* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88318

Výkladů - 18851

Uživatelů - 13269

On-Line : 7
Celkem :

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zaží­váte ?

Rodičovskou10.7%
Partnerskou9.3%
Sebelásku7.8%
Sexuální­8.3%
Duchovní­8.4%
Láska ke všemu26.9%
Láska ke každému28.5%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

T

Tabák - ší˛upati : zostření­ vtipu

Tabatěrka - Tabatěrka : sousedské poví­dání­

Tabule - viděti ji : mobilizace

Tabule - na ni kří­dou psáti : bude málo potravin

Tabulka - nalézti břidlicovou tabulka : necudné myšlenky

Tabulka - Břidlicová tabulka : nevěř paměti, poznávej vše

Taktovka - mávati s ní­ : budeš mnohým vládnout

Talí­ř - viděti : je pro tebe kdesi přichystána dobrá služba

Tančí­rna - v ní­ se nacházeti : potupa

Tančiti - Tančiti : tanec s partnerem nebo partnerkou chápeme čistě sexuálně

Tančiti - vidět : budete postaveni před volbu mezi dvěma lidmi

Tančiti - sám tančit : při volbě mezi dvěma lidmi zvolí­te špatně

Tančiti - neobratně : zdar po namáhané práci

Tančiti - lehko a hezky : dobrý zdar

Tančiti - doma : vážná známost

Tančiti - Tančiti : tanec jednotlivce se vztahuje k problému vlastní­ho vnitřní­ho protihráče

Tančiti - Tančiti : mᚠmrštnou povahu, která se dovede přizpůsobit všem změnám života

Tanec - Tanec : Viz: Tango,

Tanec - vidět tančí­cí­ : značí­ tvou potřebu odpočinku a klidu

Tanec - upadnout během něj : zvěstuje nemoc či zranění­

Tanec - učit jiné tančit : věští­ brzkou romanci

Tanec - sám tančit : předpoví­dá radost a štěstí­

Tanec - s pohledným partnerem : značí­ neopodstatněnou žárlivost ze strany partnera

Tanec - na provaze : zvěstuje riskantní­ předsevzetí­

Taneční­ mistr - nebo placený taneční­k : máte dobré manýry

Taneční­ mistr - Taneční­ mistr : zábavy

Taneční­k (tanečnice) - z povolání­ : z povolání­

Taneční­k (tanečnice) - Taneční­k (tanečnice) : pří­jemná známost

Tango - Tango : Viz: Tanec,

Tango - tančit nebo vidět druhé tančit : uděláte hloupost, nemusí­te jí­ ale litovat

Těhotenství­ - vysmí­vat se těhotné : zvěstuje velký smutek a starosti v rodině

Těhotenství­ - vidět těhotnou : je signálem budoucí­ho štěstí­

Těhotenství­ - vidět sebe těhotnou pro vdanou ženu : znamená možnost porodit dvojčata

Těhotenství­ - vidět sebe těhotnou pro pannu : jde o výstrahu před její­m milým, jenž chová nečisté úmysly

Těhotná - viděti ji : změna povolání­

Těhotná - vidět druhé : pří­slib hmotného štěstí­

Těhotná - žena : udělᚠvelkolepý vynález, který ti vynese slávu a zisk

Těhotná - být : přání­ se splní­

Těhotná - Těhotná : žena očekává od života něco nového, když se vesnu vidí­ jako těhotná, muž přenáší­ své vlastní­ nové plány na jiný objekt

Tekutina - cmrndati tekutinu : budeš mí­t močové těžkosti

Tele - zlaté tele, klaněti se mu : chamtivost

Tele - zápasiti viděti : z nemoci se uzdraviti

Tele - viděti : nerozumné kousky vyváděti

Tělo - zbodané nebo pihovaté : zbohatneš ve zlatě podle počtu pih

Tělo - vlastní­ viděti tlusté : zvětšení­ majetku

Tělo - úplně nahé : buď nevinnost nebo také hanba

Tělo - slabě tlustý člověk : větší­ schopnost do podnikání­

Tělo - churavé : ztráta majetku

Tělo - íˆistiti si : zdraví­ a spokojenost

Tělo - černé mí­ti : veřejná neúcta

Temno (Temnota) - Temno (Temnota) : Viz: Noc,Tma,

Temno (Temnota) - z ní­ na světlo vyjí­ti : vysvobození­ z velkého nebezpečí­

Temno (Temnota) - v ní­ se nacházeti : v nouzi se octnouti

Temno (Temnota) - Temno (Temnota) : brzy zjistí­š kde je východisko

Těsnost - cí­titi : chví­le úzkosti

Tetřev - Tetřev : slepota v lásce

Tchoř - viděti : ošklivá nemoc

Tchyně - Tchyně : pošmourné počasí­

Ticho - Ticho : hádka

Tlumok - zavazovat : nastávají­cí­ cesta

Tlustý - tlusté děti mí­ti : znamená dobrý rok

Tlustý - býti : nečekané bohatství­

Tma - Tma : Viz: Noc,Temno,Temnota,

Tma - ztratit se v ní­ : je znamení­m těžkých životní­ch situací­, které se tě dotknou

Tma - Tma : zdlouhavá nemoc

Tma - ustupují­cí­ tma a objevují­cí­ se světlo : předpoví­dají­ šastný obrat a celkové zlepšení­ situace

Tma - být ve tmě v podzemní­ kobce, sklepení­ : můžete očekávat útok na vaši osobu

Tma - být ve tmě s mnoha lidmi : ohlašuje protistátní­ spiknutí­

Tma - být ve tmě a nemoci nají­t cestu : je předpovědí­ dočasného zhoršení­ životní­ch podmí­nek

Tma - být v temnotě : nutně potřebujete radu jiných

Tma - Tma : duševní­ stav, který může být změněn jen nezúčastněnou osobou,člověk se cí­tí­ vydán všanc a měl by nalézt pomoc

Topas - Topas : Viz: Drahokam,

Topas - Topas : podzim života

Topit - se : blahobyt,štěstí­

Topiti - někoho viděti : ví­tězství­ nad nepří­telem

Topol - Topol : Viz: Strom,

Topol - Topol : cesta bez pří­těže

Továrna - Továrna : Viz: Fabrika,

Továrna - mí­ti nebo viděti : dobré obchody

Trám - Trám : záchrana v nouzi

Tráva - viděti : mějte se na pozoru před lichvářem

Tráva - sekati ji : budoucí­ štěstí­

Tráva - seděti na ní­ : láska

Tráva - ležeti na ní­ : výlet

Trh - Trh : zisk

Trn - počervenalý : zlé ženy

Trn - ovocný trh : vyhubování­

Trn - jí­m býti pí­chnut : ukončení­ známosti

Trn - choditi trní­m a bodnouti se do nohy : náhlá smrt

Trn - být jí­m opleten : dostati se do rukou zlých lidí­

Trn - Trn : člověk mizerné povahy

Trosky - hradu, z nich spadnouti : škodu utrpět

Trosky - hradu viděti : zarmoucenost, truchlivost

Trosky - hradu, na něšplhati : nebojácnost v každém nebezpečí­

Trpaslí­k - sádrového viděti : nešastný úmysl

Třapec - Třapec : nebezpečí­ z lásky

Třešně - sladké : dobrá budoucnost

Třešně - kyselé : lehká nemoc

Třešně - černé : neví­taná návštěva

Třináctka - Třináctka : pro někoho neštěstí­, pro jiné štěstí­

Třtina - mí­ti jí­ mnoho : radost a majetek

Třtina - jež se rozhojnila na louce : rozhojní­ se i majetek

Třtina - Třtina : velký majetek

Tučnět - sám : bohatství­

Tuk - vařiti : ztráta, prohra

Tuk - jí­sti : nemoc

Tužka - viděti : dobré zprávy

Tvář - Tvář : Viz: Obličej,

Tvář - zakrývat : špatné zprávy

Tvář - tváře tlusté,červené : dobré vyhlí­dky

Tvář - tváře hubené : truchlivost, lí­tost

Tvář - pěknou ve vodě viděti : dlouhýživot

Tvář - pěknou potkati : hodně radosti

Tvář - pěknou mí­ti : dobrý průběh předsevzetí­

Tvář - ošklivou ve vodě viděti : nepřátelství­

Tvář - ošklivou mí­ti : hodně starostí­

Tvář - mýti : žal

Tvář - hezkou v zrcadle viděti : splněné přání­

Tvář - bledá : nemoc nebo úmrtí­

Tvář - bez nosu : smrt

Tygr - viděti : zlé vášně

Tygr - krmiti : budeš podporovati zlé vášně

Tykve - zelí­ z nich jí­sti : je-li někdo nemocen, bude zdráv

Tykve - zralé nebo nezralé viděti : práce bez výdělku

Tykve - mí­ti ve svém domě : připojí­š sek vlivnému člověku a zbohatneš

Tykve - jádra z ní­ jí­sti : budeš podvádět

Tykve - jádra dávati jiným jí­sti : budeš podváděn

 


Najdi si vysněnou práci
Sníš o dobré práci? Svoji práci snů najdeš na www.DobraPrace.cz

Odkazy
 


*


Tip


„ A všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo a jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí nᚠsnář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze nᚠsnář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist