* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88250

Výkladů - 22915

Uživatelů - 13269

On-Line : 7
Celkem : 1426426

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zažíváte ?

Rodičovskou10.3%
Partnerskou9.2%
Sebelásku7.6%
Sexuální8%
Duchovní8%
Láska ke všemu27.8%
Láska ke každému29.1%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

C

Cavyky - milostné dělati : úraz

Cediti - Cediti : špatné finance

Cedule - viděti : značná překvapující novinka

Cedule - vidět ji viseti : změna v rodině

Cedule - lepiti ji : změníš svůj stav

Cedule - dělati : cesta

Cela - celu vězeňskou v domě stavěti : těžkosti s hašteřivou manželkou

Celer - nezralý jísti : znamená krátkou radost a zármutek zároveň

Celer - kopati ho nebo sázeti : změníš povolání

Celer - jísti a nechutná-li ti : značí pravý opak

Celer - jísti a chutná-li : přijdeš k majetku a pomůže ti cizí člověk

Celer - hořký jísti : buď opatrný, jinak ti hrozí smrt

Celovati - svého přítele : hojný užitek

Celovati - studený kámen : pohřeb

Celovati - milenku : smíření se s nepřítelem, též starost

Celovati - kata : budeš obdarován od cizího člověka

Celovati - žhavé železo : úraz

Celovati - čerta : pěkné nadělení

Cement - vidět ležeti : nesnáze s úřady

Cement - rozsypati : hádky

Centimetr - jím měřiti : malichernosti

Centimetr - Centimetr : drobná práce

Centýř - nositi : potlačení

Cep - sny o cepu : dosáhneš užitku namáhavou prací

Cep - Cep : vzbouření někoho, mrzutosti, též vdáti se za zlobivého

Cesta - Cesta : Viz: Pěšina,

Cesta - zahrazená z obou stran : vzdej se svého úmyslu

Cesta - vidíš-li cestáře cestu zametati : z nouze ti pomůže dobrý přítel

Cesta - v zelení : dobré naděje do budoucna

Cesta - úzká : starost, zármutek

Cesta - plná jam : číhá na tebe nebezpečí

Cesta - na pěkné se procházeti : štěstí a radost

Cesta - křížová cesta : nemáš pevné odhodlání

Cesta - kráčet po blátivé cestě : zármutek a pomluvy

Cesta - konati cestu : mrzutostem ujíti

Cesta - kamenitá : bědný život

Cesta - jeti jí koňmi : trvalé štěstí

Cesta - bludná cesta : od zlého člověka budeš pronásledován

Cestovati - ve voze : stálé štěstí

Cestovati - ve vlaku nebo ve voze : změna

Cestovati - ve společnosti : bude se o tobě mluviti

Cestovati - se společností : dostaneš se do cizích řečí

Cestovati - s mečem : návštěva veselky

Cestovati - pěšky : odložení důležitých věcí

Cestovati - ozbrojený s kordem : do stavu manželského vstoupiti

Cestovati - Cestovati : mnoho přemýšlení

Cestovati - Cestovati : důležité podnikání

Cibule - viděti : hádka nebo odkrytí nějakého tajemství

Cibule - vařiti : chudoba

Cibule - pečivo cibulové jísti : lékaře nepotřebovati

Cibule - jísti ji : potká tě nehoda, ponížení nebo nemoc v rodině

Cibule - jísti : do zármutku upadnouti

Cibule - hromada, kopec : židovská návštěva

Cibule - Cibule : slzy

Ciferník - Ciferník : čas běží a mění vše i tebe

Cifry - Cifry : Viz: Čísla,

Cifry - vymazávati : dluhy

Cifry - psáti : zbohatneš

Cihla - viděti cihláře při práci : příjemná návštěva

Cihla - viděti cihelnu : hojný majetek získáš prací

Cihla - špatně pálená a nerovná : čekají tě nepořádky

Cihla - nevypálené cihly : dej pozor, abys nepropásl užitek

Cihla - ji najíti : dostaneš se nevědomky k menšímu majetku

Cihla - ji dělat či voziti : svou pílí dosáhneš velkého majetku

Cihla - dobře vypálená : peníze

Cihla - dělat aneb pálit viděti : nepříjemné vydání

Cihla - cihlovou chatrč viděti : námaha a práce

Cíchy - nečisté : zlé znamení

Cíchy - čisté : dobré znamení

Cíchy - aneb povlečení na peřiny koupiti : brzké oženění

Cikán - s basou : pitka

Cikán - slyšeti na cimbál hráti : svatba či zasnoubení v domě

Cikán - s cikánkou viděti : ztráta majetku, utrpení a nepředvídatelná žalost

Cikán - jej viděti a mluviti s ním : nestálé poměry, neb ohlašuje stěhování

Cikán - cikánka a od nich si nechat hádati : zmařené naděje

Cikán - Cikán s houslemi : zrádné sliby ti kdosi našeptává

Cikáně - viděti cikáně : náhlá ztráta nepozorovaná

Cikánka - usmívající se : nepředvídaná žalost v kruhu rodinném

Cikánka - tančící : podnik se nezdaří

Cikánka - objímaji ji : velká škoda

Cín - viděti : nemoc

Cín - s ním pracovati : budeš potěšen

Cín - cínové náčiní : založíš domácnost

Cín - Cín : zisk a obchod

Cink - na oku míti : špatné vyhlídky

Cinkání - slyšeti : veselý večer

Císař - viděti řády zdobeného : soudní spory

Císař - viděti ho a mluviti s ním : zisk

Císař - s ním mluviti : vážnost míti

Císař - a krále viděti : mnoho štěstí míti

Cisterna - viděti ji : nebezpečenství a záhuba

Citera - na ni hráti : příjemnost

Citera - hráti na ní : býti příjemný

Citera - děvče hrát viděti : budeš milován

Citrřny - kvésti viděti : v cizí zemi ustanoven býti

Citrřny - jísti neb vymačkané : spory a soudy přináší

Citrřny - jísti aneb viděti : spokojenost, dobře se ti povede

Citrřny - jich mnoho viděti : usadíš se v cizí zemi a dobře se ti povede

Citrřny - Citrřny : vytlačený býti

Citrřny - Citrřny : cizina

Cizoložství - spáchati : znamená velkou hádku

Cizoložství - prováděné za dne : dbej, aby chvatem nebylo podlomeno tvé zdraví

Cizoložství - pokušení odolati : vítězství nad nepřítelem

Cizoložství - Cizoložství : nepokoje v manželství

Clo - platiti : nenadálé vydání

Clo - platiti : nemilé vydání

Cop - viděti neb nositi : milovati staré věci

Cop - ustřihne ti někdo : ostuda

Cop - sobě plésti : manželům dobře, jiným zle

Cop - míti : straníš se novot

Cop - Cop : značí zahlouplou povahu, též zápletky, soudy a vyšetřování

Cucati - cíp duchny či jiný předmět : dbej, aby tě chlípnost nezavedla

Cukr - tlouci : lásku k svému řemeslu míti nebo opovrženě se s tebou zachází

Cukr - sekati : lásky konec

Cukr - míti neb v bednách viděti : tvého přátelství chce úlisností dosíci pokrytec

Cukr - jísti : sladká láska

Cukr - jísti : mlsným býti

Cukr - darem obdržeti : lichocením trápen býti

Cukr - cukernatění : šťastná zvěst

Cukr - Cukr : sladký pokrytec nablízku

Cukrárna - viděti : dlouhou chvíli míti

Cukrárna - v ní býti : nemoc žaludku

Cukrárna - Cukrárna : pozvání

Cukrář - Cukrář : kuplíř nablízku

Cukrátka - kupovati : peníze promarniti

Cukrátka - jísti : lichá zábava aneb čtení

Cukroví - v cukrárně kupovati : dojde tě milé pozvání

Cukroví - jísti : tvé přání se časem vyplní

Cukrovinky - jísti : dobré poměry

Cvičení - hromadná viděti : sváry

Cvoček - v noze : nevěrnost

Cvoček - do boty zatloukati : mrzutá cesta

Cyklista - Cyklista : expres dopis, rychlá zpráva

Cylindr - na hlavě : slavnost, pro vojenskou osobu důchod

Cypřiš - Cypřiš : starost, nemoc, smrt

Car - viděti ho : zaniklé věci

Cáry - míti na sobě : přijdeš do špatných poměrů, bída

Cucati - cíp duchny či jiný předmět : dbej, aby tě chlípnost nezavedla

Cvičení - hromadná viděti : sváry

Cvrček - štípne-li : utrpíš škodu

Cvrček - slyšeti cvrkati : neduh nebo zhoršení nemoci

Cvrček - slyšeti : štěstí

Cvrček - cvrčků mnoho viděti : zlé klepy a sváry v rodině, v domě

Cvrček - Cvrček : nevděčné noviny

 


Markýzy od Climastylu
Naše markýzy zastíní vaši pergolu či zahrádku. To bude pohodička.

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist