* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88350

Výkladů - 18851

Uživatelů - 13269

On-Line : 4
Celkem :

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zaží­váte ?

Rodičovskou10.8%
Partnerskou9.4%
Sebelásku7.8%
Sexuální­8.3%
Duchovní­8.5%
Láska ke všemu26.8%
Láska ke každému28.4%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

J

Jablko - znamenité viděti a jí­sti : radost, zábava, dlouhý život, úspěch v životě

Jablko - zelené viděti : neduh

Jablko - viděti : svatba

Jablko - trhati a větev zlomiti : propadnutí­ zkáze

Jablko - trhati a oděv si potrhati : jistá bude rozluka manželství­

Jablko - trhati a jí­sti kyselá : stálé hádky v manželství­

Jablko - trhati a jí­sti : veselka

Jablko - sladké hryzati : nenadálý majetek

Jablko - s chutí­ jí­sti : ztracená věc se napraví­

Jablko - pěkné rozkrájet : rozchod s pří­telem nebo pří­telkyní­

Jablko - pečené : čí­há nebezpečenství­

Jablko - péci : infekční­ břišní­ nemoc

Jablko - mnoho na jednom stromu viseti viděti : přijde hodně pří­buzných

Jablko - kyselé jí­sti : hádka, truchlivost, falešní­ přátelé

Jablko - kyselé : nemoc či zármutek

Jablko - krájeti : testamentární­ majetek

Jablko - koupiti : neštěstí­

Jablko - jí­sti : smutek

Jablko - horké : pozor na lí­h, benzí­n a petrolej

Jablko - granátové utrhnouti, zralé : pří­zeí˛ u velkých pánů

Jablko - granátové utrhnouti, nezralé : utrhačnost

Jablko - granátové jí­sti : obdarován budeš

Jablko - granátové jablko viděti, nebo mí­ti : skrze závěť nebo náhodu k bohatství­ přijí­ti

Jablko - granátové jablko jí­sti : uzdravení­ dlouhodobých žaludeční­ch nemocí­

Jablko - granátové : konec střevní­m obtí­ží­m

Jablko - gdoulové jablko jí­sti : uzdravení­ z dlouholetých průjmů

Jablko - dávati : velké štěstí­

Jablko - darovati : radost

Jablko - červivé : tajemná, těžko poznatelná moc

Jablko - červené viděti : zdraví­

Jabloí˛ - se zelenými jablky : lakomec nebo omezenec do spolku

Jabloí˛ - s pěknými jablky : společnost boháčů

Jabloí˛ - a ovoce z ní­ poží­vati, sladké : radost a povyražení­

Jabloí˛ - a ovoce z ní­ poží­vati, kyselé : rozepře a nepří­jemnosti

Jádro - ořechu jí­sti : jednat rozšafně a chytře

Jádro - jí­sti : námluvy

Jáhly - jí­sti : někam musí­š jí­ti s prosí­kem

Jáhly - či jahelní­k zahoditi : pohrdneš prosit o něco a někoho

Jahody - viděti nebo jí­sti : radost z dětí­, dobrý sí˛atek, úspěch v obchodech, stálé zdraví­

Jahody - velké viděti : pýcha, hrdost

Jahody - velké viděti a trhati : velká radost

Jahody - trhati : všem dobře

Jahody - rozdávati : znamená, že člověk zanechá po sobě dobrou vzpomí­nku

Jahody - mnoho viděti : vzrůstají­cí­ přátelství­

Jahody - mnoho viděti : rostoucí­ přátelství­

Jahody - jí­sti : zdraví­, štěstí­ ve všem

Jahody - hledati : trampoty, zármutek

Jahody - hledati : strasti a mrzutost

Jahody - darovati : v dobré paměti u někoho býti

Jahody - Jahody : nakažlivá nemoc

Jalovec - trhati : chladná mysl

Jalovec - Jalovec : přej každému jen dobré a dobré se k tobě dostaví­, též zdravá krev

Jalovice - viděti : ohlášky přede dveřmi

Jáma - Jáma : Viz: Dí­ra,

Jáma - zakrytá a v ní­ voda : zdar tvého podniku

Jáma - zakrytá a bez vody : majetkové spory

Jáma - z ní­ se namáhavě drápati : pronásledování­, neznámé přátele mí­ti

Jáma - z ní­ s lehkostí­ se dostati : zdolání­ mnoha velkých nepří­jemností­

Jáma - z ní­ lézti : ze všeho vyvázneš

Jáma - viděti, do ní­ padati : neočekávané neštěstí­, podveden býti

Jáma - temná a padnouti do ní­ : oloupení­ a těžká zranění­

Jáma - světlá a padnouti do ní­ : oloupení­ se škodou na majetku

Jáma - padnouti do ní­ : oloupení­ lupiči

Jáma - Jáma : do nebezpečí­ přijí­ti

Jan (svatý) - viděti ho : mlč

Jantar - náramek nebo náhrdelní­k : dárky

Jantar - Jantar : závist pro dar

Jarmark - Jarmark : výhodné styky s mnoha lidmi

Jarmark - krásti na něm zboží­ : užitek z nějakého prodeje nebo koupě

Jarmark - baviti se na něm : škoda na majetku se špatným dozorem

Jarmark - Jarmark : dej pozor na jmění­

Jasmí­n - Jasmí­n : s milým aneb pří­telem se sejdeš

Jaspis - Jaspis : zkáza a zmar

Jaternice - jí­sti : štěstí­ v sázení­

Jaternice - Jaternice : hosti, hostování­ a hra v karty

Jatka - viděti aneb v nich býti : nebezpečné zaměstnání­

Játra - vypadla-li : zví­tězí­ tvůj nepří­tel

Játra - vypadlá a zpět zapadlá : blí­zká smrt

Játra - viděti : dobrou stravu mí­ti

Játra - rozkrájeti : své zdraví­ sám sobě zkrátiti

Játra - psovi házeti : velká nespokojenost

Játra - nezdravá, uschlá aneb spálená : ztráta jmění­

Játra - nalézti a zdvihnout je : soudní­m sporem k právu

Játra - jí­sti : silné zdraví­

Javor - viděti : pří­jemný život

Javor - Javor : zdraví­ a sí­la

Jazyk - zají­kavý : krutý posměch

Jazyk - vypláznutý viděti : posměch

Jazyk - velmi tlustý mí­ti : moudrým býti

Jazyk - uří­znutý : možná němota

Jazyk - ukousnouti : nemocným smrt, jiným neštěstí­

Jazyk - s ranou : chudoba z dlouhé nemoci

Jazyk - překousnouti : velké bolesti

Jazyk - oteklý mí­ti : nemoc pří­buzného

Jazyk - Jazyk : "Nerozumí­te jazyku, kterým k vám ve snu někdo promlouvá? Možná se v reálném životě bojí­te osamělosti, možná máte problém domluvit se s jinými lidmi, možná jsou však kolem vás lidé falešní­ - mluví­ ""jinými jazyky""."

Jazyk - má-li kdo jakoby němý : těžkosti s prohnanými lidmi

Jazyk - má-li kdo jako bez vlády : na povrch vyjdou tajné věci

Jazyk - kratší­ nebo delší­, ale v ústech těžký : ztracený spor

Jazyk - kousnouti se do něho : neprozrazuj, co tě tí­ží­

Jazyk - jí­sti : dobré zdraví­

Jazyk - hbitý a mrštný : vyhraný spor

Jazyk - dobytčí­ jí­sti : nedbej tlachů lidí­ kolem sebe

Jazyk - dlouhý : velká radost

Ječmen - z něho mouka v domě : bohatství­ nahromaděné s hořkostí­

Ječmen - viděti : starosti s obživou

Ječmen - viděti : starost o výživu

Ječmen - polévka z něho : chudé doby

Ječmen - mlátiti : nabytí­ pravých přátel

Ječmen - jí­sti : dobré zdraví­

Ječmen - do rukou vzí­ti : dobrý zdar

Ječmen - Ječmen : dobré znamení­ do budooucna

Jed - vzí­ti a umří­t : zlou radu někomu udělí­š

Jed - viděti : zdravému těžká choroba, nemocnému uzdravení­

Jed - spolknutí­ : sebevražedné úmysly známého

Jed - někomu dávati : nesvornost, mrzutosti

Jed - někomu dáti : zlou vůli máš

Jed - někomu dáti : neštěstí­ a trestnice

Jed - bráti : onemocnět

Jed - bráti a zemří­ti : špatné rady dávat

Jedenáct - toto čí­slo viděti : štěstí­

Jedle - Jedle : Viz: Strom,

Jedle - je-li zvlášť krásná, rostlá a silná : štěstí­ trvalé

Jedle - Jedle : štěstí­

Jedle - Jedle : stálá radost

Jedlí­k - viděti ho : host, který netěší­, určitě přijde

Jednat - nadutě jednati : milovati sám sebe

Jednička - toto čí­slo viděti : štěstí­

Jednorožec - Jednorožec : neštěstí­

Jehelní­ček - na jehly : pikle

Jehla - ztratit ji : nebezpečí­ požáru

Jehla - zlomit ji pro mladou dí­vku : znamená dlouhé panenství­

Jehla - zlomit ji : je zvěstovatelem samoty a chudoby

Jehla - zaražená do těla : pří­buzenské pletichy a pikle

Jehla - vytahovaná z těla : pomoc jistá

Jehla - vidět : můžete očekávat nepřátelství­ od druhých lidí­

Jehla - sen o jehle ve vlastní­ ruce má být varov : bolestně pocí­tí­š ztrátu sympatií­, kterou si však v plné mí­ře zaslouží­š

Jehla - rezavá : pozor na drobnější­ úraz

Jehla - pracovat s ní­ : vlastní­m chování­m si uděláte nepřátele

Jehla - pracovat s ní­ : symbolizuje starosti a potí­že,podnikatelům zvěstuje takový sen nečekaně velký výdělek

Jehla - pí­chnout se o ni : nesprávně ocení­š skutek blí­zkého člověka

Jehla - pí­chnout se jehlou : znamená ztrátu pří­tele

Jehla - navlí­knutá jehla : čelí­ k velkému nepřátelství­

Jehla - navlékat ji : dostaneš se z těžkého postavení­

Jehla - nalézt ji : slibuje přátele, kteří­ si tě váží­

Jehla - na klobouku : Mrzutost ze zlých pomluv připraví­ tě o dobrou náladu.

Jehla - mí­ti aneb viděti : ronásledování­, též pře

Jehla - hledat ji : předpoví­dá zbytečné starosti a potí­že

Jehla - dostat ji darem : je signálem náhlého přerušení­ přátelství­

Jehla - darovaná : loučení­ s někým, koho miluješ, ti připraví­ smutek

Jehla - darem obdržeti : rozdvojení­ přátelství­

Jehla - bez špičky : předstí­raná pomoc, která nepomůže

Jehla - a v ní­ černá nit : smutek a spory

Jehla - a v ní­ bí­lá nit : svatební­ roucho i spory

Jehla - Jehla : hádka s přáteli tě připraví­ o štěstí­

Jehlice - do klobouku : pozor na jí­zdní­ dráhu, na auta atd

Jehličí­ - Jehličí­ : nečií˛ si posměch, jinak nepří­tel tě stiskne

Jehličí­ - Jehličí­ : dlouhý život

Jehně - zabité : smrt malého dí­těte

Jehně - maso z něho jí­sti : nemoc malého děcka

Jehně - leží­cí­ nebo pasoucí­ se : dosažení­ zaměstnání­

Jehně - Jehně : nevinná, čistá dětská radost a trpělivost

Jelen - zastřeliti : nějaké dědictví­

Jelen - zabí­ti ho : zármutek pro pří­tele či pří­znivce

Jelen - zabí­ti : k vážnosti přijí­ti

Jelen - viděti : výhra

Jelen - viděti ho : radost v budoucnu ze silného ví­tězství­

Jelen - v zahradě mí­ti : pokažení­

Jelen - stří­leti : dědictví­ obdržeti, úctu zí­skati, slabé a bojácné nepřátele pokořiti

Jelen - stáhnouti ho z kůže : dodatečné výdělky, provize atd.

Jelen - stádo viděti : mnoho přátelství­ zaží­ti

Jelen - spatřiti : zpupné nepřátele mí­ti

Jelen - shazuje parohy : nenech ženu samotnou

Jelen - pronásledovati ho : z pří­tele učiní­š nepří­tele

Jelen - celé stádo viděti : velké přátelství­

Jelen - běžet viděti : znamená rychlý chod živnosti

Jelen - běžet viděti : odbyt ve tvém obchodu

Jepice - Jepice : máš života namále

Jeptiška - zpí­vat slyšeti : málo následovní­ků mí­ti

Jeptiška - viděti : se svatouškem známost udělati

Jeptiška - s nimi mluviti : do jiného stavu přijí­ti

Jeptiška - pracovat viděti : důležité vyplnění­ rozkazů

Jeptiška - býti : nevěrnost milého

Jeptiška - Jeptiška : neštěstí­ jak v lásce, tak i ve hře

Jeřáb (pták) - jí­sti ho : bí­da a neúroda

Jeřáb (pták) - Jeřáb (pták) : stěhování­, též zloděj

Jeřabiny - viděti je : menší­ radost

Jeřabiny - jí­sti : bolení­

Jeseter (ryba) - Jeseter (ryba) : cesta po řece

Jeskyně - viděti, v ní­ se zdržovati : velká změna ke štěstí­

Jeskyně - viděti ji : samota

Jeskyně - v nich se zdržovati : velká změna

Jeskyně - v nich přebývati : u cestují­cí­ch změna, štěstí­

Jeskyně - v ní­ zahynouti : sklí­čenost, deprese

Jeskyně - v ní­ blouditi : rozhárané poměry

Jesle - ve stáji : hojnost krmení­

Jesle - Jesle : lichá práce

Jestřáb - viděti : žárlivost

Jestřáb - žrát nebo křičet slyšeti : radosti se dočkati

Jestřáb - na ruce ho nositi : tvůj syn bude mocným mužem

Jestřáb - létat viděti : dobrá zpráva

Jestřáb - Jestřáb : pří­chod důstojného člověka

Jestřáb - Jestřáb : žehravost

Ještěrka - viděti : velké změny v obchodech

Ještěrka - viděti : pronásledování­, neštěstí­

Ještěrka - ukousne-li : očekává tě pohana

Ještěrka - od ní­ kousnut býti : mnoho trápení­

Ještěrka - Ještěrka : neštěstí­, nepřátelé

Ještěrka - Ještěrka : lstivý darebák či podvodnice po tobě pasou

Jetel - sekati či sklí­zeti : velké pení­ze, los, dědictví­

Jetel - obdělávati : štěstí­ v domě

Jetel - jetelový čtyřlí­stek : štěstí­ jednou v životě veliké

Jetel - Jetel : vše dobré do domu

Jez (řeky) - hučí­ : katastrofa, veliké neštěstí­

Jez (řeky) - Jez (řeky) : pochmurné chví­le

Jezdec - s koně slézat viděti : pří­tele ztratiti

Jezdec - na koni v bí­lém rouše : smrt

Jezdec - na koni, ale kůí˛ pod ní­m pošel : zpráva je falešná

Jezdec - na koni : zpráva

Jezdec - když se mu zase na koně pomůže : štěstí­

Jezdec - jak s koně spadne viděti : škoda

Jezditi - viděti : nepří­zeí˛

Jezditi - ve vozí­ku : velká ztráta

Jezditi - v kočáře : na svatbu aneb křtiny budeš pozván

Jezditi - na koni : ke cti a hodnosti se dostaneš

Jezditi - a převrhnut býti : brzká nehoda

Jezero - na tichém jezditi : bohatství­, šťastný sí˛atek

Jezero - na bouřlivém jezditi : trápení­ a starost v lásce

Jezero - krvavé : nepokoje, revolty, válka

Jezero - Jezero : tajemství­ mlčí­cí­

Jezevčí­k - Jezevčí­k : Viz: Pes,

Jezevčí­k - vidět ho : je varování­m před nepřáteli, jež si přejí­ tvoji zkázu

Jezevčí­k - Jezevčí­k : jsi pří­liš lstivý a mnoho přemýšlí­š

Jezevčí­k - chytit ho : znamená brzkou změnu mí­sta bydliště

Jezevčí­k - Jezevčí­k : chytrost a osobitost ve věrnosti

Jezevec - chytiti jej : změna obydlí­

Jezevec - chytiti : byt ztratiti

Jezevec - Jezevec : dědictví­

Ježek - viděti : vaše dobromyslnost bude zneužita

Ježek - Ježek : zlého závistní­ka mí­ti, též úmrtí­ pří­buzného

Ježek - Ježek : nejež se, smí­rně jednej a odpoví­dej

Ježí­š Kristus - vstoupí­-li do domu : spasení­ ve šťastném životě niterném

Jidáše - medem mazané jí­sti : neupří­mný, zdánlivý pří­tel

Jí­dlo (Jí­dla) - zkažené jí­dlo : je těžká choroba

Jí­dlo (Jí­dla) - viděti : pozvání­

Jí­dlo (Jí­dla) - vidět velké množství­ červeného masa : značí­ lehkou nemoc

Jí­dlo (Jí­dla) - stůl obtí­žený chutným jí­dlem : znamená banket, svatbu nebo pří­jemnou zábavu

Jí­dlo (Jí­dla) - spálené cí­titi : nepří­jemné zprávy

Jí­dlo (Jí­dla) - spálené : špatná zpráva

Jí­dlo (Jí­dla) - sám jí­st bohaté jí­dlo : bezohledností­ nebo nedostatkem soucitu se stanete neoblí­benými

Jí­dlo (Jí­dla) - nositi na stůl : velká škoda

Jí­dlo (Jí­dla) - na něj býti pozván : váženým býti

Jí­dlo (Jí­dla) - jí­st skromné jí­dlo : nad něčí­m pociťujete lí­tost

Jí­dlo (Jí­dla) - jí­st bohaté jí­dlo spolu s druhými nebo s : ochotou si zí­skáte oblibu

Jí­dlo (Jí­dla) - Jí­dlo (Jí­dla) : jinému dávati, bohatství­

Jí­dlo (Jí­dla) - Jí­dla strojiti : nedostatek

Jí­dlo (Jí­dla) - chtí­t se nají­st, ale nenalézt nic k jí­dl : přináší­ změnu v životě

Jí­dlo (Jí­dla) - hltavě jí­sti : poštou přijdou pení­ze

Jí­dlo (Jí­dla) - dostat něco nečistého k jí­dlu : je varování­m, že někdo má v úmyslu provést ti něco protivného

Jí­dlo (Jí­dla) - dobré a čisté jí­dlo : předpoví­dá četné potomstvo a celkový zdar všech věcí­

Jí­dlo (Jí­dla) - Jí­dlo (Jí­dla) : buď sen, vyjadřují­cí­ nouzi, nebo náhrada za odpor k jí­dlu v bdělém stavu

Jinoch - viděti : vlastní­m přičinění­m k blahobytu přijí­ti

Jinovatka - na poli : slabost

Jinovatka - Jinovatka : budeš stár

Jiřiny - Jiřiny : Viz: Květiny,

Jiřiny - Jiřiny : pozdní­ životní­ radost

Jiskry - létati viděti : sklony k marnotratnosti

Jiskry - Jiskry : něco velikého poznáš později

Jiskry - Jiskry : dobrý pří­jem

Jí­sti - viděti : pozvání­

Jí­sti - venku : Přijdou hubené časy

Jí­sti - v domě : Zdraví­

Jí­sti - sám jí­st velmi bohatě : stávat se neoblí­beným pro bezohlednost nebo nedostatek soucitu

Jí­sti - sám : budeš oklamán aneb nemocen

Jí­sti - nemoci : Lidé si o tobě myslí­ mnoho

Jí­sti - nečistá aneb špatná jí­dla : nespokojenost ,nemoc

Jí­sti - maso skopové : zisk na zboží­

Jí­sti - maso pečené : bohatství­

Jí­sti - jí­st velmi spěšně : ctěn býti

Jí­sti - jí­st velmi spěšně : k jí­dlu býti pozván

Jí­sti - jí­st velmi spěšně : dává zdraví­

Jí­sti - jí­st velmi skromně : pociťovat pro něco lí­tost

Jí­sti - chtí­t se nají­st, ale nenalézt nic k jí­dl : změna v životě

Jí­sti - hlavu telecí­ : velká nepří­zeí˛

Jí­sti - Jí­sti : buď vyjadřuje nouzi nebo nahrazuje odpor k jí­dlu v bdělém stavu

Jí­sti - Jí­sti : sklony k marnotratnosti

Jí­ti - pomalu jí­ti : měj rozvahu

Jitrocel - viděti : zdraví­ pevné

Jitrocel - přikládati : nebezpečí­ poranění­

Jitrocel - pí­ti : uzdravení­ nemocného

Jitřenka (hvězda) - Jitřenka (hvězda) : štěstí­

Jí­zda - na voze : svatbě nebo křtinám být pří­tomen, slávy a moci dosáhnouti

Jí­zda - a převrhnouti se : blí­zká nehoda

Jizva - skrytá ve vlasech : zrádce a bí­dák

Jizva - mí­ti ji v obličeji : šarvátka

Jmelí­ - viděti : brzká svatba v rodině

Jmelí­ - pověšené nad postelí­ v hlavě : dostaneš se mezi čarodějnice

Jméno - vlastní­ smazati : konec života

Jméno - vlastní­ slyšeti : nové období­ života

Jméno - vlastní­, křtí­cí­ i rodinné sám napsati či : předvolání­

Jméno - vlastní­ do kamene tesati : dobro a pravda cí­lem

 


Najdi si vysněnou práci
Sníš o dobré práci? Svoji práci snů najdeš na www.DobraPrace.cz

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist