* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 87559

Výkladů - 20283

Uživatelů - 13267

On-Line : 5
Celkem : 32409466

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zažíváte ?

Rodičovskou9.6%
Partnerskou8.6%
Sebelásku7%
Sexuální7.2%
Duchovní7.2%
Láska ke všemu29.6%
Láska ke každému30.8%


Výměna ikonekEsoterikWeb

Pro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C

D  *  E  *  F

G  *  H  *  CH  *  I

J  *  K  *  L  *  M  *  N

O  *  P  *  R  *  S  *  T  *  U  *  V  *  Z

Z

Zábavu pořádati : ztráta.

Záclona, za ní se ukrývati : pozor na podvod.

Záclonu viděti : úspěšné obchody.

Zadek, svůj viděti : zmatek v obchodech.

Zadek ženský viděti : malichernostmi se zabývati.

Zahradou hezkou se procházeti : radost, zvětšení majetku, čest získati, dobré obchody.

Zahradu s vysokým plotem viděti : zamítnutí žádosti.

Zahradu zanedbanou viděti : falešnými rádci obklopen býti.

Záchod : rozmrzelost, nuda.

Zajetí, do něj se dostati : podvod.

Zajíce jísti : spokojenost.

Zajíce stříleti : šťastný býti.

Zajíce viděti : strach.

Zametat světnici : nemoc.

Zápach, silný : nevěrnost, proradnost, faleš.

Zarmoucen býti : přátelé přijdou.

Zatmění slunce viděti : válka, těžká doba.

Zbrojnici viděti : válka a nepokoje.

Zedníka viděti : lenost škodu způsobí.

Zeď, na ní státi : znamená úspěch.

Zeď před sebou viděti : nepříjemnosti, námaha.

Zeď vodou zalitou viděti : v nemilost upadnouti.

Zeď zbořenou viděti : neštěstí.

Zeď, s ní seskočiti : radost, veselí.

Zeleninu syrovou viděti nebo jísti : nepříjemnosti v obchodech, ztráta, nemoc.

Zem černou viděti : nepříjemnost, neštěstí, zármutek.

Zem obdělávati : přírůstek do rodiny.

Zem žlutou, sluncem zalitou viděti : štěstí, úspěch, věrné přátelství.

Zemi cizí, neznámou viděti : finanční ztráta, neštěstí.

Zemi chudou, pustou viděti : neštěstí, ztráta, trudnomyslnost.

Zemi, hezkou viděti : dobrá žena přijde.

Zemi, velkou, širou viděti : radost, veselost, bohatství.

Země, s ní mluviti : velké bohatství.

Zeměkouli viděti : velká cesta, brzká a šťastná svatba.

Zemětřesení cítiti : znamená změnu, slušnost.

Zimostráz zelený viděti : pevné naděje.

Zlaté a stříbrné zboží vlastniti : lichotníky okolo sebe míti.

Zlaté mince viděti, přijímati : věrná láska a brzká svatba.

Zlatem platiti : roztržka s přáteli, neštěstí v obchodech.

Zlato na sobě nositi : těkavost, nestálost.

Zlato rozdávati : svatbu chystati.

Zlato ukrásti : úctu nebo milého(ou) ztratiti.

Zlato v prutech dostati : nepříjemnosti, ztráta.

Zlato viděti nebo míti : znamená úspěch v započatých i probíhajících záležitostech.

Zlato ztratiti : okraden nebo v obchodech podveden býti.

Zlatou rybu viděti : překážky v obchodech.

Zlatý důl objevit : jistá výhra.

Zloděje vstoupiti viděti : stěstí a jistota v obchodech.

Zmrtvýchvstání viděti : vysvobození z bídy.

Znečistiti se : nevěra.

Znečištěn býti : zlá pomluva.

Znečištěn býti a očistiti se : z nebezpečí se dostati.

Zneuctěn(a) býti : neštěstí ve všem.

Zneuctěn(a) býti veřejně : neštěstí a pokles v obchodech.

Zpěv slyšeti : dobrá zpráva.

Zpovědníka viděti, jemu se zpovídati : nejasné obchody napraviti.

Zrůdu viděti : Kvůli pomluvám ke škodě přijíti.

Zvon viděti : odvaha v podnikání.

Zvon zvoniti slyšeti : dobré znamení pro obchody, pro manžele však hádky.

Zvonek míti, jím zvoniti : domácí rozepře.

Zvonici viděti : štěstí, moc, čest.

Zvonění slyšeti : úmrtí.

 


Markýzy od Climastylu
Naše markýzy zastíní vaši pergolu či zahrádku. To bude pohodička.

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist