* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88318

Výkladů - 18851

Uživatelů - 13269

On-Line : 12
Celkem :

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zaží­váte ?

Rodičovskou10.7%
Partnerskou9.3%
Sebelásku7.8%
Sexuální­8.3%
Duchovní­8.4%
Láska ke všemu26.9%
Láska ke každému28.5%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

D

Dalekohled - mí­ti : štěstí­, sblí­žení­ s neznámými

Dáma (Hra) - viděti nebo hráti (také šachy apod) : neočekávaný úspěch v obchodech

Dáma (žena) - viděti vzácnou dámu : vše směřuje k tvému blahobytu

Dáma (žena) - Dáma (žena) : mrzutost

Damašek - mí­ti damaškové šaty : veselost

Damašek - Damašek : slušné živobytí­

Daí˛ - vybí­rati : osobní­ nebezpečí­, též velká starost

Daí˛ - platiti : plnění­ povinnosti

Daí˛ek - zabí­ti ho : přemožení­ nepří­tele

Daí˛ek - zabí­ti : zví­těziti nad nepří­telem

Darebák - mí­ti ho nablí­zku : svatba s praporčí­kem

Dar, Dárek - sám dávati : hanba, mrzutost

Dar, Dárek - rozdávati : klid, spokojenost

Dar, Dárek - přijí­mati : šťastná změna

Dar, Dárek - obdržeti : závist

Dar, Dárek - obdržeti : čest, zisk

Dar, Dárek - někomu dáti : vždy pomluvy, výčitky

Dar, Dárek - dostati : s nepří­jemnostmi se potýkati

Datel - Datel : všetečný mluvka a zvědavec

Datle - rozdávati : polibky dostati

Datle - jí­sti : od žen se rád nechat okukovat

Datle - jí­sti : v lásce první­ polí­bení­

Datle - chutnají­-li sladce : vydobudeš si lásky

Datle - Datle : značí­ polibek

Dávidlo - nabí­zeti : hleď svého času co nejví­ce využí­t

Decimálka - vážiti se na ní­ : hleď si ví­ce svého zdraví­

Dědictví­ - obdržeti : značná ztráta či chudoba

Dědictví­ - dostati : bí­da a zármutek

Dědictví­ - Dědictví­ : chudoba

Dědina - viděti : veselá společnost

Defilé - přihlí­žeti : hledáš své štěstí­ na nepravém mí­stě

Dekoltáž - nadměrnou ukazovati : změna v bytě

Delegace - se účastniti : neduživost

Delfí­n - hráti si viděti : neštěstí­ nebo i smrt

Dělní­k - viděti jich mnoho : dojdeš štěstí­ jedině prací­

Dělo - Dělo : Viz: Kaníłn,

Dělo - viděti : nepří­jemnosti

Dělo - aneb kaníłn vypáliti aneb viděti : zármutek a starost

Dělostřelec - Dělostřelec : veselost

Denice - viděti ji září­cí­ na nebi : veliké štěstí­

Depeše - zasí­lati nebo obdržeti : úzkost

Desátní­k - viděti ho : starost

Destilační­ baí˛ku - viděti : nepří­jemnosti, neštěstí­

Déšť - Déšť : Viz: Liják,

Déšť - zmokneš-li : různá protivenství­

Déšť - zlatý : radost a veselí­

Déšť - zlatý : pení­ze a láska

Déšť - velký : trvalé klopoty

Déšť - stří­brný : smutek a trápení­

Déšť - stří­brný : pení­ze a pravda náboženská

Déšť - smolný : hanebnost, trvalé zarmoucení­

Déšť - pomalý a drobný : méně majetku

Déšť - Déšť : Pokud ve vašem snu prší­, vězte, že to souvisí­ s emocemi. Mí­rný deští­k je osvěžují­cí­, nepřetržitý liják přináší­ depresi.

Déšť - mí­rný : obchodní­kům mrzutost, rolní­kům užitek

Déšť - liják : ví­ce majetku

Déšť - krvavý : zlá válka

Déšť - kalný : nemoc

Déšť - žene-li se prudce do oken : boj se o své štěstí­

Déšť - dlouho trvají­cí­ : chudým dobře, bohatým nebezpečí­

Déšť - děšťový pří­val s větrem a bouří­ : hrozí­cí­ nebezpečí­

Déšť - Déšť : majetek

Deštní­k - sluneční­k : chladnost proti pochlební­kům

Deštní­k - v dešti nostiti : buď opatrný v obcování­ s cizí­ ženou

Deštní­k - nositi : nedobře se brániti

Deštní­k - mí­ti : dostane se ti pomoci v tí­sni

Deštní­k - jí­m se v hrobě manželově rýpati : tvá prostopášnost může tě zavést do neštěstí­

Deštní­k - dešťovou vodu pí­ti : nějaká pochvala

Deštní­k - Deštní­k : uspokojivé poměry

Dešťovka - vodu chytati : domácí­ přičinlivost

Dešťovka - viděti ji : škoda

Děťátko - novorozené : potěšení­ i starosti

Děti (Dí­tě, Děcko) - viděti hezké : jest dobře

Děti (Dí­tě, Děcko) - velké : pomoc a úleva

Děti (Dí­tě, Děcko) - uspávati : oddech na čas od starostí­

Děti (Dí­tě, Děcko) - s kojnou viděti : pro těhotné porod děvčete, pro jiné nebezpečná nemoc

Děti (Dí­tě, Děcko) - padnouti : úzkost, škoda z obchodu

Děti (Dí­tě, Děcko) - padat viděti : s bázní­ něco začí­náš

Děti (Dí­tě, Děcko) - nositi : lidumilnost

Děti (Dí­tě, Děcko) - koupají­cí­ se : veliká potěcha

Děti (Dí­tě, Děcko) - hrát si viděti : veselé mysli býti

Děti (Dí­tě, Děcko) - hrají­cí­ si : rozmnožení­ majetku prací­, hojný užitek

Děti (Dí­tě, Děcko) - hladiti dí­tě : nekonejši se v starostech

Děti (Dí­tě, Děcko) - děti krmiti : starost v domácnosti

Děvče - Děvče : Viz: Ĺýena,

Děvče - zouvati se : můžeš očekávat velké štěstí­

Děvče - v lese : žena zdravá, ale divoká

Děvče - v květech : cudnost a nevinnost

Děvče - v koupeli : čistota mysli

Děvče - v kostele : rozejdete se

Děvče - u vody : má pravdivou povahu

Děvče - svlečené : hří­šné styky

Děvče - s vojí­nem : kam ví­tr, tam tvoje láska

Děvče - s knězem : oddavky

Děvče - s dí­vkami nahými skotačiti : jinochům požehnání­, ženám svár a starší­m mužům záduchu znamená

Děvče - s dí­tětem : varuj se tělesné lásky

Děvče - rozprávěti s ní­m, s mladým a hezkým : spokojenost

Děvče - plačí­cí­ viděti : svatba

Děvče - lí­bati : pří­jemné besedy

Děvče - krasavice : pří­jemné zvěsti

Děvče - klasy sbí­rají­cí­ : budoucí­ vzorná paní­

Děvečka - Děvečka : Viz: Služebná,

Děvečka - přijí­mati ji : nové pořádky

Děvečka - mí­ti aneb viděti : podezření­

Devět - čí­slo viděti : štěstí­

Diadém - si nasaditi : ztráta, onemocnění­

Diadém - ztratiti : stane se ti pří­koří­

Diadém - sobě nasaditi : budeš vyznamenán

Diamant - Diamant : Viz: Drahokam,

Diamant - z prstenu ztratiti : buď moudrý a hodně opatrný

Diamant - sbí­rati : falešná naděje, ztráta

Diamant - prsten s ní­m : vysoká čest

Diamant - náhrdelní­k z něho : velké požehnání­

Diamant - mí­ti : mámivé štěstí­

Diamant - Diamant : září­cí­ pravda náboženská

Diamant - Diamant : nemoc

Dí­lna - v ní­ býti : poctivost a pracovitost

Dí­lna - Dí­lna : práce a pí­le tě budou doprovázet

Dí­lo - jakékoli viděti : zí­skáš pení­ze dobrým nápadem

Diamanty - jí­sti : falešné štěstí­

Dí­ra - Dí­ra : Viz: Jáma,

Dí­ra - v oděvu : mrzutost

Dí­ra - neznámou zkoumati : známost

Dí­ra - do ní­ spadnouti : nemoc

Dí­ra - být z ní­ vytažen : pomoc

Dí­ra - Dí­ra : nepokoj

Dí­ra - Dí­ra : mrzutost

Divadlo - učiti se divadlu : marná snaha

Divadlo - státi v divadle : malé pří­jmy

Divadlo - nějaké viděti : klevety

Divadlo - Divadlo : zušlechtění­ mysli nebo nasycení­ smyslů

Divadlo - Divadlo : zábava

Divák - při nějaké slavnosti býti : do společnosti určitě přijí­ti

Divoch - viděti divocha : veselý život mí­ti

Divoký, divoká - s divokou zvěří­ se bí­ti : chudému dobře, bohatému zle

Divoký, divoká - divoký pes : povýšení­

Divoký, divoká - divoké prase : nepří­jemný nepří­tel

Divoký, divoká - divoká zvěř , honba na ni : potěšení­

Divoký, divoká - divoká kachna : nezapomeí˛ na svého pří­tele

Divoký, divoká - divoká husa : marné namáhání­

Dí­ž (Dí­že) - v ní­ chleba mí­stiti : požehnání­ v domě

Dí­ž (Dí­že) - prázdnou viděti : bí­da

Dí­ž (Dí­že) - plnou viděti : bohatství­

Dlaí˛ - zavřená : sobectví­

Dlaí˛ - s dýkou : vrah nablí­zku

Dlaí˛ - plnou peněz mí­ti : velká starost

Dlaí˛ - plná peněz : starost

Dlaí˛ - otevřená : dar

Dlaí˛ - na ní­ lejno : veliká výhra

Dlaí˛ - jako by psala : smlouva

Dláto - Dláto : násilí­m cí­le svého dosáhnouti

Dláto - Dláto : musí­š jednat násilně, ale moudře. Též zloděj

Dlaždice - viděti : těžce vydělané pení­ze

Dlaždice - viděti : chvála

Dlaždice - po nich choditi : budeš si na živobytí­ těžce vydělávati

Dlaždice - Dlaždice : tvá záležitost se upraví­

Dluhy - platiti : zbytečné pří­jmy

Dluhy - platiti : pení­ze

Dluhy - dělati : vyhni se přátelům

Dluhy - dělati : velká starost

Dluhy - Dluhy : starost a zápas

Dlužní­k - býti dlužen aneb dlužní­ka viděti : směřuješ k bohatství­

Dna - mí­ti dnu : soužení­

Dobytek - tučný : úroda

Dobytek - pásti na louce : zí­skáš nové přátelství­

Dobytek - na louce se pásti : hlášená škoda

Dobytek - hubený : neúroda, hlad

Dobytek - hovězí­ dobytek voditi : pomoc hledati

Dobytek - hovězí­ dobytek viděti skákati : nebezpečné lidi

Dobytek - hovězí­ dobytek viděti hubený : těžké a zlé časy

Dobytek - hovězí­ dobytek viděti : mladistvá zpupnost

Dojiti - krávy : potěší­ tě děti, též zdraví­ a sí­la

Dojiti - kozy : zví­tězí­š nad nepří­telem

Dojiti - dojnici do domu sháněti : hrozí­ ti zaskočení­ ženou

Dojiti - Dojiti : dodávky

Doktor - viděti : z nemoci se uzdraviti, smrti se vyhnouti

Doktor - v domě : drahota

Doktor - Doktor : starostlivé peněžní­ výdaje

Domluva - sám dostati : potrestán býti

Domluva - domluvu někomu činiti : odvážlivým a neprozřetelným býti

Dopis - spáliti : lehkomyslné kousky dělati

Dopis - s černým okrajem dostati : smrt v rodině

Dopis - roztrhati nebo roztrhaný viděti : zlá pomluva, dobrého pří­tele opustiti

Dopis - psáti : nedobré vyhlí­dky, nespolehlivost

Dopis - pečetiti : tajnosti mí­ti

Dopis - obyčejný dostati : dobré zprávy

Dopis - důležitý dostati : znamená dobrý začátek

Dopis - dostati : znamená budoucí­ bohatství­

Dopis - čí­sti viděti : výzva k opatrnosti

Dopis - čí­sti : důvěru mí­ti

Dopis - čí­sti dopis : ztráty, též smutek

Dopis - cizí­ otví­rati : nepří­jemnost

Dort - upravovati a jí­sti : radost

Dort - péci : radost

Dostihy - Dostihy : Viz: Koí˛ské dostihy,

Dostihy - jakékoliv viděti : překonáš překážky

Doutní­k - kouřiti : marné přání­

Doutní­k - jej kouřiti : tvé přání­ se nesplní­

Díłza - ztratiti : nespokojenost sám se sebou

Díłza - stří­brnou mí­ti : dobré znamení­

Díłza - s hezkým portrétem viděti : brzká milá známost

Díłza - pěkně malovanou viděti : hodně veselí­

Dráb - Dráb : úzkost z úřadu

Dragoun - viděti : nesvornost

Dráha - železnou viděti nebo po ní­ jeti : daleká cesta

Drahokam - Drahokam : Viz: Diamant, Topas,

Drahokam - ztratiti : ztráta, dluhy

Drahokam - ztratiti : blí­zké neštěstí­

Drahokam - z prstenu vytrousiti : buď opatrný při každém podnikání­

Drahokam - viděti : do pokušení­ se dostati

Drahokam - viděti : čest

Drahokam - přijmouti : vzrůst majetku

Drahokam - okraden býti o něj : bude ti na cti utrháno

Drahokam - nositi : pyšný býti

Drahokam - na sobě mí­ti : potupa

Drahokam - mnoho jich viděti : velké potěšení­, též pokušení­

Drahokam - mí­ti : velké pocty dosáhnouti

Drahokam - koupiti : užitek v obchodě

Drahokam - Drahokam : pravda září­cí­ z dobré povahy, dar

Drak - v jeskyni : smrt oné osoby

Drak - usmrtiti : povýšení­

Drak - s ní­m zápasiti : rámus a křik

Drak - přemoci ho : opět klid

Drak - papí­rový : dětské myšlenky

Drak - papí­rového pouštěti a letí­-li hodně vyso : dostane se ti veliké cti

Drak - papí­rového pouštěti : radost

Drak - letí­cí­ho viděti : falešné štěstí­

Drak - lechtati ho : nedráždi zbytečně

Drak - živého viděti : zneuctění­ a sní­žení­

Drak - Drak : zlý člověk v domácnosti

Drát - vidí­š-li jej dlouhý natažený : budeš bojovati s neštěstí­m

Drát - smotaný viděti : věrnost a pří­tulnost podří­zených

Drát - měděný viděti : šťastný průběh obchodů

Drát - Drát : překážky

Drát - Drát : budeš s neštěstí­m bojovati

Drátení­k - jeho lí­bati : čestná, ale chudá láska

Drátení­k - Drátení­k : chudý, ale vždy poctivý muž

Dratev - Dratev : ševče, drž se svého kopyta

Drátovati - Drátovati : život ze dne na den

Dravec - ptáka zastřeliti aneb poraniti : štěstí­

Dravec - Dravec : darebný člověk, opatrnost

Dražba - pří­tomen býti : nemoc

Dražba - Dražba : nezmeškej cosi

Drbati se - Drbati se : pení­ze

Drn - zelený : dobrá naděje

Drn - suchý : starost

Drn - pěkně zelený : svatba

Drobnohled - Drobnohled : malé věci zdají­ se býti velkými

Drozd - černého viděti : ztráta

Droždí­ - Droždí­ : šestinedělí­

Drtiny - Drtiny : Viz: Piliny,

Drtiny - v nich se váleti : dlouhý věk

Drtiny - v hlavě mí­ti : klidný život bez překvapení­

Drůbež - ve vodě viděti : tvé přání­ se vyplní­

Drůbež - kupovati : zle

Drůbež - krmiti : brzké zasnoubení­

Drůbež - Drůbež : hádky

Družička - vidět ji při pohřbu : veselost a zlepšení­ tvých poměrů

Družička - při svatbě ji viděti : smutek

Družička - opilou vidět ležeti : nesbí­rej zkušenosti na nesprávném mí­stě

Družička - nějakou vůbec uhlí­dati : nemoc nebo smrt

Družička - na svatbě aneb pohřbu viděti : čekej na zlepšení­ svého postavení­

Družička - Družička : buď veselka nebo pohřeb

Drvoštěp - vidět jej v lese při práci : bí­da

Drvoštěp - jak dří­ví­ ští­pe : přičinění­

Držadlo - Držadlo : neblahá chlí­pnost, svobodným touha po sí˛atku

Dřeváky - viděti, nebo nositi : skromnost a domácí­ štěstí­

Dřeváky - na nohou mí­ti : jmění­

Dřeváky - Dřeváky : v dobrém chodí­š, že spoří­š

Dřevo (Dří­ví­) - ští­pati viděti : úmrtí­

Dřevo (Dří­ví­) - ští­pati : pracovitost a úspěch

Dřevo (Dří­ví­) - tesati : velká pocta

Dřevo (Dří­ví­) - suché : pozor na možný oheí˛

Dřevo (Dří­ví­) - sbí­rati, nebo na hromadě viděti : velká lí­tost, mnoho útrap

Dřevo (Dří­ví­) - řezati : rakev

Dřevo (Dří­ví­) - páliti : žhář nablí­zku

Dřevo (Dří­ví­) - nésti : do chudoby se dostati

Dřevo (Dří­ví­) - na vodě plouti viděti : rozbité naděje na štěstí­

Dřevo (Dří­ví­) - na oheí˛ házeti : marnotratnost

Dřevo (Dří­ví­) - mokré : velká voda

Dřevo (Dří­ví­) - kupovati : upadneš v nouzi

Dřevo (Dří­ví­) - kupovati : ocitneš se brzy v nouzi

Dřevo (Dří­ví­) - Dřevo (Dří­ví­) : trvalejší­ dobro

Dřez - pod sukně ukrývati : brzké zásnuby

Dub - Dub : Viz: Strom,

Dub - z jeho listí­ věnce ví­ti : čest

Dub - v dubovém hájku se procházeti : šťastné poří­zení­

Dub - u něho seděti : služba u skoupého

Dub - pod ní­m se lí­bati : brzká svatba

Dub - pod dubem se milovati : štěstí­

Dub - listí­ z něho trhati : radost

Dub - krásný viděti : bohatství­ a dlouhý věk

Dub - hezký viděti : výhody, bohatství­, dlouhý život

Dub - dub a pod ní­m žena : dostaneš za muže lakomce

Dub - Dub : bohatství­, zdraví­ a dlouhé žití­

Duběnky - vyplivnouti : mrzutosti, nepří­jemnosti

Duběnky - vařiti : jsi marnotratný

Duběnky - nají­ti, nebo jí­sti : pomluven, zneuctěn býti

Dudy - viděti hráti dudáka : společná radost

Dudy - slyšeti : venkovské vyražení­

Dudy - na ně hráti : radost z povolání­, zdar z obchodu

Dudy - hráti slyšeti : veselost

Duha - ztrácejí­cí­ se : tvé štěstí­ zanikne dří­ve nebo později

Duha - viděti ji : uspořádání­ tvých záležitostí­ je blí­zké, též nemocnému úleva

Duha - vidět duhu : návrhy činiti

Duha - na východě : velmi dobře, pro boháče jest lépe na západě

Duch (duchové) - Duch (duchové) : Viz: Strašidlo (strašidla),

Duch (duchové) - zjevují­cí­ se na nebi : zvěstuje těžkou nemoc nebo smrt v rodině

Duch (duchové) - viděti (i strašidlo) : pokušení­, svádění­ k hří­chu, nebezpečí­, milého či pří­tele ztratiti

Duch (duchové) - viděti duchy : zpráva o úmrtí­

Duch (duchové) - vidět : dozví­te se něco nepří­jemného

Duch (duchové) - Duch (duchové) : Straší­ vás ve snu duchové? Nebojte se, jsou to skryté části vaší­ osobnosti, která vám chce napovědět. Poslouchejte, co vám ří­ká, třeba objeví­te řešení­ svého problému.

Duch (duchové) - spatřit ho : předpoví­dá neočekávané rozepře ve tvé společnosti

Duch (duchové) - slyšet jejich hlasy : symbolizuje nemilé návštěvy známých

Duch (duchové) - překonat strach z něho : slibuje ví­tězství­ nad obtí­žemi

Duch (duchové) - polekat se : znamení­ obtí­ží­ a nepří­jemností­

Duch (duchové) - od nich býti zastrašen : na zlých cestách býti

Duch (duchové) - mluví­cí­ k tobě : varují­cí­ před nepřáteli

Duch (duchové) - jde k západu : převrat

Duch (duchové) - jde k východu : štěstí­

Duch (duchové) - jasného a bí­lého viděti : radost a osobní­ úspěch

Duch (duchové) - hovořit sní­m : zí­skáte dobré dojmy

Duch (duchové) - ženská postava ducha : znamená brzké povýšení­ a pocty

Duch (duchové) - duch rodičů : upozorí˛uje tě na na hrozí­cí­ nebezpečí­

Duch (duchové) - červený : pozor na vraha

Duch (duchové) - černý : smrt

Duch (duchové) - Duch (duchové) : symbol fantomu, za kterým se honí­te

Důchod - pobí­rati : starost a trápení­

Duchovní­ - Duchovenstvo : dlouhý život plný trampot

Dukát (Dukáty) - viděti : veselost nebo výhra

Dukát (Dukáty) - viděti : veselost

Dukát (Dukáty) - taviti viděti : ztráta finanční­ obezřetnosti

Dukát (Dukáty) - sčí­tati je : výhra, též starosti

Dukát (Dukáty) - nají­ti : šťastný býti

Dukát (Dukáty) - nají­ti : šťastný býti

Dukát (Dukáty) - mí­ti, jimi platiti : zvýšení­ úcty

Dukát (Dukáty) - jeden : velmi dobré znamení­

Dukát (Dukáty) - dostati : snášenlivost, radost

Dukát (Dukáty) - dostati : snášenlivost

Důl - viděti : vzrůst majetku

Důl - jako jáma viděný : smrt nejbližší­ho

Důl - Důl : bohatství­ a moc

Dům - zbořený viděti : překážky odstraniti

Dům - vyjí­ti z něho, aniž jsi tam jedl a pil : pevné zdraví­

Dům - vlastní­ opustiti : zisk, výhody

Dům - vlastní­ hořeti nebo bořiti se viděti : neštěstí­, neočekávané úmrtí­, ztráta milé(ho)

Dům - viděti hořeti : nemoc, též hádky

Dům - vejí­ti v něj a s mrtvým hovořiti : smrt

Dům - ve vodě : zármutek

Dům - v povětří­ : smrt sní­cí­mu

Dům - v něm skrýš objeviti : poklad na dosah

Dům - tmavý : smutek a dluhy

Dům - svůj čistiti : radostná budoucnost

Dům - stavěti viděti : pracovitost

Dům - stavěti : štěstí­ v obchodech a v lásce, hodné a věrné služebnictvo mí­ti

Dům - stavěti : majetku rozmnožení­

Dům - stavěti : do lepší­ho stavu přijí­ti

Dům - starý viděti : staré známé nebo přátele znovu viděti

Dům - s puklinami : špatný soused

Dům - rozbořený upravovati : nové štěstí­

Dům - průchodní­ dům : nestálý milenec

Dům - pěkný velký obývati : úspěšně podnikati

Dům - pěkný a velký viděti : započneš obchod

Dům - pavučiny a smetí­ z něho vymetati : pozbudeš žalu a zármutku

Dům - na něj lézti : štěstí­, ví­tězství­

Dům - mí­ti malý a pěkný : tichá radost a spokojenost

Dům - malý obývati : spokojenost se svým osudem

Dům - malý domek mí­ti : skromné a tiché živobytí­

Dům - chatrný : nemoc a smrt

Dům - hoří­cí­ dům bez kouře a čmoudu : jeho majitel onemocní­ na dlouho

Dům - hořet viděti : nenadálé štěstí­

Dům - dřevěný stavěti : větší­ užitek

Dům - dáti spáliti : hněv

Dům - bourat viděti : odstranění­ nějaké překážky

Dům - bí­liti : radostná událost

Dupati - slyšeti : cesta

Dupati - Dupati : pánovitost

Dusiti se - Dusiti se : uhranutí­

Důstojní­k - státi se jí­m : bohatým dobře, chudým utlačování­

Důstojní­k - na koni ho potkati : vypí­navost

Důstojní­k - Důstojní­k : klamné zdání­

Dutky - Dutky : pří­jem daru nebo peněz

Dužina - žvýkat ji : tvá dcera se spustí­ s hajným, syn naopak s hajnou

Dveře - zavří­ti : nebezpečí­

Dveře - zavřené : dojdeš zklamání­

Dveře - viděti spálené : tvá aneb tvého pří­buzného smrt

Dveře - roztržené : poznáš veliké pravdy

Dveře - projdeš-li neznámými dveřmi : smrt

Dveře - padací­ viděti : nečekané štěstí­

Dveře - otevřené, které se zavřely : smrt pří­buzného

Dveře - otevřené : vysoké stáří­

Dveře - oteví­rání­ : rozkoš

Dvojčata - viděti : požehnání­ v manželství­, svobodným svůdnictví­ a starosti

Dvojčata - vidět : dojde k osudové záměně

Dvojčata - porodit je : znamená šťastné uzdravení­

Dvojčata - nemocná a oslabená : symbolizují­ rozčarování­ a neúspěchy, ale i smutek v rodině

Dvojčata - mí­t je : je předpovědí­ dobrých zpráv

Dvojčata - Dvojčata : starost se ti zdvojnásobí­

Dvojspřežení­ - odváží­ zboží­ : zlodějská dvojice

Dvojspřežení­ - Dvojspřežení­ : zaměstnaní­ manželé

Dvoukolka - jeti na ní­ : rychlý zdar tvého podnikání­

Dvůr - sí­tí­ potažený viděti : bohatství­

Dvůr - nečistý viděti : pomluvy, utrhání­ na cti

Dvůr - nečistý viděti či mí­ti : utrhání­ na cti

Dvůr - kní­žecí­ viděti : nástraha, úklady

Dvůr - kní­žecí­ viděti : úklady činiti

Dýka - Dýka : Viz: Nůž,

Dýka - viděti nebo mí­ti : zprávy od přátel

Dýka - ostrou vidět ležeti : dojde ti smutná zpráva

Dýka - někoho s ní­ poraniti : ví­tězství­

Dýka - na někoho vytáhnouti : ví­tězství­ nad nepřáteli

Dýka - mí­ti : očekávané zprávy konečně obdržeti

Dýka - býti s ní­ poraněn : smutné návěští­

Dýka - být jí­ proboden : smutná zpráva

Dýka - Dýka : nebezpečí­, pozor

Dým - Dým : hádky

Dýmka - Dýmka : Viz: Fajfka,

Dýmka - roztlouci : pokoj před pronásledování­m

Dýmka - rozbí­ti ji : mrzutost

Dýmka - kouřiti z ní­ : zisk

Dýmka - kouřiti : radost a zisk

Dýmka - Dýmka : klid mysli

Džbán - ze džbánu nalévati : nemoc

Džbán - zdvihati : nebuď prostomyslný

Džbán - vodou naplněný : neštěstí­

Džbán - prázdný nésti : tužba duchovní­

Džbán - nésti rozbitý : štěstí­

Džbán - na pivo s okrasami : veselost

Džbán - mí­sto nohou jej mí­ti : přijdou namáhavé dny

Džbán - džbán rozbí­ti : smrt

Džbán - džbán naplněný ví­nem : svatba

Džber - plný ví­na viděti : dobrý pří­jem

Džber - plný viděti a nemoci ho vzí­ti : znamená úmrtí­ v rodině

Džber - býti jí­m : sejdeš vraždou ze světa

 


Najdi si vysněnou práci
Sníš o dobré práci? Svoji práci snů najdeš na www.DobraPrace.cz

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist