Sebeléčení světlem - projev andělské lásky

 

Objevte s námi metodu sebeléčení světlem využitím barev na svém monitoru. Andělé a jejich láska Vám pomocí barevného světla pomohou vyléčit nemoci a udržovat vaše trvalé zdraví.

 
Anděl - láska
Sebeléčení
Tabulka léčení
Andělé a pomoc
Energie těla
Vaše rady
Zdroje

Partneři:


Snář a výklad snů podle snáře


 

Vaše rady

podělte se s námi se svými zkušenosti , radami , doporučeními nebo otázkami k tématu : Sebeléčení světlem

Přidat nové téma, názor, příspěvek

Nadpis :

Text příspěvku :

Opiš text :

       Naplnění svého těla a svého já láskou
Můžete to pro začátek zkusit pouze s nějakou částí svého těla, která potřebuje vaši pomoc nebo kterou nemáte rádi, odmítáte ji, či se za ni stydíte. Pouze se na ni soustřeďte a nasměrujte do ní svou lásku. Laskavě k ní mluvte, naplňte jí energií. Pokud vás něco bolí, věnujte tomuto místu obzvláštní péči. Namísto toho, abychom od něho utekli (děláme to všichni, když nás něco bolí), vědomě vstupte do této části těla a poskytněte jí pozornost plnou lásky. Teď udělejte to samé pro své celé Já. Jenom se na sebe zkoncentrujte. Obraťte svou lásku na sebe, stejně jako to dělají ti, co vás milují. Pokud rádi pracujete s barvami, použijte jako první zelenou, pak růžovou, zlatou a bílou. Naplňte své tělo těmito barvami. Zdroj: Zjevení světla od Barbary Ann Brennan
25.02.2010, 10:36 (160.218...) Reagovat   

Přidat reakci do diskuze

Text příspěvku :

Opiš text :

       

Modlitba-jak dosáhnout andělského požehnání
Andělé lásky, stůjte při mně a ochraňujte mě na mé cestě za světlem. Andělé požehnejte každý okamžik mého života. Žehnejte mým myšlenkám, pocitům i rozhodnutím. Žehnejte mé mysli, tělu, duchu i citům. Pomozte mi objevit můj andělský potenciál a odhalit andělskou podstatu. Obdařte mne nadšením, odvahou a radostí, abych dokázal dávat najevo svou andělskou podstatu ve všem, co dělám. Kéž umím vždy přijímat andělskou inspiraci a podporu. Kéž je každé mé nadechnutí spojeno s dechem božím. Děkuji za život a za požehnání andělů. Z knihy Ve společnosti andělů od Davida Lawsona
25.02.2010, 10:28 (160.218...) Reagovat   

Přidat reakci do diskuze

Text příspěvku :

Opiš text :

       

Modlitba-spojení se zázraky
Prosím, abych se sjednotil se zázračnou povahou vesmíru. Prosím, aby mě andělé obdařili hojností zázraků. Kéž jsem obklopen zázraky a kéž se mi dostává z říše andělů požehnání. Kéž se můj život stane božským vyjádřením zázraků, které naplňují tento svět. Jsem připraven na zázračné změny ve všech oblastech svého života. Děkuji svým andělům za zázraky, které mi přinášejí a raduji se, že dokážu zázračně měnit své srdce i mysl. Prosím, abych pomáhal druhým dělat jejich zázraky. Kéž bych byl pro všechny lidi příkladem působení zázraků. Z knihy Ve společnosti andělů od Davida Lawsona
25.02.2010, 10:26 (160.218...) Reagovat   

Přidat reakci do diskuze

Text příspěvku :

Opiš text :

       

Modlitba-andělé uzdravení a pomoci
Kéž mi andělé poskytnou boží ochranu. Kéž jsem obklopen léčivou láskou andělů, ať jsem kdekoliv. Prosím, abych mohl být prostředníkem duchovního uzdravování. Prosím, aby se mi neustále dostávalo andělského uzdravování. Můj duch je neustále uzdravován anděly, kteří o mně pečují. Moji strážní andělé mne vždy přivedou k těm léčitelům, lékařům a terapeutům, kteří mi poskytnou tu nejlepší péči. Děkuji svým andělům za to, že proměňují moji duši. Prosím, abych se naučil léčit sám sebe, abych pozitivněji smýšlel a duchovně se vyvíjel. Kéž bych mohl obdarovávat životy druhých léčivou silou a ochranou andělů. Z knihy Ve světle andělů od Davida Lawsona
25.02.2010, 10:24 (160.218...) Reagovat   

Přidat reakci do diskuze

Text příspěvku :

Opiš text :

       

Barevná andělská ochrana
andělská ochranaBarevná Vytvořit si ochranný energetický štít znamená, že jste obaleni neproniknutelnou vrstvou světla. Světlo je andělskou substancí. Je to živoucí, milující entita, obdařená inteligencí, která vás obejme a chrání, jestliže ji zavoláte na pomoc. Není třeba mít obavy. Toto světlo je vždy božským Světlem našeho Stvořitele. Temné síly k tomuto světlu nemají přístup a proto s ním nemohou jakkoliv nakládat (kromě toho, i kdyby mohly, tak by nechtěli). To znamená, že se nemůže stát, že byste nešťastnou náhodou na svou ochranu přivolali nízké síly. Můžete zvolit různé barvy světla podle toho, proti čemu se chcete chránit. Znovu zdůrazňuji, že vám ochrana nebude nikdy odepřena. Kdokoliv o ochranu požádá, bude mu poskytnuta. Bez výjimky. Pokud by vám někdo tvrdil opak, mluví z něj ego a ješitnost a proto takové hlasy neposlouchejte. Ke své ochraně můžete používat následující barvy světla: Bílé světlo: přivolává anděly, kteří vás obklopí a bdí nad vámi. Skrze jejich ochranu k vám nemůže nic zlého proniknout. Růžové světlo: byste si měli zavolat na pomoc, kdykoliv jste s negativním člověkem, který je posedlý svými problémy. Růžové světlo šíří vibraci lásky vůči všem, s nimiž mluvíte a současně naplňuje touto milující energií i vaše nitro. Ochranným štítem růžového světla nepronikne nic jiného, než pozitivní myšlenky a láskyplná energie. Smaragdově zelené světlo: představte si, že jste obklopeni smaragdově zeleným světlem, kdykoliv cítíte, že ve vašem fyzickém těle nastala nerovnováha. Toto světlo má na tělo léčivý účinek. Fialovo-červené světlo: představte si, jak jste obklopeni fialovo-červeným světlem, které zvyšuje duchovní vibrace duše. Pomůže vám nejen pozvednout se nad problémy, které vás tíží, ale i navázat spojení s božským vedením ve vaší duši. Světlo této barvy také odráží všechny druhy nízké energie, odpuzuje nízké bytosti a duše z astrálního světa. Duhové světlo: představujte si, že jste oděni do pláště z pruhů duhy. Tato vizualizace podpoří vaši schopnost uzdravovat sebe sama i druhé. K ochraně můžete použít i několik barevných vrstev světla současně, abyste využili všech blahodárných účinků ochrany najednou. Takto můžete chránit i své blízké, svůj domov, svůj automobil nebo dopravní prostředek, kterým právě jedete, své město, zemi nebo celý svět. Postup je stejný, jen si při něm místo sebe představíte osobu nebo věc, místo či oblast, kterou do léčivého světla chcete zahalit. Z knihy Pozemští andělé od Doreen Virtue Ph.D.
25.02.2010, 10:21 (160.218...) Reagovat   

Přidat reakci do diskuze

Text příspěvku :

Opiš text :

       

Andělské uzdravující světlo
Zdravé lidského těla zrcadlí perspektivu člověka-což nazýváme duší nebo charakterem. Duch je vždy jasný, ale duše může klesat pod tíhou starostí a obav. Nedokáže pak plně odrážet božské světlo, takže se jeví potemnělá jako zaprášená žárovka. Vzývání andělů je ve skutečnosti voláním po světle. Světlo andělů násobí naše vlastní, což nám pomáhá opět nalézt svůj směr. V mnohém, jako když za nás občas učitel autoškoly převezme řízení, dokud nejsme sami schopni korigovat směr jízdy. Z knihy Andělská medicína od Doreen Virtue, Ph.D.
25.02.2010, 10:14 (160.218...) Reagovat   

Přidat reakci do diskuze

Text příspěvku :

Opiš text :

       

Přetínání pout s archandělem Michaelem
Michael nosí s sebou meč, který přetíná jakoukoliv připoutanost k negativitě. Jednoduše se upněte na myšlenku: Obracím se teď na tebe, archanděli Michaeli. Prosím tě, přesekni pouta strachu, která mě připravují o moji sílu a vitalitu. Zatímco Michael přetíná vlákna, tiše vyčkávejte. Skrze odseknuté trubice pošle vám, i tomu druhému člověku léčivou energii. V okamžiku, kdy Michael odsekne trubice, pocítí senzitivní lidé změny v těle a v tlaku vzduchu, po nichž následuje nárůst energie a zmírnění nebo vymizení bolesti. Z knihy Andělská medicína od Doreen Virtue PhD.
25.02.2010, 10:13 (160.218...) Reagovat   

Přidat reakci do diskuze

Text příspěvku :

Opiš text :

       

Hloubkové pěnové čištění čaker s archandělem Rafaelem
Vizuálně či pocitově si představte, jak skrze korunní čakru, rozevírající se na temeni hlavy, vléváte do těla džbán bílého pěnového tekutého čistidla. Pozorujte a prociťujte, jak tato pěna proudí kolem a dovnitř každé čakry. Pěna rychle a do hloubky čistí každou čakru zevnitř i vně od veškerých nečistot, usazenin a odpadu. Pak požádejte archanděla Rafaela, aby do vás vlil zelené světlo, které smyje všechnu pěnu a odplaví zbytky nečistot – dokud nejsou vaše čakry zářivě čisté. Z knihy Andělská medicína od Doreen Virtue PhD.
25.02.2010, 10:11 (160.218...) Reagovat   

Přidat reakci do diskuze

Text příspěvku :

Opiš text :

       


 1  2  3  4  5  6  7 
 


Barvy léčení


Barvy léčení
s mantrou ÓM
Rady anděla


 *

 

Sebeléčení světlem- projev andělské lásky

Výklad snu , snář , spánek , tajné a splněné sny

*

 

Sebeléčení světlem- projev andělské lásky

   

Barevné světlo a andělská láska mohou vyléčit všechny Vaše nemoci.