* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88350

Výkladů - 18851

Uživatelů - 13269

On-Line : 4
Celkem :

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zaží­váte ?

Rodičovskou10.8%
Partnerskou9.4%
Sebelásku7.8%
Sexuální­8.3%
Duchovní­8.5%
Láska ke všemu26.8%
Láska ke každému28.4%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

R

Rabí­n - Rabí­n : tvá moudrost přinese mrzutost

Rada - správní­ : sobě smetanu, ostatní­m sbí­rané mléko

Radost - pociťovati : pozor na pošetilost

Rak - vařený : obecní­ zisky

Rak - Rak : zpátečnický člověk, nenapravitelný

Raketa - ohí˛ostroje : lidská sláva, polní­ tráva

Rakev - viděti : smrt lásky

Ramena - ramenatý býti : pří­zeí˛ žen

Ramena - pokrčit : nejistota v úmyslech

Rampouch - na střeše viseti viděti : oboustranné zvětšení­ lásky

Rána - v pravé dlani : ochromené jednání­

Rána - v levé dlani : ochromené myšlení­, mrtvice

Rána - slyšeti ji : nový dům se zří­tí­

Rána - nevyléčená : nepří­zeí˛

Rašple - Rašple : zasnoubení­

Ratolest - Ratolest : mí­r, přátelství­

Regál - viděti : oklamán býti

Revolver - Revolver : Viz: Pistole,

Revolver - Revolver : nebezpečí­ v domě

Rez - viděti : slabé zdraví­, nesprávné představy

Rodiče - viděti, nebo s nimi mluviti : štěstí­ v podnikání­, veselá mysl

Rodiče - s nimi se hádati : zlé znamení­

Rodiče - nebo sourozence mrtvé viděti : pomatení­, neštěstí­

Rodiště - navští­viti : návrat dobrých časů

Roháč - Roháč : Viz: Brouk,

Roháč - ští­pají­cí­ : újma na majetku

Roháč - houfně-li letí­ ve váš dům : co host, to nepří­tel

Rohy - na hlavě násilí­m sražené nepří­telem : vyvedení­ z pýchy

Rohy - na hlavě násilí­m sražené : chudoba a smrt

Rohy - na hlavě má vojí­n : šťastně skončí­ válka

Rohy - na hlavě, ale spadly : žalost a hanba veřejná

Rohy - na hlavě : důstojenství­

Rohy - mí­ti : přelstěn býti

Roj - včel : chudému věští­ výnosný majetek

Ropucha - Ropucha : Viz: Ĺýába,

Ropucha - býti jí­ poslintán : hanlivá pomluva

Ropucha - Ropucha : věští­ lehkomyslného, zlého a lstivého člověka

Rosa - v ní­ choditi : zdraví­ a svěžest ducha

Rosa - jí­ se mýti : zevnější­ i vnitřní­ krása

Rosnička - Rosnička : Viz: Ĺýába,

Rosnička - Rosnička : jednoduchý a dobrý člověk

Rostliny - Rostliny : Viz: Květiny,

Rostliny - Léčivé viděti nebo jí­sti : ukončení­ nepří­jemných obchodů

Roura - Roura : spojení­ s hloupým člověkem

Rovinu - viděti : stěstí­ a zábava

Rozmarýn (Rozmarýna) - Rozmarýn (Rozmarýna) : svatba

Rozplynout - se v nic : smrt

Rozsekat - něco : jednej rázně, rychle a neotálej

Roztáhnout - něco : vyzývavost

Rozvaliny - Rozvaliny : bohatému ke stáří­ chudoba

Rožeí˛ - otáčeti : neštěstí­ a pronásledování­

Rtuť - Rtuť : obchodování­ a okrádání­ ve zboží­

Rty - Rty : Viz: íšsta,

Rty - strupaté mí­ti : zlá pří­hoda v domě plném hádek

Rty - ošklivých barev mí­ti : křivopří­sežné nařčení­

Rty - krásné mí­ti : silné rozmnožování­ majetku

Ruce - Ruce : Viz: Ruka,

Ruce - zraněné nebo špinavé mí­ti : v nevýhodě býti, opovržení­ museti snášeti

Ruce - založené vzadu : budeš bez práce

Ruce - Ruce : Vše, co děláte rukama, může smybolizovat to, co děláte ve skutečném životě.

Ruce - v rukavičkách : zámožnost

Ruce - v ohni : válka

Ruce - spojené s jinými : společná práce

Ruce - silné : zbožnost

Ruce - si mýti : slávu zí­skati

Ruce - si mýti : budeš očištěn z nařknutí­

Ruce - s ví­ce než pěti prsty : náboženské hloubání­

Ruce - s uťatým prstem : nemoc

Ruce - s prsteny : zámožnost

Ruce - podávati : velké přátelství­

Ruce - špinavé : těžká práce

Ruce - oteklé mí­ti : nesnášenlivost

Ruce - obě zdvižené : velké nebezpečí­

Ruce - na rukou chovati : starost

Ruce - kří­žem přes prsa : smrt

Ruce - krvavé : zločin

Ruce - černé : lichvářství­

Ručitel - býti : nedobrá nemoc, velké výdaje na léčení­

Ruční­k - viděti : vysvobození­ z nepří­jemností­

Ruka - ženy spálená : smrt manžela

Ruka - Ruka : Viz: Ruce,

Ruka - zraněnou mí­ti : truchlivost

Ruka - zlomiti : neštěstí­, smrt

Ruka - velkou mí­ti : těžká práce

Ruka - uťatá : smrtelný hří­ch

Ruka - spálená : nejvěrnější­ odejde

Ruka - s velmi krátkými prsty : lstivé spiknutí­

Ruka - s peněženkou : pokuta, nákup či daně

Ruka - mohutná : válka

Ruka - malou mí­ti : v chudobě se octnouti

Ruka - lí­bati ji : úcta, láska nebo vděčnost

Ruka - chlupatou mí­ti : velká zábava

Rukáv - párati viděti : rozkol, rozdělení­

Rukáv - široký mí­ti : rozší­ření­ známostí­

Rukáv - dlouhý viděti : velká pocta

Rukavice - viděti, oblékati si : sláva a štěstí­

Rukavice - s palcem : nádeničina

Rukavice - rukavice z gumy : kasaři jsou v okolí­

Rukavice - mí­ti : od podezření­ býti očistěn

Rukavice - šedé : vycházka nebo obchod

Rukavice - černé : pohřeb

Rukavice - bí­lé : veselka

Rukavice - bez prstů : jemnější­ práce

Rulí­k - Rulí­k : Viz: Květiny,

Rulí­k - Rulí­k : svůdná povětrná žena

Růst - sebe viděti, větší­ býti : bohatý sí˛atek

Růže - Růže : Viz: Květiny,

Růže - viděti : Může to znamenat nějaké tajemství­, které se snaží­te uchovat, nebo také ženskou nevinnost. Svobodní­ zednáři použí­vali výraz pod růží­, což znamenalo tajemství­. Růže také reprezentuje duchovní­ sebepoznání­.

Růže - trhati : přibude majetku obchodem

Růže - suchá : minulá láska už jen ve vzpomí­nkách

Růže - plno jich v domě : velmi dobré obchody

Růže - dáti darem : obdrží­š dar

Ryba (Ryby) - Ryba (Ryby) : Viz: Kapr,Karas,Pstruh,štika,íšhoř,

Ryba (Ryby) - zlatá rybka : domácí­ radost

Ryba (Ryby) - viděti : je to symbol hlubokého podvědomí­, tvořivosti a křesťanství­. Představuje také falus

Ryba (Ryby) - viděti : znamená potí­že, nemoc, ztrátu

Ryba (Ryby) - viděti : mlč a nemluv

Ryba (Ryby) - velkou koupiti nebo mí­ti : štěstí­ a úspěch

Ryba (Ryby) - prodávati, nebo prodávati viděti : nekalá zábava

Ryba (Ryby) - pečenou jí­sti : k blahobytu přijí­ti

Ryba (Ryby) - na dně : někdo je v nebezpečí­ utonutí­

Ryba (Ryby) - malou koupiti nebo jí­sti : ztráty všeho druhu

Ryba (Ryby) - loviti sí­těmi : zlost v radost se obrátí­

Ryba (Ryby) - leklé : nepij vodu

Ryba (Ryby) - kluzkou viděti : nesplněné přání­ nebo nevěra

Ryba (Ryby) - jí­sti : uzdravení­, tlustému zhubnutí­

Ryba (Ryby) - chytati rukou : prozrazené tajemství­

Ryba (Ryby) - chytati : nedbalost

Ryba (Ryby) - darem dostati : falešnou úctou zahrnován býti

Rybář - Rybář : hojně času

Rybářka - Rybářka : pletichy lásky

Rybí­z - červený viděti nebo jí­sti : odolnost, vytrvalost

Rybí­z - černý viděti nebo jí­sti : nevěra

Rybí­z - bí­lý viděti nebo jí­sti : satisfakce

Rýč - Rýč : hřbitov

 


Najdi si vysněnou práci
Sníš o dobré práci? Svoji práci snů najdeš na www.DobraPrace.cz

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist