* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 87559

Výkladů - 20283

Uživatelů - 13267

On-Line : 8
Celkem : 32409480

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zažíváte ?

Rodičovskou9.6%
Partnerskou8.6%
Sebelásku7%
Sexuální7.2%
Duchovní7.2%
Láska ke všemu29.6%
Láska ke každému30.8%


Výměna ikonekEsoterikWeb

Pro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C

D  *  E  *  F

G  *  H  *  CH  *  I

J  *  K  *  L  *  M  *  N

O  *  P  *  R  *  S  *  T  *  U  *  V  *  Z

K

Kabát nositi nebo viděti : důstojnost získati.

Kabát nový si oblékati : ukončení dřívějších starostí.

Kabát příliš velký si oblékati : zármutek.

Kabát roztrhati : rozchod.

Kabát ztratiti : do bídy se dostati.

Kadeř : věrná láska.

Kadeřníka viděti, nebo s ním mluviti : nehoda na blízku.

Káď viděti : čistota při práci výhodou.

Kachnu divokou letěti viděti : radostná zpráva.

Kachnu hezkou viděti : velká pocta, pomlouvačům prohra a lítost.

Kachnu chytiti chtíti : ztráta.

Kachnu plavati viděti : překonání zlých pomlouvačů.

Kalendář viděti nebo míti : k lepšímu životu se dostati.

Kalhoty : v omyl upadnouti.

Kanára viděti nebo slyšeti : prázdné lichotky.

Kanape : panstvo přijde.

Kance viděti : znamená před nepřítelem utíkati a strach míti.

Kance, který setbu ničí viděti : s přítelem do sporu se dostati.

Kance skoliti : vítězství nad nepřítelem, překonání hrozícího nebezpečí.

Kanon, z něj vystřeliti, nebo vystřeliti viděti : nepříjemnosti.

Kanon, z něj kouli viděti : smutek.

Kapelu viděti : radost a věrní přátelé.

Kapra viděti nebo jísti : zlepšení zdraví.

Kapucína viděti : o dobrý způsob života usilovati.

Kapustu jísti viděti : nenadálý smutek.

Kardinál : štěstí a blahobyt.

Kartáč viděti : veselit se.

Karty hráti : s hádkou počítati, v lásce žádné velké štěstí, pozdní svatba.

Karty hráti, mnoho červených míti : šťastné manželství a hodně dětí.

Karty hráti, mnoho vysokých míti : příznivé vyhlídky, bohatá nevěsta.

Karty, s nimi kouzla dělati : oblíben býti.

Karty vykládati : nepříjemné novinky.

Kasárna viděti : bezpečně se cítiti.

Kasu míti nebo viděti : nevýhodné obchody.

Kašel míti : Vaše tajemství bude vyžvaněno.

Kašna, do ní spadnouti : pomluvy, ustrašená budoucnost.

Kašna, v čisté se koupati : uniknout nebezpečí.

Kašna, z ní vodu nabírati : dobré obchody dělati.

Kašnu s krásnými ozdobami viděti : pěkné dárky dostati.

Kavárna, v ní se nacházeti : neštěstí známých nebo příbuzných.

Kavku letěti viděti : špatné novinky.

Kávu mlíti : mrzutosti, nepříjemnosti.

Kávu viděti nebo pražiti : neštěstí a pronásledování.

Kázatelnu viděti, na ní stoupati : projevení úcty.

Kbelík nebo nádobu na vodu viděti : potěšení, útěcha.

Keře nebo křoví odstraňovati : překážky v lásce odstranit.

Klacek, jím uhoditi : urážka.

Kladivo, s ním pracovati : znamená dobrý chod živnosti.

Kladivo viděti nebo míti : násilí museti snášeti, těžké práci podlehnouti.

Klasy sbírati : dobré obchody.

Klášter viděti : klidné a šťastné stáří.

Klavír míti, nebo na něj hráti : hádka, roztržka mezi přáteli.

Klec s ptáky : vysvobození od útrap.

Klec vyprázdnit : věznění nebo podobné nebezpečí.

Klíh vařiti, nebo viděti : pomluvy Vám způsobí mnoho nesnází.

Klobouk nový pěkný na hlavě míti : úspěch, štěstí, váženost.

Klobouk starý, roztrhaný nositi : s nepředvídanými okolnostmi počítati, strádání, neštěstí.

Klystýr : úspěch v obchodech.

Klystýr dostati : bohatství.

Klobouk viděti : do dopravní zácpy se dostati.

Knedlíky dělati, nebo jísti : pomluvy způsobí škodu.

Kněze viděti, nebo s ním mluviti : uklidnění pro nemocné nebo zamilované.

Kniha, z ní se učiti : pozornost získati.

Knihovnu viděti nebo míti : dobrou radu nalézti.

Knihu čísti užitečnou : potichu spekulovat.

Knihu hořeti viděti : ztracená radost.

Knihu koupiti : sobě i jiným důležitý býti.

Knihu viděti : hodně štěstí v lásce.

Kníže, s ním mluviti : pozor na závist.

Knížete na koni viděti : sklony k marnotratnosti.

Knížete viděti : pocta.

Kočár, v něm jeti : pýcha předchází pád.

Kočár, z něj vystupovati : ztráta úcty a úřadu.

Kočka, od ní pokousán nebo poškrábán býti : do špatných rukou se dostati.

Kočkodana viděti : nemoc.

Kočku viděti nebo míti : mrzutosti a nástrahy, zrada v lásce, podvod od služebnictva.

Kohouta bojovati viděti : nepříjemnosti v manželství.

Kohouta kokrhati slyšeti : ztráta, neštěstí.

Kohouta viděti : u krásného pohlaví oblíben býti.

Kojnou míti nebo viděti : trampoty, mrzutosti.

Kokardu nositi : odvaha a čest.

Koláč péci : štěstí a blahobyt, jiným prospěšný býti.

Koleno, na nich klečeti nebo lézti : potupa.

Koleno oteklé míti : nemoc, těžkosti, ztráta.

Koleno rozbité míti, nebo viděti : chudoba, pokles obchodů.

Koliku míti : nemoc v rodině.

Kolo štěstí viděti : neštěstí nebo ztráta.

Kolotoč viděti nebo na něm jeti : zmatky zažíti.

Komár : zlá společnost způsobí potíže.

Komáry nebo mouchy, mnoho létati viděti : nepřátele míti a od nich pronásledován býti, zármutek, urážku zakusiti.

Komedii hráti viděti : pohrdání, urážky.

Kometu viděti na nebi : znamená drahotu, válku a jiné trápení.

Kominíka viděti : vysvobození z nebezpečí.

Komornou viděti, s ní mluviti : zlé zprávy, do sporu se dostati.

Koncert, na něm se účastniti : smutek, ztráta příbuzných nebo přátel.

Konev : dobrá zpráva.

Konev, z ní píti : radost.

Konopí přísti : přičinlivost v domácnosti.

Konopí vázané viděti : brzké spojení.

Konopku viděti, nebo zpívati slyšeti : radost, radostná zpráva od vzdálených příbuzných.

Kopí viděti nebo nésti : hádka, spor, zbytečná námaha.

Korbel viděti : škoda způsobená velkou žízní.

Kord, jím do krve raniti : neznámého přívržence míti.

Kord, jím do nebezpečí života se dostati : dobrodiním být zahrnut.

Kord, jím neznámého bíti : stěstí v obchodech.

Kord, jím ránu dostati : služba od přítele.

Kord v ruce míti : radost, sláva.

Kord z ruky vznešené osoby přijmouti : poctěn býti.

Kord zlomený viděti : nepříjemnosti.

Kord ztratiti : chudoba.

Kornouty, mnoho viděti : nevěrnost, proradnost.

Korpulentní býti : množení majetku.

Korunovaného sebe viděti : truchlivost.

Korunu viděti, nositi : k bohatství a slávě spěti.

Kořalku viděti nebo píti : společná radost.

Kost ohlodávati : starost s obživou.

Kost viděti : mnoho práce dostati.

Kostel, v něm se modliti : štěstí, radost a pokrok ve všem dobrém.

Kostel viděti : ochranu před zlem a zlými lidmi činiti zamýšleti.

Kostel zbořený, nebo ruiny viděti : blížící se neštěstí.

Kostnici viděti : úmrtí.

Kostru lidskou viděti : nebezpečně onemocněti.

Kostru zvířecí viděti : hádka kvůli maličkosti.

Koš s květinami viděti : štěstí v lásce.

Koš prázdný viděti : ztráta.

Košile práti nebo žehliti viděti : oblibu získati.

Košile viděti : nastávající blahobyt.

Košili roztrhanou míti : úspěch.

Košili si svlékati : zmařené naděje.

Koště viděti : rozepře v domácnosti.

Kotvu házeti : velké nebezpečí.

Kotvu viděti : splněné naděje.

Koule do domu letěti viděti : v nebezpečí se ocitnouti.

Koule, jí býti zasažen : lékařskou pomoc potřebovati.

Koule, s ní si hráti : dobré vyhlídky.

Koupel kalná : nebezpečí požáru.

Koupiti něco : marnotratností k potížím.

Kousnutí od psa nebo nebezpečného hada se vyhnouti : žárlivost vyvolati.

Kovadlinu viděti : stálá práce, jisté příjmy.

Kozla viděti : výhra, zisk.

Kozla viděti skákati : bezvadný kousek vykonati.

Krále nebo císaře viděti : velké štěstí.

Králíka jísti : zdraví a vysoké stáří.

Králíka viděti : slabost.

Králíka zabíti : podveden býti.

Kravatu si sundavati : před nachlazením se chrániti.

Kravatu si vázati : bolení v krku.

Kravatu viděti : ješitnost přináší srdcebol.

Kravín, v něm býti : z nemoci vyléčen býti.

Krávu viděti nebo vlastniti : znamená úspěch v podnikání.

Krb : příjemný domácí život.

Krev nésti viděti : zlé.

Krev píti : dobré.

Krev sbírati : dobré.

Krev sražená, shnilá : těžká nemoc.

Krev viděti pěkně barevně : veselost.

Krev viděti sraženou : nemoc.

Krev svoji na zem kanouti viděti : dobré.

Krev zvířete zachytávat : znamená velké obchody.

Krista hovořiti slyšeti : radost.

Krista ukřižovaného viděti : zkáza.

Krista vzývati : radost.

Krk, malý a tenký míti : neštěstí.

Krk, oteklý : štěstí.

Krk, oteklý viděti : dobré znamení.

Krk, velký a silný míti : štěstí.

Krmiti zvěř : úspěch v obchodech.

Krokodýla viděti : před zlými lidmi se na pozoru míti, falešné přátele míti.

Kropicí konev viděti : pozor na marnotratnost.

Krtka viděti : ke škodě přijíti.

Krupobití : neštěstí a nemoc.

Krváceti : v truchlivost upadnout.

Křeslo viděti : příjemný, veselý život.

Křída : velká ztráta peněz.

Křídla míti a létati : pro všechny dobré.

Kříž květinami vyzdobený : domácí štěstí.

Kříž na hlavě míti : pomluvy.

Kříž viděti : smutek.

Křoví, v něm se ukrývati : velké nebezpečí.

Kufr viděti : brzká cesta.

Kuchaře nebo kuchařku viděti : zbytečné výdaje.

Kukačku viděti nebo slyšeti : radost, dobré zdraví.

Kukátko, jím se dívati : změniti se.

Kulečník viděti nebo hráti : pochybné podnikání, nestálost.

Kulhati : Vaše dobrá pověst je ohrožena.

Kulhavého viděti : opovržení zakusiti.

Kunu zabíti : od nesnází se osvoboditi.

Kunu zastřeliti : dobré obchody s cizinou.

Kupce viděti : úspěšné obchody.

Kuře viděti : urážku očekávejte.

Kuši napínati : strach, nesnáze.

Kuši polámati : dobrá budoucnost.

Kutnu viděti : spokojenost, blaženost.

Kuželky hráti : mrzutosti, neštěstí.

Kuželky padati viděti, míti : velká ztráta v obchodech.

Kůže : komplikované obchody.

Kůži černou nebo tmavou viděti, míti : přáteli nebo příbuznými opuštěn, zrazen býti.

Kůži vydělávati : všichni jsou zlí.

Květák viděti : sláva a prospěch.

Květiny hezké viděti : mnoho radosti zažíti.

Květiny na klobouku míti, nebo v ruce nésti : smutná zpráva.

Květiny rozhazovati : bezstarostným býti.

Květiny sázeti : dobré dílo vykonati.

Květiny sbírati a vázati : brzké spojení očekávati.

Květiny utrhnouti : své štěstí si pokaziti.

Kvočnu viděti : štěstí a požehnání.

Kytara, na ní hráti nebo slyšeti : veselá společnost.

Kytici viděti : radost, spokojenost.

 


Markýzy od Climastylu
Naše markýzy zastíní vaši pergolu či zahrádku. To bude pohodička.

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist