* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 87559

Výkladů - 20283

Uživatelů - 13267

On-Line : 9
Celkem : 32409224

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zažíváte ?

Rodičovskou9.6%
Partnerskou8.6%
Sebelásku7%
Sexuální7.2%
Duchovní7.2%
Láska ke všemu29.6%
Láska ke každému30.8%


Výměna ikonekEsoterikWeb

Pro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C

D  *  E  *  F

G  *  H  *  CH  *  I

J  *  K  *  L  *  M  *  N

O  *  P  *  R  *  S  *  T  *  U  *  V  *  Z

P

Padací dveře viděti : nečekané štěstí.

Padati nebo klopýtnouti, ale zachytiti se : před neštěstím zachráněn býti.

Padnouti přes něco : vysvětlení dostati.

Paklíč viděti : býti vykraden.

Pamlsky jísti : nestřídmost způsobí nemoc.

Pannu viděti : štěstí a brzké spojení.

Parní stroj viděti : bohatství.

Parník, na něm plouti : nějakou záležitost rychle a důkladně zakončit.

Parohy viděti : proradnost.

Pasáka u ohníčku viděti : vzrůst majetku.

Pasáka viděti : své přátele si udržeti.

Past viděti : špatnost bude odhalena.

Pata, na ní zraněn býti : neštěstí rozličného druhu.

Pec pekařskou viděti : dobré obchody dělati.

Pečeni cítiti : zbytečnou cestu dělati.

Pečeni viděti nebo jísti : výhra, dobré vyhlídky v obchodech.

Pečivo dělati : prospěch od druhé osoby.

Pečivo jísti : znamená, že dobré časy přicházejí.

Pekáč nebo pánev viděti : škoda, újma.

Pekaře nebo pekařství viděti : požehnaný rok.

Peklo viděti, v něm se nacházeti : znamená nastávající změnu, nabádá k opatrnosti v obchodech.

Peklo, z něj osvobozen býti : klid, přívětivost, podpora.

Penězokazectví : ostuda a bída.

Peníze dostati : nepokoj, neklid.

Peníze míti, jimi platiti : osvobození od tíživého břemena.

Peníze najíti : zisk a dobré vyhlídky do budoucna.

Peníze počítati : štěstí, bohatství.

Peníze viděti : do pokušení se dostati.

Peníze ztratiti : do nesnází se dostati.

Perník jísti : nevinná radost.

Perořízek viděti nebo míti : nestálost, nevěra.

Peří bílé viděti : blahobyt a veselost.

Peří černé viděti : pokles obchodů, ztráta.

Peří, jím býti pokryt : váznutí obchodů.

Peří mnoho létati viděti : marné čekání na štěstí.

Pes, bílý : příjemnou známost si udělati.

Pes, jím býti napaden : nebezpečí.

Pes, s ním si hráti : štěstí v obchodech, usmíření se s tím, kdo nás urazil, obnovení starého přátelství.

Pevnost viděti : nepřátelství a nemoc.

Pěchota : drahota, bída.

Pijavici viděti : lichva a zištnost.

Pikle kouti : pohrdání.

Pilník dostati : výstraha od nepřátel.

Pivní sud viděti : obchody jsou na dobré cestě.

Pivo kalné viděti nebo píti : nemoc, nepříjemnost.

Pivo rozlité viděti : znamená zmenšení blahobytu.

Pivo světlé nebo čiré viděti nebo píti : stálé zdraví, veselá mysl, příjemné setkání.

Pižmo cítiti : pokrytci se vyhnouti.

Plameny viděti : peníze nebo šperk darem dostati.

Plavba přes moře nebo velkou vodu : neštěstí.

Plésti cop z vlasů : brzké spojení.

Plivati krev : bohatství.

Podkovou koně kovati viděti : těžká, namáhavá práce.

Podkovu viděti : brzká cesta.

Podlahu s parketami viděti, po ní choditi : slzy a radost zažíti.

Pohár malovaný rozbíti : blízké neštěstí.

Pohár rozbíti : úmrtí nepřítele.

Pohár stříbrný míti : výhra, zisk.

Pohár upustit : úzkostlivost.

Pohár, z něho píti : dobré časy přicházejí.

Pohřben býti : zdraví a dlouhý život.

Pohřben býti zaživa : velké nebezpečí hrozí.

Pohřbívání viděti : smutek, nemoc, úmrtí.

Pohřeb míti : přírůstek do rodiny, pro svobodné brzká svatba.

Pohřeb, zůčastnit se : pozdní sňatek, smrt příbuzných nebo přátel.

Pohřební průvod viděti : nečekané dědictví.

Pochodeň hořeti viděti : skrze temné věci k světlu přijíti.

Pochodeň nésti : zamilovat se.

Pochodeň uhasiti : zničení dobrých vztahů.

Pochodeň z nebe spadnouti viděti : bolení hlavy.

Pokutu platiti : výhoda.

Pole hezké zelené viděti : naděje na dobrý výdělek, štěstí v lásce a manželství.

Pole kroupami rozbité : špatné spekulace.

Pole obdělávat, osévat, sázet : dobré k tomu, ženu přijmout, dítě zplodit.

Pole, přes něj běžet nebo na koni jet : brzká zpráva v očekávání.

Pole v plném květu : zdar ve statku.

Pole zpustošené viděti : zarmoucenost.

Popel viděti : hořké zklamání, urážka.

Popraviště viděti : čest, pocta a zásluhy.

Popravu viděti : pochybný výsledek v podnikání.

Porod nešťastný, při něm býti : ztráta, bolestné zneuctění.

Porod šťastný, při něm býti : radost a štěstí.

Porod viděti : do nesnází se dostati.

Porodit děvče : bolestivé zkušenosti při radosti a veselí.

Porodit chlapce : štěstí ve všech záležitostech.

Porodní asistentku viděti, s ní mluviti : blížící se štěstí, odhalení tajemství.

Portrét viděti : dlouhý život zobrazené osoby.

Postel do které prší : prostopášnost.

Postel hezkou viděti : štěstí, soulad v manželství.

Postel hořeti viděti : neštěstí, nemoc, smrt.

Postel špinavou nebo nuznou viděti : nesnášenlivost.

Postelový ohřívač : brzký sňatek.

Potkat přítele : dobré.

Potkat nepřítele : zlé.

Potok čistý ve svém domě téci viděti : znamená přírůstek majetku, bohatství.

Potok kalný ve svém domě téci viděti : nemoc, zármutek.

Potok krve viděti : nemoc s chrlením krve.

Potok rozvodněný viděti : růst majetku, ale také rychlý úbytek.

Potok s mnoha rybami : dobré dědictví.

Potok vyschlý : chudoba a churavění.

Poustevna, v ní býti : nemoc, nebezpečí.

Poustevníka viděti : zármutek, starosti.

Pouta nositi : zprávu úřadu dostati, zlé časy zažíti.

Pouta viděti : zajetí, od nepřátel pronásledování, brzká cesta k oltáři.

Pouzdro viděti, nebo míti : ukradené se opět vrátí.

Povodeň velkou viděti : se svým okolím nebo blízkými nesvornost zažíti.

Pozdraven býti : je zlé.

Požár, který hořící dům do dýmu a kouře zahalí, viděti : neštěstí všeho druhu.

Požár jasně plápolající, který jedno nebo více stavení zachvátí, viděti : ke slávě přijíti, hodně dobrého zažíti.

Požár viděti nebo cítiti : nastávající neštěstí.

Pracovat : úspěch v obchodech.

Prarodiče viděti, s nimi mluviti : dobrou myšlenku uskutečniti.

Prkno viděti : dobré obchody.

Proboden býti : strach a nebezpečí.

Propast viděti, do ní padati : rychlá záchrana z nebezpečí.

Prostitutku viděti, nebo s ní mluviti : radostný den prožíti, štěstí.

Prsa, na kterých kojenec leží, viděti : radost v manželství.

Prsa obnažiti : stydlivost.

Prsa poraněná míti : pro staré zlé, pro mladé dobré.

Prsa silná, zdravá viděti : stálému zdraví se těšiti.

Prsa zarostlá viděti : hodně štěstí v lásce.

Prsa ženy viděti : pokračování lásky.

Prst, do něj se říznouti a krev viděti : štěstí v lásce.

Prst hezký míti : vážený, ctěný býti.

Prst si spáliti : do pokušení se dostati.

Prst ztratiti : znamená škodu.

Prsten dostati : úctu získati.

Prsten ztratiti nebo darovati : utrpení, churavění.

Průjem míti : dobré zdraví.

Přehlídka : zajetí, vězení.

Přijímání : požehnání a štěstí v rodině.

Příkop, do něj spadnout : nesnáze na obzoru.

 


Markýzy od Climastylu
Naše markýzy zastíní vaši pergolu či zahrádku. To bude pohodička.

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist