* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88250

Výkladů - 22915

Uživatelů - 13269

On-Line : 11
Celkem : 1426404

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zažíváte ?

Rodičovskou10.3%
Partnerskou9.2%
Sebelásku7.6%
Sexuální8%
Duchovní8%
Láska ke všemu27.8%
Láska ke každému29.1%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

M

Macecha - viděti s milým : nedobré manželství

Macecha - viděti mrtvou : zlepšení poměrů

Macecha - viděti ji : ubohý úděl lásky

Macešky - viděti : málo lásky

Macešky - trhati : zklamání v lásce

Magdalena - viděti ji na obraze lkající : budeš se káti

Magnet - věšeti na něj železo : poloviční starost

Magnet - pohrávati si s ním : dobrá zvěst od druhého pohlaví

Magnet - Magnet : muž a žena se sblíží

Maják - spatřiti : záchrana v starostech

Majka - Majka : Viz: Brouk,

Majka - brouk : máš dobrou krev

Majoránka - Majoránka : dobrá kuchařka

Mák - vlčí vařený jísti : neduhy a zármutek

Mák - vlčí : pro nehodu tě čeká smutek

Mák - viděti : menší radost

Makovice - jísti : pevné spaní

Malíček - spatřiti : do společnosti přibude pátý

Maliny - jísti : nakažlivá nemoc

Maliny - šťávu z nich píti : sladké zdraví

Malíř - pokojů, viděti ho : nepořádek a velké uklízení

Malíř - obrazů, viděti ho : radost z umělecké práce

Malíř - obrazů, moderního stylu, viděti ho : blázinec

Malomocní - viděti : starosti, úsilí

Malomocní - s nimi se stýkat : zažíti nepříjemnosti

Malovat - sám sebe : dlouhý život

Malta - dělati ji : počátky podnikání nebo cesty zatím jen ve fantazii

Malý - viděti se malým : kdo se ponižuje, bude povýšen

Mandle - viděti : hojná úroda

Mansarda - pod ní státi : nepříjemnosti

Manžel - manželem se vidí : rozvod

Manželka - stlouci ji : provádět právo silnějšího

Manželka - manželkou se vidí : rozvod

Manželství - sjednati : výhra, štěstí

Manželství - nešťastné viděti : běžná příhoda vás potká

Manželství - manželskou smlouvu uzavříti : truchlivost, zarmoucenost

Manželství - šťastné viděti : půjdete do divadla

Mapa - studovati : čeká tě výlet, cesta

Marcipán - viděti : sladké a celkem bezvýznamné lži v domácnosti

Máry - viděti : úmrtí

Mařinka vonná - Mařinka vonná : láska, která vede do dobrého manželství

Masařka - moucha : nemoc, ochuravění o prázdninách, na výletě

Máselnice - viděti : nevrlá, hádavá žena

Maska - proti plynu : číhá na tebe úraz shora

Maska - plesová : je dobré jednou v roce se vybouřiti

Máslo - viděti : vyplněné přání

Máslo - kupovati : příští obchody budou dobré

Máslo - jísti : roztržka a nepříjemnosti mezi příbuznými

Máslo - dělati : vnitřní klid

Maso - syrové, kupovati nebo viděti : přítelem být podpořen, k bohatství a slávě spěti

Maso - syrové, jiného kupovati viděti : hádka

Maso - pečené jísti : obávej se hanby

Maso - péci u ohně : potká tě škoda

Maso - maso koňské jísti : drahota

Maso - kupovati : výhra

Maso - koňské maso jísti : plicní neduh

Maso - k jídlu připravené viděti, míti, jísti : k blahobytu spěti

Maso - hovězí maso jísti : spořivost

Maso - celkem : choroba

Maso - Maso : měli byste být skromnější

Mast - jiný dělá : potkáš prohnaného šibala

Mast - dělati sám : musíš také někdy podmáznout

Mateřídouška - viděti ji : dobrá naděje

Matka - zpívající, radostnou viděti : vše dobré

Matka - zešílenou : smrt

Matka - zabíti : zatčení a žalář

Matka - vysvlečenou viděti : hanba pro celou rodinu

Matka - viděti ji : mírné doby

Matka - týrati : ty ani nevíš, že se tě zmocňuje zlo

Matka - státi se jí : zapíšeš se v dobrou paměť rodiny i obce

Matka - s děckem v náručí : rodinná porada, ale i ztráta a nemilé věci

Matka - přísně hledící : jdeš špatnou cestou

Matka - mrtvou viděti : trvalý smutek pro rodinnou věc

Matka - modlící se : tvá prosba k lidem bude vyslyšena

Matka - líbati : milá návštěva

Matka - bíti ji : veliký čin

Matrika - viděti ji : narození, svatba nebo smrt

Mazadlo - na boty : cesta

Meč - zabodnutý : vražda

Meč - zabíti jím někoho : je potřebné prokázat milosrdenství

Meč - z pochvy vytáhnouti zlomený : zemře syn

Meč - z pochvy vytáhnouti a pochva je zlomená : zemře manželka

Meč - tasiti : rvačka

Meč - rezavý : válka nebude

Meč - popravní viděti : odsouzení známého

Meč - někomu dáti : budeš vystřídán v povolání

Meč - nalézti a zvednouti : radost z něčeho v rodině

Meč - drží-li v rukou žena : porodí syna

Meč - do pochvy zastrčený : konec sporů

Meč - brousiti : půjdeš do války

Med - jísti : nevolnost, blížící se zármutek

Med - jísti : dosáhneš, po čem toužíš

Med - jí podřízená osoba : příslibem je tvá samostatnost

Medvěd - viděti : křivdou trpěti, zlé pomluvy se dočkati. Všeobecně všechna divoká zvěř, např. Hyena, Tygr, apod, přinášejí neštěstí a svár

Medvěd - jde proti tobě : starý přítel bez příčiny se stane tvým nepřítelem

Medvěd - jde proti někomu : sám si učiníš nepřítele

Medvěd - jak bručí : pomluva hloupého člověka

Medvěd - Medvěd : bohatý a mocný, leč bláznivý nepřítel

Mech - na střeše : chudoba, která zatíží váš rod

Měch - jím v oheň dýmat : chystej se na cestu, též do války

Měkkota - v hrsti ji držeti : budeš jednati s tvrdým člověkem

Meloun - zelený : radost a veselé časy

Meloun - vařený jísti : jak nabyl, tak pozbyl

Meloun - žlutý : krátká nemoc

Meloun - jeho listí jísti : pomíjivý zármutek a dlouhý život

Meloun - hořký : smrt

Meloun - bílý a velmi sladký : radost a veselé časy s penězi

Meluzína - slyšeti ji : těžkomyslnost

Meruňky - viděti nebo jísti : pozdní sňatek

Meruňky - Meruňky : choroba

Měsíc - zatměný, ale světla nabývající : oblíbenost u nadřízeného

Měsíc - v domě a vy si s ním jako s míčem hrajet : velké obohacení

Měsíc - jeho zatmění : zlé nepřátelství

Měsíc - jasný : přibude štěstí

Měsíc - jasně v domě svítící : bohatá ženitba nebo peníze z vyšších míst

Měsíc - jak se rozpadl : hněv a pronásledování od vlivné osoby

Město - viděti : nákupy

Měšec - plný viděti : úspěšné obchody

Mezek - viděti ho : jdi pomalu a s rozvahou

Míč - Míč : nakopnout: stálé neshody

Mikroskop - viděti : všímej si svých a ne cizích nedostatků

Mikuláš - viděti ho : dar

Mikuláš - s čertem : budeš pokárán, ale dar dostaneš

Mikuláš - s andělem : velká nadílka

Milého (Milou) - viděti, s ní(m) se o samotě nacházeti : pokušení

Milenec - nebo milenka dostaveníčko míti : příjemné

Milenec - vidět milence ženy : příjemné

Milenec - být milencem : opatrnost ve tvém jednání

Milíř uhlířský - Milíř uhlířský : pomluvy

Ministrant - viděti ho : pohřeb

Ministrant - jím býti : svatba

Mířit - na někoho : soudní rozepře

Mísa - zlatá : v domácnosti převládá láska

Mísa - stříbrná : domácnosti převládá poctivost

Mísa - prázdná : dobré časy

Mísa - plná : hubené časy

Mládě - vyhlížeti tak : brzo zestárneš

Mlátit (Mlácení) - obilí viděti : marná námaha

Mlátit (Mlácení) - obilí : kolik zrn, takový užitek z příštích věcí

Mléko - viděti : nepokoje

Mléko - ovčí píti : větší příjem peněz

Mléko - opičí mléko píti : nezhojitelná rána

Mlha - Mlha : nejisté majetkové poměry

Mluvit - se stromem : bohatství

Mluvit - s tetou : klepy

Mluvit - s řidičem : cesta

Mluvit - s mluvkou : chtějí tě získati slovy

Mluvit - s lesníkem : lež

Mluvit - s kominíkem : štěstí

Mluvit - s knězem : mrzutost

Mluvit - s hovadem : ponížení

Mluvit - s hadem : zrada

Mluvit - s ženou : domácnost

Mluvit - s dítětem : starost

Mluvit - s čertem : peníze

Mluvit - s cukrářem : svatba

Mluvit - s bábou : vynadání

Mluvit - k někomu ve spaní : šťastné manželství

Mluvit - chtít a nemoci : čekají tě vzrušující okamžiky

Mlýn - větrný mlýn : plány a záměry tvé se mohou uskutečnit

Mlýn - spálený a zpustlý : smrt

Mlýn - na prudké vodě : do domácnosti peníze

Moč - píti : výdaje míti

Moč - močit : nesvornost

Moč - čurati v místnosti : nesnáze

Moč - čurati proti větru : nebezpečí pohlavní choroby

Moč - čurati do výšky : značí mužům pozvání, ženám starost

Modlitba - modliti se : radost a spokojenost

Mohamedán - viděti ho : fanatická zbožnost

Moře - tiché : klid doma i v zaměstnání

Moře - rozbouřené : hněv

Moře - na něm lodi dlouze plují : daleká cesta

Moře - na něm loď : smrt

Moře - chytati v něm ryby : dary, nejspíše knižní

Most - přes něj jíti nebo jeti : stěstí v lásce i v podnikání

Most - zřítiti se viděti : velké potíže v obchodech

Most - zbořený : rozvod

Most - viděti : jistota v podnikání

Most - viděti : spojení, svatba

Most - v povodni zbořený : rozvod pro cizí řeči

Most - stavěti z kamene viděti : pevná předsevzetí

Most - pod ním procházet : přes mnohé překážky k cíli dojíti

Most - železný : pevné spojení pro vzájemnou lásku a pravdu

Most - dřevěný : pevné spojení a vzájemnost

Mošna - žebrácká : nezaměstnanost, nemoc bez zaopatření

Mošt - sladký píti : získáš peníze prostřednictvím ženy

Mošt - jablečny píti : marná snaha, hádka, neslušnost

Motýl (Motýli) - viděti ho : přelétavost v lásce

Motýl (Motýli) - Motýl (Motýli) : Pozor, je to sice křehká, ale pomíjívá krása. Sen o nich je varováním před nestálostí, nebo také znak velké touhy vymanit se ze všech omezení. Motýl, který vylétl z kukly je jasným symbolem přechodu z jedné životní fáze do druhé.

Moucha - Moucha : Viz: Masařka, Mušky,

Moucha - zabíti : nepřátelství

Moucha - více jich pohromadě : různé zármutky

Moucha - v nose nebo v ústech : těžká nemoc

Moucha - ohání se před nimi někdo : mnoho nepřátel

Moucha - mnoho létati viděti : nepřátele míti a od nich pronásledován býti, zármutek, urážku zakusiti

Moucha - jich celé roje : nepokoje, a to i krvavé

Mozek - jísti : úspěch v jakémkoliv podnikání

Mozoly - viděti a míti : údělem ti je těžká práce

Mrak - červený : vzbouření, revoluce

Mrak - černý : státní nepořádky, otřesená měna

Mramor - Mramor : mrtvým čest

Mravenec - viděti : hodně práce, velká pocta

Mravenec - v mraveništi mrtví či nečinní : špatná pracovní organizace

Mravenec - v mraveništi : dobří spolupracovníci

Mravenec - štípající se : mezi lidmi zlé spory

Mravenec - jich houf lezoucí z domu a v čelistech n : hromadná výpověď

Mravenec - jich houf lezoucí z domu : pozdravení se z nemoci

Mravenec - jich houf lezoucí do domu : nemoc a smrt

Mravenec - Mravenec : někdy smrt, někdy špatní zaměstnanci

Mraveniště - do něj šlápnout : zlá společnost

Mráz - zmražené jísti : nachlazení, též schůzka

Mráz - cítiti v zimě : bolesti

Mráz - cítiti v létě : ztráta

Mrkání - viděti : velký zisk

Mrkev - vařenou jísti : smrt

Mrkev - rýti : opilství

Mrtvola (Mrtvý) - zvířete : dobré časy, dlouhý život

Mrtvola (Mrtvý) - zdvíhá se do výše : pěkné zaměstnání či nález cennější

Mrtvola (Mrtvý) - za ním jíti : tvá smrt

Mrtvola (Mrtvý) - vstalý z hrobu : velké zadostiučinění za křivdu

Mrtvola (Mrtvý) - volá-li na tebe : tvá smrt

Mrtvola (Mrtvý) - vlasy mu stříhati : zbohatnutí

Mrtvola (Mrtvý) - vítati ho : dočkáš se velkého věku, i když budeš postonávati

Mrtvola (Mrtvý) - vidí svůj pohřeb : zbohatnutí

Mrtvola (Mrtvý) - vidí sebe na márách vynášeti : povýšení

Mrtvola (Mrtvý) - viděti ho umírati : ženitba

Mrtvola (Mrtvý) - umříti : dlouhý věk, ale nebudou sloužit oči

Mrtvola (Mrtvý) - smějící se : zármutek

Mrtvola (Mrtvý) - sám sobě hrob kopá : veliká víra

Mrtvola (Mrtvý) - s ním zápasiti a přemoci ho : svoboda a zdraví

Mrtvola (Mrtvý) - s ním zápasiti a býti přemožen : žalář

Mrtvola (Mrtvý) - pomoci mu vstát : ostudné peníze

Mrtvola (Mrtvý) - plačící : veselost

Mrtvola (Mrtvý) - od něho dar vzít : zámožnost

Mrtvola (Mrtvý) - obléci si jeho šaty : tvá smrt

Mrtvola (Mrtvý) - líbati ho : těžká choroba

Mrtvola (Mrtvý) - kosti mu vzíti : získáš peníze se strachem

Mrtvola (Mrtvý) - dáti mu svůj klobouk : tvá smrt

Mrtvola (Mrtvý) - dáti mu oděv : těžká nemoc

Mrtvola (Mrtvý) - dáti mu jíst a pít : nemoc, chudoba

Mrtvola (Mrtvý) - býti : pozdní svatba, štěstí v podnikání

Mrtvola (Mrtvý) - bíti ho : šílenství

Mrzutost - míti : nesmiřitelnost, nepřátelství přijde

Mrzutost - míti : radost

Mříže - viděti, před nimi státi : osvobození, klid

Mříže - viděti : jsi v zajetí zlých a nenávistných myšlenek

Mříže - pilovati : osvoboditi se od vnitřního zla

Mše - svatá : radost, potěšení, i dary

Mšice - viděti : drobné boly a hlouposti tě obtěžující

Mučedník - vidět někoho z rodiny : tvé výtězství nad vlastním pokušením

Mučedník - vidět : varování před nepromyšleným jednáním

Mučedník - skupina : věští rodinné neštěstí a problémy v profesní práci

Mučedník - sám jím být : své starosti jste si sám zavinil

Mučedník - býti : spokojenost

Mučedník - být mučedníkem : je znamením rozchodu s přáteli

Mučedník - Mučedník : varuje před falešnými přáteli a ztrátou v obchodě

Mučení - vidět : budeš mít velký zármutek

Mučení - sám někoho mučit : na někom se dopustíte bezpráví

Mučení - nekoho mučiti : nedělejte jiným lidem zbytečných starostí

Mučení - mučiti jiné : nepohodnutí

Mučení - být přítomen : máte soucit s přáteli, kteří jsou v nepříznivé situaci, ale nemůžete jim pomoci

Mučení - být na mučení : přináší velkou tíseň

Mučení - Mučení : symbol svědomí, které člověka nutí zaujmout postoj k dění

Mučidla - na nich trpěti : velké nesnáze

Mučidla - Mučidla : čekají vás hádky, zkoušky, soudy, peněžní potíže, ale i nedobří lidé

Mučírna - vidět : strach z následků nejakého jednání

Mučírna - Mučírna : nešťastná láska

Mučírna - Mučírna : nešťastná láska nebo manželství

Můra (Můry) - viděti ji : noční úraz

Můra (Můry) - Děsí vás noční můry, v nichž vás cosi mu : Máte, vážení, černé svědomí! Nejspíš jste udělali nějakou nefér věc, někomu jste tak trochu podrazili nohy a teď vás za to mučí vaše podvědomí. To je to, co vám sedí za krkem!

Mušky - Mušky : Viz: Moucha,

Mušky - svatojánské viděti : setkání s učenými a moudrými lidmi

Mušky - svatojánské létající v domě : návštěva moudrých lidí

Mušky - svatojánské lapati je : moudrost nabudeš učením

Muzeum - státi u muzea : schůzka z lásky

Muž - divokým mužem (zvíře) býti pronásledován : zajímavé seznámení, dívkám zásnuby

Myrta - dává-li do vlasů zemřelá paní : smrt jejího manžela

Myrta - Myrta : brzká svatba

Myslivec - viděti ho : nestálá láska

Myslivna - viděti : dobré přijetí na cestát nalézti

Myš (Myši) - viděti nebo chytati : úspěch, dobré obchody, dobré manželství a blahobyt

Myš (Myši) - pištěti slyšeti : do zármutku upadnouti

Myš (Myši) - německá myš : nebezpečí nákazy

Myš (Myši) - Myš (Myši) : varuj se pohlavně zkažených

Mzda - Mzda : Viz: Peníze,

Mzda - ztratiti : ztratíš zaměstnání nebo sílu pro ně

Mzda - platiti : nemilá povinnost

Mzda - bráti : veselé časy

 


Markýzy od Climastylu
Naše markýzy zastíní vaši pergolu či zahrádku. To bude pohodička.

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist