Vážený návštěvníku,

vítej na serveru Můj sen . Náš diskusní server určený pro pro všechny kdo chtějí nahlédnout do světa snů a chtějí mu porozumět , dělit se o své sny s ostatními a taky pro ty kreří chtějí svými nápady a poznatky smysluplně pomoci vyložit sny druhým.

Cílem stránek není nahrazovat odbornou pomoc, ale umožnit laickou diskuzi nad sny uveřejněnými návštěvníky našich stránek . Určeno všem věkovým kategoriím.

Váš server Mujsen.cz

 

Pravidla serveru www.mujsen.cz

 1. Server Mujsen.cz ani jeho autoři (dále jen Mujsen.cz) nenesou žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé používáním systému.
 2. Obsah jakýchkoliv textů vkládaných uživatelem
  1. nesmí být v rozporu se všeobecně uznávanými morálními a etickými pravidly,
  2. nesmí poškozovat třetí osoby či organizace,
  3. nesmí být v rozporu s platnými zákony a právním řádem České Republiky,
  4. nesmí technicky poškozovat fungování serveru Mujsen.cz (spam, nesmyslné sekvence znaků apod.).
 3. Obsah snů vkládaných uživatelem zároveň
  1. nesmí být v přímém rozporu s cílem a posláním serveru Mujsen.cz,
  2. nesmí obsahovat reklamu na výrobky, služby ani www stránky,
  3. nesmí obsahovat soukromou inzerci,
  4. musí být zařazen do odpovídající kategorie.
 4. Obsah výkladů vkládaných uživatelem k jdnotlivým snům zároveň
  1. musí mít přímou souvislost s tímto snem,
  2. nesmí být explicitně a výhradně adresován uživatelům jiným než je autor tohoto snu. Toto neplatí v případech výkladů, které ke svému snu vkládá sám její autor.
 5. Za obsah textů vkládaných do Mujsen.cz je zodpovědný jejich zadavatel. Za jejich pravdivost nebo porušování platných zákonů české Republiky těmito texty nenese Mujsen.cz zodpovědnost.
 6. Nově registrovaná jména, nesmí být záměrně podobné jménům registrovaných členů.
 7. Správci serveru si vyhrazují právo s konečnou platností rozhodnout o naplnění přestupku proti kterémukoliv z výše uvedených pravidel a v takovém případě bez předchozího upozornění
  1. přeřadit sen do jiné kategorie,
  2. vyřadit sen z úvodní stránky nebo jej vymazat,
  3. vymazat výklad , a to včetně všech následujících výkladů, které na něj v téžem snu reagují,
  4. vymazat zápis v návštěvní knize,
  5. vyřadit člena Klubu vykladačů snů za neaktivitu registrovaného uživatele,
  6. zablokovat účet registrovaného nebo stálého uživatele,
  7. zablokovat přístup na server Mujsen.cz z konkrétní IP adresy nebo potřebného rozsahu adres.
 8. Uživatelé Mujsen.cz by měli vzít na vědomí
  1. že údaje o věku, pohlaví, e-mailové adrese uvedené při registraci, zápisů snů, výkladů nebo příspěvků do návštěvních knih mohou být zobrazovány v kterékoliv části serveru Mujsen.cz a využívány ke statistickým účelům,
  2. že vyplňování výše uvedených údajů je dobrovolné a jejich neuvedení nijak neomezuje zadávání textů do Mujsen.cz,
  3. že veškeré výše uvedené údaje a údaje, které dobrovolně uvedou do textu snů, výkladů a příspěvků v návštěvních knih, mohou být použity třetí stranou. Takovéto využití osobních informací nelze kontrolovat a Mujsen.cz za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost,
  4. že úplné texty snů mohou být rozesílány do e-mailových schránek ostatních uživatelů, kteří si je vyžádají.
 9. Nashromážděné neveřejné údaje o uživatelích Mujsen.cz nejsou a nikdy nebudou prodávány a předávány třetím osobám.