* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88383

Výkladů - 18853

Uživatelů - 13269

On-Line : 3
Celkem :

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zaží­váte ?

Rodičovskou10.8%
Partnerskou9.4%
Sebelásku7.9%
Sexuální­8.4%
Duchovní­8.6%
Láska ke všemu26.6%
Láska ke každému28.2%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

K

Kabala - čí­sti ji : hodlᚠna někoho působit skrytou mocí­

Kabaret - Kabaret : z lidských chyb blázny si dělati

Kabát - zkoušeti : neurčitost toho, nač se v duchu stále tážeš

Kabát - zapnutý : uzavřená, sobecká povaha

Kabát - z něho tě někdo vysvlékl : berní­ daně a nové poplatky

Kabát - vybrat viděti : pracovitou hospodyni dostaneš

Kabát - vojenský žena na sebe bráti : ta žena bude pánem domácnosti

Kabát - v prádle : očištění­ sama sebe ve cti

Kabát - úzký mí­ti : nemoc

Kabát - u vetešní­ka kupovati : špatně je a bude

Kabát - svlékati : odpočinek, též penze

Kabát - skvrnitý : útok na čest

Kabát - sbalený pod hlavou : vandr světem

Kabát - s kožešinou : bohatství­

Kabát - roztrhaný : neopatrnost

Kabát - roztrhaný : budeš plí­sněn pro nepořádek, snad i propuštěn

Kabát - rozličných barev : nemoc nebo pronásledování­

Kabát - prášiti : někdo tě nečekaně připraví­ o pení­ze

Kabát - plný skvrn neb fleků mí­ti : osočování­

Kabát - pěkný nový dostati : šastný se státi

Kabát - otevřený : blahosklonná, dobrá povaha

Kabát - od muže dostati : dar nebo dědictví­

Kabát - od ženy dostati : manželství­ s tou osobou

Kabát - obrácený na sebe obléci : štěstí­ za pomoci nečekané události

Kabát - oblékati : četné pochůzky

Kabát - nový : menší­ štěstí­

Kabát - malý : úzkosti

Kabát - kožešinou lemovaný : blahobyt

Kabát - jednobarevný, premovaný : podlí­zavá povaha

Kabát - ší­ti : něco význačného přijde do tvého života

Kabát - ženský muž na sebe bráti : ženu budeš poslouchati

Kabát - či kabátek noční­ : nachlazení­, radostná událost

Kabát - černý a černá košile : hluboký smutek

Kabát - černý : pří­tomen býti na pohřbu aneb při dědictví­

Kabát - černý : dědictví­

Kabát - bí­lý : nevinnost

Kabát - Kabát : svou hanbu chtí­t ukrýti

Kabel - viděti : dostaneš rychlou zprávu

Kabel - klásti : neodkládej dopis a piš

Kabela - pošácká, když mᚠaneb jednu najdeš : něco se ti vysvětlí­

Kabelka - utržená nebo z ruky vytržená : smrt

Kabelka - při sobě mí­ti : zdraví­

Kabelka - porušená : choroba

Káča (hračka) - točiti jí­ : budou tě popohánět k práci

Kačer - na vodě ho stří­leti : láska pána ke služebné

Káď - viděti : čistota při práci výhodou

Kadeře - Kadeře : Viz: Vlas (y),

Kadeře - zkrátiti : oklamání­

Kadeře - vlasů : štěstí­ v lásce

Kadeře - viděti : pyšný býti

Kadeře - obdržeti aneb darovati : vyznání­ lásky učiniti

Kadeřní­k - viděti, nebo s ní­m mluviti : nehoda na blí­zku

Kadeřní­k - Kadeřní­k : hloupé a staré anekdoty vyprávěti

Kadidelnice - viděti : pochlebování­ poslouchati

Kadidelnice - klásti na zem : soud

Kadidelnice - Kadidelnice : milé besedy

Kadidlo - voní­-li : dobré jméno, pochvala, chudému zisk

Kadidlo - Kadidlo : zrádci a lichotní­ky obklopen býti

Kadidlo - Kadidlo : střež své dobré jméno před lichotní­ky a licoměrností­

Kafr - Kafr : ulehčení­ v nemoci i v strastech, ale jen prozatí­mní­

Kachna - viděti : velké cti se ti dostane

Kachna - ví­ce jich škubati či jí­sti : dobrý služební­k do domu

Kachna - ví­ce jich, jak zobají­ : mlč a nemluv

Kachna - v povětří­ : vymyšlené lži z novin

Kachna - plavati viděti : překonání­ zlých pomlouvačů

Kachna - plavají­cí­ : nepravé pomluvy vyvrátí­š

Kachna - na vodě : mᚠsprávné povolání­, službu

Kachna - chytiti chtí­ti : ztráta

Kachna - chtí­t chytiti : ztráta

Kachna - hytiti : zdar tvému podnikání­

Kachna - hezkou viděti : velká pocta, pomlouvačům prohra a lí­tost

Kachna - do domu : do domu přijde to poví­davé děvče

Kachna - divokou letěti viděti : radostná zpráva

Kachna - Kachna : poví­davé děvče

Kaktus - Kaktus : tiché štěstí­ do domu

Kalafuna - Kalafuna : smůla

Kalamář - převrhnouti : potká tě velké neštěstí­

Kalamář - mí­ti : nějaké nebezpečí­ přemoci

Kalamář - Kalamář : nevěrně zrazen býti

Kalendář - viděti aneb mí­ti : k lepší­mu životu se dostati

Kalendář - viděti aneb mí­ti : zachovalejší­ život vésti

Kalendář - Kalendář : něco čekej v pří­ští­ch dnech

Kalhoty - Kalhoty : Viz: Gatě,

Kalhoty - viděti aneb oblékati : pokoj a jistota

Kalhoty - Kalhoty : v omyl upadnouti

Kalhoty - úzké : účty nebo úzkosti

Kalhoty - spálené : pří­buzenský soud

Kalhoty - ošklivé : vězení­, samovazba

Kalhoty - nové : menší­ štěstí­, za kterým ovšem musí­š běhati

Kalhoty - mužské nosí­ žena : budeš pod pantoflem

Kalhoty - mužské žena, zdáli se to ženě : budeš vládnout mužem

Kalhoty - široké : pohodlí­ a dobré bytí­

Kalhoty - červené : zasloužená pochvala

Kalich - z křišálu a pí­ti z něj : vysoké důstojenství­

Kalich - viděti : vbrzku se nemocný pozdraví­

Kalich - pí­ti z něj ví­no s vodou : nestálý majetek do domu

Kalich - pí­ti z něj jen ví­no, ale velmi čisté : pení­ze bez práce

Kalich - pí­ti z něj jen ví­no : po čem touží­š, toho dosáhneš

Kalina - Kalina : samota

Kaluž (Kaluže) - Kaluž (Kaluže) : Viz: Louže,

Kaluž (Kaluže) - viděti : nechu mí­ti

Kaluž (Kaluže) - přes ni přeskočiti : velkému neštěstí­ ují­ti

Kaluž (Kaluže) - do ní­ padnouti : do zlých pomluv přijí­ti

Kamarád - viděti kamarády : mᚠse před nimi co chrániti

Kamej - Kamej : opatruj staré památky

Kamélie - Kamélie : zdroj podnikání­

Kámen - viděti : vyzrazení­ tajných předsevzetí­

Kámen - přes něj krok udělati : strasti a trápení­

Kámen - kamenem uhozen býti : do nepřátelství­ se dostati

Kámen - kamenem házeti : mrzutosti způsobiti

Kámen - čtyřhranný, na něm seděti : od nějaké starosti osvobozen býti

Kamení­ - Kamení­ : Viz: Oblázek,

Kamení­ - ve sklepě : skrytý poklad

Kamení­ - v pokladně : veliké věno

Kamení­ - v cestě : trnitý život

Kamení­ - stavební­ : nový podnik v mí­stě

Kamení­ - sbí­rati : jmění­

Kamení­ - roztloukati : tvrdá práce

Kamení­ - pěkně otesané viděti : mnoho práce si dáti

Kamení­ - otesávati : za dobrou práci odměněn býti

Kamení­ - lámati : pozemky zí­skati

Kamení­ - ke stavbě vozit viděti : výzva k podnikání­

Kamení­ - kamenitá pole : neúroda

Kamení­ - kamenitá cesta : trnitý život

Kamení­ - jí­sti : kaménky v moči

Kamení­ - čtyřhranné viděti : na těžké překážky naraziti

Kamení­k - Kamení­k : pomní­k někomu, kdo zemře

Kamna - zbořit : smrt

Kamna - viděti pěkná : mí­rný život vésti

Kamna - v nich topiti : práce pro zdraví­

Kamna - v nich oheí˛ mí­ti : bohatství­

Kamna - rozpálená viděti : marnotratný býti

Kamna - na nich se spáliti : sám sobě nedůvěřovati

Kamna - Kamna : pří­jemný odpočinek

Kamna - na nich se ohří­vati : pří­teli z nesnází­ pomoci

Kamzí­k - Kamzí­k : cesta do hor

Kanál - spadnouti do něho : zle pomluven

Kanál - Kanál : zlé klepy a pomluvy

Kanape - Kanape : panstvo přijde

Kanárek - viděti nebo slyšeti : prázdné lichotky

Kanárek - v kleci : osobní­ svobodu si vždy zachovej

Kanárek - poletují­cí­ : veselé štěbetání­, hry a domácí­ zábavy

Kanárek - na ruce sedí­cí­ : čeká tě veselé manželství­

Kanárek - vidět aneb slyšet zpí­vat : jalové lichocení­

Kancelář - viděti aneb v ní­ býti : velká ztráta

Kancelář - Kancelář : opletačky s úřady

Kancionál - viděti : nezapomeí˛ na modlitbu, není­ to pověra

Kanec - zastřeliti : vysvobození­

Kanec - skoliti : ví­tězství­ nad nepří­telem, překonání­ hrozí­cí­ho nebezpečí­

Kanec - maso z něho jí­sti : vilnost

Kanec - který setbu ničí­ viděti : s pří­telem do sporu se dostati

Kanec - jej rozdrážditi : nezkrotného pří­tele mí­ti

Kanec - divokého viděti : strachovati se

Kanec - Kanec : nestydatý nepří­tel

Kaníłn - Kaníłn : Viz: Dělo,

Kaníłn - viděti : politické tlučhubaření­

Kaníłn - Kanon, z něj vystřeliti, nebo vystřeliti : nepří­jemnosti

Kaníłn - Kanon, z něj kouli viděti : smutek

Kanovní­k - jí­m býti : staromládenectví­

Kanovní­k - Kanovní­k : mrzutosti s důstojnou osobou

Kápě - stažená přes hlavu : tajný policista, též vyzvědač

Kapela - viděti : radost a věrní­ přátelé

Kapelní­k - viděti : veselý člověk, kterým ožije společnost

Kapesní­k - Kapesní­k : nastuzení­

Kapitál - v penězí­ch : chudoba

Kapitán - Kapitán : cesta po řece nebo i po moři

Kapka - krve : velká ztráta jmění­

Kaplan - Kaplan : statek

Kaple - Kaple : vnitřní­ zármutek

Kapoun - viděti : starost a dlouhá chví­le

Kapoun - Kapoun : manžel k ničemu

Kapr - Kapr : Viz: Ryba (y),

Kapr - viděti aneb mí­ti : lepší­ho živobytí­ si hleděti

Kapr - jí­sti ho : pozdravení­ ze dny nebo revmatismu

Kapr - Kapr : správná výživa pro tlusté a trpí­cí­ dnou

Kapradí­ - semí­nko o půlnoci na sv. Jana vytřásti d : mocný talisman

Kapsa - obrácená : nemajetnost

Kapsa - nabitá : pří­jem peněz

Kapusta - viděti : mrzutost

Kapusta - trhati ji : dobře hospodaří­š a pracuješ

Kapusta - jí­sti : smutek

Kára - z ní­ vystupovati : ztráta cti

Kára - viděti : nic dobrého

Kára - seděti na ní­ : cesta do žaláře, též velké starosti a bezpráví­

Kára - aneb vůz táhnouti : špatné poměry

Karabáč - Karabáč : zlost

Karabáč - Karabáč : vězení­, též zlé mí­sto

Karafiát - viděti : najdeš dobrého pří­tele

Karafiát - trhati : štěstí­ ve všem podnikání­ rozhodně mí­ti

Karafiát - Karafiát : národní­ nebo politická slavnost

Karas - Karas : Viz: Ryba (y),

Karas - jí­sti ho : domácí­ přispoření­

Karas - Karas : výživa správná pro tlusté

Kárati - sám kárán býti : zisk

Kárati - někoho : ztráta

Karavana - Karavana : čeká tě dlouhá cesta s nebezpečí­m, též dar z ciziny

Karbanátek - Karbanátek : je třeba jednat

Kardinál - viděti aneb s ní­m mluviti : štěstí­ v podnikání­

Karfiíłl - Karfiíłl : vnitřní­ skrytá břišní­ choroba

Kartáč - viděti : veselit se

Kartáč - na šaty : očistí­š se z něčeho zlého

Kartáč - jí­m hlavu česati : dostaneš hosta

Kartáč - Kartáč : pomlouvání­

Karty - sám hráti : do hádky přijí­ti

Karty - hrát viděti : z nebezpečí­ se vysvoboditi

Kasa - vybrat ji : tahačky s policií­

Kasa - viděti ji : peněžní­ pokušení­

Kasa - oteví­rati ji zločinně : smysl pro cizí­ majetek

Kasa - mí­ti ji : samostatnost

Kasárna - v nich trubku slyšeti : pozor, v bytě hoří­

Kasárna - v nich execí­ruješ : čeká tě neplacená práce

Kasárna - Kasárna : zlé úmysly s lidskou svobodou

Kaše - vařiti ji : žaludek bude mí­ti odpočinek

Kaše - jí­sti ji : chudému majetek, boháči ztrátu

Kaše - jáhlovou kaši jí­sti : rodinný krb a velké dobro

Kašel - mí­ti : Vaše tajemství­ bude vyžvaněno.

Kašel - mí­ti : prsní­ choroba

Kašel - Kašel : tajemství­

Kašna - z ní­ vodu nabí­rati : dobré obchody dělati

Kašna - v čisté se koupati : uniknout nebezpečí­

Kašna - s vodou : namáhavá práce

Kašna - s ví­nem : veliká slavnost

Kašna - s krásnými ozdobami viděti : pěkné dárky dostati

Kašna - do ní­ spadnouti : pomluvy, ustrašená budoucnost

Kašna - do ní­ spadnouti : do ní­ spadnouti

Kaštan - strom : služba, známost

Kaštan - plody viděti aneb jí­sti : trampoty, po nich následuje bohatství­

Kaštan - plody jeho jí­sti : plody jeho péci - menší­ pení­ze

Kaštan - plody jeho jí­sti : dosáhneš, co není­ význačné

Kaštan - Kaštan : spěch

Kaštanář - kaštanáře viděti : procházka v ulici s návštěvou

Kat - viděti ho : veliké štěstí­

Kat - viděti : rozžehnání­

Kat - jí­m býti oběšen : veliké uznání­, povýšení­ neb majetek

Katedra - učitelská, viděti ji : zlá zkouška

Káva - viděti nebo pražiti : neštěstí­ a pronásledování­

Káva - viděti ji : čile do práce

Káva - slévati kávu : návštěva, ze které budou klepy

Káva - pražit viděti : mrzutost a nesnáze

Káva - pí­ti : přijdeš do zlých klevet

Káva - pí­ti : klepy a drby

Káva - mlí­ti : mrzutosti, nepří­jemnosti

Káva - mlí­t : hosti, klepavé tetky

Kavalí­r - Kavalí­r : ztráta

Kavárna - vidět ji : denní­ novinky, oddech

Kavárna - v ní­ se nacházeti : neštěstí­ známých nebo pří­buzných

Kavárna - v ní­ býti aneb viděti : něco nepří­jemného

Kaviár - jí­sti : milostný styk

Kavka - viděti : nedobré zprávy

Kavka - vidět ji : pozor na kapesní­ho zloděje

Kaz - na něčem viděti : pozor na člověka neznámého

Kázání­ - slyšeti : bohabojnost

Kázání­ - slyšet : pozdní­ návrat, zdržení­ se

Kázání­ - sám : k bohabojnosti býti veden

Kazatel - viděti : brzká nemoc

Kazatel - při pohřbu : dědictví­

Kázatelna - viděti, na ní­ stoupati : projevení­ úcty

Kázatelna - viděti aneb na ni vystoupiti : veřejně poctěn býti

Káznice - v ní­ býti : vysvobození­ z blí­zkého nebezpečí­

Kbelí­k - nebo nádobu na vodu viděti : potěšení­, útěcha

Kdoule - viděti : závistní­ky mí­ti

Kdoule - trhati : budeš se zlobiti

Kejklí­ř - viděti : do zapletených záležitostí­ přijí­ti

Keř - nebo křoví­ odstraí˛ovati : překážky v lásce odstranit

Kladivo - viděti nebo mí­ti : násilí­ museti snášeti, těžké práci podlehnouti

Kladivo - viděti : násilné s tebou zacházení­

Kladivo - s ní­m pracovati : znamená dobrý chod živnosti

Kladivo - s ní­m pracovati : dobrý zdar

Kladivo - kladivem někomu vyhrožovati : protivení­ se

Klapačka - slyšeti ji : postí­š se

Klas (Klasy) - viděti : radost z provedené práce

Klas (Klasy) - ví­ce jich vázati : nesoudržnost, majetková nesvornost

Klas (Klasy) - věnec z nich na hlavě mí­ti : vyznamenání­ a povýšení­

Klas (Klasy) - sbí­rati : dobré obchody

Klas (Klasy) - sbí­ráš-li je : dobrý obchod

Klas (Klasy) - nakládati je : špatné poměry

Klášter - viděti : lépe ti zůstat svobodným, svobodnou

Klášter - jeptišek viděti : zlé tušení­ v mysli mí­ti

Klášter - do něj jí­ti : velké požehnání­

Klášter - Klášter : poklid

Klaví­r - viděti aneb na něm hráti : spor mezi přáteli

Klaví­r - viděti : špatně placená služba, též obtěžování­

Klaví­r - na noze lechtati : pominutí­ smyslů

Klaví­r - klaví­rní­ školy : stálá partaj v domě, nepří­jemná a hlučná

Klaví­r - hubovati : nedorozumění­ s umělcem

Klec - vyprázdnit : věznění­ nebo podobné nebezpečí­

Klec - s ptáky : vysvobození­ od útrap

Klec - ptáka z ní­ vidět vylétati : ztratí­š půjčku

Klec - prázdnou : nebezpečí­

Klec - když jsou v ní­ ptáci : vysvobození­ ze strasti

Klec - Klec : žalář

Klečet - v koutku : trest

Klečeti - v kostele : nutnost modlitby

Klečeti - u postele : poslední­ pomazání­

Klečeti - před soudem : odsouzení­

Klečeti - před sochou či obrazem : prosba

Klečeti - před policistou : zatčení­

Klečeti - před mužem : poní­žení­

Klečeti - před hruškou : touha po dětech

Klečeti - před ženou : ší­lená láska

Klečeti - před andělem : pokání­

Klečeti - na mostě : sebevražda

Klečeti - kleknouti : pod pantofel se dostaneš

Klečeti - Klečeti : čest vzdávati

Klekání­ - slyšeti : tak je to dobře

Klekání­ - slyšet zvoniti : pokoj a klid

Klempí­ř - viděti ho : budeš seznámen s milou osobou

Klení­ - slyšeti : návštěva z vojny, myslivce, sládka či řezní­ka

Klenoty - Klenoty : chudoba

Klenutí­ - viděti : umří­ti

Klepati - na vrata hřbitova : smrt

Klepati - na vrata : noční­ toulka, též vnikání­ do domu úřední­

Klepati - na štoudev : prádla přibude

Klepati - na porodní­ babičku : dí­tě

Klepati - na okno : ranní­ ptáče, dál doskáče

Klepati - na lékaře : náhlá nemoc

Klepati - na dveře : žádost, malý obchod

Klepati - koberce, oděv atd. : pořádek a jas do domova

Klepati - babě na hřbet : zlé vynadání­

Kleště - viděti : namáhavé vymáhání­

Kleště - žhavé : veliké bolesti

Kleště - bráti : ke zlosti puzen býti

Klí­č - ztratiti : ztratí­š oblí­benost

Klí­č - ztratiti : mrzutost způsobiti

Klí­č - zlomený : zůstaí˛ doma

Klí­č - zlodějský viděti : budeš okraden

Klí­č - zlatý : vysoký úřad, povolání­

Klí­č - viděti : dobrou hospodyni dostati

Klí­č - udělati : ve svém zaměstnání­ dovedný býti

Klí­č - od kasy : vloupání­

Klí­č - obdržeti : důvěra, také postup nebo výborné mí­sto

Klí­č - nají­ti : překazí­š krádež

Klí­č - nají­ti : na nějakou těžkou otázku rozluštění­ obdržeti

Klí­č - mí­ti a cizí­ dveře jí­m otevří­ti : podezření­ přijí­ti

Klí­č - leží­cí­ na zemi zdvihnouti : postavení­, úřad, služba

Klí­č - leží­cí­ na zemi : sousedovo tajemství­

Klí­č - dohromady sbí­rati : zisk

Klí­č - dá-li ti žena : vábí­cí­ nevěrnost

Kličky - viděti : namáhavost

Kličky - na různý způsob vázati : marnost

Klih - s ní­m se zamazati : nečistota

Klika - utrhnouti ji : ztráta trpělivosti

Klika - lí­bati ji : poní­žená prosba

Klika - čistiti ji : shánět protekci, výhodu

Klí­n - na něm závoj : svatba

Klí­n - na něm psa : věrnost

Klí­n - na něm oří­šky : tajná láska

Klí­n - na něm ořechy : nález zlata

Klí­n - na něm kočka : faleš

Klí­n - na něm jehně : dí­tě

Klí­n - na něm jalovec : zdraví­

Klí­n - na něm dí­tě : starost

Klí­n - aneb lůno, na něm seděti : oblí­ben býti

Klí­n - Klí­n : sváry mezi milenci nebo manželi až k rozchodu

Klí­n (dřevěný) - Klí­n (dřevěný) : těžká práce

Klisna - Klisna : Viz: Kůí˛,

Klisna - s nákladem kamení­ : krásná, ale svárlivá manželka

Klisna - s nákladem chleba : výborné manželství­

Klisna - s nákladem : bohaté věno

Klisna - ryzá : veselá manželka

Klisna - plesnivá : hodná, ale nedlouho živá manželka

Klisna - plavá : nemocná manželka

Klisna - opelichaná : manželka bude mí­ti špatnou pověst

Klisna - grošovaná nebo bí­lá : duševně lí­ná manželka

Klisna - černá : bohatá manželka

Klí­žiti - něco dohromady : milují­cí­m nápomocný býti

Klobása (Klobásy) - jí­sti : brzká slavnost

Klobouk - ztratiti : nastydnutí­, strasti

Klobouk - zelený : důstojenství­

Klobouk - viděti : do dopravní­ zácpy se dostati

Klobouk - viděti : svobodu ztratiti

Klobouk - ve větru : honička

Klobouk - ve spaní­ na hlavě mí­ti : velké uznání­ práce

Klobouk - v ruce : pochůzky, které netěší­

Klobouk - ukradl-lis komu : toho představený zemře

Klobouk - starý, roztrhaný nositi : s nepředví­danými okolnostmi počí­tati, strádání­, neštěstí­

Klobouk - přes oči : samota, nenávist k lidem

Klobouk - plný vrabců : nepořádky v rodině

Klobouk - plný lejna : dobudeš brzy velký majetek

Klobouk - pěkný mí­ti : přijdeš k vážnosti

Klobouk - špatný mí­ti : nepří­jemné okolnosti

Klobouk - obrácený : poní­žení­, prosba

Klobouk - nový pěkný na hlavě mí­ti : úspěch, štěstí­, váženost

Klobouk - na vodě : samovržda utopení­m nebo vodní­ nehoda

Klobouk - na hlavě jiného viděti : mnoho o sobě si mysliti

Klobouk - mnoho viděti : velký obchod

Klobouk - mí­ti nový : štěstí­ a prospěch

Klobouk - žlutý nebo načervenalý : nedobrý šéf

Klobouk - chatrný : chudoba

Klobouk - do výše vyhazovati : nečekaná radost

Klobouk - dámský muž mí­ti : zženštilost povahy

Klobouk - cizí­ vzí­ti : profesorská roztržitost

Klouzačka - vůbec : nejisté pří­jmy

Klouzačka - upadnouti na ní­ : posměch nebo úpadek

Klouzačka - na ní­ jezditi : pomí­její­cí­ radost

Klystýr - Klystýr : zmatek ve tvých záležitostech

Kmí­nka - Kmí­nka : potěšení­

Kmotr - býti požádán za kmotra : žebrota

Knedlí­k (Knedlí­ky) - švestkové : dobrá nálada z peněz

Knedlí­k (Knedlí­ky) - houskové : dobrá kuchařka do domu

Knedlí­k (Knedlí­ky) - bramborové : dobrá nálada i při nutném spoření­

Kněz - zpoví­dat se mu : ulehčení­ v těžkostech duševní­ch

Kněz - viděti, nebo s ní­m mluviti : uklidnění­ pro nemocné nebo zamilované

Kněz - viděti ho v rouše na vycházce : mrzutost

Kněz - viděti ho u postele : poslední­ pomazání­

Kněz - viděti : pobožnost

Kněz - v kostele : po celý život boží­ věci měj na starosti

Kněz - sebe sama jí­m se viděti : uznání­, důstojenství­

Kněz - nemocný : nic dobrého

Kněz - káže : dobrá rada přijde

Kněz - do domu vešel : soudní­ spory

Kniha - zahoditi ji : nedokončená studia

Kniha - z ní­ se učiti : pozornost zí­skati

Kniha - z knihy se učiti : vážnosti dosáhnouti

Kniha - viděti : hodně štěstí­ v lásce

Kniha - vážné čí­sti : dostane se ti cti

Kniha - v knihovně viděti : neočekávaného se dočkati

Kniha - spořitelní­ kní­žka : dobrá nálada

Kniha - spálit viděti : očekávané radosti ztratí­š

Kniha - rozřezávat ji : nedychti, čekej v klidu

Kniha - pěkně vázané viděti : náklonnost k nádhernému šatstvu

Kniha - modlitební­ knihu viděti : útěcha v utrpení­

Kniha - modlitební­ : útěcha v soužení­

Kniha - modlitební­ : útěcha v bouři života

Kniha - koupiti : sobě i jiným důležitý býti

Kniha - koupiti : sobě samému a jiným užitečným býti

Kniha - hoří­cí­ : kniha nehezkého obsahu, nepatří­ do knih

Kniha - hořeti viděti : ztracená radost

Kniha - dupati na ni : smysl pro praktické zaměstnání­

Kniha - dáti ji do tisku : spisovatelské nadání­

Kniha - čí­sti v knihách : dojdeš útěchy a spokojenosti

Kniha - čí­sti užitečnou : potichu spekulovat

Kniha - čí­sti užitečné : pro sebe v tichosti dobře přemýšleti

Kniha - čí­sti ji : vědomostí­ k moudrosti

Kniha - Kniha : chudoba

Kniha - Kniha : dobré opatrování­ důležitých věcí­, též dobré zprávy

Knihař - Knihař : vazba, vyšetřování­ soudní­

Knihař - Knihař : dobré časy

Knihkupec - Knihkupec : nelituj nikdy na dobrou knihu peněz

Knihovna - viděti nebo mí­ti : dobrou radu nalézti

Knihovna - viděti : budeš potřebovat advokáta

Knihovna - máš-li ji sám : dostaneš dobrou radu

Knihovna - Knihovna : stálý pří­tel tě očekává

Knihtiskárna - Knihtiskárna : boj s temnotou, zápas

Knihtiskař - Knihtiskař : zisky pří­liš těžce a dlouho vydělané

Knihtiskař - Knihtiskař : někdo tě očerní­

Kní­r - u ženské : něco hrozného se dozví­š

Kní­r - šedivé kní­ry : marná radost

Kní­r - Kní­r : odměna

Kní­že - viděti : pocta

Kní­že - viděti : čest

Kní­že - vidět jezditi na koni aneb ve voze : náklonnost k marnotratnosti

Kní­že - s nimi mluviti : závist

Kní­že - s ní­m mluviti : pozor na závist

Kní­že - na koni viděti : sklony k marnotratnosti

Knoflí­k - Knoflí­k : výhra

Knoflí­k - Knoflí­k : buď přesný i v nepatrnostech

Knot - Knot : tvého žití­ je už namále

Koberec - viděti : oklamán býti

Koberec - ví­ce jich černých po stěnách : tesklivé zármutky

Koberec - svinutý : blí­zká smrt

Koberec - stůl jí­m pokrytý : hubená strava

Koberec - spálený, rozedraný : smrt v brzkém čase

Koberec - s gobelí­ny a obrazy : předpoví­dají­ vraždu v domě

Koberec - nesvinutý, ale sí˛atý ze stěny : nemoc a zármutek

Koberec - na stěně : ještě větší­ radost, ví­c zboží­, dobré jméno

Koberec - krásný v domě mí­ti : radost, zboží­, dobré jméno

Koberec - dělati : veselost, dobrodiní­

Koberec - bí­lý, zelený, červený : vysvobození­ od starostí­ a žalů

Kobliha - smažit jich ví­ce : zásoby

Kobliha - jí­sti je : hojnost stravy

Kobyla - škaredou : rozpustilou manželku dostati

Kobyla - hezkou, sličnou : dobrou manželku dostati

Kobylky - viděti : krátké trvání­ šastného postavení­

Kobylky - usmrtiti : svému bližní­mu na škodu býti

Kocábka - v ní­ plavati : nejistá věrnost

Kocábka - potopit viděti : úplná ztráta lásky

Kocábka - plavat viděti : tiché živobytí­

Kočár - z něj vystupovati : ztráta jmění­ aneb cti

Kočár - vypadnouti z něho : ztráta povolání­ nebo i rozumu

Kočár - v něm seděti : čest, bohatství­

Kočár - prodat : ztráta majetku

Kočár - koupit : pří­růstek majetku

Kočár - a koně splašení­ : úraz

Kočár - a koně klidní­ a krásní­ : vedeš si dobře

Kočár - Kočár : panský stav

Kočárek - dětský : vzpomí­nky na blahé doby

Kočka (Kočky) - zdechlá : dotyčný zemře

Kočka (Kočky) - zdá-li se někomu, že se s kočkou zabývá : padne do rukou zlodějů

Kočka (Kočky) - zabí­t kočku : znamená, že odvrátí­š špatný záměr nepří­tele

Kočka (Kočky) - viděti ji, jak loví­ ptáky : někdo se bude probí­rat ve vašich listinách a záležitostech

Kočka (Kočky) - viděti ji : Faleš čí­há okolo tebe.

Kočka (Kočky) - vidět : v každém ohledu špatné znamení­,v prvé řadě faleš od přátel a známých, nebo zklamání­ v lásce

Kočka (Kočky) - vidět ležeti aneb spáti : nedobrý zdar nějakého ří­zení­

Kočka (Kočky) - vidět ji s koaty : zažijete hodně zlobení­ se špatně vychovanými dětmi

Kočka (Kočky) - vidět černou : znamená zlo

Kočka (Kočky) - ve vodě : faleš pravdou odkrytá

Kočka (Kočky) - v posteli : manželská faleš

Kočka (Kočky) - v kolébce : falešné dí­tě

Kočka (Kočky) - trýzniti neb zabiti ji : Podaří­ se ti odraziti sprostého odpůrce.

Kočka (Kočky) - trojbarevná : štěstí­ do domu

Kočka (Kočky) - tlouci nebo zabiti : zloděje postihnouti

Kočka (Kočky) - spí­ : spí­ i zlo

Kočka (Kočky) - lyšet ji mí˛oukat nebo křičet : zatahují­ vás do klepů a pomluv

Kočka (Kočky) - před nimi se brániti : napadení­ od zlodějů

Kočka (Kočky) - ozvěna mí˛oukání­ (pro muže) : jeho milá je hašteřivá a bude se ho snažit ovládat

Kočka (Kočky) - ozvěna mí˛oukání­ (pro mladou dí­vku) : varuje před lstivým milencem

Kočka (Kočky) - ozvěna mí˛oukání­ (kupec nebo průmyslní­k) : pozor na nevěrné a nepoctivé spolupracovní­ky

Kočka (Kočky) - ozvěna mí˛oukání­ : znamená, že se ti falešný pří­tel snaží­ ublí­žit všemi možnými způsoby

Kočka (Kočky) - odehnat kočky : znamená, že překonᚠvšechny potí­že, dosáhneš slávy a majetku

Kočka (Kočky) - od nich pokousán nebo poškrábán býti : padneš do zlých rukou

Kočka (Kočky) - od nich pokousán býti aneb poškrábán být : do zlých rukou se dostaneš

Kočka (Kočky) - na stromě : falešné pení­ze a dokumenty neznámého

Kočka (Kočky) - myši chytají­cí­ : zloděj přestal krást

Kočka (Kočky) - mí˛oukají­cí­ : úmluva na krádež

Kočka (Kočky) - mnoho koček : Tvoji podří­zení­ osnují­ zradu.

Kočka (Kočky) - mladá žena, která sní­ o tom, že drží­ koč : by se měla vystří­hat nějakého neslušného činu, do kterého ji budou navádět jiní­

Kočka (Kočky) - mí­ti u sebe : nevěrné přátelé aneb služebné mí­ti

Kočka (Kočky) - maso kočky jí­sti : cizoložství­, také drahota

Kočka (Kočky) - lesní­, divoká : je zjištěn nebezpečný lupič v kraji

Kočka (Kočky) - ležet nebo spát viděti : nepří­znivý obrat v obchodu

Kočka (Kočky) - kůži mí­ti : nabytí­ ztracených statků

Kočka (Kočky) - kůže kočky : Ztráta se nahradí­.

Kočka (Kočky) - krmiti ji : Očekávej málo vděčnosti!

Kočka (Kočky) - krmiti a s nimi si hráti : nevděkem odplacen býti

Kočka (Kočky) - když se k vám lí­sá : někdo se snaží­ vás mazlení­m či lichotkami ošálit, aby vás mohl využí­t

Kočka (Kočky) - jí­sti : cizoložství­

Kočka (Kočky) - jisti ji : Měl bys být opatrnější­!

Kočka (Kočky) - je-li kočka známá : domácí­ zloděj

Kočka (Kočky) - její­ kůže nalezená nebo obdržená darem : zlodějské zboží­ se dostane do domu

Kočka (Kočky) - jak se lí­sá k tobě : zloděj, který použí­vá tvoji důvěru

Kočka (Kočky) - hubená a zbědovaná kočka : předví­dá špatné zprávy od nepří­tomného člověka

Kočka (Kočky) - hloupá : neznámý zloděj

Kočka (Kočky) - hladiti ji : hledáte domácí­ho darebáka

Kočka (Kočky) - hladit kočku : věští­ nevděčnost ze strany nejbližší­ch lidí­

Kočka (Kočky) - hladit : jste dobrý k íˆlověku, který toho nezasluhuje

Kočka (Kočky) - černá kočka : veliká faleš

Kočka (Kočky) - černá kočka : jeden z tvých přátel bojuje se smrtí­

Kočka (Kočky) - černá : íˆeká tě nezdar v povolání­.

Kočka (Kočky) - býti ji raněn : Lidé ti škodí­.

Kočka (Kočky) - být poškrábán kočkou : znamená ví­tězství­ tvého nepří­tele (odebere ti tvůj majetek)

Kočka (Kočky) - být od ní­ poškrábán nebo pokousán : máte nebezpečné nepřátele

Kočka (Kočky) - být napadnut kočkou : věští­ že tě tvůj pří­tel vytlačí­ a tvé soukromé záležitosti budou ohroženy zveřejnění­m

Kočka (Kočky) - být jí­ poškrábán : krádeží­ ke škodě

Kočka (Kočky) - být jí­ kousnut : zloděj vás nařkne

Kočka (Kočky) - bí­t kočku : signalizuje čí­si zradu

Kočka (Kočky) - bí­t ji : potrestání­ zjištěného domácí­ho zloděje

Kočka (Kočky) - bí­lá : Lidé ti lichotí­.

Kočka (Kočky) - a pes : nenávist a pronásledování­ falše věrností­

Kočka (Kočky) - a kocour : volná láska bez oddání­

Kočka (Kočky) - a koata : domácí­ zloděj má společní­ky

Kočka (Kočky) - Kočka (Kočky) : starý náhradní­ ženský symbol ve snech mužů

Kočka (Kočky) - Kočka (Kočky) : je varování­m před neštěstí­m nebo zradou a také falešným pří­telem

Kočka (Kočky) - Kočka (Kočky) : faleš

Kohout - viděti : u krásného pohlaví­ oblí­ben býti

Kohout - viděti s velkým hřebenem : oblí­ben býti

Kohout - slepicemi opuštěný : nenáviděný vedoucí­

Kohout - radit se s ní­m : hádka s představeným nebo nejvyšší­m podří­zeným

Kohout - pošlý : smrt dobrého zaměstnance

Kohout - peroucí­ se s jiným : svár s přáteli pro ženu

Kohout - kokrhati slyšeti : ztráta, neštěstí­

Kohout - kokrhat slyšeti : dej pozor na svůj obchod

Kohout - kokrhají­cí­ : dobré služebnictvo a dobrý je nad ní­m dozor

Kohout - kokrhá jakoby zdáli : blí­ží­ se d隝

Kohout - kohouty se navzájem klovat viděti : mnohým radovánkám pří­tomen budeš

Kohout - kohout na střeše : pozor na oheí˛

Kohout - když snese vejce : sláva, čest a štěstí­

Kohout - chytiti ho : do rozepře přijdeš

Kohout - bojovati viděti : nepří­jemnosti v manželství­

Kohout - Kohout : hospodář nebo vedoucí­ domácnosti

Kohoutek - vodovodu : pláč na počátku pro domácí­ věci

Kohoutek - revolveru nebo pušky : náhlé nebezpečí­

Kojiti - když má žena mnoho mléka : nemoc dětí­

Kojiti - Kojiti : chudým štěstí­, bohatým starost, svobodným brzkou svatbu, vdaným aneb ženatým vdovství­

Kojiti - Kojiti : chudému dobře, bohatému zle, též svobodnému manželství­, ženatému ovdovění­, ale i vojí­nu trest i neštěstí­

Kojná - viděti kojnou, jak kojí­ dí­tě : starosti z dopisu

Kojná - mí­ti nebo viděti : trampoty, mrzutosti

Kojná - mí­ti kojnou : dobré poměry z dobrého oženění­

Kojná - máš-li aneb vidí­š-li : škoda a protivenství­

Kojná - Kojná : nemoc a bí­da

Koketa - viděti : peněžní­ vydání­

Koktati - Koktati : pevné předsevzetí­ udělati

Koláče - rozdávati : dobrý skutek

Koláče - péci aneb jí­sti : dobře

Koláče - jí­sti : dosažení­ žádaného

Kolárek - kněžský mí­ti : staromládenectví­

Kolárek - kněžský, když se zdá ženě : farská služba

Kolébka - státi u kolébky : kmotrovství­

Kolébka - když vidí­š děti v ní­ kolébat : úrodnost

Kolébka - Kolébka : budoucí­ starosti i radosti

Kolečko - a na něm náklad : menší­, ale sví­zelný obchod

Kolek - viděti : úřední­ věci

Koleno (Kolena) - zdravá, zdá-li se to panně : dostane žádaného muže

Koleno (Kolena) - zdravá, zdá-li se to ženě : jiné muže bude sháněti

Koleno (Kolena) - zdravá : prospěch

Koleno (Kolena) - zdravá : proměnění­ smutku v radost

Koleno (Kolena) - slabá mí­ti : nemoc

Koleno (Kolena) - potlučená : zármutek z nedorozumění­

Koleno (Kolena) - po kolenou lézti : chudoba a nouze

Koleno (Kolena) - léčiti : zbohatnutí­

Koleno (Kolena) - když se nepohybují­ aneb když jsou uří­znu : nouze o práci, chudoba

Koleno (Kolena) - železem raněná : velká nemoc

Koleno (Kolena) - bolavá mí­ti : nemoc, špatný obchod

Kolibří­k - viděti ho : láska k umělkyni vzácného duševní­ho charakteru

Kolí­k - Kolí­k : někdo ti sdělí­ zprávu, nad kterou užasneš

Kolika - mí­ti koliku : rodinné trampoty

Kolo (Kola) - ztracené : smrt jednoho z manželů nebo rozvod

Kolo (Kola) - zlomené : neštěstí­ jednoho z manželů nebo milenců

Kolo (Kola) - viděti : jiným nápomocen býti

Kolo (Kola) - u vozu vypadlé : hádka v manželství­

Kolo (Kola) - točí­cí­ se : dobrá shoda v manželství­

Kolo (Kola) - mlýnské : užitečný podnik pro celý kraj

Kolo (Kola) - mazat : manželská cesta

Kolo (Kola) - kolo štěstí­ viděti : neštěstí­ nebo ztráta

Kolo (Kola) - když jsou rozlámaná : velké zdržení­

Kolo (Kola) - Kolo (Kola) : nemoc

Kolomaz - Kolomaz : musí­š podplatiti

Kolovrátek - viděti : nestálost

Kolovrátek - na něj hráti : veselá mysl

Kolovrátek - Kolovrátek : chudoba

Komár (Komáry) - viděti ho : hloupý pří­tel

Komár (Komáry) - viděti : od nepřátel obelstěn býti

Komár (Komáry) - ví­ce jich proutkem vyháněti : raději podpla člověka

Komár (Komáry) - nebo mouchy, mnoho létati viděti : nepřátele mí­ti a od nich pronásledován býti, zármutek, urážku zakusiti

Komár (Komáry) - bzučí­cí­ : hloupé klepy

Komediant - viděti : s lehkomyslnými se sejí­ti

Kometa - viděti : drahé časy

Kometa - s dlouhým ocasem : nepředví­daná zpráva

Komí­n (Komí­ny) - z nich kouřiti se viděti : zámožnost

Komí­n (Komí­ny) - vysoký : dostaneš neobyčejné zaměstnání­

Komí­n (Komí­ny) - vylézᚠz něho černý : budeš nařknut, ale skončí­ to šastně

Komí­n (Komí­ny) - vycházeti z něho kouř : nesváry a hádky

Komí­n (Komí­ny) - viděti : vyražení­

Komí­n (Komí­ny) - seděti na něm : nemysli pří­liš vysoko

Komí­n (Komí­ny) - padají­cí­ : neštěstí­, výbuch, též náhlé zatčení­

Komí­n (Komí­ny) - na něm pí­skati : chví­le opilosti

Kominí­k - viděti : vysvobození­ z nebezpečí­

Kominí­k - viděti ho : vždy štěstí­ ve všem

Kominí­k - viděti : falešně obžalován býti

Kominí­k - Kominí­k : zábava

Komnata - pro ženaté a vdané : mrzutost

Komnata - je-li v ní­ svobodná osoba : svatba

Komora - umrlčí­ : smrt známého

Komora - tmavá a v ní­ seděti : samovražda, vyšetřování­

Komora - světlá : neúroda

Komora - plná myší­ : pozbudeš majetku

Komora - ležeti v komoře : smrt

Komora - čistiti ji : návštěva chudého

Komora - bydleti v ní­ : důchod, ztráta mí­sta

Komorná - viděti, s ní­ mluviti : zlé zprávy, do sporu se dostati

Komorná - viděti aneb s ní­ obcovati : smutné zprávy

Kompas - Kompas : obdrží­š dobrou zprávu

Kompot - viděti : postarej se a pečuj o trávení­ žaludků

Koncert - slyšeti : radosti doží­ti

Koncert - na něm býti : strast

Konduktér - viděti ho : nečekej něhu

Koně - Koně : Viz: Kůí˛,

Koně - zlatohnědého : nestálé zdraví­

Koně - zkrotiti : brzké štěstí­

Koně - z moře vyskočit viděti : z jakékoliv situace šastně vyjí­ti

Koně - vzpí­rají­cí­ se : úspěch se dostaví­, ale musí­š o něj bojovat

Koně - vytrhnouti se viděti : pro lehkomyslnost do nebezpečí­ života přijdeš

Koně - vsednouti na koně : radost

Koně - vraného a na něm jezditi : zlost

Koně - vraného : ukrutnost

Koně - viděti koně vůbec : mnoho dobrého

Koně - viděti divokého : radosti doží­ti

Koně - velmi bujného : štěstí­ v lásce, bohatství­

Koně - v pluhu koně zapražené viděti nebo jimi : zisk

Koně - utopiti aneb v močále propadnout viděti : do nouze přijí­ti

Koně - tlustí­ : Pohodlný život.

Koně - strakatého viděti : marnivé povahy býti

Koně - starého šedivého zdechnout viděti : zmaření­ dobrých nadějí­

Koně - starého šedivého viděti : trpké dny zaží­ti

Koně - starého šedivého cvičit viděti : se vznešenými osobami se sejí­ti

Koně - splašeného viděti : část svého jmění­ ztratí­š

Koně - sivého koně : starost

Koně - shozen býti : ve své hrdosti býti poní­žen

Koně - sám jezditi : svým náruživostem uzdu pustí­š

Koně - rychlého viděti : práce

Koně - prodávat viděti : dobré ří­zení­ mí­ti

Koně - probodnout viděti : milenku ztratiti

Koně - pošlého viděti : užitek a velmi dobrý rok

Koně - plavat viděti : s nějakým předsevzetí­m proraziti

Koně - pěkného černého viděti : spokojenost

Koně - pěkně vystrojeného před vozem viděti : velkou návštěvu obdržeti

Koně - pěkně osedlaného : s velkou osobou se seznámí­š

Koně - padnout viděti : potká tě brzy neštěstí­

Koně - okovati : Někdo ti pomůže kupředu.

Koně - někoho na tvého vlastní­ho sedat viděti : cizoložství­

Koně - na něm ve městě jezditi : rozkřičen býti

Koně - na něm jezditi : sám sebe do nebezpečí­ uvrhneš

Koně - na něj sedati : cti dosáhnouti

Koně - na něj nasedati : chlubivost

Koně - na koni z města ven jezditi : pánům zle, nemocným smrt

Koně - mrtví­ : V potu tváře chléb svůj dobývati budeš.

Koně - mrtvého viděti : radost

Koně - mnoho skákat viděti : spěšnou zprávu obdrží­š

Koně - který jezdce shodí­ a odběhne : pokažené podnikání­

Koně - krotiti : Rychle se ti podaří­ dosáhnout úspěchu.

Koně - krmit viděti : zámožným se staneš

Koně - kovati v zimě : dobré

Koně - kovat viděti : užitečnému zaměstnání­ ponoukati

Koně - koupiti : červeného nebo šimla, mᚠk očekávání­ velké štěstí­

Koně - Koně běží­cí­ho viděti : dobrá novina

Koně - klopýtají­cí­ : tvoji odpůrci zví­tězí­

Koně - klesnout nebo ve vodě topit koně viděti : upadneš do bí­dy

Koně - jezditi na nich : budeš ctěn

Koně - hubení­ : Musí­š se dostat přes překážky, nebo jinak tě opustí­ štěstí­!

Koně - hubeného viděti : tvůj nepří­tel se raduje

Koně - hubeného : ztráta vážnosti

Koně - houpací­ho koně kupovati : dobré

Koně - hnědého viděti : potupen býti

Koně - dobře vykrmeného : dobrou hospodyni mí­ti

Koně - do města jezditi : nemocným a vojákům velmi dobře

Koně - divokého krotiti : nepří­tele přemůžeš

Koně - červeného : štěstí­

Koně - černého viděti : ukrutenství­

Koně - černého : zlou manželku, ztráta

Koně - černé : Neštěstí­ snášej klidně!

Koně - bujného a zapraženého za uzdu chytnouti : člověka, který ti škodí­, se zmocní­š

Koně - bí­lého : nevinnost ctí­ti a vážiti neb ctnostnou manželku mí­ti

Koně - bí­lé : íˆeká tě výhra.

Koně - bez uzdy honiti : hosti do domu

Koně - bez ocasu viděti : smutek

Koně - a ženské najednou viděti : zrada, klopota

Koně - Koně : najdeš ve svých utrpení­ch těšitele

Konev (Konvice) - z ní­ pí­ti : radost

Konev (Konvice) - z ní­ pí­ti : radost

Konev (Konvice) - z ní­ pí­ti : Pří­jemná zpráva způsobí­ smí­ření­.

Konev (Konvice) - viděti konev : dobré poselství­

Konev (Konvice) - viděti : nerozmazluj děti, když chceš, aby dobře rostly

Konev (Konvice) - plné vody viděti : jistý postup

Konev (Konvice) - plné viděti a neupotřebiti : bolestná ztráta smrtí­

Konev (Konvice) - pí­ti z konve : radost

Konev (Konvice) - na zalévání­ : stanete se majitelem zahrady

Konev (Konvice) - konvice na čaj nebo kávu : domácí­ šplechty a řečičky

Konev (Konvice) - Konev (Konvice) : dobrá zpráva

Konev (Konvice) - aneb džber plné ví­na viděti : velké pří­jmy

Konev (Konvice) - Konev (Konvice) : dobré poselství­

Konipásek - viděti aneb slyšeti : velmi pří­jemné zprávy obdržeti

Konipásek - pták : tvá žena je vždy čiperná do práce

Koní­rna - velkou mí­ti nebo v ní­ se procházeti : zámožnost

Koní­rna - prázdná : velká ztráta na dobytku

Koní­rna - plná : dobrá zpráva o majetku

Konopí­ - vázané viděti : brzké spojení­

Konopí­ - pří­sti : přičinlivost v domácnosti

Konopí­ - Konopí­ : nevěstí­ nic dobrého

Konopka - viděti, nebo zpí­vati slyšeti : radost, radostná zpráva od vzdálených pří­buzných

Koí˛ské dostihy - Koí˛ské dostihy : Viz: Dostihy,

Koí˛ské dostihy - účastnit se jich jako žokej : v nějakém podniku byste měli spoléhat ví­ce na štěstí­ než na sebe sama,zároveí˛ varování­ před pří­lišnou bezstarostností­

Koí˛ské dostihy - sázet při nich : nic vám nespadne bez námahy do klí­na

Koí˛ské dostihy - přihlí­žet jim : pří­slib extravagantní­ zábavy

Kontrakt - uzavří­ti : zjinačení­ svých osobní­ch záležitostí­

Kontrakt - uzavří­t : pouští­te se do odvážného podniku

Kopec - Kopec : Viz: Hora,

Kopec - lézti na něho : vzestup životní­ moudrosti

Kopí­ - s ní­m bodnouti : k nějaké rozepři budeš ponoukán

Kopí­ - aneb pí­ku mí­ti : čeká tě hádka

Kopí­ - Kopí­ : uznání­

Kopretina - Kopretina : Viz: Květiny,

Kopretina - Kopretina : radostné shledání­

Kopřiva (Kopřivy) - Kopřiva (Kopřivy) : hanebné přenáhlení­

Kopyto (Kopyta) - Kopyto (Kopyta) : každý zůstaí˛ u svého řemesla

Koráb - Koráb : Viz: Loď,

Koráb - v bouři : známému se v zámoří­ vede špatně

Koráb - tonoucí­ : neštěstí­ známého na cestě

Koráb - plují­cí­ : čeká tě cesta po moři, též zámořské zboží­

Koráb - hoří­cí­ : tvé neštěstí­ na cestě

Korále - pobledlé : nemoc

Korále - červené : zdraví­

Korále - bí­lé : svatba

Korbel - viděti : škoda způsobená velkou ží­zní­

Korbel - rozbí­ti : pro pití­ si dělᚠškodu

Korbel - prázdný : opí­ti se

Korbel - Korbel : náklonnost k pití­

Kord - ztratiti : chudoba

Kord - ztratiti : chudoba, tesknota

Kord - ztracený : civilní­ život pro vojáka z povolání­

Kord - zlomený viděti : nepří­jemnosti

Kord - zlomený : hanba a degradace pro vojáka

Kord - z ruky vznešené osoby přijmouti : poctěn býti

Kord - v ruce mí­ti : radost, sláva

Kord - v ruce : radost a čest

Kord - s ní­m od panovní­ka poraněn býti : štěstí­ a čest

Kord - s ní­m šermovati : radost přátelská

Kord - s ní­m bodnut býti : dostaneš službu

Kord - nositi na znamení­ důstojnosti : náhodou se staneš šastným

Kord - neznámého kordem probodnouti : štěstí­, ví­tězství­ nad nepří­telem

Kord - když se těhotné ženě o kordu v noci zdá : porodí­ chlapce

Kord - jí­m ránu dostati : služba od pří­tele

Kord - jí­m neznámého bí­ti : stěstí­ v obchodech

Kord - jí­m do nebezpečí­ života se dostati : dobrodiní­m být zahrnut

Kord - jí­m do krve raniti : neznámého pří­vržence mí­ti

Kord - darovati : radost

Kord - Kord : souboj či rvačka

Kormidelní­k - Kormidelní­k : opatrnost, rozvaha a zkušenost

Kornout (Kornouty) - viděti mnoho : cizoložství­ se dopustiti

Kornout (Kornouty) - viděti : naděje na dobrý obchod nebo koupi

Kornout (Kornouty) - mnoho viděti : nevěrnost, proradnost

Koroptev - viděti : všelijaké choutky mí­ti

Koroptev - ukradená : nevěra manželky

Koroptev - stří­leti : rád ví­dán býti

Koroptev - počí­ná-li si divoce : žena nebo dcera bude mí­ti hádavou povahu

Koroptev - jí­sti : zapuzení­ zlých myšlenek

Koroptev - chytiti : brzká svatba

Koroptev - chodí­-li v bytě ženatého : narození­ hezké dcery

Koroptev - chodí­-li v bytě : svatba s krasavicí­

Koruna - ze zlata na hlavě mí­ti : marnivost

Koruna - z lidských kostí­ : smrt aneb těžká nemoc

Koruna - z květin mí­ti : nekalé radosti

Koruna - z hlavy spadlá : zlé pří­ští­, důchod

Koruna - vzí­ti : důstojnost a vážnost

Koruna - stří­brnou aneb z prostší­ho kovu mí­ti na : dar obdrží­š

Koruna - pení­z : nastanou ti zlé časy majetkové

Koruna - nesená : čeká tě úřad

Koruna - na vlastní­ hlavě : povýšení­

Koruna - na hlavě ženy : radostná událost

Koruna - myrtovou : na svatbu jí­ti aneb sám svatbu mí­ti

Korunovace - sebe viděti : truchlivost

Korunovace - krále aneb holdování­ : okamžité štěstí­

Korunovace - korunovati ženu : nemoc

Korunovace - býti korunován : smutek

Kořalka - Kořalka : Viz: Alkohol,

Kořalka - viděti nebo pí­ti : společná radost

Kořalka - viděti ji : chceš něco úplně vymazat z paměti

Kořalka - pí­ti , a když nejsi opilý : někdo tě miluje

Kořalka - páliti ji : bohatství­

Palí­rna - viděti : nepěstuj zlé myšlenky

Palí­rna - státi u kořalny : zpustlost

Koření­ - v poli vykopati : skrytý poklad

Koření­ - v lese hledati : tvé zdraví­ není­ v pořádku

Koření­ - jí­sti : je ti záviděno

Kořeny - vytrhávati : zkažený zub

Kořeny - v zemi : hádka, svár

Kořeny - v lékárně když vidí­š : nemoc

Kořeny - stromů viděti : pevné zdraví­

Kořeny - kořeny jí­sti : kvetoucí­ zdraví­

Kořeny - kopati : pracovitost

Kos - viděti ho : radostná zpráva

Kosa - potřebovati : do služby obdrží­š pilné lidi

Kosa - mí­ti aneb viděti : urážka od nepřátel

Kosa - Kosa : tvůj život je v nebezpečí­

Kosatec - Kosatec : Viz: Květiny,

Kosatec - květina : dobré pří­ští­ dny

Kost - viděti : utajený zločin

Kost - ví­ce jich viděti : smrt známého

Kost - ví­ce jich sekati : operace

Kost - v těle : nebezpečná nemoc

Kost - slonová : chudoba

Kost - ohryzovati kosti : starost o živobytí­

Kost - ohryzávati : nouze

Kost - od mrtvol kosti viděti : trápení­, velká nouze, též lež

Kost - kosti : mnoho práce dostaneš

Kostel - zničený kostel : věští­ nedostatek

Kostel - viděti : zdržení­ od špatného předsevzetí­

Kostel - viděti : Nejsi ztracen.

Kostel - vidět zří­tit se : neštěstí­ na sebe nenechá dlouho čekat

Kostel - vidět kostel : znamená, že tví­ přátelé jsou ochotni kdykoliv pomoci

Kostel - vidět : jste zdržováni od uskutečnění­ nespravedlivého záměru

Kostel - vidět hořet : máte špatné zásady

Kostel - vcházet do něj v ponuré náladě : oznamuje účast na pohřbu,takový sen také znamená špatnou budoucnost

Kostel - v něm se modliti : dosáhneš své žádosti

Kostel - v kostele rozprávěti : chyby dělati

Kostel - přispí­vat na kostel : znamená radost a štěstí­

Kostel - okolo kostela jí­ti : špatnou pověst si udělati

Kostel - modlit se v kostele : dosáhnete toho, po čem touží­te

Kostel - kostelní­ zvony : Dostaneš radostnou zprávu.

Kostel - když padá : čeká tě neštěstí­

Kostel - když hoří­ : špatné úmysly

Kostel - jí­t do kostela ve smuteční­ch šatech : slibuje svatbu v rodině

Kostel - jí­t do kostela : bázeí˛ boží­

Kostel - hoří­cí­ : Tvá dobrá ví­ra trpí­.

Kostel - do kostela jí­ti : bohabojnost

Kostel - být v kostele : věští­ zklamání­ z již předem naplánované zábavy

Kostel - Kostel : symbol pro obě, přičemž můžete očekávat naplnění­, ale i obětování­ vlastní­ho štěstí­

Kostel - Kostel : buď prozřetelnější­m ve svých jednání­ch

Kostelní­k - Kostelní­k : znamená svatbu

Kostelní­k - Kostelní­k : menší­, ale dobré vedlejší­ pří­jmy

Kostky - viděti : nepřátelství­ a nejednotnost

Kostky - s nimi hráti : nebezpečí­ pro tvé jmění­

Kostky - hráti a vyhráti : po pří­buzném děditi

Kostky - hráti : prohra

Kostnice - viděti : úmrtí­

Kostnice - Kostnice : nebezpečí­ života

Kostra - viděti : strachovati se

Kostra - zví­řecí­ viděti : hádka kvůli maličkosti

Kostra - lidskou viděti : nebezpečně onemocněti

Kostra - lidská : mnoho nehod

Kostra - Kostra : nemoc z leknutí­

Koš - s prádlem : klepy

Koš - pečivem a ptáci pečivo zobají­ : poprava

Koš - s ovocem : dar

Koš - s květinami : uznání­ práce

Koš - proutěný : cesta železniční­ nebo i povozem

Koš - nositi : starost o budoucnost

Koš - na papí­r : zbytečně se netrap psaní­m

Koš - mí­ti aneb viděti : rozmnožení­ rodiny

Koš - kabinový : cesta lodí­

Koší­k - na ruku : dobrá hospodyně, dobrá kuchařka

Koší­k - na psa : neuškodí­ ti, kdo zle zamýšlel

Koší­k - na šití­ : pracovitost a skromnost toho děvčete

Koší­kář - Koší­kář : nepří­jemnosti doma nebo v zaměstnání­

Košile - ztratí­-li ji těhotná žena : porodí­ chlapce

Košile - ztratí­-li ji žena : zármutek se obrátí­ v radost

Košile - viděti : nastávají­cí­ blahobyt

Košile - velmi bí­lou mí­ti : čistý charakter

Košile - tenká, má-li ji muž : pochybná spekulace

Košile - svléknouti ji : odvod nebo lékařská prohlí­dka

Košile - svléknouti : trpké oklamání­

Košile - si svlékati : zmařené naděje

Košile - rudou mí­ti : výpověď z práce

Košile - roztrhanou mí­ti : úspěch

Košile - roztrhanou mí­ti : chudoba

Košile - práti nebo žehliti viděti : oblibu zí­skati

Košile - práti : oblí­beným býti

Košile - špinavá : nedbalost

Košile - obráceně si ji obléknouti : štěstí­

Košile - oblékati : pečlivost v zaměstnání­

Košile - mí­ti na sobě roztrhanou : dobře

Košile - ší­ti ji : vdavky

Košile - hrubá, má-li ji muž : dobrá spekulace

Koště - Koště : Viz: Pometlo,

Koště - viděti : domácí­ nepří­jemnosti

Kotrmelec - udělati : ztráta služby

Kotva - vyhoditi : přijdeš do nebezpečí­

Kotva - viděti zlomenou : budeš trpce zklamán

Kotva - viděti : splněné naděje

Kotva - viděti ji : budeš pevný ve svém zaměstnání­

Kotva - viděti : přání­ a naděje se ti vyplní­

Kotva - házeti : velké nebezpečí­

Koukol - Koukol : v každém dobru je i trochu zla z nedokonalé lidské povahy

Koukol - Koukol : překážky

Koule - viděti : zlé časy

Koule - vidět skleněnou : znamená nerozhodnost

Koule - vidět železnou : všem nebezpečí­m se statečné postaví­te

Koule - vidět : značí­ proměnlivé štěstí­

Koule - sněhové na jiného házeti : nevinnost

Koule - s nimi hráti : mrzutost

Koule - prohlí­žet dělovou kouli : slibuje dobrý konec velkého trápení­, nebo se ti podaří­ uniknout nebezpečí­

Koule - pohybují­cí­ se : nesměj se, budeš mí­t temnou budoucnost

Koule - olověná koule : znamená nemoc nebo těžkou nehodu

Koule - olověná : dobrá zpráva

Koule - ohnivá koule, kří­ž, kolo na nebi : přijdou zlé tresty na lidstvo

Koule - od nich udeřen býti : lékařskou pomoc potřebovati

Koule - lí­ti jí­ : šetři své přátele a nezabývej se zlými věcmi

Koule - letí­cí­ do domu : lidé tě budou obdivovat, nebo tvá čilost rovná se rychlosti zají­ce, který je štván psy

Koule - když koule nabí­jí­š : zlé svědomí­

Koule - hráti si sní­ : zabývᚠse lidmi, kteří­ ti nerozumí­

Koule - železná : neštěstí­

Koule - do domu letět viděti : do nebezpečí­ přijdeš

Koule - býti jí­ zasažen : budeš muset zavolat lékaře

Koule - Koule : značí­ různici

Koule - Koule : symbol proměnlivého štěstí­

Koupati - v teplé vodě : nemocný se uzdraví­, zdravému se přití­ží­

Koupati - se v plné vaně : nemoc

Koupati - se v kalné vodě : neštěstí­

Koupati - se v čisté vodě : štěstí­ a zdraví­

Koupati - se někoho jiného viděti : ztráta

Koupel - vlažná : zdraví­, štěstí­, radost

Koupel - vidí­š-li a nejdeš do ní­ : tvé starosti pominou

Koupel - připravuješ-li ji : obležení­ města

Koupel - kalná : nebezpečí­ požáru

Koupiti - něco, mimo ocel a železo : štěstí­

Kouř - z plotny kamen : cizí­ služba

Kouř - z komí­na : námluvy

Kouř - v domě : utiskování­ od zlých lidí­

Kouř - v domě : utiskování­

Kouř - tabákový : mužova spokojenost

Kouř - se ztratit viděti : pochybnost o pravé věrné lásce

Kouř - jde-li vzhůru : tvá prosba, na kterou sis jen myslel, bude vyslyšena

Kouř - jde-li dolů : tvá prosba nebude vyslyšena

Kouř - šedý : domácí­ hádky

Kouř - černý : sví­zele a nepří­jemnosti

Kouř - cí­titi : možný požár nebo neštěstí­

Kouř - Kouř : zdánlivé štěstí­

Kouřiti - Kouřiti : k větší­mu důstojenství­ přijí­ti

Kousati - Kousati : protivenství­

Kousnutí­ - od zví­řete aneb hada : žehravost

Kousnutí­ - od psa nebo nebezpečného hada se vyhnout : žárlivost vyvolat

Kovadlina - viděti : stálá práce, jisté pří­jmy

Kovadlina - Kovadlina : dostaneš stálou práci

Kovati - viděti : mnoho práce

Kovati - slyšeti : něco nepří­jemného

Koza - viděti kozy : bohatství­

Koza - mí­ti : žádné zvláštní­ štěstí­, ale také ne neštěstí­

Koza - černá : nesnáze

Koza - bí­lá : štěstí­, dobrý zdar v obchodu

Kozel - viděti : výhra, zisk

Kozel - viděti skákati : bezvadný kousek vykonati

Kozel - když tě chce trkati : bojácnost

Kozel - jestliže se pase na zelené trávě : pozor na zloděje

Kozel - jen tak viděti : dědictví­

Kožešina - viděti : prospěch v obchodu

Kožešina - obléci : vážnosti dosáhneš

Kožešina - darem když obdrží­š : mnoho dobrodinců

Krahujec - ulétne-li : rozvod nebo rozejití­ se

Krajina - hezkou viděti : dychtivost

Král - z karet : ztráta, krádež

Král - umří­t viděti : něco nového se dozví­š

Král - tři svaté krále viděti : štěstí­ a zdraví­

Král - nebo cí­saře viděti : velké štěstí­

Král - do domu u stolu : vyhraješ soud, spor

Král - do domu : čest a majetek

Král - aneb královnu viděti s nimi mluviti : budeš bohatý, čest

Králí­ka - zabí­ti : podveden býti

Králí­ka - zabí­ti : ztráta, ošizení­

Králí­ka - viděti : slabost

Králí­ka - viděti : slabost

Králí­ka - různobarevný : dí­tě

Králí­ka - jí­sti : zdraví­ a vysoké stáří­

Králí­ka - jí­sti ho : kmotrovství­

Králí­ka - jí­sti : zdraví­

Králí­ka - černý : dí­tě zemře

Králí­ka - černé : smutek

Králí­ka - bí­lý : svatba

Králí­ka - bí­lé : radost

Králí­ka - Králí­ka : plodnost

Královna - viděti ji : vznešená žena zaví­tá do země, kraje

Krám - okolo něj jí­ti : pokušení­ vzdorovati

Krám - do něj vejí­ti : obchod započí­ti

Kramář - Kramář : zpustlý život

Krápní­k - pod ní­m stát : do nepří­jemností­ se dostati

Krasavec - Krasavec : věští­ nehezkého muže do manželství­

Kráska - Kráska : věští­ nehezkou ženu do manželství­

Kráva - tučnou viděti : mnoho štěstí­ mí­ti

Kráva - tučná : hojný výnos z podniku

Kráva - pást viděti : dobromyslnost

Kráva - kůži z ní­ nalézti : čeká tě vysoký úřad či vedoucí­ mí­sto

Kráva - hubenou viděti : starosti

Kráva - hubená : zlé časy

Kráva - dojiti viděti : láska k polní­mu hospodářství­

Kráva - dojiti ji a mléko pí­ti : pří­živnictví­, též lehká a dobrá práce

Kráva - dojiti ji : nedoukové a protekční­ lidé v úřadě

Kráva - dojiti : štěstí­

Kráva - černá kráva : ztráta

Kravata - si vázati : bolení­ v krku

Kravata - si sundavati : před nachlazení­m se chrániti

Krb - Krb : pří­jemný domácí­ život

Krejčí­ - pracovat viděti : jmění­ sobě vydobýti, ale též zrada

Krejčí­ - krejčí­ho sobě mí­ru vzí­ti na šaty : bažení­ po nějaké věci

Krejčí­ - do domu vejí­t viděti : mnohé výlohy k placení­

Kresba (Kresby) - pěkné : mnohého pří­jemného se dožiješ

Kresliti - Kresliti : vážený býti

Krev - zví­řete zachytávat : znamená velké obchody

Krev - zví­řecí­ krev : dobrý obchod

Krev - zkrvavené ruce : varují­, abys někomu neublí­žil, jestli na sebe nebudeš dávat pozor, čeká tě neštěstí­

Krev - ze sebe na zem kanouti viděti : dobré

Krev - Zdá-li se spí­cí­mu, že krev od něho teče : škoda

Krev - z těla tekoucí­ : zdar podnikání­

Krev - z nosu téci : čistota

Krev - vytékají­cí­ z rány : zdravotní­ potí­že a starosti

Krev - vysávati : lichvář bude mí­t práci

Krev - vidí­š-li jiného krváceti : váda, hádka

Krev - viděti sraženou : nemoc

Krev - viděti pěkně barevně : veselost

Krev - viděti : vydání­ peněz na akci, podnik

Krev - vidět : být v úzkostech o blí­zkého člověka

Krev - vařiti : úmrtí­

Krev - umývati : v mí­stě je tajený zločin

Krev - tekoucí­ z nosu : nemoc a nebezpečí­ ztráty života,v lásce takový sen oznamuje nevěru, spory a hádky v rodině

Krev - sražená, shnilá : těžká nemoc

Krev - sražená krev : je symbolem nemoci

Krev - sražená : Snaž se začí­ti co nejdří­ve s podnikání­m.

Krev - sbí­rati : dobré

Krev - sám krvácet : dobré znamení­

Krev - s ní­ umývati : ví­tězství­

Krev - prolévati : Nespěchej! Pří­lišná horlivost jen škodí­.

Krev - plivati nebo vrhnouti : těžká plicní­ nemoc

Krev - plivati : Lidé ti chtějí­ ublí­žit a poškodit tvé dobré jméno.

Krev - plivat krev : věští­ velké starosti

Krev - plije-li nečistou, hustou krev : čelí­ k velkým bolestem a nemoci

Krev - plije-li čistou krev : bohatství­

Krev - pí­ti : dobré

Krev - pí­ti : zlo souvisí­cí­ s vraždou

Krev - pí­ti : zisk v každém ohledu

Krev - pí­ti : Touží­š po milé osobě.

Krev - pí­t krev : splní­ se tvá přání­ týkají­cí­ se financí­

Krev - oblečení­ potří­sněné krví­ : symbolizuje nepřátele, kteří­ ti ztí­ží­ cestu ke kariéře ÂŚ po takovém snu se vyhýbej navazování­ nových známostí­

Krev - nésti viděti : zlé

Krev - nečistá : chybný podnik

Krev - nabí­rati : značí­ k štěstí­

Krev - na zemi téci viděti : dobré znamení­

Krev - na zemi : zločin

Krev - na zem padají­cí­ : chudoba

Krev - na těle mí­ti : nějaký úřad obdrží­š

Krev - na rukou : vyšetřování­, zatčení­

Krev - na šatech zmazaná, ale cizí­ : podvodný zisk

Krev - močiti : velké neštěstí­

Krev - močiti : bude zavolána rychlá pomoc

Krev - koupati se v ní­ : Utrpí­š velkou ztrátu.

Krev - když vidí­š hezky barevnou : veselost

Krev - když teče od spí­cí­ho : dojdeš ke škodě

Krev - když teče od někoho : sváry

Krev - když teče mnoho : bohatství­

Krev - když jsi od krve : přijdeš k úrazu

Krev - když ji sbí­rᚠod zví­řete : obchod se bude dařit

Krev - chrlit : nemoc, zlo

Krev - hustou plivati : trápení­

Krev - do nádoby točená : výhra, dědictví­

Krev - do jí­dla dáti : černé umění­ magické bude působiti

Krev - čistou plivati : bohatství­

Krev - červená krev : znamená radost

Krev - černá krev : znamená těžkou nemoc

Krev - co potok : veliká škoda

Krev - být zkrvavený : znamená zklamání­ v rodině,zasnoubeným lidem věští­ nesnadnou překážku v cestě ke štěstí­

Krev - a v ní­ had : mezi služebnictvem vrah

Krev - Krev : velmi různé, často možno chápat i sexuálně

Krev - Krev : mᚠpří­činu, abys byl veselý

Krev - Krev : je špatné znamení­, většinou tento sen oznamuje náhlou smrt v rodině

Kristus - vzývati : radost

Kristus - ukřižovaného viděti : zkáza

Kristus - ukřižovaného viděti : hrozí­ ti zkáza

Kristus - mluvit slyšeti : veselost

Kristus - jemu se klaněti : radostí­ se dožiješ

Kristus - hovořiti slyšeti : radost

Krk - viděti : dobré znamení­

Krk - velký a tlustý mí­ti : štěstí­

Krk - velký a silný mí­ti : štěstí­

Krk - oteklý viděti : dobré znamení­

Krk - oteklý : štěstí­

Krk - malý a tenký mí­ti : neštěstí­

Krk - křivý : posměch, hanba, potupa

Krk - když ti ho někdo natahuje : bude mí­t nad tebou moc

Krmit - zvěř : úspěch v obchodech

Krokodýl - zabí­t krokodýla : porazí­te silného nepří­tele

Krokodýl - zabí­ti krokodýla : přemožení­ zlých nepřátel

Krokodýl - viděti krokodýla : loupežnický úklad o život

Krokodýl - vidět mnoho krokodýlů : dočkáte se překvapení­

Krokodýl - vidět krokodýla : někdo se velmi nutně potřebuje s vámi seznámit

Krokodýl - chodit po hřbetě krokodýla : věští­ problémy,mělo by to být důrazné varování­, abys nevěřil ani svým nejbližší­m přátelům

Krokodýl - být jí­m pokousán : hrozí­ vám nějaké nebezpečí­

Krokodýl - Krokodýl : sen o něm je znamení­m, že mᚠdobrého pří­tele, který tě podvede ÂŚ po takovém snu čekej nové nepřátele

Krokodýl - Krokodýl : nebezpečí­

Krokodýl - Krokodýl : jsi sám mezi lidmi, kteří­ s tebou nesmýšlejí­ dobře

Kropenka - nádobka se svěcenou vodou : pláč

Kroupy - mlynářské : dobrá služba

Kroupy - Kroupy : smutek, starosti

Kroupy - Kroupy : nepokoje a střelba

Krtek - Krtek : mravně jsi zaslepen

Kruh - Kruh : chudým dobře, bohatým ztráta

Krupobití­ - Krupobití­ : neštěstí­ a nemoc

Krváceti - Krváceti : v truchlivost upadnout

Krysa (Krysy) - zabí­ti krysu : nevole v domě

Krysa (Krysy) - zabí­t ji : překonání­ všech překážek

Krysa (Krysy) - zabí­jeti : zví­tězí­š nad svými odpůrci

Krysa (Krysy) - vidět ji pobí­hat : jste vřele a bouřlivě milováni

Krysa (Krysy) - vidět chycenou : ukazuje na nevěrného pří­tele nebo pří­telkyni

Krysa (Krysy) - mnoho viděti : nepří­jemnost

Krysa (Krysy) - jí­sti : budeš-li při této zkoušce silný, budeš mí­t ve všem úspěch

Krysa (Krysy) - chytit nebo zabí­t : spor nebo trápení­ v lásce, u starší­ch lidí­ problémy s přáteli

Krysa (Krysy) - chytit krysu : soupeření­ v lásce

Krysa (Krysy) - chytati : měj se na pozoru!

Krysa (Krysy) - Krysa (Krysy) : zničení­ životní­ sí­ly nebo ještě horší­ působení­

Krysa (Krysy) - Krysa (Krysy) : lidé tě klamou falešným přátelství­m

Křen - viděti : zbytečný pláč

Křepelka - viděti ji : menší­ pení­ze

Křepelka - viděti : špatnou novinu slyšeti

Křepelka - slyšeti : zprávy z daleké země obdrží­š

Křepelka - jí­sti : hodování­ milovati

Křeslo - viděti : pří­jemný, veselý život

Kří­dla - mí­ti a létati : pro všechny dobré

Kří­dla - Kří­dla : zisk v obchodě

Křik (Pokřik, Křičeti) - zoufalí­ : vážné problémy

Křik (Pokřik, Křičeti) - slyšeti : lidé se na tebe zlobí­

Křik (Pokřik, Křičeti) - slyšet křik volají­cí­ o pomoc : nemoc nebo smutná událost souvisejí­cí­ s pří­telem

Křik (Pokřik, Křičeti) - slyšet křik jiného : neuvěřitelná radost, ale i špatné nálady souvisejí­cí­ s rodinou

Křik (Pokřik, Křičeti) - nemocného člověka : varuje před zhoršují­cí­m se stavem jeho zdraví­

Křik (Pokřik, Křičeti) - divokých zví­řat : vážná nehoda

Křik (Pokřik, Křičeti) - dělati : trápí­ tě bezdůvodný strach

Křik (Pokřik, Křičeti) - Křik (Pokřik, Křičeti) : pomoc ti přijde

Křik (Pokřik, Křičeti) - Křik (Pokřik, Křičeti) : naznačuje neštěstí­

Křik (Pokřik, Křičeti) - Křik (Pokřik, Křičeti) : je znamení­m zrádných úmyslů

Kří­ž - zlatý, stří­brný nebo z drahých kamenů : dar

Kří­ž - viděti : spravedlnost se dostaví­

Kří­ž - v lese : neštěstí­

Kří­ž - stát viděti : štěstí­ a radost

Kří­ž - převalený : zmaření­ nadějí­

Kří­ž - nést viděti : smutek a nesnáze

Kří­ž - na stěně : bohabojný život

Kří­ž - na hrobě : konec starostí­

Kří­ž - na horách : úraz

Kří­ž - květinami okrášlený : domácí­ štěstí­, svobodným brzká svatba

Kří­ž - klaněti se mu : prosba, která bude vyslyšena

Kří­ž - jí­m se žehnati : dobrá obrana

Kří­ž - hoří­cí­ : zlé soudy

Křoví­ - v něm se ukrývati : velké nebezpečí­

Křtiny - Křtiny : manželské požehnání­

Kufr - prázdný : nedostatek

Kufr - naplněný : bohatství­

Kuchař - viděti ho : přijde host, kterého rádi pohostí­me

Kuchař - Kuchař : zbytečné vydání­

Kuchařka - Kuchařka : hospodářství­

Kuchyí˛ - obecní­ viděti : neobávej se, že ztloustneš

Kuchyí˛ - Kuchyí˛ : klevety

Kukačka - viděti ji : dí­tě není­ tvé

Kukačka - Kukačka : se samolibými lidmi se setkati

Kukátko - jí­m se dí­vati : změnit se

Kukuřice - Kukuřice : výhra

Kůl - špičaté kůly dělati : připravovat užitečný obchod

Kůl - do země zarážet : těžká práce

Kuleční­k - viděti nebo hráti : pochybné podnikání­, nestálost

Kulhat (Kulhati) - viděti : opovržení­ zakusiti

Kulhat (Kulhati) - sám : vaše dobrá pověst je ohrožena

Kulhat (Kulhati) - sám aneb viděti : není­ dobře, u bohatých požár

Kulhat (Kulhati) - Kulhat (Kulhati) : pomalu dosáhneš žádaného

Kůlna - viděti ji : vyslov se rychle

Kůí˛ - Kůí˛ : Viz: Klisna, Koně,

Kůí˛ - závodní­ kůí˛ : věští­ vysí­lení­ rychlým tempem života

Kůí˛ - zabí­t koně : svým egoismem ublí­ží­š svým známým

Kůí˛ - vsednout na neklidného, nezkrotného a vz : až překonáte mnoho překážek a obtí­ží­, budete mí­t vyhlí­dky na zvl᚝ pěkné a trvalé úspěchy

Kůí˛ - vsednout na mí­rného a jet na něm : znamená dobrý a hladký postup

Kůí˛ - vidět zdechlého koně : značí­ ztráty

Kůí˛ - vidět vzpí­nají­cí­ho se a kopají­cí­ho : značí­ hrozí­cí­ nebezpečí­, s ní­mž se ale můžete vypořádat

Kůí˛ - vidět volně venku v ohradě nebo na pastv : pří­slib nezávislosti

Kůí˛ - vidět ve stáji : značí­ blahobyt

Kůí˛ - vidět splašeného s vozem : existence a domácnost jsou vážně ohroženy

Kůí˛ - vidět splašeného : existence nebo blahobyt jsou ohroženy

Kůí˛ - vidět padnout : hrozí­ vážné neštěstí­

Kůí˛ - vidět osedlaného bez jezdce : pří­slib vysokého vzestupu v životě

Kůí˛ - vidět někoho, jak jede na vašem vlastní­m : znamená porušení­ věrnosti v rodině

Kůí˛ - vidět mrtvého koně : znamená těžkou práci

Kůí˛ - vidět mladého koně, hří­bě : pří­slib radostné události

Kůí˛ - vidět kráčejí­cí­ho koně : neočekávaný smutek který naruší­ klidnou situaci

Kůí˛ - vidět koně ve slavnostní­m postroji zapra : pří­slib velké vážnosti a cti

Kůí˛ - vidět koně s obyčejným postrojem zapraže : pří­slib života plného dří­ny, koneckonců ale velmi úspěšného

Kůí˛ - vidět koně padnout a vůz překotit se : ztráta existence a domácí­ho štěstí­

Kůí˛ - vidět jiného člověka hnát se na koni : věští­ zprávy o nemoci pří­tele

Kůí˛ - vidět je kolem procházet : nezávislost a štěstí­

Kůí˛ - vidět cvičeného koně v cirkuse : budete mí­t mocného pří­znivce

Kůí˛ - vést ho za ohlávku : do všeho podnikání­ bychom se měli pouštět teprve po zralé úvaze a pak věc pomalu, ale jistě vést k cí­li

Kůí˛ - stří­hat hří­vu nebo ohon : dobře nakládᚠse svými penězi a nevyhýbᚠse svým povinnostem

Kůí˛ - strakatý kůí˛ : různá rozhodnutí­ ti přinesou zisk

Kůí˛ - splašený : budeš jednati s potrhlým člověkem

Kůí˛ - skákat s ní­m přes pří­kop nebo přes překá : rázně odklidí­te z cesty všechny překážky

Kůí˛ - sen o kobyle : znamená vzájemné porozumění­ bez žárlivosti mezi manžely nebo snoubenci

Kůí˛ - sedlaný, klesne-li a nevstane : tvá smrt

Kůí˛ - sedlaný, klesne-li : nemoc

Kůí˛ - sedět na splašeném koni, ale nespadnout : nějakou velmi nebezpečnou situaci šastně přestojí­te

Kůí˛ - sedět na koni na závodech : spokojenost a radost v blahobytu

Kůí˛ - sám se nacházet v překoceném voze tažené : značí­ bezútěšný konec

Kůí˛ - s kří­dly a letěti na něm : básnický talent

Kůí˛ - řehtati koně slyšeti : radostná zpráva

Kůí˛ - raněný kůí˛ : znamená problémy pří­tele

Kůí˛ - pří­tulný, chí˛apají­cí­ po cukru nebo chleb : slibuje věrného pří­tele a kamaráda

Kůí˛ - přikázat někomu okovat koně : je znamení­m, že tvůj úspěch je jistý, můžeš také očekávat vysoké postavení­,ženě takový sen slibuje dobrého a věrného manžela

Kůí˛ - přeplavat řeku na koni : brzká realizace tvého ideálu štěstí­ z mládí­

Kůí˛ - pěkný šlechtěný hřebec : je symbolem úspěchu a vysoké úrovně života,po takovém snu se vyvaruj nevhodné vášn

Kůí˛ - padat z hopsají­cí­ho koně : budeš mí­t nebezpečného rivala a ve svém podnikání­ budeš mí­t velkou konkurenci

Kůí˛ - okovávat koně : přivlastnění­ si pochybného majetku skončí­ dobře

Kůí˛ - neporadit si s neklidným koněm : svého cí­le nedosáhnete

Kůí˛ - nepodaří­lo se udržet koně při nasazování­ : štěstí­ tě zklame

Kůí˛ - nemocný kůí˛ nebo má tělo pokrytě skvrnam : počí­tej s neúspěchem i přes to, že jsi měl vše dobře naplánováno

Kůí˛ - nasazovat koni uzdu : velké polepšení­ v podnikání­,je to dobré znamení­ pro lidi všech povolání­

Kůí˛ - na něm jezditi : brzké dokončení­ podnikání­

Kůí˛ - mladé dí­vce sen, že za ní­ jede její­ pří­t : věští­ radost z obdivu slavných a známých mužů

Kůí˛ - kůí˛ vzpí­nají­cí­ se ohlávce : značí­ velmi pracný úspěch

Kůí˛ - kůí˛ táhnoucí­ vůz : blahobyt s menší­mi problémy,v lásce můžeš očekávat určité překážky

Kůí˛ - kůí˛, který se vyvlékl z ohlávky : přes všechnu námahu a opatrnost nedosáhnete úspěchu

Kůí˛ - kůí˛, který kouše : zažijete radost

Kůí˛ - kovati koně : spěšná zpráva

Kůí˛ - kopnutí­ od koně : opustí­ tě milovaný člověk a zdravotní­ problémy budou mí­t neblahý vliv na tvé podnikání­

Kůí˛ - koí˛ský handlí­ř, koí˛ský trh : je zapotřebí­ opatrnosti

Kůí˛ - klusati na neosedlaném : čekej zlé věci

Kůí˛ - klusati na lekavém : povolání­ v prachárně nebo v jiném nebezpečném mí­stě

Kůí˛ - klusati na kulhavém : namáhavé povolání­

Kůí˛ - když se vzpí­ná a vyhazuje : rušení­ v obchodě

Kůí˛ - jí­zda na pěkném a dobrém koni : je dobrou věštbou

Kůí˛ - jí­zda na neosedlaném koni ve společnosti : pomoc dobrých lidí­ na cestě k úspěchu

Kůí˛ - jí­zda na neosedlaném koni ve společnosti : tvé touhy se budou měnit, bohatství­, které zí­skᚠnebude veliké

Kůí˛ - jí­zda na koni přes brod řeky : je znamení­m brzkých šastných událostí­ a radostí­,je-li během takové jí­zdy řeka neklidná nebo temná -plánovaná zábava tě nějak zklame

Kůí˛ - jet na neosedlaném koni : věští­ dosažení­ bohatství­ a blahobytu v tvrdém boji

Kůí˛ - jet na koni : je znamení­m klidu a blahobytu

Kůí˛ - jet na hopsají­cí­m koni : problémy v realizaci tvých tužeb

Kůí˛ - jet na hnědém koni (sebe vidět) : znamená rozmnožení­ majetku a uspokojení­ vášní­

Kůí˛ - jet na hnědém koni pro ženu (sám sebe vi : věští­, že se bude kochat hmotnými věcmi

Kůí˛ - jet na bí­lém koni : znamená rozkoš nebo vlastní­ svatbu

Kůí˛ - chtí­t vsednout na koně, ale nevyšvihnout : jste smolaři

Kůí˛ - hřebelcovat koně : znamená zanedbání­ vlastní­ch povinností­ kvůli trivolní­ zábavě

Kůí˛ - hnát se na koni : tvé podnikání­ má chybičky, na vině je hloupost tvého pří­tele nebo zaměstnavatele

Kůí˛ - divokým koněm býti pronásledován : neštěstí­

Kůí˛ - dát koni uzdu a postroj : započnete něco nového

Kůí˛ - černý kůí˛ : lživá zpráva, lež

Kůí˛ - černý kůí˛ : je symbolem nepří­jemných situací­ a mnoha důvodů k neklidu, po takovém snu čekej krátkodobé radosti

Kůí˛ - cesta k hoře během které kůí˛ klopýtá : věští­ štěstí­ po těžkém souboji s nepřáteli a závistí­

Kůí˛ - být jí­m shozen : předzvěst nebezpečí­

Kůí˛ - bí­lý, neosedlaný : radost a mnoho dobrého

Kůí˛ - bí­lý kůí˛ špinavý a vyhublý : tvá důvěra bude zneužita závistivým pří­telem nebo ženou

Kůí˛ - bí­lý kůí˛ : dobré podmí­nky k podnikání­ a nová seznámení­ s milými a poctivými lidmi

Kůí˛ - bí­lý : smrt, ale též čistá pravda

Kůí˛ - Kůí˛ : řád v duševní­m a většinou také v sexuálně erotickém životě

Kůí˛ - nutno vzí­t na vědomí­ : u šimlů (grošovaných koní­) se uvedené pří­znivé významy zesilují­ a nepří­znivé se zeslabují­,u vraní­ků se zesilují­ nepří­znivé a zeslabují­ pří­znivé významy

Kuna - zastřeliti : dobré ří­zení­ s cizí­mi lidmi

Kuna - viděti : před zloději se chraí˛

Kupec - Kupec : zisk

Kuře - viděti : urážku očekávejte

Kuře - jí­sti : zádumčivost

Kuš - rozlomí­š-li ji : šastná budoucnost

Kuš - polámati : dobrá budoucnost

Kuš - napí­nati : strach, nesnáze

Kutna - Kutna : požehnání­

Kůže - vydělávati : všichni jsou zlí­

Kůže - vydělávati : velmi zle

Kůže - Kůže : Pokud se vám zdálo o tom, že vás někdo stahuje z kůže, přemýšlejte, co máte za problém v práci. Možná špatné nadří­zené, kteří­ se vás snaží­ zahltit prací­, počkat, až uděláte chybu a na tom pak dokázat vaší­ neschopnost.

Kůže - nabí­zeti někomu kůže : cennost z neznalosti hodlᚠjako veteš prodat

Kůže - kočičí­ kůži mí­ti : ztracené věci zase obdržeti

Kůže - černou nebo tmavou viděti, mí­ti : přáteli nebo pří­buznými opuštěn, zrazen býti

Kůže - Kůže : dobrý trh

Kuželka (Kuželky) - padat viděti : ztráta jmění­ nebo ctnosti

Kuželka (Kuželky) - hráti kuželky : odvážný obchod započneš

Kvákati - slyšeti : dobrá zpráva

Kvasnice - jí­sti : dlouhotrvají­cí­ nemoc

Květák - viděti : sláva a prospěch

Květák - Květák : čest a užitek

Květináč - s krásnými květinami : rozmnožení­ bohatství­

Květináč - rozbí­t : pří­tele aneb pří­telkyni ztratiti

Květináč - darem obdržeti : oblí­ben býti

Květiny - Květiny : Viz: šalvěj, Astra (y), Byliny, Imortelky, Jiřiny, Kopretina, Kosatec, Levandule, Lilie, Pomněnka, Rostliny, Růže, Rulí­k, Svlačec, Zimostráz,

Květiny - vidí­š-li krásné kytky : mnoho radosti

Květiny - utrhnouti : své štěstí­ si pokaziti

Květiny - trhati : zisk

Květiny - sbí­rati a vázati : brzké spojení­ očekávati

Květiny - sbí­rᚠa vážeš-li kytky : brzký sí˛atek tě očekává

Květiny - sází­š-li květiny : učiní­š dobrý skutek

Květiny - sázeti : dobré dí­lo vykonati

Květiny - rozhazovati : bezstarostným býti

Květiny - na klobouku mí­ti, nebo v ruce nésti : smutná zpráva

Květiny - máš-li kytky a voní­š k nim na jaře a v l : radosti a štěstí­, na podzim a v zimě - zármutek

Květiny - když jsi jimi okrášlen : radost

Květiny - když je dostaneš od osoby druhého pohlav : tvá náklonnost bude odměněna

Květiny - hezké viděti : mnoho radosti zaží­ti.

Kvočna - viděti : štěstí­ a požehnání­

Kvočna - Kvočna : dobrý zdar

Kvokání­ - slyšeti : oznámení­ sousedek

Kyčle - když jsou ošklivé : nezdar

Kyčle - hezké kulaté a silné mí­ti : šastné potomky mí­ti

Kýchati - Kýchati : dlouhé zdraví­

Kyrys - viděti : důstojnost nabýti

Kyrysní­k - Kyrysní­k : křik, nepokoj

Kytara - viděti : veselost

Kytara - na ní­ hráti nebo slyšeti : veselá společnost

Kytice - z květin vázanou dostati : vyznání­ lásky

Kytice - viděti : radost, spokojenost

Kytice - viděti ji : přátelství­, láska

 


Najdi si vysněnou práci
Sníš o dobré práci? Svoji práci snů najdeš na www.DobraPrace.cz

Odkazy
 


*


Tip


„ A všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo a jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí nᚠsnář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze nᚠsnář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist