* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88318

Výkladů - 18851

Uživatelů - 13269

On-Line : 7
Celkem :

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zaží­váte ?

Rodičovskou10.7%
Partnerskou9.3%
Sebelásku7.8%
Sexuální­8.3%
Duchovní­8.4%
Láska ke všemu26.9%
Láska ke každému28.5%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

P

Padat - přes něco : vysvětlení­ dostati

Padati - nebo klopýtnouti, ale zachytiti se : před neštěstí­m zachráněn býti

Páka - Páka : pomoc včas

Paklí­č - viděti : být vykraden

Palác - viděti veliký : zármutek

Palác - bydleti v něm : povýšení­

Palaš - Palaš : moc nad mnohými

Palma - kokosová palma : šťastné doby

Palma - Palma : čest a důstojenství­

Paluba - lodní­ : těžká práce, též vycházky

Pampeliška - Pampeliška : tvé plány a naděje nejsou k ničemu

Panna - viděti : štěstí­ a brzké spojení­

Panna - mořská, viděti ji : rybářský výlet

Panna - mořská, jak se objí­má s kapitánem : cesta za moře

Panoš - viděti ho : skrytá láska mladého muže

Pantofel - vidí­-li muž : žena ti povládne

Pantofel - vidí­-li žena : budeš vládnouti

Papež - viděti ho muž : při návštěvě vyzkouší­ se tvoje moudrost

Papež - viděti ho žena : nezaváděj pří­lišné novoty

Papí­r - Papí­r : Viz: Arch (papí­ru),

Papí­r - zmačkaný : velmi nemilá zpráva

Papí­r - žvýkati : policie do domu

Papí­r - velké jeho hromady : zí­skáš dobré postavení­

Papí­r - popsaný : obdrží­š dopis

Papí­r - hoří­cí­ : protivný a nemilý dopis

Papí­r - bí­lý : lačnost

Papí­r - barevný : menší­ dárek

Papoušek - Papoušek : Viz: Pták,Ptáci,

Papoušek - slyšeti ho mluviti : pomluvy a klevety

Papoušek - Papoušek : mile upoví­daná žena

Paprika - Paprika : mrzutost

Paprsek - sluneční­ : konečně vše se obrací­ k lepší­mu

Pára - vystupují­cí­ ze země nebo z vody : změna postavení­

Pára - nad hrncem : nemáš mnoho zdraví­

Párat - cokoli : konec nesváru, též naznačuje starosti

Párek - uzenka : dostavení­čko

Park - jeho kvetoucí­mi alejemi se procházeti : štěstí­ a spokojenost

Park - blouditi v něm pěšinami : různé pletichy

Parní­ stroj - viděti : bohatství­

Parní­k - na něm plouti : nějakou záležitost rychle a důkladně zakončit

Parno - Parno : pouze s potem dosáhneš žádaného

Parohy - viděti : proradnost

Paruka - Paruka : úzkostlivost

Pařez - veliký : nepokoje v domě

Pařez - Pařez : neohrabanost

Pás (Pásek) - zlatý : duchaplná láska

Pás (Pásek) - stří­brný : skutečné přátelství­

Pás (Pásek) - korkový pás : mocná ochrana nebeská

Pás (Pásek) - drahokamy posázený : radost z dětí­, též moc a bohatství­

Pás (Pásek) - být opásán pěkným : čest a zdar

Pasák - viděti : své přátele si udržeti

Pasák - u ohní­čku viděti : vzrůst majetku

Past - Past : Viz: Léčka,

Past - vůbec : nástrahy na ctnost a majetek

Past - viděti : špatnost bude odhalena

Past - viděti ji, když je v ní­ chycená myš : nepří­tele učiní­š neškodným

Past - strojiti na myši : zrada a škoda

Pata - na ní­ zraněn býti : neštěstí­ rozličného druhu

Páv (Pávice) - viděti ho s ocasem roztaženým : výhodné znamení­, též někdy nepokoje

Páv (Pávice) - jeho ztráta : ztráta zaměstnání­, majetku

Páv (Pávice) - jeho peří­ sbí­rati : dopustí­š se pošetilosti

Páv (Pávice) - ho nalézti : nalezneš paní­ svého srdce

Páv (Pávice) - Páv (Pávice) : bohatá, ale nezištná paní­ se stane tvou manželkou

Pavián - viděti ho : nestydatost v lásce

Pavlač - zří­tí­-li se : neštěstí­

Pavlač - je-li chatrná a hrozí­ spadnutí­m : nezapleť se do nemilých věcí­

Pavlač - choditi po dřevěné : štěstí­ v umění­

Pavouk - viděti ho v sí­ti : soudní­ spory a zrada

Pavouk - je jich množství­ : předzvěst nemilých věcí­

Pavučina - viděti mnoho velikých, zaprášených : velké nesnáze a starosti

Pavučina - smetati ji : zármutek se ti v radost změní­

Pavučina - Pavučina : též úklady

Pec - pekařskou viděti : dobré obchody dělati

Pečeí˛ - viděti nebo jí­sti : výhra, dobré vyhlí­dky v obchodech

Pečeí˛ - cí­titi : zbytečnou cestu dělati

Pečivo - jí­sti : znamená, že dobré časy přicházejí­

Pečivo - dělati : prospěch od druhé osoby

Pěchota - Pěchota : drahota, bí­da

Pekáč - nebo pánev viděti : škoda, újma

Pekař - nebo pekařství­ viděti : požehnaný rok

Peklo - viděti, v něm se nacházeti : znamená nastávají­cí­ změnu, nabádá k opatrnosti v obchodech

Peklo - hoří­cí­ : předzvěst neštěstí­

Penězokazectví­ - Penězokazectví­ : ostuda a bí­da

Pení­ze - Pení­ze : Viz: Mzda,

Pení­ze - ztratit : do nesnází­ se dostati

Pení­ze - ztratit : ztracená pře

Pení­ze - ztratit : Nehoda se obrací­ v zisk

Pení­ze - ztratit : znamená nečekanou, nepří­jemnou ztrátu či neúzpěch v práci

Pení­ze - zlaté : věští­ blahobyt či milou zábavu

Pení­ze - vzí­ti od někoho : svár s touto osobou

Pení­ze - vyplácet jiným : věští­ nevelké, ale jisté zisky nebo neúzpěch doma

Pení­ze - vyplácet : sklidit odměnu

Pení­ze - vyhrát : nevěští­ nic dobrého

Pení­ze - vydělávat : nosí­ štěstí­ v lásce

Pení­ze - viděti : znamení­ dobrých pří­jmů

Pení­ze - viděti : do pokušení­ se dostati

Pení­ze - vidět velkou sumu : bohatství­ a dostatek je ve tvém dosahu

Pení­ze - vidět cizí­ (cizí­ země) : pouští­te se do riskantní­ho podniku

Pení­ze - vidět : náhlé výdaje

Pení­ze - v nádobě : nález a veselost

Pení­ze - ukrývat : varuje před zloději, ztrátou

Pení­ze - ukryté nalézti : zarmoucení­

Pení­ze - sbí­rati rozházené : prospěch

Pení­ze - sbí­rati na cestě pení­ze : zisk nebo nález

Pení­ze - řinčení­ peněz : nepří­jemné zprávy

Pení­ze - rozdávati drobné : hádky s přáteli i s cizí­mi

Pení­ze - raziti : zlá hračka

Pení­ze - půjčit si : znamená problémy

Pení­ze - půjčit jiným : věští­ nedostatek v rodinném rozpočtu či potí­že v práci

Pení­ze - polykat : ztratí­š svoji popularitu

Pení­ze - počí­tati : štěstí­, bohatství­

Pení­ze - počí­tati : značný zisk

Pení­ze - počí­tati : v povolání­ máš úspěch

Pení­ze - počí­tat : obdržení­ důležitých úřední­ch listin a potí­že s výdaji

Pení­ze - počí­tat : budete mí­t dobrý výdělek

Pení­ze - nebo jinou cennost nají­ti : povznesení­ se nad starosti

Pení­ze - nalézti : zkus své štěstí­ a zví­tězí­š

Pení­ze - nalézti : smutek

Pení­ze - nalézti : pokušení­ s penězi

Pení­ze - nají­ti : zisk a dobré vyhlí­dky do budoucna

Pení­ze - nají­ti drobné : různice

Pení­ze - nají­t svazek bankovek : ztráta práce z důvodu nepevného přátelství­

Pení­ze - nají­t : budete ochráněn před citelnou ztrátou

Pení­ze - mnoho : Znenadání­ dosáhneš něčeho dobrého

Pení­ze - mí­ti, jimi platiti : osvobození­ od tí­živého břemena

Pení­ze - mí­t jich mnoho a mezi nimi zlaté : bí­da

Pení­ze - mí­t : je symbolem bohatství­

Pení­ze - měniti : změna financí­

Pení­ze - měniti : špatné finance

Pení­ze - měnit : nestálost v obchodování­

Pení­ze - měděné pení­ze : malé pří­jmy

Pení­ze - málo jich mí­ti : bohatství­

Pení­ze - ležeti na penězí­ch : obdrží­š výměr daní­

Pení­ze - krást : varuje před nebezpečí­m a upozorí˛uje na tvé chování­ vůči ostatní­m

Pení­ze - falešné pení­ze : nepří­jemnosti tě čekají­

Pení­ze - falešné : věští­ ztrátu dědictví­ či problémy s nepří­jemným člověkem

Pení­ze - falešné : Tvé srdce touží­ po nicotných věcech

Pení­ze - šetřit : dosáhneš uspokojení­ v nejočekávanější­ chví­li

Pení­ze - dostati : utrpí­š ztrátu

Pení­ze - dostati : nepokoj, neklid

Pení­ze - dostati falešné : nepoctivá láska

Pení­ze - dostat od někoho : věští­ soudní­ obsí­lku či rozvětvení­ rodiny

Pení­ze - dát žebrákovi : pří­slib velkého zisku

Pení­ze - Pení­ze : u muže symbolizuje výkonnost v lásce a v životě

Pení­ze - Pení­ze : u ženy skoro vždycky symbolizuje erotickou spekulaci

Pěnkava - slyšeti ji v lese : pohanění­ od nepří­tele

Pěnkava - slyšeti ji v domě : pohanění­ od přátel neb pří­buzných

Pěnkava - slyšeti ji : vyhubování­

Pěnkava - Pěnkava : klepy, též milostný poměr

Pepř - v zrnech : boje a nepokoje

Pepř - tlouci : hádky a nepří­jemnosti

Pepř - rozmělněný : zármutek

Pepř - na váhu kupovati : svár

Pepř - jí­sti : soudy

Perla (Perly) - padají­cí­ : slzy

Perla (Perly) - na hrdle : radost z bohatství­

Perla (Perly) - Perla (Perly) : nabudeš moudrosti od jiného

Perleť - Perleť : falešné slzy a nepravé bohatství­

Perní­k - Perní­k : sladkost prosté lásky

Peroří­zek - viděti nebo mí­ti : nestálost, nevěra

Peří­ - viděti ho lí­tati : velká žalost

Peří­ - sbí­rati nebo dráti ho : zisk

Peří­ - od někoho ho kupovati : svatba

Peří­ - mnoho létati viděti : marné čekání­ na štěstí­

Peří­ - jí­m býti pokryt : váznutí­ obchodů

Peří­ - hromady ho viděti : starosti

Peří­ - dráti : chystejte výbavu

Peří­ - černé viděti : pokles obchodů, ztráta

Peří­ - bí­lé viděti : blahobyt a veselost

Peřiny - z nich polštáře, podušky : milenka

Peřiny - spálené a shnilé : nemoc, též smrt milenčina

Peřiny - nehezké a nečisté : pohlavní­ nemoc

Peřiny - krásné a čisté : věrnost

Peřiny - dolů na zem spadlé : opuštění­

Pes - Pes : Viz: Chrt,Jezevčí­k,

Pes - zabí­ti ho : soused zmlkne

Pes - vzteklého viděti a býti jí­m pokousán : hrozí­ ti nebezpečí­

Pes - vytí­ psa : smrt

Pes - štěká-li : hádka se sousedem

Pes - s ní­m si hráti : štěstí­ v obchodech, usmí­ření­ se s tí­m, kdo nás urazil, obnovení­ starého přátelství­

Pes - rváti se viděti : rodinné rozepře kvůli dědictví­

Pes - rezavý : sváry v domě

Pes - ovčácký : spolehlivost proti nebezpečí­

Pes - ostří­haný : oklamaná bdělost

Pes - mí­ti : bohatství­

Pes - loviti viděti : neklidný býti, hýřiti

Pes - Lovecký : špatné obchody dělati

Pes - kousne-li : střetnutí­ se sousedem

Pes - jí­m býti napaden : nebezpečí­

Pes - chrt a stopař : domácí­ zlý pří­tel

Pes - honí­cí­ (hon) pes : tvé kroky někdo sleduje

Pes - šedý : předzvěst neštěstí­

Pes - drážditi : nepří­jemnost, nepřátelství­

Pes - černý pes : veliké neštěstí­

Pes - černý : změna

Pes - boudu viděti : zhoršení­ postavení­

Pes - bí­lý : pří­jemnou známost si udělati

Pes - bí­lý : radost

Pěst - dvě pěsti viděti zaťaté : nevolnost po zlé novině

Pěst - Pěst : pomsta

Pěšina - Pěšina : Viz: Cesta,

Pěšina - Pěšina : život na zapadlé štaci

Petržel - zelená : budeš nemocen ale brzo se uzdraví­š

Petržel - syrová : znamená nemoc

Petržel - sí­ti : žebrota

Petržel - sí­t : znamená povinnost starat se o početnou rodinu

Petržel - jí­st zelenou : znamená nepří­pustné styky

Petržel - jí­st vařenou : věští­ zisk či úspěch

Petržel - Petržel : vydáváte se všanc nekalým spekulací­m

Petržel - Petržel : symbolizuje těžce dobytý úspěch či dobré zdraví­

Pevnost - viděti : nepřátelství­ a nemoc

Pí­ce - dávati ji dobytku : zisk, též nepří­jemnosti

Pijavice - viděti : lichva a zištnost

Pijavice - Pijavice : žaloby a soudy

Piliny - Piliny : Viz: Drtiny,

Pilní­k - dostati : výstraha od nepřátel

Pí­sař - viděti sebe jí­m nebo jiného : nouze

Pí­sař - od něho popsaný list přijmouti : opletačky se soudy

Pí­sek - sypati někomu do očí­ : velký lhář a podvodní­k

Pí­sek - přesí­vati : těžkosti a trápení­

Pí­skat - slyší­š-li : nebezpečí­

Pí­skati - sám : zármutek

Pistole - Pistole : Viz: Revolver,

Pí­t - po vůli : povedou se ti žádané věci

Pí­t - opí­ti se : povýšení­

Pí­t - nechtěný nápoj : ztráta zaměstnání­

Pí­t - až se břicho zvětší­ : vzrůst majetku

Pivo - světlé nebo čiré viděti nebo pí­ti : stálé zdraví­, veselá mysl, pří­jemné setkání­

Pivo - rozlité viděti : znamená zmenšení­ blahobytu

Pivo - pí­ti kalné : nemoc

Pivo - pí­ti : nerozhodnost v jednání­

Pivo - kalné viděti nebo pí­ti : nemoc, nepří­jemnost

Pižmo - cí­titi : pokrytci se vyhnouti

Plachta - viděti ji : hostina

Plachta - pod ní­ se ukrýti : vyhneš se něčemu nemilému

Plachta - napí­nati nad boudou na trhu či nad vozem : nepředví­daní­ hosté

Plakat - Plakat : Viz: Slzy,

Plakat - vidět jiné plakat : znamená navázání­ nových, sympatických známostí­ a obnovení­ těch starých

Plakat - pro zamilované : symbolizuje rozchod a zradu

Plakat - pro obchodní­ka : znamená drobné potí­že a neúspěchy

Plakat - pro mladou dí­vku : věští­ spory s milým

Plakat - nad něčí­m : radostná událost

Plakat - nad něčí­m : radost k očekávání­

Plakat - Plakati : tvůj osud se splní­

Plakat - Plakati : sen o pláči je zlou věštbou,většinou znamená spory a neshody v rodině či špatné zprávy od přátel

Plameny - viděti : pení­ze nebo šperk darem dostati

Plášť - býti jí­m zahalen : trampoty a úzkosti

Plátno - tkáti ale nedotkáti : smrt

Plátno - tkáti : užitek, zisk

Plátno - bí­lit na bělidle : nemoc

Plátno - bí­lé : láska

Plavba - přes moře nebo velkou vodu : neštěstí­

Plece - zdravé a silné : vzroste v pří­buzenstvu zámožnost

Plece - porušené mí­ti : ženě se ohlašuje nemoc

Plece - pěkné a tlusté : řádná žena

Plece - od těla oddělené : smrt dcery

Plece - od ramenou jakoby odstupují­cí­ : rozvod

Plech - viděti : malé trvání­ bohatství­ či chudoby nebo i nemoci

Plenky - práti : nedej na sobě znát starosti

Plenky - leží­-li v nich někdo : nevinně nařčen

Plést - cop z vlasů : brzké spojení­

Plevel - pleti : bližní­m není­ každý, jen ten, kdo je vnitřně dobrý

Plí­ce - vypadnou ti z těla : tvá smrt

Plí­ce - ústy je vyplivovati : těžká nemoc

Plí­ce - na plí­ce churaví­š : předzvěst něčeho zlého

Plivat - krev : bohatství­

Plot - viděti zelený, živý : velké zmatky

Plot - viděti jej z latí­ : nebezpečí­

Plot - viděti : nepleť si své s cizí­m

Plot - přelézti jej : nebezpečí­ se vyhneš nebo ubrání­š

Plot - ležeti u něho : trampské toulání­

Plot - živý a jí­m se prodí­rati : zví­tězí­š pevnou vůlí­ nad tí­m, co se ti postaví­ do cesty

Plotna - viděti ji : hody

Plovárna - býti na ní­ : pozor na okradení­

Pluh - k orání­ viděti : brzká svatba

Plukovní­k - viděti ho : úspěch ve sporu

Pobuda - viděti ho : nestálost, toulky

Pocestný - v dešti : pení­ze

Počí­tat - Počí­tati : dobrý obchod

Podbí­rati - se, v palci : naděje na pení­ze

Podešev - ztratiti : dlouhá cesta

Podešev - nalézti : hádka

Podkova - viděti : brzká cesta

Podkova - koně kovati viděti : těžká, namáhavá práce

Podkova - Podkova : štěstí­

Podlaha - taneční­ podlaha : nebezpečí­

Podlaha - s parketami viděti, po ní­ choditi : slzy a radost zaží­ti

Podmáslí­ - pí­ti : nepří­jemnosti budou probí­rány

Podobizna - viděti vlastní­ : úraz

Podobizna - viděti jakoukoli : podvod a zklamání­

Podolek - lí­bati : pokoření­

Podolek - jí­m se utí­rati : někdo tě uhrane

Podomek - viděti ho : hrubé jednání­

Podpalky - viděti : úkladný požár

Podplácet - někoho : voliti nutné zlo

Podporu - bráti : přijde pomoc

Podsvinče - jí­sti : déletrvají­cí­ štěstí­

Podvazek - viděti : budeš mí­ti štěstí­ v lásce

Podzemí­ - viděti : pozor na plyn

Podzemí­ - spouštěti se tam otvorem : hrozí­ určité nebezpečí­

Podzemí­ - procházeti se jí­m : tí­seí˛

Pohanka - sí­ti ji : vypleniti hří­ch na dlouhý čas

Pohár - z něho pí­ti : dobré časy přicházejí­

Pohár - upustit : úzkostlivost

Pohár - stří­brný mí­ti : výhra, zisk

Pohár - rozbí­ti : úmrtí­ nepří­tele

Pohár - prázdný : nedostatek

Pohár - plný : blahobyt

Pohár - malovaný rozbí­ti : blí­zké neštěstí­

Pohlavek - dáti či dostati : různice

Pohovka - ležeti na ní­ : oddech nebo rekonvalescence

Pohřeb (Pohřbí­vání­) - zůčastnit se : pozdní­ sí˛atek, smrt pří­buzných nebo přátel

Pohřeb (Pohřbí­vání­) - viděti : smutek, nemoc, úmrtí­

Pohřeb (Pohřbí­vání­) - velmi chudý : nedostatek

Pohřeb (Pohřbí­vání­) - pří­tele : sí˛atek podle vlastní­ho rozhodnutí­

Pohřeb (Pohřbí­vání­) - průvod na něm : smrt

Pohřeb (Pohřbí­vání­) - mí­ti : pří­růstek do rodiny, pro svobodné brzká svatba

Pohřeb (Pohřbí­vání­) - chystat se na něj, ale pohřeb neviděti : radost nad něčí­m

Pohřeb (Pohřbí­vání­) - býti : zdraví­ a dlouhý život

Pohřeb (Pohřbí­vání­) - býti zaživa : velké nebezpečí­ hrozí­

Pohřeb (Pohřbí­vání­) - býti : Možná se chcete vrátit do bezpečí­, potřebujete úkryt, a to třeba podvědomě v mateřském lůně. Pokud však máte pocit, že nemůžete dýchat, možná se v reálném životě cí­tí­te být v pasti.

Pochodeí˛ - z nebe spadnouti viděti : bolení­ hlavy

Pochodeí˛ - uhasiti : zničení­ dobrých vztahů

Pochodeí˛ - sám ji rozsví­titi : odhalí­š jakési tajemství­

Pochodeí˛ - pochod s ní­ : pohřeb váženého člověka

Pochodeí˛ - nésti : zamilovat se

Pochodeí˛ - hoří­cí­ : nedobré zprávy

Pochodeí˛ - hořeti viděti : skrze temné věci k světlu přijí­ti

Poklad - vykopati : neštěstí­

Poklad - nají­ti : zklamané naděje, též starost s bohatství­m

Poklad - Kopati nějaký poklad aneb něco podobného : velké dědictví­

Pokladna - viděti toho, který ji spravuje : výpověď

Pokladna - stojí­-li v prázdné mí­stnosti : starosti

Pokladna - správcem pokladny býti : pocta

Pokladna - otevřenou ji viděti : dluhy a nesnáze

Poklop - Poklop : Viz: Ví­ko,

Poklop - na střeše : propouštění­

Pokoj - tmavý : hrob

Pokoj - prázdný : dluhy a chudoba

Pokoj - špinavý : hádky

Pokoj - krásný : rodinný život, též návštěva

Pokoj - Pokoj : tiché chvilky

Pokrývač - viděti ho : budeš hovořiti s vysoce postavenou osobou

Pokrývač - padají­cí­ dolů : vedoucí­ půjde do důchodu

Pokrývka - roztrhaná : nedostatky budou známy

Pokrývka - Pokrývka : skryté nedostatky

Pokušení­ - Pokušení­ : nechť rozum zví­tězí­ nad city

Pokuta - platiti : výhoda

Pole - zpustošené viděti : zarmoucenost

Pole - zorané : budoucí­ majetek

Pole - zelené : radost

Pole - ve žní­ch : mnoho práce s dobrým výdělkem

Pole - v plném květu : zdar ve statku

Pole - suché : smutek

Pole - s koukolem : někdo ti kazí­ práci nebo tě očerí˛uje

Pole - přes něj běžet nebo na koni jet : brzká zpráva v očekávání­

Pole - po sečení­ : přišel jsi pozdě

Pole - obdělávat, osévat, sázet : dobré k tomu, ženu přijmout, dí­tě zplodit

Pole - kroupami rozbité : špatné spekulace

Pole - jetelové pole kvetoucí­ : jiným budeš užitečný

Pole - jetelové pole : nadějná budoucnost

Pole - hezké zelené viděti : naděje na dobrý výdělek, štěstí­ v lásce a manželství­

Poleno - ští­pati : ztloustneš

Polévka - ze slepice jí­sti ji : šestinedělí­

Polévka - jí­sti ji : zkažený žaludek

Police - viděti ji : známá se bude vdávati, též podezření­

Pomazání­ - poslední­ pomazání­ : pozdavení­ a veselost

Pometlo - Pometlo : Viz: Koště,

Pometlo - viděti : utrhání­ na cti

Pomlázka - dostati ji nebo dávati : veselost z mrzutosti

Pomněnka - Pomněnka : Viz: Květiny,

Pomněnka - Pomněnka : stálé a užitečné přátelství­

Ponocný - viděti pí­ti : zaspání­

Ponocný - viděti ho : pozdní­ návrat

Popel - viděti : hořké zklamání­, urážka

Popel - hlavu jí­m si sypati : lí­tost nad sebou

Popem - ševcovským lepiti : rozchod

Poprava - viděti : pochybný výsledek v podnikání­

Poprava - viděti ji : rozchod s dobrým pří­telem

Popraviště - viděti : čest, pocta a zásluhy

Popraviště - viděti : chystá se něco nedobrého

Popraviště - býti na něm : veřejná hanba

Píłrek - viděti : oční­ choroba

Porce - rozdělovati : smrt blí­zkého pří­buzného

Porcelán - kupovati : lepší­ časy

Porod - viděti : do nesnází­ se dostati

Porod - porodní­ babku viděti : pro svobodné není­ dobře

Porod - porodní­ asistentku viděti, s ní­ mluviti : blí­ží­cí­ se štěstí­, odhalení­ tajemství­

Porod - porodit chlapce : štěstí­ ve všech záležitostech

Porod - porodit děvče : bolestivé zkušenosti při radosti a veselí­

Porod - nešťastný, při něm býti : ztráta, bolestné zneuctění­

Porod - šťastný, při něm býti : radost a štěstí­

Portrét - viděti : dlouhý život zobrazené osoby

Posada - slepičí­ : veselé klepy

Posádka - vojenská : pozor na čápa

Posluha - Posluha : spolehnutí­

Posluhovačka - Posluhovačka : nepoví­š, co neví­š

Postel - státi u postele : nemocný v domě

Postel - špinavou nebo nuznou viděti : nesnášenlivost

Postel - ležeti v ní­ : nemoc

Postel - hořeti viděti : neštěstí­, nemoc, smrt

Postel - hezkou viděti : štěstí­, soulad v manželství­

Postel - do které prší­ : prostopášnost

Postelový ohří­vač - Postelový ohří­vač : brzký sí˛atek

Postup - v úřadě : disciplinární­ vyšetřování­

Posví­cení­ - Posví­cení­ : veselost se rvačkou

Pot - z čela si utí­rati : námaha nad sí­lu

Pot - vypotiti se : uzdravení­ známého

Pot - studený si utí­rati : veliký strach

Potah - koí˛ský : manželství­, kde jsou oba dva poctivě zaměstnání­

Potápěč - Potápěč : věřitel ti pošle účet

Potěr - rybí­ : budeš mí­ti mnoho dětí­

Potkan - viděti potkany : hanba

Potok - vyschlý : chudoba a churavění­

Potok - s mnoha rybami : dobré dědictví­

Potok - rozvodněný viděti : růst majetku, ale také rychlý úbytek

Potok - krve viděti : nemoc s chrlení­m krve

Potok - kalný ve svém domě téci viděti : nemoc, zármutek

Potok - čistý ve svém domě téci viděti : znamená pří­růstek majetku, bohatství­

Potopit - se : exekuce

Potrat - vidět : předzvěst zklamání­

Potrat - prodělat : obávané zklamání­ se nedostaví­

Potrat - dí­těte : nové podnikaní­, nový čin, skutek

Potrat - Potrat : pro málo peněz zničená spekulace

Potrat - Potrat : pokud tento symbol nepředstavuje akutní­ varování­, je náznakem nejistoty plánů a podniknutí­ chybného kroku

Potrat - Potrat : neurotický sen, který svědčí­ o chorobném strachu ze života v důsledku nutkavých představ

Potýkat - se : nebezpečí­ života

Poupě - Poupě : láska přespří­liš mladých

Poustevna - v ní­ býti : nemoc, nebezpečí­

Poustevní­k - viděti : zármutek, starosti

Poustevní­k - viděti ho : z dobrých časů se tloustne

Poušť - ží­ti na ní­ : rozvod, ztráta dětí­

Pouta - nositi : nabí­dku úřadu dostati

Poutní­k (Poutní­ci) - poutnické mí­sto viděti : blaženost

Pouzdro - viděti, nebo mí­ti : ukradené se opět vrátí­

Povidla - jí­sti : dobré poří­zení­

Povodeí˛ - velkou viděti : se svým okolí­m nebo blí­zkými nesvornost zaží­ti

Povodeí˛ - Povodeí˛ : budeš obklopen bezcennými lidmi

Povří­slo - Povří­slo : sí˛atek starého muže s mladičkou

Pozdrav - Pozdrav : budeš pozván na hostinu a dobře přijat

Pozdraven (Pozdravení­) - vysoké osobnosti : předznamenává se pří­jemná návštěva

Pozdraven (Pozdravení­) - sám být pozdraven dětmi : šťastná událost v rodinném životě

Pozdraven (Pozdravení­) - osoby kterou nemáme rádi : znamená nepří­jemnou návštěvu

Pozdraven (Pozdravení­) - býti : je zlé

Pozdraven (Pozdravení­) - býti : smí­ří­š se se zapří­sáhlým nepří­telem

Pozdravit - někoho : mí­r

Pozor - dávati : možné vloupání­

Pozoun - slyšeti : slavnost, divadlo

Požár - viděti nebo cí­titi : nastávají­cí­ neštěstí­

Požár - který hoří­cí­ dům do dýmu a kouře zahalí­, : neštěstí­ všeho druhu

Požár - jasně plápolají­cí­, který jedno nebo ví­ce : ke slávě přijí­ti, hodně dobrého zaží­ti

Požehnání­ - Požehnání­ : vždy svatba, mimořádně i smrt některého z rodičů

Pracovat - Pracovat : úspěch v obchodech

Prádelní­k - Prádelní­k : domácí­ drby

Prádlo - mydliti : pomluvy špinavé

Práh - ze dřeva : pří­ští­ dobro

Práh - z kamene : tvé pří­ští­ bude pevné

Práh - přestoupit : pozvání­ nebo host

Práh - Práh : někam vstoupí­š

Prach - Prach : spor a menší­ ztráta peněz

Prapor - viděti : slavnost, též pří­sahati na něco

Prarodiče - viděti, s nimi mluviti : dobrou myšlenku uskutečniti

Princ - či princezna z pohádky, je viděti : dobrá budoucnost

Prkno - viděti : dobré obchody

Prkno - ležeti na něm : smrt

Prkno - hoblovati : pro někoho připravena rakev

Proboden - býti : strach a nebezpečí­

Proměnit - se v něco : smrt

Propast - viděti, do ní­ padati : rychlá záchrana z nebezpečí­

Prosba - zamí­tnutá : bude vyslyšena žádost

Prostěradlo - Prostěradlo : smrtelná nemoc

Prostitutku - viděti, nebo s ní­ mluviti : radostný den proží­ti, štěstí­

Proutek - Proutek : zakopaný poklad

Prs (Prsa) - zarostlá viděti : hodně štěstí­ v lásce

Prs (Prsa) - suchý, úzký : neplodnost

Prs (Prsa) - silná, zdravá viděti : stálému zdraví­ se těšiti

Prs (Prsa) - raněný, churavý : krátký život

Prs (Prsa) - poraněná mí­ti : pro staré zlé, pro mladé dobré

Prs (Prsa) - obnažiti : stydlivost

Prs (Prsa) - na kterých kojenec leží­, viděti : radost v manželství­

Prs (Prsa) - masitý : hodně synů

Prs (Prsa) - ženy viděti : pokračování­ lásky

Prskat - viděti někoho : trefí­š se do živého

Prst - ztratiti : znamená škodu

Prst - zavázaný : úraz v domácnosti

Prst - v ústech : stydlivost

Prst - ukazováček na rtech : nevyzrazuj

Prst - ukazováček na oku : výsměch

Prst - ukazováček : varování­

Prst - si spáliti : do pokušení­ se dostati

Prst - pět jich černých : vloupání­

Prst - pět jich : krádež

Prst - palec zasunutý do ostatní­ch sevřených pr : nic nečekej

Prst - palec mezi ukazováčkem a prostřední­kem : prokletí­

Prst - mí­ti je v páře : spiknutí­

Prst - hezký mí­ti : vážený, ctěný býti

Prst - do něj se ří­znouti a krev viděti : štěstí­ v lásce

Prsten - ztratiti : Neočekávaně najdeš nové přátele.

Prsten - ztratiti nebo darovati : utrpení­, churavění­

Prsten - ztratiti : milovnice tvá půjde za jiným

Prsten - ztratiti : manžel k manželce ztratí­ důvěru

Prsten - ztratit : přechodný rozchod s milým člověkem

Prsten - ztratí­-li ho svobodný : zůstane starým mládencem, dí­vka se neprovdá

Prsten - ztratí­-li ho muž : smrt manželky nebo syna

Prsten - ztratí­-li ho manželka : ztratí­ důvěru k manželovi

Prsten - zlomený : značí­ porušení­ věrnosti

Prsten - zlomený mí­ti : neštěstí­

Prsten - zlatý přelomený u svobodného : podří­zené mí­sto či ztráta majetku

Prsten - zlatý přelomený : těžká nemoc ženy

Prsten - zlatý nají­ti neb viděti : štěstí­

Prsten - zlatý nají­ti a na prst dáti : veliký úřad, v rodině syn

Prsten - zlatý na váhu kupovati : svatba nebo krása ženy podle krásy prstenu

Prsten - zlámaný : Loučení­ s milými lidmi tě zarmoutí­

Prsten - z něhož vypadl drahý kámen a byl nalezen : mí­r a pozdravení­

Prsten - z něhož vypadl drahý kámen : rodinné sváry nebo těžká nemoc

Prsten - z něhož nebyl drahý kámen nalezen : ztráta existence

Prsten - vidět : předzvěst pevného vztahu k jinému člověku

Prsten - tlačiti jej do vosku : smlouva

Prsten - stří­brný viděti : zisk

Prsten - stáhnout z prstu : nevěra bude mí­t zlé následky

Prsten - sejmouti a dáti někomu jinému : odstoupení­ mí­sta jinému

Prsten - sejmouti a dáti ho neznámému : odstoupení­ mí­sta jinému pod nátlakem

Prsten - prsten : svatba

Prsten - obdržeti : bí­da

Prsten - někomu darovat : vytoužené přátelství­ nebo milostný vztah se neuskuteční­

Prsten - navléci na prst : varuje před zamýšlenou nevěrou

Prsten - nají­ti se smaragdem : čest

Prsten - nají­ti s rubí­nem : dobře placené mí­sto

Prsten - nají­ti s drahokamem modrým : v domě radostné veselí­

Prsten - nají­ti s drahokamem žlutým : nemocná bohatá žena

Prsten - nají­t : zamilujete se

Prsten - kupovati : Tvé srdce se bude radovat, dostane-li z velké dálky zprávu.

Prsten - železný viděti : mnoho práce

Prsten - železný : Starost ti tí­ží­ srdce.

Prsten - drahocenný : Učiní­š výhodné spojení­.

Prsten - dostati : úctu zí­skati

Prsten - dostati darem : Někdo tě chce ošidit a využitkovat.

Prsten - dostat darem : najdete dobrého pří­tele nebo kamaráda nebo se vám splní­ nějaké milostné přání­

Prsten - dáti manželce, ona jej nechce : jeho smrt

Prsten - darovati : íšspěšná cesta leží­ jasně před tebou.

Prsten - darovati dí­vce : láska

Prsten - Prsten : hádky se svým okolí­m tě vyčerpávají­

Prsten - Prsten : dbejte opatrnosti a důkladné rozvahy ve vztazí­ch, po kterých pří­liš netouží­te

Prstýnek - ztratit (pro vdanou ženu) : znamená, že její­ muž je jí­ nevěrný a že je pod vlivem ženy, která ho může zničit

Prstýnek - ztratit : znamená ztrátu známostí­

Prstýnek - snubní­ : znamená výdaje

Prstýnek - prohlí­žet si zlatý : symbolizuje šťastné manželství­ či početnou rodinu

Prstýnek - prasklý : věšti rozluku s milovaným člověkem a smutek

Prstýnek - odebrat někomu svůj prstýnek : symbolizuje spory a sváry

Prstýnek - mosazný : symbolizuje nejistotu v zájmech

Prstýnek - kupovat : věští­ brzkou opětovanou lásku

Prstýnek - dostat (pro svobodné) : sdí­lenou lásku

Prstýnek - dostat (pro ženatého či vdanou) : věští­ věrnost a loajalitu

Průjem - mí­t : dobré zdraví­

Průjem - mí­t : Tvé štěstí­ je na nejlepší­ cestě.

Průjem - mí­t : přináší­ starosti, zármutek, utrpení­ a škodu

Průjem - mí­t : je předzvěstí­ dobrého zdraví­ a šťastného manželství­

Prut - na ryby : touha po poznání­

Pryčna - Pryčna : šetření­ úřední­, protokol i zatčení­

Přátelé - ztracení­ : vzdálený pří­tel myslí­ na tebe

Přátelé - zemřelí­ : pří­jemná zpráva z ciziny

Přátelé - býti s nimi vesele : blí­ží­ se loučení­

Přátelé - Přátelé : dbej na své zdraví­

Přehrada - Přehrada : symbolizuje vaše potlačené emoce

Přeplavit - se : přeložení­, též změna

Přeskočit - něco : nemilou věc obejí­ti

Přetrhnout - něco : konec lásky, přátelství­

Převrhnout - něco : mrzutost

Pří­boj - vln viděti : zdánlivé nebezpečí­

Přijí­mání­ - Přijí­mání­ : požehnání­ a štěstí­ v rodině

Pří­kop - přes něj skákati : zrada, nevěra

Pří­kop - přejí­ti po dřevěné lávce : vysměješ se tomu, kdo ti překáží­

Pří­kop - před hlubokým státi : nebezpečí­

Pří­kop - do něj spadnouti : pozor na lest

Pří­krov - černý : konec života

Pří­přež - Pří­přež : výpomoc v práci i v starostech

Pří­sahat - nebo pří­sahu viděti : složitý proces podstoupiti

Pří­štipek - Pří­štipek : okamžitá pomoc

Pří­tel - zesnulého viděti : neočekávaná novina, odložená svatba

Pří­tel - viděti, ví­tati : k slávě a poctám přijí­ti

Pří­tel - viděti pří­tele kterému se dobře daří­ : radostné zprávy nebo brzké setkání­ s nejbližší­mi

Pří­tel - viděti : dlouhý život

Pří­tel - vidět zesnulého : přináší­ nečekané novinky

Pří­tel - vidět ustaraného pří­tele : čeká tě smutek nebo nepří­liš vážná nemoc

Pří­tel - uraziti : pohrdání­ zakusiti

Pří­tel - umrlého viděti : radost

Pří­tel - stojí­cí­ na hoře : nečekané povýšení­ v práci, kvůli kterému budeš zanedbávat přátele a rodinu

Pří­tel - smát se sní­m : značí­ brzký rozchod s ní­m

Pří­tel - s ovázanou tváří­ : navázání­ nové známosti, která pro tebe skončí­ ztrátami a problémy

Pří­tel - s ní­m žertovati : roztržka

Pří­tel - přátelé ve zví­řecí­ podobě : znamená boj s nepřáteli, kteří­ tě chtějí­ odloučit od nejbližší­ch

Pří­tel - potkat ho : dobré

Pří­tel - potkat : věští­ nečekanou událost, která s sebou přinese neshody a smutek

Pří­tel - pomoci mu : člověk sám obdrží­ pomoc

Pří­tel - plačí­cí­ : starosti a neúspěchy nebo zklamání­ v podnikání­

Pří­tel - oblečený ve světlých barvách : odhalení­ informací­, které zapří­činili hádky a problémy

Pří­tel - navští­vit ho nebo ho potkat : značí­ srdečnost

Pří­tel - mrtví­ pří­tel : předpovědí­ brzkého sí˛atku

Pří­tel - mí­t starosti o něj : nemoci nebo neúspěch

Pří­tel - mí­t pří­tele : vydáte svá tajemství­

Pří­tel - loučit se s pří­telem : je předpovědí­ konfliktů a sporů se známými, je to rovněž znamení­ finanční­ch potí­ží­ a ztrát

Pří­tel - hádat se sní­m : značí­ nevěrnost pří­tele

Pří­tel - být pohromadě s ví­ce přáteli : předzvěst návštěvy lidí­, které rádi vidí­me

Pří­tel - Pří­tel : přátelství­, smutek

Pří­tel - Pří­tel : přátelé představují­ vlastní­ osobu, často ve smyslu bratra, dvojní­ka atd.

Pří­tel - Pří­tel : pro zamilované znamená štěstí­ a brzký sí˛atek

Pří­ze - zamotati : milého(ou) rozzlobiti

Pří­ze - viděti nebo mí­ti : tajné pletichy

Pří­ze - rozmotati : pochybnosti ztratiti

Pří­ze - odví­jeti : k marnotratnosti mí­ti sklony, tajemství­ odhaliti

Pří­ze - naví­jeti : lakomý býti

Pstruh - Pstruh : Viz: Ryba (y),

Pstruh - nebo ryby ve vodě viděti : radost a láska Váš život ozdobí­

Pstruh - chytati je : vychytralost

Pšenice - v snopech anebo vymlácená vezená domů : naděje na nalezení­ pokladu

Pšenice - prší­-li z oblak : veliké bohatství­

Pšenice - prší­-li na někoho nebo na jeho dům : nadmí­ru velké bohatství­

Pštros - Pštros : Viz: Pták,Ptáci,

Pštros - z něhož spadlo peří­ : aféra na vyšší­ch mí­stech

Pštros - viděti žena : její­ syn bude na ministerstvu

Pštros - strká-li hlavu do pí­sku : zlé státní­ finance

Pštros - mí­ti, ale zmizel : penze nebo ztráta zaměstnání­

Pták (ptáci) - Pták (ptáci) : Viz: Orel,špaček,Papoušek,Pštros,Skřivánek,Slaví­k,Sojka,Sokol,Sova,Vlaštovka,Volavka,Vrabec,Vrána,

Pták (ptáci) - ví­ce jich do domu přiletí­ : větší­ návštěva hostů

Pták (ptáci) - ví­ce jich do domu přiletělo a odletělo : někdo v domě zemře

Pták (ptáci) - Oškubané viděti : velký podvod v mí­stě

Pták (ptáci) - mláďata vybí­rati : zloději

Pták (ptáci) - lapati ho ve spaní­ : dostane se ti potřebné věci

Pták (ptáci) - jí­sti ho : pení­ze

Pták (ptáci) - jeho zob : dobré srdce

Pták (ptáci) - jeho vejce jí­sti : zhubnutí­

Pták (ptáci) - jeho peří­ nají­ti : menší­ pení­ze

Pták (ptáci) - jeho nohy : akt, který bude vyří­zen za dlouho

Pták (ptáci) - jeho lep (ptačí­ lep) : něco se na tebe lí­čí­

Pták (ptáci) - jeho hní­zdo : manželství­

Pták (ptáci) - dravý : škoda

Pták (ptáci) - černý, letí­cí­ : smuteční­ oznámení­

Puls - hmatati : horečka

Pumpa - rezavá : odepřená pomoc

Pumpa - čistiti ji : větší­ půjčka

Punčocha - svlékati : dobrý spánek

Punčocha - plésti ji : pletky

Punčocha - na okně : dary

Pupek - bolí­-li : zlé noviny

Puška - z ní­ stří­leti : zlehkomyslnět, marné naděje na zisk

Puška - s ní­ na lov jí­ti : nevěra

Puška - hezkou viděti : zamilovat se

Puškvorec - Puškvorec : zdravý žaludek

Putna - plná housek : budeš oběšen

Pyramida - viděti ji : náboženské taje a mystérie

Pytel - s prázdým viděti muže : zloděj přijde

Pytel - prázdný : dobré časy

Pytel - plný kostí­ : špatné obchody

Pytel - plný : zlé časy

Pytel - peněz viděti : šťastná budoucnost

Pytel - děravý : prodělek

Pytlák - Pytlák : nevěrnost

 


Najdi si vysněnou práci
Sníš o dobré práci? Svoji práci snů najdeš na www.DobraPrace.cz

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist