* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 87559

Výkladů - 20283

Uživatelů - 13267

On-Line : 6
Celkem : 32409344

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zažíváte ?

Rodičovskou9.6%
Partnerskou8.6%
Sebelásku7%
Sexuální7.2%
Duchovní7.2%
Láska ke všemu29.6%
Láska ke každému30.8%


Výměna ikonekEsoterikWeb

Pro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C

D  *  E  *  F

G  *  H  *  CH  *  I

J  *  K  *  L  *  M  *  N

O  *  P  *  R  *  S  *  T  *  U  *  V  *  Z

B

Bál, účastnit se ho : znamená zvláštní štěstí, velké vyznamenání.

Baldachýn, pod ním státi : úcta a vážnost.

Balet viděti : klamání a podvod.

Balkon, na něm státi : opětování lásky.

Balon viděti : neštěstí na obzoru.

Balzam míti : zasloužit si chválu.

Bandity viděti : pronásledování.

Banku viděti : klidný život vésti.

Barvu roztírati : dobré obchody.

Baterku viděti : tajní nepřátelé.

Bavlnu tkáti nebo přísti : zisk.

Bavlník viděti : bohatství.

Bazilišky viděti : zármutek, truchlivost.

Beránka hopsati viděti : radost z dětí míti.

Berle, s nimi jíti : ztráta milé(ho), neohrabanost v obchodech.

Berle, někoho jiného s nimi jíti viděti : pomoc získati, od neznámého přítele podporován býti.

Besídka, v ní seděti : seznámiti se.

Běžeti a přitom z místa se nehnouti : snažiti se a namáhati bez úspěchu.

Běžeti nebo nebo někoho běžeti viděti : splnění přání, ke štěstí přijíti.

Bičem práskati : upřímností přátele získati.

Bídu velkou viděti : opovržení, pohrdání.

Biskupa viděti : přízeň od vysoké osoby.

Bláto, marast, jím se broditi, nebo zablácené šaty míti : neštěstí a zármutek.

Bledý býti : znamená nemoc.

Blechy na vlastním těle chytati : své nepřátele překonat.

Blechy, mnoho míti, jimi trápen býti : neštěstí, nepřátelé, chudoba, nouze.

Blesk viděti : nesvornost, hádka, nepříjemnost.

Bludiště : odstranění všech překážek.

Bobkové listy trhati : zmařené naděje.

Bodláky viděti : zrada.

Boha hovořiti slyšeti : radost.

Boha chváliti : trápení.

Boha viděti, s ním mluviti : starosti a zármutek.

Boha vzývati : radost.

Bohoslužbu navštíviti nebo slyšeti : obtížnou práci dostati.

Boj, zůčastniti se : usmíření.

Bojovati : do sporu se dostati.

Bojovati s divokým zvířetem a zvítěziti : od velkého nebezpečí zachráněn býti.

Bordel viděti : neštěstí, pronásledování, nemoc.

Borůvky jísti : skromná budoucnost.

Bos běhati : tělesná slabost.

Boudu s trhovým zbožím viděti : výhra, zisk.

Bouli míti : pozemek obdržeti.

Bouřka : špatné zprávy.

Bradavice : mrzutosti.

Brambory kopati : úsilí, nevděčná práce.

Brambory viděti nebo jísti : onemocněti.

Brány viděti : ztráta a nemoc.

Bratr, s ním se loučiti : konec zármutku.

Bratra zesnouti viděti : znamená ztráta možného nepřítele.

Brčál viděti nebo trhati : věrné přátelství.

Brk bílý míti : od falešného podezření očištěn býti.

Brk, jím psáti : brzká dobrá zpráva.

Brnkačku viděti nebo na ní hráti : se závistí mět co dělat.

Brnění nositi : hněv Vám přinese mnoho nepříjemností.

Brýle míti nebo používati : ješitným se stávati, posmívati se komu, měniti se.

Brýle nositi : opatrnost před přáteli.

Břečťan na zdi viděti : upevnění vztahů.

Břečťan viděti : štěstí, láska, přátelství.

Břečťan, z něho věněc víti : věrného přítele míti.

Břemeno, jím naložen býti : rychlé ukončení obchodů.

Břicho malé a hubené míti : zdlouhavý soud.

Břicho oteklé míti : znamená neštěstí a nepříjemnosti.

Břicho velké míti : zámožnost.

Burzovní dům viděti : Obchody dělati, jistota v podnikání.

Burzu viděti : hodně štěstí míti.

Buvola viděti : velká ztráta.

 


Markýzy od Climastylu
Naše markýzy zastíní vaši pergolu či zahrádku. To bude pohodička.

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist