* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88250

Výkladů - 22915

Uživatelů - 13269

On-Line : 5
Celkem : 1426566

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zažíváte ?

Rodičovskou10.3%
Partnerskou9.2%
Sebelásku7.6%
Sexuální8%
Duchovní8%
Láska ke všemu27.8%
Láska ke každému29.1%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

D

Dalekohled - míti : štěstí, sblížení s neznámými

Dáma (Hra) - viděti nebo hráti (také šachy apod) : neočekávaný úspěch v obchodech

Dáma (žena) - viděti vzácnou dámu : vše směřuje k tvému blahobytu

Dáma (žena) - Dáma (žena) : mrzutost

Damašek - míti damaškové šaty : veselost

Damašek - Damašek : slušné živobytí

Daň - vybírati : osobní nebezpečí, též velká starost

Daň - platiti : plnění povinnosti

Daňek - zabíti ho : přemožení nepřítele

Daňek - zabíti : zvítěziti nad nepřítelem

Darebák - míti ho nablízku : svatba s praporčíkem

Dar, Dárek - sám dávati : hanba, mrzutost

Dar, Dárek - rozdávati : klid, spokojenost

Dar, Dárek - přijímati : šťastná změna

Dar, Dárek - obdržeti : závist

Dar, Dárek - obdržeti : čest, zisk

Dar, Dárek - někomu dáti : vždy pomluvy, výčitky

Dar, Dárek - dostati : s nepříjemnostmi se potýkati

Datel - Datel : všetečný mluvka a zvědavec

Datle - rozdávati : polibky dostati

Datle - jísti : od žen se rád nechat okukovat

Datle - jísti : v lásce první políbení

Datle - chutnají-li sladce : vydobudeš si lásky

Datle - Datle : značí polibek

Dávidlo - nabízeti : hleď svého času co nejvíce využít

Decimálka - vážiti se na ní : hleď si více svého zdraví

Dědictví - obdržeti : značná ztráta či chudoba

Dědictví - dostati : bída a zármutek

Dědictví - Dědictví : chudoba

Dědina - viděti : veselá společnost

Defilé - přihlížeti : hledáš své štěstí na nepravém místě

Dekoltáž - nadměrnou ukazovati : změna v bytě

Delegace - se účastniti : neduživost

Delfín - hráti si viděti : neštěstí nebo i smrt

Dělník - viděti jich mnoho : dojdeš štěstí jedině prací

Dělo - Dělo : Viz: Kanřn,

Dělo - viděti : nepříjemnosti

Dělo - aneb kanřn vypáliti aneb viděti : zármutek a starost

Dělostřelec - Dělostřelec : veselost

Denice - viděti ji zářící na nebi : veliké štěstí

Depeše - zasílati nebo obdržeti : úzkost

Desátník - viděti ho : starost

Destilační baňku - viděti : nepříjemnosti, neštěstí

Déšť - Déšť : Viz: Liják,

Déšť - zmokneš-li : různá protivenství

Déšť - zlatý : radost a veselí

Déšť - zlatý : peníze a láska

Déšť - velký : trvalé klopoty

Déšť - stříbrný : smutek a trápení

Déšť - stříbrný : peníze a pravda náboženská

Déšť - smolný : hanebnost, trvalé zarmoucení

Déšť - pomalý a drobný : méně majetku

Déšť - Déšť : Pokud ve vašem snu prší, vězte, že to souvisí s emocemi. Mírný deštík je osvěžující, nepřetržitý liják přináší depresi.

Déšť - mírný : obchodníkům mrzutost, rolníkům užitek

Déšť - liják : více majetku

Déšť - krvavý : zlá válka

Déšť - kalný : nemoc

Déšť - žene-li se prudce do oken : boj se o své štěstí

Déšť - dlouho trvající : chudým dobře, bohatým nebezpečí

Déšť - děšťový příval s větrem a bouří : hrozící nebezpečí

Déšť - Déšť : majetek

Deštník - slunečník : chladnost proti pochlebníkům

Deštník - v dešti nostiti : buď opatrný v obcování s cizí ženou

Deštník - nositi : nedobře se brániti

Deštník - míti : dostane se ti pomoci v tísni

Deštník - jím se v hrobě manželově rýpati : tvá prostopášnost může tě zavést do neštěstí

Deštník - dešťovou vodu píti : nějaká pochvala

Deštník - Deštník : uspokojivé poměry

Dešťovka - vodu chytati : domácí přičinlivost

Dešťovka - viděti ji : škoda

Děťátko - novorozené : potěšení i starosti

Děti (Dítě, Děcko) - viděti hezké : jest dobře

Děti (Dítě, Děcko) - velké : pomoc a úleva

Děti (Dítě, Děcko) - uspávati : oddech na čas od starostí

Děti (Dítě, Děcko) - s kojnou viděti : pro těhotné porod děvčete, pro jiné nebezpečná nemoc

Děti (Dítě, Děcko) - padnouti : úzkost, škoda z obchodu

Děti (Dítě, Děcko) - padat viděti : s bázní něco začínáš

Děti (Dítě, Děcko) - nositi : lidumilnost

Děti (Dítě, Děcko) - koupající se : veliká potěcha

Děti (Dítě, Děcko) - hrát si viděti : veselé mysli býti

Děti (Dítě, Děcko) - hrající si : rozmnožení majetku prací, hojný užitek

Děti (Dítě, Děcko) - hladiti dítě : nekonejši se v starostech

Děti (Dítě, Děcko) - děti krmiti : starost v domácnosti

Děvče - Děvče : Viz: Žena,

Děvče - zouvati se : můžeš očekávat velké štěstí

Děvče - v lese : žena zdravá, ale divoká

Děvče - v květech : cudnost a nevinnost

Děvče - v koupeli : čistota mysli

Děvče - v kostele : rozejdete se

Děvče - u vody : má pravdivou povahu

Děvče - svlečené : hříšné styky

Děvče - s vojínem : kam vítr, tam tvoje láska

Děvče - s knězem : oddavky

Děvče - s dívkami nahými skotačiti : jinochům požehnání, ženám svár a starším mužům záduchu znamená

Děvče - s dítětem : varuj se tělesné lásky

Děvče - rozprávěti s ním, s mladým a hezkým : spokojenost

Děvče - plačící viděti : svatba

Děvče - líbati : příjemné besedy

Děvče - krasavice : příjemné zvěsti

Děvče - klasy sbírající : budoucí vzorná paní

Děvečka - Děvečka : Viz: Služebná,

Děvečka - přijímati ji : nové pořádky

Děvečka - míti aneb viděti : podezření

Devět - číslo viděti : štěstí

Diadém - si nasaditi : ztráta, onemocnění

Diadém - ztratiti : stane se ti příkoří

Diadém - sobě nasaditi : budeš vyznamenán

Diamant - Diamant : Viz: Drahokam,

Diamant - z prstenu ztratiti : buď moudrý a hodně opatrný

Diamant - sbírati : falešná naděje, ztráta

Diamant - prsten s ním : vysoká čest

Diamant - náhrdelník z něho : velké požehnání

Diamant - míti : mámivé štěstí

Diamant - Diamant : zářící pravda náboženská

Diamant - Diamant : nemoc

Dílna - v ní býti : poctivost a pracovitost

Dílna - Dílna : práce a píle tě budou doprovázet

Dílo - jakékoli viděti : získáš peníze dobrým nápadem

Diamanty - jísti : falešné štěstí

Díra - Díra : Viz: Jáma,

Díra - v oděvu : mrzutost

Díra - neznámou zkoumati : známost

Díra - do ní spadnouti : nemoc

Díra - být z ní vytažen : pomoc

Díra - Díra : nepokoj

Díra - Díra : mrzutost

Divadlo - učiti se divadlu : marná snaha

Divadlo - státi v divadle : malé příjmy

Divadlo - nějaké viděti : klevety

Divadlo - Divadlo : zušlechtění mysli nebo nasycení smyslů

Divadlo - Divadlo : zábava

Divák - při nějaké slavnosti býti : do společnosti určitě přijíti

Divoch - viděti divocha : veselý život míti

Divoký, divoká - s divokou zvěří se bíti : chudému dobře, bohatému zle

Divoký, divoká - divoký pes : povýšení

Divoký, divoká - divoké prase : nepříjemný nepřítel

Divoký, divoká - divoká zvěř , honba na ni : potěšení

Divoký, divoká - divoká kachna : nezapomeň na svého přítele

Divoký, divoká - divoká husa : marné namáhání

Díž (Díže) - v ní chleba místiti : požehnání v domě

Díž (Díže) - prázdnou viděti : bída

Díž (Díže) - plnou viděti : bohatství

Dlaň - zavřená : sobectví

Dlaň - s dýkou : vrah nablízku

Dlaň - plnou peněz míti : velká starost

Dlaň - plná peněz : starost

Dlaň - otevřená : dar

Dlaň - na ní lejno : veliká výhra

Dlaň - jako by psala : smlouva

Dláto - Dláto : násilím cíle svého dosáhnouti

Dláto - Dláto : musíš jednat násilně, ale moudře. Též zloděj

Dlaždice - viděti : těžce vydělané peníze

Dlaždice - viděti : chvála

Dlaždice - po nich choditi : budeš si na živobytí těžce vydělávati

Dlaždice - Dlaždice : tvá záležitost se upraví

Dluhy - platiti : zbytečné příjmy

Dluhy - platiti : peníze

Dluhy - dělati : vyhni se přátelům

Dluhy - dělati : velká starost

Dluhy - Dluhy : starost a zápas

Dlužník - býti dlužen aneb dlužníka viděti : směřuješ k bohatství

Dna - míti dnu : soužení

Dobytek - tučný : úroda

Dobytek - pásti na louce : získáš nové přátelství

Dobytek - na louce se pásti : hlášená škoda

Dobytek - hubený : neúroda, hlad

Dobytek - hovězí dobytek voditi : pomoc hledati

Dobytek - hovězí dobytek viděti skákati : nebezpečné lidi

Dobytek - hovězí dobytek viděti hubený : těžké a zlé časy

Dobytek - hovězí dobytek viděti : mladistvá zpupnost

Dojiti - krávy : potěší tě děti, též zdraví a síla

Dojiti - kozy : zvítězíš nad nepřítelem

Dojiti - dojnici do domu sháněti : hrozí ti zaskočení ženou

Dojiti - Dojiti : dodávky

Doktor - viděti : z nemoci se uzdraviti, smrti se vyhnouti

Doktor - v domě : drahota

Doktor - Doktor : starostlivé peněžní výdaje

Domluva - sám dostati : potrestán býti

Domluva - domluvu někomu činiti : odvážlivým a neprozřetelným býti

Dopis - spáliti : lehkomyslné kousky dělati

Dopis - s černým okrajem dostati : smrt v rodině

Dopis - roztrhati nebo roztrhaný viděti : zlá pomluva, dobrého přítele opustiti

Dopis - psáti : nedobré vyhlídky, nespolehlivost

Dopis - pečetiti : tajnosti míti

Dopis - obyčejný dostati : dobré zprávy

Dopis - důležitý dostati : znamená dobrý začátek

Dopis - dostati : znamená budoucí bohatství

Dopis - čísti viděti : výzva k opatrnosti

Dopis - čísti : důvěru míti

Dopis - čísti dopis : ztráty, též smutek

Dopis - cizí otvírati : nepříjemnost

Dort - upravovati a jísti : radost

Dort - péci : radost

Dostihy - Dostihy : Viz: Koňské dostihy,

Dostihy - jakékoliv viděti : překonáš překážky

Doutník - kouřiti : marné přání

Doutník - jej kouřiti : tvé přání se nesplní

Dřza - ztratiti : nespokojenost sám se sebou

Dřza - stříbrnou míti : dobré znamení

Dřza - s hezkým portrétem viděti : brzká milá známost

Dřza - pěkně malovanou viděti : hodně veselí

Dráb - Dráb : úzkost z úřadu

Dragoun - viděti : nesvornost

Dráha - železnou viděti nebo po ní jeti : daleká cesta

Drahokam - Drahokam : Viz: Diamant, Topas,

Drahokam - ztratiti : ztráta, dluhy

Drahokam - ztratiti : blízké neštěstí

Drahokam - z prstenu vytrousiti : buď opatrný při každém podnikání

Drahokam - viděti : do pokušení se dostati

Drahokam - viděti : čest

Drahokam - přijmouti : vzrůst majetku

Drahokam - okraden býti o něj : bude ti na cti utrháno

Drahokam - nositi : pyšný býti

Drahokam - na sobě míti : potupa

Drahokam - mnoho jich viděti : velké potěšení, též pokušení

Drahokam - míti : velké pocty dosáhnouti

Drahokam - koupiti : užitek v obchodě

Drahokam - Drahokam : pravda zářící z dobré povahy, dar

Drak - v jeskyni : smrt oné osoby

Drak - usmrtiti : povýšení

Drak - s ním zápasiti : rámus a křik

Drak - přemoci ho : opět klid

Drak - papírový : dětské myšlenky

Drak - papírového pouštěti a letí-li hodně vyso : dostane se ti veliké cti

Drak - papírového pouštěti : radost

Drak - letícího viděti : falešné štěstí

Drak - lechtati ho : nedráždi zbytečně

Drak - živého viděti : zneuctění a snížení

Drak - Drak : zlý člověk v domácnosti

Drát - vidíš-li jej dlouhý natažený : budeš bojovati s neštěstím

Drát - smotaný viděti : věrnost a přítulnost podřízených

Drát - měděný viděti : šťastný průběh obchodů

Drát - Drát : překážky

Drát - Drát : budeš s neštěstím bojovati

Dráteník - jeho líbati : čestná, ale chudá láska

Dráteník - Dráteník : chudý, ale vždy poctivý muž

Dratev - Dratev : ševče, drž se svého kopyta

Drátovati - Drátovati : život ze dne na den

Dravec - ptáka zastřeliti aneb poraniti : štěstí

Dravec - Dravec : darebný člověk, opatrnost

Dražba - přítomen býti : nemoc

Dražba - Dražba : nezmeškej cosi

Drbati se - Drbati se : peníze

Drn - zelený : dobrá naděje

Drn - suchý : starost

Drn - pěkně zelený : svatba

Drobnohled - Drobnohled : malé věci zdají se býti velkými

Drozd - černého viděti : ztráta

Droždí - Droždí : šestinedělí

Drtiny - Drtiny : Viz: Piliny,

Drtiny - v nich se váleti : dlouhý věk

Drtiny - v hlavě míti : klidný život bez překvapení

Drůbež - ve vodě viděti : tvé přání se vyplní

Drůbež - kupovati : zle

Drůbež - krmiti : brzké zasnoubení

Drůbež - Drůbež : hádky

Družička - vidět ji při pohřbu : veselost a zlepšení tvých poměrů

Družička - při svatbě ji viděti : smutek

Družička - opilou vidět ležeti : nesbírej zkušenosti na nesprávném místě

Družička - nějakou vůbec uhlídati : nemoc nebo smrt

Družička - na svatbě aneb pohřbu viděti : čekej na zlepšení svého postavení

Družička - Družička : buď veselka nebo pohřeb

Drvoštěp - vidět jej v lese při práci : bída

Drvoštěp - jak dříví štípe : přičinění

Držadlo - Držadlo : neblahá chlípnost, svobodným touha po sňatku

Dřeváky - viděti, nebo nositi : skromnost a domácí štěstí

Dřeváky - na nohou míti : jmění

Dřeváky - Dřeváky : v dobrém chodíš, že spoříš

Dřevo (Dříví) - štípati viděti : úmrtí

Dřevo (Dříví) - štípati : pracovitost a úspěch

Dřevo (Dříví) - tesati : velká pocta

Dřevo (Dříví) - suché : pozor na možný oheň

Dřevo (Dříví) - sbírati, nebo na hromadě viděti : velká lítost, mnoho útrap

Dřevo (Dříví) - řezati : rakev

Dřevo (Dříví) - páliti : žhář nablízku

Dřevo (Dříví) - nésti : do chudoby se dostati

Dřevo (Dříví) - na vodě plouti viděti : rozbité naděje na štěstí

Dřevo (Dříví) - na oheň házeti : marnotratnost

Dřevo (Dříví) - mokré : velká voda

Dřevo (Dříví) - kupovati : upadneš v nouzi

Dřevo (Dříví) - kupovati : ocitneš se brzy v nouzi

Dřevo (Dříví) - Dřevo (Dříví) : trvalejší dobro

Dřez - pod sukně ukrývati : brzké zásnuby

Dub - Dub : Viz: Strom,

Dub - z jeho listí věnce víti : čest

Dub - v dubovém hájku se procházeti : šťastné pořízení

Dub - u něho seděti : služba u skoupého

Dub - pod ním se líbati : brzká svatba

Dub - pod dubem se milovati : štěstí

Dub - listí z něho trhati : radost

Dub - krásný viděti : bohatství a dlouhý věk

Dub - hezký viděti : výhody, bohatství, dlouhý život

Dub - dub a pod ním žena : dostaneš za muže lakomce

Dub - Dub : bohatství, zdraví a dlouhé žití

Duběnky - vyplivnouti : mrzutosti, nepříjemnosti

Duběnky - vařiti : jsi marnotratný

Duběnky - najíti, nebo jísti : pomluven, zneuctěn býti

Dudy - viděti hráti dudáka : společná radost

Dudy - slyšeti : venkovské vyražení

Dudy - na ně hráti : radost z povolání, zdar z obchodu

Dudy - hráti slyšeti : veselost

Duha - ztrácející se : tvé štěstí zanikne dříve nebo později

Duha - viděti ji : uspořádání tvých záležitostí je blízké, též nemocnému úleva

Duha - vidět duhu : návrhy činiti

Duha - na východě : velmi dobře, pro boháče jest lépe na západě

Duch (duchové) - Duch (duchové) : Viz: Strašidlo (strašidla),

Duch (duchové) - zjevující se na nebi : zvěstuje těžkou nemoc nebo smrt v rodině

Duch (duchové) - viděti (i strašidlo) : pokušení, svádění k hříchu, nebezpečí, milého či přítele ztratiti

Duch (duchové) - viděti duchy : zpráva o úmrtí

Duch (duchové) - vidět : dozvíte se něco nepříjemného

Duch (duchové) - Duch (duchové) : Straší vás ve snu duchové? Nebojte se, jsou to skryté části vaší osobnosti, která vám chce napovědět. Poslouchejte, co vám říká, třeba objevíte řešení svého problému.

Duch (duchové) - spatřit ho : předpovídá neočekávané rozepře ve tvé společnosti

Duch (duchové) - slyšet jejich hlasy : symbolizuje nemilé návštěvy známých

Duch (duchové) - překonat strach z něho : slibuje vítězství nad obtížemi

Duch (duchové) - polekat se : znamení obtíží a nepříjemností

Duch (duchové) - od nich býti zastrašen : na zlých cestách býti

Duch (duchové) - mluvící k tobě : varující před nepřáteli

Duch (duchové) - jde k západu : převrat

Duch (duchové) - jde k východu : štěstí

Duch (duchové) - jasného a bílého viděti : radost a osobní úspěch

Duch (duchové) - hovořit sním : získáte dobré dojmy

Duch (duchové) - ženská postava ducha : znamená brzké povýšení a pocty

Duch (duchové) - duch rodičů : upozorňuje tě na na hrozící nebezpečí

Duch (duchové) - červený : pozor na vraha

Duch (duchové) - černý : smrt

Duch (duchové) - Duch (duchové) : symbol fantomu, za kterým se honíte

Důchod - pobírati : starost a trápení

Duchovní - Duchovenstvo : dlouhý život plný trampot

Dukát (Dukáty) - viděti : veselost nebo výhra

Dukát (Dukáty) - viděti : veselost

Dukát (Dukáty) - taviti viděti : ztráta finanční obezřetnosti

Dukát (Dukáty) - sčítati je : výhra, též starosti

Dukát (Dukáty) - najíti : šťastný býti

Dukát (Dukáty) - najíti : šťastný býti

Dukát (Dukáty) - míti, jimi platiti : zvýšení úcty

Dukát (Dukáty) - jeden : velmi dobré znamení

Dukát (Dukáty) - dostati : snášenlivost, radost

Dukát (Dukáty) - dostati : snášenlivost

Důl - viděti : vzrůst majetku

Důl - jako jáma viděný : smrt nejbližšího

Důl - Důl : bohatství a moc

Dům - zbořený viděti : překážky odstraniti

Dům - vyjíti z něho, aniž jsi tam jedl a pil : pevné zdraví

Dům - vlastní opustiti : zisk, výhody

Dům - vlastní hořeti nebo bořiti se viděti : neštěstí, neočekávané úmrtí, ztráta milé(ho)

Dům - viděti hořeti : nemoc, též hádky

Dům - vejíti v něj a s mrtvým hovořiti : smrt

Dům - ve vodě : zármutek

Dům - v povětří : smrt snícímu

Dům - v něm skrýš objeviti : poklad na dosah

Dům - tmavý : smutek a dluhy

Dům - svůj čistiti : radostná budoucnost

Dům - stavěti viděti : pracovitost

Dům - stavěti : štěstí v obchodech a v lásce, hodné a věrné služebnictvo míti

Dům - stavěti : majetku rozmnožení

Dům - stavěti : do lepšího stavu přijíti

Dům - starý viděti : staré známé nebo přátele znovu viděti

Dům - s puklinami : špatný soused

Dům - rozbořený upravovati : nové štěstí

Dům - průchodní dům : nestálý milenec

Dům - pěkný velký obývati : úspěšně podnikati

Dům - pěkný a velký viděti : započneš obchod

Dům - pavučiny a smetí z něho vymetati : pozbudeš žalu a zármutku

Dům - na něj lézti : štěstí, vítězství

Dům - míti malý a pěkný : tichá radost a spokojenost

Dům - malý obývati : spokojenost se svým osudem

Dům - malý domek míti : skromné a tiché živobytí

Dům - chatrný : nemoc a smrt

Dům - hořící dům bez kouře a čmoudu : jeho majitel onemocní na dlouho

Dům - hořet viděti : nenadálé štěstí

Dům - dřevěný stavěti : větší užitek

Dům - dáti spáliti : hněv

Dům - bourat viděti : odstranění nějaké překážky

Dům - bíliti : radostná událost

Dupati - slyšeti : cesta

Dupati - Dupati : pánovitost

Dusiti se - Dusiti se : uhranutí

Důstojník - státi se jím : bohatým dobře, chudým utlačování

Důstojník - na koni ho potkati : vypínavost

Důstojník - Důstojník : klamné zdání

Dutky - Dutky : příjem daru nebo peněz

Dužina - žvýkat ji : tvá dcera se spustí s hajným, syn naopak s hajnou

Dveře - zavříti : nebezpečí

Dveře - zavřené : dojdeš zklamání

Dveře - viděti spálené : tvá aneb tvého příbuzného smrt

Dveře - roztržené : poznáš veliké pravdy

Dveře - projdeš-li neznámými dveřmi : smrt

Dveře - padací viděti : nečekané štěstí

Dveře - otevřené, které se zavřely : smrt příbuzného

Dveře - otevřené : vysoké stáří

Dveře - otevírání : rozkoš

Dvojčata - viděti : požehnání v manželství, svobodným svůdnictví a starosti

Dvojčata - vidět : dojde k osudové záměně

Dvojčata - porodit je : znamená šťastné uzdravení

Dvojčata - nemocná a oslabená : symbolizují rozčarování a neúspěchy, ale i smutek v rodině

Dvojčata - mít je : je předpovědí dobrých zpráv

Dvojčata - Dvojčata : starost se ti zdvojnásobí

Dvojspřežení - odváží zboží : zlodějská dvojice

Dvojspřežení - Dvojspřežení : zaměstnaní manželé

Dvoukolka - jeti na ní : rychlý zdar tvého podnikání

Dvůr - sítí potažený viděti : bohatství

Dvůr - nečistý viděti : pomluvy, utrhání na cti

Dvůr - nečistý viděti či míti : utrhání na cti

Dvůr - knížecí viděti : nástraha, úklady

Dvůr - knížecí viděti : úklady činiti

Dýka - Dýka : Viz: Nůž,

Dýka - viděti nebo míti : zprávy od přátel

Dýka - ostrou vidět ležeti : dojde ti smutná zpráva

Dýka - někoho s ní poraniti : vítězství

Dýka - na někoho vytáhnouti : vítězství nad nepřáteli

Dýka - míti : očekávané zprávy konečně obdržeti

Dýka - býti s ní poraněn : smutné návěští

Dýka - být jí proboden : smutná zpráva

Dýka - Dýka : nebezpečí, pozor

Dým - Dým : hádky

Dýmka - Dýmka : Viz: Fajfka,

Dýmka - roztlouci : pokoj před pronásledováním

Dýmka - rozbíti ji : mrzutost

Dýmka - kouřiti z ní : zisk

Dýmka - kouřiti : radost a zisk

Dýmka - Dýmka : klid mysli

Džbán - ze džbánu nalévati : nemoc

Džbán - zdvihati : nebuď prostomyslný

Džbán - vodou naplněný : neštěstí

Džbán - prázdný nésti : tužba duchovní

Džbán - nésti rozbitý : štěstí

Džbán - na pivo s okrasami : veselost

Džbán - místo nohou jej míti : přijdou namáhavé dny

Džbán - džbán rozbíti : smrt

Džbán - džbán naplněný vínem : svatba

Džber - plný vína viděti : dobrý příjem

Džber - plný viděti a nemoci ho vzíti : znamená úmrtí v rodině

Džber - býti jím : sejdeš vraždou ze světa

 


Markýzy od Climastylu
Naše markýzy zastíní vaši pergolu či zahrádku. To bude pohodička.

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist