* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88250

Výkladů - 22915

Uživatelů - 13269

On-Line : 9
Celkem : 1426555

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zažíváte ?

Rodičovskou10.3%
Partnerskou9.2%
Sebelásku7.6%
Sexuální8%
Duchovní8%
Láska ke všemu27.8%
Láska ke každému29.1%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

J

Jablko - znamenité viděti a jísti : radost, zábava, dlouhý život, úspěch v životě

Jablko - zelené viděti : neduh

Jablko - viděti : svatba

Jablko - trhati a větev zlomiti : propadnutí zkáze

Jablko - trhati a oděv si potrhati : jistá bude rozluka manželství

Jablko - trhati a jísti kyselá : stálé hádky v manželství

Jablko - trhati a jísti : veselka

Jablko - sladké hryzati : nenadálý majetek

Jablko - s chutí jísti : ztracená věc se napraví

Jablko - pěkné rozkrájet : rozchod s přítelem nebo přítelkyní

Jablko - pečené : číhá nebezpečenství

Jablko - péci : infekční břišní nemoc

Jablko - mnoho na jednom stromu viseti viděti : přijde hodně příbuzných

Jablko - kyselé jísti : hádka, truchlivost, falešní přátelé

Jablko - kyselé : nemoc či zármutek

Jablko - krájeti : testamentární majetek

Jablko - koupiti : neštěstí

Jablko - jísti : smutek

Jablko - horké : pozor na líh, benzín a petrolej

Jablko - granátové utrhnouti, zralé : přízeň u velkých pánů

Jablko - granátové utrhnouti, nezralé : utrhačnost

Jablko - granátové jísti : obdarován budeš

Jablko - granátové jablko viděti, nebo míti : skrze závěť nebo náhodu k bohatství přijíti

Jablko - granátové jablko jísti : uzdravení dlouhodobých žaludečních nemocí

Jablko - granátové : konec střevním obtížím

Jablko - gdoulové jablko jísti : uzdravení z dlouholetých průjmů

Jablko - dávati : velké štěstí

Jablko - darovati : radost

Jablko - červivé : tajemná, těžko poznatelná moc

Jablko - červené viděti : zdraví

Jabloň - se zelenými jablky : lakomec nebo omezenec do spolku

Jabloň - s pěknými jablky : společnost boháčů

Jabloň - a ovoce z ní požívati, sladké : radost a povyražení

Jabloň - a ovoce z ní požívati, kyselé : rozepře a nepříjemnosti

Jádro - ořechu jísti : jednat rozšafně a chytře

Jádro - jísti : námluvy

Jáhly - jísti : někam musíš jíti s prosíkem

Jáhly - či jahelník zahoditi : pohrdneš prosit o něco a někoho

Jahody - viděti nebo jísti : radost z dětí, dobrý sňatek, úspěch v obchodech, stálé zdraví

Jahody - velké viděti : pýcha, hrdost

Jahody - velké viděti a trhati : velká radost

Jahody - trhati : všem dobře

Jahody - rozdávati : znamená, že člověk zanechá po sobě dobrou vzpomínku

Jahody - mnoho viděti : vzrůstající přátelství

Jahody - mnoho viděti : rostoucí přátelství

Jahody - jísti : zdraví, štěstí ve všem

Jahody - hledati : trampoty, zármutek

Jahody - hledati : strasti a mrzutost

Jahody - darovati : v dobré paměti u někoho býti

Jahody - Jahody : nakažlivá nemoc

Jalovec - trhati : chladná mysl

Jalovec - Jalovec : přej každému jen dobré a dobré se k tobě dostaví, též zdravá krev

Jalovice - viděti : ohlášky přede dveřmi

Jáma - Jáma : Viz: Díra,

Jáma - zakrytá a v ní voda : zdar tvého podniku

Jáma - zakrytá a bez vody : majetkové spory

Jáma - z ní se namáhavě drápati : pronásledování, neznámé přátele míti

Jáma - z ní s lehkostí se dostati : zdolání mnoha velkých nepříjemností

Jáma - z ní lézti : ze všeho vyvázneš

Jáma - viděti, do ní padati : neočekávané neštěstí, podveden býti

Jáma - temná a padnouti do ní : oloupení a těžká zranění

Jáma - světlá a padnouti do ní : oloupení se škodou na majetku

Jáma - padnouti do ní : oloupení lupiči

Jáma - Jáma : do nebezpečí přijíti

Jan (svatý) - viděti ho : mlč

Jantar - náramek nebo náhrdelník : dárky

Jantar - Jantar : závist pro dar

Jarmark - Jarmark : výhodné styky s mnoha lidmi

Jarmark - krásti na něm zboží : užitek z nějakého prodeje nebo koupě

Jarmark - baviti se na něm : škoda na majetku se špatným dozorem

Jarmark - Jarmark : dej pozor na jmění

Jasmín - Jasmín : s milým aneb přítelem se sejdeš

Jaspis - Jaspis : zkáza a zmar

Jaternice - jísti : štěstí v sázení

Jaternice - Jaternice : hosti, hostování a hra v karty

Jatka - viděti aneb v nich býti : nebezpečné zaměstnání

Játra - vypadla-li : zvítězí tvůj nepřítel

Játra - vypadlá a zpět zapadlá : blízká smrt

Játra - viděti : dobrou stravu míti

Játra - rozkrájeti : své zdraví sám sobě zkrátiti

Játra - psovi házeti : velká nespokojenost

Játra - nezdravá, uschlá aneb spálená : ztráta jmění

Játra - nalézti a zdvihnout je : soudním sporem k právu

Játra - jísti : silné zdraví

Javor - viděti : příjemný život

Javor - Javor : zdraví a síla

Jazyk - zajíkavý : krutý posměch

Jazyk - vypláznutý viděti : posměch

Jazyk - velmi tlustý míti : moudrým býti

Jazyk - uříznutý : možná němota

Jazyk - ukousnouti : nemocným smrt, jiným neštěstí

Jazyk - s ranou : chudoba z dlouhé nemoci

Jazyk - překousnouti : velké bolesti

Jazyk - oteklý míti : nemoc příbuzného

Jazyk - Jazyk : "Nerozumíte jazyku, kterým k vám ve snu někdo promlouvá? Možná se v reálném životě bojíte osamělosti, možná máte problém domluvit se s jinými lidmi, možná jsou však kolem vás lidé falešní - mluví ""jinými jazyky""."

Jazyk - má-li kdo jakoby němý : těžkosti s prohnanými lidmi

Jazyk - má-li kdo jako bez vlády : na povrch vyjdou tajné věci

Jazyk - kratší nebo delší, ale v ústech těžký : ztracený spor

Jazyk - kousnouti se do něho : neprozrazuj, co tě tíží

Jazyk - jísti : dobré zdraví

Jazyk - hbitý a mrštný : vyhraný spor

Jazyk - dobytčí jísti : nedbej tlachů lidí kolem sebe

Jazyk - dlouhý : velká radost

Ječmen - z něho mouka v domě : bohatství nahromaděné s hořkostí

Ječmen - viděti : starosti s obživou

Ječmen - viděti : starost o výživu

Ječmen - polévka z něho : chudé doby

Ječmen - mlátiti : nabytí pravých přátel

Ječmen - jísti : dobré zdraví

Ječmen - do rukou vzíti : dobrý zdar

Ječmen - Ječmen : dobré znamení do budooucna

Jed - vzíti a umřít : zlou radu někomu udělíš

Jed - viděti : zdravému těžká choroba, nemocnému uzdravení

Jed - spolknutí : sebevražedné úmysly známého

Jed - někomu dávati : nesvornost, mrzutosti

Jed - někomu dáti : zlou vůli máš

Jed - někomu dáti : neštěstí a trestnice

Jed - bráti : onemocnět

Jed - bráti a zemříti : špatné rady dávat

Jedenáct - toto číslo viděti : štěstí

Jedle - Jedle : Viz: Strom,

Jedle - je-li zvlášť krásná, rostlá a silná : štěstí trvalé

Jedle - Jedle : štěstí

Jedle - Jedle : stálá radost

Jedlík - viděti ho : host, který netěší, určitě přijde

Jednat - nadutě jednati : milovati sám sebe

Jednička - toto číslo viděti : štěstí

Jednorožec - Jednorožec : neštěstí

Jehelníček - na jehly : pikle

Jehla - ztratit ji : nebezpečí požáru

Jehla - zlomit ji pro mladou dívku : znamená dlouhé panenství

Jehla - zlomit ji : je zvěstovatelem samoty a chudoby

Jehla - zaražená do těla : příbuzenské pletichy a pikle

Jehla - vytahovaná z těla : pomoc jistá

Jehla - vidět : můžete očekávat nepřátelství od druhých lidí

Jehla - sen o jehle ve vlastní ruce má být varov : bolestně pocítíš ztrátu sympatií, kterou si však v plné míře zasloužíš

Jehla - rezavá : pozor na drobnější úraz

Jehla - pracovat s ní : vlastním chováním si uděláte nepřátele

Jehla - pracovat s ní : symbolizuje starosti a potíže,podnikatelům zvěstuje takový sen nečekaně velký výdělek

Jehla - píchnout se o ni : nesprávně oceníš skutek blízkého člověka

Jehla - píchnout se jehlou : znamená ztrátu přítele

Jehla - navlíknutá jehla : čelí k velkému nepřátelství

Jehla - navlékat ji : dostaneš se z těžkého postavení

Jehla - nalézt ji : slibuje přátele, kteří si tě váží

Jehla - na klobouku : Mrzutost ze zlých pomluv připraví tě o dobrou náladu.

Jehla - míti aneb viděti : ronásledování, též pře

Jehla - hledat ji : předpovídá zbytečné starosti a potíže

Jehla - dostat ji darem : je signálem náhlého přerušení přátelství

Jehla - darovaná : loučení s někým, koho miluješ, ti připraví smutek

Jehla - darem obdržeti : rozdvojení přátelství

Jehla - bez špičky : předstíraná pomoc, která nepomůže

Jehla - a v ní černá nit : smutek a spory

Jehla - a v ní bílá nit : svatební roucho i spory

Jehla - Jehla : hádka s přáteli tě připraví o štěstí

Jehlice - do klobouku : pozor na jízdní dráhu, na auta atd

Jehličí - Jehličí : nečiň si posměch, jinak nepřítel tě stiskne

Jehličí - Jehličí : dlouhý život

Jehně - zabité : smrt malého dítěte

Jehně - maso z něho jísti : nemoc malého děcka

Jehně - ležící nebo pasoucí se : dosažení zaměstnání

Jehně - Jehně : nevinná, čistá dětská radost a trpělivost

Jelen - zastřeliti : nějaké dědictví

Jelen - zabíti ho : zármutek pro přítele či příznivce

Jelen - zabíti : k vážnosti přijíti

Jelen - viděti : výhra

Jelen - viděti ho : radost v budoucnu ze silného vítězství

Jelen - v zahradě míti : pokažení

Jelen - stříleti : dědictví obdržeti, úctu získati, slabé a bojácné nepřátele pokořiti

Jelen - stáhnouti ho z kůže : dodatečné výdělky, provize atd.

Jelen - stádo viděti : mnoho přátelství zažíti

Jelen - spatřiti : zpupné nepřátele míti

Jelen - shazuje parohy : nenech ženu samotnou

Jelen - pronásledovati ho : z přítele učiníš nepřítele

Jelen - celé stádo viděti : velké přátelství

Jelen - běžet viděti : znamená rychlý chod živnosti

Jelen - běžet viděti : odbyt ve tvém obchodu

Jepice - Jepice : máš života namále

Jeptiška - zpívat slyšeti : málo následovníků míti

Jeptiška - viděti : se svatouškem známost udělati

Jeptiška - s nimi mluviti : do jiného stavu přijíti

Jeptiška - pracovat viděti : důležité vyplnění rozkazů

Jeptiška - býti : nevěrnost milého

Jeptiška - Jeptiška : neštěstí jak v lásce, tak i ve hře

Jeřáb (pták) - jísti ho : bída a neúroda

Jeřáb (pták) - Jeřáb (pták) : stěhování, též zloděj

Jeřabiny - viděti je : menší radost

Jeřabiny - jísti : bolení

Jeseter (ryba) - Jeseter (ryba) : cesta po řece

Jeskyně - viděti, v ní se zdržovati : velká změna ke štěstí

Jeskyně - viděti ji : samota

Jeskyně - v nich se zdržovati : velká změna

Jeskyně - v nich přebývati : u cestujících změna, štěstí

Jeskyně - v ní zahynouti : sklíčenost, deprese

Jeskyně - v ní blouditi : rozhárané poměry

Jesle - ve stáji : hojnost krmení

Jesle - Jesle : lichá práce

Jestřáb - viděti : žárlivost

Jestřáb - žrát nebo křičet slyšeti : radosti se dočkati

Jestřáb - na ruce ho nositi : tvůj syn bude mocným mužem

Jestřáb - létat viděti : dobrá zpráva

Jestřáb - Jestřáb : příchod důstojného člověka

Jestřáb - Jestřáb : žehravost

Ještěrka - viděti : velké změny v obchodech

Ještěrka - viděti : pronásledování, neštěstí

Ještěrka - ukousne-li : očekává tě pohana

Ještěrka - od ní kousnut býti : mnoho trápení

Ještěrka - Ještěrka : neštěstí, nepřátelé

Ještěrka - Ještěrka : lstivý darebák či podvodnice po tobě pasou

Jetel - sekati či sklízeti : velké peníze, los, dědictví

Jetel - obdělávati : štěstí v domě

Jetel - jetelový čtyřlístek : štěstí jednou v životě veliké

Jetel - Jetel : vše dobré do domu

Jez (řeky) - hučí : katastrofa, veliké neštěstí

Jez (řeky) - Jez (řeky) : pochmurné chvíle

Jezdec - s koně slézat viděti : přítele ztratiti

Jezdec - na koni v bílém rouše : smrt

Jezdec - na koni, ale kůň pod ním pošel : zpráva je falešná

Jezdec - na koni : zpráva

Jezdec - když se mu zase na koně pomůže : štěstí

Jezdec - jak s koně spadne viděti : škoda

Jezditi - viděti : nepřízeň

Jezditi - ve vozíku : velká ztráta

Jezditi - v kočáře : na svatbu aneb křtiny budeš pozván

Jezditi - na koni : ke cti a hodnosti se dostaneš

Jezditi - a převrhnut býti : brzká nehoda

Jezero - na tichém jezditi : bohatství, šťastný sňatek

Jezero - na bouřlivém jezditi : trápení a starost v lásce

Jezero - krvavé : nepokoje, revolty, válka

Jezero - Jezero : tajemství mlčící

Jezevčík - Jezevčík : Viz: Pes,

Jezevčík - vidět ho : je varováním před nepřáteli, jež si přejí tvoji zkázu

Jezevčík - Jezevčík : jsi příliš lstivý a mnoho přemýšlíš

Jezevčík - chytit ho : znamená brzkou změnu místa bydliště

Jezevčík - Jezevčík : chytrost a osobitost ve věrnosti

Jezevec - chytiti jej : změna obydlí

Jezevec - chytiti : byt ztratiti

Jezevec - Jezevec : dědictví

Ježek - viděti : vaše dobromyslnost bude zneužita

Ježek - Ježek : zlého závistníka míti, též úmrtí příbuzného

Ježek - Ježek : nejež se, smírně jednej a odpovídej

Ježíš Kristus - vstoupí-li do domu : spasení ve šťastném životě niterném

Jidáše - medem mazané jísti : neupřímný, zdánlivý přítel

Jídlo (Jídla) - zkažené jídlo : je těžká choroba

Jídlo (Jídla) - viděti : pozvání

Jídlo (Jídla) - vidět velké množství červeného masa : značí lehkou nemoc

Jídlo (Jídla) - stůl obtížený chutným jídlem : znamená banket, svatbu nebo příjemnou zábavu

Jídlo (Jídla) - spálené cítiti : nepříjemné zprávy

Jídlo (Jídla) - spálené : špatná zpráva

Jídlo (Jídla) - sám jíst bohaté jídlo : bezohledností nebo nedostatkem soucitu se stanete neoblíbenými

Jídlo (Jídla) - nositi na stůl : velká škoda

Jídlo (Jídla) - na něj býti pozván : váženým býti

Jídlo (Jídla) - jíst skromné jídlo : nad něčím pociťujete lítost

Jídlo (Jídla) - jíst bohaté jídlo spolu s druhými nebo s : ochotou si získáte oblibu

Jídlo (Jídla) - Jídlo (Jídla) : jinému dávati, bohatství

Jídlo (Jídla) - Jídla strojiti : nedostatek

Jídlo (Jídla) - chtít se najíst, ale nenalézt nic k jídl : přináší změnu v životě

Jídlo (Jídla) - hltavě jísti : poštou přijdou peníze

Jídlo (Jídla) - dostat něco nečistého k jídlu : je varováním, že někdo má v úmyslu provést ti něco protivného

Jídlo (Jídla) - dobré a čisté jídlo : předpovídá četné potomstvo a celkový zdar všech věcí

Jídlo (Jídla) - Jídlo (Jídla) : buď sen, vyjadřující nouzi, nebo náhrada za odpor k jídlu v bdělém stavu

Jinoch - viděti : vlastním přičiněním k blahobytu přijíti

Jinovatka - na poli : slabost

Jinovatka - Jinovatka : budeš stár

Jiřiny - Jiřiny : Viz: Květiny,

Jiřiny - Jiřiny : pozdní životní radost

Jiskry - létati viděti : sklony k marnotratnosti

Jiskry - Jiskry : něco velikého poznáš později

Jiskry - Jiskry : dobrý příjem

Jísti - viděti : pozvání

Jísti - venku : Přijdou hubené časy

Jísti - v domě : Zdraví

Jísti - sám jíst velmi bohatě : stávat se neoblíbeným pro bezohlednost nebo nedostatek soucitu

Jísti - sám : budeš oklamán aneb nemocen

Jísti - nemoci : Lidé si o tobě myslí mnoho

Jísti - nečistá aneb špatná jídla : nespokojenost ,nemoc

Jísti - maso skopové : zisk na zboží

Jísti - maso pečené : bohatství

Jísti - jíst velmi spěšně : ctěn býti

Jísti - jíst velmi spěšně : k jídlu býti pozván

Jísti - jíst velmi spěšně : dává zdraví

Jísti - jíst velmi skromně : pociťovat pro něco lítost

Jísti - chtít se najíst, ale nenalézt nic k jídl : změna v životě

Jísti - hlavu telecí : velká nepřízeň

Jísti - Jísti : buď vyjadřuje nouzi nebo nahrazuje odpor k jídlu v bdělém stavu

Jísti - Jísti : sklony k marnotratnosti

Jíti - pomalu jíti : měj rozvahu

Jitrocel - viděti : zdraví pevné

Jitrocel - přikládati : nebezpečí poranění

Jitrocel - píti : uzdravení nemocného

Jitřenka (hvězda) - Jitřenka (hvězda) : štěstí

Jízda - na voze : svatbě nebo křtinám být přítomen, slávy a moci dosáhnouti

Jízda - a převrhnouti se : blízká nehoda

Jizva - skrytá ve vlasech : zrádce a bídák

Jizva - míti ji v obličeji : šarvátka

Jmelí - viděti : brzká svatba v rodině

Jmelí - pověšené nad postelí v hlavě : dostaneš se mezi čarodějnice

Jméno - vlastní smazati : konec života

Jméno - vlastní slyšeti : nové období života

Jméno - vlastní, křtící i rodinné sám napsati či : předvolání

Jméno - vlastní do kamene tesati : dobro a pravda cílem

 


Markýzy od Climastylu
Naše markýzy zastíní vaši pergolu či zahrádku. To bude pohodička.

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist