* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88250

Výkladů - 22915

Uživatelů - 13269

On-Line : 7
Celkem : 1426434

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zažíváte ?

Rodičovskou10.3%
Partnerskou9.2%
Sebelásku7.6%
Sexuální8%
Duchovní8%
Láska ke všemu27.8%
Láska ke každému29.1%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

A

Abatyše - viděti : pozor na pýchu a lest

Abatyše - viděti ji : znamená v domě, v obchodě atd. velkou změnu

Abatyše - viděti : hrdost, změna, štěstí

Abatyše - v klášteře : přísný pořádek při malé stravě

Abatyše - milovati se s ní : svoji dobročinnost bereš na velkou váhu

Abeceda - Abeceda : tvé nároky a touhy se splní

Abel - Kainem ho zabíti viděti : tvá modlitba či prosba zůstane nevyslyšena

Abrahámoviny - slaviti : naděje na povýšení či řád

Abštajg - navštěvovati : pozor na sousedy stran pomluv

Adam - pod stromem s Evou : manželství

Adam - pod stromem bez Evy : staromládenectví

Adam - Adamovo jablko jísti Evou podané : svedení ke hříchu či tělesný neduh

Adresář - hledati v něm : známost

Advokát - Advokátní kancelář viděti : starosti, mrzutosti, opletačky

Advokát - máš-li s ním co činiti : starost a nouze

Advokát - mluviti s ním : těžká starost, velké trápení

Aeroplán - Aeroplán : Viz: Letadlo,

Aeroplán - viděti : spoléháš příliš na ochranu

Aeroplán - Aeroplán : čeká tě úspěch a odvaha k činu

Agent - Agent : varuj se, neboť bys mohl utrpět ztrátu!

Achát - šperk : hloupost

Achát - viděti : nemoc a smrt

Akademik - viděti ho : někdo si od tebe vypůjčí

Akademik - býti jím : bohatství, ale i smysl pro noční život

Akát - viděti ho bez květu : neštěstí

Akát - kvetoucí : čeká tě bohatství a zdraví

Akcie - kupovati : zaznamenáš společenský vzestup

Akcie - koupiti : ztráta peněz

Aksamit - hladiti : věští milence či milenku

Aksamit - viděti aksamitové šaty : cti dosáhneš

Aksamit - na sobě : získáš úřad či lepší služební místo

Akta - Akta : na čas se vzdálíš ze svého pracoviště

Akvárium - viděti : při zkouškách budeš plavati, očekávají tě hádky a nepřátelství, upadneš do bídy a žalu

Akvárium - Akvárium : stane se ti něco nepříjemného

Alabastr - viděti : štěstí cudnosti

Alabastr - alabastrovou nádobu rozbíti : zánik panenství či manželské poctivosti

Alej - stinná : dostaneš příjemné sousedy

Alkohol - Alkohol : Viz: Kořalka, Slivovice, Víno,

Alkohol - Alkohol : Pravděpodobně se potřebujete více uvolnit. Možná jste přepracovaní a relaxace by vám prospěla. Možná však také příliš pijete.

Alkohol - Alkohol : odolej pokušení být nevěrný

Almara - viděti nebo ji posouvati : různice s manželkou

Almara - se šatstvem : obdržíš dar

Almara - prázdná : chudoba

Almara - plná : dobré bytí

Almara - kupovati ji : svatba v příbuzenstvu

Almužna - rozdávati : prospěch z podnikání

Almužna - rozdávati almužnu : výhra

Almužna - přijímati : dobré příjmy

Almužna - dávati ji : budeš pomluven, očekávají tě nepříjemné věci

Almužna - bráti ji : znamená tvé ponížení nebo nouzi

Aloe - strom, viděti : starou známost obnoviti

Aloe - kvetoucí : Dočkáš se dlouhého života

Aloe - Aloe : dlouhý a hezký pobyt na tomto světě

Aloe - viděti : starou známost obnoviti

Altánek - Altánek : schůzka z lásky

Amazonka - viděti ji : žena nabije mužovi

Amazonka - viděti : dostaneš za manželku ženu, která je vládychtivá

Amerika - Amerika : Předsevzetí se ti podaří

Ametyst - vidíš-li jej na prstenu : znamená dotírače

Amor - Amor : velká láska, láska na prvý pohled

Amor - Amor : Čekej trápení s láskou

Amputace - některého údu : očekává tě zranění nebo někoho z rodiny

Ananas - jísti : pozvání na návštěvu

Ananas - Ananas : Budeš pozván na hostinu

Anděl - mluviti s ním : dobré znamení pro příští život

Anděl - mluvit slyšeti : zlé znamení

Anděl - mluvicí : Dosáhneš po čem toužíš

Anděl - býti jím : znamená velkou poctu, smrtelnou nemoc

Anděl - býti jím : čest a povýšení ve společnosti

Anděl - býti andělem zdravým : čest

Anděl - býti andělem nemocným : smrt

Anděl - Anděl : V příštích dnech budeš šťastný

Anděl - viděti : velkéštěstí, potvrzení všech nadějí a přání, vítané zprávy

Anděl - viděti ho v modrém světle : velká pravda

Anděl - ve velikém světle : i tobě světlo

Anděl - v růžovém světle : velká láska

Anděl - státi se jím : Dosáhneš vysokého postavení a úcty.

Anděl - spatřiti : dobré zprávy

Anděl - s ochranným pásem : budeš chráněn

Anděl - s knihou : čti Písmo svaté

Anděl - s kalichem : utrpení

Anděl - s chlebem : nebeské dobro

Angličan - Angličan : znamená samostatnost i povaha dobyvačná

Angličan - viděti : nezkrotitelné věřitele aneb falešné přátele míti

Angličan - viděti, nebo s ním mluviti : falešné přátele a špatné věřitele míti

Angrešt - zralý : peníze

Angrešt - zelený viděti : žaludeční nemoc, nepřátelství

Angrešt - žlutý trhati a jísti : neduh

Anténa - montovati ji : křik v domě

Antoušek - viděti ho : dávej si pozor na jazyk

Anýz - síti nebo pěstovati : soudní spory

Anýz - jísti : dočkáš se vysokého stáří

Anýz - jísti : dlouhý život

Apatyka - Apatyka : pozdě bycha honit

Apatykář - Apatykář : Viz: Lékárník,

Apatykář - viděti : nemoc

Apatykář - Apatykář : nemíchej vše dohromady

Apoštol - viděti : zpráva

Apoštol - viděti apoštoly : radostná zpráva

Apoštol - Apoštol : šťastný život

April - pošle-li tebe kdo aprilem : čest

Arab - Arab : znamená míti nablízku muže, který miluje mnoho žen

Arab - Arab : Tajemství, které tě již dlouho zaměstnává, se rozluští.

Arcibiskup - viděti ho : rychlá smrt

Arcibiskup - žehnající : tebe doprovází síla

Arcibiskup - Arcibiskup : Smiř se a odpusť svým nepřátelům

Arest - Arest : potěšení ze samoty

Arch (papíru) - popsaný : veliký úkol

Arch (papíru) - pomačkaný : zlý průjem

Arch (papíru) - papíru černého : smrt známěho či známé

Arch (papíru) - čistý : smutek

Archa - viděti ji : mrzutost přijde

Archa - Archa Noemova : povodeň, množství lží, ale vše překonáš

Archa - Archa : dostaneš čestné postavení

Archív - Archív : v místě je klepna, která kde co ví

Armáda - válčící : úspěch a bohatství

Armáda - v zákopech : nemoc

Armáda - v kouři : možnost války

Armáda - v boji viděti : neštěstí a smutek

Armáda - utábořená : země bude vyjedená od různých živlů

Armáda - pochodovati viděti : pohroma, neštěstí

Armáda - na útěku : ztracené peníze ve spekulaci

Armáda - na pochodu : buď opatrný, zvýšení daní

Armáda - když armády nepřátelsky proti sobě stojí : štěstí i smutek

Armáda - jednotlivé vojáky když vidíš : těžká práce

Armáda - dodávati jí : bohatství

Armáda - Armáda : tvá naděje bude zmařena

Armáda - Armáda : návštěva chudých příbuzných

Arnika - s ní se mazati : úraz

Artista (Artisté) - Artista (Artisté) : Měj se před přáteli na pozoru! Dovedou své úmysly dobře zastřít.

Artyčoky - viděti a je jísti : tajně trpěti, nastávající rozluka

Artyčoky - jísti : máš churavé nervy

Astra (Astry) - Astra (Astry) : Viz: Květiny,

Astra (Astry) - zvadlé : Tvé naděje se maří.

Astra (Astry) - sázeti : I nejmenší pole nese úrodu, je-li dobře pěstěno.

Astra (Astry) - kvetoucí : Tvoje vážnost se zvětší a bude zářit.

Astra (Astry) - Astra (Astry) : pohřeb v rodině

Astrolog - viděti ho : opatři si horoskop, též porada

Ašant - Ašant : Viz: Černoch,

Atentát (Atentáty) - Atentát (Atentáty) : Nepromeškej své štěstí.

Atlas - Atlas : Nečekaně změníš místo.

Audience - držeti s čertem : pozor na podvodné úmysly

Audience - držeti s bábou : zlé klepy

Audience - na hradě : rodinná událost

Audience - míti u císaře neb krále : štěstí a zisk

Audience - u vznešené osoby : stěstí a výhra

Audience - sám udíleti : povýšení

Audience - s kominíkem míti : veliké štěstí

Auto (Automobil) - vystupovat z něho : vaše vážnost utrpí

Auto (Automobil) - vyhrát automobilový závod : předhonit své konkurenty nebo rivaly

Auto (Automobil) - viděti : Zažiješ něco nového.

Auto (Automobil) - vidět srážku : v jisté záležitosti bude silná konkurence

Auto (Automobil) - vidět je hořet : dobrý význam pokud jsou vidět jen plameny, černý kouř má špatný význam

Auto (Automobil) - vidět : znamená, že ti někdo velmi závidí tvé společenské postavení

Auto (Automobil) - vidět : někdo ti velmi závidí tvé společenské postavení

Auto (Automobil) - vézt se v něm : lepší poměry

Auto (Automobil) - utíkat před ním : varování před konkurenty

Auto (Automobil) - utíkat před ním : je varováním před konkurenty

Auto (Automobil) - stojící : mlčky na tebe čeká neštěstí

Auto (Automobil) - sraziti se : potká tě zamilování na cestě

Auto (Automobil) - seděti v něm : čekej pozvání

Auto (Automobil) - sám je řídit : hledání nových možností jak se přiblížit svému životnímu cíli

Auto (Automobil) - s výfukem : nadýmání a bolení břicha

Auto (Automobil) - s jeho pomocí se dostávat kupředu, a pok : máme vlastní záležitosti pevně v rukou

Auto (Automobil) - říditi : Najdeš svou cestu, aniž ji hledáš.

Auto (Automobil) - překážka : příznivý obrat tvého života ti přináší štěstí.

Auto (Automobil) - porucha : cesta bude marná

Auto (Automobil) - porouchaný : věští zapojeni se do nejistého obchodu

Auto (Automobil) - odjeti : znamená stěhování

Auto (Automobil) - mít auto : symbolizuje komplikace při uskutečňování snů

Auto (Automobil) - mít : komplikace při uskutečňování snů

Auto (Automobil) - kupovat : první krok nového počínání, které bude úspšné

Auto (Automobil) - kolona jedoucích aut : znamená náhlou cestu za obchodem

Auto (Automobil) - kolona jedoucích aut : náhlá cesta za obchodem

Auto (Automobil) - jet velmi rychle autem : znamení problémů nebo špatných zpráv

Auto (Automobil) - jet velmi rychle autem : je znamením problémů nebo špatné zprávy

Auto (Automobil) - jedoucí : neštěstí jisté

Auto (Automobil) - hledat automobli (pro mladou ženu) : je tento sen znamením zklamání v lásce kvůli partnerově neuváženému chování

Auto (Automobil) - hledat automobil : neúspěšný obchod

Auto (Automobil) - hledat : neúspěšný obchod, pro mladou ženu je tento sen znamením zklamání v lásce kvůli partnerově neuváženému chování

Auto (Automobil) - autonehoda : finanční ztráta

Autobus - vidět prázdný : značí brzké uznáni a čest

Autobus - plný cestujících : předpovídá spokojenost v obchodech

Autobus - jet jím : znamená výstrahu před konflikty a nedorozuměním s přáteli, také před nerozvážnými sliby

Autobus - být řidičem : je předpovědí dostatku a nečekaného štěstí v lásce

Autobus - Autobus : řiď se moudrostí a budeš těžit

Autogram - Někdo z blízkého okolí zemře. : značí brzké uznáni a čest

Automat - viděti : výhoda v obchodech

Automat - na peníze : v domácnosti je tichý zloděj

Automat - na cukrovinky : málo sladkosti v lásce za hodně peněz

Automat - hudební hrací : zažiješ rámus se ženou, tchyní nebo jinou osobou

Automat - automat (bufet) : špatně jsi uložil peníze a pozdě to poznáváš.

Automat - Automat : znamená nečekanou návštěvu nemilé osoby nebo domácí spory

 


Markýzy od Climastylu
Naše markýzy zastíní vaši pergolu či zahrádku. To bude pohodička.

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist