* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88250

Výkladů - 22915

Uživatelů - 13269

On-Line : 8
Celkem : 1426541

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zažíváte ?

Rodičovskou10.3%
Partnerskou9.2%
Sebelásku7.6%
Sexuální8%
Duchovní8%
Láska ke všemu27.8%
Láska ke každému29.1%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

P

Padat - přes něco : vysvětlení dostati

Padati - nebo klopýtnouti, ale zachytiti se : před neštěstím zachráněn býti

Páka - Páka : pomoc včas

Paklíč - viděti : být vykraden

Palác - viděti veliký : zármutek

Palác - bydleti v něm : povýšení

Palaš - Palaš : moc nad mnohými

Palma - kokosová palma : šťastné doby

Palma - Palma : čest a důstojenství

Paluba - lodní : těžká práce, též vycházky

Pampeliška - Pampeliška : tvé plány a naděje nejsou k ničemu

Panna - viděti : štěstí a brzké spojení

Panna - mořská, viděti ji : rybářský výlet

Panna - mořská, jak se objímá s kapitánem : cesta za moře

Panoš - viděti ho : skrytá láska mladého muže

Pantofel - vidí-li muž : žena ti povládne

Pantofel - vidí-li žena : budeš vládnouti

Papež - viděti ho muž : při návštěvě vyzkouší se tvoje moudrost

Papež - viděti ho žena : nezaváděj přílišné novoty

Papír - Papír : Viz: Arch (papíru),

Papír - zmačkaný : velmi nemilá zpráva

Papír - žvýkati : policie do domu

Papír - velké jeho hromady : získáš dobré postavení

Papír - popsaný : obdržíš dopis

Papír - hořící : protivný a nemilý dopis

Papír - bílý : lačnost

Papír - barevný : menší dárek

Papoušek - Papoušek : Viz: Pták,Ptáci,

Papoušek - slyšeti ho mluviti : pomluvy a klevety

Papoušek - Papoušek : mile upovídaná žena

Paprika - Paprika : mrzutost

Paprsek - sluneční : konečně vše se obrací k lepšímu

Pára - vystupující ze země nebo z vody : změna postavení

Pára - nad hrncem : nemáš mnoho zdraví

Párat - cokoli : konec nesváru, též naznačuje starosti

Párek - uzenka : dostaveníčko

Park - jeho kvetoucími alejemi se procházeti : štěstí a spokojenost

Park - blouditi v něm pěšinami : různé pletichy

Parní stroj - viděti : bohatství

Parník - na něm plouti : nějakou záležitost rychle a důkladně zakončit

Parno - Parno : pouze s potem dosáhneš žádaného

Parohy - viděti : proradnost

Paruka - Paruka : úzkostlivost

Pařez - veliký : nepokoje v domě

Pařez - Pařez : neohrabanost

Pás (Pásek) - zlatý : duchaplná láska

Pás (Pásek) - stříbrný : skutečné přátelství

Pás (Pásek) - korkový pás : mocná ochrana nebeská

Pás (Pásek) - drahokamy posázený : radost z dětí, též moc a bohatství

Pás (Pásek) - být opásán pěkným : čest a zdar

Pasák - viděti : své přátele si udržeti

Pasák - u ohníčku viděti : vzrůst majetku

Past - Past : Viz: Léčka,

Past - vůbec : nástrahy na ctnost a majetek

Past - viděti : špatnost bude odhalena

Past - viděti ji, když je v ní chycená myš : nepřítele učiníš neškodným

Past - strojiti na myši : zrada a škoda

Pata - na ní zraněn býti : neštěstí rozličného druhu

Páv (Pávice) - viděti ho s ocasem roztaženým : výhodné znamení, též někdy nepokoje

Páv (Pávice) - jeho ztráta : ztráta zaměstnání, majetku

Páv (Pávice) - jeho peří sbírati : dopustíš se pošetilosti

Páv (Pávice) - ho nalézti : nalezneš paní svého srdce

Páv (Pávice) - Páv (Pávice) : bohatá, ale nezištná paní se stane tvou manželkou

Pavián - viděti ho : nestydatost v lásce

Pavlač - zřítí-li se : neštěstí

Pavlač - je-li chatrná a hrozí spadnutím : nezapleť se do nemilých věcí

Pavlač - choditi po dřevěné : štěstí v umění

Pavouk - viděti ho v síti : soudní spory a zrada

Pavouk - je jich množství : předzvěst nemilých věcí

Pavučina - viděti mnoho velikých, zaprášených : velké nesnáze a starosti

Pavučina - smetati ji : zármutek se ti v radost změní

Pavučina - Pavučina : též úklady

Pec - pekařskou viděti : dobré obchody dělati

Pečeň - viděti nebo jísti : výhra, dobré vyhlídky v obchodech

Pečeň - cítiti : zbytečnou cestu dělati

Pečivo - jísti : znamená, že dobré časy přicházejí

Pečivo - dělati : prospěch od druhé osoby

Pěchota - Pěchota : drahota, bída

Pekáč - nebo pánev viděti : škoda, újma

Pekař - nebo pekařství viděti : požehnaný rok

Peklo - viděti, v něm se nacházeti : znamená nastávající změnu, nabádá k opatrnosti v obchodech

Peklo - hořící : předzvěst neštěstí

Penězokazectví - Penězokazectví : ostuda a bída

Peníze - Peníze : Viz: Mzda,

Peníze - ztratit : do nesnází se dostati

Peníze - ztratit : ztracená pře

Peníze - ztratit : Nehoda se obrací v zisk

Peníze - ztratit : znamená nečekanou, nepříjemnou ztrátu či neúzpěch v práci

Peníze - zlaté : věští blahobyt či milou zábavu

Peníze - vzíti od někoho : svár s touto osobou

Peníze - vyplácet jiným : věští nevelké, ale jisté zisky nebo neúzpěch doma

Peníze - vyplácet : sklidit odměnu

Peníze - vyhrát : nevěští nic dobrého

Peníze - vydělávat : nosí štěstí v lásce

Peníze - viděti : znamení dobrých příjmů

Peníze - viděti : do pokušení se dostati

Peníze - vidět velkou sumu : bohatství a dostatek je ve tvém dosahu

Peníze - vidět cizí (cizí země) : pouštíte se do riskantního podniku

Peníze - vidět : náhlé výdaje

Peníze - v nádobě : nález a veselost

Peníze - ukrývat : varuje před zloději, ztrátou

Peníze - ukryté nalézti : zarmoucení

Peníze - sbírati rozházené : prospěch

Peníze - sbírati na cestě peníze : zisk nebo nález

Peníze - řinčení peněz : nepříjemné zprávy

Peníze - rozdávati drobné : hádky s přáteli i s cizími

Peníze - raziti : zlá hračka

Peníze - půjčit si : znamená problémy

Peníze - půjčit jiným : věští nedostatek v rodinném rozpočtu či potíže v práci

Peníze - polykat : ztratíš svoji popularitu

Peníze - počítati : štěstí, bohatství

Peníze - počítati : značný zisk

Peníze - počítati : v povolání máš úspěch

Peníze - počítat : obdržení důležitých úředních listin a potíže s výdaji

Peníze - počítat : budete mít dobrý výdělek

Peníze - nebo jinou cennost najíti : povznesení se nad starosti

Peníze - nalézti : zkus své štěstí a zvítězíš

Peníze - nalézti : smutek

Peníze - nalézti : pokušení s penězi

Peníze - najíti : zisk a dobré vyhlídky do budoucna

Peníze - najíti drobné : různice

Peníze - najít svazek bankovek : ztráta práce z důvodu nepevného přátelství

Peníze - najít : budete ochráněn před citelnou ztrátou

Peníze - mnoho : Znenadání dosáhneš něčeho dobrého

Peníze - míti, jimi platiti : osvobození od tíživého břemena

Peníze - mít jich mnoho a mezi nimi zlaté : bída

Peníze - mít : je symbolem bohatství

Peníze - měniti : změna financí

Peníze - měniti : špatné finance

Peníze - měnit : nestálost v obchodování

Peníze - měděné peníze : malé příjmy

Peníze - málo jich míti : bohatství

Peníze - ležeti na penězích : obdržíš výměr daní

Peníze - krást : varuje před nebezpečím a upozorňuje na tvé chování vůči ostatním

Peníze - falešné peníze : nepříjemnosti tě čekají

Peníze - falešné : věští ztrátu dědictví či problémy s nepříjemným člověkem

Peníze - falešné : Tvé srdce touží po nicotných věcech

Peníze - šetřit : dosáhneš uspokojení v nejočekávanější chvíli

Peníze - dostati : utrpíš ztrátu

Peníze - dostati : nepokoj, neklid

Peníze - dostati falešné : nepoctivá láska

Peníze - dostat od někoho : věští soudní obsílku či rozvětvení rodiny

Peníze - dát žebrákovi : příslib velkého zisku

Peníze - Peníze : u muže symbolizuje výkonnost v lásce a v životě

Peníze - Peníze : u ženy skoro vždycky symbolizuje erotickou spekulaci

Pěnkava - slyšeti ji v lese : pohanění od nepřítele

Pěnkava - slyšeti ji v domě : pohanění od přátel neb příbuzných

Pěnkava - slyšeti ji : vyhubování

Pěnkava - Pěnkava : klepy, též milostný poměr

Pepř - v zrnech : boje a nepokoje

Pepř - tlouci : hádky a nepříjemnosti

Pepř - rozmělněný : zármutek

Pepř - na váhu kupovati : svár

Pepř - jísti : soudy

Perla (Perly) - padající : slzy

Perla (Perly) - na hrdle : radost z bohatství

Perla (Perly) - Perla (Perly) : nabudeš moudrosti od jiného

Perleť - Perleť : falešné slzy a nepravé bohatství

Perník - Perník : sladkost prosté lásky

Perořízek - viděti nebo míti : nestálost, nevěra

Peří - viděti ho lítati : velká žalost

Peří - sbírati nebo dráti ho : zisk

Peří - od někoho ho kupovati : svatba

Peří - mnoho létati viděti : marné čekání na štěstí

Peří - jím býti pokryt : váznutí obchodů

Peří - hromady ho viděti : starosti

Peří - dráti : chystejte výbavu

Peří - černé viděti : pokles obchodů, ztráta

Peří - bílé viděti : blahobyt a veselost

Peřiny - z nich polštáře, podušky : milenka

Peřiny - spálené a shnilé : nemoc, též smrt milenčina

Peřiny - nehezké a nečisté : pohlavní nemoc

Peřiny - krásné a čisté : věrnost

Peřiny - dolů na zem spadlé : opuštění

Pes - Pes : Viz: Chrt,Jezevčík,

Pes - zabíti ho : soused zmlkne

Pes - vzteklého viděti a býti jím pokousán : hrozí ti nebezpečí

Pes - vytí psa : smrt

Pes - štěká-li : hádka se sousedem

Pes - s ním si hráti : štěstí v obchodech, usmíření se s tím, kdo nás urazil, obnovení starého přátelství

Pes - rváti se viděti : rodinné rozepře kvůli dědictví

Pes - rezavý : sváry v domě

Pes - ovčácký : spolehlivost proti nebezpečí

Pes - ostříhaný : oklamaná bdělost

Pes - míti : bohatství

Pes - loviti viděti : neklidný býti, hýřiti

Pes - Lovecký : špatné obchody dělati

Pes - kousne-li : střetnutí se sousedem

Pes - jím býti napaden : nebezpečí

Pes - chrt a stopař : domácí zlý přítel

Pes - honící (hon) pes : tvé kroky někdo sleduje

Pes - šedý : předzvěst neštěstí

Pes - drážditi : nepříjemnost, nepřátelství

Pes - černý pes : veliké neštěstí

Pes - černý : změna

Pes - boudu viděti : zhoršení postavení

Pes - bílý : příjemnou známost si udělati

Pes - bílý : radost

Pěst - dvě pěsti viděti zaťaté : nevolnost po zlé novině

Pěst - Pěst : pomsta

Pěšina - Pěšina : Viz: Cesta,

Pěšina - Pěšina : život na zapadlé štaci

Petržel - zelená : budeš nemocen ale brzo se uzdravíš

Petržel - syrová : znamená nemoc

Petržel - síti : žebrota

Petržel - sít : znamená povinnost starat se o početnou rodinu

Petržel - jíst zelenou : znamená nepřípustné styky

Petržel - jíst vařenou : věští zisk či úspěch

Petržel - Petržel : vydáváte se všanc nekalým spekulacím

Petržel - Petržel : symbolizuje těžce dobytý úspěch či dobré zdraví

Pevnost - viděti : nepřátelství a nemoc

Píce - dávati ji dobytku : zisk, též nepříjemnosti

Pijavice - viděti : lichva a zištnost

Pijavice - Pijavice : žaloby a soudy

Piliny - Piliny : Viz: Drtiny,

Pilník - dostati : výstraha od nepřátel

Písař - viděti sebe jím nebo jiného : nouze

Písař - od něho popsaný list přijmouti : opletačky se soudy

Písek - sypati někomu do očí : velký lhář a podvodník

Písek - přesívati : těžkosti a trápení

Pískat - slyšíš-li : nebezpečí

Pískati - sám : zármutek

Pistole - Pistole : Viz: Revolver,

Pít - po vůli : povedou se ti žádané věci

Pít - opíti se : povýšení

Pít - nechtěný nápoj : ztráta zaměstnání

Pít - až se břicho zvětší : vzrůst majetku

Pivo - světlé nebo čiré viděti nebo píti : stálé zdraví, veselá mysl, příjemné setkání

Pivo - rozlité viděti : znamená zmenšení blahobytu

Pivo - píti kalné : nemoc

Pivo - píti : nerozhodnost v jednání

Pivo - kalné viděti nebo píti : nemoc, nepříjemnost

Pižmo - cítiti : pokrytci se vyhnouti

Plachta - viděti ji : hostina

Plachta - pod ní se ukrýti : vyhneš se něčemu nemilému

Plachta - napínati nad boudou na trhu či nad vozem : nepředvídaní hosté

Plakat - Plakat : Viz: Slzy,

Plakat - vidět jiné plakat : znamená navázání nových, sympatických známostí a obnovení těch starých

Plakat - pro zamilované : symbolizuje rozchod a zradu

Plakat - pro obchodníka : znamená drobné potíže a neúspěchy

Plakat - pro mladou dívku : věští spory s milým

Plakat - nad něčím : radostná událost

Plakat - nad něčím : radost k očekávání

Plakat - Plakati : tvůj osud se splní

Plakat - Plakati : sen o pláči je zlou věštbou,většinou znamená spory a neshody v rodině či špatné zprávy od přátel

Plameny - viděti : peníze nebo šperk darem dostati

Plášť - býti jím zahalen : trampoty a úzkosti

Plátno - tkáti ale nedotkáti : smrt

Plátno - tkáti : užitek, zisk

Plátno - bílit na bělidle : nemoc

Plátno - bílé : láska

Plavba - přes moře nebo velkou vodu : neštěstí

Plece - zdravé a silné : vzroste v příbuzenstvu zámožnost

Plece - porušené míti : ženě se ohlašuje nemoc

Plece - pěkné a tlusté : řádná žena

Plece - od těla oddělené : smrt dcery

Plece - od ramenou jakoby odstupující : rozvod

Plech - viděti : malé trvání bohatství či chudoby nebo i nemoci

Plenky - práti : nedej na sobě znát starosti

Plenky - leží-li v nich někdo : nevinně nařčen

Plést - cop z vlasů : brzké spojení

Plevel - pleti : bližním není každý, jen ten, kdo je vnitřně dobrý

Plíce - vypadnou ti z těla : tvá smrt

Plíce - ústy je vyplivovati : těžká nemoc

Plíce - na plíce churavíš : předzvěst něčeho zlého

Plivat - krev : bohatství

Plot - viděti zelený, živý : velké zmatky

Plot - viděti jej z latí : nebezpečí

Plot - viděti : nepleť si své s cizím

Plot - přelézti jej : nebezpečí se vyhneš nebo ubráníš

Plot - ležeti u něho : trampské toulání

Plot - živý a jím se prodírati : zvítězíš pevnou vůlí nad tím, co se ti postaví do cesty

Plotna - viděti ji : hody

Plovárna - býti na ní : pozor na okradení

Pluh - k orání viděti : brzká svatba

Plukovník - viděti ho : úspěch ve sporu

Pobuda - viděti ho : nestálost, toulky

Pocestný - v dešti : peníze

Počítat - Počítati : dobrý obchod

Podbírati - se, v palci : naděje na peníze

Podešev - ztratiti : dlouhá cesta

Podešev - nalézti : hádka

Podkova - viděti : brzká cesta

Podkova - koně kovati viděti : těžká, namáhavá práce

Podkova - Podkova : štěstí

Podlaha - taneční podlaha : nebezpečí

Podlaha - s parketami viděti, po ní choditi : slzy a radost zažíti

Podmáslí - píti : nepříjemnosti budou probírány

Podobizna - viděti vlastní : úraz

Podobizna - viděti jakoukoli : podvod a zklamání

Podolek - líbati : pokoření

Podolek - jím se utírati : někdo tě uhrane

Podomek - viděti ho : hrubé jednání

Podpalky - viděti : úkladný požár

Podplácet - někoho : voliti nutné zlo

Podporu - bráti : přijde pomoc

Podsvinče - jísti : déletrvající štěstí

Podvazek - viděti : budeš míti štěstí v lásce

Podzemí - viděti : pozor na plyn

Podzemí - spouštěti se tam otvorem : hrozí určité nebezpečí

Podzemí - procházeti se jím : tíseň

Pohanka - síti ji : vypleniti hřích na dlouhý čas

Pohár - z něho píti : dobré časy přicházejí

Pohár - upustit : úzkostlivost

Pohár - stříbrný míti : výhra, zisk

Pohár - rozbíti : úmrtí nepřítele

Pohár - prázdný : nedostatek

Pohár - plný : blahobyt

Pohár - malovaný rozbíti : blízké neštěstí

Pohlavek - dáti či dostati : různice

Pohovka - ležeti na ní : oddech nebo rekonvalescence

Pohřeb (Pohřbívání) - zůčastnit se : pozdní sňatek, smrt příbuzných nebo přátel

Pohřeb (Pohřbívání) - viděti : smutek, nemoc, úmrtí

Pohřeb (Pohřbívání) - velmi chudý : nedostatek

Pohřeb (Pohřbívání) - přítele : sňatek podle vlastního rozhodnutí

Pohřeb (Pohřbívání) - průvod na něm : smrt

Pohřeb (Pohřbívání) - míti : přírůstek do rodiny, pro svobodné brzká svatba

Pohřeb (Pohřbívání) - chystat se na něj, ale pohřeb neviděti : radost nad něčím

Pohřeb (Pohřbívání) - býti : zdraví a dlouhý život

Pohřeb (Pohřbívání) - býti zaživa : velké nebezpečí hrozí

Pohřeb (Pohřbívání) - býti : Možná se chcete vrátit do bezpečí, potřebujete úkryt, a to třeba podvědomě v mateřském lůně. Pokud však máte pocit, že nemůžete dýchat, možná se v reálném životě cítíte být v pasti.

Pochodeň - z nebe spadnouti viděti : bolení hlavy

Pochodeň - uhasiti : zničení dobrých vztahů

Pochodeň - sám ji rozsvítiti : odhalíš jakési tajemství

Pochodeň - pochod s ní : pohřeb váženého člověka

Pochodeň - nésti : zamilovat se

Pochodeň - hořící : nedobré zprávy

Pochodeň - hořeti viděti : skrze temné věci k světlu přijíti

Poklad - vykopati : neštěstí

Poklad - najíti : zklamané naděje, též starost s bohatstvím

Poklad - Kopati nějaký poklad aneb něco podobného : velké dědictví

Pokladna - viděti toho, který ji spravuje : výpověď

Pokladna - stojí-li v prázdné místnosti : starosti

Pokladna - správcem pokladny býti : pocta

Pokladna - otevřenou ji viděti : dluhy a nesnáze

Poklop - Poklop : Viz: Víko,

Poklop - na střeše : propouštění

Pokoj - tmavý : hrob

Pokoj - prázdný : dluhy a chudoba

Pokoj - špinavý : hádky

Pokoj - krásný : rodinný život, též návštěva

Pokoj - Pokoj : tiché chvilky

Pokrývač - viděti ho : budeš hovořiti s vysoce postavenou osobou

Pokrývač - padající dolů : vedoucí půjde do důchodu

Pokrývka - roztrhaná : nedostatky budou známy

Pokrývka - Pokrývka : skryté nedostatky

Pokušení - Pokušení : nechť rozum zvítězí nad city

Pokuta - platiti : výhoda

Pole - zpustošené viděti : zarmoucenost

Pole - zorané : budoucí majetek

Pole - zelené : radost

Pole - ve žních : mnoho práce s dobrým výdělkem

Pole - v plném květu : zdar ve statku

Pole - suché : smutek

Pole - s koukolem : někdo ti kazí práci nebo tě očerňuje

Pole - přes něj běžet nebo na koni jet : brzká zpráva v očekávání

Pole - po sečení : přišel jsi pozdě

Pole - obdělávat, osévat, sázet : dobré k tomu, ženu přijmout, dítě zplodit

Pole - kroupami rozbité : špatné spekulace

Pole - jetelové pole kvetoucí : jiným budeš užitečný

Pole - jetelové pole : nadějná budoucnost

Pole - hezké zelené viděti : naděje na dobrý výdělek, štěstí v lásce a manželství

Poleno - štípati : ztloustneš

Polévka - ze slepice jísti ji : šestinedělí

Polévka - jísti ji : zkažený žaludek

Police - viděti ji : známá se bude vdávati, též podezření

Pomazání - poslední pomazání : pozdavení a veselost

Pometlo - Pometlo : Viz: Koště,

Pometlo - viděti : utrhání na cti

Pomlázka - dostati ji nebo dávati : veselost z mrzutosti

Pomněnka - Pomněnka : Viz: Květiny,

Pomněnka - Pomněnka : stálé a užitečné přátelství

Ponocný - viděti píti : zaspání

Ponocný - viděti ho : pozdní návrat

Popel - viděti : hořké zklamání, urážka

Popel - hlavu jím si sypati : lítost nad sebou

Popem - ševcovským lepiti : rozchod

Poprava - viděti : pochybný výsledek v podnikání

Poprava - viděti ji : rozchod s dobrým přítelem

Popraviště - viděti : čest, pocta a zásluhy

Popraviště - viděti : chystá se něco nedobrého

Popraviště - býti na něm : veřejná hanba

Přrek - viděti : oční choroba

Porce - rozdělovati : smrt blízkého příbuzného

Porcelán - kupovati : lepší časy

Porod - viděti : do nesnází se dostati

Porod - porodní babku viděti : pro svobodné není dobře

Porod - porodní asistentku viděti, s ní mluviti : blížící se štěstí, odhalení tajemství

Porod - porodit chlapce : štěstí ve všech záležitostech

Porod - porodit děvče : bolestivé zkušenosti při radosti a veselí

Porod - nešťastný, při něm býti : ztráta, bolestné zneuctění

Porod - šťastný, při něm býti : radost a štěstí

Portrét - viděti : dlouhý život zobrazené osoby

Posada - slepičí : veselé klepy

Posádka - vojenská : pozor na čápa

Posluha - Posluha : spolehnutí

Posluhovačka - Posluhovačka : nepovíš, co nevíš

Postel - státi u postele : nemocný v domě

Postel - špinavou nebo nuznou viděti : nesnášenlivost

Postel - ležeti v ní : nemoc

Postel - hořeti viděti : neštěstí, nemoc, smrt

Postel - hezkou viděti : štěstí, soulad v manželství

Postel - do které prší : prostopášnost

Postelový ohřívač - Postelový ohřívač : brzký sňatek

Postup - v úřadě : disciplinární vyšetřování

Posvícení - Posvícení : veselost se rvačkou

Pot - z čela si utírati : námaha nad sílu

Pot - vypotiti se : uzdravení známého

Pot - studený si utírati : veliký strach

Potah - koňský : manželství, kde jsou oba dva poctivě zaměstnání

Potápěč - Potápěč : věřitel ti pošle účet

Potěr - rybí : budeš míti mnoho dětí

Potkan - viděti potkany : hanba

Potok - vyschlý : chudoba a churavění

Potok - s mnoha rybami : dobré dědictví

Potok - rozvodněný viděti : růst majetku, ale také rychlý úbytek

Potok - krve viděti : nemoc s chrlením krve

Potok - kalný ve svém domě téci viděti : nemoc, zármutek

Potok - čistý ve svém domě téci viděti : znamená přírůstek majetku, bohatství

Potopit - se : exekuce

Potrat - vidět : předzvěst zklamání

Potrat - prodělat : obávané zklamání se nedostaví

Potrat - dítěte : nové podnikaní, nový čin, skutek

Potrat - Potrat : pro málo peněz zničená spekulace

Potrat - Potrat : pokud tento symbol nepředstavuje akutní varování, je náznakem nejistoty plánů a podniknutí chybného kroku

Potrat - Potrat : neurotický sen, který svědčí o chorobném strachu ze života v důsledku nutkavých představ

Potýkat - se : nebezpečí života

Poupě - Poupě : láska přespříliš mladých

Poustevna - v ní býti : nemoc, nebezpečí

Poustevník - viděti : zármutek, starosti

Poustevník - viděti ho : z dobrých časů se tloustne

Poušť - žíti na ní : rozvod, ztráta dětí

Pouta - nositi : nabídku úřadu dostati

Poutník (Poutníci) - poutnické místo viděti : blaženost

Pouzdro - viděti, nebo míti : ukradené se opět vrátí

Povidla - jísti : dobré pořízení

Povodeň - velkou viděti : se svým okolím nebo blízkými nesvornost zažíti

Povodeň - Povodeň : budeš obklopen bezcennými lidmi

Povříslo - Povříslo : sňatek starého muže s mladičkou

Pozdrav - Pozdrav : budeš pozván na hostinu a dobře přijat

Pozdraven (Pozdravení) - vysoké osobnosti : předznamenává se příjemná návštěva

Pozdraven (Pozdravení) - sám být pozdraven dětmi : šťastná událost v rodinném životě

Pozdraven (Pozdravení) - osoby kterou nemáme rádi : znamená nepříjemnou návštěvu

Pozdraven (Pozdravení) - býti : je zlé

Pozdraven (Pozdravení) - býti : smíříš se se zapřísáhlým nepřítelem

Pozdravit - někoho : mír

Pozor - dávati : možné vloupání

Pozoun - slyšeti : slavnost, divadlo

Požár - viděti nebo cítiti : nastávající neštěstí

Požár - který hořící dům do dýmu a kouře zahalí, : neštěstí všeho druhu

Požár - jasně plápolající, který jedno nebo více : ke slávě přijíti, hodně dobrého zažíti

Požehnání - Požehnání : vždy svatba, mimořádně i smrt některého z rodičů

Pracovat - Pracovat : úspěch v obchodech

Prádelník - Prádelník : domácí drby

Prádlo - mydliti : pomluvy špinavé

Práh - ze dřeva : příští dobro

Práh - z kamene : tvé příští bude pevné

Práh - přestoupit : pozvání nebo host

Práh - Práh : někam vstoupíš

Prach - Prach : spor a menší ztráta peněz

Prapor - viděti : slavnost, též přísahati na něco

Prarodiče - viděti, s nimi mluviti : dobrou myšlenku uskutečniti

Princ - či princezna z pohádky, je viděti : dobrá budoucnost

Prkno - viděti : dobré obchody

Prkno - ležeti na něm : smrt

Prkno - hoblovati : pro někoho připravena rakev

Proboden - býti : strach a nebezpečí

Proměnit - se v něco : smrt

Propast - viděti, do ní padati : rychlá záchrana z nebezpečí

Prosba - zamítnutá : bude vyslyšena žádost

Prostěradlo - Prostěradlo : smrtelná nemoc

Prostitutku - viděti, nebo s ní mluviti : radostný den prožíti, štěstí

Proutek - Proutek : zakopaný poklad

Prs (Prsa) - zarostlá viděti : hodně štěstí v lásce

Prs (Prsa) - suchý, úzký : neplodnost

Prs (Prsa) - silná, zdravá viděti : stálému zdraví se těšiti

Prs (Prsa) - raněný, churavý : krátký život

Prs (Prsa) - poraněná míti : pro staré zlé, pro mladé dobré

Prs (Prsa) - obnažiti : stydlivost

Prs (Prsa) - na kterých kojenec leží, viděti : radost v manželství

Prs (Prsa) - masitý : hodně synů

Prs (Prsa) - ženy viděti : pokračování lásky

Prskat - viděti někoho : trefíš se do živého

Prst - ztratiti : znamená škodu

Prst - zavázaný : úraz v domácnosti

Prst - v ústech : stydlivost

Prst - ukazováček na rtech : nevyzrazuj

Prst - ukazováček na oku : výsměch

Prst - ukazováček : varování

Prst - si spáliti : do pokušení se dostati

Prst - pět jich černých : vloupání

Prst - pět jich : krádež

Prst - palec zasunutý do ostatních sevřených pr : nic nečekej

Prst - palec mezi ukazováčkem a prostředníkem : prokletí

Prst - míti je v páře : spiknutí

Prst - hezký míti : vážený, ctěný býti

Prst - do něj se říznouti a krev viděti : štěstí v lásce

Prsten - ztratiti : Neočekávaně najdeš nové přátele.

Prsten - ztratiti nebo darovati : utrpení, churavění

Prsten - ztratiti : milovnice tvá půjde za jiným

Prsten - ztratiti : manžel k manželce ztratí důvěru

Prsten - ztratit : přechodný rozchod s milým člověkem

Prsten - ztratí-li ho svobodný : zůstane starým mládencem, dívka se neprovdá

Prsten - ztratí-li ho muž : smrt manželky nebo syna

Prsten - ztratí-li ho manželka : ztratí důvěru k manželovi

Prsten - zlomený : značí porušení věrnosti

Prsten - zlomený míti : neštěstí

Prsten - zlatý přelomený u svobodného : podřízené místo či ztráta majetku

Prsten - zlatý přelomený : těžká nemoc ženy

Prsten - zlatý najíti neb viděti : štěstí

Prsten - zlatý najíti a na prst dáti : veliký úřad, v rodině syn

Prsten - zlatý na váhu kupovati : svatba nebo krása ženy podle krásy prstenu

Prsten - zlámaný : Loučení s milými lidmi tě zarmoutí

Prsten - z něhož vypadl drahý kámen a byl nalezen : mír a pozdravení

Prsten - z něhož vypadl drahý kámen : rodinné sváry nebo těžká nemoc

Prsten - z něhož nebyl drahý kámen nalezen : ztráta existence

Prsten - vidět : předzvěst pevného vztahu k jinému člověku

Prsten - tlačiti jej do vosku : smlouva

Prsten - stříbrný viděti : zisk

Prsten - stáhnout z prstu : nevěra bude mít zlé následky

Prsten - sejmouti a dáti někomu jinému : odstoupení místa jinému

Prsten - sejmouti a dáti ho neznámému : odstoupení místa jinému pod nátlakem

Prsten - prsten : svatba

Prsten - obdržeti : bída

Prsten - někomu darovat : vytoužené přátelství nebo milostný vztah se neuskuteční

Prsten - navléci na prst : varuje před zamýšlenou nevěrou

Prsten - najíti se smaragdem : čest

Prsten - najíti s rubínem : dobře placené místo

Prsten - najíti s drahokamem modrým : v domě radostné veselí

Prsten - najíti s drahokamem žlutým : nemocná bohatá žena

Prsten - najít : zamilujete se

Prsten - kupovati : Tvé srdce se bude radovat, dostane-li z velké dálky zprávu.

Prsten - železný viděti : mnoho práce

Prsten - železný : Starost ti tíží srdce.

Prsten - drahocenný : Učiníš výhodné spojení.

Prsten - dostati : úctu získati

Prsten - dostati darem : Někdo tě chce ošidit a využitkovat.

Prsten - dostat darem : najdete dobrého přítele nebo kamaráda nebo se vám splní nějaké milostné přání

Prsten - dáti manželce, ona jej nechce : jeho smrt

Prsten - darovati : Úspěšná cesta leží jasně před tebou.

Prsten - darovati dívce : láska

Prsten - Prsten : hádky se svým okolím tě vyčerpávají

Prsten - Prsten : dbejte opatrnosti a důkladné rozvahy ve vztazích, po kterých příliš netoužíte

Prstýnek - ztratit (pro vdanou ženu) : znamená, že její muž je jí nevěrný a že je pod vlivem ženy, která ho může zničit

Prstýnek - ztratit : znamená ztrátu známostí

Prstýnek - snubní : znamená výdaje

Prstýnek - prohlížet si zlatý : symbolizuje šťastné manželství či početnou rodinu

Prstýnek - prasklý : věšti rozluku s milovaným člověkem a smutek

Prstýnek - odebrat někomu svůj prstýnek : symbolizuje spory a sváry

Prstýnek - mosazný : symbolizuje nejistotu v zájmech

Prstýnek - kupovat : věští brzkou opětovanou lásku

Prstýnek - dostat (pro svobodné) : sdílenou lásku

Prstýnek - dostat (pro ženatého či vdanou) : věští věrnost a loajalitu

Průjem - mít : dobré zdraví

Průjem - mít : Tvé štěstí je na nejlepší cestě.

Průjem - mít : přináší starosti, zármutek, utrpení a škodu

Průjem - mít : je předzvěstí dobrého zdraví a šťastného manželství

Prut - na ryby : touha po poznání

Pryčna - Pryčna : šetření úřední, protokol i zatčení

Přátelé - ztracení : vzdálený přítel myslí na tebe

Přátelé - zemřelí : příjemná zpráva z ciziny

Přátelé - býti s nimi vesele : blíží se loučení

Přátelé - Přátelé : dbej na své zdraví

Přehrada - Přehrada : symbolizuje vaše potlačené emoce

Přeplavit - se : přeložení, též změna

Přeskočit - něco : nemilou věc obejíti

Přetrhnout - něco : konec lásky, přátelství

Převrhnout - něco : mrzutost

Příboj - vln viděti : zdánlivé nebezpečí

Přijímání - Přijímání : požehnání a štěstí v rodině

Příkop - přes něj skákati : zrada, nevěra

Příkop - přejíti po dřevěné lávce : vysměješ se tomu, kdo ti překáží

Příkop - před hlubokým státi : nebezpečí

Příkop - do něj spadnouti : pozor na lest

Příkrov - černý : konec života

Přípřež - Přípřež : výpomoc v práci i v starostech

Přísahat - nebo přísahu viděti : složitý proces podstoupiti

Příštipek - Příštipek : okamžitá pomoc

Přítel - zesnulého viděti : neočekávaná novina, odložená svatba

Přítel - viděti, vítati : k slávě a poctám přijíti

Přítel - viděti přítele kterému se dobře daří : radostné zprávy nebo brzké setkání s nejbližšími

Přítel - viděti : dlouhý život

Přítel - vidět zesnulého : přináší nečekané novinky

Přítel - vidět ustaraného přítele : čeká tě smutek nebo nepříliš vážná nemoc

Přítel - uraziti : pohrdání zakusiti

Přítel - umrlého viděti : radost

Přítel - stojící na hoře : nečekané povýšení v práci, kvůli kterému budeš zanedbávat přátele a rodinu

Přítel - smát se sním : značí brzký rozchod s ním

Přítel - s ovázanou tváří : navázání nové známosti, která pro tebe skončí ztrátami a problémy

Přítel - s ním žertovati : roztržka

Přítel - přátelé ve zvířecí podobě : znamená boj s nepřáteli, kteří tě chtějí odloučit od nejbližších

Přítel - potkat ho : dobré

Přítel - potkat : věští nečekanou událost, která s sebou přinese neshody a smutek

Přítel - pomoci mu : člověk sám obdrží pomoc

Přítel - plačící : starosti a neúspěchy nebo zklamání v podnikání

Přítel - oblečený ve světlých barvách : odhalení informací, které zapříčinili hádky a problémy

Přítel - navštívit ho nebo ho potkat : značí srdečnost

Přítel - mrtví přítel : předpovědí brzkého sňatku

Přítel - mít starosti o něj : nemoci nebo neúspěch

Přítel - mít přítele : vydáte svá tajemství

Přítel - loučit se s přítelem : je předpovědí konfliktů a sporů se známými, je to rovněž znamení finančních potíží a ztrát

Přítel - hádat se sním : značí nevěrnost přítele

Přítel - být pohromadě s více přáteli : předzvěst návštěvy lidí, které rádi vidíme

Přítel - Přítel : přátelství, smutek

Přítel - Přítel : přátelé představují vlastní osobu, často ve smyslu bratra, dvojníka atd.

Přítel - Přítel : pro zamilované znamená štěstí a brzký sňatek

Příze - zamotati : milého(ou) rozzlobiti

Příze - viděti nebo míti : tajné pletichy

Příze - rozmotati : pochybnosti ztratiti

Příze - odvíjeti : k marnotratnosti míti sklony, tajemství odhaliti

Příze - navíjeti : lakomý býti

Pstruh - Pstruh : Viz: Ryba (y),

Pstruh - nebo ryby ve vodě viděti : radost a láska Váš život ozdobí

Pstruh - chytati je : vychytralost

Pšenice - v snopech anebo vymlácená vezená domů : naděje na nalezení pokladu

Pšenice - prší-li z oblak : veliké bohatství

Pšenice - prší-li na někoho nebo na jeho dům : nadmíru velké bohatství

Pštros - Pštros : Viz: Pták,Ptáci,

Pštros - z něhož spadlo peří : aféra na vyšších místech

Pštros - viděti žena : její syn bude na ministerstvu

Pštros - strká-li hlavu do písku : zlé státní finance

Pštros - míti, ale zmizel : penze nebo ztráta zaměstnání

Pták (ptáci) - Pták (ptáci) : Viz: Orel,špaček,Papoušek,Pštros,Skřivánek,Slavík,Sojka,Sokol,Sova,Vlaštovka,Volavka,Vrabec,Vrána,

Pták (ptáci) - více jich do domu přiletí : větší návštěva hostů

Pták (ptáci) - více jich do domu přiletělo a odletělo : někdo v domě zemře

Pták (ptáci) - Oškubané viděti : velký podvod v místě

Pták (ptáci) - mláďata vybírati : zloději

Pták (ptáci) - lapati ho ve spaní : dostane se ti potřebné věci

Pták (ptáci) - jísti ho : peníze

Pták (ptáci) - jeho zob : dobré srdce

Pták (ptáci) - jeho vejce jísti : zhubnutí

Pták (ptáci) - jeho peří najíti : menší peníze

Pták (ptáci) - jeho nohy : akt, který bude vyřízen za dlouho

Pták (ptáci) - jeho lep (ptačí lep) : něco se na tebe líčí

Pták (ptáci) - jeho hnízdo : manželství

Pták (ptáci) - dravý : škoda

Pták (ptáci) - černý, letící : smuteční oznámení

Puls - hmatati : horečka

Pumpa - rezavá : odepřená pomoc

Pumpa - čistiti ji : větší půjčka

Punčocha - svlékati : dobrý spánek

Punčocha - plésti ji : pletky

Punčocha - na okně : dary

Pupek - bolí-li : zlé noviny

Puška - z ní stříleti : zlehkomyslnět, marné naděje na zisk

Puška - s ní na lov jíti : nevěra

Puška - hezkou viděti : zamilovat se

Puškvorec - Puškvorec : zdravý žaludek

Putna - plná housek : budeš oběšen

Pyramida - viděti ji : náboženské taje a mystérie

Pytel - s prázdým viděti muže : zloděj přijde

Pytel - prázdný : dobré časy

Pytel - plný kostí : špatné obchody

Pytel - plný : zlé časy

Pytel - peněz viděti : šťastná budoucnost

Pytel - děravý : prodělek

Pytlák - Pytlák : nevěrnost

 


Markýzy od Climastylu
Naše markýzy zastíní vaši pergolu či zahrádku. To bude pohodička.

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist