* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 87559

Výkladů - 20283

Uživatelů - 13267

On-Line : 9
Celkem : 32409531

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zažíváte ?

Rodičovskou9.6%
Partnerskou8.6%
Sebelásku7%
Sexuální7.2%
Duchovní7.2%
Láska ke všemu29.6%
Láska ke každému30.8%


Výměna ikonekEsoterikWeb

Pro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C

D  *  E  *  F

G  *  H  *  CH  *  I

J  *  K  *  L  *  M  *  N

O  *  P  *  R  *  S  *  T  *  U  *  V  *  Z

S

Sad viděti : bohatství.

Sádrového trpaslíka viděti : nešťastný úmysl.

Saranče viděti : krátké trvání šťastného stavu.

Sedláka, oráče viděti : znamená štěstí.

Sekáče odpočívati viděti : ztráta u přátel.

Sekáče při práci viděti : štěstí a požehnání v obchodech.

Sekat pěkné obilí : dobré obchody.

Sekat trávu : dobré časy, hojnost.

Sekerou dříví štípati : roztržka.

Sekeru viděti : vzpoura, neštěstí.

Sele míti nebo dostati : pozor na podvodníky.

Seno páchnoucí : potíže v obchodech.

Seznamovati se : ztráta, bída.

Skála, na ní vylézti : překonání se.

Skála, nemoci na ní vylézti : váznutí, pokles obchodů.

Skála, snadno jí zdolati : vysokých cílů dosáhnouti.

Skála, snadno s ní sestoupiti : přítele nebo příbuzného ztratiti.

Skálu viděti : práce a únava.

Skálu vysokou viděti : velkolepým předsevzetím se zabývati.

Skladiště viděti, v něm se nacházeti : znamená zradu, pronásledování.

Skláněti se : ponížení, ztráta.

Sklenici brousiti viděti : něco vypátrati.

Sklenici prasklou viděti : roztržka.

Sklenici rozbíti : neštěstí, úlek, o smrti milé(ho) se dozvěděti.

Sklenici viděti nebo míti : vrtkavost v obchodech, nejistota.

Skleník viděti : vytrvalostí k cíli dojíti.

Sklep viděti, v něm se nacházeti : blížící se nemoc.

Sklep vymetati : špatné obchody dělati.

Sklepní schody, na nich upadnouti : dlouhé chřadnutí.

Skot : je zpravidla špatné znamení.

Skřivana viděti : rychle se vzmáhati.

Skvrny na šatech : zarmoucenost.

Slanečka jísti : pozor na opilství.

Slavnosti se zúčastniti : zpráva, která zármutek a starosti přinese.

Slepého vésti : příležitost potřebným pomoci.

Slepého viděti : odklad, překážky v podnikání.

Slepici kvokati slyšeti : dobrý a bohatý sňatek.

Slepici, pěknou, velkou viděti : štěstí v lásce.

Slepici, s kuřátky viděti : znamená hodně dětí, vnuků, ale také ztrátu přátel.

Slepý býti : od falešných přátel oklamán nebo ošizen býti.

Slona viděti : štěstí v obchodech, pozdní, ale dobré vdavky.

Slona zabíti : znamená smrt.

Slona zabíjeti viděti : zrušení předsevzetí.

Slonovina : chudoba.

Služebnictvo viděti : mnoho námahy a práce.

Sluch ztratiti : nepozornost.

Smát se : nečekaná událost, hned první den.

Smetí nakládati : Dlouhá služba.

Smetí sbírati : nepříjemnosti v domě.

Smetí vézti : Nepříjemnou práci dělati museti.

Smetí viděti : Zneuctění vinou špatných známostí.

Smích slyšeti : nečekanou radost zažíti.

Smlouvati, koupiti a vyměniti : nové přátelství navázati.

Smrk viděti, nebo pod ním státi : oklamán, ošálen býti.

Snopy nakládati a domů vézti : za námahu odměnu dostati.

Snopy s mnoha klasy viděti : Bohatství a spokojenost.

Snopy vázati : novou známost ukončiti.

Snopy viděti : nepřátele pokořiti.

Sochu povaliti : odjezd.

Sochu viděti : do nesmnází přijíti.

Sokola létati viděti : podveden, ošizen býti.

Sokola nésti : pocta.

Souboj, k němu býti vyzván : v nebezpečí života přijíti.

Soud, odsouzen býti : zmatek.

Soud, před ním státi : pravdu hledati.

Soudního sluhu viděti, s ním mluviti : varuje před zlými lidmi, první láska těžko vydrží.

Soudní síň viděti : neštěstí, potíže.

Sourozence umírati viděti : nepřítele ztratiti.

Sourozence viděti, nebo s ním mluviti : nepříjemnosti.

Sourozence zemřelého viděti : dlouhý život.

Sovu houkati slyšeti : mrzutosti.

Sovu viděti : nemoc, chudoba.

Spadnouti a škodu utrpěti : mnoho protivenství zažíti.

Spadnouti s domu : opatrnost při všech jednáních.

Spadnouti z výšky nebo do studny : neštěstí, ztráta úcty, majetku .

Spalničky : znamená mnoho příjemných hodin.

Srdce jísti : o vzájemné lásce se ujistiti.

Srdce krváceti viděti : urážky zakusiti.

Srdce rozříznouti : rozchod zamilovaného páru.

Srdce viděti : vroucně se zamilovati.

Sršně nebo ováda viděti : zpráva, která Vám hodně neklidu přinese.

Staré lidi viděti : stěstí.

Staré lidi uctívati : požehnání.

Stárnout : zlost.

Starý býti : svoboda.

Statek míti : bohaté dědictví získati.

Statek pěkný, velký zděditi, nebo jako dar získati : šťastný nebo výhodný sňatek.

Stavbu viděti nebo stavěti : změna bydliště, vzdálení milé, milého.

Stavitele na lešení viděti : v nebezpečí se ocitnouti.

Sťat býti : strach a zármutek, ztráta mecenáše.

Stětí viděti : nepřátele překonati, návrat dlouho nezvěstného přítele.

Stoupati viděti sebe : velká pocta.

Strach míti : zármutek, starosti s obživou.

Straku viděti : podvod.

Strašidlo nebo ducha viděti : pokušení, svádění k hříchu, nebezpečí, milého, čí přítele ztratiti.

Strom od blesku rotříštěný viděti : rozchod milenců.

Strom, pod ním seděti : dobré zprávy.

Strom rezavý viděti : blízké nebezpečí.

Strom, s něj spadnouti : ztráta zaměstnání, o přízeň a vážnost přijíti.

Strom starý, ovocný, z něj ovoce dostati : dědictví.

Strom suchý viděti : znamená úmrtí.

Strom vysoký, na něj se dívati : moc a sláva, dobré zprávy.

Stromy bez listů viděti : dokončení obchodů.

Stromy hořeti viděti : rodinné rozepře.

Stromy kvetoucí viděti : znamená radost, neočekávaný požitek, šťastné manželství.

Stromy ovocné česati : moc a sláva, dobré zprávy.

Stromy plné ovoce viděti : ztráta, nemoc.

Stromy poražené, od blesku spálené, nebo roztříštěné viděti : nepříjemnost, starost, bolest, zoufalství.

Strumu míti nebo na jiném viděti : nestřídmost vede k nemoci.

Strup na hlavě míti : získání bohatství.

Střecha, z ní spadnouti : nepříjemné zprávy.

Střechu domu viděti : smysl pro domácnost.

Střechy s vlaštovkami viděti : vydat se na cestu.

Střeva, závadná, poraněná : nemoc, dieta.

Studnu s čistou vodou viděti : otevřené doznání.

Studnu se silným obložením viděti : nebezpečí požáru.

Sud viděti : pozor na obžerství.

Supa viděti : zhoubná nemoc.

Svatba, jí se zůčastniti : přátele míti, dobré zprávy obdržeti.

Svatba, na ní se chystati : pocta.

Svatba, na ní tancovati : žal.

Svatbu míti : ztráta.

Svatbu viděti : žárlivost.

Svatého vzývati : požehnání při práci.

Svázaný býti : na rande pozvaný býti.

Svazovati něco : soudní pře.

Svědění kůže : chyby se dopustiti.

Světlo jasně zářící viděti : zdraví, dobré postavení, brzké zásnuby.

Světlo matné viděti : nemoc.

Světlo, nebo pochodeň zhasnouti viděti : potíže, nemoc, chudoba.

Světlo vzdálené viděti : příjemná cesta.

Svíčku hořící nésti : úmrtí.

Svíčku zhasnouti : známost ukončiti.

Svišťe viděti : lenost, chudoba.

Svrab míti : zbytečný strach a starost.

Svršky kupovati : Do soudního procesu býti zapleten.

Sýr jísti nebo viděti : štěstí a zdraví.

Syrovátku píti : Starosti o své zdraví míti.

 


Markýzy od Climastylu
Naše markýzy zastíní vaši pergolu či zahrádku. To bude pohodička.

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist