* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88250

Výkladů - 22915

Uživatelů - 13269

On-Line : 7
Celkem : 1426575

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zažíváte ?

Rodičovskou10.3%
Partnerskou9.2%
Sebelásku7.6%
Sexuální8%
Duchovní8%
Láska ke všemu27.8%
Láska ke každému29.1%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

CH

Chalupa - viděti : trpělivost v trápení

Chalupa - v chalupě se zdržovati : těžká práce

Chalupa - do chalupy se skrýti : útočiště hledati

Chalupa - Chalupa : značí osamění

Chasník - chasníka viděti : spoléhej na sebe

Chatrč - dřevěnou chatrč viděti : šetři pro své stáří

Chladno - cítiti : předejdi rychle vážné nemoci domácími prostředky

Chlapec - viděti : starost

Chlapec - těhotné ženě když se zdá, že má chlapce : ve všem štěstí

Chlapec - skákat viděti : odejmutí dobrých příjmů

Chlapec - rvát se viděti : hašteřivost

Chlapec - hrát si viděti : rozluštění pochybnosti

Chlapec - házet viděti : brzká zpráva

Chléb - zkažený viděti : kolísavé štěstí

Chléb - zkažený viděti : nestálé štěstí

Chléb - zahoditi : zahazuješ v něčem své štěstí

Chléb - zadělávat viděti : užitek

Chléb - teplý jísti : onemocnět

Chléb - svatojánský : hrubá slova

Chléb - spálený viděti : lehkomyslnost

Chléb - spálený : lehkomyslnost

Chléb - sázeti do pece k pečení : výhra na los

Chléb - připravovati viděti : ke slávě a bohatství spěti

Chléb - plesnivý : zlé nepřátele

Chléb - péci : zdařilé podnikání

Chléb - péci : cokoliv započneš, podaří se ti

Chléb - okoralý jísti : dobré časy a nové zaměstnání

Chléb - míti dobře vypečený : vážnost

Chléb - když je černý : chudobným zisk, bohatým škodu

Chléb - jísti tvrdý : čeká tě tuhá služba u skoupého panstva

Chléb - jísti teplý : nemoc

Chléb - jísti s mlékem : náhlý, nečekaný výdělek

Chléb - jísti horký : mučivá nemoc

Chléb - jísti dobrý : věrné přátele míti a výhra

Chléb - jísti : majetek ve zlatě

Chléb - hezký viděti : ke slávě a bohatství spěti

Chléb - čerstvý : štěstí

Chléb - černý : nesnáze, též chudá veselka

Chléb - bochník chleba nésti : vykonej účinně dobro

Chléb - bochník chleba malý viděti : značí drahotu

Chléb - bochník chleba : věř v dobro modlitby

Chléb - bílý viděti : pouze sňatkem dojdeš bohatství

Chlév - v něm býti : služebnost

Chlév - svinský (vepřín) : slabost

Chlév - s krásným dobytkem viděti : zámožnost

Chlév - prázdný : marná tvá námaha

Chlév - plný : vše se podaří

Chlév - kravský, v něm spáti : brzké zdraví

Chlup - za více jich tahati : drzé obtěžování

Chlup - více jich hladiti : ošemetnost hříchu

Chlup - v jídle, na jazyku : žaludeční neduh

Chlup - trhati je : špatná správa majetku

Chlup - trhá je jiný tobě : zloděj v domácnosti

Chlup - s těla spadlé do masti, když se to zdá ž : bude míti kouzlo lásky

Chlup - s těla spadlé do masti : zchudnutí bohatému, zisk chudému

Chlup - s těla spadlé : zbavení se nemoci, přetvoření mysli

Chlup - jimi být zarostrlý na celém těle : veliký zisk, dědictví, výhra

Chmel - Chmel : podnik bude velký zisk přinášeti

Chmel - česati : náhlé peníze, které ale propiješ

Chmelař - viděti : hořká zpráva

Chmelnice - viděti : bližší styk s mužem pivovarským či s výčepníkem

Chobot - sloní míti : choroba nosní nebo žaludeční

Chodba - světlá : radostná nálada, též děcko do rodiny

Chodba - s velkými okny : máš dar poznávati lidské povahy

Chodba - s nečistotou : cesta a peníze

Chodba - šerá : trudný stav mysli, též hrob

Chodidlo - Chodidlo : Viz: Noha (Nohy),

Chodidlo - drbati : dlouhá cesta

Choditi - rychle : tvá záležitost jest spěšná

Choditi - na dřevěných nohách : přejinačení ve své službě

Choditi - a zase přijíti nazpátek : ztráta

Chodník - úzký : překážky

Chodník - široký : dobře pochodíš

Chochol - nositi na hlavě : nepokoj

Chochol - na hlavě : důstojenství, též málo v hlavě, mnoho v hlavě

Chochol - černý na hlavě : smrt ženatého muže nebo paní, též vdovce a vdovy

Chochol - bílý na hlavě : smrt svobodného muže nebo dívky

Chocholouš - Chocholouš : dobré přátelství ke strážcům pořádku

Chomout - Chomout : jho manželské, svobodnému těžkou práci, ženatému hořké povinnosti rodinné

Chrám - stavěti panna : svatba

Chrám - stavěti žena : ovdovění

Chrám - stavěti : muž zbohatlý jedině svatbou

Chrapot - míti : nějaká schůze

Chrást - viděti : bude zle

Chrást - jísti : sklon k vegetariánství

Chrastiti - slyšeti : čekej jen drobně peníze

Chrochtání - slyšeti : čekej něco nestoudného během dne

Chromý - býti aneb chromého viděti : bída

Chromý - býti : pozdě bycha honiti

Chroust - Chroust : Viz: Brouk,

Chroust - množství jich : masérský salřn

Chroust - létat viděti : ztráta paměti

Chroust - šlapati po nich : nečistotu myšlenek zaháněti

Chroust - chytati : protivenství předejíti

Chroust - Chroust : muž nemrava nebo žena v blízkosti

Chrpa - Chrpa : důvěra k okolí anebo k osobě, kterou jsme právě poznali

Chrt - Chrt : Viz: Pes,

Chrt - viděti : novina

Chrt - Chrt : telegram, rychlá zpráva

Chřest - řezati : veselé dny zažíti

Chřest - jísti : stálé zdraví míti

Chřest - Chřest : jím jedinečně zčistíš své ledviny

Chřestýš - viděti : rozepře

Chřipka - Chřipka : Viz: Nemoc,Nemocný,Nemocen,

Chřipka - míti : nenastudíš se tak brzy

Chudobinec - obecní chudobinec : smutné stáří

Chudobka - trhati : venkovské vyražení

Chudobka - Chudobka : radosti, které peníze nám nedají

Chudobný - chudobný lid (mnoho) viděti : neštěstí

Chudobný - býti : všem dobře

Chůze - pomalá : vykonáš cosi z rozvahou a jistě

Chůze - pevnou, jistou chůzí : dbáti na opatrnost při práci

Chůze - choditi zpět : nerozumíš dobře sám sobě ani okolí

Chvála - slyšeti : dobrá služba

Chvála - Chvála : dobrý přítel

Chvojí - zelené viděti : všem dobře

Chvojka - odvar z ní píti : starosti vyženeš

Chvojka - Chvojka : neplodnost

Chýše - Chýše : skromné živobytíčko

Chytat - někoho : úklady

 


Markýzy od Climastylu
Naše markýzy zastíní vaši pergolu či zahrádku. To bude pohodička.

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist