* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88238

Výkladů - 22898

Uživatelů - 13269

On-Line : 10
Celkem : 1324598

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zažíváte ?

Rodičovskou10.2%
Partnerskou9.1%
Sebelásku7.6%
Sexuální8%
Duchovní8%
Láska ke všemu27.9%
Láska ke každému29.2%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

K

Kabala - čísti ji : hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kabaret - Kabaret : z lidských chyb blázny si dělati

Kabát - zkoušeti : neurčitost toho, nač se v duchu stále tážeš

Kabát - zapnutý : uzavřená, sobecká povaha

Kabát - z něho tě někdo vysvlékl : berní daně a nové poplatky

Kabát - vybrat viděti : pracovitou hospodyni dostaneš

Kabát - vojenský žena na sebe bráti : ta žena bude pánem domácnosti

Kabát - v prádle : očištění sama sebe ve cti

Kabát - úzký míti : nemoc

Kabát - u vetešníka kupovati : špatně je a bude

Kabát - svlékati : odpočinek, též penze

Kabát - skvrnitý : útok na čest

Kabát - sbalený pod hlavou : vandr světem

Kabát - s kožešinou : bohatství

Kabát - roztrhaný : neopatrnost

Kabát - roztrhaný : budeš plísněn pro nepořádek, snad i propuštěn

Kabát - rozličných barev : nemoc nebo pronásledování

Kabát - prášiti : někdo tě nečekaně připraví o peníze

Kabát - plný skvrn neb fleků míti : osočování

Kabát - pěkný nový dostati : šťastný se státi

Kabát - otevřený : blahosklonná, dobrá povaha

Kabát - od muže dostati : dar nebo dědictví

Kabát - od ženy dostati : manželství s tou osobou

Kabát - obrácený na sebe obléci : štěstí za pomoci nečekané události

Kabát - oblékati : četné pochůzky

Kabát - nový : menší štěstí

Kabát - malý : úzkosti

Kabát - kožešinou lemovaný : blahobyt

Kabát - jednobarevný, premovaný : podlízavá povaha

Kabát - šíti : něco význačného přijde do tvého života

Kabát - ženský muž na sebe bráti : ženu budeš poslouchati

Kabát - či kabátek noční : nachlazení, radostná událost

Kabát - černý a černá košile : hluboký smutek

Kabát - černý : přítomen býti na pohřbu aneb při dědictví

Kabát - černý : dědictví

Kabát - bílý : nevinnost

Kabát - Kabát : svou hanbu chtít ukrýti

Kabel - viděti : dostaneš rychlou zprávu

Kabel - klásti : neodkládej dopis a piš

Kabela - pošťácká, když máš aneb jednu najdeš : něco se ti vysvětlí

Kabelka - utržená nebo z ruky vytržená : smrt

Kabelka - při sobě míti : zdraví

Kabelka - porušená : choroba

Káča (hračka) - točiti jí : budou tě popohánět k práci

Kačer - na vodě ho stříleti : láska pána ke služebné

Káď - viděti : čistota při práci výhodou

Kadeře - Kadeře : Viz: Vlas (y),

Kadeře - zkrátiti : oklamání

Kadeře - vlasů : štěstí v lásce

Kadeře - viděti : pyšný býti

Kadeře - obdržeti aneb darovati : vyznání lásky učiniti

Kadeřník - viděti, nebo s ním mluviti : nehoda na blízku

Kadeřník - Kadeřník : hloupé a staré anekdoty vyprávěti

Kadidelnice - viděti : pochlebování poslouchati

Kadidelnice - klásti na zem : soud

Kadidelnice - Kadidelnice : milé besedy

Kadidlo - voní-li : dobré jméno, pochvala, chudému zisk

Kadidlo - Kadidlo : zrádci a lichotníky obklopen býti

Kadidlo - Kadidlo : střež své dobré jméno před lichotníky a licoměrností

Kafr - Kafr : ulehčení v nemoci i v strastech, ale jen prozatímní

Kachna - viděti : velké cti se ti dostane

Kachna - více jich škubati či jísti : dobrý služebník do domu

Kachna - více jich, jak zobají : mlč a nemluv

Kachna - v povětří : vymyšlené lži z novin

Kachna - plavati viděti : překonání zlých pomlouvačů

Kachna - plavající : nepravé pomluvy vyvrátíš

Kachna - na vodě : máš správné povolání, službu

Kachna - chytiti chtíti : ztráta

Kachna - chtít chytiti : ztráta

Kachna - hytiti : zdar tvému podnikání

Kachna - hezkou viděti : velká pocta, pomlouvačům prohra a lítost

Kachna - do domu : do domu přijde to povídavé děvče

Kachna - divokou letěti viděti : radostná zpráva

Kachna - Kachna : povídavé děvče

Kaktus - Kaktus : tiché štěstí do domu

Kalafuna - Kalafuna : smůla

Kalamář - převrhnouti : potká tě velké neštěstí

Kalamář - míti : nějaké nebezpečí přemoci

Kalamář - Kalamář : nevěrně zrazen býti

Kalendář - viděti aneb míti : k lepšímu životu se dostati

Kalendář - viděti aneb míti : zachovalejší život vésti

Kalendář - Kalendář : něco čekej v příštích dnech

Kalhoty - Kalhoty : Viz: Gatě,

Kalhoty - viděti aneb oblékati : pokoj a jistota

Kalhoty - Kalhoty : v omyl upadnouti

Kalhoty - úzké : účty nebo úzkosti

Kalhoty - spálené : příbuzenský soud

Kalhoty - ošklivé : vězení, samovazba

Kalhoty - nové : menší štěstí, za kterým ovšem musíš běhati

Kalhoty - mužské nosí žena : budeš pod pantoflem

Kalhoty - mužské žena, zdáli se to ženě : budeš vládnout mužem

Kalhoty - široké : pohodlí a dobré bytí

Kalhoty - červené : zasloužená pochvala

Kalich - z křišťálu a píti z něj : vysoké důstojenství

Kalich - viděti : vbrzku se nemocný pozdraví

Kalich - píti z něj víno s vodou : nestálý majetek do domu

Kalich - píti z něj jen víno, ale velmi čisté : peníze bez práce

Kalich - píti z něj jen víno : po čem toužíš, toho dosáhneš

Kalina - Kalina : samota

Kaluž (Kaluže) - Kaluž (Kaluže) : Viz: Louže,

Kaluž (Kaluže) - viděti : nechuť míti

Kaluž (Kaluže) - přes ni přeskočiti : velkému neštěstí ujíti

Kaluž (Kaluže) - do ní padnouti : do zlých pomluv přijíti

Kamarád - viděti kamarády : máš se před nimi co chrániti

Kamej - Kamej : opatruj staré památky

Kamélie - Kamélie : zdroj podnikání

Kámen - viděti : vyzrazení tajných předsevzetí

Kámen - přes něj krok udělati : strasti a trápení

Kámen - kamenem uhozen býti : do nepřátelství se dostati

Kámen - kamenem házeti : mrzutosti způsobiti

Kámen - čtyřhranný, na něm seděti : od nějaké starosti osvobozen býti

Kamení - Kamení : Viz: Oblázek,

Kamení - ve sklepě : skrytý poklad

Kamení - v pokladně : veliké věno

Kamení - v cestě : trnitý život

Kamení - stavební : nový podnik v místě

Kamení - sbírati : jmění

Kamení - roztloukati : tvrdá práce

Kamení - pěkně otesané viděti : mnoho práce si dáti

Kamení - otesávati : za dobrou práci odměněn býti

Kamení - lámati : pozemky získati

Kamení - ke stavbě vozit viděti : výzva k podnikání

Kamení - kamenitá pole : neúroda

Kamení - kamenitá cesta : trnitý život

Kamení - jísti : kaménky v moči

Kamení - čtyřhranné viděti : na těžké překážky naraziti

Kameník - Kameník : pomník někomu, kdo zemře

Kamna - zbořit : smrt

Kamna - viděti pěkná : mírný život vésti

Kamna - v nich topiti : práce pro zdraví

Kamna - v nich oheň míti : bohatství

Kamna - rozpálená viděti : marnotratný býti

Kamna - na nich se spáliti : sám sobě nedůvěřovati

Kamna - Kamna : příjemný odpočinek

Kamna - na nich se ohřívati : příteli z nesnází pomoci

Kamzík - Kamzík : cesta do hor

Kanál - spadnouti do něho : zle pomluven

Kanál - Kanál : zlé klepy a pomluvy

Kanape - Kanape : panstvo přijde

Kanárek - viděti nebo slyšeti : prázdné lichotky

Kanárek - v kleci : osobní svobodu si vždy zachovej

Kanárek - poletující : veselé štěbetání, hry a domácí zábavy

Kanárek - na ruce sedící : čeká tě veselé manželství

Kanárek - vidět aneb slyšet zpívat : jalové lichocení

Kancelář - viděti aneb v ní býti : velká ztráta

Kancelář - Kancelář : opletačky s úřady

Kancionál - viděti : nezapomeň na modlitbu, není to pověra

Kanec - zastřeliti : vysvobození

Kanec - skoliti : vítězství nad nepřítelem, překonání hrozícího nebezpečí

Kanec - maso z něho jísti : vilnost

Kanec - který setbu ničí viděti : s přítelem do sporu se dostati

Kanec - jej rozdrážditi : nezkrotného přítele míti

Kanec - divokého viděti : strachovati se

Kanec - Kanec : nestydatý nepřítel

Kanřn - Kanřn : Viz: Dělo,

Kanřn - viděti : politické tlučhubaření

Kanřn - Kanon, z něj vystřeliti, nebo vystřeliti : nepříjemnosti

Kanřn - Kanon, z něj kouli viděti : smutek

Kanovník - jím býti : staromládenectví

Kanovník - Kanovník : mrzutosti s důstojnou osobou

Kápě - stažená přes hlavu : tajný policista, též vyzvědač

Kapela - viděti : radost a věrní přátelé

Kapelník - viděti : veselý člověk, kterým ožije společnost

Kapesník - Kapesník : nastuzení

Kapitál - v penězích : chudoba

Kapitán - Kapitán : cesta po řece nebo i po moři

Kapka - krve : velká ztráta jmění

Kaplan - Kaplan : statek

Kaple - Kaple : vnitřní zármutek

Kapoun - viděti : starost a dlouhá chvíle

Kapoun - Kapoun : manžel k ničemu

Kapr - Kapr : Viz: Ryba (y),

Kapr - viděti aneb míti : lepšího živobytí si hleděti

Kapr - jísti ho : pozdravení ze dny nebo revmatismu

Kapr - Kapr : správná výživa pro tlusté a trpící dnou

Kapradí - semínko o půlnoci na sv. Jana vytřásti d : mocný talisman

Kapsa - obrácená : nemajetnost

Kapsa - nabitá : příjem peněz

Kapusta - viděti : mrzutost

Kapusta - trhati ji : dobře hospodaříš a pracuješ

Kapusta - jísti : smutek

Kára - z ní vystupovati : ztráta cti

Kára - viděti : nic dobrého

Kára - seděti na ní : cesta do žaláře, též velké starosti a bezpráví

Kára - aneb vůz táhnouti : špatné poměry

Karabáč - Karabáč : zlost

Karabáč - Karabáč : vězení, též zlé místo

Karafiát - viděti : najdeš dobrého přítele

Karafiát - trhati : štěstí ve všem podnikání rozhodně míti

Karafiát - Karafiát : národní nebo politická slavnost

Karas - Karas : Viz: Ryba (y),

Karas - jísti ho : domácí přispoření

Karas - Karas : výživa správná pro tlusté

Kárati - sám kárán býti : zisk

Kárati - někoho : ztráta

Karavana - Karavana : čeká tě dlouhá cesta s nebezpečím, též dar z ciziny

Karbanátek - Karbanátek : je třeba jednat

Kardinál - viděti aneb s ním mluviti : štěstí v podnikání

Karfiřl - Karfiřl : vnitřní skrytá břišní choroba

Kartáč - viděti : veselit se

Kartáč - na šaty : očistíš se z něčeho zlého

Kartáč - jím hlavu česati : dostaneš hosta

Kartáč - Kartáč : pomlouvání

Karty - sám hráti : do hádky přijíti

Karty - hrát viděti : z nebezpečí se vysvoboditi

Kasa - vybrat ji : tahačky s policií

Kasa - viděti ji : peněžní pokušení

Kasa - otevírati ji zločinně : smysl pro cizí majetek

Kasa - míti ji : samostatnost

Kasárna - v nich trubku slyšeti : pozor, v bytě hoří

Kasárna - v nich execíruješ : čeká tě neplacená práce

Kasárna - Kasárna : zlé úmysly s lidskou svobodou

Kaše - vařiti ji : žaludek bude míti odpočinek

Kaše - jísti ji : chudému majetek, boháči ztrátu

Kaše - jáhlovou kaši jísti : rodinný krb a velké dobro

Kašel - míti : Vaše tajemství bude vyžvaněno.

Kašel - míti : prsní choroba

Kašel - Kašel : tajemství

Kašna - z ní vodu nabírati : dobré obchody dělati

Kašna - v čisté se koupati : uniknout nebezpečí

Kašna - s vodou : namáhavá práce

Kašna - s vínem : veliká slavnost

Kašna - s krásnými ozdobami viděti : pěkné dárky dostati

Kašna - do ní spadnouti : pomluvy, ustrašená budoucnost

Kašna - do ní spadnouti : do ní spadnouti

Kaštan - strom : služba, známost

Kaštan - plody viděti aneb jísti : trampoty, po nich následuje bohatství

Kaštan - plody jeho jísti : plody jeho péci - menší peníze

Kaštan - plody jeho jísti : dosáhneš, co není význačné

Kaštan - Kaštan : spěch

Kaštanář - kaštanáře viděti : procházka v ulici s návštěvou

Kat - viděti ho : veliké štěstí

Kat - viděti : rozžehnání

Kat - jím býti oběšen : veliké uznání, povýšení neb majetek

Katedra - učitelská, viděti ji : zlá zkouška

Káva - viděti nebo pražiti : neštěstí a pronásledování

Káva - viděti ji : čile do práce

Káva - slévati kávu : návštěva, ze které budou klepy

Káva - pražit viděti : mrzutost a nesnáze

Káva - píti : přijdeš do zlých klevet

Káva - píti : klepy a drby

Káva - mlíti : mrzutosti, nepříjemnosti

Káva - mlít : hosti, klepavé tetky

Kavalír - Kavalír : ztráta

Kavárna - vidět ji : denní novinky, oddech

Kavárna - v ní se nacházeti : neštěstí známých nebo příbuzných

Kavárna - v ní býti aneb viděti : něco nepříjemného

Kaviár - jísti : milostný styk

Kavka - viděti : nedobré zprávy

Kavka - vidět ji : pozor na kapesního zloděje

Kaz - na něčem viděti : pozor na člověka neznámého

Kázání - slyšeti : bohabojnost

Kázání - slyšet : pozdní návrat, zdržení se

Kázání - sám : k bohabojnosti býti veden

Kazatel - viděti : brzká nemoc

Kazatel - při pohřbu : dědictví

Kázatelna - viděti, na ní stoupati : projevení úcty

Kázatelna - viděti aneb na ni vystoupiti : veřejně poctěn býti

Káznice - v ní býti : vysvobození z blízkého nebezpečí

Kbelík - nebo nádobu na vodu viděti : potěšení, útěcha

Kdoule - viděti : závistníky míti

Kdoule - trhati : budeš se zlobiti

Kejklíř - viděti : do zapletených záležitostí přijíti

Keř - nebo křoví odstraňovati : překážky v lásce odstranit

Kladivo - viděti nebo míti : násilí museti snášeti, těžké práci podlehnouti

Kladivo - viděti : násilné s tebou zacházení

Kladivo - s ním pracovati : znamená dobrý chod živnosti

Kladivo - s ním pracovati : dobrý zdar

Kladivo - kladivem někomu vyhrožovati : protivení se

Klapačka - slyšeti ji : postíš se

Klas (Klasy) - viděti : radost z provedené práce

Klas (Klasy) - více jich vázati : nesoudržnost, majetková nesvornost

Klas (Klasy) - věnec z nich na hlavě míti : vyznamenání a povýšení

Klas (Klasy) - sbírati : dobré obchody

Klas (Klasy) - sbíráš-li je : dobrý obchod

Klas (Klasy) - nakládati je : špatné poměry

Klášter - viděti : lépe ti zůstat svobodným, svobodnou

Klášter - jeptišek viděti : zlé tušení v mysli míti

Klášter - do něj jíti : velké požehnání

Klášter - Klášter : poklid

Klavír - viděti aneb na něm hráti : spor mezi přáteli

Klavír - viděti : špatně placená služba, též obtěžování

Klavír - na noze lechtati : pominutí smyslů

Klavír - klavírní školy : stálá partaj v domě, nepříjemná a hlučná

Klavír - hubovati : nedorozumění s umělcem

Klec - vyprázdnit : věznění nebo podobné nebezpečí

Klec - s ptáky : vysvobození od útrap

Klec - ptáka z ní vidět vylétati : ztratíš půjčku

Klec - prázdnou : nebezpečí

Klec - když jsou v ní ptáci : vysvobození ze strasti

Klec - Klec : žalář

Klečet - v koutku : trest

Klečeti - v kostele : nutnost modlitby

Klečeti - u postele : poslední pomazání

Klečeti - před soudem : odsouzení

Klečeti - před sochou či obrazem : prosba

Klečeti - před policistou : zatčení

Klečeti - před mužem : ponížení

Klečeti - před hruškou : touha po dětech

Klečeti - před ženou : šílená láska

Klečeti - před andělem : pokání

Klečeti - na mostě : sebevražda

Klečeti - kleknouti : pod pantofel se dostaneš

Klečeti - Klečeti : čest vzdávati

Klekání - slyšeti : tak je to dobře

Klekání - slyšet zvoniti : pokoj a klid

Klempíř - viděti ho : budeš seznámen s milou osobou

Klení - slyšeti : návštěva z vojny, myslivce, sládka či řezníka

Klenoty - Klenoty : chudoba

Klenutí - viděti : umříti

Klepati - na vrata hřbitova : smrt

Klepati - na vrata : noční toulka, též vnikání do domu úřední

Klepati - na štoudev : prádla přibude

Klepati - na porodní babičku : dítě

Klepati - na okno : ranní ptáče, dál doskáče

Klepati - na lékaře : náhlá nemoc

Klepati - na dveře : žádost, malý obchod

Klepati - koberce, oděv atd. : pořádek a jas do domova

Klepati - babě na hřbet : zlé vynadání

Kleště - viděti : namáhavé vymáhání

Kleště - žhavé : veliké bolesti

Kleště - bráti : ke zlosti puzen býti

Klíč - ztratiti : ztratíš oblíbenost

Klíč - ztratiti : mrzutost způsobiti

Klíč - zlomený : zůstaň doma

Klíč - zlodějský viděti : budeš okraden

Klíč - zlatý : vysoký úřad, povolání

Klíč - viděti : dobrou hospodyni dostati

Klíč - udělati : ve svém zaměstnání dovedný býti

Klíč - od kasy : vloupání

Klíč - obdržeti : důvěra, také postup nebo výborné místo

Klíč - najíti : překazíš krádež

Klíč - najíti : na nějakou těžkou otázku rozluštění obdržeti

Klíč - míti a cizí dveře jím otevříti : podezření přijíti

Klíč - ležící na zemi zdvihnouti : postavení, úřad, služba

Klíč - ležící na zemi : sousedovo tajemství

Klíč - dohromady sbírati : zisk

Klíč - dá-li ti žena : vábící nevěrnost

Kličky - viděti : namáhavost

Kličky - na různý způsob vázati : marnost

Klih - s ním se zamazati : nečistota

Klika - utrhnouti ji : ztráta trpělivosti

Klika - líbati ji : ponížená prosba

Klika - čistiti ji : shánět protekci, výhodu

Klín - na něm závoj : svatba

Klín - na něm psa : věrnost

Klín - na něm oříšky : tajná láska

Klín - na něm ořechy : nález zlata

Klín - na něm kočka : faleš

Klín - na něm jehně : dítě

Klín - na něm jalovec : zdraví

Klín - na něm dítě : starost

Klín - aneb lůno, na něm seděti : oblíben býti

Klín - Klín : sváry mezi milenci nebo manželi až k rozchodu

Klín (dřevěný) - Klín (dřevěný) : těžká práce

Klisna - Klisna : Viz: Kůň,

Klisna - s nákladem kamení : krásná, ale svárlivá manželka

Klisna - s nákladem chleba : výborné manželství

Klisna - s nákladem : bohaté věno

Klisna - ryzá : veselá manželka

Klisna - plesnivá : hodná, ale nedlouho živá manželka

Klisna - plavá : nemocná manželka

Klisna - opelichaná : manželka bude míti špatnou pověst

Klisna - grošovaná nebo bílá : duševně líná manželka

Klisna - černá : bohatá manželka

Klížiti - něco dohromady : milujícím nápomocný býti

Klobása (Klobásy) - jísti : brzká slavnost

Klobouk - ztratiti : nastydnutí, strasti

Klobouk - zelený : důstojenství

Klobouk - viděti : do dopravní zácpy se dostati

Klobouk - viděti : svobodu ztratiti

Klobouk - ve větru : honička

Klobouk - ve spaní na hlavě míti : velké uznání práce

Klobouk - v ruce : pochůzky, které netěší

Klobouk - ukradl-lis komu : toho představený zemře

Klobouk - starý, roztrhaný nositi : s nepředvídanými okolnostmi počítati, strádání, neštěstí

Klobouk - přes oči : samota, nenávist k lidem

Klobouk - plný vrabců : nepořádky v rodině

Klobouk - plný lejna : dobudeš brzy velký majetek

Klobouk - pěkný míti : přijdeš k vážnosti

Klobouk - špatný míti : nepříjemné okolnosti

Klobouk - obrácený : ponížení, prosba

Klobouk - nový pěkný na hlavě míti : úspěch, štěstí, váženost

Klobouk - na vodě : samovržda utopením nebo vodní nehoda

Klobouk - na hlavě jiného viděti : mnoho o sobě si mysliti

Klobouk - mnoho viděti : velký obchod

Klobouk - míti nový : štěstí a prospěch

Klobouk - žlutý nebo načervenalý : nedobrý šéf

Klobouk - chatrný : chudoba

Klobouk - do výše vyhazovati : nečekaná radost

Klobouk - dámský muž míti : zženštilost povahy

Klobouk - cizí vzíti : profesorská roztržitost

Klouzačka - vůbec : nejisté příjmy

Klouzačka - upadnouti na ní : posměch nebo úpadek

Klouzačka - na ní jezditi : pomíjející radost

Klystýr - Klystýr : zmatek ve tvých záležitostech

Kmínka - Kmínka : potěšení

Kmotr - býti požádán za kmotra : žebrota

Knedlík (Knedlíky) - švestkové : dobrá nálada z peněz

Knedlík (Knedlíky) - houskové : dobrá kuchařka do domu

Knedlík (Knedlíky) - bramborové : dobrá nálada i při nutném spoření

Kněz - zpovídat se mu : ulehčení v těžkostech duševních

Kněz - viděti, nebo s ním mluviti : uklidnění pro nemocné nebo zamilované

Kněz - viděti ho v rouše na vycházce : mrzutost

Kněz - viděti ho u postele : poslední pomazání

Kněz - viděti : pobožnost

Kněz - v kostele : po celý život boží věci měj na starosti

Kněz - sebe sama jím se viděti : uznání, důstojenství

Kněz - nemocný : nic dobrého

Kněz - káže : dobrá rada přijde

Kněz - do domu vešel : soudní spory

Kniha - zahoditi ji : nedokončená studia

Kniha - z ní se učiti : pozornost získati

Kniha - z knihy se učiti : vážnosti dosáhnouti

Kniha - viděti : hodně štěstí v lásce

Kniha - vážné čísti : dostane se ti cti

Kniha - v knihovně viděti : neočekávaného se dočkati

Kniha - spořitelní knížka : dobrá nálada

Kniha - spálit viděti : očekávané radosti ztratíš

Kniha - rozřezávat ji : nedychti, čekej v klidu

Kniha - pěkně vázané viděti : náklonnost k nádhernému šatstvu

Kniha - modlitební knihu viděti : útěcha v utrpení

Kniha - modlitební : útěcha v soužení

Kniha - modlitební : útěcha v bouři života

Kniha - koupiti : sobě i jiným důležitý býti

Kniha - koupiti : sobě samému a jiným užitečným býti

Kniha - hořící : kniha nehezkého obsahu, nepatří do knih

Kniha - hořeti viděti : ztracená radost

Kniha - dupati na ni : smysl pro praktické zaměstnání

Kniha - dáti ji do tisku : spisovatelské nadání

Kniha - čísti v knihách : dojdeš útěchy a spokojenosti

Kniha - čísti užitečnou : potichu spekulovat

Kniha - čísti užitečné : pro sebe v tichosti dobře přemýšleti

Kniha - čísti ji : vědomostí k moudrosti

Kniha - Kniha : chudoba

Kniha - Kniha : dobré opatrování důležitých věcí, též dobré zprávy

Knihař - Knihař : vazba, vyšetřování soudní

Knihař - Knihař : dobré časy

Knihkupec - Knihkupec : nelituj nikdy na dobrou knihu peněz

Knihovna - viděti nebo míti : dobrou radu nalézti

Knihovna - viděti : budeš potřebovat advokáta

Knihovna - máš-li ji sám : dostaneš dobrou radu

Knihovna - Knihovna : stálý přítel tě očekává

Knihtiskárna - Knihtiskárna : boj s temnotou, zápas

Knihtiskař - Knihtiskař : zisky příliš těžce a dlouho vydělané

Knihtiskař - Knihtiskař : někdo tě očerní

Knír - u ženské : něco hrozného se dozvíš

Knír - šedivé kníry : marná radost

Knír - Knír : odměna

Kníže - viděti : pocta

Kníže - viděti : čest

Kníže - vidět jezditi na koni aneb ve voze : náklonnost k marnotratnosti

Kníže - s nimi mluviti : závist

Kníže - s ním mluviti : pozor na závist

Kníže - na koni viděti : sklony k marnotratnosti

Knoflík - Knoflík : výhra

Knoflík - Knoflík : buď přesný i v nepatrnostech

Knot - Knot : tvého žití je už namále

Koberec - viděti : oklamán býti

Koberec - více jich černých po stěnách : tesklivé zármutky

Koberec - svinutý : blízká smrt

Koberec - stůl jím pokrytý : hubená strava

Koberec - spálený, rozedraný : smrt v brzkém čase

Koberec - s gobelíny a obrazy : předpovídají vraždu v domě

Koberec - nesvinutý, ale sňatý ze stěny : nemoc a zármutek

Koberec - na stěně : ještě větší radost, víc zboží, dobré jméno

Koberec - krásný v domě míti : radost, zboží, dobré jméno

Koberec - dělati : veselost, dobrodiní

Koberec - bílý, zelený, červený : vysvobození od starostí a žalů

Kobliha - smažit jich více : zásoby

Kobliha - jísti je : hojnost stravy

Kobyla - škaredou : rozpustilou manželku dostati

Kobyla - hezkou, sličnou : dobrou manželku dostati

Kobylky - viděti : krátké trvání šťastného postavení

Kobylky - usmrtiti : svému bližnímu na škodu býti

Kocábka - v ní plavati : nejistá věrnost

Kocábka - potopit viděti : úplná ztráta lásky

Kocábka - plavat viděti : tiché živobytí

Kočár - z něj vystupovati : ztráta jmění aneb cti

Kočár - vypadnouti z něho : ztráta povolání nebo i rozumu

Kočár - v něm seděti : čest, bohatství

Kočár - prodat : ztráta majetku

Kočár - koupit : přírůstek majetku

Kočár - a koně splašení : úraz

Kočár - a koně klidní a krásní : vedeš si dobře

Kočár - Kočár : panský stav

Kočárek - dětský : vzpomínky na blahé doby

Kočka (Kočky) - zdechlá : dotyčný zemře

Kočka (Kočky) - zdá-li se někomu, že se s kočkou zabývá : padne do rukou zlodějů

Kočka (Kočky) - zabít kočku : znamená, že odvrátíš špatný záměr nepřítele

Kočka (Kočky) - viděti ji, jak loví ptáky : někdo se bude probírat ve vašich listinách a záležitostech

Kočka (Kočky) - viděti ji : Faleš číhá okolo tebe.

Kočka (Kočky) - vidět : v každém ohledu špatné znamení,v prvé řadě faleš od přátel a známých, nebo zklamání v lásce

Kočka (Kočky) - vidět ležeti aneb spáti : nedobrý zdar nějakého řízení

Kočka (Kočky) - vidět ji s koťaty : zažijete hodně zlobení se špatně vychovanými dětmi

Kočka (Kočky) - vidět černou : znamená zlo

Kočka (Kočky) - ve vodě : faleš pravdou odkrytá

Kočka (Kočky) - v posteli : manželská faleš

Kočka (Kočky) - v kolébce : falešné dítě

Kočka (Kočky) - trýzniti neb zabiti ji : Podaří se ti odraziti sprostého odpůrce.

Kočka (Kočky) - trojbarevná : štěstí do domu

Kočka (Kočky) - tlouci nebo zabiti : zloděje postihnouti

Kočka (Kočky) - spí : spí i zlo

Kočka (Kočky) - lyšet ji mňoukat nebo křičet : zatahují vás do klepů a pomluv

Kočka (Kočky) - před nimi se brániti : napadení od zlodějů

Kočka (Kočky) - ozvěna mňoukání (pro muže) : jeho milá je hašteřivá a bude se ho snažit ovládat

Kočka (Kočky) - ozvěna mňoukání (pro mladou dívku) : varuje před lstivým milencem

Kočka (Kočky) - ozvěna mňoukání (kupec nebo průmyslník) : pozor na nevěrné a nepoctivé spolupracovníky

Kočka (Kočky) - ozvěna mňoukání : znamená, že se ti falešný přítel snaží ublížit všemi možnými způsoby

Kočka (Kočky) - odehnat kočky : znamená, že překonáš všechny potíže, dosáhneš slávy a majetku

Kočka (Kočky) - od nich pokousán nebo poškrábán býti : padneš do zlých rukou

Kočka (Kočky) - od nich pokousán býti aneb poškrábán být : do zlých rukou se dostaneš

Kočka (Kočky) - na stromě : falešné peníze a dokumenty neznámého

Kočka (Kočky) - myši chytající : zloděj přestal krást

Kočka (Kočky) - mňoukající : úmluva na krádež

Kočka (Kočky) - mnoho koček : Tvoji podřízení osnují zradu.

Kočka (Kočky) - mladá žena, která sní o tom, že drží koč : by se měla vystříhat nějakého neslušného činu, do kterého ji budou navádět jiní

Kočka (Kočky) - míti u sebe : nevěrné přátelé aneb služebné míti

Kočka (Kočky) - maso kočky jísti : cizoložství, také drahota

Kočka (Kočky) - lesní, divoká : je zjištěn nebezpečný lupič v kraji

Kočka (Kočky) - ležet nebo spát viděti : nepříznivý obrat v obchodu

Kočka (Kočky) - kůži míti : nabytí ztracených statků

Kočka (Kočky) - kůže kočky : Ztráta se nahradí.

Kočka (Kočky) - krmiti ji : Očekávej málo vděčnosti!

Kočka (Kočky) - krmiti a s nimi si hráti : nevděkem odplacen býti

Kočka (Kočky) - když se k vám lísá : někdo se snaží vás mazlením či lichotkami ošálit, aby vás mohl využít

Kočka (Kočky) - jísti : cizoložství

Kočka (Kočky) - jisti ji : Měl bys být opatrnější!

Kočka (Kočky) - je-li kočka známá : domácí zloděj

Kočka (Kočky) - její kůže nalezená nebo obdržená darem : zlodějské zboží se dostane do domu

Kočka (Kočky) - jak se lísá k tobě : zloděj, který používá tvoji důvěru

Kočka (Kočky) - hubená a zbědovaná kočka : předvídá špatné zprávy od nepřítomného člověka

Kočka (Kočky) - hloupá : neznámý zloděj

Kočka (Kočky) - hladiti ji : hledáte domácího darebáka

Kočka (Kočky) - hladit kočku : věští nevděčnost ze strany nejbližších lidí

Kočka (Kočky) - hladit : jste dobrý k Člověku, který toho nezasluhuje

Kočka (Kočky) - černá kočka : veliká faleš

Kočka (Kočky) - černá kočka : jeden z tvých přátel bojuje se smrtí

Kočka (Kočky) - černá : Čeká tě nezdar v povolání.

Kočka (Kočky) - býti ji raněn : Lidé ti škodí.

Kočka (Kočky) - být poškrábán kočkou : znamená vítězství tvého nepřítele (odebere ti tvůj majetek)

Kočka (Kočky) - být od ní poškrábán nebo pokousán : máte nebezpečné nepřátele

Kočka (Kočky) - být napadnut kočkou : věští že tě tvůj přítel vytlačí a tvé soukromé záležitosti budou ohroženy zveřejněním

Kočka (Kočky) - být jí poškrábán : krádeží ke škodě

Kočka (Kočky) - být jí kousnut : zloděj vás nařkne

Kočka (Kočky) - bít kočku : signalizuje čísi zradu

Kočka (Kočky) - bít ji : potrestání zjištěného domácího zloděje

Kočka (Kočky) - bílá : Lidé ti lichotí.

Kočka (Kočky) - a pes : nenávist a pronásledování falše věrností

Kočka (Kočky) - a kocour : volná láska bez oddání

Kočka (Kočky) - a koťata : domácí zloděj má společníky

Kočka (Kočky) - Kočka (Kočky) : starý náhradní ženský symbol ve snech mužů

Kočka (Kočky) - Kočka (Kočky) : je varováním před neštěstím nebo zradou a také falešným přítelem

Kočka (Kočky) - Kočka (Kočky) : faleš

Kohout - viděti : u krásného pohlaví oblíben býti

Kohout - viděti s velkým hřebenem : oblíben býti

Kohout - slepicemi opuštěný : nenáviděný vedoucí

Kohout - radit se s ním : hádka s představeným nebo nejvyšším podřízeným

Kohout - pošlý : smrt dobrého zaměstnance

Kohout - peroucí se s jiným : svár s přáteli pro ženu

Kohout - kokrhati slyšeti : ztráta, neštěstí

Kohout - kokrhat slyšeti : dej pozor na svůj obchod

Kohout - kokrhající : dobré služebnictvo a dobrý je nad ním dozor

Kohout - kokrhá jakoby zdáli : blíží se déšť

Kohout - kohouty se navzájem klovat viděti : mnohým radovánkám přítomen budeš

Kohout - kohout na střeše : pozor na oheň

Kohout - když snese vejce : sláva, čest a štěstí

Kohout - chytiti ho : do rozepře přijdeš

Kohout - bojovati viděti : nepříjemnosti v manželství

Kohout - Kohout : hospodář nebo vedoucí domácnosti

Kohoutek - vodovodu : pláč na počátku pro domácí věci

Kohoutek - revolveru nebo pušky : náhlé nebezpečí

Kojiti - když má žena mnoho mléka : nemoc dětí

Kojiti - Kojiti : chudým štěstí, bohatým starost, svobodným brzkou svatbu, vdaným aneb ženatým vdovství

Kojiti - Kojiti : chudému dobře, bohatému zle, též svobodnému manželství, ženatému ovdovění, ale i vojínu trest i neštěstí

Kojná - viděti kojnou, jak kojí dítě : starosti z dopisu

Kojná - míti nebo viděti : trampoty, mrzutosti

Kojná - míti kojnou : dobré poměry z dobrého oženění

Kojná - máš-li aneb vidíš-li : škoda a protivenství

Kojná - Kojná : nemoc a bída

Koketa - viděti : peněžní vydání

Koktati - Koktati : pevné předsevzetí udělati

Koláče - rozdávati : dobrý skutek

Koláče - péci aneb jísti : dobře

Koláče - jísti : dosažení žádaného

Kolárek - kněžský míti : staromládenectví

Kolárek - kněžský, když se zdá ženě : farská služba

Kolébka - státi u kolébky : kmotrovství

Kolébka - když vidíš děti v ní kolébat : úrodnost

Kolébka - Kolébka : budoucí starosti i radosti

Kolečko - a na něm náklad : menší, ale svízelný obchod

Kolek - viděti : úřední věci

Koleno (Kolena) - zdravá, zdá-li se to panně : dostane žádaného muže

Koleno (Kolena) - zdravá, zdá-li se to ženě : jiné muže bude sháněti

Koleno (Kolena) - zdravá : prospěch

Koleno (Kolena) - zdravá : proměnění smutku v radost

Koleno (Kolena) - slabá míti : nemoc

Koleno (Kolena) - potlučená : zármutek z nedorozumění

Koleno (Kolena) - po kolenou lézti : chudoba a nouze

Koleno (Kolena) - léčiti : zbohatnutí

Koleno (Kolena) - když se nepohybují aneb když jsou uříznu : nouze o práci, chudoba

Koleno (Kolena) - železem raněná : velká nemoc

Koleno (Kolena) - bolavá míti : nemoc, špatný obchod

Kolibřík - viděti ho : láska k umělkyni vzácného duševního charakteru

Kolík - Kolík : někdo ti sdělí zprávu, nad kterou užasneš

Kolika - míti koliku : rodinné trampoty

Kolo (Kola) - ztracené : smrt jednoho z manželů nebo rozvod

Kolo (Kola) - zlomené : neštěstí jednoho z manželů nebo milenců

Kolo (Kola) - viděti : jiným nápomocen býti

Kolo (Kola) - u vozu vypadlé : hádka v manželství

Kolo (Kola) - točící se : dobrá shoda v manželství

Kolo (Kola) - mlýnské : užitečný podnik pro celý kraj

Kolo (Kola) - mazat : manželská cesta

Kolo (Kola) - kolo štěstí viděti : neštěstí nebo ztráta

Kolo (Kola) - když jsou rozlámaná : velké zdržení

Kolo (Kola) - Kolo (Kola) : nemoc

Kolomaz - Kolomaz : musíš podplatiti

Kolovrátek - viděti : nestálost

Kolovrátek - na něj hráti : veselá mysl

Kolovrátek - Kolovrátek : chudoba

Komár (Komáry) - viděti ho : hloupý přítel

Komár (Komáry) - viděti : od nepřátel obelstěn býti

Komár (Komáry) - více jich proutkem vyháněti : raději podplať člověka

Komár (Komáry) - nebo mouchy, mnoho létati viděti : nepřátele míti a od nich pronásledován býti, zármutek, urážku zakusiti

Komár (Komáry) - bzučící : hloupé klepy

Komediant - viděti : s lehkomyslnými se sejíti

Kometa - viděti : drahé časy

Kometa - s dlouhým ocasem : nepředvídaná zpráva

Komín (Komíny) - z nich kouřiti se viděti : zámožnost

Komín (Komíny) - vysoký : dostaneš neobyčejné zaměstnání

Komín (Komíny) - vylézáš z něho černý : budeš nařknut, ale skončí to šťastně

Komín (Komíny) - vycházeti z něho kouř : nesváry a hádky

Komín (Komíny) - viděti : vyražení

Komín (Komíny) - seděti na něm : nemysli příliš vysoko

Komín (Komíny) - padající : neštěstí, výbuch, též náhlé zatčení

Komín (Komíny) - na něm pískati : chvíle opilosti

Kominík - viděti : vysvobození z nebezpečí

Kominík - viděti ho : vždy štěstí ve všem

Kominík - viděti : falešně obžalován býti

Kominík - Kominík : zábava

Komnata - pro ženaté a vdané : mrzutost

Komnata - je-li v ní svobodná osoba : svatba

Komora - umrlčí : smrt známého

Komora - tmavá a v ní seděti : samovražda, vyšetřování

Komora - světlá : neúroda

Komora - plná myší : pozbudeš majetku

Komora - ležeti v komoře : smrt

Komora - čistiti ji : návštěva chudého

Komora - bydleti v ní : důchod, ztráta místa

Komorná - viděti, s ní mluviti : zlé zprávy, do sporu se dostati

Komorná - viděti aneb s ní obcovati : smutné zprávy

Kompas - Kompas : obdržíš dobrou zprávu

Kompot - viděti : postarej se a pečuj o trávení žaludků

Koncert - slyšeti : radosti dožíti

Koncert - na něm býti : strast

Konduktér - viděti ho : nečekej něhu

Koně - Koně : Viz: Kůň,

Koně - zlatohnědého : nestálé zdraví

Koně - zkrotiti : brzké štěstí

Koně - z moře vyskočit viděti : z jakékoliv situace šťastně vyjíti

Koně - vzpírající se : úspěch se dostaví, ale musíš o něj bojovat

Koně - vytrhnouti se viděti : pro lehkomyslnost do nebezpečí života přijdeš

Koně - vsednouti na koně : radost

Koně - vraného a na něm jezditi : zlost

Koně - vraného : ukrutnost

Koně - viděti koně vůbec : mnoho dobrého

Koně - viděti divokého : radosti dožíti

Koně - velmi bujného : štěstí v lásce, bohatství

Koně - v pluhu koně zapražené viděti nebo jimi : zisk

Koně - utopiti aneb v močále propadnout viděti : do nouze přijíti

Koně - tlustí : Pohodlný život.

Koně - strakatého viděti : marnivé povahy býti

Koně - starého šedivého zdechnout viděti : zmaření dobrých nadějí

Koně - starého šedivého viděti : trpké dny zažíti

Koně - starého šedivého cvičit viděti : se vznešenými osobami se sejíti

Koně - splašeného viděti : část svého jmění ztratíš

Koně - sivého koně : starost

Koně - shozen býti : ve své hrdosti býti ponížen

Koně - sám jezditi : svým náruživostem uzdu pustíš

Koně - rychlého viděti : práce

Koně - prodávat viděti : dobré řízení míti

Koně - probodnout viděti : milenku ztratiti

Koně - pošlého viděti : užitek a velmi dobrý rok

Koně - plavat viděti : s nějakým předsevzetím proraziti

Koně - pěkného černého viděti : spokojenost

Koně - pěkně vystrojeného před vozem viděti : velkou návštěvu obdržeti

Koně - pěkně osedlaného : s velkou osobou se seznámíš

Koně - padnout viděti : potká tě brzy neštěstí

Koně - okovati : Někdo ti pomůže kupředu.

Koně - někoho na tvého vlastního sedat viděti : cizoložství

Koně - na něm ve městě jezditi : rozkřičen býti

Koně - na něm jezditi : sám sebe do nebezpečí uvrhneš

Koně - na něj sedati : cti dosáhnouti

Koně - na něj nasedati : chlubivost

Koně - na koni z města ven jezditi : pánům zle, nemocným smrt

Koně - mrtví : V potu tváře chléb svůj dobývati budeš.

Koně - mrtvého viděti : radost

Koně - mnoho skákat viděti : spěšnou zprávu obdržíš

Koně - který jezdce shodí a odběhne : pokažené podnikání

Koně - krotiti : Rychle se ti podaří dosáhnout úspěchu.

Koně - krmit viděti : zámožným se staneš

Koně - kovati v zimě : dobré

Koně - kovat viděti : užitečnému zaměstnání ponoukati

Koně - koupiti : červeného nebo šimla, máš k očekávání velké štěstí

Koně - Koně běžícího viděti : dobrá novina

Koně - klopýtající : tvoji odpůrci zvítězí

Koně - klesnout nebo ve vodě topit koně viděti : upadneš do bídy

Koně - jezditi na nich : budeš ctěn

Koně - hubení : Musíš se dostat přes překážky, neboť jinak tě opustí štěstí!

Koně - hubeného viděti : tvůj nepřítel se raduje

Koně - hubeného : ztráta vážnosti

Koně - houpacího koně kupovati : dobré

Koně - hnědého viděti : potupen býti

Koně - dobře vykrmeného : dobrou hospodyni míti

Koně - do města jezditi : nemocným a vojákům velmi dobře

Koně - divokého krotiti : nepřítele přemůžeš

Koně - červeného : štěstí

Koně - černého viděti : ukrutenství

Koně - černého : zlou manželku, ztráta

Koně - černé : Neštěstí snášej klidně!

Koně - bujného a zapraženého za uzdu chytnouti : člověka, který ti škodí, se zmocníš

Koně - bílého : nevinnost ctíti a vážiti neb ctnostnou manželku míti

Koně - bílé : Čeká tě výhra.

Koně - bez uzdy honiti : hosti do domu

Koně - bez ocasu viděti : smutek

Koně - a ženské najednou viděti : zrada, klopota

Koně - Koně : najdeš ve svých utrpeních těšitele

Konev (Konvice) - z ní píti : radost

Konev (Konvice) - z ní píti : radost

Konev (Konvice) - z ní píti : Příjemná zpráva způsobí smíření.

Konev (Konvice) - viděti konev : dobré poselství

Konev (Konvice) - viděti : nerozmazluj děti, když chceš, aby dobře rostly

Konev (Konvice) - plné vody viděti : jistý postup

Konev (Konvice) - plné viděti a neupotřebiti : bolestná ztráta smrtí

Konev (Konvice) - píti z konve : radost

Konev (Konvice) - na zalévání : stanete se majitelem zahrady

Konev (Konvice) - konvice na čaj nebo kávu : domácí šplechty a řečičky

Konev (Konvice) - Konev (Konvice) : dobrá zpráva

Konev (Konvice) - aneb džber plné vína viděti : velké příjmy

Konev (Konvice) - Konev (Konvice) : dobré poselství

Konipásek - viděti aneb slyšeti : velmi příjemné zprávy obdržeti

Konipásek - pták : tvá žena je vždy čiperná do práce

Konírna - velkou míti nebo v ní se procházeti : zámožnost

Konírna - prázdná : velká ztráta na dobytku

Konírna - plná : dobrá zpráva o majetku

Konopí - vázané viděti : brzké spojení

Konopí - přísti : přičinlivost v domácnosti

Konopí - Konopí : nevěstí nic dobrého

Konopka - viděti, nebo zpívati slyšeti : radost, radostná zpráva od vzdálených příbuzných

Koňské dostihy - Koňské dostihy : Viz: Dostihy,

Koňské dostihy - účastnit se jich jako žokej : v nějakém podniku byste měli spoléhat více na štěstí než na sebe sama,zároveň varování před přílišnou bezstarostností

Koňské dostihy - sázet při nich : nic vám nespadne bez námahy do klína

Koňské dostihy - přihlížet jim : příslib extravagantní zábavy

Kontrakt - uzavříti : zjinačení svých osobních záležitostí

Kontrakt - uzavřít : pouštíte se do odvážného podniku

Kopec - Kopec : Viz: Hora,

Kopec - lézti na něho : vzestup životní moudrosti

Kopí - s ním bodnouti : k nějaké rozepři budeš ponoukán

Kopí - aneb píku míti : čeká tě hádka

Kopí - Kopí : uznání

Kopretina - Kopretina : Viz: Květiny,

Kopretina - Kopretina : radostné shledání

Kopřiva (Kopřivy) - Kopřiva (Kopřivy) : hanebné přenáhlení

Kopyto (Kopyta) - Kopyto (Kopyta) : každý zůstaň u svého řemesla

Koráb - Koráb : Viz: Loď,

Koráb - v bouři : známému se v zámoří vede špatně

Koráb - tonoucí : neštěstí známého na cestě

Koráb - plující : čeká tě cesta po moři, též zámořské zboží

Koráb - hořící : tvé neštěstí na cestě

Korále - pobledlé : nemoc

Korále - červené : zdraví

Korále - bílé : svatba

Korbel - viděti : škoda způsobená velkou žízní

Korbel - rozbíti : pro pití si děláš škodu

Korbel - prázdný : opíti se

Korbel - Korbel : náklonnost k pití

Kord - ztratiti : chudoba

Kord - ztratiti : chudoba, tesknota

Kord - ztracený : civilní život pro vojáka z povolání

Kord - zlomený viděti : nepříjemnosti

Kord - zlomený : hanba a degradace pro vojáka

Kord - z ruky vznešené osoby přijmouti : poctěn býti

Kord - v ruce míti : radost, sláva

Kord - v ruce : radost a čest

Kord - s ním od panovníka poraněn býti : štěstí a čest

Kord - s ním šermovati : radost přátelská

Kord - s ním bodnut býti : dostaneš službu

Kord - nositi na znamení důstojnosti : náhodou se staneš šťastným

Kord - neznámého kordem probodnouti : štěstí, vítězství nad nepřítelem

Kord - když se těhotné ženě o kordu v noci zdá : porodí chlapce

Kord - jím ránu dostati : služba od přítele

Kord - jím neznámého bíti : stěstí v obchodech

Kord - jím do nebezpečí života se dostati : dobrodiním být zahrnut

Kord - jím do krve raniti : neznámého přívržence míti

Kord - darovati : radost

Kord - Kord : souboj či rvačka

Kormidelník - Kormidelník : opatrnost, rozvaha a zkušenost

Kornout (Kornouty) - viděti mnoho : cizoložství se dopustiti

Kornout (Kornouty) - viděti : naděje na dobrý obchod nebo koupi

Kornout (Kornouty) - mnoho viděti : nevěrnost, proradnost

Koroptev - viděti : všelijaké choutky míti

Koroptev - ukradená : nevěra manželky

Koroptev - stříleti : rád vídán býti

Koroptev - počíná-li si divoce : žena nebo dcera bude míti hádavou povahu

Koroptev - jísti : zapuzení zlých myšlenek

Koroptev - chytiti : brzká svatba

Koroptev - chodí-li v bytě ženatého : narození hezké dcery

Koroptev - chodí-li v bytě : svatba s krasavicí

Koruna - ze zlata na hlavě míti : marnivost

Koruna - z lidských kostí : smrt aneb těžká nemoc

Koruna - z květin míti : nekalé radosti

Koruna - z hlavy spadlá : zlé příští, důchod

Koruna - vzíti : důstojnost a vážnost

Koruna - stříbrnou aneb z prostšího kovu míti na : dar obdržíš

Koruna - peníz : nastanou ti zlé časy majetkové

Koruna - nesená : čeká tě úřad

Koruna - na vlastní hlavě : povýšení

Koruna - na hlavě ženy : radostná událost

Koruna - myrtovou : na svatbu jíti aneb sám svatbu míti

Korunovace - sebe viděti : truchlivost

Korunovace - krále aneb holdování : okamžité štěstí

Korunovace - korunovati ženu : nemoc

Korunovace - býti korunován : smutek

Kořalka - Kořalka : Viz: Alkohol,

Kořalka - viděti nebo píti : společná radost

Kořalka - viděti ji : chceš něco úplně vymazat z paměti

Kořalka - píti , a když nejsi opilý : někdo tě miluje

Kořalka - páliti ji : bohatství

Palírna - viděti : nepěstuj zlé myšlenky

Palírna - státi u kořalny : zpustlost

Koření - v poli vykopati : skrytý poklad

Koření - v lese hledati : tvé zdraví není v pořádku

Koření - jísti : je ti záviděno

Kořeny - vytrhávati : zkažený zub

Kořeny - v zemi : hádka, svár

Kořeny - v lékárně když vidíš : nemoc

Kořeny - stromů viděti : pevné zdraví

Kořeny - kořeny jísti : kvetoucí zdraví

Kořeny - kopati : pracovitost

Kos - viděti ho : radostná zpráva

Kosa - potřebovati : do služby obdržíš pilné lidi

Kosa - míti aneb viděti : urážka od nepřátel

Kosa - Kosa : tvůj život je v nebezpečí

Kosatec - Kosatec : Viz: Květiny,

Kosatec - květina : dobré příští dny

Kost - viděti : utajený zločin

Kost - více jich viděti : smrt známého

Kost - více jich sekati : operace

Kost - v těle : nebezpečná nemoc

Kost - slonová : chudoba

Kost - ohryzovati kosti : starost o živobytí

Kost - ohryzávati : nouze

Kost - od mrtvol kosti viděti : trápení, velká nouze, též lež

Kost - kosti : mnoho práce dostaneš

Kostel - zničený kostel : věští nedostatek

Kostel - viděti : zdržení od špatného předsevzetí

Kostel - viděti : Nejsi ztracen.

Kostel - vidět zřítit se : neštěstí na sebe nenechá dlouho čekat

Kostel - vidět kostel : znamená, že tví přátelé jsou ochotni kdykoliv pomoci

Kostel - vidět : jste zdržováni od uskutečnění nespravedlivého záměru

Kostel - vidět hořet : máte špatné zásady

Kostel - vcházet do něj v ponuré náladě : oznamuje účast na pohřbu,takový sen také znamená špatnou budoucnost

Kostel - v něm se modliti : dosáhneš své žádosti

Kostel - v kostele rozprávěti : chyby dělati

Kostel - přispívat na kostel : znamená radost a štěstí

Kostel - okolo kostela jíti : špatnou pověst si udělati

Kostel - modlit se v kostele : dosáhnete toho, po čem toužíte

Kostel - kostelní zvony : Dostaneš radostnou zprávu.

Kostel - když padá : čeká tě neštěstí

Kostel - když hoří : špatné úmysly

Kostel - jít do kostela ve smutečních šatech : slibuje svatbu v rodině

Kostel - jít do kostela : bázeň boží

Kostel - hořící : Tvá dobrá víra trpí.

Kostel - do kostela jíti : bohabojnost

Kostel - být v kostele : věští zklamání z již předem naplánované zábavy

Kostel - Kostel : symbol pro oběť, přičemž můžete očekávat naplnění, ale i obětování vlastního štěstí

Kostel - Kostel : buď prozřetelnějším ve svých jednáních

Kostelník - Kostelník : znamená svatbu

Kostelník - Kostelník : menší, ale dobré vedlejší příjmy

Kostky - viděti : nepřátelství a nejednotnost

Kostky - s nimi hráti : nebezpečí pro tvé jmění

Kostky - hráti a vyhráti : po příbuzném děditi

Kostky - hráti : prohra

Kostnice - viděti : úmrtí

Kostnice - Kostnice : nebezpečí života

Kostra - viděti : strachovati se

Kostra - zvířecí viděti : hádka kvůli maličkosti

Kostra - lidskou viděti : nebezpečně onemocněti

Kostra - lidská : mnoho nehod

Kostra - Kostra : nemoc z leknutí

Koš - s prádlem : klepy

Koš - pečivem a ptáci pečivo zobají : poprava

Koš - s ovocem : dar

Koš - s květinami : uznání práce

Koš - proutěný : cesta železniční nebo i povozem

Koš - nositi : starost o budoucnost

Koš - na papír : zbytečně se netrap psaním

Koš - míti aneb viděti : rozmnožení rodiny

Koš - kabinový : cesta lodí

Košík - na ruku : dobrá hospodyně, dobrá kuchařka

Košík - na psa : neuškodí ti, kdo zle zamýšlel

Košík - na šití : pracovitost a skromnost toho děvčete

Košíkář - Košíkář : nepříjemnosti doma nebo v zaměstnání

Košile - ztratí-li ji těhotná žena : porodí chlapce

Košile - ztratí-li ji žena : zármutek se obrátí v radost

Košile - viděti : nastávající blahobyt

Košile - velmi bílou míti : čistý charakter

Košile - tenká, má-li ji muž : pochybná spekulace

Košile - svléknouti ji : odvod nebo lékařská prohlídka

Košile - svléknouti : trpké oklamání

Košile - si svlékati : zmařené naděje

Košile - rudou míti : výpověď z práce

Košile - roztrhanou míti : úspěch

Košile - roztrhanou míti : chudoba

Košile - práti nebo žehliti viděti : oblibu získati

Košile - práti : oblíbeným býti

Košile - špinavá : nedbalost

Košile - obráceně si ji obléknouti : štěstí

Košile - oblékati : pečlivost v zaměstnání

Košile - míti na sobě roztrhanou : dobře

Košile - šíti ji : vdavky

Košile - hrubá, má-li ji muž : dobrá spekulace

Koště - Koště : Viz: Pometlo,

Koště - viděti : domácí nepříjemnosti

Kotrmelec - udělati : ztráta služby

Kotva - vyhoditi : přijdeš do nebezpečí

Kotva - viděti zlomenou : budeš trpce zklamán

Kotva - viděti : splněné naděje

Kotva - viděti ji : budeš pevný ve svém zaměstnání

Kotva - viděti : přání a naděje se ti vyplní

Kotva - házeti : velké nebezpečí

Koukol - Koukol : v každém dobru je i trochu zla z nedokonalé lidské povahy

Koukol - Koukol : překážky

Koule - viděti : zlé časy

Koule - vidět skleněnou : znamená nerozhodnost

Koule - vidět železnou : všem nebezpečím se statečné postavíte

Koule - vidět : značí proměnlivé štěstí

Koule - sněhové na jiného házeti : nevinnost

Koule - s nimi hráti : mrzutost

Koule - prohlížet dělovou kouli : slibuje dobrý konec velkého trápení, nebo se ti podaří uniknout nebezpečí

Koule - pohybující se : nesměj se, budeš mít temnou budoucnost

Koule - olověná koule : znamená nemoc nebo těžkou nehodu

Koule - olověná : dobrá zpráva

Koule - ohnivá koule, kříž, kolo na nebi : přijdou zlé tresty na lidstvo

Koule - od nich udeřen býti : lékařskou pomoc potřebovati

Koule - líti jí : šetři své přátele a nezabývej se zlými věcmi

Koule - letící do domu : lidé tě budou obdivovat, neboť tvá čilost rovná se rychlosti zajíce, který je štván psy

Koule - když koule nabíjíš : zlé svědomí

Koule - hráti si sní : zabýváš se lidmi, kteří ti nerozumí

Koule - železná : neštěstí

Koule - do domu letět viděti : do nebezpečí přijdeš

Koule - býti jí zasažen : budeš muset zavolat lékaře

Koule - Koule : značí různici

Koule - Koule : symbol proměnlivého štěstí

Koupati - v teplé vodě : nemocný se uzdraví, zdravému se přitíží

Koupati - se v plné vaně : nemoc

Koupati - se v kalné vodě : neštěstí

Koupati - se v čisté vodě : štěstí a zdraví

Koupati - se někoho jiného viděti : ztráta

Koupel - vlažná : zdraví, štěstí, radost

Koupel - vidíš-li a nejdeš do ní : tvé starosti pominou

Koupel - připravuješ-li ji : obležení města

Koupel - kalná : nebezpečí požáru

Koupiti - něco, mimo ocel a železo : štěstí

Kouř - z plotny kamen : cizí služba

Kouř - z komína : námluvy

Kouř - v domě : utiskování od zlých lidí

Kouř - v domě : utiskování

Kouř - tabákový : mužova spokojenost

Kouř - se ztratit viděti : pochybnost o pravé věrné lásce

Kouř - jde-li vzhůru : tvá prosba, na kterou sis jen myslel, bude vyslyšena

Kouř - jde-li dolů : tvá prosba nebude vyslyšena

Kouř - šedý : domácí hádky

Kouř - černý : svízele a nepříjemnosti

Kouř - cítiti : možný požár nebo neštěstí

Kouř - Kouř : zdánlivé štěstí

Kouřiti - Kouřiti : k většímu důstojenství přijíti

Kousati - Kousati : protivenství

Kousnutí - od zvířete aneb hada : žehravost

Kousnutí - od psa nebo nebezpečného hada se vyhnout : žárlivost vyvolat

Kovadlina - viděti : stálá práce, jisté příjmy

Kovadlina - Kovadlina : dostaneš stálou práci

Kovati - viděti : mnoho práce

Kovati - slyšeti : něco nepříjemného

Koza - viděti kozy : bohatství

Koza - míti : žádné zvláštní štěstí, ale také ne neštěstí

Koza - černá : nesnáze

Koza - bílá : štěstí, dobrý zdar v obchodu

Kozel - viděti : výhra, zisk

Kozel - viděti skákati : bezvadný kousek vykonati

Kozel - když tě chce trkati : bojácnost

Kozel - jestliže se pase na zelené trávě : pozor na zloděje

Kozel - jen tak viděti : dědictví

Kožešina - viděti : prospěch v obchodu

Kožešina - obléci : vážnosti dosáhneš

Kožešina - darem když obdržíš : mnoho dobrodinců

Krahujec - ulétne-li : rozvod nebo rozejití se

Krajina - hezkou viděti : dychtivost

Král - z karet : ztráta, krádež

Král - umřít viděti : něco nového se dozvíš

Král - tři svaté krále viděti : štěstí a zdraví

Král - nebo císaře viděti : velké štěstí

Král - do domu u stolu : vyhraješ soud, spor

Král - do domu : čest a majetek

Král - aneb královnu viděti s nimi mluviti : budeš bohatý, čest

Králíka - zabíti : podveden býti

Králíka - zabíti : ztráta, ošizení

Králíka - viděti : slabost

Králíka - viděti : slabost

Králíka - různobarevný : dítě

Králíka - jísti : zdraví a vysoké stáří

Králíka - jísti ho : kmotrovství

Králíka - jísti : zdraví

Králíka - černý : dítě zemře

Králíka - černé : smutek

Králíka - bílý : svatba

Králíka - bílé : radost

Králíka - Králíka : plodnost

Královna - viděti ji : vznešená žena zavítá do země, kraje

Krám - okolo něj jíti : pokušení vzdorovati

Krám - do něj vejíti : obchod započíti

Kramář - Kramář : zpustlý život

Krápník - pod ním stát : do nepříjemností se dostati

Krasavec - Krasavec : věští nehezkého muže do manželství

Kráska - Kráska : věští nehezkou ženu do manželství

Kráva - tučnou viděti : mnoho štěstí míti

Kráva - tučná : hojný výnos z podniku

Kráva - pást viděti : dobromyslnost

Kráva - kůži z ní nalézti : čeká tě vysoký úřad či vedoucí místo

Kráva - hubenou viděti : starosti

Kráva - hubená : zlé časy

Kráva - dojiti viděti : láska k polnímu hospodářství

Kráva - dojiti ji a mléko píti : příživnictví, též lehká a dobrá práce

Kráva - dojiti ji : nedoukové a protekční lidé v úřadě

Kráva - dojiti : štěstí

Kráva - černá kráva : ztráta

Kravata - si vázati : bolení v krku

Kravata - si sundavati : před nachlazením se chrániti

Krb - Krb : příjemný domácí život

Krejčí - pracovat viděti : jmění sobě vydobýti, ale též zrada

Krejčí - krejčího sobě míru vzíti na šaty : bažení po nějaké věci

Krejčí - do domu vejít viděti : mnohé výlohy k placení

Kresba (Kresby) - pěkné : mnohého příjemného se dožiješ

Kresliti - Kresliti : vážený býti

Krev - zvířete zachytávat : znamená velké obchody

Krev - zvířecí krev : dobrý obchod

Krev - zkrvavené ruce : varují, abys někomu neublížil, jestli na sebe nebudeš dávat pozor, čeká tě neštěstí

Krev - ze sebe na zem kanouti viděti : dobré

Krev - Zdá-li se spícímu, že krev od něho teče : škoda

Krev - z těla tekoucí : zdar podnikání

Krev - z nosu téci : čistota

Krev - vytékající z rány : zdravotní potíže a starosti

Krev - vysávati : lichvář bude mít práci

Krev - vidíš-li jiného krváceti : váda, hádka

Krev - viděti sraženou : nemoc

Krev - viděti pěkně barevně : veselost

Krev - viděti : vydání peněz na akci, podnik

Krev - vidět : být v úzkostech o blízkého člověka

Krev - vařiti : úmrtí

Krev - umývati : v místě je tajený zločin

Krev - tekoucí z nosu : nemoc a nebezpečí ztráty života,v lásce takový sen oznamuje nevěru, spory a hádky v rodině

Krev - sražená, shnilá : těžká nemoc

Krev - sražená krev : je symbolem nemoci

Krev - sražená : Snaž se začíti co nejdříve s podnikáním.

Krev - sbírati : dobré

Krev - sám krvácet : dobré znamení

Krev - s ní umývati : vítězství

Krev - prolévati : Nespěchej! Přílišná horlivost jen škodí.

Krev - plivati nebo vrhnouti : těžká plicní nemoc

Krev - plivati : Lidé ti chtějí ublížit a poškodit tvé dobré jméno.

Krev - plivat krev : věští velké starosti

Krev - plije-li nečistou, hustou krev : čelí k velkým bolestem a nemoci

Krev - plije-li čistou krev : bohatství

Krev - píti : dobré

Krev - píti : zlo souvisící s vraždou

Krev - píti : zisk v každém ohledu

Krev - píti : Toužíš po milé osobě.

Krev - pít krev : splní se tvá přání týkající se financí

Krev - oblečení potřísněné krví : symbolizuje nepřátele, kteří ti ztíží cestu ke kariéře ¦ po takovém snu se vyhýbej navazování nových známostí

Krev - nésti viděti : zlé

Krev - nečistá : chybný podnik

Krev - nabírati : značí k štěstí

Krev - na zemi téci viděti : dobré znamení

Krev - na zemi : zločin

Krev - na zem padající : chudoba

Krev - na těle míti : nějaký úřad obdržíš

Krev - na rukou : vyšetřování, zatčení

Krev - na šatech zmazaná, ale cizí : podvodný zisk

Krev - močiti : velké neštěstí

Krev - močiti : bude zavolána rychlá pomoc

Krev - koupati se v ní : Utrpíš velkou ztrátu.

Krev - když vidíš hezky barevnou : veselost

Krev - když teče od spícího : dojdeš ke škodě

Krev - když teče od někoho : sváry

Krev - když teče mnoho : bohatství

Krev - když jsi od krve : přijdeš k úrazu

Krev - když ji sbíráš od zvířete : obchod se bude dařit

Krev - chrlit : nemoc, zlo

Krev - hustou plivati : trápení

Krev - do nádoby točená : výhra, dědictví

Krev - do jídla dáti : černé umění magické bude působiti

Krev - čistou plivati : bohatství

Krev - červená krev : znamená radost

Krev - černá krev : znamená těžkou nemoc

Krev - co potok : veliká škoda

Krev - být zkrvavený : znamená zklamání v rodině,zasnoubeným lidem věští nesnadnou překážku v cestě ke štěstí

Krev - a v ní had : mezi služebnictvem vrah

Krev - Krev : velmi různé, často možno chápat i sexuálně

Krev - Krev : máš příčinu, abys byl veselý

Krev - Krev : je špatné znamení, většinou tento sen oznamuje náhlou smrt v rodině

Kristus - vzývati : radost

Kristus - ukřižovaného viděti : zkáza

Kristus - ukřižovaného viděti : hrozí ti zkáza

Kristus - mluvit slyšeti : veselost

Kristus - jemu se klaněti : radostí se dožiješ

Kristus - hovořiti slyšeti : radost

Krk - viděti : dobré znamení

Krk - velký a tlustý míti : štěstí

Krk - velký a silný míti : štěstí

Krk - oteklý viděti : dobré znamení

Krk - oteklý : štěstí

Krk - malý a tenký míti : neštěstí

Krk - křivý : posměch, hanba, potupa

Krk - když ti ho někdo natahuje : bude mít nad tebou moc

Krmit - zvěř : úspěch v obchodech

Krokodýl - zabít krokodýla : porazíte silného nepřítele

Krokodýl - zabíti krokodýla : přemožení zlých nepřátel

Krokodýl - viděti krokodýla : loupežnický úklad o život

Krokodýl - vidět mnoho krokodýlů : dočkáte se překvapení

Krokodýl - vidět krokodýla : někdo se velmi nutně potřebuje s vámi seznámit

Krokodýl - chodit po hřbetě krokodýla : věští problémy,mělo by to být důrazné varování, abys nevěřil ani svým nejbližším přátelům

Krokodýl - být jím pokousán : hrozí vám nějaké nebezpečí

Krokodýl - Krokodýl : sen o něm je znamením, že máš dobrého přítele, který tě podvede ¦ po takovém snu čekej nové nepřátele

Krokodýl - Krokodýl : nebezpečí

Krokodýl - Krokodýl : jsi sám mezi lidmi, kteří s tebou nesmýšlejí dobře

Kropenka - nádobka se svěcenou vodou : pláč

Kroupy - mlynářské : dobrá služba

Kroupy - Kroupy : smutek, starosti

Kroupy - Kroupy : nepokoje a střelba

Krtek - Krtek : mravně jsi zaslepen

Kruh - Kruh : chudým dobře, bohatým ztráta

Krupobití - Krupobití : neštěstí a nemoc

Krváceti - Krváceti : v truchlivost upadnout

Krysa (Krysy) - zabíti krysu : nevole v domě

Krysa (Krysy) - zabít ji : překonání všech překážek

Krysa (Krysy) - zabíjeti : zvítězíš nad svými odpůrci

Krysa (Krysy) - vidět ji pobíhat : jste vřele a bouřlivě milováni

Krysa (Krysy) - vidět chycenou : ukazuje na nevěrného přítele nebo přítelkyni

Krysa (Krysy) - mnoho viděti : nepříjemnost

Krysa (Krysy) - jísti : budeš-li při této zkoušce silný, budeš mít ve všem úspěch

Krysa (Krysy) - chytit nebo zabít : spor nebo trápení v lásce, u starších lidí problémy s přáteli

Krysa (Krysy) - chytit krysu : soupeření v lásce

Krysa (Krysy) - chytati : měj se na pozoru!

Krysa (Krysy) - Krysa (Krysy) : zničení životní síly nebo ještě horší působení

Krysa (Krysy) - Krysa (Krysy) : lidé tě klamou falešným přátelstvím

Křen - viděti : zbytečný pláč

Křepelka - viděti ji : menší peníze

Křepelka - viděti : špatnou novinu slyšeti

Křepelka - slyšeti : zprávy z daleké země obdržíš

Křepelka - jísti : hodování milovati

Křeslo - viděti : příjemný, veselý život

Křídla - míti a létati : pro všechny dobré

Křídla - Křídla : zisk v obchodě

Křik (Pokřik, Křičeti) - zoufalí : vážné problémy

Křik (Pokřik, Křičeti) - slyšeti : lidé se na tebe zlobí

Křik (Pokřik, Křičeti) - slyšet křik volající o pomoc : nemoc nebo smutná událost související s přítelem

Křik (Pokřik, Křičeti) - slyšet křik jiného : neuvěřitelná radost, ale i špatné nálady související s rodinou

Křik (Pokřik, Křičeti) - nemocného člověka : varuje před zhoršujícím se stavem jeho zdraví

Křik (Pokřik, Křičeti) - divokých zvířat : vážná nehoda

Křik (Pokřik, Křičeti) - dělati : trápí tě bezdůvodný strach

Křik (Pokřik, Křičeti) - Křik (Pokřik, Křičeti) : pomoc ti přijde

Křik (Pokřik, Křičeti) - Křik (Pokřik, Křičeti) : naznačuje neštěstí

Křik (Pokřik, Křičeti) - Křik (Pokřik, Křičeti) : je znamením zrádných úmyslů

Kříž - zlatý, stříbrný nebo z drahých kamenů : dar

Kříž - viděti : spravedlnost se dostaví

Kříž - v lese : neštěstí

Kříž - stát viděti : štěstí a radost

Kříž - převalený : zmaření nadějí

Kříž - nést viděti : smutek a nesnáze

Kříž - na stěně : bohabojný život

Kříž - na hrobě : konec starostí

Kříž - na horách : úraz

Kříž - květinami okrášlený : domácí štěstí, svobodným brzká svatba

Kříž - klaněti se mu : prosba, která bude vyslyšena

Kříž - jím se žehnati : dobrá obrana

Kříž - hořící : zlé soudy

Křoví - v něm se ukrývati : velké nebezpečí

Křtiny - Křtiny : manželské požehnání

Kufr - prázdný : nedostatek

Kufr - naplněný : bohatství

Kuchař - viděti ho : přijde host, kterého rádi pohostíme

Kuchař - Kuchař : zbytečné vydání

Kuchařka - Kuchařka : hospodářství

Kuchyň - obecní viděti : neobávej se, že ztloustneš

Kuchyň - Kuchyň : klevety

Kukačka - viděti ji : dítě není tvé

Kukačka - Kukačka : se samolibými lidmi se setkati

Kukátko - jím se dívati : změnit se

Kukuřice - Kukuřice : výhra

Kůl - špičaté kůly dělati : připravovat užitečný obchod

Kůl - do země zarážet : těžká práce

Kulečník - viděti nebo hráti : pochybné podnikání, nestálost

Kulhat (Kulhati) - viděti : opovržení zakusiti

Kulhat (Kulhati) - sám : vaše dobrá pověst je ohrožena

Kulhat (Kulhati) - sám aneb viděti : není dobře, u bohatých požár

Kulhat (Kulhati) - Kulhat (Kulhati) : pomalu dosáhneš žádaného

Kůlna - viděti ji : vyslov se rychle

Kůň - Kůň : Viz: Klisna, Koně,

Kůň - závodní kůň : věští vysílení rychlým tempem života

Kůň - zabít koně : svým egoismem ublížíš svým známým

Kůň - vsednout na neklidného, nezkrotného a vz : až překonáte mnoho překážek a obtíží, budete mít vyhlídky na zvlášť pěkné a trvalé úspěchy

Kůň - vsednout na mírného a jet na něm : znamená dobrý a hladký postup

Kůň - vidět zdechlého koně : značí ztráty

Kůň - vidět vzpínajícího se a kopajícího : značí hrozící nebezpečí, s nímž se ale můžete vypořádat

Kůň - vidět volně venku v ohradě nebo na pastv : příslib nezávislosti

Kůň - vidět ve stáji : značí blahobyt

Kůň - vidět splašeného s vozem : existence a domácnost jsou vážně ohroženy

Kůň - vidět splašeného : existence nebo blahobyt jsou ohroženy

Kůň - vidět padnout : hrozí vážné neštěstí

Kůň - vidět osedlaného bez jezdce : příslib vysokého vzestupu v životě

Kůň - vidět někoho, jak jede na vašem vlastním : znamená porušení věrnosti v rodině

Kůň - vidět mrtvého koně : znamená těžkou práci

Kůň - vidět mladého koně, hříbě : příslib radostné události

Kůň - vidět kráčejícího koně : neočekávaný smutek který naruší klidnou situaci

Kůň - vidět koně ve slavnostním postroji zapra : příslib velké vážnosti a cti

Kůň - vidět koně s obyčejným postrojem zapraže : příslib života plného dříny, koneckonců ale velmi úspěšného

Kůň - vidět koně padnout a vůz překotit se : ztráta existence a domácího štěstí

Kůň - vidět jiného člověka hnát se na koni : věští zprávy o nemoci přítele

Kůň - vidět je kolem procházet : nezávislost a štěstí

Kůň - vidět cvičeného koně v cirkuse : budete mít mocného příznivce

Kůň - vést ho za ohlávku : do všeho podnikání bychom se měli pouštět teprve po zralé úvaze a pak věc pomalu, ale jistě vést k cíli

Kůň - stříhat hřívu nebo ohon : dobře nakládáš se svými penězi a nevyhýbáš se svým povinnostem

Kůň - strakatý kůň : různá rozhodnutí ti přinesou zisk

Kůň - splašený : budeš jednati s potrhlým člověkem

Kůň - skákat s ním přes příkop nebo přes překá : rázně odklidíte z cesty všechny překážky

Kůň - sen o kobyle : znamená vzájemné porozumění bez žárlivosti mezi manžely nebo snoubenci

Kůň - sedlaný, klesne-li a nevstane : tvá smrt

Kůň - sedlaný, klesne-li : nemoc

Kůň - sedět na splašeném koni, ale nespadnout : nějakou velmi nebezpečnou situaci šťastně přestojíte

Kůň - sedět na koni na závodech : spokojenost a radost v blahobytu

Kůň - sám se nacházet v překoceném voze tažené : značí bezútěšný konec

Kůň - s křídly a letěti na něm : básnický talent

Kůň - řehtati koně slyšeti : radostná zpráva

Kůň - raněný kůň : znamená problémy přítele

Kůň - přítulný, chňapající po cukru nebo chleb : slibuje věrného přítele a kamaráda

Kůň - přikázat někomu okovat koně : je znamením, že tvůj úspěch je jistý, můžeš také očekávat vysoké postavení,ženě takový sen slibuje dobrého a věrného manžela

Kůň - přeplavat řeku na koni : brzká realizace tvého ideálu štěstí z mládí

Kůň - pěkný šlechtěný hřebec : je symbolem úspěchu a vysoké úrovně života,po takovém snu se vyvaruj nevhodné vášn

Kůň - padat z hopsajícího koně : budeš mít nebezpečného rivala a ve svém podnikání budeš mít velkou konkurenci

Kůň - okovávat koně : přivlastnění si pochybného majetku skončí dobře

Kůň - neporadit si s neklidným koněm : svého cíle nedosáhnete

Kůň - nepodařílo se udržet koně při nasazování : štěstí tě zklame

Kůň - nemocný kůň nebo má tělo pokrytě skvrnam : počítej s neúspěchem i přes to, že jsi měl vše dobře naplánováno

Kůň - nasazovat koni uzdu : velké polepšení v podnikání,je to dobré znamení pro lidi všech povolání

Kůň - na něm jezditi : brzké dokončení podnikání

Kůň - mladé dívce sen, že za ní jede její přít : věští radost z obdivu slavných a známých mužů

Kůň - kůň vzpínající se ohlávce : značí velmi pracný úspěch

Kůň - kůň táhnoucí vůz : blahobyt s menšími problémy,v lásce můžeš očekávat určité překážky

Kůň - kůň, který se vyvlékl z ohlávky : přes všechnu námahu a opatrnost nedosáhnete úspěchu

Kůň - kůň, který kouše : zažijete radost

Kůň - kovati koně : spěšná zpráva

Kůň - kopnutí od koně : opustí tě milovaný člověk a zdravotní problémy budou mít neblahý vliv na tvé podnikání

Kůň - koňský handlíř, koňský trh : je zapotřebí opatrnosti

Kůň - klusati na neosedlaném : čekej zlé věci

Kůň - klusati na lekavém : povolání v prachárně nebo v jiném nebezpečném místě

Kůň - klusati na kulhavém : namáhavé povolání

Kůň - když se vzpíná a vyhazuje : rušení v obchodě

Kůň - jízda na pěkném a dobrém koni : je dobrou věštbou

Kůň - jízda na neosedlaném koni ve společnosti : pomoc dobrých lidí na cestě k úspěchu

Kůň - jízda na neosedlaném koni ve společnosti : tvé touhy se budou měnit, bohatství, které získáš nebude veliké

Kůň - jízda na koni přes brod řeky : je znamením brzkých šťastných událostí a radostí,je-li během takové jízdy řeka neklidná nebo temná -plánovaná zábava tě nějak zklame

Kůň - jet na neosedlaném koni : věští dosažení bohatství a blahobytu v tvrdém boji

Kůň - jet na koni : je znamením klidu a blahobytu

Kůň - jet na hopsajícím koni : problémy v realizaci tvých tužeb

Kůň - jet na hnědém koni (sebe vidět) : znamená rozmnožení majetku a uspokojení vášní

Kůň - jet na hnědém koni pro ženu (sám sebe vi : věští, že se bude kochat hmotnými věcmi

Kůň - jet na bílém koni : znamená rozkoš nebo vlastní svatbu

Kůň - chtít vsednout na koně, ale nevyšvihnout : jste smolaři

Kůň - hřebelcovat koně : znamená zanedbání vlastních povinností kvůli trivolní zábavě

Kůň - hnát se na koni : tvé podnikání má chybičky, na vině je hloupost tvého přítele nebo zaměstnavatele

Kůň - divokým koněm býti pronásledován : neštěstí

Kůň - dát koni uzdu a postroj : započnete něco nového

Kůň - černý kůň : lživá zpráva, lež

Kůň - černý kůň : je symbolem nepříjemných situací a mnoha důvodů k neklidu, po takovém snu čekej krátkodobé radosti

Kůň - cesta k hoře během které kůň klopýtá : věští štěstí po těžkém souboji s nepřáteli a závistí

Kůň - být jím shozen : předzvěst nebezpečí

Kůň - bílý, neosedlaný : radost a mnoho dobrého

Kůň - bílý kůň špinavý a vyhublý : tvá důvěra bude zneužita závistivým přítelem nebo ženou

Kůň - bílý kůň : dobré podmínky k podnikání a nová seznámení s milými a poctivými lidmi

Kůň - bílý : smrt, ale též čistá pravda

Kůň - Kůň : řád v duševním a většinou také v sexuálně erotickém životě

Kůň - nutno vzít na vědomí : u šimlů (grošovaných koní) se uvedené příznivé významy zesilují a nepříznivé se zeslabují,u vraníků se zesilují nepříznivé a zeslabují příznivé významy

Kuna - zastřeliti : dobré řízení s cizími lidmi

Kuna - viděti : před zloději se chraň

Kupec - Kupec : zisk

Kuře - viděti : urážku očekávejte

Kuře - jísti : zádumčivost

Kuš - rozlomíš-li ji : šťastná budoucnost

Kuš - polámati : dobrá budoucnost

Kuš - napínati : strach, nesnáze

Kutna - Kutna : požehnání

Kůže - vydělávati : všichni jsou zlí

Kůže - vydělávati : velmi zle

Kůže - Kůže : Pokud se vám zdálo o tom, že vás někdo stahuje z kůže, přemýšlejte, co máte za problém v práci. Možná špatné nadřízené, kteří se vás snaží zahltit prací, počkat, až uděláte chybu a na tom pak dokázat vaší neschopnost.

Kůže - nabízeti někomu kůže : cennost z neznalosti hodláš jako veteš prodat

Kůže - kočičí kůži míti : ztracené věci zase obdržeti

Kůže - černou nebo tmavou viděti, míti : přáteli nebo příbuznými opuštěn, zrazen býti

Kůže - Kůže : dobrý trh

Kuželka (Kuželky) - padat viděti : ztráta jmění nebo ctnosti

Kuželka (Kuželky) - hráti kuželky : odvážný obchod započneš

Kvákati - slyšeti : dobrá zpráva

Kvasnice - jísti : dlouhotrvající nemoc

Květák - viděti : sláva a prospěch

Květák - Květák : čest a užitek

Květináč - s krásnými květinami : rozmnožení bohatství

Květináč - rozbít : přítele aneb přítelkyni ztratiti

Květináč - darem obdržeti : oblíben býti

Květiny - Květiny : Viz: šalvěj, Astra (y), Byliny, Imortelky, Jiřiny, Kopretina, Kosatec, Levandule, Lilie, Pomněnka, Rostliny, Růže, Rulík, Svlačec, Zimostráz,

Květiny - vidíš-li krásné kytky : mnoho radosti

Květiny - utrhnouti : své štěstí si pokaziti

Květiny - trhati : zisk

Květiny - sbírati a vázati : brzké spojení očekávati

Květiny - sbíráš a vážeš-li kytky : brzký sňatek tě očekává

Květiny - sázíš-li květiny : učiníš dobrý skutek

Květiny - sázeti : dobré dílo vykonati

Květiny - rozhazovati : bezstarostným býti

Květiny - na klobouku míti, nebo v ruce nésti : smutná zpráva

Květiny - máš-li kytky a voníš k nim na jaře a v l : radosti a štěstí, na podzim a v zimě - zármutek

Květiny - když jsi jimi okrášlen : radost

Květiny - když je dostaneš od osoby druhého pohlav : tvá náklonnost bude odměněna

Květiny - hezké viděti : mnoho radosti zažíti.

Kvočna - viděti : štěstí a požehnání

Kvočna - Kvočna : dobrý zdar

Kvokání - slyšeti : oznámení sousedek

Kyčle - když jsou ošklivé : nezdar

Kyčle - hezké kulaté a silné míti : šťastné potomky míti

Kýchati - Kýchati : dlouhé zdraví

Kyrys - viděti : důstojnost nabýti

Kyrysník - Kyrysník : křik, nepokoj

Kytara - viděti : veselost

Kytara - na ní hráti nebo slyšeti : veselá společnost

Kytice - z květin vázanou dostati : vyznání lásky

Kytice - viděti : radost, spokojenost

Kytice - viděti ji : přátelství, láska

 


Markýzy od Climastylu
Naše markýzy zastíní vaši pergolu či zahrádku. To bude pohodička.

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist