* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 87559

Výkladů - 20283

Uživatelů - 13267

On-Line : 12
Celkem : 32409549

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zažíváte ?

Rodičovskou9.6%
Partnerskou8.6%
Sebelásku7%
Sexuální7.2%
Duchovní7.2%
Láska ke všemu29.6%
Láska ke každému30.8%


Výměna ikonekEsoterikWeb

Pro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C

D  *  E  *  F

G  *  H  *  CH  *  I

J  *  K  *  L  *  M  *  N

O  *  P  *  R  *  S  *  T  *  U  *  V  *  Z

D

Dámu, šachy apod. viděti nebo hráti : neočekávaný úspěch v obchodech.

Daňka zabíti : přemožení nepřítele.

Dárek dostati : s nepříjemnostmi se potýkati.

Dary přijímati : šťastná změna.

Dary rozdávati : klid, spokojenost.

Datle jísti : od žen se rád nechat okukovat.

Datle rozdávati : polibky dostati.

Delfína hráti si viděti : neštěstí nebo i smrt.

Destilační baňku viděti : nepříjemnosti, neštěstí.

Dědictví dostati : bída a zármutek.

Dělo viděti : nepříjemnosti.

Diadém si nasaditi : ztráta, onemocnění.

Dimanty jísti : falešné štěstí.

Díra, jí se plaziti : do nepřátelské společnosti se dostati.

Díru v šatech míti : nepozornost.

Dítě hráti si viděti : veselá mysl, spokojenost.

Dítě přebalovati : štěstí.

Dítě upadnouti viděti : narušení a pokles obchodů.

Dítě viděti : radost, zdraví, štěstí, šťastné manželství, úspěch ve všech záležitostech.

Dívku viděti : útrapy zažíti.

Díži prázdnou viděti : bída.

Díži plnou viděti : bohatství.

Dobře koupiti : návrat zámožnosti.

Dobře prodati : pokles hospodářství.

Doktora viděti : z nemoci se uzdraviti, smrti se vyhnouti.

Dopis čísti : důvěru míti.

Dopis čísti viděti : výzva k opatrnosti.

Dopis dostati : znamená budoucí bohatství.

Dopis důležitý dostati : znamená dobrý začátek.

Dopis pečetiti : tajnosti míti.

Dopis psáti : nedobré vyhlídky, nespolehlivost.

Dopis roztrhati nebo roztrhaný viděti : zlá pomluva, dobrého přítele opustiti.

Dopis spáliti : lehkomyslné kousky dělati.

Dopisy cizí otvírati : nepříjemnost.

Dózu malovanou pěkně viděti : hodně veselí.

Dózu s hezkým portrétem viděti : brzká milá známost.

Dózu stříbrnou míti : dobré znamení.

Dózu ztratiti : nespokojenost sám se sebou.

Dragouna viděti : nesvornost.

Drahokam míti : velké pocty dosáhnouti.

Drahokam nositi : pyšný býti.

Drahokam přijmouti : vzrůst majetku.

Drahokam viděti : do pokušení se dostati.

Draka letícího viděti : falešné štěstí.

Drát měděný viděti : šťastný průběh obchodů.

Drát smotaný viděti : věrnost a přítulnost podřízených.

Drůbež krmiti : brzké zasnoubení.

Dřeváky viděti, nebo nositi : skromnost a domácí štěstí.

Dřevo na oheň házeti : marnotratnost.

Dřevo na vodě plouti viděti : rozbité naděje na štěstí.

Dřevo nésti : do chudoby se dostati.

Dřevo sbírati, nebo na hromadě viděti : velká lítost, mnoho útrap.

Dřevo štípati : pracovitost a úspěch.

Dřevo štípati viděti : úmrtí.

Dřevo tesati : velká pocta.

Dub hezký viděti : výhody, bohatství, dlouhý život.

Duběnky najíti, nebo jísti : pomluven, zneuctěn býti.

Duběnky vyplivnouti : mrzutosti, nepříjemnosti.

Dudy hráti slyšeti : veselost.

Ducha nebo strašidlo viděti : pokušení, svádění k hříchu, nebezpečí, milého či přítele ztratiti.

Dukáty dostati : snášenlivost, radost.

Dukáty míti, jimi platiti : zvýšení úcty.

Dukáty najíti : šťastný býti.

Dukáty taviti viděti : ztráta finanční obezřetnosti.

Dukáty viděti : veselost nebo výhra.

Důl viděti : vzrůst majetku.

Dům, na něj lézti : štěstí, vítězství.

Dům malý obývati : spokojenost se svým osudem.

Dům pěkný velký obývati : úspěšně podnikati.

Dům starý viděti : staré známé nebo přátele znovu viděti.

Dům stavěti : štěstí v obchodech a v lásce, hodné a věrné služebnictvo míti.

Dům stavěti viděti : pracovitost.

Dům vlastní hořeti nebo bořiti se viděti : neštěstí, neočekávané úmrtí, ztráta milé(ho).

Dům vlastní opustiti : zisk, výhody.

Dům zbořený viděti : překážky odstraniti.

Dvůr knížecí viděti : nástraha, úklady.

Dvůr nečistý viděti : pomluvy, utrhání na cti.

Dvůr sítí potažený viděti : bohatství.

Dýkou být proboden : smutná zpráva.

Dýku na někoho vytáhnouti : vítězství nad nepřáteli.

Dýku viděti nebo míti : zprávy od přátel.

Dýně, jí jísti : nemoc.

Dýně, jí viseti viděti : hodně příznivců míti.

Dýně, s ní si hráti : ztráta oblíbeného předmětu.

Džbán míti nebo viděti : štěstí, radost, nebezpečí uniknouti.

Džber plný vína viděti : dobrý příjem.

Džber plný viděti a nemoci ho vzíti : znamená úmrtí v rodině.

 


Markýzy od Climastylu
Naše markýzy zastíní vaši pergolu či zahrádku. To bude pohodička.

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist