* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 86979

Výkladů - 19871

Uživatelů - 13264

On-Line : 7
Celkem : 31022776

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zažíváte ?

Rodičovskou9.3%
Partnerskou8.4%
Sebelásku6.8%
Sexuální6.9%
Duchovní6.9%
Láska ke všemu30.4%
Láska ke každému31.5%


Výměna ikonekEsoterikWeb

Pro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

A

Abatyše - viděti : pozor na pýchu a lest

Abatyše - viděti ji : znamená v domě, v obchodě atd. velkou změnu

Abatyše - viděti : hrdost, změna, štěstí

Abatyše - v klášteře : přísný pořádek při malé stravě

Abatyše - milovati se s ní : svoji dobročinnost bereš na velkou váhu

Abeceda - Abeceda : tvé nároky a touhy se splní

Abel - Kainem ho zabíti viděti : tvá modlitba či prosba zůstane nevyslyšena

Abrahámoviny - slaviti : naděje na povýšení či řád

Abštajg - navštěvovati : pozor na sousedy stran pomluv

Adam - pod stromem s Evou : manželství

Adam - pod stromem bez Evy : staromládenectví

Adam - Adamovo jablko jísti Evou podané : svedení ke hříchu či tělesný neduh

Adresář - hledati v něm : známost

Advokát - Advokátní kancelář viděti : starosti, mrzutosti, opletačky

Advokát - máš-li s ním co činiti : starost a nouze

Advokát - mluviti s ním : těžká starost, velké trápení

Aeroplán - Aeroplán : Viz: Letadlo,

Aeroplán - viděti : spoléháš příliš na ochranu

Aeroplán - Aeroplán : čeká tě úspěch a odvaha k činu

Agent - Agent : varuj se, neboť bys mohl utrpět ztrátu!

Achát - šperk : hloupost

Achát - viděti : nemoc a smrt

Akademik - viděti ho : někdo si od tebe vypůjčí

Akademik - býti jím : bohatství, ale i smysl pro noční život

Akát - viděti ho bez květu : neštěstí

Akát - kvetoucí : čeká tě bohatství a zdraví

Akcie - kupovati : zaznamenáš společenský vzestup

Akcie - koupiti : ztráta peněz

Aksamit - hladiti : věští milence či milenku

Aksamit - viděti aksamitové šaty : cti dosáhneš

Aksamit - na sobě : získáš úřad či lepší služební místo

Akta - Akta : na čas se vzdálíš ze svého pracoviště

Akvárium - viděti : při zkouškách budeš plavati, očekávají tě hádky a nepřátelství, upadneš do bídy a žalu

Akvárium - Akvárium : stane se ti něco nepříjemného

Alabastr - viděti : štěstí cudnosti

Alabastr - alabastrovou nádobu rozbíti : zánik panenství či manželské poctivosti

Alej - stinná : dostaneš příjemné sousedy

Alkohol - Alkohol : Viz: Kořalka, Slivovice, Víno,

Alkohol - Alkohol : Pravděpodobně se potřebujete více uvolnit. Možná jste přepracovaní a relaxace by vám prospěla. Možná však také příliš pijete.

Alkohol - Alkohol : odolej pokušení být nevěrný

Almara - viděti nebo ji posouvati : různice s manželkou

Almara - se šatstvem : obdržíš dar

Almara - prázdná : chudoba

Almara - plná : dobré bytí

Almara - kupovati ji : svatba v příbuzenstvu

Almužna - rozdávati : prospěch z podnikání

Almužna - rozdávati almužnu : výhra

Almužna - přijímati : dobré příjmy

Almužna - dávati ji : budeš pomluven, očekávají tě nepříjemné věci

Almužna - bráti ji : znamená tvé ponížení nebo nouzi

Aloe - strom, viděti : starou známost obnoviti

Aloe - kvetoucí : Dočkáš se dlouhého života

Aloe - Aloe : dlouhý a hezký pobyt na tomto světě

Aloe - viděti : starou známost obnoviti

Altánek - Altánek : schůzka z lásky

Amazonka - viděti ji : žena nabije mužovi

Amazonka - viděti : dostaneš za manželku ženu, která je vládychtivá

Amerika - Amerika : Předsevzetí se ti podaří

Ametyst - vidíš-li jej na prstenu : znamená dotírače

Amor - Amor : velká láska, láska na prvý pohled

Amor - Amor : Čekej trápení s láskou

Amputace - některého údu : očekává tě zranění nebo někoho z rodiny

Ananas - jísti : pozvání na návštěvu

Ananas - Ananas : Budeš pozván na hostinu

Anděl - mluviti s ním : dobré znamení pro příští život

Anděl - mluvit slyšeti : zlé znamení

Anděl - mluvicí : Dosáhneš po čem toužíš

Anděl - býti jím : znamená velkou poctu, smrtelnou nemoc

Anděl - býti jím : čest a povýšení ve společnosti

Anděl - býti andělem zdravým : čest

Anděl - býti andělem nemocným : smrt

Anděl - Anděl : V příštích dnech budeš šťastný

Anděl - viděti : velkéštěstí, potvrzení všech nadějí a přání, vítané zprávy

Anděl - viděti ho v modrém světle : velká pravda

Anděl - ve velikém světle : i tobě světlo

Anděl - v růžovém světle : velká láska

Anděl - státi se jím : Dosáhneš vysokého postavení a úcty.

Anděl - spatřiti : dobré zprávy

Anděl - s ochranným pásem : budeš chráněn

Anděl - s knihou : čti Písmo svaté

Anděl - s kalichem : utrpení

Anděl - s chlebem : nebeské dobro

Angličan - Angličan : znamená samostatnost i povaha dobyvačná

Angličan - viděti : nezkrotitelné věřitele aneb falešné přátele míti

Angličan - viděti, nebo s ním mluviti : falešné přátele a špatné věřitele míti

Angrešt - zralý : peníze

Angrešt - zelený viděti : žaludeční nemoc, nepřátelství

Angrešt - žlutý trhati a jísti : neduh

Anténa - montovati ji : křik v domě

Antoušek - viděti ho : dávej si pozor na jazyk

Anýz - síti nebo pěstovati : soudní spory

Anýz - jísti : dočkáš se vysokého stáří

Anýz - jísti : dlouhý život

Apatyka - Apatyka : pozdě bycha honit

Apatykář - Apatykář : Viz: Lékárník,

Apatykář - viděti : nemoc

Apatykář - Apatykář : nemíchej vše dohromady

Apoštol - viděti : zpráva

Apoštol - viděti apoštoly : radostná zpráva

Apoštol - Apoštol : šťastný život

April - pošle-li tebe kdo aprilem : čest

Arab - Arab : znamená míti nablízku muže, který miluje mnoho žen

Arab - Arab : Tajemství, které tě již dlouho zaměstnává, se rozluští.

Arcibiskup - viděti ho : rychlá smrt

Arcibiskup - žehnající : tebe doprovází síla

Arcibiskup - Arcibiskup : Smiř se a odpusť svým nepřátelům

Arest - Arest : potěšení ze samoty

Arch (papíru) - popsaný : veliký úkol

Arch (papíru) - pomačkaný : zlý průjem

Arch (papíru) - papíru černého : smrt známěho či známé

Arch (papíru) - čistý : smutek

Archa - viděti ji : mrzutost přijde

Archa - Archa Noemova : povodeň, množství lží, ale vše překonáš

Archa - Archa : dostaneš čestné postavení

Archív - Archív : v místě je klepna, která kde co ví

Armáda - válčící : úspěch a bohatství

Armáda - v zákopech : nemoc

Armáda - v kouři : možnost války

Armáda - v boji viděti : neštěstí a smutek

Armáda - utábořená : země bude vyjedená od různých živlů

Armáda - pochodovati viděti : pohroma, neštěstí

Armáda - na útěku : ztracené peníze ve spekulaci

Armáda - na pochodu : buď opatrný, zvýšení daní

Armáda - když armády nepřátelsky proti sobě stojí : štěstí i smutek

Armáda - jednotlivé vojáky když vidíš : těžká práce

Armáda - dodávati jí : bohatství

Armáda - Armáda : tvá naděje bude zmařena

Armáda - Armáda : návštěva chudých příbuzných

Arnika - s ní se mazati : úraz

Artista (Artisté) - Artista (Artisté) : Měj se před přáteli na pozoru! Dovedou své úmysly dobře zastřít.

Artyčoky - viděti a je jísti : tajně trpěti, nastávající rozluka

Artyčoky - jísti : máš churavé nervy

Astra (Astry) - Astra (Astry) : Viz: Květiny,

Astra (Astry) - zvadlé : Tvé naděje se maří.

Astra (Astry) - sázeti : I nejmenší pole nese úrodu, je-li dobře pěstěno.

Astra (Astry) - kvetoucí : Tvoje vážnost se zvětší a bude zářit.

Astra (Astry) - Astra (Astry) : pohřeb v rodině

Astrolog - viděti ho : opatři si horoskop, též porada

Ašant - Ašant : Viz: Černoch,

Atentát (Atentáty) - Atentát (Atentáty) : Nepromeškej své štěstí.

Atlas - Atlas : Nečekaně změníš místo.

Audience - držeti s čertem : pozor na podvodné úmysly

Audience - držeti s bábou : zlé klepy

Audience - na hradě : rodinná událost

Audience - míti u císaře neb krále : štěstí a zisk

Audience - u vznešené osoby : stěstí a výhra

Audience - sám udíleti : povýšení

Audience - s kominíkem míti : veliké štěstí

Auto (Automobil) - vystupovat z něho : vaše vážnost utrpí

Auto (Automobil) - vyhrát automobilový závod : předhonit své konkurenty nebo rivaly

Auto (Automobil) - viděti : Zažiješ něco nového.

Auto (Automobil) - vidět srážku : v jisté záležitosti bude silná konkurence

Auto (Automobil) - vidět je hořet : dobrý význam pokud jsou vidět jen plameny, černý kouř má špatný význam

Auto (Automobil) - vidět : znamená, že ti někdo velmi závidí tvé společenské postavení

Auto (Automobil) - vidět : někdo ti velmi závidí tvé společenské postavení

Auto (Automobil) - vézt se v něm : lepší poměry

Auto (Automobil) - utíkat před ním : varování před konkurenty

Auto (Automobil) - utíkat před ním : je varováním před konkurenty

Auto (Automobil) - stojící : mlčky na tebe čeká neštěstí

Auto (Automobil) - sraziti se : potká tě zamilování na cestě

Auto (Automobil) - seděti v něm : čekej pozvání

Auto (Automobil) - sám je řídit : hledání nových možností jak se přiblížit svému životnímu cíli

Auto (Automobil) - s výfukem : nadýmání a bolení břicha

Auto (Automobil) - s jeho pomocí se dostávat kupředu, a pok : máme vlastní záležitosti pevně v rukou

Auto (Automobil) - říditi : Najdeš svou cestu, aniž ji hledáš.

Auto (Automobil) - překážka : příznivý obrat tvého života ti přináší štěstí.

Auto (Automobil) - porucha : cesta bude marná

Auto (Automobil) - porouchaný : věští zapojeni se do nejistého obchodu

Auto (Automobil) - odjeti : znamená stěhování

Auto (Automobil) - mít auto : symbolizuje komplikace při uskutečňování snů

Auto (Automobil) - mít : komplikace při uskutečňování snů

Auto (Automobil) - kupovat : první krok nového počínání, které bude úspšné

Auto (Automobil) - kolona jedoucích aut : znamená náhlou cestu za obchodem

Auto (Automobil) - kolona jedoucích aut : náhlá cesta za obchodem

Auto (Automobil) - jet velmi rychle autem : znamení problémů nebo špatných zpráv

Auto (Automobil) - jet velmi rychle autem : je znamením problémů nebo špatné zprávy

Auto (Automobil) - jedoucí : neštěstí jisté

Auto (Automobil) - hledat automobli (pro mladou ženu) : je tento sen znamením zklamání v lásce kvůli partnerově neuváženému chování

Auto (Automobil) - hledat automobil : neúspěšný obchod

Auto (Automobil) - hledat : neúspěšný obchod, pro mladou ženu je tento sen znamením zklamání v lásce kvůli partnerově neuváženému chování

Auto (Automobil) - autonehoda : finanční ztráta

Autobus - vidět prázdný : značí brzké uznáni a čest

Autobus - plný cestujících : předpovídá spokojenost v obchodech

Autobus - jet jím : znamená výstrahu před konflikty a nedorozuměním s přáteli, také před nerozvážnými sliby

Autobus - být řidičem : je předpovědí dostatku a nečekaného štěstí v lásce

Autobus - Autobus : řiď se moudrostí a budeš těžit

Autogram - Někdo z blízkého okolí zemře. : značí brzké uznáni a čest

Automat - viděti : výhoda v obchodech

Automat - na peníze : v domácnosti je tichý zloděj

Automat - na cukrovinky : málo sladkosti v lásce za hodně peněz

Automat - hudební hrací : zažiješ rámus se ženou, tchyní nebo jinou osobou

Automat - automat (bufet) : špatně jsi uložil peníze a pozdě to poznáváš.

Automat - Automat : znamená nečekanou návštěvu nemilé osoby nebo domácí spory

 


Markýzy od Climastylu
Naše markýzy zastíní vaši pergolu či zahrádku. To bude pohodička.
Práce snů
Hledáš práci svých snů. Na Jobsik.cz najdeš volná pracovní místa.

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist