* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88250

Výkladů - 22915

Uživatelů - 13269

On-Line : 8
Celkem : 1426531

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zažíváte ?

Rodičovskou10.3%
Partnerskou9.2%
Sebelásku7.6%
Sexuální8%
Duchovní8%
Láska ke všemu27.8%
Láska ke každému29.1%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

R

Rabín - Rabín : tvá moudrost přinese mrzutost

Rada - správní : sobě smetanu, ostatním sbírané mléko

Radost - pociťovati : pozor na pošetilost

Rak - vařený : obecní zisky

Rak - Rak : zpátečnický člověk, nenapravitelný

Raketa - ohňostroje : lidská sláva, polní tráva

Rakev - viděti : smrt lásky

Ramena - ramenatý býti : přízeň žen

Ramena - pokrčit : nejistota v úmyslech

Rampouch - na střeše viseti viděti : oboustranné zvětšení lásky

Rána - v pravé dlani : ochromené jednání

Rána - v levé dlani : ochromené myšlení, mrtvice

Rána - slyšeti ji : nový dům se zřítí

Rána - nevyléčená : nepřízeň

Rašple - Rašple : zasnoubení

Ratolest - Ratolest : mír, přátelství

Regál - viděti : oklamán býti

Revolver - Revolver : Viz: Pistole,

Revolver - Revolver : nebezpečí v domě

Rez - viděti : slabé zdraví, nesprávné představy

Rodiče - viděti, nebo s nimi mluviti : štěstí v podnikání, veselá mysl

Rodiče - s nimi se hádati : zlé znamení

Rodiče - nebo sourozence mrtvé viděti : pomatení, neštěstí

Rodiště - navštíviti : návrat dobrých časů

Roháč - Roháč : Viz: Brouk,

Roháč - štípající : újma na majetku

Roháč - houfně-li letí ve váš dům : co host, to nepřítel

Rohy - na hlavě násilím sražené nepřítelem : vyvedení z pýchy

Rohy - na hlavě násilím sražené : chudoba a smrt

Rohy - na hlavě má vojín : šťastně skončí válka

Rohy - na hlavě, ale spadly : žalost a hanba veřejná

Rohy - na hlavě : důstojenství

Rohy - míti : přelstěn býti

Roj - včel : chudému věští výnosný majetek

Ropucha - Ropucha : Viz: Žába,

Ropucha - býti jí poslintán : hanlivá pomluva

Ropucha - Ropucha : věští lehkomyslného, zlého a lstivého člověka

Rosa - v ní choditi : zdraví a svěžest ducha

Rosa - jí se mýti : zevnější i vnitřní krása

Rosnička - Rosnička : Viz: Žába,

Rosnička - Rosnička : jednoduchý a dobrý člověk

Rostliny - Rostliny : Viz: Květiny,

Rostliny - Léčivé viděti nebo jísti : ukončení nepříjemných obchodů

Roura - Roura : spojení s hloupým člověkem

Rovinu - viděti : stěstí a zábava

Rozmarýn (Rozmarýna) - Rozmarýn (Rozmarýna) : svatba

Rozplynout - se v nic : smrt

Rozsekat - něco : jednej rázně, rychle a neotálej

Roztáhnout - něco : vyzývavost

Rozvaliny - Rozvaliny : bohatému ke stáří chudoba

Rožeň - otáčeti : neštěstí a pronásledování

Rtuť - Rtuť : obchodování a okrádání ve zboží

Rty - Rty : Viz: Ústa,

Rty - strupaté míti : zlá příhoda v domě plném hádek

Rty - ošklivých barev míti : křivopřísežné nařčení

Rty - krásné míti : silné rozmnožování majetku

Ruce - Ruce : Viz: Ruka,

Ruce - zraněné nebo špinavé míti : v nevýhodě býti, opovržení museti snášeti

Ruce - založené vzadu : budeš bez práce

Ruce - Ruce : Vše, co děláte rukama, může smybolizovat to, co děláte ve skutečném životě.

Ruce - v rukavičkách : zámožnost

Ruce - v ohni : válka

Ruce - spojené s jinými : společná práce

Ruce - silné : zbožnost

Ruce - si mýti : slávu získati

Ruce - si mýti : budeš očištěn z nařknutí

Ruce - s více než pěti prsty : náboženské hloubání

Ruce - s uťatým prstem : nemoc

Ruce - s prsteny : zámožnost

Ruce - podávati : velké přátelství

Ruce - špinavé : těžká práce

Ruce - oteklé míti : nesnášenlivost

Ruce - obě zdvižené : velké nebezpečí

Ruce - na rukou chovati : starost

Ruce - křížem přes prsa : smrt

Ruce - krvavé : zločin

Ruce - černé : lichvářství

Ručitel - býti : nedobrá nemoc, velké výdaje na léčení

Ručník - viděti : vysvobození z nepříjemností

Ruka - ženy spálená : smrt manžela

Ruka - Ruka : Viz: Ruce,

Ruka - zraněnou míti : truchlivost

Ruka - zlomiti : neštěstí, smrt

Ruka - velkou míti : těžká práce

Ruka - uťatá : smrtelný hřích

Ruka - spálená : nejvěrnější odejde

Ruka - s velmi krátkými prsty : lstivé spiknutí

Ruka - s peněženkou : pokuta, nákup či daně

Ruka - mohutná : válka

Ruka - malou míti : v chudobě se octnouti

Ruka - líbati ji : úcta, láska nebo vděčnost

Ruka - chlupatou míti : velká zábava

Rukáv - párati viděti : rozkol, rozdělení

Rukáv - široký míti : rozšíření známostí

Rukáv - dlouhý viděti : velká pocta

Rukavice - viděti, oblékati si : sláva a štěstí

Rukavice - s palcem : nádeničina

Rukavice - rukavice z gumy : kasaři jsou v okolí

Rukavice - míti : od podezření býti očistěn

Rukavice - šedé : vycházka nebo obchod

Rukavice - černé : pohřeb

Rukavice - bílé : veselka

Rukavice - bez prstů : jemnější práce

Rulík - Rulík : Viz: Květiny,

Rulík - Rulík : svůdná povětrná žena

Růst - sebe viděti, větší býti : bohatý sňatek

Růže - Růže : Viz: Květiny,

Růže - viděti : Může to znamenat nějaké tajemství, které se snažíte uchovat, nebo také ženskou nevinnost. Svobodní zednáři používali výraz pod růží, což znamenalo tajemství. Růže také reprezentuje duchovní sebepoznání.

Růže - trhati : přibude majetku obchodem

Růže - suchá : minulá láska už jen ve vzpomínkách

Růže - plno jich v domě : velmi dobré obchody

Růže - dáti darem : obdržíš dar

Ryba (Ryby) - Ryba (Ryby) : Viz: Kapr,Karas,Pstruh,štika,Úhoř,

Ryba (Ryby) - zlatá rybka : domácí radost

Ryba (Ryby) - viděti : je to symbol hlubokého podvědomí, tvořivosti a křesťanství. Představuje také falus

Ryba (Ryby) - viděti : znamená potíže, nemoc, ztrátu

Ryba (Ryby) - viděti : mlč a nemluv

Ryba (Ryby) - velkou koupiti nebo míti : štěstí a úspěch

Ryba (Ryby) - prodávati, nebo prodávati viděti : nekalá zábava

Ryba (Ryby) - pečenou jísti : k blahobytu přijíti

Ryba (Ryby) - na dně : někdo je v nebezpečí utonutí

Ryba (Ryby) - malou koupiti nebo jísti : ztráty všeho druhu

Ryba (Ryby) - loviti sítěmi : zlost v radost se obrátí

Ryba (Ryby) - leklé : nepij vodu

Ryba (Ryby) - kluzkou viděti : nesplněné přání nebo nevěra

Ryba (Ryby) - jísti : uzdravení, tlustému zhubnutí

Ryba (Ryby) - chytati rukou : prozrazené tajemství

Ryba (Ryby) - chytati : nedbalost

Ryba (Ryby) - darem dostati : falešnou úctou zahrnován býti

Rybář - Rybář : hojně času

Rybářka - Rybářka : pletichy lásky

Rybíz - červený viděti nebo jísti : odolnost, vytrvalost

Rybíz - černý viděti nebo jísti : nevěra

Rybíz - bílý viděti nebo jísti : satisfakce

Rýč - Rýč : hřbitov

 


Markýzy od Climastylu
Naše markýzy zastíní vaši pergolu či zahrádku. To bude pohodička.

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist