* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88250

Výkladů - 22915

Uživatelů - 13269

On-Line : 7
Celkem : 1426570

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zažíváte ?

Rodičovskou10.3%
Partnerskou9.2%
Sebelásku7.6%
Sexuální8%
Duchovní8%
Láska ke všemu27.8%
Láska ke každému29.1%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

B

Bába - trhovou viděti : značí nepřijemnosti, někdo ti vynadá

Bába - porodní viděti : nemoc, též smrt

Bába - porodní u těhotné viděti : dlouhá nemoc v domě

Bába - na porodní zvoniti : v domě bude nutná rychlá pomoc

Bába - na koštěti : zlé uhranutí

Bába - hladiti bábu : nepředstírej neštěstí

Bába - čarovati : zlé i dobré

Babička - viděti ji : dobrá rada zapotřebí

Bábovka - jísti ji : dobré časy a příjemné žití

Bačkory - na nohou roztrhané : dlouhá cesta, veselost i radost

Bagoun - viděti ho : zasnoubení

Bagoun - jím býti : duševní porucha

Bahno - viděti : pohlavní nemoc

Bahno - válet se v něm : chraň se zlé společnosti!

Bahno - skrze něj jíti : zlé časy

Bahno - nebo močál viděti a v něm choditi : namáhavá práce bez výsledku

Bahno - do něj šlápnout : nepříjemnosti

Bakchus - aneb bohyně viděti : špatná úroda vína

Bál - účastnit se ho : znamená zvláštní štěstí, velké vyznamenání

Bál - na něm tančiti : čeká tě vážná známost nebo malé dědictví

Bál - na něm být : pohřeb

Baldachýn - viděti : dobrá naděje

Baldachýn - stojíš-li pod ním : čest

Baldachýn - pod ním státi : úcta a vážnost

Balet - viděti : klamání a podvod

Baletka - Baletka : budeš míti vydání nad tvé síly a možnosti

Balíček - zahoditi : ztráta přítele

Balíček - nalézti : pozor na hloupé vtipy

Balík - sukna nalézti : zisk někdo tě darem obleče

Balík - odesílati nebo zahoditi : ztráta dobrého přítele

Balkřn - viděti : znamená nezdar

Balkřn - na něm státi : opětování lásky

Balkřn - na balkřně státi : úspěch tvůj rychle pomine

Balkřn - Balkřn : najdeš milou osobu

Balřn - vystupovat viděti : vrtohlavce poznati

Balřn - viděti : neštěstí na obzoru

Balřn - letící viděti : naděje rychle uletí

Balšám - kvést viděti : zdraví

Balzám - míti : zasloužit si chválu

Balzám - mazati se s ním : nastane ti starost

Balzám - kvete-li : znamená stálé zdraví

Bandity - viděti : pronásledování

Báně - na věži s křížem : modlitbou mysli výš

Báně - na věži : nemysli si sám o sobě příliš vysoko

Banka - viděti : klidnýživot vésti

Bankovky - Bankovky : Viz: Peníze,

Bankovky - dostati : toužíš, ale marně. Zbav se touhy.

Barák - roztrhaný viděti : budeš mít prázdniny, volno

Barchet - kupovati : brzká změna

Bárka - Bárka : menší cesta

Barva - roztírati : dobré obchody

Barva - ztratit v obličeji : očekává tě nemoc

Barva - zlatá : dobré hmotně zaopatření

Barva - tříti : dobrý zdar tvého obchodu

Barva - tmavočervená : zášť a hněv

Barva - tmavě modrá : moudrost

Barva - temně zelená : nebezpečí

Barva - temně žlutá : pomsta

Barva - temně fialová : pokání

Barva - světle červená : láska

Barva - stříbrná : šediny stáří

Barva - s ní se natírati : býti obelhán

Barva - růžová : krásné příští

Barva - oranžová : šťastná láska

Barva - modrá : důvěřuj ve vyšší moc

Barva - míti : naplněnou kasu dostati

Barva - křiklavá : výbuchy všeho nehezkého

Barva - jasně zelená : veselá příroda

Barva - jasně žlutá : klidný život

Barva - jasně fialová : duševnost, účinná láska k bližnímu

Barva - hnědá : samota a opuštění

Barva - šedá : vdovec, vdova

Barva - černá : smutek

Barva - bílá : radost

Barviti - sebe samého : mužům hanba a ostuda, ženám dobře

Basa - znějící : budoucnu štěstí tě očekává

Basa - viděti : hádka

Basa - sama bručící : velká hádka s tchyní

Basa - rozbitá : sváry

Basa - hráti na ni : velká žízeň

Basa - hrát slyšeti : spokojenost s radostmi

Basa - beze strun : málo peněz

Báseň - čísti : časem mrhání, též staromřdnost, rovněž spokojenost

Basista - slyšeti zpívati ho : velká pitka, též hádka

Básník - viděti ho : doba tě už přežila

Básník - mluviti s ním : návštěva muzea a starých památek

Baterku - viděti : tajní nepřátelé

Báti se (něčeho, někoho) - sluhy : nepoctivost a krádeže

Báti se (něčeho, někoho) - pána : poctivost

Báti se (něčeho, někoho) - neznáš-li důvod proč : buď opatrný před nepřáteli

Báti se (něčeho, někoho) - muže : nečisté svědomí

Báti se (něčeho, někoho) - ženy : nečisté svědomí, domácí sváry

Báti se (něčeho, někoho) - boha : dobro

Báti se (něčeho, někoho) - báby : vycítíš to správně

Batoliti se - Batoliti se : nikam to nepřivedeš

Bavlna - množství ve skladu : bohatství, užitek a dobro

Bavlna - žlutá : nemoc

Bavlna - červená : nemoc

Bavlna - černá : smrt

Bavlna - bílé barvy nalézt : bohatství

Bavlna - Bavlněné zboží či jiné věci : nejistota

Bavlna - v žokách : bohatství

Bavlna - tkáti nebo přísti : zisk

Bavlna - roucho : menší dědictví

Bavlna - přísti ji : podnikneš cesty do dalekých krajů

Bavlna - přísti : dalekou cestu

Bavlna - Bavlna : menší zisky od chudších

Bavlník - viděti : bohatství

Bavlník - keř viděti : jest velmi dobře

Bazalka - kvésti : zdraví, síla, radost

Bazén - koupat se v něm : předpovídá nové, výhodné známosti, jež ti budou nápomocny k získání vysokého postupu

Bazilika - v ní bydlet či jen ji viděti : očekává tě žalost a zármutek

Bazilišek - viděti : zármutek, truchlivost

Bazilišek - viděti ho : tvůj nepřítel se chce vetřít v tvé přátelství, získáš nového nepřítele

Bazilišek - viděti : starost a velký zármutek

Bažant - jísti ho : míti čest

Bažant - jísti : ctěn býti

Bažant - chytnouti ho : do srdce se ti vloudí láska jiná, později i svatba

Bažant - Bažant : nová láska

Bdíti - ve spaní : starost a pronásledování

Bedna - prázdná : rozbroje, mrzutost

Bedna - prázdná : chudoba, starosti

Bedna - plná : dar

Bedna - míti, či viděti plnou : bohatství

Bednář - viděti ho : hojná úroda

Bedra - zemdlená : žalost

Bedra - veliká : zdravé děti

Bedra - silná míti : vítězství v zaměstnání neb při soudní při

Bedra - přeťatá : zármutek

Bedra - mokrá : mnoho dětí

Bedra - hubená : starost o živobytí

Bedrník - Bedrník : známost se sládkem, též radost z povýšení

Běhati - o závod : veliká námaha

Běhavka - Běhavka : Viz: Průjem,

Běhavka - míti ji : vyprázdnění úspor

Bělice - Bělice : Viz: Ryba (y),

Bělice - pojídati ji : tělesný neduh

Bělidlo - aneb běliče viděti : budeš ospravedlněn

Bělmo - na očích míti : zármutek

Beran - vyhublý : smrt

Beran - viděti ho : budeš povýšen

Beran - viděti běžícího : radost

Beran - starého nalézti : trvalejšího zaměstnání se domůžeš

Beran - stažený : smrt v domě

Beran - černý : příčinou špatného žití je tvá povaha

Beran - beranů mnoho : dočasný dohled nad velikým majetkem

Beránek - zarmoucení v rodině : ztráta zaměstnání

Beránek - zabitý : zarmoucení v rodině

Beránek - zabíti : nemilosrdenství

Beránek - viděti beránky které se pasou : strach a hrůza

Beránek - viděti : náklonnost k tanci

Beránek - skákati viděti : na dětech míti radost

Beránek - nalézti : budeš mít dočasné zaměstnání

Beránek - míti : pokoj a útěcha

Berla - více berlí : neštěstí

Berla - nemocniční : nemoc

Berla - nalézti ji : neštěstí

Berla - žebrácká : chudoba, ponížení, škoda a ztráta

Berla - biskupská : čest

Berle - viděti aneb míti : nemoc

Berle - s ní tlouci : vítězství nad druhými, užitek

Berle - o ní se opírati : trápení, nemoc

Berle - na nich choditi : špatný obchod, též ztráta milenky nebo milého

Besídka - sejít se s milou osobou aneb přemýšlení : očekává tě radost

Besídka - v ní sedět : sejít se s milou osobou aneb přemýšlení o ní

Betlém - jeruzalém či betlém viděti : zbožná pouť, prosba za někoho

Bez - viděti v květu : nemocný se uzdraví, v domě bude svatba nebo povýšení

Bez - trhati : velkého věku se dočkáš

Bez - strom : nemoc

Bez - květ : starost

Bezinka - Bezinka : veselá zábava

Běžeti - sám sebe viděti : ztráta jmění

Běžeti - s vozem : nesnáz

Běžeti - před zvířetem : nepřátelství

Běžeti - několik osob za sebou : hádka a starosti

Běžeti - nahý : tvé nejmilejší jsou tobě nevěrny

Běžeti - běžíš-li namáhavě a doběhnouti nemůžeš : značí neduh

Běžeti - a z místa se nepohnouti : bez účinku se namáhati

Běžeti - a přitom upadnouti : přetržení něčeho dobře započatého

Běžeti - a padnouti : nezdar v započaté práci

Běžeti - a nemoci se vyhnouti : veliké namáhání

Běžeti - a k cíli přijíti : tvé žádosti dojdou vyplnění

Běžeti - a cíle nedosáhnouti : vše se zdaří jen těžko

Běžeti - a cíle dosáhnouti : vše se zdaří

Bible - Bible : šťastné manželství

Bič - viděti : bude ti pomluvou na cti utrháno

Bič - ruce zdvižený viděti : pro pravdomluvnost si nepřátele učiniti

Bič - práskati : upřímností přátele získati

Bič - šlehati : daleká cesta

Bičování - Bičování : zle

Bída - velkou viděti : opovržení, pohrdání

Bída - velkou bídu viděti : opovržení

Bída - připravovat bídu někomu : dluhy

Bída - býti bídný : strastiplné dny

Bidlo - něco podpírati : zdlouhavý proces

Bidlo - na prádlo : čeká tě zdlouhavý spor

Bílek - vaječný pití : závislost z daru

Biskup - viděti : přízeň od vysoké osoby

Biskup - viděti ho tančiti : vzejde ti škoda na dobytku

Biskup - viděti : v milosti býti u vzácné osoby

Biskup - sedět viděti : proces

Biskup - s ním mluviti : šťastné pořízení v počínání

Biskup - při službách božích viděti : dobrá novina

Biskup - při pohřbu viděti : velké neštěstí

Biskup - husu jísti : veliké štěstí

Biskup - žehnající : síla tě doprovází

Bíti - svou ženu : nevěra

Bíti - se s více cizími lidmi : pomluvy

Bíti - se s někým : velká námaha

Bíti - od osoby dostat, která je úřadem vysoká : nález pokladu

Bíti - někoho : láska a různice

Bíti - dostat od obyčejné osoby : ta osoba může dopomoci k majetku

Bitva - vojenskou na pevnině viděti : budeš míti potěšení

Bitva - námořní, viděti ji : chlapci nevěsta a dívce ženich nevěrný bude

Bitva - do bitvy vésti : radosti se dočkati

Bitva - do bitvy táhnouti : s úřadem míti co do činění

Bláto - v ulicích či na poli viděti : nezdar, bída a zlá novina

Bláto - samo : vše zlé

Bláto - na oděvu : hanba

Blázen - vysmívati se bláznům : pro nepravost k zodpovědnosti předvolán býti

Blázen - viděti blázny : ovládnutí svých vášní

Blázen - sebe sama viděti : značí dlouhý věk

Blázen - jej viděti a mluvit slyšeti : budeš oklamán

Blázen - jej viděti : návštěva nepravdivého člověka

Blázen - býti : vyznamenání

Blázen - bláznovství tropiti : nemocnému dobře, zdravému mrzutost

Blázen - bláznivou ženu spatřiti : mrzutosti a hádky v domě

Blázinec - viděti : velké štěstí

Blázinec - v něm se nacházeti : dostaneš se na vyšší místo

Bledý - býti : znamená nemoc

Blecha - zjeví se : obdržíš dopis

Blecha - viděti skákati : skrze nepravé zprávy budeš znepokojován

Blecha - viděti blechy : není dobře

Blecha - skákat viděti : výlet, dobré počasí

Blecha - od ní poštípán býti : blízká výhra

Blecha - na vlastním těle chytati : své nepřátele překonat

Blecha - mnoho spatřiti : velký zármutek

Blecha - mnoho míti, jimi trápen býti : neštěstí, nepřátelé, chudoba, nouze

Blecha - míti blechy a býti jimi pokousán : štěstí a bohatství

Blecha - chytati : těžká honba na cosi, nepokoj

Blecha - bleší cirkus viděti : návštěva z vyšších míst

Blesk - viděti : nesvornost, hádka, nepříjemnost

Blesk - viděti, když uhodí : mrzutost

Blesk - trefí-li blesk do hlavy : ztratíš jmění a snad i život

Blesk - když zapálí : svržení

Blesk - když jej vidíš : křik a smutek

Blesk - blýskání viděti : shoda v nějaké při

Blesk - Blesk : nenadálá příhoda, zisk a štěstí

Bližní - viděti ho : není každý, pouze ten, kdo v dobru a pravdě trvá

Blouditi - v polích : dobře

Blouditi - v lesích a údolích : zle

Blouditi - rovně : zlé i dobré

Blouditi - nahoru : bude dobře

Blouditi - kamsi dolů : bude zle

Bludička (Bludičky) - viděti a za ní choditi : nechat se svést

Bludička (Bludičky) - viděti : zlé znamení, někdy mrzutost

Bludiště - zase z něho vyváznouti : odstranění všech překážek

Bludiště - zahradní a v něm se procházeti : zapleteš se do zlých okolností, zmatky

Bludiště - skalní, údolím a roklinami blouditi : zlé časy

Bludiště - po lesích, lukách a polích : dobré časy

Bludiště - Bludiště : Ocitli jste se ve snu v bludišti nebo labyrintu? Zeptejte se sami sebe, co se pokoušíte vyřešit nebo co v jeho středu hledáte.

Bludiště - labyrint, v něm býti a nemoci z něj vyjí : dlouho trvající starosti

Bluma - na stromě : nenadálé bohatství, také chraň se zlých lidí

Bob - na stromě : nenadálé bohatství, také chraň se zlých lidí

Bob - jísti : hrozí ti nebezpečí i neduh

Bobek - kozí sbírati : mnoho zbytečných starostí, raději spoř

Bobek - kozí : nezajímej se o to, je to nepatrnost

Bobkový list - věnec obdržeti : naděje na brzké povýšení

Bobkový list - trhati : odejmout někomu dobrou naději

Bobkový list - sen o něm u ženy : náhlý porod

Bobkový list - někomu na hlavu vsaditi věnec bobkový : vděčnost

Bobkový list - keř viděti : nenadálé cti dosáhnouti

Bodat - Bodat : zbloudit

Bodláčí - zalévati : způsobit si vlastní vinou nepříjemnosti

Bodláčí - zalévati : nevděčníku prokázati dobro

Bodláčí - viděti : protivenství

Bodlák - viděti : zrada

Bodlák - viděti : tvými přáteli jsou lidé neupřímní, též nepoctivost

Bodlák - na poli : neúroda

Boháč - jím býti : značí chudobu

Boháč - viděti ho ve snu a s ním mluviti : tvé záležitosti se zdaří, též pýcha

Boháč - viděti aneb s nimi obcovati : dobrodiní

Boháč - býti : chudým dobře, boháčům pronásledování

Bohatství - míti : nebezpečenství

Bohoslužba - navštíviti nebo slyšeti : obtížnou práci dostati

Bohoslužba - Bohoslužba : pokoj v mysli

Boj - zůčastniti se : usmíření

Boj - z boje utéci : někdo ti přinese radost

Boj - sám s někým bojovat : přijdeš do hádky

Boj - sám bojovati : do sporu se dostati

Boj - s divokými zvířaty vésti a zvítěziti : vyvázneš z nebezpečí

Boj - s divokým zvířetem a zvítěziti : od velkého nebezpečí zachráněn býti

Boj - nebo půdka, býti přítomen : smíření

Boj - bojovati s dravci : zlé vášně

Boj - boji přihlížeti : smířiti se s nepřítelem

Bojovati - s divokými zvířaty : ochránit se před velkým nebezpečím

Bojovati - na koni : dobrý sňatek

Bojovati - a zvítěziti : s velkým namáháním si polepšiti

Bojovati - Bojovati : do rozepře jíti

Bok - veliký a silný : brzká svatba a děti

Bok - mít zraněný : zármutek a ztráta dětí

Bolest - vidíš-li na jiném : šťastně přečkáš nehodu

Bolest - ve snu tě bolí hlava nebo prsa : čeká tě menší nemoc

Bolest - cítiti : nesnáze přemoci

Bolest - cítíš-li v sobě : nepřízeň

Bolest - bolavého se viděti : velmi milován býti

Bonbřn - jísti bonbřny : neužitečná vydání

Bordel - viděti : neštěstí, pronásledování, nemoc

Borovice - viděti vysokou a urostlou : budeš míti velkou radost

Borovice - Borovice : přináší dobro samoty, ia radost

Borůvky - v lese trhati a jísti : budeš zrazen v lásce

Borůvky - na keři : touha po slasti

Borůvky - jísti : skromná budoucnost

Borůvky - Borůvky : zrazená láska

Bos - bosýma nohama běhati : překvapí tě neočekávané štěstí

Bos - běhati : tělesná slabost

Bos - běhati : zhubnouti na těle a neštěstí

Boty - ztratiti : bratr nebo sestra ti zemřou

Boty - zamazané : dočkáš se pomluv po cestě, ale i u cíle

Boty - ukrásti : dobrý zdar v podnikání

Boty - ukradené : cizoložství

Boty - tlačí-li tě a jsou zablácené : nemoc

Boty - si obouvati : jistá svatba

Boty - roztrhané : sejdeš z cesty

Boty - nové kožené : zisk a peníze

Boty - žluté : pozor na chorobnou nevěstu

Boty - lakové obouvati : falš, i nevěra

Boty - juchtové boty nositi : mokré sklepní povolání, či v kanálu, ve vodě

Boty - chlupaté : bohatá nevěsta

Boty - červené : získáš nevěstu krasavici

Boty - Boty : cesta

Bouda - s trhovým zbožím viděti : výhra, zisk

Bouda - psí viděti : čeká tě ponížení

Bouda - neb sklep na víno viděti nebo v něm býti : různice, ale i žárlivost

Bouda - jarmareční viděti : různice

Boule - na těle míti : znamená nepřátele, též úraz

Boule - míti na celém těle : nepřátele

Boule - míti bouli : pozemek obdržeti

Boule - míti : staneš se pánem gruntu a polností

Bourec - bource pěstovati : příprava

Bouře (Bouřka) - viděti : zlá nehoda

Bouře (Bouřka) - velkou slyšeti aneb viděti : dobrý zdar tvému obchodu

Bouře (Bouřka) - Bouře (Bouřka) : Velká bouře je přímo nebezpečná. Prozkoumejte tedy svou duši.

Bouře (Bouřka) - stromy vyvracet viděti bouřkou : velké neštěstí tě mine

Bouře (Bouřka) - při ní pod stromem státi : můžeš lehce zahynout z neznalosti

Bouře (Bouřka) - před ní utíkati : nebezpečí

Bouře (Bouřka) - před ní se skrýti : ujdeš nástrahám

Bouře (Bouřka) - Bouře (Bouřka) : špatné zprávy

Bouře (Bouřka) - od ní býti překvapen : domácí mrzutosti

Bouře (Bouřka) - Bouře (Bouřka) : nástrahy

Boží umučení - viděti obraz : radost v rodině

Brada - zrzavá : faleš

Brada - vidí-li žena svou bradu s velmi dlouhým : značí to smrt manžela

Brada - tlustá : dobře

Brada - hubená : není dobře

Brada - holou mít : starost

Brada - šedivá : hanba

Brada - dlouhá tak, že z ní až vousy padají : plné schudnutí

Brada - dlouhá : pro muže značí bohatství, pro ženu zármutek, pro chudého vzrůst dluhů

Bradavice - aneb kuří oka : úmrtí

Bradavice - Bradavice : bohatství

Brambory - v květu : radost v rodině

Brambory - okopávati : práce, námaha

Brambory - kopati : úsilí, námaha

Brambory - kopati : namáhání

Brambory - jísti : nedostatek

Brána - viděti : ztráta a nemoc

Brána - uzoučká : konec života

Brána - násilně ji otevříti : do zajetí se dostati

Brána - na pole : zapomenouti nějakého dluhu

Brána - široká : zlý život

Brána - Brána : nečekaná návštěva, též změna života

Brandýř - viděti ho neb býti holen : klevety

Brány k vláčení - Brány k vláčení : upravení poměrů pro budoucnost

Bratr - vidíš-li ho umírati : zbavíš se nepřátel

Bratr - viděti zesnout ho : znamená ztráta možného nepřítele

Bratr - umře-li tobě : ztratíš nepřítele

Bratr - plovoucího ve vodě : znamená dlouhý a šťastný život

Bratr - loučiti se s ním : konec zármutku

Bratr - loučiti se s ním : budeš truchlivý

Bratr - Bratr ( též bratranec) : přátelství proti nepřátelům

Bratrství - v pití : politické schůze

Bratrství - Bratrství : značí vzájemnolu podporu z cizích kapes

Bratři a Sestry - viděti : radost, štěstí

Bratři a Sestry - mrtvé viděti : smrt nenechá na sebe dlouho čekat

Bratři a Sestry - mluviti : starost, protivenství

Brázda - v ní upadnouti : překážky

Brázda - ubírati se jí : čeká tě veliké štěstí

Brázda - na poli : bohatství, štěstí

Brázda - jí orati : velký zisk v budoucnu

Brčál - viděti nebo trhati : věrné přátelství

Brdo - v domě míti : zisk

Brk - z husy neb jiného ptáka : radost v rodině

Brk - jím psáti : brzká dobrá zpráva

Brk - bílý míti : od falešného podezření očištěn býti

Brnění - viděti rozlámané : ztráta, škoda

Brnění - svlékati : svlékati

Brnění - pancíř viděti : opatrně sobě počínati

Brnění - nositi : hněv Vám přinese mnoho nepříjemností

Brnění - nositi : odvod nebo známost s vojákem

Brnění - míti na sobě : před nepřítelem se chrániti

Brnkačku - viděti nebo na ní hráti : se závistí mět co dělat

Broditi - se ve vodě, špinavá-li je : vše zlé

Broditi - se ve vodě, čistá-li : vše dobré

Brokovnice - nabitou ji viděti : hádka ve společnosti

Broky - Broky : nepřátelství

Broskev - zavařovat : Majetek budeš schraňovat

Broskev - VIDĚTI : nemožná přání

Broskev - vidět je na stromě : dosáhnutí touženého cíle

Broskev - vidět aneb je jísti : štěstí, radost a zdraví

Broskev - trhat : do dobrého peněžitého postavení se dostati

Broskev - trhat : nesnáze

Broskev - trhat : Dostaneš se do pokušení

Broskev - trhat : flirt

Broskev - ROZLAMOVATI : dobré majetkové poměry

Broskev - prodávat : materiální těžkosti vás přibrzdí

Broskev - PECKU ROZB ÍJETI : namáhavá práce

Broskev - někomu dávat : sympatická známost

Broskev - NA STROMĚ VIDĚTI : přijdeš do nesnází

Broskev - NA STROMĚ : upadneš v pokušení

Broskev - kvetoucí vidět : sklony k marnivosti

Broskev - Jísti : výstraha před nemocí

Broskev - J ÍSTI : setkání a sblížení s milou osobou

Broskev - J ÍSTI : onemocnění bohatého

Broskev - jíst : Potkáš se s neobyčejným stvořením

Broskev - jíst : radost a zdraví

Broskev - jedení broskve : znamená chorobu dětí, neúspěch v podnikání a očekávaných návštěvách hostů

Broskev - JÁDRO KOUSATI : děláš si nemilé známosti

Broskev - JÁDRO J ÍSTI : někdo tě oklame

Broskev - JÁDRO : nalezneš tuhý odpor

Broskev - JÁDRO - jíst : Setkáš se s tuhým odporem

Broskev - dostat : někdo se bude snažit vás podvést

Broskev - darovat : dostane se ti příznivého přijetí ve společnosti

Broskev - darovat : dobře uvítán býti

Broskev - darovat : budeš dobře přijat v nové společnosti

Broskev - darovat : Jsi všeobecně oblíbený

Broskev - darovat : hledejte a najděte novou známost

Broskev - BROSKVOVÝ KVĚT : naděje

Broskev - Broskev : znamená dočasnou rozkoš a šalbu v době svého zrání, mimo tento čas pak marné snahy

Broskev - Broskev : Zdánlivá ztráta stane se tehdy ziskem, vytrváš-li trpělivě.

Broskev - Broskev : zakusíš pocit mnoha ztrát, ale vytrváš-li, změní se tyto ztráty v zisk

Broskev - trhat a jíst : úspěch, dobrá budoucnost

Broskev - Broskev : štěstí a úspěch v každé činnosti

Broskev - Broskev : máš pocit, že jsi mnoho ztratil, ale vydržíš-li, tato ztráta se smění na zisk

Broskev - zkažené : jsou znamením brzké choroby u dětí

Broskev - viděti na stromě : dostaneš se do nesnází

Broskev - viděti aneb jísti : štěstí, radost, zdraví

Broskev - vidět : smíte jednou ochutnat více ze sladkých plodů lásky

Broskev - Vidět je růst : signalizuje zradu v lásce nebo v přátelství

Broskev - utrhnout ze stromu nebo setřást : jste v lásce nedočkaví

Broskev - trhati : dobré peněžité postavení dostati

Broskev - shnilá : znamená nepěkné zklamání v lásce

Broskev - pěstovat nebo zasadit : dosáhnete vysokého postavení

Broskev - nabízet : jste miláčkem žen nabízet: jste miláčkem žen

Broskev - jíst : milostný vztah bere váš partner vážněji, než je vám milé

Broskev - Jíst je : znamená vážné, avšak přechodné zdravotní potíže

Broskev - je vám nabízena : máte co dělat s miláčkem žen

Broskev - darovati : dobře uvítán býti

Broskev - Broskev : vše nemilé

Broskev - Broskev : chápat jako sexuální symbol, přičemž zralý plod je výrazem naplněné lásky

Brouci - štípají-li : rvačka

Brouci - a krev : nejezdi nikam

Brouci - Brouci : mnoho svárů v domě

Brouk - Brouk : Viz: Hrobařík, Chroust, Majka, Roháč,

Brouk - viděti ho : zloděj nablízku

Brouk - Brouk : svárlivý a ničemný člověk se blíží

Brousiti - něco brousiti : mrzuté hádky

Brus (Bruska, Brousítko) - míti na dvoře a brousiti na něm : pomluvy, klevety a mrzutosti

Brus (Bruska, Brousítko) - Brus (Bruska, Brousítko) : velká radost

Brus (Bruska, Brousítko) - Brus (Bruska, Brousítko) : klevety

Brusič - šlejfíře viděti : s potměšilou osobou do hádky přijíti

Brusinky - Brusinky : vše dobré přijde k vám

Brusle - jezdíš na nich : marná snaha

Brusle - Brusle : liché touhy, marné toužení

Brvy - Brvy vypadávati viděti : churavos

Brýle - sobě koupiti : chtějí tě ošidit

Brýle - si nasazovati : výnosné zaměstnání

Brýle - nositi : opatrnost před přáteli

Brýle - nositi : měj se před falešnými přáteli na pozoru

Brýle - míti nebo používati : ješitným se stávati, posmívati se komu, měniti se

Brýle - míti : čestné postavení

Brýle - Brýle : domýšlivost, též sblížení se s vlivnou osobou

Břečka - Břečku píti : výlet na venkov

Břečťan - z něj věnec plésti : věrný přítel

Břečťan - z něho věněc víti : věrného přítele míti

Břečťan - vidíš pnoucí se : tvého přátelství chtějí dosíci dolézavostí

Břečťan - viděti : štěstí v lásce

Břečťan - na zdi viděti : upevnění vztahů

Břečťan - na zdech viděti : utvrzení v započaté známosti

Břečťan - na stromech se pnout viděti : falešné přátele

Břečťan - jinak viděti : štěstí, láska, přátelství

Břečťan - Břečťan : straromládenectví, osamělost

Břeh - u něho se procházeti : do nebezpečí se vydávati

Břeh - u něho odpočívati : štěstí a spokojenost

Břemeno - sundati : dojde ti dobrá zpráva a práce se ti zdaří

Břemeno - na bedrech nésti : starost, povinnosti, těžký úkol

Břemeno - jím obtěžkán býti : brzké ukončení tvého řízení

Břemeno - Břemeno : znamená těžkou práci

Břicho - veliké míti : zámožnost

Břicho - veliké míti : blahobyt

Břicho - tlusté : majetek

Břicho - splasklé : smrt příbuzného, též útrata

Břicho - rozřezané míti : ztráta

Břicho - průjmem břichu uleviti : zbavení starostí

Břicho - oteklé míti : znamená neštěstí a nepříjemnosti

Břicho - míti malé : špatná pře

Břicho - máš-li velké : zámožnost

Břicho - máš-li prázdné : ztráta

Břicho - máš-li malé a hubené : dlouhotrvající proces

Břicho - malé a hubené míti : zdlouhavý soud

Břicho - co roste : čest

Břicho - bolení břicha : zármutek v domě

Břitva - viděti hodně ostrou : buď velmi opatrný

Břitva - Břitva : měj se na pozoru

Bříza - useknouti ji : škoda

Bříza - břízový háj viděti : štěstí

Bříza - Bříza : panenství, moc ženy nad mužem v čisté duševnosti

Buben - slyšíš-li : špatná pověst o tobě bude rozšířena

Buben - slyšeti na bubny tlouci : do opravdové hádky přijíti

Buben - slyšet : noviny

Buben - na bubny tlouci : v rozepři se dobře hájiti

Buben - Buben : klepy budou rozneseny

Buben - Buben : cesta

Bubeník - jak utíká : oheň nebo výbuch

Bublina (Bubliny) - z mýdla : krátkého štěstí užívati

Bublina (Bubliny) - mýdlové bubliny : fantastické plány do budoucna

Bučení - slyšeti dobytek bučet : neštěstí

Budíček - slyšeti : svou liknavostí propásneš štěstí

Buditi - někoho : buď opatrný, hrozí ti nebezpečí

Bůh, Bohyně - vzývati ho : radost

Bůh, Bohyně - vzývati : radosti se dožíti

Bůh, Bohyně - viděti ho, s ním mluviti : starosti a zármutek

Bůh, Bohyně - viděti : radost a útěcha

Bůh, Bohyně - slib bohu učiniti : velké štěstí a spokojenost

Bůh, Bohyně - s ním mluvit : velká radost

Bůh, Bohyně - jeho ruce po sobě vztahovat viděti : požehnání, štěstí, bohatství

Bůh, Bohyně - chváliti ho : trápení

Bůh, Bohyně - chváliti : nemoc a utrpení

Bůh, Bohyně - hovořiti slyšeti : radost

Buchty - veliké viděti a jísti : dobré přátelství a štěstí

Buchty - s tvarohem : žaludeční nemoc

Buchty - s povidly : mámení lásky

Buchty - s mákem jísti : dědictví nebo výhry

Buchty - péci : dozvíš se o sobě milé řeči

Buk - Buk : dej si pozor na úraz

Burza - viděti : hodněštěstí míti

Burza - jako dům viděti : Obchody dělati, jistota v podnikání.

Buřty - jísti : úspora peněz

Buřty - dělati : zbohatneš

Buvol - viděti : velká ztráta

Buvol - viděti : velký zisk

Buvol - vidět běžeti divokého : přijde do domu nemilý host

Bůžek - viděti ho : zfalšovaná pravda

Bůžek - klaníš-li se mu : budeš velice pokořen

Býk - viděti : hostina

Býk - s krávou : dočkáš se manželství

Býk - pásti ho : statek a kapitál

Býk - běží-li : čeká tě cesta, ale i pronásledování

Byliny - Byliny : Viz: Květiny,

Byliny - voňavé míti : marnivost

Byliny - voňavé : konec neštěstí

Byliny - trhati : zdraví

Byliny - mladé zalévati a opatrovati : dobré vychování dítek

Byliny - jísti šťavnaté : prospěch, zisk

Byliny - hledati : o své aneb jiného zdraví pečovati

Byt - zatopený : pocítíš pro lež a lhaní mnohé úzkosti

Byt - v ohni : veliký výstup, hádky a soužení

Byt - v nepořádku : blíží se nemilé věci

Byt - úzký a těsný : nesnáze hmotné, nemilé věci

Byt - provětrávati : nemoc

Byt - měniti : překvapení, ale i smrt

Byt - hezký : jistá budoucnost

Byt - čistiti v bytě : návštěva

Byt - čistiti : čistota = základ zdraví

Byt - bohatě zařízený : bezstarostné stáří

Bytost (Bytosti) - nadpozemské bytosti viděti v modrém, růž : dobro

Bytost (Bytosti) - nadpozemské bytosti v zeleném nebo červe : zlo

Bzikání - slyšeti : touha po manželství

Bzučení - slyšeti : zlé pomluvy

 


Markýzy od Climastylu
Naše markýzy zastíní vaši pergolu či zahrádku. To bude pohodička.

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist