* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88350

Výkladů - 18851

Uživatelů - 13269

On-Line : 4
Celkem :

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zaží­váte ?

Rodičovskou10.8%
Partnerskou9.4%
Sebelásku7.8%
Sexuální­8.3%
Duchovní­8.5%
Láska ke všemu26.8%
Láska ke každému28.4%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

M

Macecha - viděti s milým : nedobré manželství­

Macecha - viděti mrtvou : zlepšení­ poměrů

Macecha - viděti ji : ubohý úděl lásky

Macešky - viděti : málo lásky

Macešky - trhati : zklamání­ v lásce

Magdalena - viděti ji na obraze lkají­cí­ : budeš se káti

Magnet - věšeti na něj železo : poloviční­ starost

Magnet - pohrávati si s ní­m : dobrá zvěst od druhého pohlaví­

Magnet - Magnet : muž a žena se sblí­ží­

Maják - spatřiti : záchrana v starostech

Majka - Majka : Viz: Brouk,

Majka - brouk : máš dobrou krev

Majoránka - Majoránka : dobrá kuchařka

Mák - vlčí­ vařený jí­sti : neduhy a zármutek

Mák - vlčí­ : pro nehodu tě čeká smutek

Mák - viděti : menší­ radost

Makovice - jí­sti : pevné spaní­

Malí­ček - spatřiti : do společnosti přibude pátý

Maliny - jí­sti : nakažlivá nemoc

Maliny - šťávu z nich pí­ti : sladké zdraví­

Malí­ř - pokojů, viděti ho : nepořádek a velké uklí­zení­

Malí­ř - obrazů, viděti ho : radost z umělecké práce

Malí­ř - obrazů, moderní­ho stylu, viděti ho : blázinec

Malomocní­ - viděti : starosti, úsilí­

Malomocní­ - s nimi se stýkat : zaží­ti nepří­jemnosti

Malovat - sám sebe : dlouhý život

Malta - dělati ji : počátky podnikání­ nebo cesty zatí­m jen ve fantazii

Malý - viděti se malým : kdo se ponižuje, bude povýšen

Mandle - viděti : hojná úroda

Mansarda - pod ní­ státi : nepří­jemnosti

Manžel - manželem se vidí­ : rozvod

Manželka - stlouci ji : provádět právo silnější­ho

Manželka - manželkou se vidí­ : rozvod

Manželství­ - sjednati : výhra, štěstí­

Manželství­ - nešťastné viděti : běžná pří­hoda vás potká

Manželství­ - manželskou smlouvu uzavří­ti : truchlivost, zarmoucenost

Manželství­ - šťastné viděti : půjdete do divadla

Mapa - studovati : čeká tě výlet, cesta

Marcipán - viděti : sladké a celkem bezvýznamné lži v domácnosti

Máry - viděti : úmrtí­

Mařinka vonná - Mařinka vonná : láska, která vede do dobrého manželství­

Masařka - moucha : nemoc, ochuravění­ o prázdninách, na výletě

Máselnice - viděti : nevrlá, hádavá žena

Maska - proti plynu : čí­há na tebe úraz shora

Maska - plesová : je dobré jednou v roce se vybouřiti

Máslo - viděti : vyplněné přání­

Máslo - kupovati : pří­ští­ obchody budou dobré

Máslo - jí­sti : roztržka a nepří­jemnosti mezi pří­buznými

Máslo - dělati : vnitřní­ klid

Maso - syrové, kupovati nebo viděti : pří­telem být podpořen, k bohatství­ a slávě spěti

Maso - syrové, jiného kupovati viděti : hádka

Maso - pečené jí­sti : obávej se hanby

Maso - péci u ohně : potká tě škoda

Maso - maso koí˛ské jí­sti : drahota

Maso - kupovati : výhra

Maso - koí˛ské maso jí­sti : plicní­ neduh

Maso - k jí­dlu připravené viděti, mí­ti, jí­sti : k blahobytu spěti

Maso - hovězí­ maso jí­sti : spořivost

Maso - celkem : choroba

Maso - Maso : měli byste být skromnější­

Mast - jiný dělá : potkáš prohnaného šibala

Mast - dělati sám : musí­š také někdy podmáznout

Mateří­douška - viděti ji : dobrá naděje

Matka - zpí­vají­cí­, radostnou viděti : vše dobré

Matka - zeší­lenou : smrt

Matka - zabí­ti : zatčení­ a žalář

Matka - vysvlečenou viděti : hanba pro celou rodinu

Matka - viděti ji : mí­rné doby

Matka - týrati : ty ani neví­š, že se tě zmocí˛uje zlo

Matka - státi se jí­ : zapí­šeš se v dobrou paměť rodiny i obce

Matka - s děckem v náručí­ : rodinná porada, ale i ztráta a nemilé věci

Matka - pří­sně hledí­cí­ : jdeš špatnou cestou

Matka - mrtvou viděti : trvalý smutek pro rodinnou věc

Matka - modlí­cí­ se : tvá prosba k lidem bude vyslyšena

Matka - lí­bati : milá návštěva

Matka - bí­ti ji : veliký čin

Matrika - viděti ji : narození­, svatba nebo smrt

Mazadlo - na boty : cesta

Meč - zabodnutý : vražda

Meč - zabí­ti jí­m někoho : je potřebné prokázat milosrdenství­

Meč - z pochvy vytáhnouti zlomený : zemře syn

Meč - z pochvy vytáhnouti a pochva je zlomená : zemře manželka

Meč - tasiti : rvačka

Meč - rezavý : válka nebude

Meč - popravní­ viděti : odsouzení­ známého

Meč - někomu dáti : budeš vystří­dán v povolání­

Meč - nalézti a zvednouti : radost z něčeho v rodině

Meč - drží­-li v rukou žena : porodí­ syna

Meč - do pochvy zastrčený : konec sporů

Meč - brousiti : půjdeš do války

Med - jí­sti : nevolnost, blí­ží­cí­ se zármutek

Med - jí­sti : dosáhneš, po čem touží­š

Med - jí­ podří­zená osoba : pří­slibem je tvá samostatnost

Medvěd - viděti : křivdou trpěti, zlé pomluvy se dočkati. Všeobecně všechna divoká zvěř, např. Hyena, Tygr, apod, přinášejí­ neštěstí­ a svár

Medvěd - jde proti tobě : starý pří­tel bez pří­činy se stane tvým nepří­telem

Medvěd - jde proti někomu : sám si učiní­š nepří­tele

Medvěd - jak bručí­ : pomluva hloupého člověka

Medvěd - Medvěd : bohatý a mocný, leč bláznivý nepří­tel

Mech - na střeše : chudoba, která zatí­ží­ váš rod

Měch - jí­m v oheí˛ dýmat : chystej se na cestu, též do války

Měkkota - v hrsti ji držeti : budeš jednati s tvrdým člověkem

Meloun - zelený : radost a veselé časy

Meloun - vařený jí­sti : jak nabyl, tak pozbyl

Meloun - žlutý : krátká nemoc

Meloun - jeho listí­ jí­sti : pomí­jivý zármutek a dlouhý život

Meloun - hořký : smrt

Meloun - bí­lý a velmi sladký : radost a veselé časy s penězi

Meluzí­na - slyšeti ji : těžkomyslnost

Meruí˛ky - viděti nebo jí­sti : pozdní­ sí˛atek

Meruí˛ky - Meruí˛ky : choroba

Měsí­c - zatměný, ale světla nabývají­cí­ : oblí­benost u nadří­zeného

Měsí­c - v domě a vy si s ní­m jako s mí­čem hrajet : velké obohacení­

Měsí­c - jeho zatmění­ : zlé nepřátelství­

Měsí­c - jasný : přibude štěstí­

Měsí­c - jasně v domě sví­tí­cí­ : bohatá ženitba nebo pení­ze z vyšší­ch mí­st

Měsí­c - jak se rozpadl : hněv a pronásledování­ od vlivné osoby

Město - viděti : nákupy

Měšec - plný viděti : úspěšné obchody

Mezek - viděti ho : jdi pomalu a s rozvahou

Mí­č - Mí­č : nakopnout: stálé neshody

Mikroskop - viděti : vší­mej si svých a ne cizí­ch nedostatků

Mikuláš - viděti ho : dar

Mikuláš - s čertem : budeš pokárán, ale dar dostaneš

Mikuláš - s andělem : velká nadí­lka

Milého (Milou) - viděti, s ní­(m) se o samotě nacházeti : pokušení­

Milenec - nebo milenka dostavení­čko mí­ti : pří­jemné

Milenec - vidět milence ženy : pří­jemné

Milenec - být milencem : opatrnost ve tvém jednání­

Milí­ř uhlí­řský - Milí­ř uhlí­řský : pomluvy

Ministrant - viděti ho : pohřeb

Ministrant - jí­m býti : svatba

Mí­řit - na někoho : soudní­ rozepře

Mí­sa - zlatá : v domácnosti převládá láska

Mí­sa - stří­brná : domácnosti převládá poctivost

Mí­sa - prázdná : dobré časy

Mí­sa - plná : hubené časy

Mládě - vyhlí­žeti tak : brzo zestárneš

Mlátit (Mlácení­) - obilí­ viděti : marná námaha

Mlátit (Mlácení­) - obilí­ : kolik zrn, takový užitek z pří­ští­ch věcí­

Mléko - viděti : nepokoje

Mléko - ovčí­ pí­ti : větší­ pří­jem peněz

Mléko - opičí­ mléko pí­ti : nezhojitelná rána

Mlha - Mlha : nejisté majetkové poměry

Mluvit - se stromem : bohatství­

Mluvit - s tetou : klepy

Mluvit - s řidičem : cesta

Mluvit - s mluvkou : chtějí­ tě zí­skati slovy

Mluvit - s lesní­kem : lež

Mluvit - s kominí­kem : štěstí­

Mluvit - s knězem : mrzutost

Mluvit - s hovadem : poní­žení­

Mluvit - s hadem : zrada

Mluvit - s ženou : domácnost

Mluvit - s dí­tětem : starost

Mluvit - s čertem : pení­ze

Mluvit - s cukrářem : svatba

Mluvit - s bábou : vynadání­

Mluvit - k někomu ve spaní­ : šťastné manželství­

Mluvit - chtí­t a nemoci : čekají­ tě vzrušují­cí­ okamžiky

Mlýn - větrný mlýn : plány a záměry tvé se mohou uskutečnit

Mlýn - spálený a zpustlý : smrt

Mlýn - na prudké vodě : do domácnosti pení­ze

Moč - pí­ti : výdaje mí­ti

Moč - močit : nesvornost

Moč - čurati v mí­stnosti : nesnáze

Moč - čurati proti větru : nebezpečí­ pohlavní­ choroby

Moč - čurati do výšky : značí­ mužům pozvání­, ženám starost

Modlitba - modliti se : radost a spokojenost

Mohamedán - viděti ho : fanatická zbožnost

Moře - tiché : klid doma i v zaměstnání­

Moře - rozbouřené : hněv

Moře - na něm lodi dlouze plují­ : daleká cesta

Moře - na něm loď : smrt

Moře - chytati v něm ryby : dary, nejspí­še knižní­

Most - přes něj jí­ti nebo jeti : stěstí­ v lásce i v podnikání­

Most - zří­titi se viděti : velké potí­že v obchodech

Most - zbořený : rozvod

Most - viděti : jistota v podnikání­

Most - viděti : spojení­, svatba

Most - v povodni zbořený : rozvod pro cizí­ řeči

Most - stavěti z kamene viděti : pevná předsevzetí­

Most - pod ní­m procházet : přes mnohé překážky k cí­li dojí­ti

Most - železný : pevné spojení­ pro vzájemnou lásku a pravdu

Most - dřevěný : pevné spojení­ a vzájemnost

Mošna - žebrácká : nezaměstnanost, nemoc bez zaopatření­

Mošt - sladký pí­ti : zí­skáš pení­ze prostřednictví­m ženy

Mošt - jablečny pí­ti : marná snaha, hádka, neslušnost

Motýl (Motýli) - viděti ho : přelétavost v lásce

Motýl (Motýli) - Motýl (Motýli) : Pozor, je to sice křehká, ale pomí­jí­vá krása. Sen o nich je varování­m před nestálostí­, nebo také znak velké touhy vymanit se ze všech omezení­. Motýl, který vylétl z kukly je jasným symbolem přechodu z jedné životní­ fáze do druhé.

Moucha - Moucha : Viz: Masařka, Mušky,

Moucha - zabí­ti : nepřátelství­

Moucha - ví­ce jich pohromadě : různé zármutky

Moucha - v nose nebo v ústech : těžká nemoc

Moucha - ohání­ se před nimi někdo : mnoho nepřátel

Moucha - mnoho létati viděti : nepřátele mí­ti a od nich pronásledován býti, zármutek, urážku zakusiti

Moucha - jich celé roje : nepokoje, a to i krvavé

Mozek - jí­sti : úspěch v jakémkoliv podnikání­

Mozoly - viděti a mí­ti : údělem ti je těžká práce

Mrak - červený : vzbouření­, revoluce

Mrak - černý : státní­ nepořádky, otřesená měna

Mramor - Mramor : mrtvým čest

Mravenec - viděti : hodně práce, velká pocta

Mravenec - v mraveništi mrtví­ či nečinní­ : špatná pracovní­ organizace

Mravenec - v mraveništi : dobří­ spolupracovní­ci

Mravenec - ští­pají­cí­ se : mezi lidmi zlé spory

Mravenec - jich houf lezoucí­ z domu a v čelistech n : hromadná výpověď

Mravenec - jich houf lezoucí­ z domu : pozdravení­ se z nemoci

Mravenec - jich houf lezoucí­ do domu : nemoc a smrt

Mravenec - Mravenec : někdy smrt, někdy špatní­ zaměstnanci

Mraveniště - do něj šlápnout : zlá společnost

Mráz - zmražené jí­sti : nachlazení­, též schůzka

Mráz - cí­titi v zimě : bolesti

Mráz - cí­titi v létě : ztráta

Mrkání­ - viděti : velký zisk

Mrkev - vařenou jí­sti : smrt

Mrkev - rýti : opilství­

Mrtvola (Mrtvý) - zví­řete : dobré časy, dlouhý život

Mrtvola (Mrtvý) - zdví­há se do výše : pěkné zaměstnání­ či nález cennější­

Mrtvola (Mrtvý) - za ní­m jí­ti : tvá smrt

Mrtvola (Mrtvý) - vstalý z hrobu : velké zadostiučinění­ za křivdu

Mrtvola (Mrtvý) - volá-li na tebe : tvá smrt

Mrtvola (Mrtvý) - vlasy mu stří­hati : zbohatnutí­

Mrtvola (Mrtvý) - ví­tati ho : dočkáš se velkého věku, i když budeš postonávati

Mrtvola (Mrtvý) - vidí­ svůj pohřeb : zbohatnutí­

Mrtvola (Mrtvý) - vidí­ sebe na márách vynášeti : povýšení­

Mrtvola (Mrtvý) - viděti ho umí­rati : ženitba

Mrtvola (Mrtvý) - umří­ti : dlouhý věk, ale nebudou sloužit oči

Mrtvola (Mrtvý) - smějí­cí­ se : zármutek

Mrtvola (Mrtvý) - sám sobě hrob kopá : veliká ví­ra

Mrtvola (Mrtvý) - s ní­m zápasiti a přemoci ho : svoboda a zdraví­

Mrtvola (Mrtvý) - s ní­m zápasiti a býti přemožen : žalář

Mrtvola (Mrtvý) - pomoci mu vstát : ostudné pení­ze

Mrtvola (Mrtvý) - plačí­cí­ : veselost

Mrtvola (Mrtvý) - od něho dar vzí­t : zámožnost

Mrtvola (Mrtvý) - obléci si jeho šaty : tvá smrt

Mrtvola (Mrtvý) - lí­bati ho : těžká choroba

Mrtvola (Mrtvý) - kosti mu vzí­ti : zí­skáš pení­ze se strachem

Mrtvola (Mrtvý) - dáti mu svůj klobouk : tvá smrt

Mrtvola (Mrtvý) - dáti mu oděv : těžká nemoc

Mrtvola (Mrtvý) - dáti mu jí­st a pí­t : nemoc, chudoba

Mrtvola (Mrtvý) - býti : pozdní­ svatba, štěstí­ v podnikání­

Mrtvola (Mrtvý) - bí­ti ho : ší­lenství­

Mrzutost - mí­ti : nesmiřitelnost, nepřátelství­ přijde

Mrzutost - mí­ti : radost

Mří­že - viděti, před nimi státi : osvobození­, klid

Mří­že - viděti : jsi v zajetí­ zlých a nenávistných myšlenek

Mří­že - pilovati : osvoboditi se od vnitřní­ho zla

Mše - svatá : radost, potěšení­, i dary

Mšice - viděti : drobné boly a hlouposti tě obtěžují­cí­

Mučední­k - vidět někoho z rodiny : tvé výtězství­ nad vlastní­m pokušení­m

Mučední­k - vidět : varování­ před nepromyšleným jednání­m

Mučední­k - skupina : věští­ rodinné neštěstí­ a problémy v profesní­ práci

Mučední­k - sám jí­m být : své starosti jste si sám zavinil

Mučední­k - býti : spokojenost

Mučední­k - být mučední­kem : je znamení­m rozchodu s přáteli

Mučední­k - Mučední­k : varuje před falešnými přáteli a ztrátou v obchodě

Mučení­ - vidět : budeš mí­t velký zármutek

Mučení­ - sám někoho mučit : na někom se dopustí­te bezpráví­

Mučení­ - nekoho mučiti : nedělejte jiným lidem zbytečných starostí­

Mučení­ - mučiti jiné : nepohodnutí­

Mučení­ - být pří­tomen : máte soucit s přáteli, kteří­ jsou v nepří­znivé situaci, ale nemůžete jim pomoci

Mučení­ - být na mučení­ : přináší­ velkou tí­seí˛

Mučení­ - Mučení­ : symbol svědomí­, které člověka nutí­ zaujmout postoj k dění­

Mučidla - na nich trpěti : velké nesnáze

Mučidla - Mučidla : čekají­ vás hádky, zkoušky, soudy, peněžní­ potí­že, ale i nedobří­ lidé

Mučí­rna - vidět : strach z následků nejakého jednání­

Mučí­rna - Mučí­rna : nešťastná láska

Mučí­rna - Mučí­rna : nešťastná láska nebo manželství­

Můra (Můry) - viděti ji : noční­ úraz

Můra (Můry) - Děsí­ vás noční­ můry, v nichž vás cosi mu : Máte, vážení­, černé svědomí­! Nejspí­š jste udělali nějakou nefér věc, někomu jste tak trochu podrazili nohy a teď vás za to mučí­ vaše podvědomí­. To je to, co vám sedí­ za krkem!

Mušky - Mušky : Viz: Moucha,

Mušky - svatojánské viděti : setkání­ s učenými a moudrými lidmi

Mušky - svatojánské létají­cí­ v domě : návštěva moudrých lidí­

Mušky - svatojánské lapati je : moudrost nabudeš učení­m

Muzeum - státi u muzea : schůzka z lásky

Muž - divokým mužem (zví­ře) býti pronásledován : zají­mavé seznámení­, dí­vkám zásnuby

Myrta - dává-li do vlasů zemřelá paní­ : smrt její­ho manžela

Myrta - Myrta : brzká svatba

Myslivec - viděti ho : nestálá láska

Myslivna - viděti : dobré přijetí­ na cestát nalézti

Myš (Myši) - viděti nebo chytati : úspěch, dobré obchody, dobré manželství­ a blahobyt

Myš (Myši) - pištěti slyšeti : do zármutku upadnouti

Myš (Myši) - německá myš : nebezpečí­ nákazy

Myš (Myši) - Myš (Myši) : varuj se pohlavně zkažených

Mzda - Mzda : Viz: Pení­ze,

Mzda - ztratiti : ztratí­š zaměstnání­ nebo sí­lu pro ně

Mzda - platiti : nemilá povinnost

Mzda - bráti : veselé časy

 


Najdi si vysněnou práci
Sníš o dobré práci? Svoji práci snů najdeš na www.DobraPrace.cz

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist