* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 87559

Výkladů - 20283

Uživatelů - 13267

On-Line : 9
Celkem : 32409312

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zažíváte ?

Rodičovskou9.6%
Partnerskou8.6%
Sebelásku7%
Sexuální7.2%
Duchovní7.2%
Láska ke všemu29.6%
Láska ke každému30.8%


Výměna ikonekEsoterikWeb

Pro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C

D  *  E  *  F

G  *  H  *  CH  *  I

J  *  K  *  L  *  M  *  N

O  *  P  *  R  *  S  *  T  *  U  *  V  *  Z

M

Magnet viděti nebo míti : oblíbený býti.

Maják viděti : dlouhá nepřítomnost.

Mák viděti : Nemoc.

Malomocné viděti : starosti, úsilí.

Malomocní, s nimi se stýkat : zažíti nepříjemnosti.

Malovati sám sebe : dlouhý život.

Malovati se nechati : dobré přátele míti.

Malý býti : povýšení.

Mandle jísti : zvědavost způsobí nesnáze.

Mansarda, pod ní státi : nepříjemnosti.

Manželskou smlouvu uzavříti : truchlivost, zarmoucenost.

Manželství sjednati : výhra, štěstí.

Manžety nositi : úctu získati.

Manžety špinavé, potrhané nositi : ztráta zaměstnání.

Mapu viděti : na cestu se vydati.

Markytánku viděti, s ní mluviti : později, ale přece ještě v pravý čas, doba bez nedostatku nastane.

Márnici viděti, navštíviti : v nebezpečí života se ocitnouti, ztráta přítele.

Máry viděti : úmrtí.

Masku viděti, nebo nositi : pozor na pokrytecké známé.

Máslo dělati : vnitřní klid.

Máslo jísti : roztržka a nepříjemnosti mezi příbuznými.

Maso k jídlu připravené viděti, míti, jísti : k blahobytu spěti.

Maso syrové, jiného kupovati viděti : hádka.

Maso syrové, kupovati nebo viděti : přítelem být podpořen, k bohatství a slávě spěti.

Matku viděti, nebo s ní mluviti : nezvěstného přítele brzy objeviti.

Med jísti : nevolnost, blížící se zármutek.

Medaili viděti : ponížení.

Medvěda viděti : křivdou trpěti, zlé pomluvy se dočkati.

Mech : mnoho peněz získati.

Meloun viděti nebo jísti : stálost v lásce, v manželství nespokojený společník.

Meruňky viděti nebo jísti : pozdní sňatek.

Měděné peníze : marná práce.

Měděné zboží viděti : podvod od zlých lidí býti.

Měsíc hezky svítiti viděti : upřímnou radost zažíti, věrně se zamilovati.

Měsíc ubývající viděti : pokles v lásce, škody v obchodech.

Měsíc v první čtvrti viděti : zdar v lásce i v obchodě.

Měsíc ve vodě viděti : milá známost.

Měsíc, zatmění : mnohé přítelkyně ztratiti.

Měšec plný viděti : úspěšné obchody.

Měšec prázdný viděti : ztrátu utrpěti.

Míč nakopnout : stálé neshody.

Mikroskop, skrz něj se dívati : od chyby se člověk učí.

Milého(milou) viděti, s ní(m) se o samotě nacházeti : pokušení.

Mince : velké bohatství, štěstí v obchodech.

Mišpule jísti nebo viděti : řádného manžela a slušné děti získati.

Mlácení obilí viděti : marná námaha.

Mléko kupovati : znamená úspěch v rozličných záležitostech.

Mléko píti : nestálé zdraví.

Mlýn mlýti viděti : štěstí a bohatství.

Mlýnské kolo, do něho vejíti : s velkým nebezpečím počítati.

Mlýnský kámen : přírůstek v rodině.

Mnich, s ním mluviti : Vyrovnání, usmíření.

Mnicha viděti : Do dobré společnosti se dostati.

Moč píti : výdaje míti.

Močit : nesvornost.

Modlitební knihu viděti : útěcha v utrpení.

Modliti se : radost a spokojenost.

Morče viděti : radost.

Moruši keř viděti : bohatství a požehnané roky.

Moruši viděti nebo jísti : pozdní, ale šťastné manželství.

Most, pod ním procházet : přes mnohé překážky k cíli dojíti.

Most, přes něj jíti nebo jeti : stěstí v lásce i v podnikání.

Most stavěti z kamene viděti : pevná předsevzetí.

Most viděti : jistota v podnikání.

Most zřítiti se viděti : velké potíže v obchodech.

Mouchu zabíti : nepřátelství.

Mouchy nebo komáry, mnoho létati viděti : nepřátele míti a od nich pronásledován býti, zármutek, urážku zakusiti.

Mouku pražiti : nečekané neštěstí.

Mouku viděti nebo míti : úmrtí.

Mozek jísti : úspěch v jakémkoliv podnikání.

Moždíř : velká slavnost, příjemná návštěva.

Mravenčení v uších : úmrtí.

Mravence viděti : hodně práce, velká pocta.

Mraveniště, do něj šlápnout : zlá společnost.

Mrkání viděti : velký zisk.

Mrtvola zvířete : dobré časy, dlouhý život.

Mrtvolu pohřbívati viděti : rozchod milenců.

Mrtvolu viděti : oznamuje svatbu.

Mrtvý býti : pozdní svatba, štěstí v podnikání.

Mrzáka viděti : nečekaná pomoc.

Mrzutost míti : nesmiřitelnost, nepřátelství přijde.

Mříže viděti, před nimi státi : osvobození, klid.

Mučidla, na nich trpěti : velké nesnáze.

Mulu viděti, na ní jeti : oklamán, obelstěn býti.

Mušli viděti : špatné zprávy z daleka, potíže, s velkou námahou třeba počítati.

Myrta, strom viděti : v lásce šťasten býti, pozornost a lásku zažíti, s hezkou dívkou se oženiti.

Myslivnu viděti : dobré přijetí na cestát nalézti.

Myš pištěti slyšeti : do zármutku upadnouti.

Myš viděti nebo chytati : úspěch, dobré obchody, dobré manželství a blahobyt.

 


Markýzy od Climastylu
Naše markýzy zastíní vaši pergolu či zahrádku. To bude pohodička.

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist