* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88383

Výkladů - 18853

Uživatelů - 13269

On-Line : 2
Celkem :

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zaží­váte ?

Rodičovskou10.8%
Partnerskou9.4%
Sebelásku7.9%
Sexuální­8.4%
Duchovní­8.6%
Láska ke všemu26.6%
Láska ke každému28.2%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

A

Abatyše - viděti : pozor na pýchu a lest

Abatyše - viděti ji : znamená v domě, v obchodě atd. velkou změnu

Abatyše - viděti : hrdost, změna, štěstí­

Abatyše - v klášteře : pří­sný pořádek při malé stravě

Abatyše - milovati se s ní­ : svoji dobročinnost bereš na velkou váhu

Abeceda - Abeceda : tvé nároky a touhy se splní­

Abel - Kainem ho zabí­ti viděti : tvá modlitba či prosba zůstane nevyslyšena

Abrahámoviny - slaviti : naděje na povýšení­ či řád

Abštajg - navštěvovati : pozor na sousedy stran pomluv

Adam - pod stromem s Evou : manželství­

Adam - pod stromem bez Evy : staromládenectví­

Adam - Adamovo jablko jí­sti Evou podané : svedení­ ke hří­chu či tělesný neduh

Adresář - hledati v něm : známost

Advokát - Advokátní­ kancelář viděti : starosti, mrzutosti, opletačky

Advokát - máš-li s ní­m co činiti : starost a nouze

Advokát - mluviti s ní­m : těžká starost, velké trápení­

Aeroplán - Aeroplán : Viz: Letadlo,

Aeroplán - viděti : spoléhᚠpří­liš na ochranu

Aeroplán - Aeroplán : čeká tě úspěch a odvaha k činu

Agent - Agent : varuj se, nebo bys mohl utrpět ztrátu!

Achát - šperk : hloupost

Achát - viděti : nemoc a smrt

Akademik - viděti ho : někdo si od tebe vypůjčí­

Akademik - býti jí­m : bohatství­, ale i smysl pro noční­ život

Akát - viděti ho bez květu : neštěstí­

Akát - kvetoucí­ : čeká tě bohatství­ a zdraví­

Akcie - kupovati : zaznamenᚠspolečenský vzestup

Akcie - koupiti : ztráta peněz

Aksamit - hladiti : věští­ milence či milenku

Aksamit - viděti aksamitové šaty : cti dosáhneš

Aksamit - na sobě : zí­skᚠúřad či lepší­ služební­ mí­sto

Akta - Akta : na čas se vzdálí­š ze svého pracoviště

Akvárium - viděti : při zkouškách budeš plavati, očekávají­ tě hádky a nepřátelství­, upadneš do bí­dy a žalu

Akvárium - Akvárium : stane se ti něco nepří­jemného

Alabastr - viděti : štěstí­ cudnosti

Alabastr - alabastrovou nádobu rozbí­ti : zánik panenství­ či manželské poctivosti

Alej - stinná : dostaneš pří­jemné sousedy

Alkohol - Alkohol : Viz: Kořalka, Slivovice, Ví­no,

Alkohol - Alkohol : Pravděpodobně se potřebujete ví­ce uvolnit. Možná jste přepracovaní­ a relaxace by vám prospěla. Možná však také pří­liš pijete.

Alkohol - Alkohol : odolej pokušení­ být nevěrný

Almara - viděti nebo ji posouvati : různice s manželkou

Almara - se šatstvem : obdrží­š dar

Almara - prázdná : chudoba

Almara - plná : dobré bytí­

Almara - kupovati ji : svatba v pří­buzenstvu

Almužna - rozdávati : prospěch z podnikání­

Almužna - rozdávati almužnu : výhra

Almužna - přijí­mati : dobré pří­jmy

Almužna - dávati ji : budeš pomluven, očekávají­ tě nepří­jemné věci

Almužna - bráti ji : znamená tvé poní­žení­ nebo nouzi

Aloe - strom, viděti : starou známost obnoviti

Aloe - kvetoucí­ : Dočkᚠse dlouhého života

Aloe - Aloe : dlouhý a hezký pobyt na tomto světě

Aloe - viděti : starou známost obnoviti

Altánek - Altánek : schůzka z lásky

Amazonka - viděti ji : žena nabije mužovi

Amazonka - viděti : dostaneš za manželku ženu, která je vládychtivá

Amerika - Amerika : Předsevzetí­ se ti podaří­

Ametyst - vidí­š-li jej na prstenu : znamená dotí­rače

Amor - Amor : velká láska, láska na prvý pohled

Amor - Amor : íˆekej trápení­ s láskou

Amputace - některého údu : očekává tě zranění­ nebo někoho z rodiny

Ananas - jí­sti : pozvání­ na návštěvu

Ananas - Ananas : Budeš pozván na hostinu

Anděl - mluviti s ní­m : dobré znamení­ pro pří­ští­ život

Anděl - mluvit slyšeti : zlé znamení­

Anděl - mluvicí­ : Dosáhneš po čem touží­š

Anděl - býti jí­m : znamená velkou poctu, smrtelnou nemoc

Anděl - býti jí­m : čest a povýšení­ ve společnosti

Anděl - býti andělem zdravým : čest

Anděl - býti andělem nemocným : smrt

Anděl - Anděl : V pří­ští­ch dnech budeš šastný

Anděl - viděti : velkéštěstí­, potvrzení­ všech nadějí­ a přání­, ví­tané zprávy

Anděl - viděti ho v modrém světle : velká pravda

Anděl - ve velikém světle : i tobě světlo

Anděl - v růžovém světle : velká láska

Anděl - státi se jí­m : Dosáhneš vysokého postavení­ a úcty.

Anděl - spatřiti : dobré zprávy

Anděl - s ochranným pásem : budeš chráněn

Anděl - s knihou : čti Pí­smo svaté

Anděl - s kalichem : utrpení­

Anděl - s chlebem : nebeské dobro

Angličan - Angličan : znamená samostatnost i povaha dobyvačná

Angličan - viděti : nezkrotitelné věřitele aneb falešné přátele mí­ti

Angličan - viděti, nebo s ní­m mluviti : falešné přátele a špatné věřitele mí­ti

Angrešt - zralý : pení­ze

Angrešt - zelený viděti : žaludeční­ nemoc, nepřátelství­

Angrešt - žlutý trhati a jí­sti : neduh

Anténa - montovati ji : křik v domě

Antoušek - viděti ho : dávej si pozor na jazyk

Anýz - sí­ti nebo pěstovati : soudní­ spory

Anýz - jí­sti : dočkᚠse vysokého stáří­

Anýz - jí­sti : dlouhý život

Apatyka - Apatyka : pozdě bycha honit

Apatykář - Apatykář : Viz: Lékární­k,

Apatykář - viděti : nemoc

Apatykář - Apatykář : nemí­chej vše dohromady

Apoštol - viděti : zpráva

Apoštol - viděti apoštoly : radostná zpráva

Apoštol - Apoštol : šastný život

April - pošle-li tebe kdo aprilem : čest

Arab - Arab : znamená mí­ti nablí­zku muže, který miluje mnoho žen

Arab - Arab : Tajemství­, které tě již dlouho zaměstnává, se rozluští­.

Arcibiskup - viděti ho : rychlá smrt

Arcibiskup - žehnají­cí­ : tebe doprovází­ sí­la

Arcibiskup - Arcibiskup : Smiř se a odpus svým nepřátelům

Arest - Arest : potěšení­ ze samoty

Arch (papí­ru) - popsaný : veliký úkol

Arch (papí­ru) - pomačkaný : zlý průjem

Arch (papí­ru) - papí­ru černého : smrt známěho či známé

Arch (papí­ru) - čistý : smutek

Archa - viděti ji : mrzutost přijde

Archa - Archa Noemova : povodeí˛, množství­ lží­, ale vše překonáš

Archa - Archa : dostaneš čestné postavení­

Archí­v - Archí­v : v mí­stě je klepna, která kde co ví­

Armáda - válčí­cí­ : úspěch a bohatství­

Armáda - v zákopech : nemoc

Armáda - v kouři : možnost války

Armáda - v boji viděti : neštěstí­ a smutek

Armáda - utábořená : země bude vyjedená od různých živlů

Armáda - pochodovati viděti : pohroma, neštěstí­

Armáda - na útěku : ztracené pení­ze ve spekulaci

Armáda - na pochodu : buď opatrný, zvýšení­ daní­

Armáda - když armády nepřátelsky proti sobě stojí­ : štěstí­ i smutek

Armáda - jednotlivé vojáky když vidí­š : těžká práce

Armáda - dodávati jí­ : bohatství­

Armáda - Armáda : tvá naděje bude zmařena

Armáda - Armáda : návštěva chudých pří­buzných

Arnika - s ní­ se mazati : úraz

Artista (Artisté) - Artista (Artisté) : Měj se před přáteli na pozoru! Dovedou své úmysly dobře zastří­t.

Artyčoky - viděti a je jí­sti : tajně trpěti, nastávají­cí­ rozluka

Artyčoky - jí­sti : mᚠchuravé nervy

Astra (Astry) - Astra (Astry) : Viz: Květiny,

Astra (Astry) - zvadlé : Tvé naděje se maří­.

Astra (Astry) - sázeti : I nejmenší­ pole nese úrodu, je-li dobře pěstěno.

Astra (Astry) - kvetoucí­ : Tvoje vážnost se zvětší­ a bude zářit.

Astra (Astry) - Astra (Astry) : pohřeb v rodině

Astrolog - viděti ho : opatři si horoskop, též porada

Ašant - Ašant : Viz: íˆernoch,

Atentát (Atentáty) - Atentát (Atentáty) : Nepromeškej své štěstí­.

Atlas - Atlas : Nečekaně změní­š mí­sto.

Audience - držeti s čertem : pozor na podvodné úmysly

Audience - držeti s bábou : zlé klepy

Audience - na hradě : rodinná událost

Audience - mí­ti u cí­saře neb krále : štěstí­ a zisk

Audience - u vznešené osoby : stěstí­ a výhra

Audience - sám udí­leti : povýšení­

Audience - s kominí­kem mí­ti : veliké štěstí­

Auto (Automobil) - vystupovat z něho : vaše vážnost utrpí­

Auto (Automobil) - vyhrát automobilový závod : předhonit své konkurenty nebo rivaly

Auto (Automobil) - viděti : Zažiješ něco nového.

Auto (Automobil) - vidět srážku : v jisté záležitosti bude silná konkurence

Auto (Automobil) - vidět je hořet : dobrý význam pokud jsou vidět jen plameny, černý kouř má špatný význam

Auto (Automobil) - vidět : znamená, že ti někdo velmi závidí­ tvé společenské postavení­

Auto (Automobil) - vidět : někdo ti velmi závidí­ tvé společenské postavení­

Auto (Automobil) - vézt se v něm : lepší­ poměry

Auto (Automobil) - utí­kat před ní­m : varování­ před konkurenty

Auto (Automobil) - utí­kat před ní­m : je varování­m před konkurenty

Auto (Automobil) - stojí­cí­ : mlčky na tebe čeká neštěstí­

Auto (Automobil) - sraziti se : potká tě zamilování­ na cestě

Auto (Automobil) - seděti v něm : čekej pozvání­

Auto (Automobil) - sám je ří­dit : hledání­ nových možností­ jak se přiblí­žit svému životní­mu cí­li

Auto (Automobil) - s výfukem : nadýmání­ a bolení­ břicha

Auto (Automobil) - s jeho pomocí­ se dostávat kupředu, a pok : máme vlastní­ záležitosti pevně v rukou

Auto (Automobil) - ří­diti : Najdeš svou cestu, aniž ji hledáš.

Auto (Automobil) - překážka : pří­znivý obrat tvého života ti přináší­ štěstí­.

Auto (Automobil) - porucha : cesta bude marná

Auto (Automobil) - porouchaný : věští­ zapojeni se do nejistého obchodu

Auto (Automobil) - odjeti : znamená stěhování­

Auto (Automobil) - mí­t auto : symbolizuje komplikace při uskutečí˛ování­ snů

Auto (Automobil) - mí­t : komplikace při uskutečí˛ování­ snů

Auto (Automobil) - kupovat : první­ krok nového počí­nání­, které bude úspšné

Auto (Automobil) - kolona jedoucí­ch aut : znamená náhlou cestu za obchodem

Auto (Automobil) - kolona jedoucí­ch aut : náhlá cesta za obchodem

Auto (Automobil) - jet velmi rychle autem : znamení­ problémů nebo špatných zpráv

Auto (Automobil) - jet velmi rychle autem : je znamení­m problémů nebo špatné zprávy

Auto (Automobil) - jedoucí­ : neštěstí­ jisté

Auto (Automobil) - hledat automobli (pro mladou ženu) : je tento sen znamení­m zklamání­ v lásce kvůli partnerově neuváženému chování­

Auto (Automobil) - hledat automobil : neúspěšný obchod

Auto (Automobil) - hledat : neúspěšný obchod, pro mladou ženu je tento sen znamení­m zklamání­ v lásce kvůli partnerově neuváženému chování­

Auto (Automobil) - autonehoda : finanční­ ztráta

Autobus - vidět prázdný : značí­ brzké uznáni a čest

Autobus - plný cestují­cí­ch : předpoví­dá spokojenost v obchodech

Autobus - jet jí­m : znamená výstrahu před konflikty a nedorozumění­m s přáteli, také před nerozvážnými sliby

Autobus - být řidičem : je předpovědí­ dostatku a nečekaného štěstí­ v lásce

Autobus - Autobus : řiď se moudrostí­ a budeš těžit

Autogram - Někdo z blí­zkého okolí­ zemře. : značí­ brzké uznáni a čest

Automat - viděti : výhoda v obchodech

Automat - na pení­ze : v domácnosti je tichý zloděj

Automat - na cukrovinky : málo sladkosti v lásce za hodně peněz

Automat - hudební­ hrací­ : zažiješ rámus se ženou, tchyní­ nebo jinou osobou

Automat - automat (bufet) : špatně jsi uložil pení­ze a pozdě to poznáváš.

Automat - Automat : znamená nečekanou návštěvu nemilé osoby nebo domácí­ spory

 


Najdi si vysněnou práci
Sníš o dobré práci? Svoji práci snů najdeš na www.DobraPrace.cz

Odkazy
 


*


Tip


„ A všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo a jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí nᚠsnář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze nᚠsnář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist