* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88250

Výkladů - 22915

Uživatelů - 13269

On-Line : 6
Celkem : 1426507

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zažíváte ?

Rodičovskou10.3%
Partnerskou9.2%
Sebelásku7.6%
Sexuální8%
Duchovní8%
Láska ke všemu27.8%
Láska ke každému29.1%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

Z

Zabíti - přítele : přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Zabíti - Zabíti : spácháš křivdu

Záclona (Záclony) - za ní se ukrývati : pozor na podvod

Záclona (Záclony) - viděti : úspěšné obchody

Záclona (Záclony) - spálené, potrhané : smrt úrazem

Záclona (Záclony) - rozprostřené po domě : povýšení

Záclona (Záclony) - krásné v domě : radost, majetek i uznání

Zadek (Zadnice) - svůj viděti : zmatek v obchodech

Zadek (Zadnice) - ženský viděti : malichernostmi se zabývati

Zahrada - zanedbanou viděti : falešnými rádci obklopen býti

Zahrada - s vysokým plotem viděti : zamítnutížádosti

Zahrada - Pokud uvidíte ve snu zahradu, vězte, že : Oplocená nebo příliš plůtky rozčleněná zahrada může znamenat i sexuální zábrany.

Zahrada - Pokud uvidíte ve snu zahradu, vězte, že : Pokud naopak zahrada zarůstá plevelem, zamyslete se nad tím, jak vlastně vystupujete vůči svému okolí.

Zahrada - Pokud uvidíte ve snu zahradu, vězte, že : Pokud vidíte strohé cestičky, geometricky rozdělené záhony a vše až puntičkářsky dokonalé, je možná váš život příliš organizovaný a není v něm nikdy místo pro něco nečekaného.

Zahrada - Zahrada : hezkou se procházeti: radost, zvětšení majetku,čest získati, dobré obchody

Záchod - Záchod : rozmrzelost, nuda

Zajetí - do něj se dostati : podvod

Zajíc - viděti : strach

Zajíc - stříleti : šťastný býti

Zajíc - po něm něčím hoditi : žena se ti časem zprotiví

Zajíc - pečeného ho jísti : zlá pohlavní nemoc

Zajíc - jísti : spokojenost

Zajíc - chytiti ho : za manželku chtít lehké děvče

Zakopati - něco : ztráta štěstí

Záloha - žádati ji : budeš jednati se sprostým mužem

Zámek (zabezpečovací zařízení) - zavírati : dovolená

Zámek (zabezpečovací zařízení) - visací na dveřích viděti : nejsi vítán tam, kam chceš jíti

Zámek (zabezpečovací zařízení) - rezatý : domácnost, kde nestojí o návštěvy

Zámek (zabezpečovací zařízení) - otvírati : krádež

Zámek (zabezpečovací zařízení) - mazati : sledování, překvapení

Zametat - světnici : nemoc

Zápach - silný : nevěrnost, proradnost, faleš

Zarmoucen - býti : přátelé přijdou

Zásuvka (Zásuvky) - vytažené : svatba nebo dědictví

Zátka - Zátka : to, co důležitého víš, dále nepovídej

Zatmění - slunce viděti : válka, těžká doba

Závin - jablkový závin : brzké nabytí ztracených sil

Závoj - Závoj : kupuješ zajíce v pytli

Zázvor - v pytlíku : najdeš peníze

Zbraň - nabíjeti střelnou zbraň : k rozhodnému slovu se připrav, přichystej

Zbrojnice - viděti : válka a nepokoje

Zeď - zbořená : osvobození

Zeď - vysoká : vyšetřovací vazba, vězení

Zeď - Zeď : Může to být přehrada mezi vámi a lidmi, kterou jste si sami vytvořili. Ale možná, že jen oddělujete některé vlastnosti od zbytku vaší osobnosti.

Zeď - hřbitovní : blízký pohřeb

Zelenina - syrovou viděti nebo jísti : nepříjemnosti v obchodech, ztráta, nemoc

Zelí - vytrhávati a vyhazovati : zbavíš se zármutku

Zelí - nedobře vařené : zármutek

Zelí - jísti kyselé s octem : žalost

Zem - s ní mluviti : velké bohatství

Zem - padnouti na zem a jestliže ucítíš bolest : pohroma a zmatek

Zem - padnouti na zem : můžeš dosáhnouti výhry

Zem - obdělávati : přírůstek do rodiny

Zem - lutou, sluncem zalitou viděti : štěstí, úspěch, věrné přátelství

Zem - kopati zemi : stavba nebo pohřeb

Zem - černou viděti : nepříjemnost, neštěstí, zármutek

Zeměkoule - viděti : velká cesta, brzká ašťastná svatba

Zemětřesení - v domě a cosi se zlámalo : skrytá krádež

Zemětřesení - pouze v domě : velké daně

Zemětřesení - cítiti : znamená změnu, slušnost

Zimostráz - Zimostráz : Viz: Květiny,

Zimostráz - zelený viděti : pevné naděje

Zimostráz - Zimostráz : předpovídá se ti vysoký věk

Zlatiti - něco : příliš vábné líčení na úkor pravdy

Zlato - ztratiti : okraden nebo v obchodech podveden býti

Zlato - Zlatý důl objevit : jistá výhra

Zlato - Zlatou rybu viděti : překážky v obchodech

Zlato - Zlato v prutech dostati : nepříjemnosti, ztráta

Zlato - Zlato ukrásti : úctu nebo milého(ou) ztratiti

Zlato - Zlaté mince viděti, přijímati : věrná láska a brzká svatba

Zlato - Zlaté a stříbrné zboží vlastniti : lichotníky okolo sebe míti

Zlato - viděti nebo míti : znamená úspěch v započatých i probíhajících záležitostech

Zlato - v zemi nalézti, odnésti a schovati : křivé nařčení

Zlato - rýžovati : nebezpečí od zlých lidí

Zlato - rozpouštěti : nebezpečí popálení

Zlato - rozdávati : svatbu chystati

Zlato - platiti zlatem : roztržka s přáteli, neštěstí v obchodech

Zlato - na sobě nositi : těkavost, nestálost

Zloděj - vstoupiti viděti : stěstí a jistota v obchodech

Zlomení - něčeho : rozejíti se

Zmije - Zmije : Viz: Had,

Zmije - zabít zmiji : brzy se zbavíš falešných známých a přátel

Zmije - zabít ji : předzvěst usmíření

Zmije - vidět : znamená nešťastnou lásku

Zmije - vidět ji : tvoji nepřátelé jsou silnější, než ty

Zmije - útočící zmije : naznačuje smutek, který na tebe padne kvůli neštěstí nejbližších přátel

Zmije - chytat zmiji : překonáš všechny potíže

Zmije - honit zmiji : staneš se závislí na jiných

Zmije - hladit ji : varuje před nebezpečím, které ti hrozí

Zmije - být uštknut zmijí : varuje před upadnutím do vážných finančních problémů

Zmije - být jí uštknut : zničené štěstí

Zmije - Zmije : nemoc

Zmrtvýchvstání - viděti : vysvobození z bídy

Znečištění - Znečištěn býti : zlá pomluva

Znečištění - Znečištěn býti a očistiti se : z nebezpečí se dostati

Znečištění - Znečistiti se : nevěra

Zneuctěn (Zneuctěna) - býti veřejně : neštěstí a pokles v obchodech

Zneuctěn (Zneuctěna) - býti : neštěstí ve všem

Zpěv - slyšeti : dobrá zpráva

Zpívat - krásně a změniti hlas : náhlé neštěstí, úraz

Zpívat - krásně a náhle zmlknouti : teskný život

Zpívat - krásně : radost, veselí, chvála

Zpovědník - viděti ho, jemu se zpovídati : nejasné obchody napraviti

Zrno - ječné zrno : nevtírej se do cizích záležitostí

Zrzavý - viděti ho : zdaví, štěstí

Zřícenina - viděti ji : úpadek

Zub (Zuby) - ztratiti : neštěstí

Zub (Zuby) - ztratit je : upozorňuje na potíže při zařizování důležitých věcí

Zub (Zuby) - zlaté zuby : věští bohatství a dostatek

Zub (Zuby) - zlaté : Nechlub se svými úspěchy!

Zub (Zuby) - z úst vypadnout viděti : smrt

Zub (Zuby) - vytrhnouti : Zlí lidé chtějí tě zničit.

Zub (Zuby) - vyžraný viděti : nemoc

Zub (Zuby) - vypadnouti : Dovíš se o úmrtí.

Zub (Zuby) - vypadlý : smrt

Zub (Zuby) - vypadávající : přináší nemoc nebo zevní zábrany

Zub (Zuby) - vylomený zub : věští ztrátu zdraví

Zub (Zuby) - vidět zubaře při práci : přítel vám pomůže z prekérní situace

Zub (Zuby) - vidět u druhých špatné nebo uvolněné : přináší nevýhodnou známost nebo vztah

Zub (Zuby) - vidět pěkné zuby u druhých : příslib zámožných přátel nebo známých

Zub (Zuby) - vidět párátko : příslib finanční úlevy

Zub (Zuby) - vidět falešné zuby u druhých : varování před nějakým podvodníkem

Zub (Zuby) - trpět bolestí zubů : nečekané výdaje způsobí vaší pokladně velkou újmu

Zub (Zuby) - trhat zuby : znamená těžkou nemoc která ti způsobí mnoho finančních potíží

Zub (Zuby) - sám si vytrhnout : znamená falešnou spekulaci

Zub (Zuby) - sám mít falešné zuby : dosáhnete zdánlivého zisku

Zub (Zuby) - přerostlé : Nedej se špatně ovlivňovat!

Zub (Zuby) - používat párátko : budete se muset vypořádat s velmi neutěšenou finanční situací

Zub (Zuby) - pokryté zubním kamenem : zvěstují chvilkovou zdravotní indispozici

Zub (Zuby) - plombovati : Tvé obchody budou dík tvému společenskému nadání podporovány.

Zub (Zuby) - špičák zlomený : přítel onemocní

Zub (Zuby) - pěkné bílé míti : stálé zdraví

Zub (Zuby) - špatné zuby : naznačují vážná neštěstí, těžkou nemoc nebo naprostý neúspěch všech plánů a záměrů

Zub (Zuby) - špatné : Nedostatky zdraví se bohužel poznají teprve tehdy, až je pozdě.

Zub (Zuby) - někomu druhému vytrhnout : budete těžit z tísnivé situace druhého

Zub (Zuby) - nechat si zaplombovat : ukazuje na finanční potíže, protože vytloukáte klín klínem

Zub (Zuby) - nechat si vytrhnout : budete vtaženi do trablů druhého

Zub (Zuby) - nechat si plombovat zuby : znamená drobné starosti a trápení kvůli ztrátě cenných předmětů

Zub (Zuby) - mít vybité zuby : předznamenává náhlé neštěstí v rodině, stejně tak je předzvěstí smrti nebo vážné nemoci

Zub (Zuby) - mít umělé zuby : znamená nepříjemné trápení. které budeš muset zvládnout sám

Zub (Zuby) - mít pěkné : příslib mnoha výhod pro nejbližší dobu

Zub (Zuby) - mít špatné nebo uvolněné : ukazuje na hmotné ztráty

Zub (Zuby) - krásný a běloskvoucí : příbuzenstvo zbohatne

Zub (Zuby) - jinému trhati : krádež

Zub (Zuby) - hořejší stolička : značí děti, chlapce, dolejší dcery

Zub (Zuby) - falešné : Svědomí ti ukáže pravou cestu

Zub (Zuby) - drkotající zuby : věští neúspěchy a nepříjemně zprávu od vzdálených příbuzných

Zub (Zuby) - dostati : Dostaneš dobrou odpověď, která tě rozveselí.

Zub (Zuby) - čistit si zuby : znamená těžko boj o udržení svého majetku

Zub (Zuby) - být na vyšetření zubů : znamená, že máš být rozvážnější při uzavírání nových obchodů

Zub (Zuby) - bolesti zubů : jsou předpovědí úspěchu a štěstí v podnikání

Zub (Zuby) - bolavé míti : starost

Zub (Zuby) - bílé : starej se o své zdraví, bez něj se nebudeš cítit dobře!

Zub (Zuby) - bezvadně čisté zuby : symbolizují splnění všech životních plánů a radost v manželském životě

Zub (Zuby) - Zub (Zuby) : chápat jako sexuální symbol

Zvěř - Zvěř : Viz: Zvířata,

Zvěř - zápasiti s divokou zvěří : přemožení vlastních chyb

Zvěř - vidět lesní zvěř : znamená úspěch v plánovaných záležitostech

Zvěř - tučnou viděti : škoda

Zvěř - řvaní divé zvěře : vášně

Zvěř - lovná zvěř : znamená úspěchy v lásce a rodinné štěstí

Zvěř - lovit ji : znamená chatrně zdraví nebo finanční ztráty, stejně jako zklamání v lásce

Zvěř - jakákoliv : štěstí u velkých osobností

Zvěř - hubenou viděti : nemoc

Zvěř - divokou honiti : pochvala

Zvěř - býti pronásledován divokou zvěří : máš hříchy

Zvěřina - Zvěřina : můžete si zaznamenat pěkný majetek

Zvěřina - Zvěřina : bohatým nepřízeň, chudým neštěstí

Zvěřinec - Zvěřinec : uvidíš ve své společnosti zlé lidi a budeš k nim bezmocný

Zvěřinec - Zvěřinec : nenadálý výjev

Zvířata - vycpaná zvířata : znamenají nebezpečí, které hrozí tvé rodině

Zvířata - vycpaná : Chceš si získat úctu, která ti nepatří.

Zvířata - velké množství zvířat : problémy a obtíže v zaměstnání

Zvířata - pasoucí se zvířata : jsou znamením věrných a poctivých přátel

Zvířata - pasoucí se : Jedna vlaštovka nepřináší ještě jaro a některé vítězství získáš příliš draze.

Zvířata - mnoho divokých, ale ochočených : vydáte se v nebezpečí

Zvířata - mluvící zvířata : znamenají tvou prohru v boji o postup v zaměstnání

Zvířata - mluvicí : Nedovol, aby si lidé tropili z tebe žerty!

Zvířata - krotiti : Neznámá osoba chce tě připravit o úspěch a sama se jím zdobit.

Zvířata - krmiti zvířata : dobré živobytí v budoucnu

Zvířata - krmiti : Úspěch je jako žena, která chce býti dobyta.

Zvířata - krmit zvířata : štěstí a život v dostatku

Zvířata - hladit je : varuje před účastí na nejistých projektech

Zvířata - domácí zvířata : klid a harmonie doma a spokojenost v lásce

Zvířata - divoká zvířata : daleká cesta, která zapříčiní tvou nespokojenost a finanční ztráty

Zvířata - divoká : Hrubost a sprostota lidem neprospívají.

Zvířata - divoká : čelí k budoucímu neštěstí

Zvířata - Zvířata : Viz: Zvěř,

Zvířata - Zvířata : zvířecí pudy nebo chtíče se začleňují do snu

Zvon (Zvonek) - zvoniti slyšeti : dobré znamení pro obchody, pro manžele však hádky

Zvon (Zvonek) - zvonící : poplach

Zvon (Zvonek) - zvonek elektrický : vyrušení

Zvon (Zvonek) - viděti : odvaha v podnikání

Zvon (Zvonek) - padající : oheň

Zvon (Zvonek) - malý : co víš, nepověz

Zvon (Zvonek) - jestliže s ním zvonila žena : obávej se zlé pověsti

Zvon (Zvonek) - jeho hlas silný : dlouhý život

Zvonice - viděti : štěstí, moc,čest

Zvraceti - ve spaní : nařčení, ze kterého se těžko osvobodíš

Zvraceti - násilím a vodu, na které budou kolečka : budou ti ukradeny peníze

Zvraceti - naschvál : spor o peníze v rodině

Zvraceti - žluč : uzdravíš se

Zvraceti - dobrovolně a bez bolesti : obchod k zlosti

 


Markýzy od Climastylu
Naše markýzy zastíní vaši pergolu či zahrádku. To bude pohodička.

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist