* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88250

Výkladů - 22915

Uživatelů - 13269

On-Line : 7
Celkem : 1426436

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zažíváte ?

Rodičovskou10.3%
Partnerskou9.2%
Sebelásku7.6%
Sexuální8%
Duchovní8%
Láska ke všemu27.8%
Láska ke každému29.1%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

Č

čabraka - viděti : ze lží ženských vzejde ti mrzutost

čaj - pro společnost vařiti : tvé podnikání se zdaří a užiješ si veselosti

čaj - píti : rýma

čaj - nésti : hostina, dobrá zábava

čaj - neb thé píti : zapletení tvých záležitostí

čaj - mnoho píti : ztratíš mnoho času prodléváním v místech, kam jsi necítil

čakan - Čakan : šibeniční humor

čaloun - zchátralý : konec života

čáp - zdraviti ho : přírůstek do rodiny

čáp - z domu odlétá : někdo z nájemníků zemře

čáp - z domu letící : smrt hosta

čáp - viděti v povětří : od zlodějů znepokojován býti

čáp - v zimě viděti : neštěstí

čáp - v domě : milý host

čáp - usadí-li se u komína : obdržíš hosty

čáp - s ním besedovati : buď opatrný ve své lásce

čáp - po dvou viděti : štěstí, brzká svatba

čáp - peří z něho škubati : obohatíš se

čáp - na něm seděti : velmi brzký sňatek

čáp - letící k západu : chudoba

čáp - letící k východu : bohatství

čáp - letící k severu : smrt

čáp - letící k jihu : dítě

čáp - chytiti ho : budeš v zaměstnání povýšen

čáp - chodí-li po střeše : nedůvěra tvých známých

čáp - čaponohým býti : mužům výhoda, ženám starosti

čáp - Čáp : radost, veselí, nemocnému předzvěst zdraví

čaroděj - s ním co činiti : důležité události, na které jsi nemyslil

čaroděj - Čaroděj : to, co se ti zdá pravdou, je pohádka

čarodějnice - viděti : varování před falešnými přáteli

čarodějnice - viděti : hrozí ti nepřátelství

čarodějnice - pronásleduje-li tě : máš nablízku nepřátele

čarodějnice - podaří-li se ti jí utéci : vyvázneš z nebezpečí

čarodějnice - čarovati : kup jmelí pro lásku nebo verbenu

čarodějnice - Čarodějnice : zlá žena v domě

časopis - Časopis : pokrok značí, také však ohlupování

časoznalec - Časoznalce dělati : nevděk

čeládka - vyhnati ji ze dvora : očekávej rozmnožení statku

čeládka - mnoho jí míti : hynutí dobytka

čeládka - míti ji : ztráta dobytka a slabá úroda

čelo - vysoké míti : lehce všechno pochopiti

čelo - porušené : posměch

čelo - poraněné : škoda

čelo - pěkně klenuté a jasné : dočkáš se pochvaly v rodině nebo vyznamenání

čelo - na něm ránu : utrpíš škodu

čelo - malé a vrásčité : znamení, aby ses svobodně o něco ozval

čelo - malé : špatné nadání

čelo - krásné : moc nad jinými

čelo - široké : velmi šťastné manželství

čemeřice - dostati : vysmán býti

čepec - viděti v nočním čepci : očekávají tě menší starosti

čepec - s kokardou : povládne paní

čepec - na hlavu si dáti : brzká svatba

čepec - je-li s černou stuhou : krátké manželství

čepec - je-li špinavý : skoupý manžel

čepec - je-li čistě bílý : šťastné manželství

čepec - Čepec : značí svatbu

čepice - ztratiti ji : objasnění něčeho

čepice - ztratiti : z pošetilostí vytržen býti

čepice - nasazenou na hlavě : dočkáš se úcty

čepice - huňatou slibovati : blízká žena tě chce ošálit

čepice - dáti si ji na hlavu : brzká svatba

čepice - Čepice : uč se zdvořilosti

čepobití - slyšeti : pro muže značí, že dokončí započaté jen s obtížemi, pro ženy pak nejvyšší čas se rozhodnout

čermáček - v pokoji létající : štěstí

čermáček - Čermáček : štěstí

černidlo - viděti se píti : klevety

černoch - s ním mluviti : obdržíš zprávu zdaleka

černoch - jej viděti : smutná novina

černý bez - viděti : naděje na uzdravení ze starého neduhu

čert - Čert : Viz: Faust,

čert - viděti ho s rohama, s pazoury,s ocasem : neštěstí, bída

čert - viděti ho na housle hráti : poznáš škodlivého člověka

čert - viděti ho : podvod, který za to stojí

čert - s ním zápasiti : zlé náruživosti

čert - s andělem : dar

čert - ocas mu vytrhnouti : budou tě trápit nemoci

čert - nésti ho na zádech : zlá manželka

čert - nad ním zvítěziti : užitek přinášející obchod

čert - honiti ho : kup si los

čert - hladiti čerta : peklem odměnění od kohosi

čert - čerta viděti u sebe : zisk, dobrý obchod

čert - býti jím trápen : pevná služba, pevné místo

čert - báti se ho a utíkati před ním : poznáš dobrého přítele

červ - zabíti ho : vítězství nebo uzdravení, též radost

červ - zabíti : od neduhu opouštěn býti

červ - viděti mnoho červů : znamená tajné nepřátele

červ - viděti : před zlomyslnými se měj na pozoru

červ - v ovoci : zrada nebo choroba

červ - před nimi se leknouti : výstraha před nepřítelem

červ - Červ : nepřítel

červánky - Červánky : uzdravení

červánky - Červánky : klid a vyjasnění

červánky - Červánky : dobrá naděje

Červená - vidět rudovlasé lidi nebo se s nimi stýk : člověka, který to s vámi myslí dobře, pokládáte za falešného jen proto, že je jiný než ostatní,také varování před příliš silnou vášní nebo prchlivostí u sebe nebo u druhých

Červená - v očích : přináší radost

Červená - plameny : znamenají něco velmi dobrého

Červená - jako barva : symbol ohně, žhnutí, horka

Červená - Červená : v erotickém smyslu chápat vždy jako výraz mužnosti a vášně

červotoč - slyšeti ho : smrt známého

česání česat - zamotané dlouhé vlasy : těžká, marná práce

česání česat - se : prospěch

česání česat - jinému vlasy česati : těžká, zbytečná práce

česání česat - býti : veselá slavnost se chystá

česnek - viděti zelený růsti : potěšení z dětí a přátel

česnek - viděti aneb cítiti : hádka

česnek - vařený jísti : zármutek

česnek - trhati aneb koupiti : se Židy obchod vésti

česnek - jísti : pečuj o své zdraví

česnek - jísti : nečistota

česnek - jeho svazek dáti či přijmouti : delší zármutek

čéška - s ní si pohrávati : značí mužům nebezpečí, ženám necudnost

četa - viděti ji : provést spojenými silami, když chceš zvítězit

četník - Četník : předvolání

pasti - rozvěšovati : sváry v rodině

Pasti - číháš-li ve snu : tvé pátrání bude korunováno úspěchem

čichati - Čichati : pátrej více dohadováním

čimčarání - slyšeti : domácí klepy

číňan - jej viděti : závist sousedů

číňan - Číňan : faleš

činitel - jím býti : nestřídmost

čísla číslo - viděti : kup si los, též duševní námaha

čísla - viděti č.5 : půtka

čísla - viděti č.4 : marné namáhání

čsla - viděti č.3 : práce

čísla - viděti č.2 : klevety

čísla - viděti : štěstí v loterii míti

čísla - Čísla : Viz: Cifry,

čísla - viděti č.1 : spokojenost

čísla - táhnouti, které se ti líbí : velká naděje na dobrý výdělek

čísla - spočítati málo čísel : peníze

čísla - smazati : sám sebe ošiditi

čísla - psáti : mnoho zaneprázdnění

čísla - Přepadají vás ve snu čísla, matematické : Čísla totiž mohou naznačovat, že si potřebujete udělat jasno a pořádek. To, že vám ve snu čísla skákají jedno přes druhé a máte pocit vizuálního guláše jen dokazuje, že váš život vykazuje známky silného chaosu.

čísla - číslo 7. Vše ve skupinách po sedmi viděti : jest dobré znamení

čísti - zábavné knihy : útěcha, uspokojení

čísti - knihy psané : zámožnost

čísti - knihy poučné aneb pobožné : šťastná spokojenost

čížek - zpívat slyšeti : někoho poznati

čížek - viděti ho v kleci : touha po větší svobodě

článek - řetězu : dobré přátelství

člověk - Člověk : Viz: Osoba,

člověk - viděti ho vousatého : pozor před pronásledováním

člověk - viděti ho s korunou : v létě dobře, v zimě škodno

člověk - postavy hrozné : radost

člověk - člověčí lejno : zlato do domu

člun - Člun : Viz: Loď,

člun - se topící a opět se objevivší : velký prospěch

člun - se topící : smrtelná příhoda

člun - plaviti se na něm : kratší cesta

člun - na vodě kolísající : nebezpečí

člun - množství člunů : nečekané zbohatnutí

člunek - ke tkaní : strast z práce

čmelák - na zvířeti : zbytečný strach

čmelák - býti jimi uštípán : krádež

čmelák - Čmelák : zloděj

čočka - viděti : své věci dobře upotřebiti

čočka - skrz ní se dívati : omyl

čočka - roztrousiti : sám sobě škodu učiniti

čočka - přebírati ji : mrzutost

čočka - jísti ji : neshody, ale peníze, i podvod

čočka - jísti : dobré časy míti

čočka - Čočka : starost

čokoláda - viděti, míti aneb jísti : zdraví a zdar

čokoláda - vařiti ji a ochutnávati : zasnoubení v rodině nebo u přátel

čokoláda - píti ji : dobrá výživa, dobrá práce

čtverylka - tančiti ji : veselá bezstarostná mysl

čtyřlístek - hledati : nespokojenost

čtyřlístek - Čtyřlístek : štěstí

čtyřstup - v něm choditi : přemůžeš zlo, jež tě brzy stihne

čvanhati - Čvanhati : úspěch na započaté cestě

 


Markýzy od Climastylu
Naše markýzy zastíní vaši pergolu či zahrádku. To bude pohodička.

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist