* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88250

Výkladů - 22915

Uživatelů - 13269

On-Line : 11
Celkem : 1426550

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zažíváte ?

Rodičovskou10.3%
Partnerskou9.2%
Sebelásku7.6%
Sexuální8%
Duchovní8%
Láska ke všemu27.8%
Láska ke každému29.1%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

L

Labuť - zpívat slyšeti : blízká smrt

Labuť - viděti : pyšný býti

Labuť - plavat viděti : nad utrhači zvítěziti

Labuť - na lukách běhat viděti : nemotornost

Labuť - líbat viděti : dobré předsevzetí učiniti

Labuť - černou : domácí neštěstí

Labuť - černá zpívající : smrt

Labuť - černá : dobrá nebude budoucnost

Labuť - bílá : dobrá budoucnost

Láhev - Láhev : Viz: Flaška,

Láhev - vypláchnouti : do špatné společnosti se dostati

Láhev - viděti nebo míti : radost, zábava

Láhev - viděti : veselost

Láhev - viděti : domácí pitka

Láhev - rozbitou viděti nebo míti : smutek

Láhev - je-li roztlučená : smutek

Lak - spatřiti : neupřímná slova slyšeti

Lák - okurkový píti : statečnost a odolnost vůči infekci

Lakomec - viděti ho : budeš obdarován

Lakomec - býti jím : veliké dědictví

Lalok - míti : tloustnutí

Lámat - něco : jednej zkrátka a s odvahou

Lampa (Lampička) - zhaslá : dosáhneš stálosti v zaměstnání

Lampa (Lampička) - vybuchlá : odsouzení

Lampa (Lampička) - viděti ji : budeš pracovati do noci

Lampa (Lampička) - upustíš ji : neblahá událost

Lampa (Lampička) - rozsvěcovati ji : pronikne světlo do určitých tajností

Lampa (Lampička) - lampička noční hořící : nemoc v domácnosti

Lampa (Lampička) - hořící lampu něsti : dosáhneš vysoký úřad

Lampa (Lampička) - hořící lampu nese-li ji žena : provdá se za vysokého úředníka

Lampa (Lampička) - hořící lampa : vysoký úřad

Lampa (Lampička) - hořící ji jinému do ruky vtiskneš : udělíš dobrou radu

Lampa (Lampička) - hořící : zaměstnání

Lampa (Lampička) - čistiti ji : domácí spěšná práce

Lampář - Lampář : budeš jednati s pracovníkem vysoko postaveným

Laň - viděti : štěstí a bohatství

Laň - viděti : tichá a rozšafná manželka

Lano - Lano : vzniknou zmatky

Láska - vyznati ji : odmítnutí

Láska - viděti ji : rozkošné dny

Látka - Zamotáváte se ve snu do kusu látky, kter : "Popřemýšlejte o svých obchodních partnerech a nadřízených. Možná dělají něco, s čím vy osobně nesouhlasíte a jejich praktiky vám ""berou dech"". Popřemýšlejte, zda by nebylo vhodné změnit firmu nebo lidi v ní. Nebo jste sami něco provedli? Pak se přiznej

Lavice - viděti ji : výprask

Lavice - seděti na drnové lavici : slušné a milostné zacházení milované osoby

Lavina - spatřiti ji : veliké nebezpečí v dosahu

Lávka - viděti ji : přemožení menší nejistoty

Lázeň - v pokoji : zármutek

Lázeň - v ní býti a nemoci se potiti : přerušení obchodů

Lázeň - s kalnou vodou : neštěstí, nemoc, neúspěch v lásce

Lázeň - s horkou vodou : špatné zdraví, překážky v obchodě

Lázeň - s čistou vodou : štěstí, zdraví a úspěch v lásce

Lázně - veřejné viděti : znamená hněv

Lázně - svléci se v nich, mýt a holit se : bohatému ztrátu majetku

Lázně - svléci se v nich a nemýt se : zbavíš se smutku

Lázně - mýt se vlažnou neb chladnější vodou : vše dobré

Lázně - mýt se v nich vlažnou vodou : budeš propuštěn

Lázně - mýt se v nich ledovou vodou : hanebná pověst tvé osoby

Lebka - zvířecí viděti : těžká práce

Lebka - viděti ji : smrt

Lebka - rozbitou míti : zbytečné starosti

Léčit - sebe : zbavíš se dluhů a jiných těžkostí

Léčit - někoho : prokážeš někomu milosrdenství

Léčka - Léčka : Viz: Past,

Léčka - viděti blízko : zrada

Léčka - klásti ji : lest

Led - viděti v létě : marné počínání

Led - viděti, po něm klouzati : blížící se nehoda, pronásledování, zmařené naděje

Led - po něm choditi : styky s nevěstkou

Led - na řece na pokraji : chudoba v kraji

Lejno - Lejno : Viz: Hovno,

Lék - zvrátiti : neštěstí, porušení obchodů

Lék - viděti ho : přijdeš opět do dobrých poměrů

Lék - užívati : ztráta majetku

Lék - předepisování viděti : pokračování nemoci

Lék - projímací použíti, po něm břicho bolí : zármutek v domě

Lék - projímací použíti a ulehčí : zbavení starostí, které trápily

Lék - projímací použíti : bohatému škodu, chudému mnoho zboží

Lék - jinému podávati : výhoda, prospěch

Lék - hořký : útlak od nepřátel

Lék - bráti : nepříjemnosti

Lékárna - viděti, uvnitř se nacházeti : setkání s lichvářem nebo drzým člověkem

Lékárna - spatřiti ji : nemoc

Lékárník - viděti ho : pomoc

Lékař - viděti ho : nenadálá návštěva

Lékař - s nemocným vlídně hovořiti viděti : brzká churavost

Lékař - který příbuzného obvazuje viděti : brzký sňatek v rodině

Leknín - viděti : nebezpečí, utonutí

Lem - roucha líbati : otroctví

Len - zelený na poli : chvála lidí pro majetek

Len - viděti : daleká cesta za nevěstou

Len - spřádati na nit : najít dobré zaměsnání nebo ubytování

Len - půjčiti ho : půjčiti peníze

Len - přísti jej : daleká cesta s nebezpečnými příhodami

Len - hezký viděti : spořivost v domácnosti

Lenivý - býti : práce na práci

Lep - na ptáky : někdo přijde na výzvědy stran tvých úmyslů

Lepit - něco : dávati dva lidi dohromady

Lepra - míti : věští bohatství, úspěch v obchodech

Les - zelený : velmi milá schůzka

Les - zachvácený požárem bez dýmu : politické boje s dlouhým trváním

Les - zachvácený požárem : politická revoluce, válka

Les - suchý : samotářství

Les - porážeti sekerami : infekční smrtelná nemoc v kraji

Lesník - potkati : hrozí pohroma, nepříjemnosti

Lešení - viděti : mějte se na pozoru

Leštit - něco : nehezké jednání

Léta - na dřevě : tvé stáří je na tobě vidět

Letadlo - Letadlo : Viz: Aeroplán,

Létání (Létati) - Létání (Létati) : Zřejmě chcete něčemu či někomu uniknout. Nebo se třeba chcete podívat na problémy z ptačí perspektivy a nalézt tak řešení, případně toužíte povznést se v duchovním nebo intelektuálním smyslu. Najděte možnost, jak si tuto touhu splnit.

Létání (Létati) - z místa na místo : cena za prací

Létání (Létati) - přímo vzhůru : úraz nebo smrt

Létání (Létati) - od shora dolů : velmi vysoké stáří

Létání (Létati) - létati a spadnouti : nepříjemnosti

Létání (Létati) - do nebe : znamená dobré služebnictvo, ale také cestu, smrtelnou nemoc

Létání (Létati) - daleko : příjemné dny, štěstí v podnikání, chvála

Létání (Létati) - až do oblak a zůstati tam : smrt

Létavice - viděti ji : tvá přání pohasla

Lev - viděti ho : setkáš se s vůdčí osobou země

Lev - stříhati ho : moc vedoucího bude omezena

Lev - řvoucí : křik podřízených

Lev - pronásledující : vyšetřování

Lev - píti mléko lvice : obdržíš milost, budeš mít velkou protekci

Lev - na něm spáti : představený je příliš měkký a poddajný

Lev - na něm seděti : čeká tě vyšší postavení

Lev - mrskati ho : představený dostane důtku od vedoucího

Lev - míti ho v moci : budeš mít styk s vysokým úřadem

Lev - krmiti ho : vedoucí dostane přidáno

Lev - jeho maso jísti : zbohatnutí na práci pro stát

Lev - jak se sápe : zbavíte se starostí

Lev - hladiti ho : tvůj představený ti bude nakloněn

Lev - dvojocasý : silný muž, nikdy však věrný, ale znamenitý v zaměstnání

Lev - býti jím ohrožován : tvůj představený podal o tobě zlé informace

Levandule - Levandule : Viz: Květiny,

Levandule - zdáti se o ní : prostředky z ní jsou určeny pro tebe, užívej jich

Ležení (Ležeti) - vojenské ležení : matky, chraňte své dcery

Ležení (Ležeti) - s osobou druhého pohlaví : manželství nebo volná láska

Licousy - míti : silné zdraví

Liják - Liják : Viz: Déšť,

Liják - zažíti : mnoho pláče

Lilie - Lilie : Viz: Květiny,

Lilie - viděti bílou : nevinné děvče bude nařčeno

Lilie - trhati ji : ztracené panenství

Lilie - líbati ji : láska platonická, ne tělesná

Lipový květ - Lipový květ : nemoc z nastuzení

List (Listí) - vystlán tvůj dům : obohacení za pomoci vlivných lidí

List (Listí) - listí padati viděti : nebezpečné onemocnění

List (Listí) - jich více suchých : velké zlo

List (Listí) - jich více nositi domů : bohatství

List (Listí) - jich více a zelené : menší zlo

List (Listí) - jediný, jak padá ze stromu : smrt v příbuzenstvu

List (Listí) - fíkový list : překážka v milování, zmařené dostaveníčko

Listiny - úřední čísti : daně, manželství, křtiny neb pohřeb

Lišej - na kůži míti : pozor na nemoc

Liška - zdaleka přišla : nemoc

Liška - zápasiti s ní : pozor na chytrost a podvody

Liška - viděti ji : prohnaný nepřítel, cikánské, podvodné povahy

Liška - plížiti se viděti : tajní nepřátelé pomýšlejí na Vaši záhubu

Liška - loviti, nebo zabíjeti : falešné přátele poznati, jejich úklady odhaliti nebo znemožniti

Liška - ležeti vedle ní : tvá povaha je podobná

Liška - kůži její nalézti : chytráka velmi napálíš

Liška - její maso jísti : pozor na chytráka, bude žádati podpis a smlouvu

Liška - do domu : lstivá manželka, která nebude nikdy věrná

Liška - býti jí poškrábán : škoda dotyčného

Lívance - na hlavu klásti : kuchařské nadání

Lívance - jísti : dobrá nálada

Lívance - dělati : milá práce

Loď - Loď : Viz: Koráb,

Loď - potápěti se viděti : ztráta milostného poměru

Loď - kalnou vodou plouti viděti : kolísavá věrnost, nepříjemnosti, hořká zkušenost

Loď - čistou vodou plouti viděti : radost a úspěch ve všech záležitostech

Lodník - Lodník : život s mnohou bouří

Loket - viděti : dárek dostati

Lopatky - zlámané : rozvod

Lopatky - slabé : prohra věci

Lopatky - silné : vítězství

Los - vyhráti : šalba

Los - viděti : koupená naděje

Loučení - Loučení : věrnost, přátelství, ustanovení v závěti

Loutna - spatřiti ji : dostaveníčko v noci

Louže - Louže : Viz: Kaluž,Kaluže,

Louže - viděti ji : budeš muset obírati páchnoucí věci

Lov (Loviti) - Lov (Loviti) : trpělivostí ke šťastné budoucnosti

Lov (Loviti) - loviti zvěř : výlet s pitkou

Lov (Loviti) - loviti vysokou : znamená úspěch v obchodech

Lov (Loviti) - loviti ryby : dovolená

Lov (Loviti) - loviti malou zvěř : zhoubný úmysl

Lovec - Lovec : mnoho zbytečné práce

Lože - Lože : Viz: Postel,

Lože - viděti : značí manželku nebo manžela

Lože - v jiné zemi viděti : cizozemku za manželku nebo cizozemce za manžela si vzíti

Lože - spálené : smrt manželky nebo manžela

Lože - s rancem : stěhování

Lože - ošklivé : nehezkou manželku nebo manžela míti

Lože - krásné : krásnou manželku či manžela míti

Lože - cizí : cizoložství

Lucerna - náhle svítící, náhle zhasínající : pozor před lupiči

Lucerna - na sloupu : flámování, ponocování v restauraci

Lucerna - býti jí uhozen : náhlé osvícení mysli

Lucerna - Lucerna : zloděj nebo náhlá nemoc, též podvod

Luk - slabý : líná manželka

Luk - napínati, jím stříleti : útěcha v utrpení

Luk - který má v ruce andílek : veliká láska

Luk - k nenatažení : tvrdohlavá žena

Luk - jím vystřelený šíp letící nahoru, že jej : dcera zemře

Luk - jím vystřelený šíp, který letí daleko : tvá dcera se provdá daleko

Luk - jím vystřelený šíp ale neletí : líná dcera doma

Luk - dobře jím stříleti : zdar ve všem

Luk - Luk : značí manželku

Luňák - zabíti ho : zloděj bude chycen

Luňák - viděti ho : zloděj

Luňák - v domě létá : zaměstnanec je stále zlodějem

Luňák - nositi ho na ruce : ten přechovává zloděje

Luňák - nad domem : zloděj pátrá, jak a kudy vniknouti

Luňák - drží v drápech užitečného ptáka : škoda od zloděje

Luňák - do domu vlétl : návštěva zloděje

Lupa - Lupa : klepny

Lusk (Lusky) - Lusk (Lusky) : ztráta

Lýtka - viděti svá pevná : dlouhověkost v dobrých poměrech

Lýtka - uťatá vidí chudý : potká ho velká bída a smrt

Lýtka - uťatá vidí žena : pohřbí své nejmilejší a sama proto zemře

Lýtka - uťatá : nejschopnější odejde z pracoviště

 


Markýzy od Climastylu
Naše markýzy zastíní vaši pergolu či zahrádku. To bude pohodička.

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist