* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88250

Výkladů - 22915

Uživatelů - 13269

On-Line : 6
Celkem : 1426390

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zažíváte ?

Rodičovskou10.3%
Partnerskou9.2%
Sebelásku7.6%
Sexuální8%
Duchovní8%
Láska ke všemu27.8%
Láska ke každému29.1%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

S

Sad - viděti : bohatství

Sádlo - převařovati : nemoc

Sádlo - kupovati : dobré časy

Salát - jísti : nemoc ledvin

Salřn - masérský navštíviti : po radosti přijde nemoc

Saranče - viděti : krátké trváníšťastného stavu

Saze - Saze : budeš očerněn k tvému štěstí

Sbor - hudební sbor : dobré zdraví

Seděti - na ostrém seděti : nepříjemný dopis

Sedlák - nebo oráče viděti : znamenáštěstí

Sedlák - Sedlák : přičinlivost, která tvrdí srdce i ruce

Sekáč - viděti ho : rebélie

Sekat - trávu : dobréčasy, hojnost

Sekat - pěkné obilí : dobré obchody

Sekera - viděti : vzpoura, neštěstí

Sekera - dřívíštípati : roztržka

Sele - míti nebo dostati : pozor na podvodníky

Seno - páchnoucí : potíže v obchodech

Seno - kupa sena aneb slámy : bohatství

Sex - provozovati : Kdo je tím druhým nebo druhou? Pokud je ve snu vaše sexuální orientace jiná, než normálně, možná sen odhaluje vaši nepřiznanou náklonost nebo radí, abyste se věnovali více své animě nebo animu.

Sex - provozovati : Kdo je tím druhým nebo druhou? Pokud se vám zdá o někom nevhodném, např. ženatém příteli, může být sen bezpečnostním ventilem pro vaše city a zároveň varováním, že jste zašli příliš daleko.

Seznamovati se - Seznamovati se : ztráta, bída

Schody - vidět někoho scházet po schodech : špatné zprávy, které ti pokazí zábavu

Schody - vidět široké, hezké schody : je předzvěstí bohatství a blahobytu

Schody - vidět : připomíná, abyste dbali na svou ohroženou pověst

Schody - vidět : máš vyhlídku, že brzy dosáhneš svého cíle

Schody - spadnout ze schodů : varuje před závistivci

Schody - spadnout z nich dolů : svou pošramocenou pověst si dokážete napravit

Schody - spadnout z nich : dožiješ se něčeho nepříjemného, ale brzy na to zase zapomeneš

Schody - scházet po nich : znamená smolný průběh tvých záležitostí a také neúspěch v lásce

Schody - sedět na schodech : naznačuje pozvolné, ale neustálé zlepšování finanční situace

Schody - jíti dolů : štěstí tě na krátký čas opustí

Schody - jiti nahoru : svou činností se dostaneš kupředu

Schody - jít po nich dolů : jste srdečně vítanými hosty pro lidi, které hodláte vyhledat

Schody - jít po nich : je znamením nenadálé změny v obchodě

Schody - jit po nich nahoru : získáte si špatnou pověst

Schovat - něco : nečisté svědomí

Síra - Síra : zlobení s dětmi, s tchyní

Skála - vysokou viděti : velkolepým předsevzetím se zabývati

Skála - viděti : práce a únava

Skála - stoupati a opět sestupovati : zbohatnutí z války

Skála - snadno s ní sestoupiti : přítele nebo příbuzného ztratiti

Skála - snadno jí zdolati : vysokých cílů dosáhnouti

Skála - nemoci na ní vylézti : váznutí, pokles obchodů

Skála - na skálu stoupati : dobré v zaměstnání, hlavně duševní ušlechtilostí

Skála - na ní vylézti : překonání se

Skláněti se - Skláněti se : ponížení, ztráta

Sklenice - viděti nebo míti : vrtkavost v obchodech, nejistota

Sklenice - rozbíti : neštěstí, úlek, o smrti milé(ho) se dozvěděti

Sklenice - prasklou viděti : roztržka

Sklenice - brousiti viděti : něco vypátrati

Skleník - viděti : vytrvalostí k cíli dojíti

Skořice - Skořice : jmění

Skot - Skot : je zpravidla špatné znamení

Skříň (Skříňka, Skříně) - Viděti : V mytologii Pandořina skříňka obsahovala všechna trápení světa, ale i naději. Obsahuje vaše skříňka vzpomínky nebo nějakou část vašeho života, kterou jste do ní uzavřeli. Skříňka může též symbolizovat rakev nebo smrt, ale také dělohu a bezpečí.

Skříň (Skříňka, Skříně) - kupovati : dělej zásoby

Skřivánek - Skřivánek : Viz: Pták,Ptáci,

Skřivánek - Skřivánek : dobré pořízení

Skvrny - našatech : zarmoucenost

Sláma - Sláma : nezdar v podnikání

Slaneček - jísti : pozor na opilství

Slavík - Slavík : Viz: Pták,Ptáci,

Slavík - v kleci : budeš vzorný a bystrý zaměstnanec

Slavík - tluče v houští : štěstí

Slavík - staví hnízdo : požehnání do domu

Slavík - přiletěl a posadil se : zvláštní posel a potěšení

Slavík - na ruce : svatba, manželka vzorná a veselá

Slavík - Slavík : dobrý posel, zpívající noviny, které potěší

Slavnost - se zúčastniti : zpráva, která zármutek a starosti přinese

Slepice - s kuřátky viděti : znamená hodně dětí, vnuků, ale také ztrátu přátel

Slepice - pěknou, velkou viděti : štěstí v lásce

Slepice - nalézti od ní vejce : velký zisk

Slepice - mnoho jich míti : zvětšení provozu

Slepice - kvokati slyšeti : dobrý a bohatý sňatek

Slepice - krásná : štěstí u druhého pohlaví

Slepice - kdákavé a nenosné : sváry

Slepice - jísti z ní polévku : narození dítěte

Slepý - viděti se jím : ztráta víry, krátkost života

Slepý - vésti ho : odklad, překážky v podnikání

Slepý - vésti ho : jeden z manželů je klamán

Slepý - vésti ho : příležitost potřebným pomoci

Slepý - slepotou poražena panna : nikdy se neprovdá

Slepý - ne docela : časová ztráta víry a navrácení se k ní

Slepý - býti : od falešných přátel oklamán nebo ošizen býti

Slepý - být slepotou poražen : chudoba a krátký život

Sliniti - něco : nebezpečí nákazy

Sliny - polykati : laskominy

Sliny - dávati jinému v oči : dotyčný prohlédne své chyby

Slivovice - Slivovice : Viz: Alkohol,

Slivovice - mazati se s ní : opilost

Slívy - jísti vařené a horké : vznáší se nad tebou trest

Slívy - jísti : pád, zlé věci

Slon - zabíti : znamená smrt

Slon - zabíjeti viděti : zrušení předsevzetí

Slon - z jeho klů vyřezávané věci : umělecké bohatství

Slon - viděti : štěstí v obchodech, pozdní, ale dobré vdavky

Slonovina - Slonovina : chudoba

Sloup - zlatý : nepříjemnosti s úřadem

Sloup - Viděti : Podle Freudova výkladu představuje sloup falický symbol. Zlomený sloup prý reprezentuje impotenci. Pilíře nebo sloupy však také znamenají sílu a podporu. Vzpomeňte si, co nebo koho podpírali? Vás samotné?

Sloup - přeražený : nečekej opory ani podpory

Sluch - ztratiti : nepozornost

Slunce - z tebe vycházeti : budeš míti moc nad jinými

Slunce - vychází : velká protekce nebo velká láska

Slunce - vešlo do domu a tam svítilo : v budoucnu velká čest

Slunce - nejasné : nemocný se pozdraví

Slunce - do něho se dívat : oční nemoc

Slunce - do domu na neslunné straně svítící : velké bohatství

Slunečnice - její zrna jísti : zdráv a silen v lásce

Slunečnice - Slunečnice : prudká láska

Služebná - Služebná : Viz: Děvečka,

Služebnictvo - viděti : mnoho námahy a práce

Slzičky - trhati : pouťová radost

Slzy - Slzy : Viz: Plakati,

Slzy - vlastní : znamenají vlastní radost a projev přízně

Slzy - vidět : značí radost

Slzy - utírati : vše dobré

Slzy - u jiných : věští smutek, který bude důvodem ke starostem také pro tvé přátele

Slzy - stát mezi plačícími : varování před neštěstím, které tě může brzy potkat

Slzy - roniti : nepříjemnosti

Slzy - ronit slzy mezi ostatními : znamená touhu po větší společnosti a po větším porozumění ze strany blízkých

Slzy - Slzy : velká radost

Slzy - Slzy : radost po delším čase

Slzy - Slzy : hledání vnitřního vykoupení a uklidnění

Smaragd - Smaragd : dobré jméno a pověst

Smazat - něco : odpuštění v rodině, též dluhů

Smetí - Smetí : peníze

Smola - hořící : bolesti

Smola - Smola : smůla ve všem

Smrk - viděti, nebo pod ním státi : oklamán, ošálen býti

Smrt - viděti : zármutek bližního

Smrt - vidět smrt : věští bídu a nouzi nebo bankrot ,pro nemocného je to znamení rychlého konce

Smrt - vidět jako kostlivce s kosou : předzvěst osvobození od nějakého břemene

Smrt - Smrt : Smrt ve snu bývá spíše znamením odcházejících starých věcí. Neloučíte se náhodou podvědomě s partnerem či se starým domovem? Možná, že si jen přejet ukončit něco, co podle vás již nemá smysl.

Smrt - přivolavší znamená : že zanedlouho budeš terčem klepů a pomluv

Smrt - mluví-li na tebe : nemilé věci k očekávání

Smrt - býti mrtev : Smutné zážitky.

Smrt - Smrt : obvykle je sen o smrti varováním před vším nebezpečím a hrozbami,po tomto snu bys měl být mnohem opatrnější než obvykle

Smrt - Smrt : jasný závěr jednoho životního úseku

Smrtihlav (můra) - Smrtihlav (můra) : nedobrý dopis

Sněhulák - vidět : najdete chladného milence či milenku

Sněhulák - stavět : přechodně byste měli být necitelní

Sněženka (Sněženky) - trhati : blahá stará léta

Sníh - ze silnice vyhazovati : nemoc

Sníh - zasypat se sněhem : předpovědí dlouhého neúspěšného období

Sníh - vidět padat : ohlašuje zprávy, které slibují do budoucnosti lepší úděl

Sníh - vidět krajinu pod sněhem : příslib pěkného domova

Sníh - vidět ho v zimě : podaří se uzavřít dobrý obchod

Sníh - vidět ho v létě : nepříjemné překvapení nebo špatná zpráva

Sníh - vidět ho : nepříliš šťastný život

Sníh - ve tvář vanoucí : smutek

Sníh - ve sněhu se váleti : svoboda a lehkovážnost

Sníh - sněhová vánice : předzvěst zlých časů, které ale dobře přestojíte

Sníh - sněhová koule nebo koulovačka : neměli byste se nechat zlákat ke zlým skutkům

Sníh - prší v teplé krajině : hojnost úrody

Sníh - špinavý : předzvěst ponížení a ztráty důvěry ve společnosti nejbližších přátel

Sníh - padat viděti : obchodníkům překážka

Sníh - na horách viděti : budoucí užitek

Sníh - na cestě navátý, po něm jeti a do něho s : velký zármutek

Sníh - jíst : nesplněné touhy

Sníh - hustý a těžký : změna prostředí

Sníh - házet sněhem : varování před zradou společníků

Sníh - do sněhu pršet viděti : domácí mrzutost

Sníh - a jinovatka : různice a spory

Sníh - Sníh : otázka potence,příroda spí nebo odumřela,zima chlad. toto roční období znázorňuje stáří

Sníh - Sníh : odvaha vítězí, vykonej nové úkoly celou svou osobností a lehce překonáš překážky

Snop (Snopy) - viděti : nepřátele pokořiti

Snop (Snopy) - vázati : novou známost ukončiti

Snop (Snopy) - s mnoha klasy viděti : Bohatství a spokojenost

Snop (Snopy) - prázdné : hloupost

Snop (Snopy) - nakládati a domů vézti : za námahu odměnu dostati

Sobol - Sobol : bohatství

Socha - viděti : do nesmnází přijíti

Socha - povaliti : odjezd

Socha - Socha : sobec bez srdce

Sojka - Sojka : Viz: Pták,Ptáci,

Sojka - v kleci : svárlivá žena do domu

Sojka - skřehotající : váda v domě

Sojka - na ruce : i manželka bude klevetiti

Sojka - na hlavě ženy : porodí dceru

Sojka - Sojka : klepavá kuchařka

Sokol - létati viděti : podveden, ošizen býti

Sokol - Sokol : Viz: Pták,Ptáci,

Sokol - pomocí jeho honiti zvěř : oblíbenost u nadřízených

Sokol - nésti : pocta

Sokol - na ruce ženy : porodí syna

Sokol - jeho ztráta : ztráta zaměstnání

Sopka - viděti ji : katastrofa

Sosna - Sosna : budoucí dárek z lásky

Souboj - k němu býti vyzván : v nebezpečíživota přijíti

Soud - soudního sluhu viděti, s ním mluviti : varuje před zlými lidmi, první láska těžko vydrží

Soud - soudní síň viděti : neštěstí, potíže

Soud - před ním státi : pravdu hledati

Soud - odsouzen býti : zmatek

Soudce - býti obžalován : zármutek

Soudce - býti jím : velký postup v zaměstnání

Souchotinář - viděti ho : vysoké stáří

Soumrak - Soumrak : není to dobré v tvé záležitosti

Sourozenec - zemřelého viděti : dlouhýživot

Sourozenec - viděti, nebo s ním mluviti : nepříjemnosti

Sourozenec - umírati viděti : nepřítele ztratiti

Sova - Sova : Viz: Pták,Ptáci,

Sova - viděti : nemoc, chudoba

Sova - při úplňku : krátký, ale velký nedostatek

Sova - na dům sedající : za čas někdo z domu zemře

Sova - houkati slyšeti : mrzutosti

Sova - Sova : zloděj a špatná novina

Spadnout - z výšky nebo do studny : neštěstí, ztráta úcty, majetku

Spadnout - s domu : opatrnost při všech jednáních

Spadnout - a škodu utrpěti : mnoho protivenství zažíti

Spáti - v trní : klepy, které štvou

Spáti - v kostele : smrt známého

Spáti - v autu : mnoho cest

Spáti - u soudu : budeš porotcem

Spáti - u šibenice : dej na sebe pozor

Spáti - u čápa : budeš míti dítě z budoucí lásky

Spáti - sám : staromládenectví, staropanenství

Spáti - s mnohými : válka

Spáti - při otevřeném okně : vždy zdravé plíce

Spáti - nad snářem : hádky pro peníze

Spáti - na stromě : dostane se ti rozumu

Spáti - na seně : štěstí

Spáti - na podlaze : nedostatek

Spodek - viděti ho : bolení břicha

Společník - Druh, společník : lenost a chudoba

Společnost - hýřiti celou noc ve veselé společnosti : štěstí a radost

Srdce - ztratiti : smrt nejmilejšího z rodiny

Srdce - viděti : vroucně se zamilovati

Srdce - rozříznouti : rozchod zamilovaného páru

Srdce - přijdeš o ně : sám zemřeš

Srdce - perníkové : sladká láska

Srdce - mečem probodené : konec lásky

Srdce - krváceti viděti : urážky zakusiti

Srdce - jísti : o vzájemné lásce se ujistiti

Srdce - šípem probodené : nezměrná láska

Srkati - při jídle : budeš na obědě s nevzdělancem

Sršeň - v příbytku : vyloupení

Sršeň - nebo ováda viděti : zpráva, která Vám hodně neklidu přinese

Stárnout - Stárnout : zlost

Staří lidé (stařec/stařena) - viděti : stěstí

Staří lidé (stařec/stařena) - uctívati : požehnání

Staří lidé (stařec/stařena) - starý býti : svoboda

Staří lidé (stařec/stařena) - Objevil se ve vašem snu moudrý stařec ne : Jde o archetypální postavy, které mají představovat určitou autoritu. Například otce, matku, krále, kněze, učitele, soudce atd. Zkoumejte své podvědomí a své skutky, protože tyto postavy jsou hlasem vaší morálky a vy pravděpodobně děláte něco špatně.

Staří lidé (stařec/stařena) - Staří lidé (stařec/stařena) : moudrost

Statek - pěkný, velký zděditi, nebo jako dar získ : šťastný nebo výhodný sňatek

Statek - míti : bohaté dědictví získati

Stavba - viděti nebo stavěti : změna bydliště, vzdálení milé, milého

Stavidla - Stavidla : povídavá žena

Stavitelé - na lešení viděti : v nebezpečí se ocitnouti

Stéblo - Stéblo : žízeň na někoho

Stehna - silná : dobré zprávy

Stehna - shnilá : truchlivý život

Stehna - mající rány : brzká smrt, též ztráta poctivosti

Stěhovat (Stěhování) - k nebi : smrt

Stěhovat (Stěhování) - do sklepního přízemku : pozor na vězení

Stěhovat (Stěhování) - do lepšího : vězni svobodu, zdraví nemocnému

Stěhovat (Stěhování) - do horšího : zármutek

Sťětí - viděti : nepřátele překonati, návrat dlouho nezvěstného přítele

Sťětí - býti : strach a zármutek, ztráta mecenáše

Stín - viděti : špatné svědomí

Stolice - zlámaná neb spálená : zlá příhoda v povolání

Stolice - žena býti na ni posazena : posměch

Stolice - býti na ní posazen : budeš vládnouti nad ostatními

Stonožka - viděti ji : otrava krve na noze

Stopa - viděti ji : slídičství

Stopa - krvavá : v blízkosti zločin

Stoupat - viděti sebe : velká pocta

Strach - míti : zármutek, starosti s obživou

Straka - viděti : podvod

Strakaté - viděti : veselé bláznovství

Strašidlo (strašidla) - Strašidlo (strašidla) : Viz: Duch,Duchové,Obluda,

Strašidlo (strašidla) - vidět : znamená neštěstí a neúspěch v podnikání

Strašidlo (strašidla) - vidět : dozvíte se něco nepříjemného

Strašidlo (strašidla) - utíkat před strašidlem : je předzvěstí jistého, klidného zaměstnání

Strašidlo (strašidla) - nebo ducha viděti : pokušení, svádění k hříchu, nebezpečí, milého,čí přítele ztratiti

Strašidlo (strašidla) - mluvit s ním : získáte dobré dojmy

Strašidlo (strašidla) - Strašidlo (strašidla) : porušení přirozeného vnitřního řádu, přičemž vnitřní hlas se snaží zasáhnout

Strašidlo (strašidla) - Strašidlo (strašidla) : nemoc ve tvém okolí

Stráž - státi : pozor na zloděje

Strniště - viděti : přírodní katastrofa

Strom - Strom : Viz: Dub,Jedle,Olše,Topol,

Strom - vyvrácený : nemoci

Strom - vysoký, na něj se dívati : moc a sláva, dobré zprávy

Strom - viděti : svobodnému manželství

Strom - více jich káceti : výpůjčky

Strom - suchý viděti : znamená úmrtí

Strom - starý, ovocný, z něj ovoce dostati : dědictví

Strom - s něj spadnouti : ztráta zaměstnání, o přízeň a vážnost přijíti

Strom - s krásným ovocem : noviny

Strom - rozkvetlý : pěkné manželství

Strom - rezavý viděti : blízké nebezpečí

Strom - pod ním seděti : dobré zprávy

Strom - padající : ohlásí se katastrofa

Strom - opatrovati, zalévati : dobré opatrování majetku

Strom - od blesku rotříštěný viděti : rozchod milenců

Strom - na skále : do kraje přijdou lidé bez užitku

Strom - jak vyrostl v domě : velmi vzácná návštěva

Stromy - poražené, od blesku spálené, nebo roztří : nepříjemnost, starost, bolest, zoufalství

Stromy - plné ovoce viděti : ztráta, nemoc

Stromy - ovocnéčesati : moc a sláva, dobré zprávy

Stromy - kvetoucí viděti : znamená radost, neočekávaný požitek,šťastné manželství

Stromy - hořeti viděti : rodinné rozepře

Stromy - bez listů viděti : dokončení obchodů

Struny - viděti : souzvuk, docílíš harmonii

Strup - na hlavě míti : získání bohatství

Střecha - z ní spadnouti : nepříjemné zprávy

Střecha - střechy s vlaštovkami viděti : vydat se na cestu

Střecha - choditi po ní : kroť svou fantazii, obírej se věcmi domácími

Střecha - domu viděti : smysl pro domácnost

Střela - vystřelená do oblak : smrt dcery

Střela - která neletí : neposlušná dcera

Střela - daleko střelená : dcera se provdá daleko

Střepy - viděti před veselkou : štěstí těch dvou lidí

Střeva - závadná, poraněná : nemoc, dieta

Stříkati - Stříkati : brzký oheň v okolí

Studánka - vyschlá v domě : přihlásí se chudoba

Studánka - viděti ji kopati, ale voda v ní není : nepovedený podvod

Studánka - váží-li z ní čistou vodu : bohatá svatba

Studánka - v domě : veselý život

Studánka - někdo brání z ní vodu bráti : spory

Studánka - kopati ji a mnoho vody : vbrzku zdroj peněz

Studánka - a v ní kalná voda : smutek

Studna - se silným obložením viděti : nebezpečí požáru

Studna - sčistou vodou viděti : otevřené doznání

Sud - z něhož teče : ztráta

Sud - viděti : pozor na obžerství

Sud - více jich plných : zámožnost

Sud - pivní viděti : obchody jsou na dobré cestě

Sud - ležeti v sudě : filozofuješ příliš, jako bys měl v hlavě

Sukně - Sukně : Viz: šaty,

Sukně - přes hlavu dáti : koketování

Sukně - na černou koupiti : zármutky a starosti

Sukně - drahou ji koupiti : choroba podle délky sukně

Sůl - vysypati : nepohodneš-li se s manželem, opusť dům

Sůl - vidět : je žádoucí pro každé počínání a záměr

Sůl - solit maso : znamená tvé velké zadlužení a splácení hypotéky

Sůl - rozsypat sůl po stole : získáš důvěru svých známých a přátel

Sůl - rozsypat : dá se očekávat přechodný hněv nebo smůla

Sůl - rozdávat ji : nečekaná návštěva

Sůl - používat : něco dávno vžitého získá díky nějaké události nový půvab

Sůl - jísti : zlé časy se blíží a ohrožují tvůj klid

Sůl - jíst ji : věští těžkou dobu, pro ženu je symbolem milencova odchodu kvůli atraktivnější a krásnější dívce

Sůl - Sůl : sen o ní symbolizuje neshody a hádky mezi tvými nejbližšími

Sůl - Sůl : pratéma soli coby látky důležité pro zdraví a životní sílu

Sůl - Sůl : nemoc

Sůl - Sůl : mrzutost a slovní potýčka

Sup - viděti : zhoubná nemoc

Svatba - zlatá : Vzácná příležitost, abys upevnil své štěstí.

Svatba - započatá : ztráta majetku

Svatba - zamilovaným : ohlašuje nepříliš trvalý vztah a nevěru

Svatba - Vidíte ve snu svatbu, nebo jste přímo úč : Pokud vám i v reálném životě nebloudí hlavou myšlenka na svatbu, která by se ve snu odrážela, patrně jde o symbol možnosti spojení dvou myšlenek v jeden celek.

Svatba - viděti : žárlivost

Svatba - vidět svatební průvod : je předzvěstí nečekaného milostného vzplanutí

Svatba - vidět : přináší žárlivost

Svatba - tančit na svatbě : znamená nepatrné neúspěchy v realizaci svých předsevzetí

Svatba - stříbrná : Zažil jsi mnoho těžkostí, ale dočkáš se požehnání.

Svatba - slaviti ji s cizí osobou : Dej pozor, ať tě někdo nepřipraví o štěstí.

Svatba - sen o vlastní svatbě : věští brzké rozrůstání rodiny

Svatba - s hudbou zvonkovou : chudobu zapříčiní příbuzní

Svatba - při svatbě tančiti : nemoc

Svatba - při ní tančiti : Neztrácej důvěru a vyhýbej se nebezpečí.

Svatba - pro nemocného člověka : věští brzké uzdravení

Svatba - pozorovat hosty na svatbě : předvídá radost, štěstí a zdraví

Svatba - oblékat si svatební šaty : nedorozumění v manželství

Svatba - na ní tancovati : žal

Svatba - na ní se chystati : pocta

Svatba - mladým lidem : symbolizuje brzké vdavky a ženitbu

Svatba - míti : ztráta

Svatba - míti ji : radost veliká

Svatba - mít svatební hosty : přijdete o mnoho peněz

Svatba - mít : máte náklonnost ke kratochvílím

Svatba - jí se zúčastniti : přátele míti, dobré zprávy obdržeti

Svatba - jet na svatební cestu : přináší velké překvapení

Svatba - dívat se na něčí svatbu : je symbolem neúspěchu v zaměstnání a nedorozumění v rodině

Svatba - bohatá a mnoho hostí : přátelé, kteří stojí mnoho peněz

Svatba - bohatá a kapela : nedaleko smutek

Svatba - a zpěv zpěváků : brzy velká radost a potěšení

Svatba - a hody velké se známými : budeš potřebovati pomoc

Svatba - Svatba : Splnění tvého přání.

Svatba - Svatba : sen vyjadřuje přání (při sexuálních komplexech u žen a obzvlášť u mladých lidí)

Svatba - Svatba : je obvykle předpovědí smrti v rodině nebo v okruhu nejbližších známých

Svatební - závoj : Tvá přáni se splní.

Svatební - tanec u sedláka : hádka

Svatební - tabule : mnoho přátel tebe obklopí

Svatební - průvod : jsi milován a nevíš o tom, ale najdeš srdce, které ti přinese štěstí

Svatební - hostina : budeš slavit příjemné shledáni

Svatební - šaty : Budeš mít výhodné obchody.

Svatého (Svaté, Světice) - vzývati : požehnání při práci

Svatého (Svaté, Světice) - viděti : dobré do budoucna, ale i smrt

Svázaný - svazovati něco : soudní pře

Svázaný - býti : na rande pozvaný býti

Svázaný - býti : dluhy nebudeš moci platiti

Svědění - kůže : chyby se dopustiti

Světlo - sluneční : máš se bráti cestou lásky

Světlo - na bahnisku : nedej se svésti bludnými lidmi

Světlo - měsíční : máš se bráti cestou pravdy

Světlo - blikající : někdo ze známých je nemocen

Světlušky - z domu ulétající : zármutek a škoda z nemoudrosti

Světlušky - létající v domě : osvícení moudrým člověkem

Svíce - zhaslá, vyhořelá : smrt

Svíce - hořící v domě : upadneš do moci člověka

Svíce - dvě hořící a kříž : vydáš svědectví

Svíce - dohořívající : někdo z rodiny má namále života

Svině - její maso jísti : nabudeš peněz prostřednictvím ženy

Svině - domácí kvičící : tajné pikle proti manželovi

Svině - do jejich stáda hoditi kámen : dlouhá nenávist

Svlačec - Svlačec : Viz: Květiny,

Svlačec - Svlačec : studentská láska s hubičkami

Sýr - ovčí tvrdý : peníze ti roznese manželka

Sýr - ovčí jísti : bude spořiti manželka

Sýr - neuleželý jísti : budeš spořiti

 


Markýzy od Climastylu
Naše markýzy zastíní vaši pergolu či zahrádku. To bude pohodička.

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist