* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88383

Výkladů - 18853

Uživatelů - 13269

On-Line : 3
Celkem :

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zaží­váte ?

Rodičovskou10.8%
Partnerskou9.4%
Sebelásku7.9%
Sexuální­8.4%
Duchovní­8.6%
Láska ke všemu26.6%
Láska ke každému28.2%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

L

Labuť - zpí­vat slyšeti : blí­zká smrt

Labuť - viděti : pyšný býti

Labuť - plavat viděti : nad utrhači zví­těziti

Labuť - na lukách běhat viděti : nemotornost

Labuť - lí­bat viděti : dobré předsevzetí­ učiniti

Labuť - černou : domácí­ neštěstí­

Labuť - černá zpí­vají­cí­ : smrt

Labuť - černá : dobrá nebude budoucnost

Labuť - bí­lá : dobrá budoucnost

Láhev - Láhev : Viz: Flaška,

Láhev - vypláchnouti : do špatné společnosti se dostati

Láhev - viděti nebo mí­ti : radost, zábava

Láhev - viděti : veselost

Láhev - viděti : domácí­ pitka

Láhev - rozbitou viděti nebo mí­ti : smutek

Láhev - je-li roztlučená : smutek

Lak - spatřiti : neupří­mná slova slyšeti

Lák - okurkový pí­ti : statečnost a odolnost vůči infekci

Lakomec - viděti ho : budeš obdarován

Lakomec - býti jí­m : veliké dědictví­

Lalok - mí­ti : tloustnutí­

Lámat - něco : jednej zkrátka a s odvahou

Lampa (Lampička) - zhaslá : dosáhneš stálosti v zaměstnání­

Lampa (Lampička) - vybuchlá : odsouzení­

Lampa (Lampička) - viděti ji : budeš pracovati do noci

Lampa (Lampička) - upustí­š ji : neblahá událost

Lampa (Lampička) - rozsvěcovati ji : pronikne světlo do určitých tajností­

Lampa (Lampička) - lampička noční­ hoří­cí­ : nemoc v domácnosti

Lampa (Lampička) - hoří­cí­ lampu něsti : dosáhneš vysoký úřad

Lampa (Lampička) - hoří­cí­ lampu nese-li ji žena : provdá se za vysokého úřední­ka

Lampa (Lampička) - hoří­cí­ lampa : vysoký úřad

Lampa (Lampička) - hoří­cí­ ji jinému do ruky vtiskneš : udělí­š dobrou radu

Lampa (Lampička) - hoří­cí­ : zaměstnání­

Lampa (Lampička) - čistiti ji : domácí­ spěšná práce

Lampář - Lampář : budeš jednati s pracovní­kem vysoko postaveným

Laí˛ - viděti : štěstí­ a bohatství­

Laí˛ - viděti : tichá a rozšafná manželka

Lano - Lano : vzniknou zmatky

Láska - vyznati ji : odmí­tnutí­

Láska - viděti ji : rozkošné dny

Látka - Zamotáváte se ve snu do kusu látky, kter : "Popřemýšlejte o svých obchodní­ch partnerech a nadří­zených. Možná dělají­ něco, s čí­m vy osobně nesouhlasí­te a jejich praktiky vám ""berou dech"". Popřemýšlejte, zda by nebylo vhodné změnit firmu nebo lidi v ní­. Nebo jste sami něco provedli? Pak se přiznej

Lavice - viděti ji : výprask

Lavice - seděti na drnové lavici : slušné a milostné zacházení­ milované osoby

Lavina - spatřiti ji : veliké nebezpečí­ v dosahu

Lávka - viděti ji : přemožení­ menší­ nejistoty

Lázeí˛ - v pokoji : zármutek

Lázeí˛ - v ní­ býti a nemoci se potiti : přerušení­ obchodů

Lázeí˛ - s kalnou vodou : neštěstí­, nemoc, neúspěch v lásce

Lázeí˛ - s horkou vodou : špatné zdraví­, překážky v obchodě

Lázeí˛ - s čistou vodou : štěstí­, zdraví­ a úspěch v lásce

Lázně - veřejné viděti : znamená hněv

Lázně - svléci se v nich, mýt a holit se : bohatému ztrátu majetku

Lázně - svléci se v nich a nemýt se : zbaví­š se smutku

Lázně - mýt se vlažnou neb chladnější­ vodou : vše dobré

Lázně - mýt se v nich vlažnou vodou : budeš propuštěn

Lázně - mýt se v nich ledovou vodou : hanebná pověst tvé osoby

Lebka - zví­řecí­ viděti : těžká práce

Lebka - viděti ji : smrt

Lebka - rozbitou mí­ti : zbytečné starosti

Léčit - sebe : zbaví­š se dluhů a jiných těžkostí­

Léčit - někoho : prokážeš někomu milosrdenství­

Léčka - Léčka : Viz: Past,

Léčka - viděti blí­zko : zrada

Léčka - klásti ji : lest

Led - viděti v létě : marné počí­nání­

Led - viděti, po něm klouzati : blí­ží­cí­ se nehoda, pronásledování­, zmařené naděje

Led - po něm choditi : styky s nevěstkou

Led - na řece na pokraji : chudoba v kraji

Lejno - Lejno : Viz: Hovno,

Lék - zvrátiti : neštěstí­, porušení­ obchodů

Lék - viděti ho : přijdeš opět do dobrých poměrů

Lék - uží­vati : ztráta majetku

Lék - předepisování­ viděti : pokračování­ nemoci

Lék - projí­mací­ použí­ti, po něm břicho bolí­ : zármutek v domě

Lék - projí­mací­ použí­ti a ulehčí­ : zbavení­ starostí­, které trápily

Lék - projí­mací­ použí­ti : bohatému škodu, chudému mnoho zboží­

Lék - jinému podávati : výhoda, prospěch

Lék - hořký : útlak od nepřátel

Lék - bráti : nepří­jemnosti

Lékárna - viděti, uvnitř se nacházeti : setkání­ s lichvářem nebo drzým člověkem

Lékárna - spatřiti ji : nemoc

Lékární­k - viděti ho : pomoc

Lékař - viděti ho : nenadálá návštěva

Lékař - s nemocným vlí­dně hovořiti viděti : brzká churavost

Lékař - který pří­buzného obvazuje viděti : brzký sí˛atek v rodině

Lekní­n - viděti : nebezpečí­, utonutí­

Lem - roucha lí­bati : otroctví­

Len - zelený na poli : chvála lidí­ pro majetek

Len - viděti : daleká cesta za nevěstou

Len - spřádati na nit : nají­t dobré zaměsnání­ nebo ubytování­

Len - půjčiti ho : půjčiti pení­ze

Len - pří­sti jej : daleká cesta s nebezpečnými pří­hodami

Len - hezký viděti : spořivost v domácnosti

Lenivý - býti : práce na práci

Lep - na ptáky : někdo přijde na výzvědy stran tvých úmyslů

Lepit - něco : dávati dva lidi dohromady

Lepra - mí­ti : věští­ bohatství­, úspěch v obchodech

Les - zelený : velmi milá schůzka

Les - zachvácený požárem bez dýmu : politické boje s dlouhým trvání­m

Les - zachvácený požárem : politická revoluce, válka

Les - suchý : samotářství­

Les - porážeti sekerami : infekční­ smrtelná nemoc v kraji

Lesní­k - potkati : hrozí­ pohroma, nepří­jemnosti

Lešení­ - viděti : mějte se na pozoru

Leštit - něco : nehezké jednání­

Léta - na dřevě : tvé stáří­ je na tobě vidět

Letadlo - Letadlo : Viz: Aeroplán,

Létání­ (Létati) - Létání­ (Létati) : Zřejmě chcete něčemu či někomu uniknout. Nebo se třeba chcete podí­vat na problémy z ptačí­ perspektivy a nalézt tak řešení­, pří­padně touží­te povznést se v duchovní­m nebo intelektuální­m smyslu. Najděte možnost, jak si tuto touhu splnit.

Létání­ (Létati) - z mí­sta na mí­sto : cena za prací­

Létání­ (Létati) - pří­mo vzhůru : úraz nebo smrt

Létání­ (Létati) - od shora dolů : velmi vysoké stáří­

Létání­ (Létati) - létati a spadnouti : nepří­jemnosti

Létání­ (Létati) - do nebe : znamená dobré služebnictvo, ale také cestu, smrtelnou nemoc

Létání­ (Létati) - daleko : pří­jemné dny, štěstí­ v podnikání­, chvála

Létání­ (Létati) - až do oblak a zůstati tam : smrt

Létavice - viděti ji : tvá přání­ pohasla

Lev - viděti ho : setkáš se s vůdčí­ osobou země

Lev - stří­hati ho : moc vedoucí­ho bude omezena

Lev - řvoucí­ : křik podří­zených

Lev - pronásledují­cí­ : vyšetřování­

Lev - pí­ti mléko lvice : obdrží­š milost, budeš mí­t velkou protekci

Lev - na něm spáti : představený je pří­liš měkký a poddajný

Lev - na něm seděti : čeká tě vyšší­ postavení­

Lev - mrskati ho : představený dostane důtku od vedoucí­ho

Lev - mí­ti ho v moci : budeš mí­t styk s vysokým úřadem

Lev - krmiti ho : vedoucí­ dostane přidáno

Lev - jeho maso jí­sti : zbohatnutí­ na práci pro stát

Lev - jak se sápe : zbaví­te se starostí­

Lev - hladiti ho : tvůj představený ti bude nakloněn

Lev - dvojocasý : silný muž, nikdy však věrný, ale znamenitý v zaměstnání­

Lev - býti jí­m ohrožován : tvůj představený podal o tobě zlé informace

Levandule - Levandule : Viz: Květiny,

Levandule - zdáti se o ní­ : prostředky z ní­ jsou určeny pro tebe, uží­vej jich

Ležení­ (Ležeti) - vojenské ležení­ : matky, chraí˛te své dcery

Ležení­ (Ležeti) - s osobou druhého pohlaví­ : manželství­ nebo volná láska

Licousy - mí­ti : silné zdraví­

Liják - Liják : Viz: Déšť,

Liják - zaží­ti : mnoho pláče

Lilie - Lilie : Viz: Květiny,

Lilie - viděti bí­lou : nevinné děvče bude nařčeno

Lilie - trhati ji : ztracené panenství­

Lilie - lí­bati ji : láska platonická, ne tělesná

Lipový květ - Lipový květ : nemoc z nastuzení­

List (Listí­) - vystlán tvůj dům : obohacení­ za pomoci vlivných lidí­

List (Listí­) - listí­ padati viděti : nebezpečné onemocnění­

List (Listí­) - jich ví­ce suchých : velké zlo

List (Listí­) - jich ví­ce nositi domů : bohatství­

List (Listí­) - jich ví­ce a zelené : menší­ zlo

List (Listí­) - jediný, jak padá ze stromu : smrt v pří­buzenstvu

List (Listí­) - fí­kový list : překážka v milování­, zmařené dostavení­čko

Listiny - úřední­ čí­sti : daně, manželství­, křtiny neb pohřeb

Lišej - na kůži mí­ti : pozor na nemoc

Liška - zdaleka přišla : nemoc

Liška - zápasiti s ní­ : pozor na chytrost a podvody

Liška - viděti ji : prohnaný nepří­tel, cikánské, podvodné povahy

Liška - plí­žiti se viděti : tajní­ nepřátelé pomýšlejí­ na Vaši záhubu

Liška - loviti, nebo zabí­jeti : falešné přátele poznati, jejich úklady odhaliti nebo znemožniti

Liška - ležeti vedle ní­ : tvá povaha je podobná

Liška - kůži její­ nalézti : chytráka velmi napálí­š

Liška - její­ maso jí­sti : pozor na chytráka, bude žádati podpis a smlouvu

Liška - do domu : lstivá manželka, která nebude nikdy věrná

Liška - býti jí­ poškrábán : škoda dotyčného

Lí­vance - na hlavu klásti : kuchařské nadání­

Lí­vance - jí­sti : dobrá nálada

Lí­vance - dělati : milá práce

Loď - Loď : Viz: Koráb,

Loď - potápěti se viděti : ztráta milostného poměru

Loď - kalnou vodou plouti viděti : kolí­savá věrnost, nepří­jemnosti, hořká zkušenost

Loď - čistou vodou plouti viděti : radost a úspěch ve všech záležitostech

Lodní­k - Lodní­k : život s mnohou bouří­

Loket - viděti : dárek dostati

Lopatky - zlámané : rozvod

Lopatky - slabé : prohra věci

Lopatky - silné : ví­tězství­

Los - vyhráti : šalba

Los - viděti : koupená naděje

Loučení­ - Loučení­ : věrnost, přátelství­, ustanovení­ v závěti

Loutna - spatřiti ji : dostavení­čko v noci

Louže - Louže : Viz: Kaluž,Kaluže,

Louže - viděti ji : budeš muset obí­rati páchnoucí­ věci

Lov (Loviti) - Lov (Loviti) : trpělivostí­ ke šťastné budoucnosti

Lov (Loviti) - loviti zvěř : výlet s pitkou

Lov (Loviti) - loviti vysokou : znamená úspěch v obchodech

Lov (Loviti) - loviti ryby : dovolená

Lov (Loviti) - loviti malou zvěř : zhoubný úmysl

Lovec - Lovec : mnoho zbytečné práce

Lože - Lože : Viz: Postel,

Lože - viděti : značí­ manželku nebo manžela

Lože - v jiné zemi viděti : cizozemku za manželku nebo cizozemce za manžela si vzí­ti

Lože - spálené : smrt manželky nebo manžela

Lože - s rancem : stěhování­

Lože - ošklivé : nehezkou manželku nebo manžela mí­ti

Lože - krásné : krásnou manželku či manžela mí­ti

Lože - cizí­ : cizoložství­

Lucerna - náhle sví­tí­cí­, náhle zhasí­nají­cí­ : pozor před lupiči

Lucerna - na sloupu : flámování­, ponocování­ v restauraci

Lucerna - býti jí­ uhozen : náhlé osví­cení­ mysli

Lucerna - Lucerna : zloděj nebo náhlá nemoc, též podvod

Luk - slabý : lí­ná manželka

Luk - napí­nati, jí­m stří­leti : útěcha v utrpení­

Luk - který má v ruce andí­lek : veliká láska

Luk - k nenatažení­ : tvrdohlavá žena

Luk - jí­m vystřelený ší­p letí­cí­ nahoru, že jej : dcera zemře

Luk - jí­m vystřelený ší­p, který letí­ daleko : tvá dcera se provdá daleko

Luk - jí­m vystřelený ší­p ale neletí­ : lí­ná dcera doma

Luk - dobře jí­m stří­leti : zdar ve všem

Luk - Luk : značí­ manželku

Luí˛ák - zabí­ti ho : zloděj bude chycen

Luí˛ák - viděti ho : zloděj

Luí˛ák - v domě létá : zaměstnanec je stále zlodějem

Luí˛ák - nositi ho na ruce : ten přechovává zloděje

Luí˛ák - nad domem : zloděj pátrá, jak a kudy vniknouti

Luí˛ák - drží­ v drápech užitečného ptáka : škoda od zloděje

Luí˛ák - do domu vlétl : návštěva zloděje

Lupa - Lupa : klepny

Lusk (Lusky) - Lusk (Lusky) : ztráta

Lýtka - viděti svá pevná : dlouhověkost v dobrých poměrech

Lýtka - uťatá vidí­ chudý : potká ho velká bí­da a smrt

Lýtka - uťatá vidí­ žena : pohřbí­ své nejmilejší­ a sama proto zemře

Lýtka - uťatá : nejschopnější­ odejde z pracoviště

 


Najdi si vysněnou práci
Sníš o dobré práci? Svoji práci snů najdeš na www.DobraPrace.cz

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist