* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88383

Výkladů - 18853

Uživatelů - 13269

On-Line : 2
Celkem :

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zaží­váte ?

Rodičovskou10.8%
Partnerskou9.4%
Sebelásku7.9%
Sexuální­8.4%
Duchovní­8.6%
Láska ke všemu26.6%
Láska ke každému28.2%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

O

Obálka - viděti ji : tajemno

Obálka - roztrhati ji : důležitá zpráva

Občerstvení­ - občerstviti se po chůzi : dovolená, též nenadálá

Oběd - jí­sti ve dvou : ženitba

Oběd - jí­sti v družině : výlet nebo schůze

Oběd - jí­sti sám : staromládenectví­, staropanenství­

Oběd - chystati : při vaření­ tě cosi zdrží­

Obehrávati - někoho : lehce nabyté pení­ze, které se majitele nedrží­

Oběsit - se : nemoc

Oběšenec - viděti : úctu zí­skati

Oběšenec - viděti ho : štěstí­

Oběšenec - býti oběšen : čest, povýšení­, majetek

Oběšenec - býti : neštěstí­

Obchod - vésti : namáhavý zisk

Obchodní­k - viděti ho : někdo tě ošidí­

Obchodní­k - jeho knihy vésti : pro hlavu přesnost, pro úřady nepřesnost

Obchodní­k - býti jí­m : pozdrav předem každého, koho toho dne potkáš

Obilí­ - zralé k sečení­ : prací­ k bohatství­

Obilí­ - zelené : radost a veselí­

Obilí­ - vezené do domu vymlácené : rovněž ukryt poklad

Obilí­ - vezené do domu ve snopech : v domě je ukryt velký poklad

Obilí­ - sklí­zeti : hojný vádělek

Obilí­ - sekati : dobrá budoucnost

Obilí­ - prodávati : štěstí­

Obilí­ - prší­cí­ na tebe nebo na dům : rovněž zbohatnutí­

Obilí­ - prší­cí­ mí­sto deště : nesmí­rné zbohatnutí­

Obilí­ - mlátiti s málo zrny, ale s mnoha plevami : nikam se v tento čas nedopracuješ

Obilí­ - mlátiti : zbohatneš pouze usilovnou prací­

Obilí­ - kupovati : nepokoj

Objí­mat - někoho : zrádná povaha neznámého člověka, štěstí­, též rozloučení­

Oblázek - Oblázek : Viz: Kamení­,

Oblázek - zdvihnout : bohatství­

Obleva - viděti ji : budeš mí­t úlevu, buď v chorobě nebo v jiné záležitosti

Obležení­ - viděti : mnoho psů i lva smrt

Obličej - Obličej : Viz: Tvář,

Obličej - zakrvavený : hrozná zlost

Obličej - pří­liš červený : nebezpečí­ mrtvice

Obličej - žlutý : závist

Obličej - bez nosu : smrt

Oblouk - Oblouk : překleneš spor, hádku, a to rozšafným jednání­m

Obluda - Obluda : Viz: Strašidlo,Strašidla,

Obluda - viděti ji : střez se černých čar

Obnažit - se : ostudu zakusit

Obočí­ - vypadávání­ : neštěstí­

Obočí­ - ří­dké u vdané ženy : rozvod

Obočí­ - ří­dké u panny : ztráta panenství­

Obočí­ - ří­dké : ztráta nejmilejší­ho

Obočí­ - škaredé : neduh

Obočí­ - husté a černé : sí˛atek s žádanou

Obočí­ - holé : neoblí­benost

Obočí­ - černé viděti : zdraví­

Obohacený - jí­m se viděti : chudoba

Obojek - mí­ti : připoutání­ k nemilovanému

Obr - viděti : mocný nepří­tel

Obrátit - se zády : konec přátelství­ či lásky

Obraz - vlastní­ dáti pryč, darovati : nesvornost, zrada

Obraz - viděti : falešnými přáteli zlákán, nebo sveden býti

Obraz - velký nebo špatný viděti : přátele nají­t, štěstí­

Obraz - svatý zlatě rámovaný : budoucí­ zármutek

Obraz - svatý : veselí­ a radost

Obraz - nésti a rozbí­ti : blí­ží­cí­ se neštěstí­

Obraz - malovati viděti : ve své lásce vytrvat

Obraz - hezký viděti nebo mí­ti : podveden býti

Obraz - hezké dí­vky viděti : znamená brzkou svatbu

Obraz - dostati darem : velká radost

Obrok - koní­m dávati : cesta

Obruč - bednářská : soudržnost

Obvaz - nositi : upevnění­ lásky

Obvaz - dělati : úraz

Obží­nky - slaviti : zkouška dobře dopadne, budou též pení­ze za práci

Ocas - krátký viděti : krátké stáří­

Ocas - koí˛ský : vyznamenání­ vysoké

Ocas - dlouhý viděti : vysoké stáří­

Ocel - Ocel : budeš jednati s člověkem bezohledným

Ocet - viděti : urazit se

Ocet - rozlí­ti : zle smýšlet

Ocet - pí­ti : ztráta, domácí­ rozepře, nesvornost

Ocet - červený viděti : týrání­ nebo posměch zakusiti

Ocet - Ocet : zůstaneš na ocet

Ocí­lka - viděti ji : nabrus si jazyk

Očarován - býti : ztráty v obchodech

Očarován - býti : potká tě pěkné štěstí­

Očerněn - býti : potká tě pěkné štěstí­

Oči - Oči : Viz: Oko,

Oči - zakalené : pokušení­ nevěry, ale marné

Oči - vodu do nich pouštěti : pyšné srdce

Oči - vidět jen na jedno oko : někdy bezvěrec, někdy věří­cí­

Oči - ti někdo prohlí­ží­ : oční­ choroba

Oči - sobě vyloupnouti : znamená zmaření­ nadějí­, ztráta dobrých přátel

Oči - slzejí­cí­ mí­ti : zlá budoucnost, ztráta tváře

Oči - slepým se viděti : zmar ví­ry a krátkost bytí­

Oči - přimhouřené viděti : nevěří­ se ti

Oči - překrásné mí­ti : nabudeš pravdy a moudrosti

Oči - špatné mí­ti : ztráta druha, nedostatek peněz

Oči - oční­ ví­čko velké a hezké : sláva a pocta

Oči - nudiživé léčiti lékem : pokání­ činiti

Oči - mnoho jich mí­ti : zjeví­ se ti skrytá pravda

Oči - jednooký býti : jednostranně, ne dobře posuzuješ

Oči - šilhavé mí­ti : poní­žení­

Oči - hezké mí­ti : štěstí­, bohatství­

Oči - červené : oční­ neduh

Očichávat - Očichávati : dohadování­m se dopátrati

Očistec - viděti : přichází­ trápení­

Očkování­ - býti : nakažlivá choroba v zemi

Očumovat - Očumovati : něco koupí­š

Oddavkám - býti pří­tomen : škodolibost

Oděv - Oděv : Viz: šaty,

Oděv - vzí­ti na sebe bí­lý, krásný a neposkvrněn : pozbytí­ nevole, soudů, nová radost

Oděv - velmi drahý, zelený : žena bude nábožná

Oděv - velmi drahý, nažloutlý : žena trochu nemocná

Oděv - velmi drahý, žlutý : žena bude bohatá, ale nehezká

Oděv - velmi drahý, červený : veselá žena

Oděv - velmi drahý, černý : žena bude smutná a hysterická

Oděv - velmi drahý, bí­lý : zdravá a milá žena

Oděv - velmi drahý : svatba

Oděv - v němž si libuješ, že je pohodlný : potkají­ tě radosti

Oděv - sušiti u ohně : konec tvým starostem

Oděv - strhneš ze sebe : žena se ti zpronevěří­ s jiným

Oděv - strhá z tebe jiný : ten je svůdcem tvé ženy

Oděv - shoří­-li : ztratí­š ženu

Oděv - roztrhaný seší­ti a upraviti : zbaví­š se všeho trápení­

Oděv - roztrhaný : velké starosti

Oděv - plavati v oděvu : utrpí­š velkou škodu

Oděv - ostrých barev : dostane se ti peněz skoupého člověka

Oděv - nový po vyprání­ : práce a těžkosti

Oděv - na sebe vzí­ti špinavý, umazaný : ze starosti do starosti

Oděv - mnišský si bráti : ztráta cti, chudoba ve stáří­

Oděv - krásný soukenný, bavlněný nebo plátěný : pení­ze, které nebudou mí­ti dlouhého trvání­

Oděv - krásný mí­ti hedvábný : zármutek

Oděv - krásný mí­ti : čest, chvála a majetek

Oděv - koupiti : štěstí­

Oděv - kordem nebo šavlí­ ho rozseká : úraz manželky

Oděv - hoří­-li : velmi dlouhá nemoc

Oděv - žena na sebe mnišský bráti : ztratí­ čest

Oděv - bude ti ukraden : rozvod

Oděv - bláto z něho čistiti : odložení­ cesty

Oděv - aksamitový, zvláště červený : krásná žena

Oděv - aksamitový černý : s tou ženou přijde ale zármutek

Odjet - z domu : změna

Odkoupit - něco : mrzutosti

Odliv - moře : úbytek ctnosti z pevných zásad

Odměna - dostati ji : závist

Odměna - dáti : podpora pří­buzných

Odměřovat - Odměřovati : puntičkářství­

Odpadky - sbí­rati : ztracený syn

Odpadky - jí­sti : nouze následkem neuváženosti

Odpí­rat - si něco : spořivost

Odpočí­vat - Odpočí­vat : do nebezpečí­ se dostati

Odpočí­vat - Odpočí­vat : čeká tě těžká práce tělesná i duševní­

Odrhovačka - zpí­vati slyšeti : známí­ přinesou nepří­jemnosti

Odsouzený - k smrti býti : vysoké stáří­

Odstrčit - někoho : ví­tězství­ dobra nad zlem

Odvázat - něco : nebezpečí­ úrazu, krádež

Oháí˛ka - Oháí˛ka : pochlebování­m dráti se vpřed

Oharek - Oharek : dobro i zlo zatí­m v zárodku

Oheí˛ - domu, města nebo pole : infekční­ nemoc v domě způsobí­ škody

Oheí˛ - ztratiti : je špatné znamení­

Oheí˛ - zapáliti tak, že jasně hoří­ : zamilovati se tajně

Oheí˛ - ve vlastní­m krbu vyhasnouti viděti : znamená smrtelnou nemoc

Oheí˛ - uhasiti : znamená, že je třeba uložiti si předsevzetí­

Oheí˛ - úd hoří­cí­ : ochuravění­ pří­buzného

Oheí˛ - před ní­m utí­kati : nepří­jemnosti

Oheí˛ - ohnivé znamení­ na nebi viděti : drahota, vpád nepří­tele, zlo všeho druhu

Oheí˛ - oheí˛, vyrazí­-li a spálí­ : zlé zarmoucení­ od toho, kdo stůně

Oheí˛ - na pastvině viděti : šastná budoucnost

Oheí˛ - na něm vařiti : založení­ vlastní­ domácnosti

Oheí˛ - mučení­ hoří­cí­ pochodní­ od kata : zákeřná smrt

Oheí˛ - mí­ti jej a u něho se ohří­vati : prosba a dosažení­ mí­sta

Oheí˛ - malý ve svém krbu hezky hořeti viděti : znamená bohatství­

Oheí˛ - jeho plamenem se spáliti : křivé nařčení­

Oheí˛ - jasně plápolají­cí­ viděti : bezvýhradné štěstí­, blahobyt, požehnání­ dětem

Oheí˛ - hoří­cí­ uhlí­ nají­ti : najdeš zlato

Oheí˛ - hoří­cí­ uhlí­ jí­sti bez dýmu a plamene : zbohatnutí­ podle možnosti

Oheí˛ - hoří­cí­ oděv : těžká nemoc

Oheí˛ - hasiti oheí˛ : odměna

Oheí˛ - foukati oheí˛, do rukou : dary někomu posí­lati

Oheí˛ - domu, města nebo pole bez plamene : dlouhotrvají­cí­ infekce

Oheí˛ - domu, města nebo pole : infekční­ nemoc v domě způsobí­ škody

Oheí˛ - do něj padnouti : velká škoda, rozmrzelost

Oheí˛ - břicho hoří­cí­ : tyfus

Ohlášky - v kostele slyšeti : neožení­š se, nevdᚠse

Ohlávka - nositi ji : v manželství­ býti pod pantoflem

Ohí˛ostroj - viděti : štěstí­

Ohí˛ostroj - Ohí˛ostroj : všechna sláva polní­ tráva

Ohrožován - býti : buď opatrný

Okap - státi pod okapem v dešti : mnoho peněz

Okno - z něj spadnouti : naznačuje soudní­ proces

Okno - vypadnouti z něho : budoucnost se nejeví­ pří­znivě

Okno - v zadní­ straně domu zářiti viděti : brzká ztráta pří­buzného

Okno - v průčelí­ zářiti viděti : úmrtí­ pří­buzného nebo známého

Okno - špinavé : nepořádky v domě

Okno - otevřené viděti : štěstí­ v domácnosti

Okno - okenní­ tabulku viděti : do složité situace se dostati

Okno - lézti jí­m : krádež

Okno - jí­m vylézati : neštěstí­ v obchodech

Okno - jí­m vstupovati : znamená dobré, přátelské přijetí­

Okno - široké : dobře poří­dí­š

Okno - Okno : vrozená inteligence

Oko - Oko : Viz: Oči,

Oko - v srdci mí­ti, sní­-li se to vdově : chotě vzácného a bohatého dostaneš

Oko - v srdci mí­ti, sní­-li se to panně : totéž

Oko - v srdci mí­ti : zboží­ , sláva a čest

Oko - slepotou poražen, panna : nikdy se neprovdá

Oko - slepotou poražen, žena vdaná : ovdoví­ a zakrátko zemře

Oko - slepotou být poražen : choroba a krátký věk

Oko - na chytání­ zvěře : úklady

Oko - kuří­ oko řezati : možná otrava

Oko - kuří­ oko mí­ti : zahnání­ dlouhé chví­le

Oko - jeho hnutí­m přivolati starce : od toho dne štěstí­ mí­ti budeš

Oko - jeho hnutí­m nepří­tele přivolati : ten pří­telem se stane

Oko - jeho hnutí­m někoho přivolati : odhalí­š tajnost

Oko - jeho hnutí­m ženu přivolati : radost toho roku

Oko - jeho hnutí­m ženu nehezkou přivolati : zármutek toho roku

Okovy - viděti, jimi býti spoután : velké nepří­jemnosti

Okurka (Okurky) - viděti ji : horoucí­ láska

Okurka (Okurky) - jí­sti nebo viděti : nemoc

Olej - jí­m se mazati : nemoc

Oloupen - býti : ztráta pří­buzného

Olovo - viděti nebo mí­ti : falešná žaloba

Olovo - roztaviti : těžké dny přijdou

Olovo - o něj se popáliti : v pokušení­ se ocitnouti

Olše - Olše : Viz: Strom,

Olše - Olše : tichá budoucnost

Oltář - zdobit : radost a štěstí­

Oltář - zbožně se u něho modlit : splnění­ dlouho chovaných přání­

Oltář - viděti : potěšení­, radost

Oltář - vidět svatbu před oltářem : věští­ smutek nebo smrt v rodině

Oltář - vidět pro svobodné : brzké šastné manželství­, pro vdané a ženaté možný rozvod

Oltář - vidět kněze u oltáře : je znamení­m hádek a rodinných rozporů

Oltář - přistoupit k němu : varuje před nepří­jemnostmi

Oltář - pro zamilované : je sen o oltáři varování­m před rozchodem

Oltář - pěkně okrášlený viděti : radost

Oltář - Oltář : všeobecně je sen o oltáři varování­m před různými druhy neštěstí­

Oltář - Oltář : symbol oběti, přičemž může znamenat nadcházejí­cí­ obě nebo naplnění­ vlastní­ho štěstí­

Oltář - Oltář : radost a potěšení­

Omáčka - Omáčka : zbytečná obava o něco

Omráčen - býti : zpráva tě pobouří­

Omrzliny - mí­ti : je třeba opatrnosti ve všech obchodech

Oněmět - Oněměti : zpráva tě překvapí­ tak, že nebudeš schopen slova

Opakovati - něco : krátký dech

Opařiti - se : zisk a majetek s nebezpečí­m

Opasek - ztratiti : nedbalost v podnikání­

Opasek - nositi, nový mí­ti : slávu zí­skati, brzké spojení­

Opasek - nají­ti : důvěru si zí­skati

Opat - v taláru viděti : mrzutost

Opice - zabí­ti je : zví­tězí­š nad nepří­telem

Opice - zabí­ti : přemůžeš nepří­tele

Opice - viděti : velká nemoc, ale též štěstí­ v lásce

Opice - viděti : varuj se pochlebovačů

Opice - vidět ji šplhat : dobré vyhlí­dky v lásce

Opice - vidět ji hráti : hloupost tě pronásleduje

Opice - vidět : člověk je obklopen lichotní­ky, dává jim nezaslouženou důvěru

Opice - tančit viděti : dobrý kup

Opice - stádo opic : poní­žení­ a nemoc pří­tele nebo někoho z rodiny, znamená také, že jsi obklopen falešnými lidmi

Opice - pro zamilované : varování­ před uzavření­m manželství­, protože se ve vyvoleném člověku zklameš

Opice - opice napodobují­cí­ člověka : nemoc nebo starosti

Opice - obdrdžet darem : varování­ před pomluvami přátel

Opice - mnoho viděti : nepřátelé, kteří­ ti chtějí­ uškoditi

Opice - mluvit slyšeti : podvod

Opice - škádliti : mᚠnepří­tele

Opice - hovoří­cí­ : založení­ nové společnosti

Opice - hejno jich : o posměch se nestarej, dostaví­ se

Opice - být od ní­ kousnut : tvé city budou raněny

Opice - Opice : značí­ bezcharakterní­ho člověka

Opice - Opice : vývin ve zralého člověka naráží­ na těžkosti

Opice - Opice : varuje před nebezpečným nepří­telem

Opilý - zdáti se jí­m : chlubil se, i když byl bohatý jen zdánlivě

Opilý - býti : vzrůst jmění­

Opí­t - vodou : trápení­ a kontroly z nedůvěřivosti

Opí­t - se ví­nem : dosažení­ majetku a samostatnosti

Opí­ti - šampaí˛ským : služba u vysoce postaveného muže

Oplatky - Oplatky : menší­ užitek

Opona - vytažená : svár

Opona - stažená : před domácí­ bouří­

Opona - roztržená odshora dolů : veliká pravda

Opona - malovaná : obava před vraždou v domě

Opona - černá : zármutky

Opona - bí­lá, zelená, červená : opět klid a mí­r

Orat (Orati) - Orat (Orati) : za tvrdou práci hojná odměna

Orat (Orati) - Orat (Orati) : ucházeti se o nevěstu, zaslí­biti se muži

Orel - Orel : Viz: Pták,Ptáci,

Orel - vysoko kroužiti viděti : vysoko kroužiti viděti

Orel - střeliti : ztráta

Orel - sedí­cí­ : smrt politického činitele

Orel - na své hlavě seděti viděti : úmrtí­

Orel - mí­ti ho : pevný úmysl

Orel - chytiti : výbuch zlosti

Orel - držeti jej a do domu nésti : povýšení­, dobrý skutek

Ornát - oblékati : smrt

Ortel - slyšeti : dostane se ti spravedlivého zadostiučinění­

Ořech (Ořechy) - seděti u stromu : neužitečná práce

Ořech (Ořechy) - plody jeho viděti : bohaté, ale lakomé představenstvo

Ořech (Ořechy) - kokosový ořech : cizincův poklad

Ořech (Ořechy) - jejich jádra jí­sti : lakomcovy pení­ze budou tvoje

Ořech (Ořechy) - je kamenem rozbí­jeti : lakomcovy pení­ze budou tvé, až po soudu

Oří­šky - Lí­skové louskati : velký zisk

Oří­šky - lí­skové : tajná láska

Oří­šky - kupa jich : předstí­raná láska

Oří­šky - burské oří­šky : laciné živobytí­

Osel - viděti : v lásce věrnost a vstří­cnost, vzkvétají­cí­ obchody, ale i roztržka

Oko - v srdci mí­ti, sní­-li se to panně : totéž

Oko - v srdci mí­ti : zboží­ , sláva a čest

Oko - slepotou poražen, panna : nikdy se neprovdá

Oko - slepotou poražen, žena vdaná : ovdoví­ a zakrátko zemře

Oko - slepotou být poražen : choroba a krátký věk

Oko - na chytání­ zvěře : úklady

Oko - kuří­ oko řezati : možná otrava

Oko - kuří­ oko mí­ti : zahnání­ dlouhé chví­le

Oko - jeho hnutí­m přivolati starce : od toho dne štěstí­ mí­ti budeš

Oko - jeho hnutí­m nepří­tele přivolati : ten pří­telem se stane

Oko - jeho hnutí­m někoho přivolati : odhalí­š tajnost

Oko - jeho hnutí­m ženu přivolati : radost toho roku

Oko - jeho hnutí­m ženu nehezkou přivolati : zármutek toho roku

Okovy - viděti, jimi býti spoután : velké nepří­jemnosti

Okurka (Okurky) - viděti ji : horoucí­ láska

Okurka (Okurky) - jí­sti nebo viděti : nemoc

Olej - jí­m se mazati : nemoc

Oloupen - býti : ztráta pří­buzného

Olovo - viděti nebo mí­ti : falešná žaloba

Olovo - roztaviti : těžké dny přijdou

Olovo - o něj se popáliti : v pokušení­ se ocitnouti

Olše - Olše : Viz: Strom,

Olše - Olše : tichá budoucnost

Oltář - zdobit : radost a štěstí­

Oltář - zbožně se u něho modlit : splnění­ dlouho chovaných přání­

Oltář - viděti : potěšení­, radost

Oltář - vidět svatbu před oltářem : věští­ smutek nebo smrt v rodině

Oltář - vidět pro svobodné : brzké šastné manželství­, pro vdané a ženaté možný rozvod

Oltář - vidět kněze u oltáře : je znamení­m hádek a rodinných rozporů

Oltář - přistoupit k němu : varuje před nepří­jemnostmi

Oltář - pro zamilované : je sen o oltáři varování­m před rozchodem

Oltář - pěkně okrášlený viděti : radost

Oltář - Oltář : všeobecně je sen o oltáři varování­m před různými druhy neštěstí­

Oltář - Oltář : symbol oběti, přičemž může znamenat nadcházejí­cí­ obě nebo naplnění­ vlastní­ho štěstí­

Oltář - Oltář : radost a potěšení­

Omáčka - Omáčka : zbytečná obava o něco

Omráčen - býti : zpráva tě pobouří­

Omrzliny - mí­ti : je třeba opatrnosti ve všech obchodech

Oněmět - Oněměti : zpráva tě překvapí­ tak, že nebudeš schopen slova

Opakovat - něco : krátký dech

Opařit - se : zisk a majetek s nebezpečí­m

Opasek - ztratiti : nedbalost v podnikání­

Opasek - nositi, nový mí­ti : slávu zí­skati, brzké spojení­

Opasek - nají­ti : důvěru si zí­skati

Opat - v taláru viděti : mrzutost

Opice - zabí­ti je : zví­tězí­š nad nepří­telem

Opice - zabí­ti : přemůžeš nepří­tele

Opice - viděti : velká nemoc, ale též štěstí­ v lásce

Opice - viděti : varuj se pochlebovačů

Opice - vidět ji šplhat : dobré vyhlí­dky v lásce

Opice - vidět ji hráti : hloupost tě pronásleduje

Opice - vidět : člověk je obklopen lichotní­ky, dává jim nezaslouženou důvěru

Opice - tančit viděti : dobrý kup

Opice - stádo opic : poní­žení­ a nemoc pří­tele nebo někoho z rodiny, znamená také, že jsi obklopen falešnými lidmi

Opice - pro zamilované : varování­ před uzavření­m manželství­, protože se ve vyvoleném člověku zklameš

Opice - opice napodobují­cí­ člověka : nemoc nebo starosti

Opice - obdrdžet darem : varování­ před pomluvami přátel

Opice - mnoho viděti : nepřátelé, kteří­ ti chtějí­ uškoditi

Opice - mluvit slyšeti : podvod

Opice - škádliti : mᚠnepří­tele

Opice - hovoří­cí­ : založení­ nové společnosti

Opice - hejno jich : o posměch se nestarej, dostaví­ se

Opice - být od ní­ kousnut : tvé city budou raněny

Opice - Opice : značí­ bezcharakterní­ho člověka

Opice - Opice : vývin ve zralého člověka naráží­ na těžkosti

Opice - Opice : varuje před nebezpečným nepří­telem

Opilý - zdáti se jí­m : chlubil se, i když byl bohatý jen zdánlivě

Opilý - býti : vzrůst jmění­

Opí­t - vodou : trápení­ a kontroly z nedůvěřivosti

Opí­t - se ví­nem : dosažení­ majetku a samostatnosti

Opí­t - šampaí˛ským : služba u vysoce postaveného muže

Oplatky - Oplatky : menší­ užitek

Opona - vytažená : svár

Opona - stažená : před domácí­ bouří­

Opona - roztržená odshora dolů : veliká pravda

Opona - malovaná : obava před vraždou v domě

Opona - černá : zármutky

Opona - bí­lá, zelená, červená : opět klid a mí­r

Orat (Orati) - Orat (Orati) : za tvrdou práci hojná odměna

Orat (Orati) - Orat (Orati) : ucházeti se o nevěstu, zaslí­biti se muži

Orel - Orel : Viz: Pták,Ptáci,

Orel - vysoko kroužiti viděti : vysoko kroužiti viděti

Orel - střeliti : ztráta

Orel - sedí­cí­ : smrt politického činitele

Orel - na své hlavě seděti viděti : úmrtí­

Orel - mí­ti ho : pevný úmysl

Orel - chytiti : výbuch zlosti

Orel - držeti jej a do domu nésti : povýšení­, dobrý skutek

Ornát - oblékati : smrt

Ortel - slyšeti : dostane se ti spravedlivého zadostiučinění­

Ořech (Ořechy) - seděti u stromu : neužitečná práce

Ořech (Ořechy) - plody jeho viděti : bohaté, ale lakomé představenstvo

Ořech (Ořechy) - kokosový ořech : cizincův poklad

Ořech (Ořechy) - jejich jádra jí­sti : lakomcovy pení­ze budou tvoje

Ořech (Ořechy) - je kamenem rozbí­jeti : lakomcovy pení­ze budou tvé, až po soudu

Oří­šky - Lí­skové louskati : velký zisk

Oří­šky - lí­skové : tajná láska

Oří­šky - kupa jich : předstí­raná láska

Oří­šky - burské oří­šky : laciné živobytí­

Osel - viděti : v lásce věrnost a vstří­cnost, vzkvétají­cí­ obchody, ale i roztržka

Osel - viděti ho : pomalu do práce, pomalu z práce

Osel - oslí­ uši mí­ti : služebnost, poddanství­

Osel - naloženého viděti : vzrůst bohatství­, úspěšné podnikání­, všestranná úcta

Osel - na něm jeti : pomalu a jistě se k cí­li přibližovati

Osel - křičeti slyšeti : škody a potí­že

Osel - koupiti : spořivost, zisk

Osel - černý : štěstí­

Osel - bí­lý : užitek

Oslepnout - Oslepnouti : do nebezpečí­ přijí­ti

Osoba - Osoba : Viz: íˆlověk

Osoba - padlá, viděti ji : veselé chví­le

Osobnost - odstoupení­ vysoké osobnosti : nové aféry

Ostrov - viděti, na něm se nacházeti : na přátele se moci spolehnouti

Ostrov - v záři : zví­tězí­š sám nad sebou

Ostrov - v bouři : spoléhej sám na sebe

Ostrov - plný divoké zvěře : pozor na vlastní­ vášně

Ostrov - Ostrov : osamění­

Ostřit - něco : propukne hádka

Otčenᚠ- se modliti : jistá ochrana

Otec - otcem býti : rychlá veselka v budoucnosti

Otep - slámy : nic z toho nepodnikej

Otep - sena : vše se zdaří­

Otloukati - Otloukati : dotěrná žádostivost

Otok (Oteklý) - otok měkký mí­t na sobě : nález nebo výhra peněz, které se utratí­

Otok (Oteklý) - býti plný neštovic a vředů : jedině s obilí­m zbohatneš

Otok (Oteklý) - býti : nález nebo výhra větší­ch peněz

Otruba (Otruby) - jí­sti : hlad

Otruba (Otruby) - Otruba (Otruby) : dlouhá práce, brzký konec

Otví­rati - něco : vyzví­dati

Ovád - nebo sršně viděti : zpráva, která Vám hodně neklidu přinese

Ovce - ztratiti : ztráta manželky

Ovce - v krvi zabité nají­ti : smrt nevinně odsouzeného

Ovce - prodati za zlato : rozvod soudní­

Ovce - ostří­haná : nedostane se ti ví­ce podpory

Ovce - nají­ti : zí­skati pení­ze prostřednictví­m manželky, jsi-li svoboden, tedy svatbou

Ovce - mnoho jich zahynouti : majetek do dražby

Ovce - jich dojných mnoho mí­ti : veliké hospodářství­

Ovoce - viděti : nastávají­ nepří­jemnosti

Ovoce - trhati z nachýleného stromu : nenadálé, jisté bohatství­

Ovoce - sladké viděti, nebo jí­sti : štěstí­, bohatství­

Ovoce - padavky sbí­rati : pení­ze zí­skané bez práce a námahy

Ovoce - olivové ovoce jí­sti : usmí­ření­

Ovoce - kyselé viděti, nebo jí­sti : neštěstí­, nemoc

Ovoce - česati zralé a krásné : bohatá a krásná žena

Ovoce - česati v čase zralosti : vážné onemocnění­

Ovoce - česati trpké : zármutek

Ovoce - česati sladké : radost a smí­ch

Ovoce - česati nezralé : marná snaha, tu ženu nedostaneš

Ovoce - česati nažloutlé : nemoc

Ovoce - česati : majetek se zvětší­

 


Najdi si vysněnou práci
Sníš o dobré práci? Svoji práci snů najdeš na www.DobraPrace.cz

Odkazy
 


*


Tip


„ A všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo a jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí nᚠsnář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze nᚠsnář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist