděje

Strniště - viděti : pří­rodní­ katastrofa

Strom - Strom : Viz: Dub,Jedle,Olše,Topol,

Strom - vyvrácený : nemoci

Strom - vysoký, na něj se dí­vati : moc a sláva, dobré zprávy

Strom - viděti : svobodnému manželství­

Strom - ví­ce jich káceti : výpůjčky

Strom - suchý viděti : znamená úmrtí­

Strom - starý, ovocný, z něj ovoce dostati : dědictví­

Strom - s něj spadnouti : ztráta zaměstnání­, o pří­zeí˛ a vážnost přijí­ti

Strom - s krásným ovocem : noviny

Strom - rozkvetlý : pěkné manželství­

Strom - rezavý viděti : blí­zké nebezpečí­

Strom - pod ní­m seděti : dobré zprávy

Strom - padají­cí­ : ohlásí­ se katastrofa

Strom - opatrovati, zalévati : dobré opatrování­ majetku

Strom - od blesku rotří­štěný viděti : rozchod milenců

Strom - na skále : do kraje přijdou lidé bez užitku

Strom - jak vyrostl v domě : velmi vzácná návštěva

Stromy - poražené, od blesku spálené, nebo roztří­ : nepří­jemnost, starost, bolest, zoufalství­

Stromy - plné ovoce viděti : ztráta, nemoc

Stromy - ovocnéčesati : moc a sláva, dobré zprávy

Stromy - kvetoucí­ viděti : znamená radost, neočekávaný požitek,šťastné manželství­

Stromy - hořeti viděti : rodinné rozepře

Stromy - bez listů viděti : dokončení­ obchodů

Struny - viděti : souzvuk, docí­lí­š harmonii

Strup - na hlavě mí­ti : zí­skání­ bohatství­

Střecha - z ní­ spadnouti : nepří­jemné zprávy

Střecha - střechy s vlaštovkami viděti : vydat se na cestu

Střecha - choditi po ní­ : kroť svou fantazii, obí­rej se věcmi domácí­mi

Střecha - domu viděti : smysl pro domácnost

Střela - vystřelená do oblak : smrt dcery

Střela - která neletí­ : neposlušná dcera

Střela - daleko střelená : dcera se provdá daleko

Střepy - viděti před veselkou : štěstí­ těch dvou lidí­

Střeva - závadná, poraněná : nemoc, dieta

Stří­kati - Stří­kati : brzký oheí˛ v okolí­

Studánka - vyschlá v domě : přihlásí­ se chudoba

Studánka - viděti ji kopati, ale voda v ní­ není­ : nepovedený podvod

Studánka - váží­-li z ní­ čistou vodu : bohatá svatba

Studánka - v domě : veselý život

Studánka - někdo brání­ z ní­ vodu bráti : spory

Studánka - kopati ji a mnoho vody : vbrzku zdroj peněz

Studánka - a v ní­ kalná voda : smutek

Studna - se silným obložení­m viděti : nebezpečí­ požáru

Studna - sčistou vodou viděti : otevřené doznání­

Sud - z něhož teče : ztráta

Sud - viděti : pozor na obžerství­

Sud - ví­ce jich plných : zámožnost

Sud - pivní­ viděti : obchody jsou na dobré cestě

Sud - ležeti v sudě : filozofuješ pří­liš, jako bys měl v hlavě

Sukně - Sukně : Viz: šaty,

Sukně - přes hlavu dáti : koketování­

Sukně - na černou koupiti : zármutky a starosti

Sukně - drahou ji koupiti : choroba podle délky sukně

Sůl - vysypati : nepohodneš-li se s manželem, opusť dům

Sůl - vidět : je žádoucí­ pro každé počí­nání­ a záměr

Sůl - solit maso : znamená tvé velké zadlužení­ a splácení­ hypotéky

Sůl - rozsypat sůl po stole : zí­skáš důvěru svých známých a přátel

Sůl - rozsypat : dá se očekávat přechodný hněv nebo smůla

Sůl - rozdávat ji : nečekaná návštěva

Sůl - použí­vat : něco dávno vžitého zí­ská dí­ky nějaké události nový půvab

Sůl - jí­sti : zlé časy se blí­ží­ a ohrožují­ tvůj klid

Sůl - jí­st ji : věští­ těžkou dobu, pro ženu je symbolem milencova odchodu kvůli atraktivnější­ a krásnější­ dí­vce

Sůl - Sůl : sen o ní­ symbolizuje neshody a hádky mezi tvými nejbližší­mi

Sůl - Sůl : pratéma soli coby látky důležité pro zdraví­ a životní­ sí­lu

Sůl - Sůl : nemoc

Sůl - Sůl : mrzutost a slovní­ potýčka

Sup - viděti : zhoubná nemoc

Svatba - zlatá : Vzácná pří­ležitost, abys upevnil své štěstí­.

Svatba - započatá : ztráta majetku

Svatba - zamilovaným : ohlašuje nepří­liš trvalý vztah a nevěru

Svatba - Vidí­te ve snu svatbu, nebo jste pří­mo úč : Pokud vám i v reálném životě nebloudí­ hlavou myšlenka na svatbu, která by se ve snu odrážela, patrně jde o symbol možnosti spojení­ dvou myšlenek v jeden celek.

Svatba - viděti : žárlivost

Svatba - vidět svatební­ průvod : je předzvěstí­ nečekaného milostného vzplanutí­

Svatba - vidět : přináší­ žárlivost

Svatba - tančit na svatbě : znamená nepatrné neúspěchy v realizaci svých předsevzetí­

Svatba - stří­brná : Zažil jsi mnoho těžkostí­, ale dočkáš se požehnání­.

Svatba - slaviti ji s cizí­ osobou : Dej pozor, ať tě někdo nepřipraví­ o štěstí­.

Svatba - sen o vlastní­ svatbě : věští­ brzké rozrůstání­ rodiny

Svatba - s hudbou zvonkovou : chudobu zapří­činí­ pří­buzní­

Svatba - při svatbě tančiti : nemoc

Svatba - při ní­ tančiti : Neztrácej důvěru a vyhýbej se nebezpečí­.

Svatba - pro nemocného člověka : věští­ brzké uzdravení­

Svatba - pozorovat hosty na svatbě : předví­dá radost, štěstí­ a zdraví­

Svatba - oblékat si svatební­ šaty : nedorozumění­ v manželství­

Svatba - na ní­ tancovati : žal

Svatba - na ní­ se chystati : pocta

Svatba - mladým lidem : symbolizuje brzké vdavky a ženitbu

Svatba - mí­ti : ztráta

Svatba - mí­ti ji : radost veliká

Svatba - mí­t svatební­ hosty : přijdete o mnoho peněz

Svatba - mí­t : máte náklonnost ke kratochví­lí­m

Svatba - jí­ se zúčastniti : přátele mí­ti, dobré zprávy obdržeti

Svatba - jet na svatební­ cestu : přináší­ velké překvapení­

Svatba - dí­vat se na něčí­ svatbu : je symbolem neúspěchu v zaměstnání­ a nedorozumění­ v rodině

Svatba - bohatá a mnoho hostí­ : přátelé, kteří­ stojí­ mnoho peněz

Svatba - bohatá a kapela : nedaleko smutek

Svatba - a zpěv zpěváků : brzy velká radost a potěšení­

Svatba - a hody velké se známými : budeš potřebovati pomoc

Svatba - Svatba : Splnění­ tvého přání­.

Svatba - Svatba : sen vyjadřuje přání­ (při sexuální­ch komplexech u žen a obzvlášť u mladých lidí­)

Svatba - Svatba : je obvykle předpovědí­ smrti v rodině nebo v okruhu nejbližší­ch známých

Svatební­ - závoj : Tvá přáni se splní­.

Svatební­ - tanec u sedláka : hádka

Svatební­ - tabule : mnoho přátel tebe obklopí­

Svatební­ - průvod : jsi milován a neví­š o tom, ale najdeš srdce, které ti přinese štěstí­

Svatební­ - hostina : budeš slavit pří­jemné shledáni

Svatební­ - šaty : Budeš mí­t výhodné obchody.

Svatého (Svaté, Světice) - vzývati : požehnání­ při práci

Svatého (Svaté, Světice) - viděti : dobré do budoucna, ale i smrt

Svázaný - svazovati něco : soudní­ pře

Svázaný - býti : na rande pozvaný býti

Svázaný - býti : dluhy nebudeš moci platiti

Svědění­ - kůže : chyby se dopustiti

Světlo - sluneční­ : máš se bráti cestou lásky

Světlo - na bahnisku : nedej se svésti bludnými lidmi

Světlo - měsí­ční­ : máš se bráti cestou pravdy

Světlo - blikají­cí­ : někdo ze známých je nemocen

Světlušky - z domu ulétají­cí­ : zármutek a škoda z nemoudrosti

Světlušky - létají­cí­ v domě : osví­cení­ moudrým člověkem

Sví­ce - zhaslá, vyhořelá : smrt

Sví­ce - hoří­cí­ v domě : upadneš do moci člověka

Sví­ce - dvě hoří­cí­ a kří­ž : vydáš svědectví­

Sví­ce - dohoří­vají­cí­ : někdo z rodiny má namále života

Svině - její­ maso jí­sti : nabudeš peněz prostřednictví­m ženy

Svině - domácí­ kvičí­cí­ : tajné pikle proti manželovi

Svině - do jejich stáda hoditi kámen : dlouhá nenávist

Svlačec - Svlačec : Viz: Květiny,

Svlačec - Svlačec : studentská láska s hubičkami

Sýr - ovčí­ tvrdý : pení­ze ti roznese manželka

Sýr - ovčí­ jí­sti : bude spořiti manželka

Sýr - neuleželý jí­sti : budeš spořiti

 


Najdi si vysněnou práci
Sníš o dobré práci? Svoji práci snů najdeš na www.DobraPrace.cz

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist