* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88383

Výkladů - 18853

Uživatelů - 13269

On-Line : 2
Celkem :

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zaží­váte ?

Rodičovskou10.8%
Partnerskou9.4%
Sebelásku7.9%
Sexuální­8.4%
Duchovní­8.6%
Láska ke všemu26.6%
Láska ke každému28.2%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

Z

Zabí­ti - pří­tele : pří­tel půjčí­ pení­ze, leč brzy je vrátí­š

Zabí­ti - Zabí­ti : spácháš křivdu

Záclona (Záclony) - za ní­ se ukrývati : pozor na podvod

Záclona (Záclony) - viděti : úspěšné obchody

Záclona (Záclony) - spálené, potrhané : smrt úrazem

Záclona (Záclony) - rozprostřené po domě : povýšení­

Záclona (Záclony) - krásné v domě : radost, majetek i uznání­

Zadek (Zadnice) - svůj viděti : zmatek v obchodech

Zadek (Zadnice) - ženský viděti : malichernostmi se zabývati

Zahrada - zanedbanou viděti : falešnými rádci obklopen býti

Zahrada - s vysokým plotem viděti : zamí­tnutí­žádosti

Zahrada - Pokud uvidí­te ve snu zahradu, vězte, že : Oplocená nebo pří­liš plůtky rozčleněná zahrada může znamenat i sexuální­ zábrany.

Zahrada - Pokud uvidí­te ve snu zahradu, vězte, že : Pokud naopak zahrada zarůstá plevelem, zamyslete se nad tí­m, jak vlastně vystupujete vůči svému okolí­.

Zahrada - Pokud uvidí­te ve snu zahradu, vězte, že : Pokud vidí­te strohé cestičky, geometricky rozdělené záhony a vše až puntičkářsky dokonalé, je možná váš život pří­liš organizovaný a není­ v něm nikdy mí­sto pro něco nečekaného.

Zahrada - Zahrada : hezkou se procházeti: radost, zvětšení­ majetku,čest zí­skati, dobré obchody

Záchod - Záchod : rozmrzelost, nuda

Zajetí­ - do něj se dostati : podvod

Zají­c - viděti : strach

Zají­c - stří­leti : šťastný býti

Zají­c - po něm něčí­m hoditi : žena se ti časem zprotiví­

Zají­c - pečeného ho jí­sti : zlá pohlavní­ nemoc

Zají­c - jí­sti : spokojenost

Zají­c - chytiti ho : za manželku chtí­t lehké děvče

Zakopati - něco : ztráta štěstí­

Záloha - žádati ji : budeš jednati se sprostým mužem

Zámek (zabezpečovací­ zaří­zení­) - zaví­rati : dovolená

Zámek (zabezpečovací­ zaří­zení­) - visací­ na dveří­ch viděti : nejsi ví­tán tam, kam chceš jí­ti

Zámek (zabezpečovací­ zaří­zení­) - rezatý : domácnost, kde nestojí­ o návštěvy

Zámek (zabezpečovací­ zaří­zení­) - otví­rati : krádež

Zámek (zabezpečovací­ zaří­zení­) - mazati : sledování­, překvapení­

Zametat - světnici : nemoc

Zápach - silný : nevěrnost, proradnost, faleš

Zarmoucen - býti : přátelé přijdou

Zásuvka (Zásuvky) - vytažené : svatba nebo dědictví­

Zátka - Zátka : to, co důležitého ví­š, dále nepoví­dej

Zatmění­ - slunce viděti : válka, těžká doba

Závin - jablkový závin : brzké nabytí­ ztracených sil

Závoj - Závoj : kupuješ zají­ce v pytli

Zázvor - v pytlí­ku : najdeš pení­ze

Zbraí˛ - nabí­jeti střelnou zbraí˛ : k rozhodnému slovu se připrav, přichystej

Zbrojnice - viděti : válka a nepokoje

Zeď - zbořená : osvobození­

Zeď - vysoká : vyšetřovací­ vazba, vězení­

Zeď - Zeď : Může to být přehrada mezi vámi a lidmi, kterou jste si sami vytvořili. Ale možná, že jen oddělujete některé vlastnosti od zbytku vaší­ osobnosti.

Zeď - hřbitovní­ : blí­zký pohřeb

Zelenina - syrovou viděti nebo jí­sti : nepří­jemnosti v obchodech, ztráta, nemoc

Zelí­ - vytrhávati a vyhazovati : zbaví­š se zármutku

Zelí­ - nedobře vařené : zármutek

Zelí­ - jí­sti kyselé s octem : žalost

Zem - s ní­ mluviti : velké bohatství­

Zem - padnouti na zem a jestliže ucí­tí­š bolest : pohroma a zmatek

Zem - padnouti na zem : můžeš dosáhnouti výhry

Zem - obdělávati : pří­růstek do rodiny

Zem - lutou, sluncem zalitou viděti : štěstí­, úspěch, věrné přátelství­

Zem - kopati zemi : stavba nebo pohřeb

Zem - černou viděti : nepří­jemnost, neštěstí­, zármutek

Zeměkoule - viděti : velká cesta, brzká ašťastná svatba

Zemětřesení­ - v domě a cosi se zlámalo : skrytá krádež

Zemětřesení­ - pouze v domě : velké daně

Zemětřesení­ - cí­titi : znamená změnu, slušnost

Zimostráz - Zimostráz : Viz: Květiny,

Zimostráz - zelený viděti : pevné naděje

Zimostráz - Zimostráz : předpoví­dá se ti vysoký věk

Zlatiti - něco : pří­liš vábné lí­čení­ na úkor pravdy

Zlato - ztratiti : okraden nebo v obchodech podveden býti

Zlato - Zlatý důl objevit : jistá výhra

Zlato - Zlatou rybu viděti : překážky v obchodech

Zlato - Zlato v prutech dostati : nepří­jemnosti, ztráta

Zlato - Zlato ukrásti : úctu nebo milého(ou) ztratiti

Zlato - Zlaté mince viděti, přijí­mati : věrná láska a brzká svatba

Zlato - Zlaté a stří­brné zboží­ vlastniti : lichotní­ky okolo sebe mí­ti

Zlato - viděti nebo mí­ti : znamená úspěch v započatých i probí­hají­cí­ch záležitostech

Zlato - v zemi nalézti, odnésti a schovati : křivé nařčení­

Zlato - rýžovati : nebezpečí­ od zlých lidí­

Zlato - rozpouštěti : nebezpečí­ popálení­

Zlato - rozdávati : svatbu chystati

Zlato - platiti zlatem : roztržka s přáteli, neštěstí­ v obchodech

Zlato - na sobě nositi : těkavost, nestálost

Zloděj - vstoupiti viděti : stěstí­ a jistota v obchodech

Zlomení­ - něčeho : rozejí­ti se

Zmije - Zmije : Viz: Had,

Zmije - zabí­t zmiji : brzy se zbaví­š falešných známých a přátel

Zmije - zabí­t ji : předzvěst usmí­ření­

Zmije - vidět : znamená nešťastnou lásku

Zmije - vidět ji : tvoji nepřátelé jsou silnější­, než ty

Zmije - útočí­cí­ zmije : naznačuje smutek, který na tebe padne kvůli neštěstí­ nejbližší­ch přátel

Zmije - chytat zmiji : překonáš všechny potí­že

Zmije - honit zmiji : staneš se závislí­ na jiných

Zmije - hladit ji : varuje před nebezpečí­m, které ti hrozí­

Zmije - být uštknut zmijí­ : varuje před upadnutí­m do vážných finanční­ch problémů

Zmije - být jí­ uštknut : zničené štěstí­

Zmije - Zmije : nemoc

Zmrtvýchvstání­ - viděti : vysvobození­ z bí­dy

Znečištění­ - Znečištěn býti : zlá pomluva

Znečištění­ - Znečištěn býti a očistiti se : z nebezpečí­ se dostati

Znečištění­ - Znečistiti se : nevěra

Zneuctěn (Zneuctěna) - býti veřejně : neštěstí­ a pokles v obchodech

Zneuctěn (Zneuctěna) - býti : neštěstí­ ve všem

Zpěv - slyšeti : dobrá zpráva

Zpí­vat - krásně a změniti hlas : náhlé neštěstí­, úraz

Zpí­vat - krásně a náhle zmlknouti : teskný život

Zpí­vat - krásně : radost, veselí­, chvála

Zpovědní­k - viděti ho, jemu se zpoví­dati : nejasné obchody napraviti

Zrno - ječné zrno : nevtí­rej se do cizí­ch záležitostí­

Zrzavý - viděti ho : zdaví­, štěstí­

Zří­cenina - viděti ji : úpadek

Zub (Zuby) - ztratiti : neštěstí­

Zub (Zuby) - ztratit je : upozorí˛uje na potí­že při zařizování­ důležitých věcí­

Zub (Zuby) - zlaté zuby : věští­ bohatství­ a dostatek

Zub (Zuby) - zlaté : Nechlub se svými úspěchy!

Zub (Zuby) - z úst vypadnout viděti : smrt

Zub (Zuby) - vytrhnouti : Zlí­ lidé chtějí­ tě zničit.

Zub (Zuby) - vyžraný viděti : nemoc

Zub (Zuby) - vypadnouti : Doví­š se o úmrtí­.

Zub (Zuby) - vypadlý : smrt

Zub (Zuby) - vypadávají­cí­ : přináší­ nemoc nebo zevní­ zábrany

Zub (Zuby) - vylomený zub : věští­ ztrátu zdraví­

Zub (Zuby) - vidět zubaře při práci : pří­tel vám pomůže z prekérní­ situace

Zub (Zuby) - vidět u druhých špatné nebo uvolněné : přináší­ nevýhodnou známost nebo vztah

Zub (Zuby) - vidět pěkné zuby u druhých : pří­slib zámožných přátel nebo známých

Zub (Zuby) - vidět párátko : pří­slib finanční­ úlevy

Zub (Zuby) - vidět falešné zuby u druhých : varování­ před nějakým podvodní­kem

Zub (Zuby) - trpět bolestí­ zubů : nečekané výdaje způsobí­ vaší­ pokladně velkou újmu

Zub (Zuby) - trhat zuby : znamená těžkou nemoc která ti způsobí­ mnoho finanční­ch potí­ží­

Zub (Zuby) - sám si vytrhnout : znamená falešnou spekulaci

Zub (Zuby) - sám mí­t falešné zuby : dosáhnete zdánlivého zisku

Zub (Zuby) - přerostlé : Nedej se špatně ovliví˛ovat!

Zub (Zuby) - použí­vat párátko : budete se muset vypořádat s velmi neutěšenou finanční­ situací­

Zub (Zuby) - pokryté zubní­m kamenem : zvěstují­ chvilkovou zdravotní­ indispozici

Zub (Zuby) - plombovati : Tvé obchody budou dí­k tvému společenskému nadání­ podporovány.

Zub (Zuby) - špičák zlomený : pří­tel onemocní­

Zub (Zuby) - pěkné bí­lé mí­ti : stálé zdraví­

Zub (Zuby) - špatné zuby : naznačují­ vážná neštěstí­, těžkou nemoc nebo naprostý neúspěch všech plánů a záměrů

Zub (Zuby) - špatné : Nedostatky zdraví­ se bohužel poznají­ teprve tehdy, až je pozdě.

Zub (Zuby) - někomu druhému vytrhnout : budete těžit z tí­snivé situace druhého

Zub (Zuby) - nechat si zaplombovat : ukazuje na finanční­ potí­že, protože vytloukáte klí­n klí­nem

Zub (Zuby) - nechat si vytrhnout : budete vtaženi do trablů druhého

Zub (Zuby) - nechat si plombovat zuby : znamená drobné starosti a trápení­ kvůli ztrátě cenných předmětů

Zub (Zuby) - mí­t vybité zuby : předznamenává náhlé neštěstí­ v rodině, stejně tak je předzvěstí­ smrti nebo vážné nemoci

Zub (Zuby) - mí­t umělé zuby : znamená nepří­jemné trápení­. které budeš muset zvládnout sám

Zub (Zuby) - mí­t pěkné : pří­slib mnoha výhod pro nejbližší­ dobu

Zub (Zuby) - mí­t špatné nebo uvolněné : ukazuje na hmotné ztráty

Zub (Zuby) - krásný a běloskvoucí­ : pří­buzenstvo zbohatne

Zub (Zuby) - jinému trhati : krádež

Zub (Zuby) - hořejší­ stolička : značí­ děti, chlapce, dolejší­ dcery

Zub (Zuby) - falešné : Svědomí­ ti ukáže pravou cestu

Zub (Zuby) - drkotají­cí­ zuby : věští­ neúspěchy a nepří­jemně zprávu od vzdálených pří­buzných

Zub (Zuby) - dostati : Dostaneš dobrou odpověď, která tě rozveselí­.

Zub (Zuby) - čistit si zuby : znamená těžko boj o udržení­ svého majetku

Zub (Zuby) - být na vyšetření­ zubů : znamená, že máš být rozvážnější­ při uzaví­rání­ nových obchodů

Zub (Zuby) - bolesti zubů : jsou předpovědí­ úspěchu a štěstí­ v podnikání­

Zub (Zuby) - bolavé mí­ti : starost

Zub (Zuby) - bí­lé : starej se o své zdraví­, bez něj se nebudeš cí­tit dobře!

Zub (Zuby) - bezvadně čisté zuby : symbolizují­ splnění­ všech životní­ch plánů a radost v manželském životě

Zub (Zuby) - Zub (Zuby) : chápat jako sexuální­ symbol

Zvěř - Zvěř : Viz: Zví­řata,

Zvěř - zápasiti s divokou zvěří­ : přemožení­ vlastní­ch chyb

Zvěř - vidět lesní­ zvěř : znamená úspěch v plánovaných záležitostech

Zvěř - tučnou viděti : škoda

Zvěř - řvaní­ divé zvěře : vášně

Zvěř - lovná zvěř : znamená úspěchy v lásce a rodinné štěstí­

Zvěř - lovit ji : znamená chatrně zdraví­ nebo finanční­ ztráty, stejně jako zklamání­ v lásce

Zvěř - jakákoliv : štěstí­ u velkých osobností­

Zvěř - hubenou viděti : nemoc

Zvěř - divokou honiti : pochvala

Zvěř - býti pronásledován divokou zvěří­ : máš hří­chy

Zvěřina - Zvěřina : můžete si zaznamenat pěkný majetek

Zvěřina - Zvěřina : bohatým nepří­zeí˛, chudým neštěstí­

Zvěřinec - Zvěřinec : uvidí­š ve své společnosti zlé lidi a budeš k nim bezmocný

Zvěřinec - Zvěřinec : nenadálý výjev

Zví­řata - vycpaná zví­řata : znamenají­ nebezpečí­, které hrozí­ tvé rodině

Zví­řata - vycpaná : Chceš si zí­skat úctu, která ti nepatří­.

Zví­řata - velké množství­ zví­řat : problémy a obtí­že v zaměstnání­

Zví­řata - pasoucí­ se zví­řata : jsou znamení­m věrných a poctivých přátel

Zví­řata - pasoucí­ se : Jedna vlaštovka nepřináší­ ještě jaro a některé ví­tězství­ zí­skáš pří­liš draze.

Zví­řata - mnoho divokých, ale ochočených : vydáte se v nebezpečí­

Zví­řata - mluví­cí­ zví­řata : znamenají­ tvou prohru v boji o postup v zaměstnání­

Zví­řata - mluvicí­ : Nedovol, aby si lidé tropili z tebe žerty!

Zví­řata - krotiti : Neznámá osoba chce tě připravit o úspěch a sama se jí­m zdobit.

Zví­řata - krmiti zví­řata : dobré živobytí­ v budoucnu

Zví­řata - krmiti : íšspěch je jako žena, která chce býti dobyta.

Zví­řata - krmit zví­řata : štěstí­ a život v dostatku

Zví­řata - hladit je : varuje před účastí­ na nejistých projektech

Zví­řata - domácí­ zví­řata : klid a harmonie doma a spokojenost v lásce

Zví­řata - divoká zví­řata : daleká cesta, která zapří­činí­ tvou nespokojenost a finanční­ ztráty

Zví­řata - divoká : Hrubost a sprostota lidem neprospí­vají­.

Zví­řata - divoká : čelí­ k budoucí­mu neštěstí­

Zví­řata - Zví­řata : Viz: Zvěř,

Zví­řata - Zví­řata : zví­řecí­ pudy nebo chtí­če se začleí˛ují­ do snu

Zvon (Zvonek) - zvoniti slyšeti : dobré znamení­ pro obchody, pro manžele však hádky

Zvon (Zvonek) - zvoní­cí­ : poplach

Zvon (Zvonek) - zvonek elektrický : vyrušení­

Zvon (Zvonek) - viděti : odvaha v podnikání­

Zvon (Zvonek) - padají­cí­ : oheí˛

Zvon (Zvonek) - malý : co ví­š, nepověz

Zvon (Zvonek) - jestliže s ní­m zvonila žena : obávej se zlé pověsti

Zvon (Zvonek) - jeho hlas silný : dlouhý život

Zvonice - viděti : štěstí­, moc,čest

Zvraceti - ve spaní­ : nařčení­, ze kterého se těžko osvobodí­š

Zvraceti - násilí­m a vodu, na které budou kolečka : budou ti ukradeny pení­ze

Zvraceti - naschvál : spor o pení­ze v rodině

Zvraceti - žluč : uzdraví­š se

Zvraceti - dobrovolně a bez bolesti : obchod k zlosti

 


Najdi si vysněnou práci
Sníš o dobré práci? Svoji práci snů najdeš na www.DobraPrace.cz

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist