* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88318

Výkladů - 18851

Uživatelů - 13269

On-Line : 13
Celkem :

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zaží­váte ?

Rodičovskou10.7%
Partnerskou9.3%
Sebelásku7.8%
Sexuální­8.3%
Duchovní­8.4%
Láska ke všemu26.9%
Láska ke každému28.5%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

F

Fabrika - Fabrika : Viz: Továrna,

Fabrika - viděti ji : zdar v podnikání­

Fabrika - viděti : výnosný obchod

Fabrika - vidět velkou : zdar a štěstí­

Fabrika - fabrička : práce, ale méně počestnost

Facka - rozdávat viděti : náklonnost k pranicí­m

Facka - dostati : do zlé společnosti přijí­ti

Facka - dáti ji někomu : svornost v manželství­

Facka - Facka : náhlé překvapení­

Fagot - hráti : dobré plí­ce

Fajfka - Fajfka : Viz: Dýmka,

Fajfka - kouřiti ji : pro ženu chlí­pnost, pro muže šastné manželství­

Fakir - Fakir : zhubneš, ale budeš zdráv

Faldy - natřásati : nenadálá lí­tost

Fangle - rozvěšovati : dobrá pověst u sousedů

Fara - viděti ji : bezstarostná budoucnost

Fara - Fara : blahobytný mí­r

Fara - Fara : bezstarostná budoucnost

Farář - viděti faráře s kuchařkou : velká radost

Farář - u oltáře : prospěch

Farář - na kazatelně : úspěch

Farář - Farář : zlé znamení­, zvláště u nemocných, mrzutost

Farář - Farář : mrzutost, poškorpení­

Faust - Faust : Viz: íˆert,

Faust - Fausta s Mefistem čertem : svedení­ a zlý konec

Fazole - zalévati či sázeti : tvé přání­ bude vyplněno

Fazole - sázeti : nové zaměstnání­

Fazole - jsou-li fazole syrové : důležitá věc

Fazole - jí­sti : nemoc, také špatná pověst

Fazole - jí­sti : budeš bujný k ženám

Fazole - fazole klí­čit viděti : dosáhneš svého cí­le

Fazole - fazole když pěkně rostou a kvetou : budeš mí­t starost o vlastní­ budoucnost

Fazole - fazole aneb ledvinový hrách jí­sti vařené : dlouhotrvají­cí­ rozepře

Fazole - z lusků vyjí­mati : starost o budoucnost

Fazole - viděti a jí­sti : předzvěst hádky

Fazole - spáliti : mnoho nepří­jemností­

Fazole - pěkně vzrostlé a kvetoucí­ viděti : splnění­ přání­

Fazole - klí­čiti viděti : dosáhnouti cí­le

Fenykl - prodávati : chceš lidem škoditi, ale nejví­ce uškodí­š sobě

Ferbla - hráti : starosti

Fermež - natí­rati : nebezpečí­ a úraz

Fěrtoch - ztratiti : hosté v domě

Fěrtoch - ženě zdví­hati : nepodléhej svodům, budeš zklamán

Fez - fez turecký : mnoho milenek nebo milenců

Fiakr - jí­m jezditi : nedorozumění­

Fiala - Fiala : štěstí­

Fialka - zdobiti se jimi : buď rozumný při jednání­

Fialka - viděti na jaře : štěstí­, avšak viděti v jiném roční­m období­ znamená neštěstí­

Fialka - trhati : šastné manželství­

Fialka - s nimi se okrášliti : skromnost

Fialka - na věneček : necudná osoba tě sleduje

Fialka - na jaře kvésti : štěstí­

Fialka - ji trhati : dozví­š se pravdu o tom, co tě znepokojuje

Fialka - Fialka : blažená známost

Fidlovačka - Fidlovačka : známost k manželství­

Fí­k - zralý a sladký jí­sti : zámožnost

Fí­k - sušené : zmenšení­ jmění­

Fí­k - nezralý jí­sti : prohraný soud

Fí­k - jí­sti : k lepší­m poměrům se vzmoci

Fí­k - fí­kový strom, listy z něho trhati : zahanben býti

Fí­k - darem obdržeti : přátelské zacházení­

Film - Vidět : Přináší­ dlouhou chví­li

Film - Produkovat film : Dobře postoupí­te

Film - Film : Nebuď pří­liš pišný, ztratí­š co mᚠrád

Filmový Ateliér - pracovat v něm : Změna zaměstnání­

Filmový Ateliér - pobývat v něm : ohlašuje neklidné dny

Flamendr - flámovati se viděti : veselí­ v domě

Flamendr - Flamendr : chybná cesta

Flašinet - na ulici viděti a slyšeti jej hráti : nouze

Flašinet - na něj hráti : pro ženu dobrodružství­, pro muže osidla

Flašinet - Flašinet : nouze

Flaška - Flaška : Viz: Láhev,

Flaška - s ví­nem : veselá společnost

Flaška - s pivem : domácí­ společnost

Flaška - rozbí­ti ji : pohádání­

Flétna - pí­skati na ni : chraí˛ se podvodu

Flétna - na ni hrát : hádka a ztráta

Fonograf - hrají­cí­ : poví­davá bába až do omrzení­

Forman - viděti ho : zdlouhavá cesta před tebou

Forman - formana aneb vozku viděti : rozepře, hněv

Fotbalista - viděti ho : tělesný úraz je možný

Fotograf - viděti ho při práci : brzký sí˛atek

Frak - černý : pozvání­ nebo schůzka

František - voí˛avé zapáliti : na pochlební­ka se sní­žiti

František - viděti, vidět zapáliti : lichocení­

František - jej páliti : čerta ďáblem vyháněti

Frejí­řka - spatřiti ji : podvod nebo mrzutost

Fůra - vysoko naložená : obohatí­š se

Fůra - velkou viděti : obohacení­

Fůra - slámy : neštěstí­

Fůra - sena : štěstí­

Fůra - převržená : neštěstí­ na cestě

Fůra - prázdná : nedostatek

Fůra - prasat : velká výhra nebo dědictví­

Fůra - plná páterů : katastrofa

Fůra - plná bab : státní­ bankrot

Fůra - plná : blahobyt

Fůra - citríłnů : epidemie

 


Najdi si vysněnou práci
Sníš o dobré práci? Svoji práci snů najdeš na www.DobraPrace.cz

Odkazy
 


*


Tip


„ A všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo a jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí nᚠsnář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze nᚠsnář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist