* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88318

Výkladů - 18851

Uživatelů - 13269

On-Line : 9
Celkem :

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zaží­váte ?

Rodičovskou10.7%
Partnerskou9.3%
Sebelásku7.8%
Sexuální­8.3%
Duchovní­8.4%
Láska ke všemu26.9%
Láska ke každému28.5%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

B

Bába - trhovou viděti : značí­ nepřijemnosti, někdo ti vynadá

Bába - porodní­ viděti : nemoc, též smrt

Bába - porodní­ u těhotné viděti : dlouhá nemoc v domě

Bába - na porodní­ zvoniti : v domě bude nutná rychlá pomoc

Bába - na koštěti : zlé uhranutí­

Bába - hladiti bábu : nepředstí­rej neštěstí­

Bába - čarovati : zlé i dobré

Babička - viděti ji : dobrá rada zapotřebí­

Bábovka - jí­sti ji : dobré časy a pří­jemné žití­

Bačkory - na nohou roztrhané : dlouhá cesta, veselost i radost

Bagoun - viděti ho : zasnoubení­

Bagoun - jí­m býti : duševní­ porucha

Bahno - viděti : pohlavní­ nemoc

Bahno - válet se v něm : chraí˛ se zlé společnosti!

Bahno - skrze něj jí­ti : zlé časy

Bahno - nebo močál viděti a v něm choditi : namáhavá práce bez výsledku

Bahno - do něj šlápnout : nepří­jemnosti

Bakchus - aneb bohyně viděti : špatná úroda ví­na

Bál - účastnit se ho : znamená zvláštní­ štěstí­, velké vyznamenání­

Bál - na něm tančiti : čeká tě vážná známost nebo malé dědictví­

Bál - na něm být : pohřeb

Baldachýn - viděti : dobrá naděje

Baldachýn - stojí­š-li pod ní­m : čest

Baldachýn - pod ní­m státi : úcta a vážnost

Balet - viděti : klamání­ a podvod

Baletka - Baletka : budeš mí­ti vydání­ nad tvé sí­ly a možnosti

Balí­ček - zahoditi : ztráta pří­tele

Balí­ček - nalézti : pozor na hloupé vtipy

Balí­k - sukna nalézti : zisk někdo tě darem obleče

Balí­k - odesí­lati nebo zahoditi : ztráta dobrého pří­tele

Balkíłn - viděti : znamená nezdar

Balkíłn - na něm státi : opětování­ lásky

Balkíłn - na balkíłně státi : úspěch tvůj rychle pomine

Balkíłn - Balkíłn : najdeš milou osobu

Balíłn - vystupovat viděti : vrtohlavce poznati

Balíłn - viděti : neštěstí­ na obzoru

Balíłn - letí­cí­ viděti : naděje rychle uletí­

Balšám - kvést viděti : zdraví­

Balzám - mí­ti : zasloužit si chválu

Balzám - mazati se s ní­m : nastane ti starost

Balzám - kvete-li : znamená stálé zdraví­

Bandity - viděti : pronásledování­

Báně - na věži s kří­žem : modlitbou mysli výš

Báně - na věži : nemysli si sám o sobě pří­liš vysoko

Banka - viděti : klidnýživot vésti

Bankovky - Bankovky : Viz: Pení­ze,

Bankovky - dostati : touží­š, ale marně. Zbav se touhy.

Barák - roztrhaný viděti : budeš mí­t prázdniny, volno

Barchet - kupovati : brzká změna

Bárka - Bárka : menší­ cesta

Barva - roztí­rati : dobré obchody

Barva - ztratit v obličeji : očekává tě nemoc

Barva - zlatá : dobré hmotně zaopatření­

Barva - tří­ti : dobrý zdar tvého obchodu

Barva - tmavočervená : z᚝ a hněv

Barva - tmavě modrá : moudrost

Barva - temně zelená : nebezpečí­

Barva - temně žlutá : pomsta

Barva - temně fialová : pokání­

Barva - světle červená : láska

Barva - stří­brná : šediny stáří­

Barva - s ní­ se natí­rati : býti obelhán

Barva - růžová : krásné pří­ští­

Barva - oranžová : šastná láska

Barva - modrá : důvěřuj ve vyšší­ moc

Barva - mí­ti : naplněnou kasu dostati

Barva - křiklavá : výbuchy všeho nehezkého

Barva - jasně zelená : veselá pří­roda

Barva - jasně žlutá : klidný život

Barva - jasně fialová : duševnost, účinná láska k bližní­mu

Barva - hnědá : samota a opuštění­

Barva - šedá : vdovec, vdova

Barva - černá : smutek

Barva - bí­lá : radost

Barviti - sebe samého : mužům hanba a ostuda, ženám dobře

Basa - znějí­cí­ : budoucnu štěstí­ tě očekává

Basa - viděti : hádka

Basa - sama bručí­cí­ : velká hádka s tchyní­

Basa - rozbitá : sváry

Basa - hráti na ni : velká ží­zeí˛

Basa - hrát slyšeti : spokojenost s radostmi

Basa - beze strun : málo peněz

Báseí˛ - čí­sti : časem mrhání­, též staromíłdnost, rovněž spokojenost

Basista - slyšeti zpí­vati ho : velká pitka, též hádka

Básní­k - viděti ho : doba tě už přežila

Básní­k - mluviti s ní­m : návštěva muzea a starých památek

Baterku - viděti : tajní­ nepřátelé

Báti se (něčeho, někoho) - sluhy : nepoctivost a krádeže

Báti se (něčeho, někoho) - pána : poctivost

Báti se (něčeho, někoho) - neznáš-li důvod proč : buď opatrný před nepřáteli

Báti se (něčeho, někoho) - muže : nečisté svědomí­

Báti se (něčeho, někoho) - ženy : nečisté svědomí­, domácí­ sváry

Báti se (něčeho, někoho) - boha : dobro

Báti se (něčeho, někoho) - báby : vycí­tí­š to správně

Batoliti se - Batoliti se : nikam to nepřivedeš

Bavlna - množství­ ve skladu : bohatství­, užitek a dobro

Bavlna - žlutá : nemoc

Bavlna - červená : nemoc

Bavlna - černá : smrt

Bavlna - bí­lé barvy nalézt : bohatství­

Bavlna - Bavlněné zboží­ či jiné věci : nejistota

Bavlna - v žokách : bohatství­

Bavlna - tkáti nebo pří­sti : zisk

Bavlna - roucho : menší­ dědictví­

Bavlna - pří­sti ji : podnikneš cesty do dalekých krajů

Bavlna - pří­sti : dalekou cestu

Bavlna - Bavlna : menší­ zisky od chudší­ch

Bavlní­k - viděti : bohatství­

Bavlní­k - keř viděti : jest velmi dobře

Bazalka - kvésti : zdraví­, sí­la, radost

Bazén - koupat se v něm : předpoví­dá nové, výhodné známosti, jež ti budou nápomocny k zí­skání­ vysokého postupu

Bazilika - v ní­ bydlet či jen ji viděti : očekává tě žalost a zármutek

Bazilišek - viděti : zármutek, truchlivost

Bazilišek - viděti ho : tvůj nepří­tel se chce vetří­t v tvé přátelství­, zí­skᚠnového nepří­tele

Bazilišek - viděti : starost a velký zármutek

Bažant - jí­sti ho : mí­ti čest

Bažant - jí­sti : ctěn býti

Bažant - chytnouti ho : do srdce se ti vloudí­ láska jiná, později i svatba

Bažant - Bažant : nová láska

Bdí­ti - ve spaní­ : starost a pronásledování­

Bedna - prázdná : rozbroje, mrzutost

Bedna - prázdná : chudoba, starosti

Bedna - plná : dar

Bedna - mí­ti, či viděti plnou : bohatství­

Bednář - viděti ho : hojná úroda

Bedra - zemdlená : žalost

Bedra - veliká : zdravé děti

Bedra - silná mí­ti : ví­tězství­ v zaměstnání­ neb při soudní­ při

Bedra - přeatá : zármutek

Bedra - mokrá : mnoho dětí­

Bedra - hubená : starost o živobytí­

Bedrní­k - Bedrní­k : známost se sládkem, též radost z povýšení­

Běhati - o závod : veliká námaha

Běhavka - Běhavka : Viz: Průjem,

Běhavka - mí­ti ji : vyprázdnění­ úspor

Bělice - Bělice : Viz: Ryba (y),

Bělice - pojí­dati ji : tělesný neduh

Bělidlo - aneb běliče viděti : budeš ospravedlněn

Bělmo - na očí­ch mí­ti : zármutek

Beran - vyhublý : smrt

Beran - viděti ho : budeš povýšen

Beran - viděti běží­cí­ho : radost

Beran - starého nalézti : trvalejší­ho zaměstnání­ se domůžeš

Beran - stažený : smrt v domě

Beran - černý : pří­činou špatného žití­ je tvá povaha

Beran - beranů mnoho : dočasný dohled nad velikým majetkem

Beránek - zarmoucení­ v rodině : ztráta zaměstnání­

Beránek - zabitý : zarmoucení­ v rodině

Beránek - zabí­ti : nemilosrdenství­

Beránek - viděti beránky které se pasou : strach a hrůza

Beránek - viděti : náklonnost k tanci

Beránek - skákati viděti : na dětech mí­ti radost

Beránek - nalézti : budeš mí­t dočasné zaměstnání­

Beránek - mí­ti : pokoj a útěcha

Berla - ví­ce berlí­ : neštěstí­

Berla - nemocniční­ : nemoc

Berla - nalézti ji : neštěstí­

Berla - žebrácká : chudoba, poní­žení­, škoda a ztráta

Berla - biskupská : čest

Berle - viděti aneb mí­ti : nemoc

Berle - s ní­ tlouci : ví­tězství­ nad druhými, užitek

Berle - o ní­ se opí­rati : trápení­, nemoc

Berle - na nich choditi : špatný obchod, též ztráta milenky nebo milého

Besí­dka - sejí­t se s milou osobou aneb přemýšlení­ : očekává tě radost

Besí­dka - v ní­ sedět : sejí­t se s milou osobou aneb přemýšlení­ o ní­

Betlém - jeruzalém či betlém viděti : zbožná pou, prosba za někoho

Bez - viděti v květu : nemocný se uzdraví­, v domě bude svatba nebo povýšení­

Bez - trhati : velkého věku se dočkáš

Bez - strom : nemoc

Bez - květ : starost

Bezinka - Bezinka : veselá zábava

Běžeti - sám sebe viděti : ztráta jmění­

Běžeti - s vozem : nesnáz

Běžeti - před zví­řetem : nepřátelství­

Běžeti - několik osob za sebou : hádka a starosti

Běžeti - nahý : tvé nejmilejší­ jsou tobě nevěrny

Běžeti - běží­š-li namáhavě a doběhnouti nemůžeš : značí­ neduh

Běžeti - a z mí­sta se nepohnouti : bez účinku se namáhati

Běžeti - a přitom upadnouti : přetržení­ něčeho dobře započatého

Běžeti - a padnouti : nezdar v započaté práci

Běžeti - a nemoci se vyhnouti : veliké namáhání­

Běžeti - a k cí­li přijí­ti : tvé žádosti dojdou vyplnění­

Běžeti - a cí­le nedosáhnouti : vše se zdaří­ jen těžko

Běžeti - a cí­le dosáhnouti : vše se zdaří­

Bible - Bible : šastné manželství­

Bič - viděti : bude ti pomluvou na cti utrháno

Bič - ruce zdvižený viděti : pro pravdomluvnost si nepřátele učiniti

Bič - práskati : upří­mností­ přátele zí­skati

Bič - šlehati : daleká cesta

Bičování­ - Bičování­ : zle

Bí­da - velkou viděti : opovržení­, pohrdání­

Bí­da - velkou bí­du viděti : opovržení­

Bí­da - připravovat bí­du někomu : dluhy

Bí­da - býti bí­dný : strastiplné dny

Bidlo - něco podpí­rati : zdlouhavý proces

Bidlo - na prádlo : čeká tě zdlouhavý spor

Bí­lek - vaječný pití­ : závislost z daru

Biskup - viděti : pří­zeí˛ od vysoké osoby

Biskup - viděti ho tančiti : vzejde ti škoda na dobytku

Biskup - viděti : v milosti býti u vzácné osoby

Biskup - sedět viděti : proces

Biskup - s ní­m mluviti : šastné poří­zení­ v počí­nání­

Biskup - při službách boží­ch viděti : dobrá novina

Biskup - při pohřbu viděti : velké neštěstí­

Biskup - husu jí­sti : veliké štěstí­

Biskup - žehnají­cí­ : sí­la tě doprovází­

Bí­ti - svou ženu : nevěra

Bí­ti - se s ví­ce cizí­mi lidmi : pomluvy

Bí­ti - se s někým : velká námaha

Bí­ti - od osoby dostat, která je úřadem vysoká : nález pokladu

Bí­ti - někoho : láska a různice

Bí­ti - dostat od obyčejné osoby : ta osoba může dopomoci k majetku

Bitva - vojenskou na pevnině viděti : budeš mí­ti potěšení­

Bitva - námořní­, viděti ji : chlapci nevěsta a dí­vce ženich nevěrný bude

Bitva - do bitvy vésti : radosti se dočkati

Bitva - do bitvy táhnouti : s úřadem mí­ti co do činění­

Bláto - v ulicí­ch či na poli viděti : nezdar, bí­da a zlá novina

Bláto - samo : vše zlé

Bláto - na oděvu : hanba

Blázen - vysmí­vati se bláznům : pro nepravost k zodpovědnosti předvolán býti

Blázen - viděti blázny : ovládnutí­ svých vášní­

Blázen - sebe sama viděti : značí­ dlouhý věk

Blázen - jej viděti a mluvit slyšeti : budeš oklamán

Blázen - jej viděti : návštěva nepravdivého člověka

Blázen - býti : vyznamenání­

Blázen - bláznovství­ tropiti : nemocnému dobře, zdravému mrzutost

Blázen - bláznivou ženu spatřiti : mrzutosti a hádky v domě

Blázinec - viděti : velké štěstí­

Blázinec - v něm se nacházeti : dostaneš se na vyšší­ mí­sto

Bledý - býti : znamená nemoc

Blecha - zjeví­ se : obdrží­š dopis

Blecha - viděti skákati : skrze nepravé zprávy budeš znepokojován

Blecha - viděti blechy : není­ dobře

Blecha - skákat viděti : výlet, dobré počasí­

Blecha - od ní­ poští­pán býti : blí­zká výhra

Blecha - na vlastní­m těle chytati : své nepřátele překonat

Blecha - mnoho spatřiti : velký zármutek

Blecha - mnoho mí­ti, jimi trápen býti : neštěstí­, nepřátelé, chudoba, nouze

Blecha - mí­ti blechy a býti jimi pokousán : štěstí­ a bohatství­

Blecha - chytati : těžká honba na cosi, nepokoj

Blecha - bleší­ cirkus viděti : návštěva z vyšší­ch mí­st

Blesk - viděti : nesvornost, hádka, nepří­jemnost

Blesk - viděti, když uhodí­ : mrzutost

Blesk - trefí­-li blesk do hlavy : ztratí­š jmění­ a snad i život

Blesk - když zapálí­ : svržení­

Blesk - když jej vidí­š : křik a smutek

Blesk - blýskání­ viděti : shoda v nějaké při

Blesk - Blesk : nenadálá pří­hoda, zisk a štěstí­

Bližní­ - viděti ho : není­ každý, pouze ten, kdo v dobru a pravdě trvá

Blouditi - v polí­ch : dobře

Blouditi - v lesí­ch a údolí­ch : zle

Blouditi - rovně : zlé i dobré

Blouditi - nahoru : bude dobře

Blouditi - kamsi dolů : bude zle

Bludička (Bludičky) - viděti a za ní­ choditi : nechat se svést

Bludička (Bludičky) - viděti : zlé znamení­, někdy mrzutost

Bludiště - zase z něho vyváznouti : odstranění­ všech překážek

Bludiště - zahradní­ a v něm se procházeti : zapleteš se do zlých okolností­, zmatky

Bludiště - skalní­, údolí­m a roklinami blouditi : zlé časy

Bludiště - po lesí­ch, lukách a polí­ch : dobré časy

Bludiště - Bludiště : Ocitli jste se ve snu v bludišti nebo labyrintu? Zeptejte se sami sebe, co se pokouší­te vyřešit nebo co v jeho středu hledáte.

Bludiště - labyrint, v něm býti a nemoci z něj vyjí­ : dlouho trvají­cí­ starosti

Bluma - na stromě : nenadálé bohatství­, také chraí˛ se zlých lidí­

Bob - na stromě : nenadálé bohatství­, také chraí˛ se zlých lidí­

Bob - jí­sti : hrozí­ ti nebezpečí­ i neduh

Bobek - kozí­ sbí­rati : mnoho zbytečných starostí­, raději spoř

Bobek - kozí­ : nezají­mej se o to, je to nepatrnost

Bobkový list - věnec obdržeti : naděje na brzké povýšení­

Bobkový list - trhati : odejmout někomu dobrou naději

Bobkový list - sen o něm u ženy : náhlý porod

Bobkový list - někomu na hlavu vsaditi věnec bobkový : vděčnost

Bobkový list - keř viděti : nenadálé cti dosáhnouti

Bodat - Bodat : zbloudit

Bodláčí­ - zalévati : způsobit si vlastní­ vinou nepří­jemnosti

Bodláčí­ - zalévati : nevděční­ku prokázati dobro

Bodláčí­ - viděti : protivenství­

Bodlák - viděti : zrada

Bodlák - viděti : tvými přáteli jsou lidé neupří­mní­, též nepoctivost

Bodlák - na poli : neúroda

Boháč - jí­m býti : značí­ chudobu

Boháč - viděti ho ve snu a s ní­m mluviti : tvé záležitosti se zdaří­, též pýcha

Boháč - viděti aneb s nimi obcovati : dobrodiní­

Boháč - býti : chudým dobře, boháčům pronásledování­

Bohatství­ - mí­ti : nebezpečenství­

Bohoslužba - navští­viti nebo slyšeti : obtí­žnou práci dostati

Bohoslužba - Bohoslužba : pokoj v mysli

Boj - zůčastniti se : usmí­ření­

Boj - z boje utéci : někdo ti přinese radost

Boj - sám s někým bojovat : přijdeš do hádky

Boj - sám bojovati : do sporu se dostati

Boj - s divokými zví­řaty vésti a zví­těziti : vyvázneš z nebezpečí­

Boj - s divokým zví­řetem a zví­těziti : od velkého nebezpečí­ zachráněn býti

Boj - nebo půdka, býti pří­tomen : smí­ření­

Boj - bojovati s dravci : zlé vášně

Boj - boji přihlí­žeti : smí­řiti se s nepří­telem

Bojovati - s divokými zví­řaty : ochránit se před velkým nebezpečí­m

Bojovati - na koni : dobrý sí˛atek

Bojovati - a zví­těziti : s velkým namáhání­m si polepšiti

Bojovati - Bojovati : do rozepře jí­ti

Bok - veliký a silný : brzká svatba a děti

Bok - mí­t zraněný : zármutek a ztráta dětí­

Bolest - vidí­š-li na jiném : šastně přečkᚠnehodu

Bolest - ve snu tě bolí­ hlava nebo prsa : čeká tě menší­ nemoc

Bolest - cí­titi : nesnáze přemoci

Bolest - cí­tí­š-li v sobě : nepří­zeí˛

Bolest - bolavého se viděti : velmi milován býti

Bonbíłn - jí­sti bonbíłny : neužitečná vydání­

Bordel - viděti : neštěstí­, pronásledování­, nemoc

Borovice - viděti vysokou a urostlou : budeš mí­ti velkou radost

Borovice - Borovice : přináší­ dobro samoty, ia radost

Borůvky - v lese trhati a jí­sti : budeš zrazen v lásce

Borůvky - na keři : touha po slasti

Borůvky - jí­sti : skromná budoucnost

Borůvky - Borůvky : zrazená láska

Bos - bosýma nohama běhati : překvapí­ tě neočekávané štěstí­

Bos - běhati : tělesná slabost

Bos - běhati : zhubnouti na těle a neštěstí­

Boty - ztratiti : bratr nebo sestra ti zemřou

Boty - zamazané : dočkᚠse pomluv po cestě, ale i u cí­le

Boty - ukrásti : dobrý zdar v podnikání­

Boty - ukradené : cizoložství­

Boty - tlačí­-li tě a jsou zablácené : nemoc

Boty - si obouvati : jistá svatba

Boty - roztrhané : sejdeš z cesty

Boty - nové kožené : zisk a pení­ze

Boty - žluté : pozor na chorobnou nevěstu

Boty - lakové obouvati : falš, i nevěra

Boty - juchtové boty nositi : mokré sklepní­ povolání­, či v kanálu, ve vodě

Boty - chlupaté : bohatá nevěsta

Boty - červené : zí­skᚠnevěstu krasavici

Boty - Boty : cesta

Bouda - s trhovým zboží­m viděti : výhra, zisk

Bouda - psí­ viděti : čeká tě poní­žení­

Bouda - neb sklep na ví­no viděti nebo v něm býti : různice, ale i žárlivost

Bouda - jarmareční­ viděti : různice

Boule - na těle mí­ti : znamená nepřátele, též úraz

Boule - mí­ti na celém těle : nepřátele

Boule - mí­ti bouli : pozemek obdržeti

Boule - mí­ti : staneš se pánem gruntu a polností­

Bourec - bource pěstovati : pří­prava

Bouře (Bouřka) - viděti : zlá nehoda

Bouře (Bouřka) - velkou slyšeti aneb viděti : dobrý zdar tvému obchodu

Bouře (Bouřka) - Bouře (Bouřka) : Velká bouře je pří­mo nebezpečná. Prozkoumejte tedy svou duši.

Bouře (Bouřka) - stromy vyvracet viděti bouřkou : velké neštěstí­ tě mine

Bouře (Bouřka) - při ní­ pod stromem státi : můžeš lehce zahynout z neznalosti

Bouře (Bouřka) - před ní­ utí­kati : nebezpečí­

Bouře (Bouřka) - před ní­ se skrýti : ujdeš nástrahám

Bouře (Bouřka) - Bouře (Bouřka) : špatné zprávy

Bouře (Bouřka) - od ní­ býti překvapen : domácí­ mrzutosti

Bouře (Bouřka) - Bouře (Bouřka) : nástrahy

Boží­ umučení­ - viděti obraz : radost v rodině

Brada - zrzavá : faleš

Brada - vidí­-li žena svou bradu s velmi dlouhým : značí­ to smrt manžela

Brada - tlustá : dobře

Brada - hubená : není­ dobře

Brada - holou mí­t : starost

Brada - šedivá : hanba

Brada - dlouhá tak, že z ní­ až vousy padají­ : plné schudnutí­

Brada - dlouhá : pro muže značí­ bohatství­, pro ženu zármutek, pro chudého vzrůst dluhů

Bradavice - aneb kuří­ oka : úmrtí­

Bradavice - Bradavice : bohatství­

Brambory - v květu : radost v rodině

Brambory - okopávati : práce, námaha

Brambory - kopati : úsilí­, námaha

Brambory - kopati : namáhání­

Brambory - jí­sti : nedostatek

Brána - viděti : ztráta a nemoc

Brána - uzoučká : konec života

Brána - násilně ji otevří­ti : do zajetí­ se dostati

Brána - na pole : zapomenouti nějakého dluhu

Brána - široká : zlý život

Brána - Brána : nečekaná návštěva, též změna života

Brandýř - viděti ho neb býti holen : klevety

Brány k vláčení­ - Brány k vláčení­ : upravení­ poměrů pro budoucnost

Bratr - vidí­š-li ho umí­rati : zbaví­š se nepřátel

Bratr - viděti zesnout ho : znamená ztráta možného nepří­tele

Bratr - umře-li tobě : ztratí­š nepří­tele

Bratr - plovoucí­ho ve vodě : znamená dlouhý a šastný život

Bratr - loučiti se s ní­m : konec zármutku

Bratr - loučiti se s ní­m : budeš truchlivý

Bratr - Bratr ( též bratranec) : přátelství­ proti nepřátelům

Bratrství­ - v pití­ : politické schůze

Bratrství­ - Bratrství­ : značí­ vzájemnolu podporu z cizí­ch kapes

Bratři a Sestry - viděti : radost, štěstí­

Bratři a Sestry - mrtvé viděti : smrt nenechá na sebe dlouho čekat

Bratři a Sestry - mluviti : starost, protivenství­

Brázda - v ní­ upadnouti : překážky

Brázda - ubí­rati se jí­ : čeká tě veliké štěstí­

Brázda - na poli : bohatství­, štěstí­

Brázda - jí­ orati : velký zisk v budoucnu

Brčál - viděti nebo trhati : věrné přátelství­

Brdo - v domě mí­ti : zisk

Brk - z husy neb jiného ptáka : radost v rodině

Brk - jí­m psáti : brzká dobrá zpráva

Brk - bí­lý mí­ti : od falešného podezření­ očištěn býti

Brnění­ - viděti rozlámané : ztráta, škoda

Brnění­ - svlékati : svlékati

Brnění­ - pancí­ř viděti : opatrně sobě počí­nati

Brnění­ - nositi : hněv Vám přinese mnoho nepří­jemností­

Brnění­ - nositi : odvod nebo známost s vojákem

Brnění­ - mí­ti na sobě : před nepří­telem se chrániti

Brnkačku - viděti nebo na ní­ hráti : se závistí­ mět co dělat

Broditi - se ve vodě, špinavá-li je : vše zlé

Broditi - se ve vodě, čistá-li : vše dobré

Brokovnice - nabitou ji viděti : hádka ve společnosti

Broky - Broky : nepřátelství­

Broskev - zavařovat : Majetek budeš schraí˛ovat

Broskev - VIDíŒTI : nemožná přání­

Broskev - vidět je na stromě : dosáhnutí­ touženého cí­le

Broskev - vidět aneb je jí­sti : štěstí­, radost a zdraví­

Broskev - trhat : do dobrého peněžitého postavení­ se dostati

Broskev - trhat : nesnáze

Broskev - trhat : Dostaneš se do pokušení­

Broskev - trhat : flirt

Broskev - ROZLAMOVATI : dobré majetkové poměry

Broskev - prodávat : materiální­ těžkosti vás přibrzdí­

Broskev - PECKU ROZB íJETI : namáhavá práce

Broskev - někomu dávat : sympatická známost

Broskev - NA STROMíŒ VIDíŒTI : přijdeš do nesnází­

Broskev - NA STROMíŒ : upadneš v pokušení­

Broskev - kvetoucí­ vidět : sklony k marnivosti

Broskev - Jí­sti : výstraha před nemocí­

Broskev - J íSTI : setkání­ a sblí­žení­ s milou osobou

Broskev - J íSTI : onemocnění­ bohatého

Broskev - jí­st : Potkᚠse s neobyčejným stvoření­m

Broskev - jí­st : radost a zdraví­

Broskev - jedení­ broskve : znamená chorobu dětí­, neúspěch v podnikání­ a očekávaných návštěvách hostů

Broskev - JíDRO KOUSATI : dělᚠsi nemilé známosti

Broskev - JíDRO J íSTI : někdo tě oklame

Broskev - JíDRO : nalezneš tuhý odpor

Broskev - JíDRO - jí­st : Setkᚠse s tuhým odporem

Broskev - dostat : někdo se bude snažit vás podvést

Broskev - darovat : dostane se ti pří­znivého přijetí­ ve společnosti

Broskev - darovat : dobře uví­tán býti

Broskev - darovat : budeš dobře přijat v nové společnosti

Broskev - darovat : Jsi všeobecně oblí­bený

Broskev - darovat : hledejte a najděte novou známost

Broskev - BROSKVOVí KVíŒT : naděje

Broskev - Broskev : znamená dočasnou rozkoš a šalbu v době svého zrání­, mimo tento čas pak marné snahy

Broskev - Broskev : Zdánlivá ztráta stane se tehdy ziskem, vytrváš-li trpělivě.

Broskev - Broskev : zakusí­š pocit mnoha ztrát, ale vytrváš-li, změní­ se tyto ztráty v zisk

Broskev - trhat a jí­st : úspěch, dobrá budoucnost

Broskev - Broskev : štěstí­ a úspěch v každé činnosti

Broskev - Broskev : mᚠpocit, že jsi mnoho ztratil, ale vydrží­š-li, tato ztráta se smění­ na zisk

Broskev - zkažené : jsou znamení­m brzké choroby u dětí­

Broskev - viděti na stromě : dostaneš se do nesnází­

Broskev - viděti aneb jí­sti : štěstí­, radost, zdraví­

Broskev - vidět : smí­te jednou ochutnat ví­ce ze sladkých plodů lásky

Broskev - Vidět je růst : signalizuje zradu v lásce nebo v přátelství­

Broskev - utrhnout ze stromu nebo setřást : jste v lásce nedočkaví­

Broskev - trhati : dobré peněžité postavení­ dostati

Broskev - shnilá : znamená nepěkné zklamání­ v lásce

Broskev - pěstovat nebo zasadit : dosáhnete vysokého postavení­

Broskev - nabí­zet : jste miláčkem žen nabí­zet: jste miláčkem žen

Broskev - jí­st : milostný vztah bere vᚠpartner vážněji, než je vám milé

Broskev - Jí­st je : znamená vážné, avšak přechodné zdravotní­ potí­že

Broskev - je vám nabí­zena : máte co dělat s miláčkem žen

Broskev - darovati : dobře uví­tán býti

Broskev - Broskev : vše nemilé

Broskev - Broskev : chápat jako sexuální­ symbol, přičemž zralý plod je výrazem naplněné lásky

Brouci - ští­pají­-li : rvačka

Brouci - a krev : nejezdi nikam

Brouci - Brouci : mnoho svárů v domě

Brouk - Brouk : Viz: Hrobaří­k, Chroust, Majka, Roháč,

Brouk - viděti ho : zloděj nablí­zku

Brouk - Brouk : svárlivý a ničemný člověk se blí­ží­

Brousiti - něco brousiti : mrzuté hádky

Brus (Bruska, Brousí­tko) - mí­ti na dvoře a brousiti na něm : pomluvy, klevety a mrzutosti

Brus (Bruska, Brousí­tko) - Brus (Bruska, Brousí­tko) : velká radost

Brus (Bruska, Brousí­tko) - Brus (Bruska, Brousí­tko) : klevety

Brusič - šlejfí­ře viděti : s potměšilou osobou do hádky přijí­ti

Brusinky - Brusinky : vše dobré přijde k vám

Brusle - jezdí­š na nich : marná snaha

Brusle - Brusle : liché touhy, marné toužení­

Brvy - Brvy vypadávati viděti : churavos

Brýle - sobě koupiti : chtějí­ tě ošidit

Brýle - si nasazovati : výnosné zaměstnání­

Brýle - nositi : opatrnost před přáteli

Brýle - nositi : měj se před falešnými přáteli na pozoru

Brýle - mí­ti nebo použí­vati : ješitným se stávati, posmí­vati se komu, měniti se

Brýle - mí­ti : čestné postavení­

Brýle - Brýle : domýšlivost, též sblí­žení­ se s vlivnou osobou

Břečka - Břečku pí­ti : výlet na venkov

Břečan - z něj věnec plésti : věrný pří­tel

Břečan - z něho věněc ví­ti : věrného pří­tele mí­ti

Břečan - vidí­š pnoucí­ se : tvého přátelství­ chtějí­ dosí­ci dolézavostí­

Břečan - viděti : štěstí­ v lásce

Břečan - na zdi viděti : upevnění­ vztahů

Břečan - na zdech viděti : utvrzení­ v započaté známosti

Břečan - na stromech se pnout viděti : falešné přátele

Břečan - jinak viděti : štěstí­, láska, přátelství­

Břečan - Břečan : straromládenectví­, osamělost

Břeh - u něho se procházeti : do nebezpečí­ se vydávati

Břeh - u něho odpočí­vati : štěstí­ a spokojenost

Břemeno - sundati : dojde ti dobrá zpráva a práce se ti zdaří­

Břemeno - na bedrech nésti : starost, povinnosti, těžký úkol

Břemeno - jí­m obtěžkán býti : brzké ukončení­ tvého ří­zení­

Břemeno - Břemeno : znamená těžkou práci

Břicho - veliké mí­ti : zámožnost

Břicho - veliké mí­ti : blahobyt

Břicho - tlusté : majetek

Břicho - splasklé : smrt pří­buzného, též útrata

Břicho - rozřezané mí­ti : ztráta

Břicho - průjmem břichu uleviti : zbavení­ starostí­

Břicho - oteklé mí­ti : znamená neštěstí­ a nepří­jemnosti

Břicho - mí­ti malé : špatná pře

Břicho - máš-li velké : zámožnost

Břicho - máš-li prázdné : ztráta

Břicho - máš-li malé a hubené : dlouhotrvají­cí­ proces

Břicho - malé a hubené mí­ti : zdlouhavý soud

Břicho - co roste : čest

Břicho - bolení­ břicha : zármutek v domě

Břitva - viděti hodně ostrou : buď velmi opatrný

Břitva - Břitva : měj se na pozoru

Bří­za - useknouti ji : škoda

Bří­za - bří­zový háj viděti : štěstí­

Bří­za - Bří­za : panenství­, moc ženy nad mužem v čisté duševnosti

Buben - slyší­š-li : špatná pověst o tobě bude rozší­řena

Buben - slyšeti na bubny tlouci : do opravdové hádky přijí­ti

Buben - slyšet : noviny

Buben - na bubny tlouci : v rozepři se dobře hájiti

Buben - Buben : klepy budou rozneseny

Buben - Buben : cesta

Bubení­k - jak utí­ká : oheí˛ nebo výbuch

Bublina (Bubliny) - z mýdla : krátkého štěstí­ uží­vati

Bublina (Bubliny) - mýdlové bubliny : fantastické plány do budoucna

Bučení­ - slyšeti dobytek bučet : neštěstí­

Budí­ček - slyšeti : svou liknavostí­ propásneš štěstí­

Buditi - někoho : buď opatrný, hrozí­ ti nebezpečí­

Bůh, Bohyně - vzývati ho : radost

Bůh, Bohyně - vzývati : radosti se doží­ti

Bůh, Bohyně - viděti ho, s ní­m mluviti : starosti a zármutek

Bůh, Bohyně - viděti : radost a útěcha

Bůh, Bohyně - slib bohu učiniti : velké štěstí­ a spokojenost

Bůh, Bohyně - s ní­m mluvit : velká radost

Bůh, Bohyně - jeho ruce po sobě vztahovat viděti : požehnání­, štěstí­, bohatství­

Bůh, Bohyně - chváliti ho : trápení­

Bůh, Bohyně - chváliti : nemoc a utrpení­

Bůh, Bohyně - hovořiti slyšeti : radost

Buchty - veliké viděti a jí­sti : dobré přátelství­ a štěstí­

Buchty - s tvarohem : žaludeční­ nemoc

Buchty - s povidly : mámení­ lásky

Buchty - s mákem jí­sti : dědictví­ nebo výhry

Buchty - péci : dozví­š se o sobě milé řeči

Buk - Buk : dej si pozor na úraz

Burza - viděti : hodněštěstí­ mí­ti

Burza - jako dům viděti : Obchody dělati, jistota v podnikání­.

Buřty - jí­sti : úspora peněz

Buřty - dělati : zbohatneš

Buvol - viděti : velká ztráta

Buvol - viděti : velký zisk

Buvol - vidět běžeti divokého : přijde do domu nemilý host

Bůžek - viděti ho : zfalšovaná pravda

Bůžek - klaní­š-li se mu : budeš velice pokořen

Býk - viděti : hostina

Býk - s krávou : dočkᚠse manželství­

Býk - pásti ho : statek a kapitál

Býk - běží­-li : čeká tě cesta, ale i pronásledování­

Byliny - Byliny : Viz: Květiny,

Byliny - voí˛avé mí­ti : marnivost

Byliny - voí˛avé : konec neštěstí­

Byliny - trhati : zdraví­

Byliny - mladé zalévati a opatrovati : dobré vychování­ dí­tek

Byliny - jí­sti šavnaté : prospěch, zisk

Byliny - hledati : o své aneb jiného zdraví­ pečovati

Byt - zatopený : pocí­tí­š pro lež a lhaní­ mnohé úzkosti

Byt - v ohni : veliký výstup, hádky a soužení­

Byt - v nepořádku : blí­ží­ se nemilé věci

Byt - úzký a těsný : nesnáze hmotné, nemilé věci

Byt - provětrávati : nemoc

Byt - měniti : překvapení­, ale i smrt

Byt - hezký : jistá budoucnost

Byt - čistiti v bytě : návštěva

Byt - čistiti : čistota = základ zdraví­

Byt - bohatě zaří­zený : bezstarostné stáří­

Bytost (Bytosti) - nadpozemské bytosti viděti v modrém, růž : dobro

Bytost (Bytosti) - nadpozemské bytosti v zeleném nebo červe : zlo

Bzikání­ - slyšeti : touha po manželství­

Bzučení­ - slyšeti : zlé pomluvy

 


Najdi si vysněnou práci
Sníš o dobré práci? Svoji práci snů najdeš na www.DobraPrace.cz

Odkazy
 


*


Tip


„ A všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo a jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí nᚠsnář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze nᚠsnář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist