* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88383

Výkladů - 18853

Uživatelů - 13269

On-Line : 3
Celkem :

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zaží­váte ?

Rodičovskou10.8%
Partnerskou9.4%
Sebelásku7.9%
Sexuální­8.4%
Duchovní­8.6%
Láska ke všemu26.6%
Láska ke každému28.2%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

CH

Chalupa - viděti : trpělivost v trápení­

Chalupa - v chalupě se zdržovati : těžká práce

Chalupa - do chalupy se skrýti : útočiště hledati

Chalupa - Chalupa : značí­ osamění­

Chasní­k - chasní­ka viděti : spoléhej na sebe

Chatrč - dřevěnou chatrč viděti : šetři pro své stáří­

Chladno - cí­titi : předejdi rychle vážné nemoci domácí­mi prostředky

Chlapec - viděti : starost

Chlapec - těhotné ženě když se zdá, že má chlapce : ve všem štěstí­

Chlapec - skákat viděti : odejmutí­ dobrých pří­jmů

Chlapec - rvát se viděti : hašteřivost

Chlapec - hrát si viděti : rozluštění­ pochybnosti

Chlapec - házet viděti : brzká zpráva

Chléb - zkažený viděti : kolí­savé štěstí­

Chléb - zkažený viděti : nestálé štěstí­

Chléb - zahoditi : zahazuješ v něčem své štěstí­

Chléb - zadělávat viděti : užitek

Chléb - teplý jí­sti : onemocnět

Chléb - svatojánský : hrubá slova

Chléb - spálený viděti : lehkomyslnost

Chléb - spálený : lehkomyslnost

Chléb - sázeti do pece k pečení­ : výhra na los

Chléb - připravovati viděti : ke slávě a bohatství­ spěti

Chléb - plesnivý : zlé nepřátele

Chléb - péci : zdařilé podnikání­

Chléb - péci : cokoliv započneš, podaří­ se ti

Chléb - okoralý jí­sti : dobré časy a nové zaměstnání­

Chléb - mí­ti dobře vypečený : vážnost

Chléb - když je černý : chudobným zisk, bohatým škodu

Chléb - jí­sti tvrdý : čeká tě tuhá služba u skoupého panstva

Chléb - jí­sti teplý : nemoc

Chléb - jí­sti s mlékem : náhlý, nečekaný výdělek

Chléb - jí­sti horký : mučivá nemoc

Chléb - jí­sti dobrý : věrné přátele mí­ti a výhra

Chléb - jí­sti : majetek ve zlatě

Chléb - hezký viděti : ke slávě a bohatství­ spěti

Chléb - čerstvý : štěstí­

Chléb - černý : nesnáze, též chudá veselka

Chléb - bochní­k chleba nésti : vykonej účinně dobro

Chléb - bochní­k chleba malý viděti : značí­ drahotu

Chléb - bochní­k chleba : věř v dobro modlitby

Chléb - bí­lý viděti : pouze sí˛atkem dojdeš bohatství­

Chlév - v něm býti : služebnost

Chlév - svinský (vepří­n) : slabost

Chlév - s krásným dobytkem viděti : zámožnost

Chlév - prázdný : marná tvá námaha

Chlév - plný : vše se podaří­

Chlév - kravský, v něm spáti : brzké zdraví­

Chlup - za ví­ce jich tahati : drzé obtěžování­

Chlup - ví­ce jich hladiti : ošemetnost hří­chu

Chlup - v jí­dle, na jazyku : žaludeční­ neduh

Chlup - trhati je : špatná správa majetku

Chlup - trhá je jiný tobě : zloděj v domácnosti

Chlup - s těla spadlé do masti, když se to zdá ž : bude mí­ti kouzlo lásky

Chlup - s těla spadlé do masti : zchudnutí­ bohatému, zisk chudému

Chlup - s těla spadlé : zbavení­ se nemoci, přetvoření­ mysli

Chlup - jimi být zarostrlý na celém těle : veliký zisk, dědictví­, výhra

Chmel - Chmel : podnik bude velký zisk přinášeti

Chmel - česati : náhlé pení­ze, které ale propiješ

Chmelař - viděti : hořká zpráva

Chmelnice - viděti : bližší­ styk s mužem pivovarským či s výčepní­kem

Chobot - sloní­ mí­ti : choroba nosní­ nebo žaludeční­

Chodba - světlá : radostná nálada, též děcko do rodiny

Chodba - s velkými okny : máš dar poznávati lidské povahy

Chodba - s nečistotou : cesta a pení­ze

Chodba - šerá : trudný stav mysli, též hrob

Chodidlo - Chodidlo : Viz: Noha (Nohy),

Chodidlo - drbati : dlouhá cesta

Choditi - rychle : tvá záležitost jest spěšná

Choditi - na dřevěných nohách : přejinačení­ ve své službě

Choditi - a zase přijí­ti nazpátek : ztráta

Chodní­k - úzký : překážky

Chodní­k - široký : dobře pochodí­š

Chochol - nositi na hlavě : nepokoj

Chochol - na hlavě : důstojenství­, též málo v hlavě, mnoho v hlavě

Chochol - černý na hlavě : smrt ženatého muže nebo paní­, též vdovce a vdovy

Chochol - bí­lý na hlavě : smrt svobodného muže nebo dí­vky

Chocholouš - Chocholouš : dobré přátelství­ ke strážcům pořádku

Chomout - Chomout : jho manželské, svobodnému těžkou práci, ženatému hořké povinnosti rodinné

Chrám - stavěti panna : svatba

Chrám - stavěti žena : ovdovění­

Chrám - stavěti : muž zbohatlý jedině svatbou

Chrapot - mí­ti : nějaká schůze

Chrást - viděti : bude zle

Chrást - jí­sti : sklon k vegetariánství­

Chrastiti - slyšeti : čekej jen drobně pení­ze

Chrochtání­ - slyšeti : čekej něco nestoudného během dne

Chromý - býti aneb chromého viděti : bí­da

Chromý - býti : pozdě bycha honiti

Chroust - Chroust : Viz: Brouk,

Chroust - množství­ jich : masérský salíłn

Chroust - létat viděti : ztráta paměti

Chroust - šlapati po nich : nečistotu myšlenek zaháněti

Chroust - chytati : protivenství­ předejí­ti

Chroust - Chroust : muž nemrava nebo žena v blí­zkosti

Chrpa - Chrpa : důvěra k okolí­ anebo k osobě, kterou jsme právě poznali

Chrt - Chrt : Viz: Pes,

Chrt - viděti : novina

Chrt - Chrt : telegram, rychlá zpráva

Chřest - řezati : veselé dny zaží­ti

Chřest - jí­sti : stálé zdraví­ mí­ti

Chřest - Chřest : jí­m jedinečně zčistí­š své ledviny

Chřestýš - viděti : rozepře

Chřipka - Chřipka : Viz: Nemoc,Nemocný,Nemocen,

Chřipka - mí­ti : nenastudí­š se tak brzy

Chudobinec - obecní­ chudobinec : smutné stáří­

Chudobka - trhati : venkovské vyražení­

Chudobka - Chudobka : radosti, které pení­ze nám nedají­

Chudobný - chudobný lid (mnoho) viděti : neštěstí­

Chudobný - býti : všem dobře

Chůze - pomalá : vykonáš cosi z rozvahou a jistě

Chůze - pevnou, jistou chůzí­ : dbáti na opatrnost při práci

Chůze - choditi zpět : nerozumí­š dobře sám sobě ani okolí­

Chvála - slyšeti : dobrá služba

Chvála - Chvála : dobrý pří­tel

Chvojí­ - zelené viděti : všem dobře

Chvojka - odvar z ní­ pí­ti : starosti vyženeš

Chvojka - Chvojka : neplodnost

Chýše - Chýše : skromné živobytí­čko

Chytat - někoho : úklady

 


Najdi si vysněnou práci
Sníš o dobré práci? Svoji práci snů najdeš na www.DobraPrace.cz

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist