* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88250

Výkladů - 22915

Uživatelů - 13269

On-Line : 5
Celkem : 1426394

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zažíváte ?

Rodičovskou10.3%
Partnerskou9.2%
Sebelásku7.6%
Sexuální8%
Duchovní8%
Láska ke všemu27.8%
Láska ke každému29.1%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

O

Obálka - viděti ji : tajemno

Obálka - roztrhati ji : důležitá zpráva

Občerstvení - občerstviti se po chůzi : dovolená, též nenadálá

Oběd - jísti ve dvou : ženitba

Oběd - jísti v družině : výlet nebo schůze

Oběd - jísti sám : staromládenectví, staropanenství

Oběd - chystati : při vaření tě cosi zdrží

Obehrávati - někoho : lehce nabyté peníze, které se majitele nedrží

Oběsit - se : nemoc

Oběšenec - viděti : úctu získati

Oběšenec - viděti ho : štěstí

Oběšenec - býti oběšen : čest, povýšení, majetek

Oběšenec - býti : neštěstí

Obchod - vésti : namáhavý zisk

Obchodník - viděti ho : někdo tě ošidí

Obchodník - jeho knihy vésti : pro hlavu přesnost, pro úřady nepřesnost

Obchodník - býti jím : pozdrav předem každého, koho toho dne potkáš

Obilí - zralé k sečení : prací k bohatství

Obilí - zelené : radost a veselí

Obilí - vezené do domu vymlácené : rovněž ukryt poklad

Obilí - vezené do domu ve snopech : v domě je ukryt velký poklad

Obilí - sklízeti : hojný vádělek

Obilí - sekati : dobrá budoucnost

Obilí - prodávati : štěstí

Obilí - pršící na tebe nebo na dům : rovněž zbohatnutí

Obilí - pršící místo deště : nesmírné zbohatnutí

Obilí - mlátiti s málo zrny, ale s mnoha plevami : nikam se v tento čas nedopracuješ

Obilí - mlátiti : zbohatneš pouze usilovnou prací

Obilí - kupovati : nepokoj

Objímat - někoho : zrádná povaha neznámého člověka, štěstí, též rozloučení

Oblázek - Oblázek : Viz: Kamení,

Oblázek - zdvihnout : bohatství

Obleva - viděti ji : budeš mít úlevu, buď v chorobě nebo v jiné záležitosti

Obležení - viděti : mnoho psů i lva smrt

Obličej - Obličej : Viz: Tvář,

Obličej - zakrvavený : hrozná zlost

Obličej - příliš červený : nebezpečí mrtvice

Obličej - žlutý : závist

Obličej - bez nosu : smrt

Oblouk - Oblouk : překleneš spor, hádku, a to rozšafným jednáním

Obluda - Obluda : Viz: Strašidlo,Strašidla,

Obluda - viděti ji : střez se černých čar

Obnažit - se : ostudu zakusit

Obočí - vypadávání : neštěstí

Obočí - řídké u vdané ženy : rozvod

Obočí - řídké u panny : ztráta panenství

Obočí - řídké : ztráta nejmilejšího

Obočí - škaredé : neduh

Obočí - husté a černé : sňatek s žádanou

Obočí - holé : neoblíbenost

Obočí - černé viděti : zdraví

Obohacený - jím se viděti : chudoba

Obojek - míti : připoutání k nemilovanému

Obr - viděti : mocný nepřítel

Obrátit - se zády : konec přátelství či lásky

Obraz - vlastní dáti pryč, darovati : nesvornost, zrada

Obraz - viděti : falešnými přáteli zlákán, nebo sveden býti

Obraz - velký nebo špatný viděti : přátele najít, štěstí

Obraz - svatý zlatě rámovaný : budoucí zármutek

Obraz - svatý : veselí a radost

Obraz - nésti a rozbíti : blížící se neštěstí

Obraz - malovati viděti : ve své lásce vytrvat

Obraz - hezký viděti nebo míti : podveden býti

Obraz - hezké dívky viděti : znamená brzkou svatbu

Obraz - dostati darem : velká radost

Obrok - koním dávati : cesta

Obruč - bednářská : soudržnost

Obvaz - nositi : upevnění lásky

Obvaz - dělati : úraz

Obžínky - slaviti : zkouška dobře dopadne, budou též peníze za práci

Ocas - krátký viděti : krátké stáří

Ocas - koňský : vyznamenání vysoké

Ocas - dlouhý viděti : vysoké stáří

Ocel - Ocel : budeš jednati s člověkem bezohledným

Ocet - viděti : urazit se

Ocet - rozlíti : zle smýšlet

Ocet - píti : ztráta, domácí rozepře, nesvornost

Ocet - červený viděti : týrání nebo posměch zakusiti

Ocet - Ocet : zůstaneš na ocet

Ocílka - viděti ji : nabrus si jazyk

Očarován - býti : ztráty v obchodech

Očarován - býti : potká tě pěkné štěstí

Očerněn - býti : potká tě pěkné štěstí

Oči - Oči : Viz: Oko,

Oči - zakalené : pokušení nevěry, ale marné

Oči - vodu do nich pouštěti : pyšné srdce

Oči - vidět jen na jedno oko : někdy bezvěrec, někdy věřící

Oči - ti někdo prohlíží : oční choroba

Oči - sobě vyloupnouti : znamená zmaření nadějí, ztráta dobrých přátel

Oči - slzející míti : zlá budoucnost, ztráta tváře

Oči - slepým se viděti : zmar víry a krátkost bytí

Oči - přimhouřené viděti : nevěří se ti

Oči - překrásné míti : nabudeš pravdy a moudrosti

Oči - špatné míti : ztráta druha, nedostatek peněz

Oči - oční víčko velké a hezké : sláva a pocta

Oči - nudiživé léčiti lékem : pokání činiti

Oči - mnoho jich míti : zjeví se ti skrytá pravda

Oči - jednooký býti : jednostranně, ne dobře posuzuješ

Oči - šilhavé míti : ponížení

Oči - hezké míti : štěstí, bohatství

Oči - červené : oční neduh

Očichávat - Očichávati : dohadováním se dopátrati

Očistec - viděti : přichází trápení

Očkování - býti : nakažlivá choroba v zemi

Očumovat - Očumovati : něco koupíš

Oddavkám - býti přítomen : škodolibost

Oděv - Oděv : Viz: šaty,

Oděv - vzíti na sebe bílý, krásný a neposkvrněn : pozbytí nevole, soudů, nová radost

Oděv - velmi drahý, zelený : žena bude nábožná

Oděv - velmi drahý, nažloutlý : žena trochu nemocná

Oděv - velmi drahý, žlutý : žena bude bohatá, ale nehezká

Oděv - velmi drahý, červený : veselá žena

Oděv - velmi drahý, černý : žena bude smutná a hysterická

Oděv - velmi drahý, bílý : zdravá a milá žena

Oděv - velmi drahý : svatba

Oděv - v němž si libuješ, že je pohodlný : potkají tě radosti

Oděv - sušiti u ohně : konec tvým starostem

Oděv - strhneš ze sebe : žena se ti zpronevěří s jiným

Oděv - strhá z tebe jiný : ten je svůdcem tvé ženy

Oděv - shoří-li : ztratíš ženu

Oděv - roztrhaný sešíti a upraviti : zbavíš se všeho trápení

Oděv - roztrhaný : velké starosti

Oděv - plavati v oděvu : utrpíš velkou škodu

Oděv - ostrých barev : dostane se ti peněz skoupého člověka

Oděv - nový po vyprání : práce a těžkosti

Oděv - na sebe vzíti špinavý, umazaný : ze starosti do starosti

Oděv - mnišský si bráti : ztráta cti, chudoba ve stáří

Oděv - krásný soukenný, bavlněný nebo plátěný : peníze, které nebudou míti dlouhého trvání

Oděv - krásný míti hedvábný : zármutek

Oděv - krásný míti : čest, chvála a majetek

Oděv - koupiti : štěstí

Oděv - kordem nebo šavlí ho rozseká : úraz manželky

Oděv - hoří-li : velmi dlouhá nemoc

Oděv - žena na sebe mnišský bráti : ztratí čest

Oděv - bude ti ukraden : rozvod

Oděv - bláto z něho čistiti : odložení cesty

Oděv - aksamitový, zvláště červený : krásná žena

Oděv - aksamitový černý : s tou ženou přijde ale zármutek

Odjet - z domu : změna

Odkoupit - něco : mrzutosti

Odliv - moře : úbytek ctnosti z pevných zásad

Odměna - dostati ji : závist

Odměna - dáti : podpora příbuzných

Odměřovat - Odměřovati : puntičkářství

Odpadky - sbírati : ztracený syn

Odpadky - jísti : nouze následkem neuváženosti

Odpírat - si něco : spořivost

Odpočívat - Odpočívat : do nebezpečí se dostati

Odpočívat - Odpočívat : čeká tě těžká práce tělesná i duševní

Odrhovačka - zpívati slyšeti : známí přinesou nepříjemnosti

Odsouzený - k smrti býti : vysoké stáří

Odstrčit - někoho : vítězství dobra nad zlem

Odvázat - něco : nebezpečí úrazu, krádež

Oháňka - Oháňka : pochlebováním dráti se vpřed

Oharek - Oharek : dobro i zlo zatím v zárodku

Oheň - domu, města nebo pole : infekční nemoc v domě způsobí škody

Oheň - ztratiti : je špatné znamení

Oheň - zapáliti tak, že jasně hoří : zamilovati se tajně

Oheň - ve vlastním krbu vyhasnouti viděti : znamená smrtelnou nemoc

Oheň - uhasiti : znamená, že je třeba uložiti si předsevzetí

Oheň - úd hořící : ochuravění příbuzného

Oheň - před ním utíkati : nepříjemnosti

Oheň - ohnivé znamení na nebi viděti : drahota, vpád nepřítele, zlo všeho druhu

Oheň - oheň, vyrazí-li a spálí : zlé zarmoucení od toho, kdo stůně

Oheň - na pastvině viděti : šťastná budoucnost

Oheň - na něm vařiti : založení vlastní domácnosti

Oheň - mučení hořící pochodní od kata : zákeřná smrt

Oheň - míti jej a u něho se ohřívati : prosba a dosažení místa

Oheň - malý ve svém krbu hezky hořeti viděti : znamená bohatství

Oheň - jeho plamenem se spáliti : křivé nařčení

Oheň - jasně plápolající viděti : bezvýhradné štěstí, blahobyt, požehnání dětem

Oheň - hořící uhlí najíti : najdeš zlato

Oheň - hořící uhlí jísti bez dýmu a plamene : zbohatnutí podle možnosti

Oheň - hořící oděv : těžká nemoc

Oheň - hasiti oheň : odměna

Oheň - foukati oheň, do rukou : dary někomu posílati

Oheň - domu, města nebo pole bez plamene : dlouhotrvající infekce

Oheň - domu, města nebo pole : infekční nemoc v domě způsobí škody

Oheň - do něj padnouti : velká škoda, rozmrzelost

Oheň - břicho hořící : tyfus

Ohlášky - v kostele slyšeti : neoženíš se, nevdáš se

Ohlávka - nositi ji : v manželství býti pod pantoflem

Ohňostroj - viděti : štěstí

Ohňostroj - Ohňostroj : všechna sláva polní tráva

Ohrožován - býti : buď opatrný

Okap - státi pod okapem v dešti : mnoho peněz

Okno - z něj spadnouti : naznačuje soudní proces

Okno - vypadnouti z něho : budoucnost se nejeví příznivě

Okno - v zadní straně domu zářiti viděti : brzká ztráta příbuzného

Okno - v průčelí zářiti viděti : úmrtí příbuzného nebo známého

Okno - špinavé : nepořádky v domě

Okno - otevřené viděti : štěstí v domácnosti

Okno - okenní tabulku viděti : do složité situace se dostati

Okno - lézti jím : krádež

Okno - jím vylézati : neštěstí v obchodech

Okno - jím vstupovati : znamená dobré, přátelské přijetí

Okno - široké : dobře pořídíš

Okno - Okno : vrozená inteligence

Oko - Oko : Viz: Oči,

Oko - v srdci míti, sní-li se to vdově : chotě vzácného a bohatého dostaneš

Oko - v srdci míti, sní-li se to panně : totéž

Oko - v srdci míti : zboží , sláva a čest

Oko - slepotou poražen, panna : nikdy se neprovdá

Oko - slepotou poražen, žena vdaná : ovdoví a zakrátko zemře

Oko - slepotou být poražen : choroba a krátký věk

Oko - na chytání zvěře : úklady

Oko - kuří oko řezati : možná otrava

Oko - kuří oko míti : zahnání dlouhé chvíle

Oko - jeho hnutím přivolati starce : od toho dne štěstí míti budeš

Oko - jeho hnutím nepřítele přivolati : ten přítelem se stane

Oko - jeho hnutím někoho přivolati : odhalíš tajnost

Oko - jeho hnutím ženu přivolati : radost toho roku

Oko - jeho hnutím ženu nehezkou přivolati : zármutek toho roku

Okovy - viděti, jimi býti spoután : velké nepříjemnosti

Okurka (Okurky) - viděti ji : horoucí láska

Okurka (Okurky) - jísti nebo viděti : nemoc

Olej - jím se mazati : nemoc

Oloupen - býti : ztráta příbuzného

Olovo - viděti nebo míti : falešná žaloba

Olovo - roztaviti : těžké dny přijdou

Olovo - o něj se popáliti : v pokušení se ocitnouti

Olše - Olše : Viz: Strom,

Olše - Olše : tichá budoucnost

Oltář - zdobit : radost a štěstí

Oltář - zbožně se u něho modlit : splnění dlouho chovaných přání

Oltář - viděti : potěšení, radost

Oltář - vidět svatbu před oltářem : věští smutek nebo smrt v rodině

Oltář - vidět pro svobodné : brzké šťastné manželství, pro vdané a ženaté možný rozvod

Oltář - vidět kněze u oltáře : je znamením hádek a rodinných rozporů

Oltář - přistoupit k němu : varuje před nepříjemnostmi

Oltář - pro zamilované : je sen o oltáři varováním před rozchodem

Oltář - pěkně okrášlený viděti : radost

Oltář - Oltář : všeobecně je sen o oltáři varováním před různými druhy neštěstí

Oltář - Oltář : symbol oběti, přičemž může znamenat nadcházející oběť nebo naplnění vlastního štěstí

Oltář - Oltář : radost a potěšení

Omáčka - Omáčka : zbytečná obava o něco

Omráčen - býti : zpráva tě pobouří

Omrzliny - míti : je třeba opatrnosti ve všech obchodech

Oněmět - Oněměti : zpráva tě překvapí tak, že nebudeš schopen slova

Opakovati - něco : krátký dech

Opařiti - se : zisk a majetek s nebezpečím

Opasek - ztratiti : nedbalost v podnikání

Opasek - nositi, nový míti : slávu získati, brzké spojení

Opasek - najíti : důvěru si získati

Opat - v taláru viděti : mrzutost

Opice - zabíti je : zvítězíš nad nepřítelem

Opice - zabíti : přemůžeš nepřítele

Opice - viděti : velká nemoc, ale též štěstí v lásce

Opice - viděti : varuj se pochlebovačů

Opice - vidět ji šplhat : dobré vyhlídky v lásce

Opice - vidět ji hráti : hloupost tě pronásleduje

Opice - vidět : člověk je obklopen lichotníky, dává jim nezaslouženou důvěru

Opice - tančit viděti : dobrý kup

Opice - stádo opic : ponížení a nemoc přítele nebo někoho z rodiny, znamená také, že jsi obklopen falešnými lidmi

Opice - pro zamilované : varování před uzavřením manželství, protože se ve vyvoleném člověku zklameš

Opice - opice napodobující člověka : nemoc nebo starosti

Opice - obdrdžet darem : varování před pomluvami přátel

Opice - mnoho viděti : nepřátelé, kteří ti chtějí uškoditi

Opice - mluvit slyšeti : podvod

Opice - škádliti : máš nepřítele

Opice - hovořící : založení nové společnosti

Opice - hejno jich : o posměch se nestarej, dostaví se

Opice - být od ní kousnut : tvé city budou raněny

Opice - Opice : značí bezcharakterního člověka

Opice - Opice : vývin ve zralého člověka naráží na těžkosti

Opice - Opice : varuje před nebezpečným nepřítelem

Opilý - zdáti se jím : chlubil se, i když byl bohatý jen zdánlivě

Opilý - býti : vzrůst jmění

Opít - vodou : trápení a kontroly z nedůvěřivosti

Opít - se vínem : dosažení majetku a samostatnosti

Opíti - šampaňským : služba u vysoce postaveného muže

Oplatky - Oplatky : menší užitek

Opona - vytažená : svár

Opona - stažená : před domácí bouří

Opona - roztržená odshora dolů : veliká pravda

Opona - malovaná : obava před vraždou v domě

Opona - černá : zármutky

Opona - bílá, zelená, červená : opět klid a mír

Orat (Orati) - Orat (Orati) : za tvrdou práci hojná odměna

Orat (Orati) - Orat (Orati) : ucházeti se o nevěstu, zaslíbiti se muži

Orel - Orel : Viz: Pták,Ptáci,

Orel - vysoko kroužiti viděti : vysoko kroužiti viděti

Orel - střeliti : ztráta

Orel - sedící : smrt politického činitele

Orel - na své hlavě seděti viděti : úmrtí

Orel - míti ho : pevný úmysl

Orel - chytiti : výbuch zlosti

Orel - držeti jej a do domu nésti : povýšení, dobrý skutek

Ornát - oblékati : smrt

Ortel - slyšeti : dostane se ti spravedlivého zadostiučinění

Ořech (Ořechy) - seděti u stromu : neužitečná práce

Ořech (Ořechy) - plody jeho viděti : bohaté, ale lakomé představenstvo

Ořech (Ořechy) - kokosový ořech : cizincův poklad

Ořech (Ořechy) - jejich jádra jísti : lakomcovy peníze budou tvoje

Ořech (Ořechy) - je kamenem rozbíjeti : lakomcovy peníze budou tvé, až po soudu

Oříšky - Lískové louskati : velký zisk

Oříšky - lískové : tajná láska

Oříšky - kupa jich : předstíraná láska

Oříšky - burské oříšky : laciné živobytí

Osel - viděti : v lásce věrnost a vstřícnost, vzkvétající obchody, ale i roztržka

Oko - v srdci míti, sní-li se to panně : totéž

Oko - v srdci míti : zboží , sláva a čest

Oko - slepotou poražen, panna : nikdy se neprovdá

Oko - slepotou poražen, žena vdaná : ovdoví a zakrátko zemře

Oko - slepotou být poražen : choroba a krátký věk

Oko - na chytání zvěře : úklady

Oko - kuří oko řezati : možná otrava

Oko - kuří oko míti : zahnání dlouhé chvíle

Oko - jeho hnutím přivolati starce : od toho dne štěstí míti budeš

Oko - jeho hnutím nepřítele přivolati : ten přítelem se stane

Oko - jeho hnutím někoho přivolati : odhalíš tajnost

Oko - jeho hnutím ženu přivolati : radost toho roku

Oko - jeho hnutím ženu nehezkou přivolati : zármutek toho roku

Okovy - viděti, jimi býti spoután : velké nepříjemnosti

Okurka (Okurky) - viděti ji : horoucí láska

Okurka (Okurky) - jísti nebo viděti : nemoc

Olej - jím se mazati : nemoc

Oloupen - býti : ztráta příbuzného

Olovo - viděti nebo míti : falešná žaloba

Olovo - roztaviti : těžké dny přijdou

Olovo - o něj se popáliti : v pokušení se ocitnouti

Olše - Olše : Viz: Strom,

Olše - Olše : tichá budoucnost

Oltář - zdobit : radost a štěstí

Oltář - zbožně se u něho modlit : splnění dlouho chovaných přání

Oltář - viděti : potěšení, radost

Oltář - vidět svatbu před oltářem : věští smutek nebo smrt v rodině

Oltář - vidět pro svobodné : brzké šťastné manželství, pro vdané a ženaté možný rozvod

Oltář - vidět kněze u oltáře : je znamením hádek a rodinných rozporů

Oltář - přistoupit k němu : varuje před nepříjemnostmi

Oltář - pro zamilované : je sen o oltáři varováním před rozchodem

Oltář - pěkně okrášlený viděti : radost

Oltář - Oltář : všeobecně je sen o oltáři varováním před různými druhy neštěstí

Oltář - Oltář : symbol oběti, přičemž může znamenat nadcházející oběť nebo naplnění vlastního štěstí

Oltář - Oltář : radost a potěšení

Omáčka - Omáčka : zbytečná obava o něco

Omráčen - býti : zpráva tě pobouří

Omrzliny - míti : je třeba opatrnosti ve všech obchodech

Oněmět - Oněměti : zpráva tě překvapí tak, že nebudeš schopen slova

Opakovat - něco : krátký dech

Opařit - se : zisk a majetek s nebezpečím

Opasek - ztratiti : nedbalost v podnikání

Opasek - nositi, nový míti : slávu získati, brzké spojení

Opasek - najíti : důvěru si získati

Opat - v taláru viděti : mrzutost

Opice - zabíti je : zvítězíš nad nepřítelem

Opice - zabíti : přemůžeš nepřítele

Opice - viděti : velká nemoc, ale též štěstí v lásce

Opice - viděti : varuj se pochlebovačů

Opice - vidět ji šplhat : dobré vyhlídky v lásce

Opice - vidět ji hráti : hloupost tě pronásleduje

Opice - vidět : člověk je obklopen lichotníky, dává jim nezaslouženou důvěru

Opice - tančit viděti : dobrý kup

Opice - stádo opic : ponížení a nemoc přítele nebo někoho z rodiny, znamená také, že jsi obklopen falešnými lidmi

Opice - pro zamilované : varování před uzavřením manželství, protože se ve vyvoleném člověku zklameš

Opice - opice napodobující člověka : nemoc nebo starosti

Opice - obdrdžet darem : varování před pomluvami přátel

Opice - mnoho viděti : nepřátelé, kteří ti chtějí uškoditi

Opice - mluvit slyšeti : podvod

Opice - škádliti : máš nepřítele

Opice - hovořící : založení nové společnosti

Opice - hejno jich : o posměch se nestarej, dostaví se

Opice - být od ní kousnut : tvé city budou raněny

Opice - Opice : značí bezcharakterního člověka

Opice - Opice : vývin ve zralého člověka naráží na těžkosti

Opice - Opice : varuje před nebezpečným nepřítelem

Opilý - zdáti se jím : chlubil se, i když byl bohatý jen zdánlivě

Opilý - býti : vzrůst jmění

Opít - vodou : trápení a kontroly z nedůvěřivosti

Opít - se vínem : dosažení majetku a samostatnosti

Opít - šampaňským : služba u vysoce postaveného muže

Oplatky - Oplatky : menší užitek

Opona - vytažená : svár

Opona - stažená : před domácí bouří

Opona - roztržená odshora dolů : veliká pravda

Opona - malovaná : obava před vraždou v domě

Opona - černá : zármutky

Opona - bílá, zelená, červená : opět klid a mír

Orat (Orati) - Orat (Orati) : za tvrdou práci hojná odměna

Orat (Orati) - Orat (Orati) : ucházeti se o nevěstu, zaslíbiti se muži

Orel - Orel : Viz: Pták,Ptáci,

Orel - vysoko kroužiti viděti : vysoko kroužiti viděti

Orel - střeliti : ztráta

Orel - sedící : smrt politického činitele

Orel - na své hlavě seděti viděti : úmrtí

Orel - míti ho : pevný úmysl

Orel - chytiti : výbuch zlosti

Orel - držeti jej a do domu nésti : povýšení, dobrý skutek

Ornát - oblékati : smrt

Ortel - slyšeti : dostane se ti spravedlivého zadostiučinění

Ořech (Ořechy) - seděti u stromu : neužitečná práce

Ořech (Ořechy) - plody jeho viděti : bohaté, ale lakomé představenstvo

Ořech (Ořechy) - kokosový ořech : cizincův poklad

Ořech (Ořechy) - jejich jádra jísti : lakomcovy peníze budou tvoje

Ořech (Ořechy) - je kamenem rozbíjeti : lakomcovy peníze budou tvé, až po soudu

Oříšky - Lískové louskati : velký zisk

Oříšky - lískové : tajná láska

Oříšky - kupa jich : předstíraná láska

Oříšky - burské oříšky : laciné živobytí

Osel - viděti : v lásce věrnost a vstřícnost, vzkvétající obchody, ale i roztržka

Osel - viděti ho : pomalu do práce, pomalu z práce

Osel - oslí uši míti : služebnost, poddanství

Osel - naloženého viděti : vzrůst bohatství, úspěšné podnikání, všestranná úcta

Osel - na něm jeti : pomalu a jistě se k cíli přibližovati

Osel - křičeti slyšeti : škody a potíže

Osel - koupiti : spořivost, zisk

Osel - černý : štěstí

Osel - bílý : užitek

Oslepnout - Oslepnouti : do nebezpečí přijíti

Osoba - Osoba : Viz: Člověk

Osoba - padlá, viděti ji : veselé chvíle

Osobnost - odstoupení vysoké osobnosti : nové aféry

Ostrov - viděti, na něm se nacházeti : na přátele se moci spolehnouti

Ostrov - v záři : zvítězíš sám nad sebou

Ostrov - v bouři : spoléhej sám na sebe

Ostrov - plný divoké zvěře : pozor na vlastní vášně

Ostrov - Ostrov : osamění

Ostřit - něco : propukne hádka

Otčenáš - se modliti : jistá ochrana

Otec - otcem býti : rychlá veselka v budoucnosti

Otep - slámy : nic z toho nepodnikej

Otep - sena : vše se zdaří

Otloukati - Otloukati : dotěrná žádostivost

Otok (Oteklý) - otok měkký mít na sobě : nález nebo výhra peněz, které se utratí

Otok (Oteklý) - býti plný neštovic a vředů : jedině s obilím zbohatneš

Otok (Oteklý) - býti : nález nebo výhra větších peněz

Otruba (Otruby) - jísti : hlad

Otruba (Otruby) - Otruba (Otruby) : dlouhá práce, brzký konec

Otvírati - něco : vyzvídati

Ovád - nebo sršně viděti : zpráva, která Vám hodně neklidu přinese

Ovce - ztratiti : ztráta manželky

Ovce - v krvi zabité najíti : smrt nevinně odsouzeného

Ovce - prodati za zlato : rozvod soudní

Ovce - ostříhaná : nedostane se ti více podpory

Ovce - najíti : získati peníze prostřednictvím manželky, jsi-li svoboden, tedy svatbou

Ovce - mnoho jich zahynouti : majetek do dražby

Ovce - jich dojných mnoho míti : veliké hospodářství

Ovoce - viděti : nastávají nepříjemnosti

Ovoce - trhati z nachýleného stromu : nenadálé, jisté bohatství

Ovoce - sladké viděti, nebo jísti : štěstí, bohatství

Ovoce - padavky sbírati : peníze získané bez práce a námahy

Ovoce - olivové ovoce jísti : usmíření

Ovoce - kyselé viděti, nebo jísti : neštěstí, nemoc

Ovoce - česati zralé a krásné : bohatá a krásná žena

Ovoce - česati v čase zralosti : vážné onemocnění

Ovoce - česati trpké : zármutek

Ovoce - česati sladké : radost a smích

Ovoce - česati nezralé : marná snaha, tu ženu nedostaneš

Ovoce - česati nažloutlé : nemoc

Ovoce - česati : majetek se zvětší

 


Markýzy od Climastylu
Naše markýzy zastíní vaši pergolu či zahrádku. To bude pohodička.

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist