* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88350

Výkladů - 18851

Uživatelů - 13269

On-Line : 1
Celkem :

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zaží­váte ?

Rodičovskou10.8%
Partnerskou9.4%
Sebelásku7.8%
Sexuální­8.3%
Duchovní­8.5%
Láska ke všemu26.8%
Láska ke každému28.4%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

C

Cavyky - milostné dělati : úraz

Cediti - Cediti : špatné finance

Cedule - viděti : značná překvapují­cí­ novinka

Cedule - vidět ji viseti : změna v rodině

Cedule - lepiti ji : změní­š svůj stav

Cedule - dělati : cesta

Cela - celu vězeí˛skou v domě stavěti : těžkosti s hašteřivou manželkou

Celer - nezralý jí­sti : znamená krátkou radost a zármutek zároveí˛

Celer - kopati ho nebo sázeti : změní­š povolání­

Celer - jí­sti a nechutná-li ti : značí­ pravý opak

Celer - jí­sti a chutná-li : přijdeš k majetku a pomůže ti cizí­ člověk

Celer - hořký jí­sti : buď opatrný, jinak ti hrozí­ smrt

Celovati - svého pří­tele : hojný užitek

Celovati - studený kámen : pohřeb

Celovati - milenku : smí­ření­ se s nepří­telem, též starost

Celovati - kata : budeš obdarován od cizí­ho člověka

Celovati - žhavé železo : úraz

Celovati - čerta : pěkné nadělení­

Cement - vidět ležeti : nesnáze s úřady

Cement - rozsypati : hádky

Centimetr - jí­m měřiti : malichernosti

Centimetr - Centimetr : drobná práce

Centýř - nositi : potlačení­

Cep - sny o cepu : dosáhneš užitku namáhavou prací­

Cep - Cep : vzbouření­ někoho, mrzutosti, též vdáti se za zlobivého

Cesta - Cesta : Viz: Pěšina,

Cesta - zahrazená z obou stran : vzdej se svého úmyslu

Cesta - vidí­š-li cestáře cestu zametati : z nouze ti pomůže dobrý pří­tel

Cesta - v zelení­ : dobré naděje do budoucna

Cesta - úzká : starost, zármutek

Cesta - plná jam : čí­há na tebe nebezpečí­

Cesta - na pěkné se procházeti : štěstí­ a radost

Cesta - kří­žová cesta : nemᚠpevné odhodlání­

Cesta - kráčet po blátivé cestě : zármutek a pomluvy

Cesta - konati cestu : mrzutostem ují­ti

Cesta - kamenitá : bědný život

Cesta - jeti jí­ koí˛mi : trvalé štěstí­

Cesta - bludná cesta : od zlého člověka budeš pronásledován

Cestovati - ve voze : stálé štěstí­

Cestovati - ve vlaku nebo ve voze : změna

Cestovati - ve společnosti : bude se o tobě mluviti

Cestovati - se společností­ : dostaneš se do cizí­ch řečí­

Cestovati - s mečem : návštěva veselky

Cestovati - pěšky : odložení­ důležitých věcí­

Cestovati - ozbrojený s kordem : do stavu manželského vstoupiti

Cestovati - Cestovati : mnoho přemýšlení­

Cestovati - Cestovati : důležité podnikání­

Cibule - viděti : hádka nebo odkrytí­ nějakého tajemství­

Cibule - vařiti : chudoba

Cibule - pečivo cibulové jí­sti : lékaře nepotřebovati

Cibule - jí­sti ji : potká tě nehoda, poní­žení­ nebo nemoc v rodině

Cibule - jí­sti : do zármutku upadnouti

Cibule - hromada, kopec : židovská návštěva

Cibule - Cibule : slzy

Ciferní­k - Ciferní­k : čas běží­ a mění­ vše i tebe

Cifry - Cifry : Viz: íˆí­sla,

Cifry - vymazávati : dluhy

Cifry - psáti : zbohatneš

Cihla - viděti cihláře při práci : pří­jemná návštěva

Cihla - viděti cihelnu : hojný majetek zí­skᚠprací­

Cihla - špatně pálená a nerovná : čekají­ tě nepořádky

Cihla - nevypálené cihly : dej pozor, abys nepropásl užitek

Cihla - ji nají­ti : dostaneš se nevědomky k menší­mu majetku

Cihla - ji dělat či voziti : svou pí­lí­ dosáhneš velkého majetku

Cihla - dobře vypálená : pení­ze

Cihla - dělat aneb pálit viděti : nepří­jemné vydání­

Cihla - cihlovou chatrč viděti : námaha a práce

Cí­chy - nečisté : zlé znamení­

Cí­chy - čisté : dobré znamení­

Cí­chy - aneb povlečení­ na peřiny koupiti : brzké oženění­

Cikán - s basou : pitka

Cikán - slyšeti na cimbál hráti : svatba či zasnoubení­ v domě

Cikán - s cikánkou viděti : ztráta majetku, utrpení­ a nepředví­datelná žalost

Cikán - jej viděti a mluviti s ní­m : nestálé poměry, neb ohlašuje stěhování­

Cikán - cikánka a od nich si nechat hádati : zmařené naděje

Cikán - Cikán s houslemi : zrádné sliby ti kdosi našeptává

Cikáně - viděti cikáně : náhlá ztráta nepozorovaná

Cikánka - usmí­vají­cí­ se : nepředví­daná žalost v kruhu rodinném

Cikánka - tančí­cí­ : podnik se nezdaří­

Cikánka - objí­maji ji : velká škoda

Cí­n - viděti : nemoc

Cí­n - s ní­m pracovati : budeš potěšen

Cí­n - cí­nové náčiní­ : založí­š domácnost

Cí­n - Cí­n : zisk a obchod

Cink - na oku mí­ti : špatné vyhlí­dky

Cinkání­ - slyšeti : veselý večer

Cí­sař - viděti řády zdobeného : soudní­ spory

Cí­sař - viděti ho a mluviti s ní­m : zisk

Cí­sař - s ní­m mluviti : vážnost mí­ti

Cí­sař - a krále viděti : mnoho štěstí­ mí­ti

Cisterna - viděti ji : nebezpečenství­ a záhuba

Citera - na ni hráti : pří­jemnost

Citera - hráti na ní­ : býti pří­jemný

Citera - děvče hrát viděti : budeš milován

Citríłny - kvésti viděti : v cizí­ zemi ustanoven býti

Citríłny - jí­sti neb vymačkané : spory a soudy přináší­

Citríłny - jí­sti aneb viděti : spokojenost, dobře se ti povede

Citríłny - jich mnoho viděti : usadí­š se v cizí­ zemi a dobře se ti povede

Citríłny - Citríłny : vytlačený býti

Citríłny - Citríłny : cizina

Cizoložství­ - spáchati : znamená velkou hádku

Cizoložství­ - prováděné za dne : dbej, aby chvatem nebylo podlomeno tvé zdraví­

Cizoložství­ - pokušení­ odolati : ví­tězství­ nad nepří­telem

Cizoložství­ - Cizoložství­ : nepokoje v manželství­

Clo - platiti : nenadálé vydání­

Clo - platiti : nemilé vydání­

Cop - viděti neb nositi : milovati staré věci

Cop - ustřihne ti někdo : ostuda

Cop - sobě plésti : manželům dobře, jiným zle

Cop - mí­ti : straní­š se novot

Cop - Cop : značí­ zahlouplou povahu, též zápletky, soudy a vyšetřování­

Cucati - cí­p duchny či jiný předmět : dbej, aby tě chlí­pnost nezavedla

Cukr - tlouci : lásku k svému řemeslu mí­ti nebo opovrženě se s tebou zachází­

Cukr - sekati : lásky konec

Cukr - mí­ti neb v bednách viděti : tvého přátelství­ chce úlisností­ dosí­ci pokrytec

Cukr - jí­sti : sladká láska

Cukr - jí­sti : mlsným býti

Cukr - darem obdržeti : lichocení­m trápen býti

Cukr - cukernatění­ : šastná zvěst

Cukr - Cukr : sladký pokrytec nablí­zku

Cukrárna - viděti : dlouhou chví­li mí­ti

Cukrárna - v ní­ býti : nemoc žaludku

Cukrárna - Cukrárna : pozvání­

Cukrář - Cukrář : kuplí­ř nablí­zku

Cukrátka - kupovati : pení­ze promarniti

Cukrátka - jí­sti : lichá zábava aneb čtení­

Cukroví­ - v cukrárně kupovati : dojde tě milé pozvání­

Cukroví­ - jí­sti : tvé přání­ se časem vyplní­

Cukrovinky - jí­sti : dobré poměry

Cvičení­ - hromadná viděti : sváry

Cvoček - v noze : nevěrnost

Cvoček - do boty zatloukati : mrzutá cesta

Cyklista - Cyklista : expres dopis, rychlá zpráva

Cylindr - na hlavě : slavnost, pro vojenskou osobu důchod

Cypřiš - Cypřiš : starost, nemoc, smrt

Car - viděti ho : zaniklé věci

Cáry - mí­ti na sobě : přijdeš do špatných poměrů, bí­da

Cucati - cí­p duchny či jiný předmět : dbej, aby tě chlí­pnost nezavedla

Cvičení­ - hromadná viděti : sváry

Cvrček - ští­pne-li : utrpí­š škodu

Cvrček - slyšeti cvrkati : neduh nebo zhoršení­ nemoci

Cvrček - slyšeti : štěstí­

Cvrček - cvrčků mnoho viděti : zlé klepy a sváry v rodině, v domě

Cvrček - Cvrček : nevděčné noviny

 


Najdi si vysněnou práci
Sníš o dobré práci? Svoji práci snů najdeš na www.DobraPrace.cz

Odkazy
 


*


Tip


„ A všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo a jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí nᚠsnář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze nᚠsnář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist