* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 87559

Výkladů - 20283

Uživatelů - 13267

On-Line : 4
Celkem : 32409506

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zažíváte ?

Rodičovskou9.6%
Partnerskou8.6%
Sebelásku7%
Sexuální7.2%
Duchovní7.2%
Láska ke všemu29.6%
Láska ke každému30.8%


Výměna ikonekEsoterikWeb

Pro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C

D  *  E  *  F

G  *  H  *  CH  *  I

J  *  K  *  L  *  M  *  N

O  *  P  *  R  *  S  *  T  *  U  *  V  *  Z

O

Oběsiti se : nemoc.

Oběšen býti : neštěstí.

Oběšence viděti : úctu získati.

Obilí sklízeti : hojný vádělek.

Obnažit se : ostudu zakusit.

Obočí černé viděti : zdraví.

Obočí vypadávání : neštěstí.

Obraz dostati darem : velká radost.

Obraz hezké dívky viděti : znamená brzkou svatbu.

Obraz hezký viděti nebo míti : podveden býti.

Obraz malovati viděti : ve své lásce vytrvat.

Obraz nésti a rozbíti : blížící se neštěstí.

Obraz velký nebo špatný viděti : přátele najít, štěstí.

Obraz viděti : falešnými přáteli zlákán, nebo sveden býti.

Obraz vlastní dáti pryč, darovati : nesvornost, zrada.

Ocet červený viděti : týrání nebo posměch zakusiti.

Ocet píti : ztráta, domácí rozepře, nesvornost.

Ocet rozlíti : zle smýšlet.

Ocet viděti : urazit se.

Očarován býti : ztráty v obchodech.

Oči hezké míti : štěstí, bohatství.

Oči slzející míti : zlá budoucnost, ztráta tváře.

Oči sobě vyloupnouti : znamená zmaření nadějí, ztráta dobrých přátel.

Oči šilhavé míti : ponížení.

Oči špatné míti : ztráta druha, nedostatek peněz.

Oční víčko velké a hezké : sláva a pocta.

Oděv koupiti : štěstí.

Odpočívat : do nebezpečí se dostati.

Odrhovačku zpívati slyšeti : známí přinesou nepříjemnosti.

Oheň, do něj padnouti : velká škoda, rozmrzelost.

Oheň jasně plápolající viděti : bezvýhradné štěstí, blahobyt, požehnání dětem.

Oheň malý ve svém krbu hezky hořeti viděti : znamená bohatství.

Oheň, na něm vařiti : založení vlastní domácnosti.

Oheň na pastvině viděti : šťastná budoucnost.

Oheň, před ním utíkati : nepříjemnosti.

Oheň uhasiti : znamená, že je třeba uložiti si předsevzetí.

Oheň ve vlastním krbu vyhasnouti viděti : znamená smrtelnou nemoc.

Oheň zapáliti tak, že jasně hoří : zamilovati se tajně.

Oheň ztratiti : je špatné znamení.

Ohnivé znamení na nebi viděti : drahota, vpád nepřítele, zlo všeho druhu.

Ohňostroj viděti : štěstí.

Okenní tabulku viděti : do složité situace se dostati.

Okno, jím vstupovati : znamená dobré, přátelské přijetí.

Okno, jím vylézati : neštěstí v obchodech.

Okno otevřené viděti : štěstí v domácnosti.

Okno v průčelí zářiti viděti : úmrtí příbuzného nebo známého.

Okno v zadní straně domu zářiti viděti : brzká ztráta příbuzného.

Okno, z něj spadnouti : naznačuje soudní proces.

Okovy viděti, jimi býti spoután : velké nepříjemnosti.

Okurky jísti nebo viděti : nemoc.

Oloupen býti : ztráta příbuzného.

Olovo, o něj se popáliti : v pokušení se ocitnouti.

Olovo roztaviti : těžké dny přijdou.

Olovo viděti nebo míti : falešná žaloba.

Oltář viděti : potěšení, radost.

Omrzliny míti : je třeba opatrnosti ve všech obchodech.

Opasek najíti : důvěru si získati.

Opasek nositi, nový míti : slávu získati, brzké spojení.

Opasek ztratiti : nedbalost v podnikání.

Opata v taláru viděti : mrzutost.

Opilý býti : vzrůst jmění.

Orat : za tvrdou práci hojná odměna.

Orla míti : pevný úmysl.

Orla na své hlavě seděti viděti : úmrtí.

Orla vysoko kroužiti viděti : blahobyt, bohatství, sláva, štěstí, láska.

Osel, na něm jeti : pomalu a jistě se k cíli přibližovati.

Osla koupiti : spořivost, zisk.

Osla křičeti slyšeti : škody a potíže.

Osla naloženého viděti : vzrůst bohatství, úspěšné podnikání, všestranná úcta.

Osla viděti : v lásce věrnost a vstřícnost, vzkvétající obchody, ale i roztržka.

Oslepnouti : do nebezpečí přijíti.

Oslí uši míti : služebnost, poddanství.

Ostrov viděti, na něm se nacházeti : na přátele se moci spolehnouti.

Ošetřovatelem býti : lásku a vděčnost skliditi.

Ováda nebo sršně viděti : zpráva, která Vám hodně neklidu přinese.

Ovoce kyselé viděti, nebo jísti : neštěstí, nemoc.

Ovoce sladké viděti, nebo jísti : štěstí, bohatství.

Ovoce viděti : nastávají nepříjemnosti.

 


Markýzy od Climastylu
Naše markýzy zastíní vaši pergolu či zahrádku. To bude pohodička.

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist