* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 87559

Výkladů - 20283

Uživatelů - 13267

On-Line : 5
Celkem : 32409455

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zažíváte ?

Rodičovskou9.6%
Partnerskou8.6%
Sebelásku7%
Sexuální7.2%
Duchovní7.2%
Láska ke všemu29.6%
Láska ke každému30.8%


Výměna ikonekEsoterikWeb

Pro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C

D  *  E  *  F

G  *  H  *  CH  *  I

J  *  K  *  L  *  M  *  N

O  *  P  *  R  *  S  *  T  *  U  *  V  *  Z

V

Váček prázdný najíti : nevděk.

Váček s penězi najíti : žádný zisk.

Válečné zbrojení viděti : zlé znamení.

Válka, do ní táhnouti : s vrchností míti co do činění.

Vápno : vyhlídka na vysoké výdaje.

Vařiti : velkolepou slavnost očekávati.

Vavřínový věnec viděti : úctu získati.

Včelí úl viděti : blaženost, prospěch.

Včely med sbírati viděti : dostati dobrou radu.

Včely, od nich bodaný býti : brzké neštěstí, nepříjemnosti s přáteli.

Včely pracovati viděti : dobře se míti.

Včely rojící se na stromě viděti : posílení lásky a věrnosti.

Včely rojící se viděti : popletené záležitosti.

Včely viděti : dobré znamení.

Vdávati se : potíže, neštěstí, chudoba.

Vědce viděti nebo s ním mluviti : podvedený býti.

Vejce červené viděti : hněv, požár, úmrtí přítele.

Vejce jísti : otcem se státi a tím šťastný býti.

Vejce míti : výhra, domácí pohoda.

Vejce najíti : ženichem nebo nevěstou se státi.

Vejce rozbité viděti : ztráta, hádka, chudoba, rozchod s přítelem nebo partnerkou (partnerem).

Vejce shnilé rozbíti : do zlých řečí se dostati.

Vejce spadnout nechati : nesvornost.

Vejce viděti nebo koupiti : úspěch v obchodech, blahobyt, povýšení v úřadu, dobré děti, dlouhý život.

Vejce žluté viděti : vážná nemoc.

Velblouda viděti : neobvyklý zážitek zažíti, zbohatnouti.

Vemeno krávy viděti : požehnání, dárek.

Věnec dělati : pracovitost.

Věnec nésti : znamená projevení úcty.

Věnec na pohřbu viděti : dědictví nebo ztráta existence.

Věnec ošklivý, ze zeleného listí : splnění přání.

Věnec z dubového listí dostati : vyznamenání.

Věnec z klasů na hlavě : vyznamenání.

Věnec z myrty viděti : svatba.

Věřitele viděti nebo jeho návštěvu očekávati : dobré, ale obtížné obchody sjednati.

Veselost ve spánku : neklid, nepokoj.

Vesničana chudého navštíviti : o úctu přijíti, pohrdání zakusiti.

Vesničana mluviti viděti : veselé dny přijdou.

Vesničana zámožného viděti : znamená štěstí.

Veverka, od ní býti pokousán : znamená pro svobodnou osobu zlou manželku, pro vdanou zlé děti.

Veverku viděti : znamená pro svobodnou osobu dobrý sňatek, pro vdanou péče o dítě.

Vězení, do něj býti veden : štěstí, zdraví.

Vězení, v něm býti : útěcha od přátel, povýšení.

Vězení, z něj propuštěn býti : nemoc, smrt.

Vězení viděti : klid získati.

Vidličku míti, nebo viděti : oklamán(a) býti.

Vílu viděti nebo s ní mluviti : velké štěstí ve všem.

Vlajku nésti : úctu získati.

Vlajku vlající viděti : nebezpečí, blížící se neštěstí.

Vlasy cizí nositi : nemoc na blízku.

Vlasy červené míti : nepřátelé na blízku.

Vlasy česati : štěstí v obchodech všeho druhu, spory rozřešiti.

Vlasy dlouhé míti : vážený a oblíbený býti.

Vlasy hezké černé míti : zdraví.

Vlasy rozcuchané míti : rodinné rozepře.

Vlasy stříhati si nechati : nepříjemnostem se vyhnouti.

Vlasy šedé míti : starostmi obtížen býti.

Vlasy ustřihnouti : ulehčení od starostí.

Vlasy ztratiti : zlé časy zažíti.

Vnitřnosti viděti : radost a láska.

Vnuka získati : stálý blahobyt.

Vous černý a pěkný míti : dobré zdraví.

Vous červený míti : falešní přátelé.

Vous dlouhý míti : výhra, stěstí.

Vozík nebo vůz viděti : špatné poměry.

Vozku viděti : zlost, roztržka.

Vrány krákati slyšeti : špatnou zprávu dostati.

Vrány viděti : úmrtí.

Vřesoviště suché viděti : zmařeny všechny naděje.

Vřesoviště zelené viděti : znamená poslední paprsek naděje.

Vši míti, a je zabíti : zlým nástrahám uniknouti.

Vši viděti nebo míti : peníze dostati.

Výhru získati : příjezd přítele očekávati.

Vydru chytiti : dobré obchody.

Výskati : neštěstí a truchlení.

 


Markýzy od Climastylu
Naše markýzy zastíní vaši pergolu či zahrádku. To bude pohodička.

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist