* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 87559

Výkladů - 20283

Uživatelů - 13267

On-Line : 6
Celkem : 32409202

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zažíváte ?

Rodičovskou9.6%
Partnerskou8.6%
Sebelásku7%
Sexuální7.2%
Duchovní7.2%
Láska ke všemu29.6%
Láska ke každému30.8%


Výměna ikonekEsoterikWeb

Pro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C

D  *  E  *  F

G  *  H  *  CH  *  I

J  *  K  *  L  *  M  *  N

O  *  P  *  R  *  S  *  T  *  U  *  V  *  Z

L

Laboratoř viděti : ebezpečná nemoc.

Láhev rozbitou viděti nebo míti : smutek.

Láhev viděti nebo míti : radost, zábava.

Láhev vypláchnouti : do špatné společnosti se dostati.

Laň viděti : štěstí a bohatství.

Lazaret, v něm býti : zdlouhavá nemoc.

Lázeň, v ní býti a nemoci se potiti : přerušení obchodů.

Lázeň s čistou vodou : štěstí, zdraví a úspěch v lásce.

Lázeň s horkou vodou : špatné zdraví, překážky v obchodě.

Lázeň s kalnou vodou : neštěstí, nemoc, neúspěch v lásce.

Lázeň v pokoji : zármutek.

Lázně veřejné viděti : znamená hněv.

Léčivé rostliny sbírati : pohroma, výhra.

Léčivé rostliny viděti nebo jísti : ukončení nepříjemných obchodů, dlouhý život.

Led viděti, po něm klouzati : blížící se nehoda, pronásledování, zmařené naděje.

Led viděti v létě : marné počínání.

Lék bráti : nepříjemnosti.

Lék, hořký : útlak od nepřátel.

Lék jinému podávati : výhoda, prospěch.

Lék předepisování viděti : pokračování nemoci.

Lék užívati : ztráta majetku.

Lék zvrátiti : neštěstí, porušení obchodů.

Lékárnu viděti, uvnitř se nacházeti : setkání s lichvářem nebo drzým člověkem.

Lékaře, který příbuzného obvazuje viděti : brzký sňatek v rodině.

Lékaře s nemocným vlídně hovořiti viděti : brzká churavost.

Len hezký viděti : spořivost v domácnosti.

Len, s ním obchodovati : dobré obchody.

Len spřádati na nit : najít dobré zaměsnání nebo ubytování.

Lenoška : těžké mládí, příjemné stáří.

Lepru míti : věští bohatství, úspěch v obchodech.

Lesníka potkati : hrozí pohroma, nepříjemnosti.

Lešení viděti : mějte se na pozoru.

Letěti a spadnouti : nepříjemnosti.

Letěti daleko : příjemné dny, štěstí v podnikání, chvála.

Letěti do nebe : znamená dobré služebnictvo, ale také cestu, smrtelnou nemoc.

Lev, jím býti pronásledován : opuštěn býti.

Líbati hezkou dívku : upřímné a dobré přátele míti.

Líbati hodlati : smutek, zádumčivost.

Líbati ruku někomu : štěstí, veselost.

Líbati vdanou(ženatou) osobu : předzvěst neštěstí, nesvornost.

Licousy míti : silné zdraví.

Lidi, černě oblečené viděti : do nebezpečí života se dostati.

Lidi, mnoho viděti : neštěstí.

Lidské výkaly viděti : bohatství.

Lidské výkaly - do nich šlápnouti : neočekávaný, značný majetek.

Likér : pozor na lichotníky.

Lilii viděti : moc a bohatství.

Limonádu píti : na hostinu pozván býti.

Lípa : splnění přání.

Lískové oříšky louskati : velký zisk.

Listí padati viděti : nebezpečné onemocnění.

Listí zelené viděti : příjemné zážitky.

Listí zvadlé viděti : zmařené podnikání.

Lišej na kůži míti : pozor na nemoc.

Lišku loviti, nebo zabíjeti : falešné přátele poznati, jejich úklady odhaliti nebo znemožniti.

Lišku plížiti se viděti : tajní nepřátelé pomýšlejí na Vaši záhubu.

Lociku jísti : dobré vyhlídky.

Lociku síti : zbytečné záležitosti začínati.

Loďku, člun, čistou vodou plouti viděti : radost a úspěch ve všech záležitostech.

Loďku, člun, kalnou vodou plouti viděti : kolísavá věrnost, nepříjemnosti, hořká zkušenost.

Loďku potápěti se viděti : ztráta milostného poměru.

Loket viděti : dárek dostati.

Lokomotiva : pozor na vzdušné zámky.

Los viděti : špatné obchody.

Losovati : velká ztráta.

Loterie, v ní hráti : milá společnost.

Loučiti se : věrnost, přátelství, ustanovení v závěti.

Louh píti nebo viděti : nepříjemnosti.

Louku hezkou, zelenou viděti, na ní se procházeti : štěstí.

Loutna, na ní hráti : společnost přijmouti.

Lov : trpělivostí ke šťastné budoucnosti.

Lovec : mnoho zbytečné práce.

Lovecký pes : špatné obchody dělati.

Loviti malou zvěř : zhoubný úmysl.

Loviti vysokou : znamená úspěch v obchodech.

Lucernu zářící viděti : objasnění tajemství.

Luk napínati, jím stříleti : útěcha v utrpení.

Lustr viděti : blíží se slavnost.

Lva s chlapcem viděti : do nebezpečí se dostati.

Lva uvězniti : strach, nouze.

Lva viděti : dobré postavení, pochvala od nadřízeného, oženiti se se vzdělanou a bohatou dámou.

Lva zabíti : nad svými nepřáteli zvítěziti.

Lžíci viděti : na návštěvu pozván býti.

 


Markýzy od Climastylu
Naše markýzy zastíní vaši pergolu či zahrádku. To bude pohodička.

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist