* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88250

Výkladů - 22915

Uživatelů - 13269

On-Line : 5
Celkem : 1426560

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zažíváte ?

Rodičovskou10.3%
Partnerskou9.2%
Sebelásku7.6%
Sexuální8%
Duchovní8%
Láska ke všemu27.8%
Láska ke každému29.1%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

H

Hábit - nositi : klášter

Habr - slézati : toužíš po vědomostech

Habr - Habr : buď ostražitý

Háčky - míti nebo viděti : těžká práce

Háčky - kupovat : představuje překvapení a příjemné kratochvíle

Háčky - háčky na ryby : značí majetek a slávu, pokud správně využiješ příležitosti, jaká se naskytne po tomto snu

Had - Had : Viz: Zmije,

Had - zlatého vzíti : dar od nepřítele

Had - zlatého nalézti : mocné místo

Had - zabíti hada : přátelé v nouzi jsou vzácní,překonáš svého odpůrce a nepřátelství se změní v přátelství

Had - zabíti : vítězství nad svým nepřítelem

Had - zabít hada : symbolizuje úspěchy v předsevzetích či plánech a také šťastné manželské soužití

Had - viděti se točiti a kroutiti : všelijaké trápení

Had - viděti hady : nepřízniví nepřátelé

Had - viděti : málo nového uslyšíš

Had - vidět : varuje před lstivostí nebo úskočností ženy,štěstí v lásce nebo v manželství je ohroženo

Had - vidět mrtvého hada : je znamením strastí čekajících na tebe z důvodu falešnosti přítele

Had - vidět jiné uštknuté : předvídá, že brzy nerozvážně zraníš nejbližšího přítele

Had - vidět jen tak : sveden býti

Had - vícehlavý had : poukazuje na tvé nerozumné chování, které bude příčinou smutku

Had - velké množství hadů : je předzvěstí nepatrných neúspěchů, které však brzy pominou

Had - ve vodě viděti : střež se zlých společností

Had - ve vodě : pozor na epidemickou nemoc

Had - v povětří : průtrž mračen, mocná bouře

Had - v posteli : nevěra

Had - v kolébce : dítě není tvoje

Had - v klíně : svedení

Had - v kapse : podvodné dokumenty

Had - uštknutí od něho : těžká nemoc

Had - syčící : zlé pomluvy

Had - syčet slyšeti : smíříš se se svým nepřítelem

Had - svíjejícího se viděti : žalář

Had - svíjejícího se : nepřítel je bezmocný vůči tobě

Had - slyšet syčet hada : je výstrahou, aby ses nepříliš horlivě vzdával svého majetku

Had - s korunou viděti : poklad

Had - rozsekati ho : majetku nabudeš

Had - přes cestu nataženého tak, že nemůžeš jí : nemoc a překážka v obchodě

Had - přemoci : zahanbíš své nepřátele

Had - Had : přátelé tě zradí a jejich lest tě bude ohrožovat

Had - proměnit se v hada : věští urážky a ponížení, kterého se staneš obětí

Had - plazící se had : oznamuje potíže a finanční ztráty

Had - plazící se : pozor na lest

Had - od hadů pokousán býti : rušení šťastného svazku

Had - nemůžeš-li hadům utéci : špatná naděje na lepší časy

Had - na své ženě viděti : porodí syna

Had - na své ženě ho viděti : porodí syna

Had - na stromě viděti : pokuta neb velké oklamání

Had - na stromě : pád

Had - na kusy rozsekati : bohatství

Had - mrtvého viděti : zisk

Had - množství hadů : čeká tě mnoho nepřátelství

Had - mluvit slyšeti : oklamání

Had - mluví-li : pokušení

Had - měděný na kůle : jisté uzdravení

Had - maso jeho jísti : výhra ve sporu

Had - maso hadí jísti : rozmnožení statku

Had - šlápnout na něj při koupání : symbolizuje potíže tam, kde jsi očekával úspěch

Had - šlápnout na něj : bez ohledu na zdraví znamená nepatrné zdravotní problémy

Had - šlapat po hadech : e varováním před falešným přítelem, který prahne zaujmout místo po boku tvé milované

Had - kůži stáhnouti z hada : vítězství

Had - kol stohu stočený : falešník na cestě

Had - Had : je varováním před nepřáteli, kteří ti chtějí ublížit, zamilovaným ohlašuje soky v lásce

Had - chytit hada : je výstrahou před nemorálními chtíči

Had - chce-li tě uštknouti : nemoc

Had - hypnotizovat hada : je symbolem, že můžeš počítat s pomocí přátel v těžkých situacích

Had - hořící : zločinně založený oheň

Had - hladiti hada : neblahé choutky

Had - háďata : předvídají návštěvu falešných přátel, kteří ti tvou pohostinnost oplácejí pomluvami

Had - had v zelené trávě : věští nemoc starosti a potíže

Had - dlouhý : zlý a mocný nepřítel

Had - děti hrající si s hady : ohlašují problémy v odlišení nepřátel od přátel

Had - Had : čistě sexuální symbol

Had - býti uštknut : pletichy lstivé a úskočné ženy vám způsobí nepříjemnosti,varování před falešnými přáteli nebo nešťastným poutem

Had - býti uštknut : lež a faleš ti kladou překážky

Had - býti uštknut hadem : je symbolem pomluv tvé osoby

Had - býti pronásledován hadem : lidé mnoho mluví a pomlouvají tě

Had - být ovinut hadem : být ovinut hadem je předpovědí tvé bezbrannosti vůči intrikám nepřátel a současně může znamenat nemoc nebo smrt v rodině

Had - být napadnut hadem : je varování, abys dával větší pozor na nové známé, kteří se mohou ukázat jako nepřátelé

Had - Had : nepřítel

Hádati - viděti : těžké starosti

Hádati - se : špatná budoucnost, též nespokojenost

Hádati - sám hádati : užitečné vědomosti

Hádati - mezi ženami : protivenství

Hádati - hádka mezi mužskými a ženskými osobami : zamilovati se

Hádati - hádka mezi muži : žárlivost

Hadrník - viděti : budeš míti co do činění s prostořekými lidmi

Hadrník - ona : skryté skvosty

Hadrník - Hadrník : skryté peníze

Hadry - sbírati : strastiplné živobytí

Hadry - nositi : chudoba

Háj - zelený : šťastná hodinka lásky

Háj - zasněžený : dožiješ se vysokého stáří

Hajný - s bábou se objímá a líbá : zemětřesení

Hák - viděti : velké štěstí

Hák - ve zdi zaražený : krádež v domě

Hák - Hák : život k oběšení

Halapartna - viděti : krvavý spor

Hambinec - viděti : neštěstí, pronásledování, nemoc

Harfa - viděti, na ní hráti : zklamání

Harfa - viděti ji : zklamání

Harfa - viděti aneb na ni hráti : poznáš oklamání

Harfa - na ni hráti slyšeti : dostane se ti útěchy v hoři

Harfa - cestovati s ní : těžkosti

Harfa - beze strun : nemoc

Harfa - Harfa : svízele, modli se žalmy

Harfistku - viděti : pozor na lehkomyslnou společnost

Harfistku - harfenistku slyšeti hráti : láska

Harmonika - ústní (foukací) : veselost

Harmonika - na ni hráti : veselé časy

Harmonika - foukací : periférie, obtěžování

Harmonika - Harmonika : hospoda, hrubší zábava

Hastroš - viděti : dotíravé milence míti

Havíř - viděti ho : vytrvalost v práci

Havíř - Havíř : neštěstí, nepříjemná návštěva

Havíř - Havíř : nemilá návštěva

Havran - viděti : od nepřátel obklíčen býti

Havran - v kleci : osvobození

Havran - v domě : zlý sluha nebo služebná

Havran - tebe klovajícího : budeš okraden s násilím

Havran - slyšet křičet : vyzrazení nějakého zlého úmyslu

Havran - peří z něho : peníze, ale namají trvání

Havran - okolo sebe havrany vidět létati : úmrtí

Havran - nad hlavou létající : smrt

Havran - na stromě : známý se oběsí

Havran - lítá-li blízko kolem tebe : tvoje smrt neb někoho z rodiny

Havran - krákorající : velmi zlé zvěsti

Havran - když něco odnášejí : do smrtelných úzkostí přijíti

Havran - jich houf : zlá budoucnost

Havran - jeho maso jísti : zlá nemoc

Havran - jak ho krmíš : zlé poselství

Havran - bude zabit : vše k dobrému se obrátí

Havran - brk z něho : udavačský, habebný dopis

Havran - bílý : těžký trest

Havran - Havran : starý lakomec

Házeti - něčím : vyvedeš klukovskou hloupost, též tvé zneuctění

Hazuka - oblékati ji : svatba

Hedvábí - potřebovati : dobrý obchod

Hedvábí - žluté nebo nažloutlé : nemoc

Hedvábí - jasně červené : neštěstí

Hedvábí - dělati : ve svém řízení nejistý býti

Hedvábí - červené viděti : lehkomyslné vydání

Hedvábí - celkem : rozmnožení majetku

Helma - na hlavě míti : ochrana před náhle padlým předmětem, též chudoba či změna stavu

Herec - viděti ho anebo herečku : oklamání, též dobrodružství, nestálé živobytí

Herec - vidět filmového herce : beznadějná touha po něčem nedosažitelném nedovolí všimnout si štěstí, které je ve vaší blízkosti

Herec - sám být filmovým hercem : kontakty v okruhu lidí, kde se necítíte dobře

Herečka - Herečka : peněžní vydání

Hermelín - do něj se oblékati : štěstí a bohatství

Herna - prohráti však : budeš mít velké starosti, podvod a klam

Herna - hráti v ní : dobré znamení

Heřmánek - Heřmánek : vysokého věku se dožíti

Heřmánek - trhati : úleva v nemoci

Heřmánek - trhati : budeš nemocen

Heřmánek - píti : uzdravení

Heřmánek - Heřmánek : uzdravení nemocným

Hlad - míti : pracovitostí a spořivostí k bohatství a úctě přijíti

Hlad - míti : spořivost, též zdar v podnikání

Hladké - věci viděti : přemožení nepřítele

Hlas - volající o pomoc : pomoc jistá

Hlas - Hlas : "Slyšíte ve snu hlasy, které se vám snaží radit? Buďte opatrní, ne každý hlas ""zhůry"" vám chce radit správně. Soustřeďte se na pocity, které při těchto hlasech máte a přemýšlejte o tom, jaké důsledky by vaše jednání mohlo mít v různých"

Hlas - rozléhající se : jedno z tvých dítek slavným se stane

Hlas - pěkný, ale tobě neznámý : dostane se ti pochvaly

Hlas - neznámý : jistá rada

Hlas - mocný slyšeti : dobrý život

Hlas - míti zemdlený : potíže v domácnosti

Hláskovati - se učiti : práce dobrá, zahálka špatná

Hlásný - vysoko na věži jej viděti : marně spoléháš na cizí pomoc

Hlava - viděti holou : utrhačnosti se dozvíš

Hlava - veliká : bohatství

Hlava - utnou-li ji ženě : porod syna neb ztráta muže

Hlava - utnou-li ji : svoboda, uzdravení, z dluhů vyváznutí

Hlava - useknout viděti : ztratíš dobrého příznivce

Hlava - tlustá : štěstí jisté

Hlava - sobě umývati : málo léků potřebovati

Hlava - sobě holiti : nebezpečná nemoc

Hlava - sám useknout jinému : štěstí pro tebe, neštěstí tvému nepříteli

Hlava - s rozcuchanými vlasy : rozepře

Hlava - s mnoha vlasy : talent, nadání

Hlava - s dlouhými vlasy : ctěn býti

Hlava - s černými vlasy : dlouhé živobytí

Hlava - růsti viděti : od bídy budeš osvobozen

Hlava - rozcuchanou viděti : rozepře

Hlava - rozcuchaná : nepořádek v tobě i kolem tebe

Hlava - rohatá : nález peněz

Hlava - prasečí : nečisté myšlenky v hlavě

Hlava - ovčí hlavu jísti : nález peněz, též výhra

Hlava - ostříhaná : hanba ze špatně vykonané práce

Hlava - mýti ji : vybřednutí z nouze

Hlava - mečem zraněná : veliký dar

Hlava - lysou viděti : urážky zakusiti

Hlava - krvavá : vynález

Hlava - kreslené aneb malované hlavy viděti : přičinlivost

Hlava - kozlí : smyslnost

Hlava - koňská : máte koňskou náturu

Hlava - když se spícímu usekne : svoboda, útěcha, uzdravení a stálost štěstí

Hlava - jestliže ji holí panně : ztráta panenství

Hlava - jestliže ji holí ženě : brzké ovdovění

Hlava - jak vám ji holí : špatné stáří

Hlava - holou hlavu viděti : vysmíván býti

Hlava - holou hlavu míti : vysoké stáří dosáhnouti

Hlava - holiti : nebezpečná nemoc

Hlava - holá : zahanbení

Hlava - bolí-li : menší ztráta

Hlava - bolení míti : ztráta nějakého požadavku

Hlava - bílá : vážnost veřejnosti

Hlaveň - staré zbraně : koříš se hloupé osobě

Hlemýžď - jísti ho : nemoc zpomalí tvůj výkon

Hlemýžď - bičem ho mrskati : popohánění úředního výnosu

Hlemýžď - viděti : zdlouhavost v něčem

Hlemýžď - na něm jezditi : míti rozmluvu s přednostou úřadu

Hlemýžď - lézt viděti : se světem nespokojenost

Hlemýžď - bez domku : brzké vystěhování

Hlína - vykopati ji : peníze těžce nabyté

Hlína - pracovat s hlínou : zisk

Hlína - nádobí z ní : rodinné hněvy

Hlína - na zamazání kámen : cesta k značnému bohatství

Hlína - žlutá a mokrá : nemoc

Hlína - jísti ji : předejdi zkažení žaludku

Hlína - cosi jí zamazati : malá stavba

Hlína - Hlína : značí ošklivé rodinné záležitosti

Hlína - Hlína : snaha

Hloh - v květu : nastávající štěstí manželské

Hloh - Hloh : štěstí manželské

Hluchota - nikdo neslyší co říkáte : Možná vás lidé v reálném životě ignorují, nebo přinejmenším vy máte ten pocit.

Hluchota - neslyšíte co vám ostatní říkají : Nejspíš je to náznak, že byste měli více naslouchat těm druhým

Hluchý - býti : škoda skrze jiné

Hluk - tropit : výpověď nebo velká mrzutost

Hluk - slyšeti : hádka a klepy v domě

Hluk - Hluk : nepokoj v domě

Hmatati - kolem sebe : ztráta listiny nebo rodinné památky

Hmoždíř - slyšeti tlouci : velké pečení v domě a s tím pomluvy skryté, které se prozradí

Hmyz - viděti nebo míti : ztráty, lstivé žvásty, nemoc

Hmyz - viděti lézti : hříchu se dopustiti

Hmyz - v domě : čeká tě velká rána

Hmyz - Hmyz : ztráta, nemoc

Hněv - Hněv : usmíření

Hnidy - v hlavě česati : nic z příštího bohatství a štěstí nebude

Hnidy - v hlavě : zárodek bohatství a příštího štěstí

Hnidy - na hlavě : mnoho malých mrzutostí

Hnízdo - viděti : zamilovat se

Hnízdo - sundat hnízdo : brzká svatba

Hnízdo - shozené : jakási rodinná tragédie

Hnízdo - ptačí viděti : oznamuje velkou domácí radost

Hnízdo - ptačí plné : velká výhra

Hnízdo - prázdné : škoda

Hnízdo - na hlavě : mnoho malých mrzutostí

Hnízdo - hadí : nečest, nepokoj

Hnůj - ze chlévu ven tahati : zlé nectnosti si odvyknouti

Hnůj - vyvážeti : propuštění málo užitečného, nepracovitého

Hnůj - voziti : protivné práce

Hnůj - viděti : výhra

Hnůj - vézti : povedeš užitečné jednání obchodní

Hnůj - velké hromady : zlé znamení

Hnůj - váleti se v něm : veselé časy v nezřízené společnosti

Hnůj - po zahradě či poli rozhazovati : bohatství

Hnůj - od krav viděti : všem dobře

Hnůj - nakládati : budoucí užitek

Hnůj - nakládání : dlouhá služba

Hnůj - na něm státi : nemoc

Hnůj - koňský hnůj : příslib dobrého zdraví

Hnůj - jámu s ním viděti : zámožnost

Hnůj - cítiti aniž bys jej viděl : zlé úmysly tvých nepřátel

Hnůj - Hnůj : výhra (šťastné číslo 5)

Hoblík - viděti : smuteční událost v domě nebo v rodině

Hoblík - viděti : někomu dáti řádné ponaučení

Hoblík - sbírati hoblovačky : marné úsilí v podnikání

Hoblík - prkna s ním hoblovati : tvé štěstí rozkvete

Hoblík - pracovati s ním : upravovati dobro pro někoho, též rakev pro známého

Hodinář - setkati se s hodinářem : zdlouhavá a málo pilná práce

Hodiny - zlaté nositi : zlepšení tvého jmění

Hodiny - viděti : výzva k důležitému podnikání

Hodiny - věžní : velká změna

Hodiny - upustit na zem : úzkost

Hodiny - stříbrné nositi : dobrý zdar

Hodiny - slyšeti bíti : pomni, že čas utíká a mysli na věčnost

Hodiny - rozebrané viděti : nějakému dělení přítomen býti

Hodiny - přesýpací : smrt známého

Hodiny - natáhnouti : vyslyšení lásky

Hodiny - které nejdou : nějaké řízení zmeškati

Hodiny - jejich ručičkami točiti : nepokoje v rodině

Hodiny - bíti slyšeti : užitečné nakládání s časem

Hodování - se účastniti : roztržka v lásce

Hokynář (Hokynářka) - viděti : babské řeči, též šidivá dobromyslnost

Holič - viděti ho : hloupé a staré anekdoty

Holič - viděti : dostat se do drbů

Holič - oholiti sám sebe : nemístná úspora na někom

Holič - mluviti s ním : škoda, od něho býti oholen je ostuda

Holič - když tě holí : budeš pomlouván

Holič - dát se oholiti : pečuj více o svůj zevnějšek

Holiti - se sám : ztráta jmění

Holohlavý - viděti : znamená výsměch

Holohlavý - býti : vysokého věku se dožíti

Holub - uletěl-li : smrt v rodině

Holub - při létání viděti : příjemné zprávy obdržeti

Holub - na střeše : nevěra

Holub - mnoho jich : dobré bytí

Holub - líbá se s holubicí : láska s potomním manželstvím

Holub - krmiti : dobročinnost

Holub - jísti ho : službou k majetku

Holub - chytnouti ho : jistá brzká svatba

Holub - chytiti : mrzutost

Holub - holuby viděti : s dobromyslnými lidmi jednati

Holub - holoubata vybírati : vzácné hosty čekati

Holub - bílý : štěstí do domu

Holubník - viděti : štěstí manželské

Holubník - v domě míti : tvá choť se brzy provdá

Homole - z tvarohu jísti : mrzutosti

Homole - homolku jísti : hospodaříš rozumně

Homole - cukru : sladká láska, která dlouho potrvá

Hon - zvěře : žaloby

Hon - zajíců : pletky s nevěstkami

Hon - Hon : trpělivostí ke šťastné budoucnosti

Hon - svátečních střelců : prohraješ to v lásce

Hon - se účastnit : nebezpečí

Hon - při honbě zvěř chybiti : se svými zámysly propadnouti

Hon - na velkou zvěř : dobrý zdar tvých záležitostí

Hon - na malou zvěř : předsevzetí

Hon - honce viděti : žalost

Hon - Hon : chuť k ženění

Hora - Hora : Viz: Kopec,

Hora - z ní sestoupiti : menší, ale čistý zisk

Hora - viděti ji : slavnosti církevní

Hora - v mracích : tvá nevěra

Hora - stoupati na ni : tvůj život, vítězství nad něčím

Hora - sesutí viděti : jste silným nepřítelem pronásledování

Hora - sestupovati z ní : příkoří

Hora - na ní vystoupiti : námaha, nepříjemnosti

Hora - hornatá půda : čeká tě mnoho těžkostí

Hora - bořiti ji : žalost

Horečka - někoho s ní ležeti viděti : štěstí v manželství, spokojenost bez bohatství

Horečka - míti : nestálost v lásce a přátelství

Horník - viděti : nečekaná návštěva

Horník - viděti ho : nemilý host

Horoskop - viděti : podvod, je-li laciný, pravda, je-li drahý, též tok života podle hvězdných vlivů

Hory - zelenými stromy porostlé viděti : nadějná budoucnost

Hory - sen zříceninou viděti : upustit od úmyslu

Hory - s pěkným hradem viděti : vytrvalost, nepoddajnost

Hořčice - viděti ji : pláč, sváry, žalost

Hořčice - obyčejnou : baviti se

Hořčice - nalézti její símě : žalost

Hořčice - jísti ostrou : brzké uzdravení

Hořčice - jísti ji : zarmoucení

Hořčice - jemná : klepy

Hořčice - hrubá : znamená zle

Hořící - viděti jasně : radost

Hořící - když jen doutná : mrzutost

Hořící - hořícím se spáliti : křivé udání

Hořící - hořící věc jísti : zlato věští

Hořkost - cítiti : pivo je ti zdravé

Hospoda - viděti : pozor na lehkomyslnost

Hospoda - ve společnosti v ní vesel býti : nedostatek, chudoba

Hospoda - v ní býti : sejíti se s dobrým známým

Hospoda - najíti v noci : pokoj a spokojenost

Hospodář - viděti ho : přísností nejdál dojdeš

Hospodářství - polní : nevinná radost

Hospodská - s ní žertovati : žehravost

Hospodyně - Hospodyně : s dobrotou nejdál dojdeš

Host - vzácného přenocovati nechati : neočekávané štěstí

Host - vyhoditi ho : hezké boží věci z domu

Host - u sebe přechovávat hosty : přátelskou službu konati

Host - sám jím býti : hlad a pomluva

Host - s ním se rozloučiti : ztráta milé věci

Host - s hosty se rozloučiti : rozloučení

Host - přivítati : brzká návštěva

Host - pozván býti jako host : ve svém očekávání se zmýliti

Host - mnoho jich : domácí krádeže

Host - hosty napřed viděti : závist a různice

Host - dostati hosta : nepředvídané výlohy

Host - bíti ho : rouhání

Host - Host : nějaké hezké věci do domu

Hostina - strojiti : závist a nenávist vzbuzovati budete

Hostina - Hostina : pomíjející radovánky

Hostinec - viděti : velký nepokoj

Hostinec - hostinský : zpověď z něčeho

Hostinec - hostinská : mnoho krků a žaludků, větší návštěva

Hostinec - Hostinec : družnost v odpočinku, též pitka

Hostinský - viděti aneb s ním mluviti : poučení obdržeti

Hostinský - býti : nemocným smrt, jiným nebezpečí života

Houba (Houby) - viděti : podporován býti

Houba (Houby) - sbírati : dostaveníčko v odlehlosti

Houba (Houby) - mycí se mýti : očištění pomluv

Houba (Houby) - jísti : vysoké stáří

Houba (Houby) - jísti : budeš muset se lacino živiti

Houba (Houby) - výstraha před dobrodruhy : nemoc

Houba (Houby) - jedovaté : výstraha před dobrodruhy

Houba (Houby) - činiti : svému obchodu se s horlivostí věnuj

Houpačka - Houpačka : nejistá služba tě čeká

Housenka (Housenky) - viděti : zlá škoda

Housenka (Housenky) - viděti : ženskou připravíš do nesnází

Housle - viděti : nejisté budoucí časy

Housle - viděti : šťastná domácnost

Housle - slyšet na ně hrát : dobrá mysl

Housle - sám na ně hrát : hledíš vstříc veselým dnům

Housle - míti, na ně hráti : uklidnění, trpělivost, nepříjemná situace

Housle - hráti na ně : trpělivost nese ovoce, též obtěžování sousedů

Houští - vysekati : z lásky odstraníš překážky

Houští - viděti : překážky a truchlivost

Hovno - Hovno : Viz: Lejno,

Hovno - nalézti : štěstí

Hovno - mazati se hovnem : budeš potupen

Hovno - jísti hovno : nebezpečná nemoc

Hovno - člověčí : štěstí

Hra - vysokou hráti a vyhráti : ztratíš přátele a útěchu

Hra - loutkami viděti : málo důležitou službu dostaneš

Hra - jakoukoliv viděti : pečuj o své zdraví, a to ihned

Hra - hra společenská : zámožnost, radost

Hra - divadelní hra : žádoucí dobrý výsledek

Hra - dětské hry secvičiti : nevinné radosti

Hrabě - s ním mluviti : poníženost

Hrábě - Hrábě : domluva

Hrad - viděti zavřený : budeš zproštěn zla

Hrad - viděti : neočekávané překážky potkati

Hrad - rozbořený : smutek

Hrad - do něj jíti : nenadálé dobrodružství

Hrad - Hrad : neboj se útoků

Hrách - viděti nebo sbírati : blahobyt, veselost, vzrůst jmění

Hrách - sbírati : nevděčnou práci

Hrách - sázeti : naděje k splnění úmyslu

Hrách - sázeti : naděje v podnikání míti

Hrách - kvetoucí, vzrostlý viděti : znamená dobrý začátek obchodu

Hrách - krásně rostlý a kvetoucí : dobrý zdar v započaté práci

Hrách - jísti : štěstí v podnikání, ale také neduživost, churavost

Hrách - jísti : churavost

Hrách - Hrách : vždy poctivé peníze

Hranice - vyměřovati : finanční poměry se zlepšují

Hranostaj - s ním se odívati : štěstí, bohatství

Hráz - u rybníka : škoda a zlo na tě nemůže

Hráz - pracovati na ní : dobrý zdar v podnikání

Hráz - na ní pracovati : úspěch v podnikání

Hrazda - Hrazda : máš v záměru vážnou věc, ale uděláš kotrmelec

Hrbáč - viděti ho a otřít se o něho : velké štěstí

Hrbáč - viděti ho : štěstí

Hrbáč - sám hrbatým býti : očekává tě mnoho peněz

Hrdlička - míti : smíření v lásce

Hrdlička - jejich houf : sejití se domácích klepen

Hrdlička - chovati : něžnost povahy v lásce

Hrdlička - cukrující : dopis nebo vzkaz láskyplný

Hrdlička - Hrdlička : věrnost v manželství, označuje též povídavou služebnou

Hrdlička - Hrdlička : věrnost

Hrdlo - tlusté : osobní prospěch

Hrdlo - prořezané : peníze s námahou získané

Hrdlo - hubené : osobní neprospěch

Hrnčíř - Hrnčíř : potká tě cosi nedobrého

Hrnec - u ohně stát viděti : pozvání na svatbu

Hrnec - roztlouci : domácí hádky

Hrnec - rozbíti : domácí rozepře

Hrnec - mnoho u ohně viděti : pozvání nebo svatba

Hrob - zelený viděti : naděje, splněné přání

Hrob - zelený : dobré věci

Hrob - zasypaný viděti : svého zdraví opět dosáhnouti

Hrob - zahrabávati : nabudeš zase dobrého zdraví

Hrob - z něho vycházeti : štěstí při podnikání, dary dostati, pozdní svatba

Hrob - vykopávat viděti : smrt tvého pokrevního příbuzného

Hrob - viděti zelený : naděje na vyplnění přání

Hrob - viděti : nesvornost, smutek, odložená svatba

Hrob - v něm vstávati : falešnými přáteli pomlouván býti, pronásledován býti

Hrob - u hrobu něho klečeti : podruhé se oženíš či vdáš

Hrob - státi nad hrobem : brzká smrt

Hrob - sesypat se viděti : svízele a nemoc v rodině

Hrob - otevřený viděti : smrt někoho známého neb příbuzného

Hrob - někoho z něj zdvihati : příteli pomoci, po něm děditi

Hrob - ležeti v něm : vysoké stáří

Hrob - kopati viděti : úmrtí člena rodiny

Hrob - kopati : přítele(kyni) ztratiti

Hrob - kopati : ztráta přítele, přítelkyně

Hrob - do hrobu padnouti : zle

Hrob - Hrob : změna stavu nebo pobytu

Hrobař - viděti : návštěva lékaře

Hrobař - s ním mluviti : bažiti po dědictví

Hrobař - Hrobař : do domu přijde lékař nebo kněz

Hrobařík (brouk) - Hrobařík (brouk) : Viz: Brouk,

Hrobařík (brouk) - Hrobařík (brouk) : soudy a pozůstalost

Hrobka - viděti ji : dědictví

Hrobka - na ní nápis čísti : soužení

Hrom - slyšeti bez blesku : blíží se k tobě těžké neštěstí, a to zákeřné

Hrom - slyšeti : hádky a starosti tě očekávají

Hrom - slyšeti : blíží se k tobě těžké neštěstí

Hrom - jím uhození : těžká majetková pohroma

Hrom - hrom a blesk viděti : radostné shledání s přítelem

Hrom - Hrom a blesk když zapálí : brzká ztráta

Hrom - bez blesku : radostná zpráva

Hrom - bez blesku : radostná zpráva

Hrom - a blesk viděti, který něco zapálil : ukazuje blízkou ztrátu

Hrom - a blesk viděti, který žádnou škodu nezpů : radostné setkání přátel

Hromosvod - Hromosvod : odvrácení těžkého neštěstí

Hrozinka (Hrozinky) - jísti : jistě se zamiluješ

Hrozny - vína zralé trhati a jísti : čekej vše dobré

Hrozny - vína shnilé jísti : nemoc

Hrozny - vína mimo vonobraní trhati a jísti : vždy užitek

Hrozny - vína černé trhati nebo jísti : vyšetřování s vazbou

Hrozny - tlačiti : své věci dobře upotřebíš

Hrozny - světlé : osvědčení své nevinnosti

Hrozny - jísti, zralé : obveselení

Hrozny - jísti, nezralé : starosti a nepříjemnosti

Hrozny - červené, modré aneb černé : spácháš zlý skutek

Hrtan - viděti : vyplnění tvých nadějí

Hrušeň - s hruškami : budeš mít četnou rodinu

Hrušeň - kvetoucí : radost rodinná, též nastávající svatba

Hruška (Hrušky) - vosami nebo jiným hmyzem ožírati viděti : pozor na lest

Hruška (Hrušky) - třeseš-li hrušky se stromu : zisk v tvém obchodu

Hruška (Hrušky) - sušené jísti : hubnutí

Hruška (Hrušky) - setřásati : zdrženlivost

Hruška (Hrušky) - plané nebo kyselé viděti nebo jísti : domácí nepříjemnost

Hruška (Hrušky) - od červů aneb od vos vyžrané : lstivost

Hruška (Hrušky) - nezralá hruška : dostaví se tvá zklamaná naděje

Hruška (Hrušky) - jísti, zralou : rozkoš

Hruška (Hrušky) - jísti, planou a hořkou : bolest a neštěstí

Hruška (Hrušky) - jísti, nezralou : smutek

Hruška (Hrušky) - jísti, dobrou : přemůžeš neštěstí

Hruška (Hrušky) - jak na stromě visí : dobrá vyhlídka do budoucnosti

Hruška (Hrušky) - hrušky česati : dítě

Hruška (Hrušky) - hezké na stromě viděti : dobré vyhlídky na budoucnost

Hruška (Hrušky) - dobré viděti nebo jísti : překonání nepříjemností

Hruška (Hrušky) - Hruška (Hrušky) : obliba v působišti

Hrůza - hrůzou se chvěti : dobré zprávy a snad i zdar

Hřbet - sobě zlámati : citelná ztráta

Hřbet - míti vysoký : posměch, pohana

Hřbitov - Hřbitov : Znamená smrt nebo klid. Snažíte se uniknout nějakému životnímu problému nebo jej chcete rovnou pohřbít. Dost možná však potřebujete jen trochu klidu k přemýšlení.

Hřbitov - viděti : churavění

Hřbitov - viděti a býti na něm : blízké štěstí

Hřbitov - v uzavřeném býti : uzdravení milé osoby

Hřbitov - procházeti se po něm : blízká smrt někoho z tvé rodiny

Hřeb (Hřebík, Hřebíky) - ze dřeva vytahovati : spořivost

Hřeb (Hřebík, Hřebíky) - zatloukati do dřeva : pohřeb

Hřeb (Hřebík, Hřebíky) - zatloukati : v zapletených případech býti

Hřeb (Hřebík, Hřebíky) - vytahovati z něčeho : nezdar

Hřeb (Hřebík, Hřebíky) - ohnutý : zabezpečení něčeho se nezdaří

Hřeb (Hřebík, Hřebíky) - odhodlán s ním něco upevniti : danému slovu věrný býti

Hřeb (Hřebík, Hřebíky) - najíti : štěstí

Hřeb (Hřebík, Hřebíky) - ležeti na hřebíkách : pokání

Hřeb (Hřebík, Hřebíky) - křivé narovnati : pozornost v domácnosti

Hřeb (Hřebík, Hřebíky) - kovat viděti : sobě i jiným prospěšným býti

Hřeb (Hřebík, Hřebíky) - Hřeb (Hřebík, Hřebíky) : zabezpečení

Hřeben - Hřeben : nemoc a starosti

Hřeben - jím se česati : probereš nesnáze a upravíš je

Hřeben - Hřeben : mnoho hádek

Hříbě - zuřivé : manželka zuřivá

Hříbě - dlouhým a hezkým ocasem : manželka hezká a dobrá

Hříbě - nezkrocené : do budoucna ukazuje manželku pyšnou

Hříbě - bez ocasu : manželku chudou a nepoctivou

Huba - velkou míti : úspěch v politice

Huba - plnou míti : jmění z politiky

Huba - bolavou míti : talent v řečnictví

Hubička (Hubičku) - hubičku dostati od kominíka : falešné štěstí

Hubička (Hubičku) - hubičku dostati : falešná zrada

Hubičkovati - vdovu : hloupé starosti

Hubičkovati - vdanou : cizoložství

Hubičkovati - užitečné zvíře : užitek

Hubičkovati - smrt : stálé a pevné zdraví

Hubičkovati - prsten : touha po ženitbě nebo vdavkách

Hubičkovati - pannu : radost

Hubičkovati - neužitečné zvíře : ztráta

Hubičkovati - muže : zrada

Hubičkovati - milou nebo milého : rozchod

Hubičkovati - květinu : zdar

Hubičkovati - hada : rozchod lásky

Hubičkovati - dítě : starosti

Hubičkovati - bábu : dlouhé mrzutosti

Hubičkovati - šatník : svatba

Hudba - veselou a živou slyšeti : smutek od příbuzných a přátel

Hudba - smutnou slyšeti : svatba

Hudba - se zpěvem slyšeti : radost a potěšení

Hudba - Hudba : nemoc v hlavě, protivenství

Hudební nástroje - viděti, míti : nehoda, smrt příbuzného nebo známého

Hudebník - viděti : vyhubování

Hudebník - Hudebník : výlohy

Hukot - slyšeti : povodeň, zlé živly, zemětřesení

Hukot - vody : neštěstí na cestě

Hukot - slyšeti : neklid v domě

Hůl - zlomená : nečekej od nikoho pomoc, spolehni se sám na sebe

Hůl - s holí něco bíti : nepřátele odstraníš, též štěstí

Hůl - o ní choditi : churavost

Hůl - o ni se opírati : nemoc a nebezpečí

Hůl - míti : lehkomyslnou milenku

Hůl - lejnem pomazaná : máš někde mocnou protekci

Hůl - jí býti bit : nežádej od nikoho pomoc

Hůl - dlouhá : pouť tímto naším životem

Hůl - Hůl : podpora, pomoc

Humoresky - čísti : pozor na otravu cizím jedem

Humory - čísti : pozor na otravu domácím jedem

Humr - jísti : břichopasnictví

Husa - ztracená : smrt někoho z čeledi

Husa - zabíti : málo soucitu s chudáky

Husa - zabíti : oprostíš se od hlupáka

Husa - zabitá nebo upečená : po smrti někoho z čeledi dobře bude budoucím vaším dnům

Husa - viděti : štěstí, bohatství, s dlouho neviděnými přáteli se setkati

Husa - viděti : výhra

Husa - více jich na pastvě štěbetajících : klepy

Husa - více jich doma : pevný majetek

Husa - vejce viděti : dobrou obživu najíti

Husa - se zlomeným údem : úraz domácího služebníka

Husa - pečínku husí jísti : mnoho štěstí

Husa - pásti : zaměstnání

Husa - maso jísti : velkéštěstí

Husa - létati viděti : mrzutosti

Husa - létat viděti : ztráta

Husa - krmiti : hlupáka v jeho hlouposti posilníš

Husa - jísti ji : z dobrého služebnictva bohatnout

Husa - jich množství na vodě : cesta do ciziny

Husa - je chytati : zjištění nactiutrhače

Husa - nový a dobrý služebník či služebná : hlupáky zahanbíš

Husa - do domu : nový a dobrý služebník či služebná

Husar - Husar : veselost

Hutě - viděti, v nich se nacházeti : těžká práce

Hvězda (Hvězdy) - nad nimi pracovati : ohromné bohatství

Hvězda (Hvězdy) - z nebe padající : zničené nebeské poznání víry, též převrat v rodině

Hvězda (Hvězdy) - více jich temných, slabě svítících : veliké nesnáze státní, a to peněžní

Hvězda (Hvězdy) - více jich míti jakoby pod nohama : čeká tě velký úřad

Hvězda (Hvězdy) - velké množství : šťastné znamení

Hvězda (Hvězdy) - slabě svíticí : velké neštěstí

Hvězda (Hvězdy) - s chvostem (kometa) : blízká válka

Hvězda (Hvězdy) - počítati je : nevystačíš s penězi

Hvězda (Hvězdy) - po ní šlapati : šlapati po člověku, jímž bys mnoho mohl dosíci

Hvězda (Hvězdy) - padat viděti : smrt, smutek a starost

Hvězda (Hvězdy) - na nebi viděti : štěstí v lásce, dobré znamení

Hvězda (Hvězdy) - na čele : veliká sláva v umění

Hvězda (Hvězdy) - jasnou svítit viděti : rozjasní se ti v mysli

Hvězda (Hvězdy) - jasná, zářící : velká radost pro všechny

Hvězda (Hvězdy) - čistění hvězd viděti : klam

Hvězda (Hvězdy) - červená : veliké neštěstí celé zemi

Hvízdati - Hvízdati : přepadení, též znásilnění

Hyacint - někdo ho drží v ruce : tomu možno důvěřovati

Hyacint - Hyacint : dárek obdržeti

Hyacint - Hyacint : poctivost v jednání

Hyena - viděti ji : záškodník nablízku

Hymna - státní, slyšeti ji : paráda, spolkové slavnosti

Hymna - slyšeti nebo zpívati : slavnost očekávati

 


Markýzy od Climastylu
Naše markýzy zastíní vaši pergolu či zahrádku. To bude pohodička.

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist