* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88250

Výkladů - 22915

Uživatelů - 13269

On-Line : 7
Celkem : 1426524

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zažíváte ?

Rodičovskou10.3%
Partnerskou9.2%
Sebelásku7.6%
Sexuální8%
Duchovní8%
Láska ke všemu27.8%
Láska ke každému29.1%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

T

Tabák - šňupati : zostření vtipu

Tabatěrka - Tabatěrka : sousedské povídání

Tabule - viděti ji : mobilizace

Tabule - na ni křídou psáti : bude málo potravin

Tabulka - nalézti břidlicovou tabulka : necudné myšlenky

Tabulka - Břidlicová tabulka : nevěř paměti, poznávej vše

Taktovka - mávati s ní : budeš mnohým vládnout

Talíř - viděti : je pro tebe kdesi přichystána dobrá služba

Tančírna - v ní se nacházeti : potupa

Tančiti - Tančiti : tanec s partnerem nebo partnerkou chápeme čistě sexuálně

Tančiti - vidět : budete postaveni před volbu mezi dvěma lidmi

Tančiti - sám tančit : při volbě mezi dvěma lidmi zvolíte špatně

Tančiti - neobratně : zdar po namáhané práci

Tančiti - lehko a hezky : dobrý zdar

Tančiti - doma : vážná známost

Tančiti - Tančiti : tanec jednotlivce se vztahuje k problému vlastního vnitřního protihráče

Tančiti - Tančiti : máš mrštnou povahu, která se dovede přizpůsobit všem změnám života

Tanec - Tanec : Viz: Tango,

Tanec - vidět tančící : značí tvou potřebu odpočinku a klidu

Tanec - upadnout během něj : zvěstuje nemoc či zranění

Tanec - učit jiné tančit : věští brzkou romanci

Tanec - sám tančit : předpovídá radost a štěstí

Tanec - s pohledným partnerem : značí neopodstatněnou žárlivost ze strany partnera

Tanec - na provaze : zvěstuje riskantní předsevzetí

Taneční mistr - nebo placený tanečník : máte dobré manýry

Taneční mistr - Taneční mistr : zábavy

Tanečník (tanečnice) - z povolání : z povolání

Tanečník (tanečnice) - Tanečník (tanečnice) : příjemná známost

Tango - Tango : Viz: Tanec,

Tango - tančit nebo vidět druhé tančit : uděláte hloupost, nemusíte jí ale litovat

Těhotenství - vysmívat se těhotné : zvěstuje velký smutek a starosti v rodině

Těhotenství - vidět těhotnou : je signálem budoucího štěstí

Těhotenství - vidět sebe těhotnou pro vdanou ženu : znamená možnost porodit dvojčata

Těhotenství - vidět sebe těhotnou pro pannu : jde o výstrahu před jejím milým, jenž chová nečisté úmysly

Těhotná - viděti ji : změna povolání

Těhotná - vidět druhé : příslib hmotného štěstí

Těhotná - žena : uděláš velkolepý vynález, který ti vynese slávu a zisk

Těhotná - být : přání se splní

Těhotná - Těhotná : žena očekává od života něco nového, když se vesnu vidí jako těhotná, muž přenáší své vlastní nové plány na jiný objekt

Tekutina - cmrndati tekutinu : budeš mít močové těžkosti

Tele - zlaté tele, klaněti se mu : chamtivost

Tele - zápasiti viděti : z nemoci se uzdraviti

Tele - viděti : nerozumné kousky vyváděti

Tělo - zbodané nebo pihovaté : zbohatneš ve zlatě podle počtu pih

Tělo - vlastní viděti tlusté : zvětšení majetku

Tělo - úplně nahé : buď nevinnost nebo také hanba

Tělo - slabě tlustý člověk : větší schopnost do podnikání

Tělo - churavé : ztráta majetku

Tělo - Čistiti si : zdraví a spokojenost

Tělo - černé míti : veřejná neúcta

Temno (Temnota) - Temno (Temnota) : Viz: Noc,Tma,

Temno (Temnota) - z ní na světlo vyjíti : vysvobození z velkého nebezpečí

Temno (Temnota) - v ní se nacházeti : v nouzi se octnouti

Temno (Temnota) - Temno (Temnota) : brzy zjistíš kde je východisko

Těsnost - cítiti : chvíle úzkosti

Tetřev - Tetřev : slepota v lásce

Tchoř - viděti : ošklivá nemoc

Tchyně - Tchyně : pošmourné počasí

Ticho - Ticho : hádka

Tlumok - zavazovat : nastávající cesta

Tlustý - tlusté děti míti : znamená dobrý rok

Tlustý - býti : nečekané bohatství

Tma - Tma : Viz: Noc,Temno,Temnota,

Tma - ztratit se v ní : je znamením těžkých životních situací, které se tě dotknou

Tma - Tma : zdlouhavá nemoc

Tma - ustupující tma a objevující se světlo : předpovídají šťastný obrat a celkové zlepšení situace

Tma - být ve tmě v podzemní kobce, sklepení : můžete očekávat útok na vaši osobu

Tma - být ve tmě s mnoha lidmi : ohlašuje protistátní spiknutí

Tma - být ve tmě a nemoci najít cestu : je předpovědí dočasného zhoršení životních podmínek

Tma - být v temnotě : nutně potřebujete radu jiných

Tma - Tma : duševní stav, který může být změněn jen nezúčastněnou osobou,člověk se cítí vydán všanc a měl by nalézt pomoc

Topas - Topas : Viz: Drahokam,

Topas - Topas : podzim života

Topit - se : blahobyt,štěstí

Topiti - někoho viděti : vítězství nad nepřítelem

Topol - Topol : Viz: Strom,

Topol - Topol : cesta bez přítěže

Továrna - Továrna : Viz: Fabrika,

Továrna - míti nebo viděti : dobré obchody

Trám - Trám : záchrana v nouzi

Tráva - viděti : mějte se na pozoru před lichvářem

Tráva - sekati ji : budoucí štěstí

Tráva - seděti na ní : láska

Tráva - ležeti na ní : výlet

Trh - Trh : zisk

Trn - počervenalý : zlé ženy

Trn - ovocný trh : vyhubování

Trn - jím býti píchnut : ukončení známosti

Trn - choditi trním a bodnouti se do nohy : náhlá smrt

Trn - být jím opleten : dostati se do rukou zlých lidí

Trn - Trn : člověk mizerné povahy

Trosky - hradu, z nich spadnouti : škodu utrpět

Trosky - hradu viděti : zarmoucenost, truchlivost

Trosky - hradu, na něšplhati : nebojácnost v každém nebezpečí

Trpaslík - sádrového viděti : nešťastný úmysl

Třapec - Třapec : nebezpečí z lásky

Třešně - sladké : dobrá budoucnost

Třešně - kyselé : lehká nemoc

Třešně - černé : nevítaná návštěva

Třináctka - Třináctka : pro někoho neštěstí, pro jiné štěstí

Třtina - míti jí mnoho : radost a majetek

Třtina - jež se rozhojnila na louce : rozhojní se i majetek

Třtina - Třtina : velký majetek

Tučnět - sám : bohatství

Tuk - vařiti : ztráta, prohra

Tuk - jísti : nemoc

Tužka - viděti : dobré zprávy

Tvář - Tvář : Viz: Obličej,

Tvář - zakrývat : špatné zprávy

Tvář - tváře tlusté,červené : dobré vyhlídky

Tvář - tváře hubené : truchlivost, lítost

Tvář - pěknou ve vodě viděti : dlouhýživot

Tvář - pěknou potkati : hodně radosti

Tvář - pěknou míti : dobrý průběh předsevzetí

Tvář - ošklivou ve vodě viděti : nepřátelství

Tvář - ošklivou míti : hodně starostí

Tvář - mýti : žal

Tvář - hezkou v zrcadle viděti : splněné přání

Tvář - bledá : nemoc nebo úmrtí

Tvář - bez nosu : smrt

Tygr - viděti : zlé vášně

Tygr - krmiti : budeš podporovati zlé vášně

Tykve - zelí z nich jísti : je-li někdo nemocen, bude zdráv

Tykve - zralé nebo nezralé viděti : práce bez výdělku

Tykve - míti ve svém domě : připojíš sek vlivnému člověku a zbohatneš

Tykve - jádra z ní jísti : budeš podvádět

Tykve - jádra dávati jiným jísti : budeš podváděn

 


Markýzy od Climastylu
Naše markýzy zastíní vaši pergolu či zahrádku. To bude pohodička.

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist