* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88250

Výkladů - 22915

Uživatelů - 13269

On-Line : 10
Celkem : 1426546

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zažíváte ?

Rodičovskou10.3%
Partnerskou9.2%
Sebelásku7.6%
Sexuální8%
Duchovní8%
Láska ke všemu27.8%
Láska ke každému29.1%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

N

Nabídka - v novinách ji čísti : obchod

Nabídka - do novin, rubrika sňatky : přijde ženich či nevěsta z neznáma

Nabízet - někomu věc : vetešník do domu

Nabodnout - se na ostrou věc : střelná rána a bolest z ní

Náboj - Náboj : neprojednaná záležitost, která vybuchne hněvem

Nábřeží - viděti : chystej svůj odjezd

Nábřeží - Nábřeží : Blíží se záchrana, která tě vyvede z obtížné situace, do níž ses dostal svou lehkomyslností.

Nábytek - prodávati : rozvod nebo osamocení

Nábytek - kupovati : založíš vlastní domov

Náčelník - viděti ho : dej se vésti cizí radou

Nadaci - dostati : hledej protekci

Bonus , návdavek - ke koupenému obdržeti : dar mnoho neprohlížej

Nadávky - posměch, ubližování zažíti : nepříjemnost, spory s členy rodiny

Nádeník - viděti ho : výdělek těžce vydělaný

Nádeník - býti jím : jistý zisk

Nádivka - jísti ji : nejez nic sekaného v tomto čase, možnost otravy

Nádoba - alabastrová nádoba : štěstí

Nádobí - z výbavy rozbité : sváry manželské

Nádobí - viděti : domácí rozepře

Nádobí - rozbíti : hádka

Nádobí - kovové míti : dobrý sňatek, spokojenost

Nádobí - dřevěné : nouze

Nádobí - čistiti je : pokojná domácnost

Nádor - viděti v sobě : majetek

Nádraží - vyjít z nádraží : naléhavé záležitosti čekají na vyřízení

Nádraží - viděti : neočekávaná návštěva

Nádraží - viděti : odcestuješ nebo kdosi náhle přijede

Nádraží - vidět : v životě nastupuje změna

Nádraží - vidět : ohlašuje nečekanou návštěvu

Nádraží - procházet se po něm : bude vám zprostředkováno poselství

Nádraží - nádražní restaurace : Vydáš se na obchodní cestu a navážeš nové známosti.

Nádraží - čekat na někoho na nádraží : znamená zklamání, jehož se můžeš záhy dočkat

Nádraží - být na něm : předpovídá cestu, která se co nevidět uskuteční

Nádraží - Nádraží : nové podnikání, nový krok, nový životní úsek, nové, čerstvé a pevné rozhodnutí

Nádraží - Nádraží : Nepříjemná návštěva nadřízené osoby

Nahé - z rodiny viděti : bída

Nahé - viděti v houfech : úpadek víry

Nahé - býti v trní : zlé pomluvy, osočení, trestní udání

Nahé - býti sám jím : nic si z toho světa neponeseš, až zemřeš

Náhrdelník - viděti nebo míti : sláva nebo štěstí

Náhrdelník - na sobě míti, zvláště perlový : důstojenství

Náhrdelník - drahocenný ztratiti : přijdeš o zaměstnání

Náhrdelník - drahocenný, z něhož by pouze perly vypad : veřejná hanba

Náhubek - nositi : pozor na vlastní jazyk

Nájemné - bráti : nezávislost peněžní

Nájemník - býti jím : poddanství

Nakupovat - Nakupovati : úspěch, výhra

Nákyp - míti nebo viděti : někdo se pozdraví z nemoci

Nalezenec - viděti ho : vezmeš na sebe cizí starost

Námořník - viděti ho : v koho doufáš, ten má mnoho děvčat

Napínat - něco : zvědavost

Náplast - Náplast : zatím doufej jen a pouze ve výpomoc

Naplavenina - viděti ji : pravda vyplavuje neřesti

Nápoj - na vyhnání jedů z těla píti : pozbudeš strasti

Nápoj - léčivý píti jako zdravý člověk : potřeba náboženské obrody, i lakomost

Nápoj - léčivý píti a průjem dostati : ztráta jmění následkem chybných rad

Nápoj - léčivý píti : vrátí se ztracený majetek i přátelé

Nápoj - jedovatý píti, až vlasy vypadávají : zchudnutí a těžká nemoc

Nápoj - jedovatý píti : ponížení v chudobě

Náprstek - na prstu míti : marná námaha

Náramek - viděti nebo míti : úcty a vážnosti dosáhnouti

Náramek - navléci : klidná láska

Náramek - na levé ruce míti : konej, co ti bylo svěřeno

Náramek - dostati : opětování lásky

Národy - různé viděti : daleké cesty

Nároží - u něho státi : býti bez práce

Náruč - do ní padnouti : láska nebo shledání

Nářadí - ruční viděti : vyhlídka na výnosnou práci

Nářadí - domácí nářadí : svatba

Nářek - mrtvého : veselost

Nářek - Nářek : je to dobré

Natírat - něco na červeno : radost

Natírat - něco na černo : nemoc

Natírat - něco na bílo : pronásledování

Náušnice - míti : dobrý známý zbohatne

Náves - viděti : přijedou komedianti

Návrat - Návrat : překvapení

Návštěva - navštívit někoho : nepříjemnost zažíti

Návštěva - návštěvu lékaře míti : výhoda a štěstí

Návštěva - návštěvu dostati : nepříjemná situace nastane

Návštěva - dostati ji : nemoc

Nebe - zamračené, rudé nebo temné viděti : mrzutosti, nepříjemnosti, spory s nadřízeným

Nebe - otevřené : budeš vítán

Nebe - na něm slunce viděti : znamená vyloučení v nějaké choulostivé záležitosti

Nebe - modré : pravda neznámého původu

Nebe - mnoha mraky pokryté viděti : vrtkavost, nestálost

Nebe - jasné, čisté, modré viděti : mnoho přátel míti, ve svých záležitostech štěstí míti, objekt své lásky k oltáři vésti

Nebe - šedé : starosti

Nebe - do něho vstoupiti : smrt

Nebe - červené : válka nebo nepokoje

Necky - obrácené : jiné místo

Necky - Necky : nemilá práce

Nečas - Nečas : zármutek

Nehoda - Vidíte se ve snu jako slavná osobnost, k : Máte nejspíš velké cíle, ale bojíte se je realizovat, protože si uvědomujete zodpovědnost, která je s tím spojená. Zároveň máte strach ze selhání. Pamatujte ale, že kdo se bojí, nesmí do lesa!

Nehoda - automobilová nehoda : V přenáhlení proneseš tvrdá slova, kterých později budeš litovat.

Nehty - zdobené : radost z prospěchu

Nehty - tuze krátké : všeho pozbudeš

Nehty - s prstů spadly : zranění nebo smrt ve rvačce

Nehty - ostré : vzorní podřízení

Nehty - delší než prsty : veliké peníze i moc

Němec (Němci) - viděti je : hádky

Nemoc (Nemocný, Nemocen) - Nemoc (Nemocný, Nemocen) : Viz: Chřipka, Neštovice,

Nemoc (Nemocný, Nemocen) - pro vdanou ženu : rování před přijímáním pozvánek na zábavy a jiné podniky, jež by mohly vyústit až v rodinné hádky a spory

Nemoc (Nemocný, Nemocen) - pro mladou dívku : dlouhý život v pannenství

Nemoc (Nemocný, Nemocen) - pro mladé lidi : znamená brzký a ne zrovna šťastný sňatek

Nemoc (Nemocný, Nemocen) - nemocné navštíviti : velká změna ve tvém životě, která způsobí zdokonalení

Nemoc (Nemocný, Nemocen) - navštěvovat nemocné : znamená radost a štěstí

Nemoc (Nemocný, Nemocen) - děti : nepříjemné časy pro tebe a příslušníky tvé rodiny

Nemoc (Nemocný, Nemocen) - býti : Vzchop se a nepovol!

Nemoc (Nemocný, Nemocen) - být nemocen : předpovídá starosti a těžkosti nebo nepříznivé vztahy s příbuznými

Nemoc (Nemocný, Nemocen) - být : dostane se vám útěchy

Nemohoucnost - vidět někoho : rychlá pomoc v těžkých chvílích

Nemohoucnost - sebe vidět : štěstí a radost v životě

Němý - viděti ho : sděl, co skrýváš

Němý - mluviti s ním : nedohodneš se ve své záležitosti

Nepřítel - potkati : mnohé nepříjemnosti šťastně překonati

Neptun - viděti ho : povodeň

Neštovice - Neštovice : Viz: Nemoc,Nemocný,Nemocen,

Neštovice - viděti nebo míti : peníze dostati neočekávaným způsobem, k moci a bohatství přijíti

Neštovice - býti jimi osypán : nález peněz nebo drahocenností

Neštovice - býti černými osypán : smrt ohněm

Neštovice - býti bílými osypán : nález zlatých mincí

Netopýr - viděti : znamená pochybný úspěch v obchodech

Netopýr - chytiti : brzké uzdravení

Nevěsta - utíkati viděti : znamená úmrtí

Nevěsta - nebo ženicha viděti : věrnost i na dálku

Nevěsta - nebo ženicha k oltáři vésti : znamená radost v duši

Nevěstinec - viděti : neštěstí, pronásledování, nemoc

Neviditelnost - Máte ve snu pocit, že jste neviditelní? : Nejspíš ve skutečnosti něco skrýváte, nebo trpíte komplexem méněcennosti. I když vám neviditelnost umožňuje přihlížet nejrůznějším událostem, nezapomeňte, že byste neměli vidět to, co vám má zůstat skryto.

Nit - zamotati : tajemství dobře uchovati

Nit - silná : pevné zdraví

Nit - rozmotati : tajemství bude odhaleno

Nit - přestřižená cizí rukou : smrt

Noc - Noc : Viz: Temno,Temnota,Tma,

Noc - v noci choditi : klam

Noc - ustupující : zlepšení životních podmínek

Noc - tmavá : nepříjemné hádky s příbuznými

Noc - temná : vyhlídky na chmurné a těžké časy

Noc - procházet se v noci : je předzvěstí neštěstí a smrti v rodině

Noc - pro zemědělce : je znamením špatné sklizně a bolestných ztrát

Noc - pro zamilované sen o noci znamená : neporozumění a spory

Noc - náhle končící : je předpovědí životní změny nebo starostí a těžkostí v podnikání

Noc - jasná, hvězdná noc : noc věští dlouhý život ve zdraví a štěstí

Noc - jasná : budeš dlouho žít

Noc - být za temné noci na cestě : značí hrozící zlo

Noc - bouřlivá : bouře odnese střechu tvého štěstí

Noc - Noc : velké nebezpečí

Noc - Noc : symbol pro nebezpečí v oblasti nevědomí, vnitřní varování

Noclehárna - v ní bydleti : zchudnouti

Noha (Nohy) - Noha (Nohy) : Viz: Chodidlo,

Noha (Nohy) - zraněnou míti : neštěstí

Noha (Nohy) - viděti bez těla : do nebezpečí se dostati

Noha (Nohy) - silnou míti : štěstí, radost

Noha (Nohy) - si zlomiti : pro neštěstí býti litován

Noha (Nohy) - podraziti někomu nohy : budeš zaskočen, máš-li soud, prohraješ

Noha (Nohy) - ploché míti : odlož cestu

Noha (Nohy) - špinavé míti : ošklivá nemoc hrozí

Noha (Nohy) - oteklou míti : štěstí, radost

Noha (Nohy) - o dřevěné noze choditi : penze

Noha (Nohy) - nemocné míti : podporu v obchodech získati

Noha (Nohy) - mýti si : nestřídmostí onemocněti a pak litovati

Noha (Nohy) - muří noha, viděti ji : uhrančivý člověk

Noha (Nohy) - mdlá, že nemožno jíti : překážky

Noha (Nohy) - křivé míti : pohrdání, opovržení

Noha (Nohy) - jinému líbati : změna v milostném vztahu

Noha (Nohy) - dřevěnou míti : změna ke zlému

Nos - zacpaný míti : spory

Nos - tlustý míti : budeš lidem nesympatický

Nos - jako zobák : sobectví, vyděračství, chytré okrádání

Nos - dlouhý míti : všetečnost, vyzvědačství

Nosítka - Nosítka : opilství nebo úraz, též operace

Nůše - Nůše : malý výnos tvé živnosti

Nůž - Nůž : Viz: Dýka,

Nůž - zrezivělý nůž : znamená neuspokojeni v manželství

Nůž - zlomený : věští nezdar všech předsevzetí

Nůž - zavřený : pokoj

Nůž - zabodnutý : vražda

Nůž - viděti : značí rozchod

Nůž - vidět velký zabijačkový nůž : varování před nebezpečím

Nůž - vidět ho : znamená manželské hádky a spory, pro zamilované nůž symbolizuje rozchod a smutek

Nůž - uhodit jím někoho : je znamením tvého neslušného chování

Nůž - sám se říznout : není dobré být člověku samotnému

Nůž - rezavý : děl se s jinými o své radosti

Nůž - připravený ke krájení : znamená bídu

Nůž - pořezat se jím : čeká vás klam nebo zklamání

Nůž - poranit se nožem : je předzvěst domácích hádek a sporů, rovněž varováním před ztrátou dobrého jména

Nůž - ostrý : trápení a rozkolísanost

Nůž - nůž a vidličku vidět : dostanete pozvání nebo sami někoho pozvete

Nůž - neúspěšně se pokusit pořezat se tupým no : nezdařený záměr

Nůž - nalézti : klepy ti způsobí velkou škodu

Nůž - nalézti a zvednouti : radost v rodině

Nůž - nalézt nůž : věští dobrou práci

Nůž - krájeti s ním : budeš chválen pro svou opatrnost

Nůž - koupiti : najdeš něco

Nůž - koupit nůž : je předzvěstí nenadálých návštěv

Nůž - kapesní otevřený : pozor na cestu sebekratší

Nůž - kapesní nůž : chudoba

Nůž - dostati dárkem : nečekaně se smíří s tebou nepřítel

Nůž - brousiti : zpytuj se a poznáš své chyby

Nůž - brousiti : spor

Nůž - brousit : znamená hádky a spory

Nůž - bez špičky : marné úklady

Nůž - Nůž : výraz primitivního a nebezpečného výbuchu síly, většinou lze vyložit sexuálně

Nůžky - Nůžky : rozdvojení

 


Markýzy od Climastylu
Naše markýzy zastíní vaši pergolu či zahrádku. To bude pohodička.

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist